Patenty so značkou «krycie»

Krycie zariadenie tieniaceho prvku, najmä žalúzie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4295

Dátum: 03.11.2005

Autori: Marinič Michal, Čmelík Peter

MPK: E06B 9/32

Značky: tieniaceho, krycie, prvků, zariadenie, žalúzie, najmä

Text:

...Ďalšou výhodou je, že vytvorením dodatočného uzavretého priestoru sa zlepšia aj tepelnoizolačné vlastnosti okna.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie sa bližšie vysvetľuje pomocou výkresov, na ktorých obr. l, znázorňuje pozdĺžny rez rámu okna a krycieho zariadenia tieniaceho prvku, najmä žalúzie so znázomením upevnenia na rám okna a vytvorenie uzatvoreného priestoru sústavou nosného rámu, tesneni a priehľadnej výplne, obr. 2...

Krycie zariadenie pre podlahové krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4140

Dátum: 25.01.2005

Autor: Neuhofer Franz

MPK: E04F 19/02

Značky: krycie, podlahové, zariadenie, krytiny

Text:

...sa pozdĺžne drážky a zapadacie nosy, zapadajúce do týchto pozdĺžnych drážok, spoja na drážku a pero menšieho rozmeru, dajú vyrábať tiež pri podmienkach sériovej výroby s vysokou výrobnou presnosťou,takže pozdĺžna drážka spoja na drážku a pero môže byt presunutá do krycej priruby krycieho profilu, bez toho aby sa ohrozila potrebná pevnosť krycieho profilu. Neprítomnost zapadacích nosov na spodnej strane krycej priruby umožňuje použitie krycieho...

Hmota na presné krycie masky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3859

Dátum: 07.07.2004

Autor: Cyprian Róbert

MPK: B24C 1/06, C09K 3/00

Značky: přesné, masky, krycie, hmota

Text:

...de tailu, ktorý je možné docieliť na dekorovanom predmete picskovaním.Uvedené nevýhody odstraňuje riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že 5 až 60 hmotnostných polyakrylátovej disperzie v benzino-vodnej emulzii,je zmiešaných s 3080 hmotn. akrylátovej disperzie, 0,5 až 3 hmotn. polyuretánovej záhustky, 0,5 až 3 hmotn. rheologického aditíva a 0,1 až 1 hmotn. odpeňovača. Doplnkom do 100 hmotn. je voda. S touto hmotou sa dosahujú dobré...

Krycie veko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1581

Dátum: 23.06.2004

Autori: Bügner Eric, Kurth Martin

MPK: B62D 25/00, B60R 13/02

Značky: krycie

Text:

...otvoreným v smere odvrátenom od okrajovej stojiny, a s ochranným úsekom, ktorý navonkajšej strane presahuje okrajovú stojinu, EP 1 651 470 32597/Tobr.2 vperspektivnom pohľade zdola krycie veko podľa obr. 1s pohyblivými opornými prvkami, vytvorenými na okrajovej stojine, obr. 3 príklad vyhotovenia podľa obr. 1 a obr. 2 v reze naprieč okrajovou stojinou a ochranným úsekom v oblasti oporného prvku, s tavnýmIepidlom, naneseným v oblasti...

Krycie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5905

Dátum: 24.11.2003

Autori: Bauer Ambros, Binding Markus

MPK: C05F 17/02, E04H 15/20

Značky: zariadenie, krycie

Text:

...strane zariadenie zostáva aj v postavenom stave čo možno najviac uzavreté voči okoliu. To sa vzťahuje na to, že plošný útvar zariadenia zostaveného vzmysle vynálezu je tak vpostavenom stave rozprestretý okolo kompostovej jamy ako aj položený vzioženom stave na jame. prip. naskiadaný okolo 18 W. tak že jama je stále obklopená plošným útvarom. Tým zostáva zaťaženývzduch rozsiahle vrámci zariadenia zostaveného vzmysle vynáiezu. Iba...

Upevňovacie kovanie na pozdĺžne drážkované krycie lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283628

Dátum: 03.10.2003

Autor: Neuhofer Franz

MPK: F16B 2/24, E04F 19/04

Značky: krycie, pozdĺžne, kovanie, drážkované, upevňovacie, lišty

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovacie kovanie (1) pre pozdĺžne drážkované krycie lišty (11) pozostáva z pridržiavacieho kusa (2), majúceho v prierezu tvar „U", ktorý má v strednej časti svojej lamely (21) upevňovací otvor (3) a na koncoch svojich ramenových dielov (22) má zahnuté pridržiavacie jazýčky (24). Pridržiavací kus (2) je tvorený s prechodným dielmi (23), symetrickými podľa pozdĺžnej stredovej roviny (E), tvoriacimi zrazenie vonkajších rohov medzi lamelou (21)...

Krycie plávajúce teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 244318

Dátum: 15.11.1987

Autori: Preclík Zdenik, Frank Ludik

MPK: B65D 53/00, B65D 53/04

Značky: těleso, krycie, plávajúce

Text:

...dutých plávajúcich gulí odstraňujü krycie plávajúce telesá podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že kruhová plocha plávajúcich telies je po obidvoch stranách opatrená úkosmi, ktoré postupne prechádzajú do guľových výsečí, vytvárajúcich šošovku.Úkosy po obidvoch stranách kruhových plôch krycieho plávajúceho telesá umožňuje ich zoradenie na hladine kvapaliny vedľa seba tak, že tieto sa úkosmi navzájom pre 4.- krývajú. Prekrytim...