Patenty so značkou «krystalického»

Spôsob a zariadenie na výrobu čiastočne kryštalického polymérneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15704

Dátum: 27.12.2010

Autori: Weis Gerald, Hackl Manfred, Feichtinger Klaus, Rössler-czermak Andreas

MPK: C08G 63/88, B01J 19/20

Značky: čiastočne, zariadenie, materiálů, krystalického, spôsob, polymérneho, výrobu

Text:

...hrdlu. pričom zalomený úsek je smerom k plniacemu hrdlu pristavený pod zalomenim prípadne je ohnutý nadol, pričom medzi horným úsekom materiálového sklzného žlabu a zalomenýmúsekom je uhol a výhodne medzi 60 ° a 140 °, zvlášť výhodnejšie medzi 90 ° a 100 °. Zalomený úsek pôsobí ako odrážacl plech. čiastočne kryštalické polyméry dopadajú so zvýšenou rýchlosťou na protilahlú stenu zalomeného úseku a sú týmto vzájomne zvírené. Týmto...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca kryštalický 11-(4-(2-(2-hydroxyetoxy)etyl)-1- piperazinyl)dibenzo[b,f][1,4]tiazepín, spôsob čistenia tohto tiazepínu, spôsob prípravy kryštalického 11-(4-(2-(2-hydroxyetoxy)etyl)-1-piperazinyl)dibenzo[b,f][1,4]ti…

Načítavanie...

Číslo patentu: 287145

Dátum: 14.12.2009

Autor: Snape Evan William

MPK: A61K 31/55, C07D 281/00, A61P 25/00...

Značky: piperazinyl)dibenzo[b,f][1,4]tiazepín, kompozícia, spôsob, 11-(4-(2-(2-hydroxyetoxy)etyl)-1, krystalického, obsahujúca, čistenia, přípravy, krystalický, farmaceutická, tiazepínu, 11-(4-(2-(2-hydroxyetoxy)etyl)-1-piperazinyl)dibenzo[b,f][1,4]ti, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa farmaceutická kompozícia obsahujúca kryštalický 11-(4-(2-(2-hydroxyetoxy)etyl)-1-piperazinyl)-dibenzo[b,f][1,4]- tiazepín, ktorý má vyššiu ako 90 % čistotu alebo má vyššiu ako 99 % čistotu, a farmaceuticky prijateľné riedidlo alebo nosič. Opisuje sa tiež spôsob čistenia tohto tiazepínu kryštalizáciou z metyl-terc-butyléteru. Kryštalický 11-(4-(2-(2-hydroxyetoxy)etyl)-1-piperazinyl)- dibenzo[b,f][1,4]tiazepín alebo jeho farmaceuticky...

Polymorfné formy kryštalického azabicyklo[2.2.2]oktán-3-amín-citrátu a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285820

Dátum: 06.08.2007

Autori: Quallich George Joseph, Wint Lewin Theophilus, Castaldi Michael James

MPK: C07D 453/00, A61K 31/439, A61P 1/00...

Značky: kompozície, azabicyklo[2.2.2]oktán-3-amín-citrátu, polymorfné, obsahom, farmaceutické, formy, krystalického

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalická forma (2S, 3S)-N-(2-metoxy-5-terc-butyl-fenyl)metyl-2-difenylmetyl-1- azabicyklo[2,2,2]oktán-3-amín citrát monohydrátu predstavuje stabilný polymorf A, ktorý má nasledujúce vzdialenosti d[nm] pri charakteristických píkoch 1 až 7 v röntgenografickej difrakčnej analýze: 1,328 0,770 0,634 0,533 0,506 a 0,440. Opisuje sa spôsob prípravy tejto formy a farmaceutická kompozícia s antagonistickou aktivitou na receptor NK-1 v CNS, ktorá...

Spôsob prípravy kryštalického chirálneho hydroxyesteru na syntézu činidiel pôsobiacich proti hubám

Načítavanie...

Číslo patentu: 284149

Dátum: 23.08.2004

Autori: Sudhakar Anantha, Nielsen Christopher

MPK: C12P 7/62, C07C 69/65

Značky: činidiel, hydroxyesteru, hubám, krystalického, přípravy, pôsobiacich, spôsob, syntézu, proti, chirálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby kryštalického chirálneho hydroxyesteru vzorca (1.0), pri ktorom sa diol všeobecného vzorca (2.0) uvedie do reakcie s účinným množstvom izobutyranhydridu a katalyticky účinným množstvom lipázového enzýmu vo vhodnom rozpúšťadle, pričom sa uvedená reakcia uskutočňuje pri nízkej teplote, a kde X1 a X2 znamenajú jednotlivo F alebo Cl.

Spôsob prípravy kryštalického polymorfu liečiva na báze inhibítora agregácie doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7459

Dátum: 30.06.2004

Autori: Nagy Kalman, Simig Gyula, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Barkóczy József, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Körtvelyessy Gyuláné, Kótay Nagy Peter, Gregor Tamás, Farkas Béla

MPK: C07D 495/00

Značky: přípravy, spôsob, doštičiek, báze, agregácie, polymorfu, krystalického, liečivá, inhibítora

Text:

...riadenej polymorfnej formy 2, okrem prípadu, keď je použitý 2-propanol. V tomto prípade vzniká polymorfná forma IV.0011 Rôzne výsledky sú získané V prípade, keď je roztok klopidogrel hydrogensulfátu odparovaný do sucha a zvyšok je triturovaný s ďalším rozpúšťadlom alebo je iné rozpúšťadlo, Vktorom je rozpustnosť klopidogrelu nízka, tzv. antirozpúšťadlo, pridané do roztoku klopidogrelhydrogensulfátu, čím sa zníži rozpustnosť V danej zmesi a...

Spôsob prípravy kryštalického ciklezonidu s definovanou veľkosťou častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11828

Dátum: 26.03.2004

Autori: Eistetter Klaus, Kaupp Stefan, Sturm Ernst, Schmidt Beate

MPK: B01F 1/00, C07J 71/00

Značky: definovanou, veĺkosťou, krystalického, ciklezonidu, spôsob, přípravy, částic

Text:

...svodou, vybranom zo skupiny pozostávajúca z alkoholov, acetónu,tetrahydrofuránu, dimetyl-formamidu a z ich zmesíb) pridanie roztoku získaného v kroku a) do vody ac) izolácia vyzrážaného precipitátu zlúčeniny vzorca l.0014 Zlúčenina vzorca I má chemický názov 16,17-(cykIohexyl-metyIén)bis(oxy)-11 hydroxy-21-(2 ~metyl-1-o×opropoxy)pregna-1,4 ~dien-3,20-dión 11-beta,16-alfa (R,S). R epimér (určený na základe absolútnej konfigurácie na...

Derivát hemisulfátu bezvodého kryštalického azido-cytosínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5783

Dátum: 08.12.2003

Autori: Connolly Terrence Joseph, Prince Anthony, Sarma Keshab, Martin Joseph Armstrong

MPK: C07H 19/00, A61P 31/00, A61K 31/7042...

Značky: derivát, hemisulfátu, krystalického, bezvodého, azido-cytosínu

Text:

...alebo diferenčnej tepelnej analýzy. Zlúčenina podľa súčasného vynálezu je najlepšie charakterizovaná pomocou röntgenového difrakčného práškového obrazu, stanoveného v súlade s procedúrami známymi v stave techniky. Pre diskusiu týchto techník viď J.3 Mccrone, J. Pharm. Sci. 1969 5891 l-929. I keď vrcholy intenzít rôznych. dávok hemisulfátu (Ia) môžu V röntgenových. difrakčnýchpráško ch obrazoch mierne variovať, sú vrchol a ich lokácie...

Nový spôsob prípravy kryštalického perindopril erbumínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6987

Dátum: 21.10.2003

Autori: Godbole Himanshu Madhav, Singh Girij Pal, Nehate Sagar Purushottam

MPK: C07D 209/00

Značky: nový, perindopril, erbumínu, krystalického, spôsob, přípravy

Text:

...etoxykarbonylperhydroindolu, ktorý postupným odstránením karboxylových a amínových chrániacich skupin poskytuje (ZS)-l~H O g cooH ÉĚĚL~ncooH NABH 3 CN N Hář×Mü H s Nmmm0006 Avšak tento spôsob poskytuje perindopril ako zmes dvoch diastereoizomérov, z ktorých len jeden je liečivý. Ďalej, v patente neexistuje ani žiadne zverejnenie, umožňujúce oddelenie diastereoizomérov, aby poskytli perindopril, ktorý má požadovanú konfiguráciu (S) pre...

Výroba kryštalického materiálu používaním ultrazvuku s vysokou intenzitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1206

Dátum: 08.05.2003

Autor: Mccausland Linda Jane

MPK: B01D 9/00

Značky: intenzitou, ultrazvuku, výroba, vysokou, používaním, krystalického, materiálů

Text:

...aby nedochádzalo k zaostrovaniu ultrazvuku, a to možno dosiahnuť tým, že sa skupiny priľahlých meničov uvádzajú do chodu postupne. Pokiaľ je nádoba valcová, je zvlášť výhodné zabrániť zapnutiu priamo protiľahlých meničov súčasne. Nezaostrenie ultrazvuku môže byťrovnako dosiahnuté zapnutím priľahlých meničov alebo priľahlých skupínmeničov pri rôznych frekvenciách a najmä zmenou frekvencie, pri ktorej je0007 Ďalej je vynález bližšie vysvetlený...

Spôsob stabilizácie kryštalického organického fosfitu alebo fosfonitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282127

Dátum: 17.09.2001

Autori: Linhart Helmut, Quotschalla Udo

MPK: C08K 5/3435, C08K 5/3462, C08K 5/17...

Značky: fosfitu, spôsob, fosfonitu, krystalického, stabilizácie, organického

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stabilizácie kryštalického organického fosfitu resp. fosfonitu proti hydrolýze, podstata ktorého spočíva v tom, že sa zmes obsahujúca fosfit resp. fosfonit, rozpúšťadlo alebo zmes rozpúšťadiel a 0,1 až 100 % amínu, vzhľadom na hmotnosť fosfitu resp. fosfonitu, a temperovaná na teplotu 50 až 100 °C pridá vo forme homogénnej taveniny do kvapalného kryštalizačného prostredia, ktorého teplota sa v priebehu pridávania udržuje na teplote,...

Farmaceutická kompozícia a použitie kryštalického Ciclosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279576

Dátum: 11.01.1999

Autori: List Martin, Rummelt Andreas, Morley John

MPK: C07K 7/64, A61K 38/13

Značky: krystalického, farmaceutická, použitie, kompozícia, ciclosporinu

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia na pulmonálne podanie obsahuje ako účinnú látku kryštalický Ciclosporin CY-A/X-III, ktorý má rozmery kryštalickej mriežky a = 1,27 nm, b = 1,57 nm, c = 3,63 nm a objem na asymetrickú jednotku 1,804 nm3, ktorý sa používa pri príprave liečiva na pulmonálne podanie, najmä na liečenie zápalového ochorenia dýchacích ciest pulmonálnym podaním, napríklad astmy.

Spôsob prípravy kryštalického dusičnanu amónneho a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268596

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bartoš Vladimír, Németh Imrich, Krajčí Pavol, Orság Ivan

MPK: C01C 1/18

Značky: zariadenie, přípravy, dusičnanu, spôsob, amonného, vykonávaniu, krystalického

Text:

...j a/alebo kondenzátora gg. Mntečný roztok z kryštulickej kaše sa zhromažäuje v zberuči 1 mntečnáho roztoku, kryštalický dusičnan omőnny zo scparačného zariadenia 1 za tronsportným syntámom 15 a 1 § dávkuje do deaorbára 12. Vzdušnina do desorběra 11 so filtruje na flltri vzduchu 22 I ventilátorom Q so vhàňa do kondenzátora žg a do ohriovnča Q. Desorbovnný kryštalioký duničnnn amőnny z desorbéra 11 so zochytl v odlučovoči Q | vzdušnina sa...

Způsob výroby krystalického silybinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266809

Dátum: 12.01.1990

Autori: Moural Jaroslav, Mazač Rudolf, Procházka Vladimír

MPK: A61K 31/35

Značky: silybinu, krystalického, výroby, způsob

Text:

...extraktu a dosaženi koncentrace acetonu asi 60 začíná spontánně krystalovat silybín, který spolu s vyloučeným olejem vytváří složitou směs. Při odtučňování petroletherem vznikají stabilní emulze a oddělování fází je značně ztíženo. Z technologického hlediska nelze stávajícíl postup používat ke zpracováníUvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby krystalického silybinu z přírodní neodtučněné drogy obsahující komplex flavanolignanů s...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265291

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pekárek Petr, Letko Pavel, Lederer Erich

MPK: C01C 1/248

Značky: síranu, amonného, přepracování, způsob, krystalického

Text:

...zkoušeny.V poslední době bylo zjištěno, že kvalitu síranu adonněho lze zlepšit tlakovou granulací směsi obsahující 75 až 98 hmot. krystaliokého siranu amonného a 2 až 25 hmot. dusičě nanu vápenatého nebo chloridu vápenatého. Zpevnění granulí se zde patrně dosahuje konverzi siranu amonného na siran vápenatý.Ještě výhodnějšim z hlediska zachování čistoty původního síranu amonného se jeví způsob přepraoování krystalického síranu aąonného...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 261390

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pekárek Petr, Lederer Erich, Letko Pavel

MPK: C01C 1/248

Značky: způsob, přepracování, síranu, amonného, krystalického

Text:

...rozmetae telnou formu při hnojení podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se napřed připraví směs obsahující 75 až 98 hmot. krýstalického síranu amonného a 2 až 25 hmot. dusiönanu vápenatého nebo chloridu vápenatého vztaženo-na čisté bezvodé látky a potom se tato aměs tlakově granuluje.Tabletovacími zkouškami a následnou čtvrtprovozní zkoušu kou bylo prokázáno, že chování krýetaliokého síranu amonného při tlakové...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 261389

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pekárek Petr, Letko Pavel, Lederer Erich

MPK: C01C 1/248

Značky: způsob, přepracování, síranu, amonného, krystalického

Text:

...síranu amonného se jeví způsob přeprącování krystalického síranu amonného na rozmetap telnou formu při hnojení podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že se granuluje směs 75 až 98 hmot. krystalického síranu amonněho a 2 až 25 hmot. dusičnanu váu penatého nebo chloridu vápenatého, vše-vztaženo na čisté bezvodé látky. Jako granulační kapąlinu lze použít roztok dusič-,nanu vápenatého nebo chloridu vápenatého.Bylo...

Způsob přípravy krystalického fungicidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260704

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čulík Karel, Pelzbauer Jiří, Kalina Vladimír, Benda Antonín

MPK: C12P 19/62

Značky: způsob, přípravy, krystalického, fungicidinu

Text:

...než 3 a přídavkem teplé vody se upraví podmínky ke krystalizaci.Vynález spočíva na objevu existence vhodného vícesložkového rozpouštědle, v němž je amorfni fungicidin několikanáswobně rozpustnější než krystalický preparát. Tuto vlastnosi maují směsi vyšších .alkoholů s methanolem a vodou, které tvoří jen jednu kapalnou fázi. Například pro směs 60 methanolu 25. 0/0 vody -I- 15 butaoolu (obj.) při normální teplotě je rozpustnost amorfniho...

Způsob přípravy krystalického torasemidu v čisté modifikaci I

Načítavanie...

Číslo patentu: 259891

Dátum: 15.11.1988

Autori: Lettenbauer Gustav, Topfmeier Fritz

MPK: A61K 31/44, A61K 31/17, C07D 213/71...

Značky: přípravy, způsob, torasemidu, čisté, krystalického, modifikací

Text:

...také zahřívat na teplotu 70 až 90 C, přičemž reakce zcela proběhne za 3 až 6 hodin. Zatímco vzniknou při zahřívání torasemidu v rozpouštědle jako ethanolu, octanu, methylenchloridu a chloroformu značná množství rozkladných produktů, může se teo-rasemid neočekávaně zahřívat ve vodě bez znatelného rozkladu několik dní na 90 °C. Dále se zdá překvapující, že již přídavek nepatrné-ho množství až 1 9/0 způsobuje přesmyk, protože torasemid...

Způsob výroby krystalického síranu železnatého pro farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 258392

Dátum: 16.08.1988

Autor: Taufmann Petr

MPK: C01G 49/14

Značky: farmaceutické, krystalického, železnatého, způsob, účely, síranu, výroby

Text:

...kmitů rotujících soustav, jsou výsledky podstatné ovlivněny hodnotami momentu setrvačnosti. Dále je nutné rovněž ověřovat vliv momentu setrvačnosti na frekvence a amplitudy torzníoh kmitů systému.Je známo řešení, kdy rotující soustava je doplněná o setrvačník, založený na principu odstředivého objĺmkového roztěžníku, u něhož požadovanou polohu jeho pákoví se závažím zajišťuje stavěci mechanismue, sestávající z rozvidlené páky, která je...

Způsob výroby krystalického solvátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258143

Dátum: 15.07.1988

Autor: Crast Leonard

MPK: C07D 501/22, A61K 31/545

Značky: krystalického, výroby, způsob, solvátů

Text:

...40 minut mícha a výsledná suspenze se rychle vylije do energicky michaného roztoku 209 ml (2,33 molu 1,3-butandiolu V 1,4 litru dichlormethanu, ochlazeného na -20 °C tak, aby teplota směsi nepřestoupila -5 °C. Chladící lázeñ se odstraní, po 45 minutách vystoupí teplota na 10 °C a na této výši se udržuje 35 minut.Po přidání 1,0 litru vody se v mícháni pokračuje joště 5 minut, načež se vrstvy nechají oddělit. Organická vrstva se promyje 600 ml...

Spôsob výroby kryštalického zeolitu typu ZSM-5

Načítavanie...

Číslo patentu: 255394

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ilavský Ján, Hrabě Zdeněk, Mravec Dušan, Majling Ján, Šimková Anna

MPK: B01J 37/10

Značky: zeolitu, spôsob, zsm-5, krystalického, výroby

Text:

...pomocou röntgenovej difrakčnej analýzy. Takto pripravené zeolity sa po kalcinácii, ionovej výmene a aktiváciimôžu použit ako kyslé katalyzátory s tvarovo-selektívnym účinkom.Výhodou postupu podľa vynálezu je to,že sa pre prípravu zeolitov typu ZSM-5 nevyžadujú drahé a ťažko dostupné tetrapropylamóniové zlúčeniny, alebo iné organické šablóny a že sa takto pripravia zeolity o vysokej kryštalinite za kratší reakčný čas oproti...

Sposob sušenia kryštalického hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254040

Dátum: 17.12.1987

Autori: Butkovský Ľudovít, Oleárnik Miroslav, Juhás Stanislav, Olejník Vincent

MPK: C07D 471/18

Značky: spôsob, sušenia, krystalického, hexametyléntetramínu

Text:

...hexametyléntetramínu.Pri štúdiu týchto problémov sa ukázalo,že riešenie prevažnej časti nevýhod vyplývajúcich z doteraz používaných skrápacíchmédií pri sušení kryštalického hexametylén tetramínu, ako aj zníženie znečisťovania odpadných vôd z tejto výroby, možno dosiahnut postupom podľa predmetného vynálezu.Podstatou tohto vynálezu je spôsob sušenia kryštalického hexametyléntetramínu,oddeleného od suspenzie získanej kryštalizačným zahusťovaním...

Způsob výroby krystalického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252483

Dátum: 17.09.1987

Autori: Robson Michael John, Crosby John

MPK: C07C 69/743, A01N 53/00

Značky: krystalického, způsob, materiálů, výroby

Text:

...množství krystalů každého isomeru. Produkt I je proto racemickou směsí. Tyto krystaly jsou jemné jehličky, které jak bylo uvedene výše, se pomalu vylučují i z koncentrovaných roztoků cyhalothrinu. Oddělování produktu filtrací je také pomalé vzhledem k tendenci jemných jehliček ucpávat filtr.Produkt II je charakterizován teplotou tání nad 47 °Cp běžně 48 až 50 QC. Tato forma krystaluje rychleji a krytaly jsou vzhledu rhomboidů i když ve...

Způsob přípravy krystalického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251767

Dátum: 13.08.1987

Autor: Robson Michael

MPK: C07C 69/743, A01N 53/00

Značky: krystalického, materiálů, způsob, přípravy

Text:

...enantiomerního páru isomerů representovaných(S)-Q-kyano-3-fenoxybenzyl (1 R,cis-3-(Z-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-l-yll-2,Z-dimetylCyklopropankarboxylátem a (R)ať-kyano-3-fenoxybenzyl (1 S,cis)-3-(Z-2-chlor-3,3,3-trifluor~ prop-1-en-1-yl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylátem a z 60-40 2 hmot. enantiomerního páru isomerů representovaných (R)4 Nkyano-3-fenoxybenzyl (1 R,cis)-3-(Z-2-chlor-3,3,3-trif 1 uor 251767...

Způsob získávání krystalického xylitolu farmaceutické jakosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 251754

Dátum: 13.08.1987

Autori: Melaja Asko, Heikkilä Heikki, Virtanen Jouko

MPK: C07C 31/18

Značky: xylitolu, získavání, farmaceutické, krystalického, způsob, jakosti

Text:

...soli z roztoku, jsou popsány V amerických patentních spisech š. 2 890 972 a 2 937 959. Podobných postupu se používá v cukrovarnickém průmyslu při čištění melas.Druhý stupeň konečného odstranění zbarvení se provádí zpracováním nečistých roztoků systémem výměny iontů sestávajícím ze silného katexu následovaného slabým anexem, po němžnásleduje stupeň průchodu roztoku ložem a adsorbentem nebo aktivním uhlím. Tyto metody jsou rovněž známy...

Spôsob úpravy sypkosti kryštalického síranu železnatého a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238827

Dátum: 15.05.1987

Autori: Krajčí Pavol, Bartoš Vladimír

MPK: C01G 49/14

Značky: spôsob, sypkosti, zariadenie, železnatého, úpravy, uskutočneniu, krystalického, síranu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy sypných vlastností kryštalického síranu železnatého tým, že na povrch kryštálov sa nanáša sikatív ako kysličník železitý, alebo uhličitan vápenatý s obsahom uhličitanu horečnatého, pričom nanášanie sa uskutočňuje v prúde plynu s obsahom sikatívu a/alebo homogenizáciou premiešavaním. Zariadenie pre uskutočnenie spôsobu je prašná komora spojená s transportným zariadením, distribútorom a homogenizátorom, prepojená ventilátorom...

Sposob získavania kryštalického hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250012

Dátum: 15.04.1987

Autori: Butkovský Ľudovít, Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Oleárnik Miroslav

MPK: C07D 487/18

Značky: hexametyléntetramínu, spôsob, získavania, krystalického

Text:

...parametrov možno pripraviť spôsobom, pri ktorom sa ako premývacie médium odstredenej pevnej fázy použije .parný kondenzát, čo však znamená zvýšenie ekonomickej náročnosti procesu.Prevážnu časť uvádzaných nevýhod možno odstrániť ,postupom podľa pre-dsmetného vynálezu.Podstatou tohto vynálezu je SDĎSOĎ oddeľovania tuhej fázy od vodných matečných roztokov ~v procese výroby kryštalicłkélho hexametylêntetramínu, s výhodou odstreďovaním, pri...

Spôsob prípravy kryštalického 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235599

Dátum: 15.02.1987

Autori: Moravec Peter, Chocholáček Ľudovít, Hoľko Michal, Jexová Ema, Magura Miroslav, Karvaš Milan, Sabadoš Július, Durmis Július, Čollák Mikuláš

MPK: C07D 211/46

Značky: přípravy, spôsob, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu, krystalického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy kryštalického 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu z reakčnej zmesi, ktorá sa získa kontinuálnou alebo diskontinuálnou hydrogenáciou 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu v izopropylalkohole, reakčná zmes sa pred kryštalizáciou zahusťuje oddestilovaním rozpúšťadla.

Způsob výroby jemně krystalického alfa-kysličníku křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235157

Dátum: 15.02.1987

Autori: Lazarev Vladislav Borisovič, Vorošilov Igor Leonidovič, Panasjuk Georgij Pavlovič, Gavrilko Vladimir Mojsejevič, Budova Galina Pavlovna, Onaiko Vladimir Alexejevič, Torbin Sergěj Nikolajevič, Dančevskaja Marina Nikolajevna, Kreisberg Valerij Abramovič

MPK: C01B 33/12

Značky: křemičitého, alfa-kysličníku, výroby, způsob, jemné, krystalického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby jemně krystalického ?-kysličníku křemičitého s krystaly velikosti 0,08 až 0,8 mm. Způsob spočívá v tom, že se provádí krystalizace amorfního kysličníku křemičitého v atmosféře vodní páry za přítomnosti aktivátoru krystalizace základní látky v množství od 1 . 10-3 do 1 % z hmotnosti amorfního kysličníku křemičitého při teplotě 300 až 500 °C a tlaku 2 až 40 MPa po dobu 5 až 100 hodin. Vynález lze použít ve výrobě...

Způsob výroby krystalického monohydrátu cefalexin-hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248725

Dátum: 12.02.1987

Autori: Rose Harry, Yang Kuo, Indelicato Joseph, Mcshane Lawrence, Engel Gary

MPK: C07D 441/22

Značky: monohydrátu, krystalického, způsob, cefalexin-hydrochloridu, výroby

Text:

...nevznikne monohydrát s krystalickou strukturou podle vynálezu, ale amorłfní hmota.V souhlase s výhodným provedením způsobu podle vynálezu se ethanolový solvát hydrochloridu vystaví působení vzduchu o relativní vlhkosti zhruba 20 až 4 U , při teplote cca 20 až 50 (3. Za těchto podmínek je konverze na krystalický monohydrát hydrochloridu prakticky úplně ukončená zhruba za 1 až 15 dnů.Krystalický m-onohyndrát cetalexin-hydrochloridu...

Spôsob prípravy kryštalického ß-escínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231550

Dátum: 15.12.1986

Autori: Černý Jozef, Proksa Bohumil, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav, Kolínek Jiří, Frimm Richard, Votický Zdeno

Značky: přípravy, spôsob, krystalického, ß-escínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kryštalického (-escínu. Účelom vynálezu je zlepšenie izolácie pri prečisťovaní (-escínu surového. Uvedený účel sa dosiahne tým, že sa pripraví (-escín v takej kryštalickej forme, ktorá je technologicky výhodne spracovateľná - postupuje sa tak, že roztok (-escínu v metanole po premiešaní s aktívnym uhlím a filtrácii sa upraví tak, aby koncentrácia (-escínu bola 0,111 až 0,273 (vyjadrené hmotnostným zlomkom), zohreje sa na teplotu...

Způsob výroby krystalického octanu manganatého pro speciální účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 235417

Dátum: 15.11.1986

Autori: Tesařík Bohumil, Fousek Josef, Bouda Josef, Thur Stanislav

Značky: octanu, krystalického, účely, manganatého, speciální, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby krystalického octanu manganatého pro speciální účely, zejména jako katalyzátoru při výrobě umělých vláken na bázi glykol-tereftalové kyseliny, z elektrolytického manganu a kyseliny octové. Mangan se postupně rozpouští v kyselině octové o koncentraci 100 až 350 g/l při teplotě 40 až 90 °C, reakce se ukončí při obsahu volné kyseliny octové 10 až 50 g v jednom litru roztoku, vzniklý roztok se zahustí na hustotu 1,2...

Způsob výroby krystalického fungicidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231653

Dátum: 01.05.1986

Autori: Benda Antonín, Kubec Karel, Pešek Milan, Hilbert Otakar, Čulík Karel

MPK: C12P 1/02

Značky: způsob, fungicidinu, krystalického, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby krystalického fungicidinu z vyfermentované půdy po skončení kultivaci produkčního mikroorganismu Streptomyces noursei. Vyfermentovaná půda se zředí 0,5 až 5 objemy vody při zvýšené teplotě, kapalný podíl se oddělí a pevný podíl se vysuší na obsah vody 1 až 10 %, promyje organickým rozpouštědlem, ve kterém se fungicidin nerozpouští. Fungicidin se z předčištěného pevného podílu extrahuje methanolem načež se...

Způsob kontinuální výroby bezvodého krystalického chloridu zinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223280

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šolta František, Žabenský Jaroslav, Vyškovský Oldřich, Holéci Ivan, Zuk Vladislav

Značky: výroby, kontinuální, zinečnatého, chloridů, krystalického, bezvodého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální výroby krystalického chloridu zinečnatého. Vynález se týká způsobu kontinuální výroby bezvodého krystalického chloridu zinečnatého odpařováním jeho roztoků za normálního nebo sníženého tlaku a následující adiabatickou krystalizací. Tímto způsobem se zabrání teplotnímu rozkladu chloridu zinečnatého a získá se vysoce čistý produkt. Spotřeba tepla je nižší než u jiných procesů.

Způsob přípravy krystalického cimetidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220346

Dátum: 15.11.1985

Autori: Honkanen Erkki Juhani, Kairisalo Pekka Juhani

Značky: způsob, cimetidinu, přípravy, krystalického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy cimetidinu, který spočívá v reakci N-kyano-N´-methyl-N´´-(2-merkaptoethyl)guanidinu se 4-halogenmethyl-5-methyl-1H-imidazolem ve vodě nebo v prostředí obsahujícím vodu při pH v rozmezí od 8,0 do 9,5. Čistý cimetidin krystaluje z reakční směsi ihned bez nutnosti provádět další kroky s výtěžkem vyšším než 70 %.

Způsob výroby krystalického hydrochloridu nebo hydrobromidu pivaloyloxymethylesteru 7ß-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-methoxyiminoacetamido]-3-cefem-4- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219851

Dátum: 15.09.1985

Autor: Scartazzini Riccardo

Značky: kyseliny, výroby, způsob, krystalického, 7ß-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-methoxyiminoacetamido]-3-cefem-4, pivaloyloxymethylesteru, hydrochloridu, karboxylové, hydrobromidu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby krystalického hydrochloridu nebo hydrobromidu pivaloyloxymethylesteru 7ß-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-methoxyiminoacetamido]-3-cefem-4- karboxylové kyseliny, vyznačující se tím, že se pivaloyl-oxymethylester 7ß-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-methoxyiminoacetamido]-3-cefem-4- karboxylové kyseliny převede působením chlorovodíku nebo bromovodíku při teplotě -10 až +40°C na hydrochlorid nebo hydrobromid a ten se přivede ke krystalizaci....

Způsob přípravy krystalického D-alfa-[(imidazolidin-2-on-1-yl)-karbonylamino]-benzylpenicilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219143

Dátum: 15.07.1985

Autori: Novák Ludvík, Matyášková Marie

Značky: krystalického, přípravy, d-alfa-[(imidazolidin-2-on-1-yl)-karbonylamino]-benzylpenicilinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy krystalického D-alfa-[ (imidazolidin-2on-1-yl)-karbonylamino]-benzylpenicilinu, tzv. azlocilinu, polosyntetického antibiotika účinného proti pseudomonádovým infekcím princip tohoto způsobu spočívá v použití kombinace rozpouštědel, ve kterých je výchozí látka značně rozpustná, s rozpouštědly, ve kterých je omezeně rozpustná, přičemž se krystalizace usnadní přidáním vody. Způsob podle vynálezu umožňuje ekonomicky...

Spôsob výroby kryštalického dihydrogénfosforečnanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216427

Dátum: 01.06.1985

Autori: Hutár Eduard, Juhás Milan, Novák Jozef, Teren Ján, Nádvorník Róbert, Hermann Lubomír

Značky: dihydrogénfosforečnanu, spôsob, krystalického, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kryštalického dihydrogénfosforečnanu urónia z reakčnej zmesi vznikajúcej homogenizáciou trihydrogénfosforečnej kyseliny s močovinou a prípadne vodnými roztokmi alebo suspenziami obsahujúcimi močovinu a)alebo zlúčeniny charakterizované PO4 skupinou, kryštalizáciou chladením. Reakčná zmes sa uvedie do priameho styku s chladiacim médiom, ktoré sa nemieša, alebo obmedzene mieša s reakčnou zmesou, má teplotu a mernú hmotnosť nižšiu...