Patenty so značkou «krúžok»

Použitie polyvinylalkoholu na výrobu trecieho krúžku pre trecí disk spojky a trecí krúžok pre trecí disk spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288314

Dátum: 14.10.2015

Autori: Alix Isabelle, Fleury Guy, Amilien Francis, Pavallier Pierrick

MPK: C08L 61/06, C08L 29/04, C08J 5/14...

Značky: třecí, výrobu, použitie, polyvinylalkoholů, krúžku, trecieho, spojky, krúžok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie polyvinylalkoholu na výrobu trecieho materiálu, obzvlášť trecieho krúžku pre trecí disk spojky. Trecí krúžok obsahuje aspoň jeden prameň tvorený na báze vlákien, predovšetkým minerálnych, ako sú sklené vlákna, organické vlákna, vlákna polyakrylonitrilu alebo derivátov, pričom vodný tmel obsahuje plnidlá, fenolovú živicu a/alebo latex a polyvinylalkohol.

Tesniaci krúžok a zásuvný hrdlový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16664

Dátum: 29.02.2012

Autori: Kloppenburg Ingo, Steinhoff Albert, Wellenbrock Klaus, Kuhlage Henrik

MPK: F16L 25/00, F16L 21/025, F16L 21/035...

Značky: hrdlový, zásuvný, krúžok, tesniaci

Text:

...materiál tvoriaci vonkajšiu vrstvu vytvára v súlade s výhodným uskutočnením predmetu tohto vynálezu upevňovaciu základňu. Upevňovacia základňa slúži na montáž a upevnenie na zásuvný koniec alebo hrdlový koniec. Zvyčajne sa upevnenie uskutočňuje na zásuvnom konci. Upevňovacia základňa sa za týmto účelom zvyčajne nasunie na zásuvný koniec a v axiálnom smere je podopieraná nosným ramenom zásuvného konca.0011 Podľa výhodného uskutočnenia...

Montážny ochranný krúžok a tesniaca zostava k nemu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6825

Dátum: 09.08.2007

Autori: Heldmann Martin, Hintenlang Günter

MPK: F16J 15/32, B25B 27/00

Značky: montážny, zostava, ochranný, tesniaca, krúžok

Text:

...vyrobiť, s ohľadomna sily potrebné na rozdelenie ochranného prstenca.K vyriešeniu deñnovanej úlohy prispieva relatívne veľký uhol otvorenia ako ajstvárnenie miesta požadovaného zlomu a štrbinového preťatia.Ochranný prstenec, upínacie zariadenie a kĺbový spoj môžu byt vyrobené z jednéhokusu, prechádzať do seba navzájom a byť zhotovené z jednotného materiálu. Tu je výhodou,že sa zjednoduší výroba a manipulácia s montážnym ochranným krúžkom....

Zdokonalená trecia spojka, predovšetkým pre motorové vozidlo, vodiaci krúžok tlmiča trecej spojky a spôsob montáže trecej spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13133

Dátum: 26.04.2007

Autor: Poirier Gaël

MPK: F16F 15/129

Značky: spôsob, tlmiča, zdokonalená, motorové, trecia, trecej, vozidlo, spojky, krúžok, montáže, spojka, vodiaci, predovšetkým

Text:

...k vodiacemu krúžkuotvor je predĺžený vybratím uloženia voľného konca ramena zasadeného do tohto otvoruvodiaci krúžok obsahuje prostriedky rotačného znehybnenia pNéhopružného krúžku vzhľadom na tento vodiaci krúžokprostriedky rotačného znehybnenia obsahujú dve protilahlé uhlové zarážky,nesené vodiacim krúžkom. medzi ktoré sú vložené dve komplementárne uhlové zarážky, ktoré sú nesené prvým pružným krúžkom. pričom sú uhlové zarážky...

Tesniaci krúžok pre plastovú rúru vybavenú vonkajšími vlnami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285093

Dátum: 18.05.2006

Autor: Lamping Alwin

MPK: F16L 25/00, F16L 17/00

Značky: vonkajšími, vlnami, tesniaci, rúru, krúžok, vybavenú, plastovú

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci krúžok pre vlnovitú plastovú rúru vybavenú vonkajšími vlnami, v ktorej symetrický tesniaci krúžok je vytvorený na utesnenie proti druhej rúre (14), do ktorej sa vkladá vlnovitá plastová rúra, s dvoma bočnými, zo základného telesa (1) vychádzajúcimi opornými telesami (3, 4) na doľahnutie na boky vĺn vlnovitej rúry (13) pričom základné teleso (1) v nezaťaženom stave tesniaceho krúžku sa dá vložiť v podstate bez napätia do dolu vlny...

Veko nádoby s odstrániteľnou membránou a injekčne vstrekovaný tesniaci krúžok, a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4877

Dátum: 16.03.2006

Autori: Bitsch Jorgen, Noer Torben, Stensböl Michael, Koch Mikael

MPK: B65D 47/06, B65D 43/02

Značky: krúžok, injekčné, odstrániteľnou, výroby, membránou, tesniaci, nádoby, spôsob, vstrekovaný

Text:

...vstrekovanie. V prvom kroku sú injekčne vstrekované telo 4 veka a membrána 6. V druhom kroku je medzi membránu 6 a telo 4 veka injekćne vstrekovaný tesniaci krúžok 12. Tieto dva kroky injekčného vstrekovania prebiehajú v rovnakej forme. Forma je vytvorená tak, že po prvom kroku je forma nastavená tak, že sa pre tesniaci krúžok vytvorí nová dutina. V priebehu formovania tesniaceho krúžku 12, materiál tela 4 veka a membrány 6, umiestnený v...

Tesniaci krúžok, spojovací prvok vybavený tesniacim krúžkom, spôsob a mechanický nástroj na spojovanie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1722

Dátum: 22.10.2004

Autor: Junkers John

MPK: F16B 43/00, F16B 31/00, B25B 23/02...

Značky: tesniaci, nástroj, mechanicky, krúžkom, vybavený, spojovací, krúžok, predmetov, prvok, tesniacim, spojovanie, spôsob

Text:

...umožnila ďalšie kĺzanie smerom nahor dielu z pri predlžovaní skrutky.Vtomto uskutočnení spočiatku jeden diel tesníaceho krúžku zabráni axiálnemu vytlačeniu druhého dielu a potom sa rezistenčný bod prekoná a ďalší diel sa axiálne vytlačí voči prvému dielu bez toho, aby sa telo alebo dielyObrázok 2 predstavuje spojovací prvok vybavený tesniacim krúžkom s nástrojom aplikovaným na spojovací prvok. Spojovací prvok má maticu Q s vnútorným závitom...

Ochranný podkladový krúžok z PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3720

Dátum: 03.02.2004

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B65B 27/10

Značky: ochranný, podkladový, krúžok

Text:

...páskou a zároveň chráni zväzovane výrobky.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že ochranný podkladový krúžok z PVC má tvar medzidružia s dvoma protiľahlými vystuženými vybraniami na vrchnej strane, ktoré slúžia na vedenie a uloženie viazacej pásky o samotný plast, ale i kruhový tvar zabezpečujúci dodatočnú tuhosť, ale i pružnosť ochranného podkladovćho krúžku čo spolu s protiľahlými vystuženými vybraniami v jeho osi zabezpečuje...

Zberací krúžok, prípadne komutátor motora s krúžkovou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 283415

Dátum: 20.06.2003

Autor: Maihofer Thomas

MPK: H01R 39/16

Značky: krúžok, krúžkovou, motora, kotvou, komutátor, případně, zberací

Zhrnutie / Anotácia:

Na výrobu lisovacej hmoty zberacieho krúžku, prípadne komutátora, neobsahujúcej azbest, je primiešaný wollastonit (CaSiO3) s ihlicovitou štruktúrou ako plnivo do lisovacej hmoty z fenolovej živice na nosné teleso zberacích krúžkov, prípadne komutátorových lamiel.

Komutátor a komutátorový výstužný krúžok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2732

Dátum: 26.04.2003

Autor: Nettelhoff Christoph Friedrich

MPK: H01R 39/00

Značky: krúžok, komutátor, výstužný, komutátorový

Text:

...Upinacia prstencová časť, nanesená ako zvitok na opornú prstencovú časť, obklopujeopornú prstencovú časť teda už v dôsledku techniky navíjania bez toho, aby bolonutné presné opracovanie hraničných plôch.0010 Nie je už potrebná žiadna zvláštna prevencia pred získaním príliš voľného alebo príliš pevného uloženia medzi prstencovými časťami. Predpätie pri navíjaní upínacej prstencovej časti je možné s výhodou nastaviť tak, že upínací...

Tesniaci krúžok, spojovací prvok vybavený tesniacim krúžkom, spôsob a mechanický nástroj na spojovanie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 35

Dátum: 27.03.2003

Autor: Junkers John

MPK: F16B 31/02

Značky: predmetov, spojovací, vybavený, mechanicky, tesniacim, prvok, spojovanie, nástroj, spôsob, tesniaci, krúžkom, krúžok

Text:

...1 je pohľad predstavujúci tesniaci krúžok podľa predloženého vynálezuObrázok 2 je pohľad predstavujúci spojovací prvok stesniacim krúžkom a nástrojom aplikovaným na spojovací prvok a ilustrujúci spôsob spojovania podľaObrázok 3 je pohľad predstavujúci ďalšie uskutočnenie tesniaceho krúžku podľa predloženého vynálezu, Príklady uskutočnenia ýýnálezuObrázok 1 predstavuje tesniaci krúžok podľa predloženého vynálezu, ktorýje označený...

Tesniaci krúžok pre spoj s nasúvacou objímkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 28

Dátum: 16.01.2003

Autor: Lamping Alwin

MPK: F16L 17/025, F16L 21/03

Značky: objímkou, nasúvacou, tesniaci, krúžok

Text:

...tohto vynálezu je v nezataženom stave tesnenia radiálna výška zadného boku ostria tesnenia väčšia než 2/3 radiálnej celkovej výšky tesnenia. Ostrie tesnenia je pritom vytvorené v priereze s v podstate pravouhlým tvarom. K osi rúry smerujúce, v podstate rovné prítlačné plochy ostria tesnenia a pritlačnéhotesnenia tvoria so svojimi príslušnými zadr.ými bokmi vždy ostrý uhol, menší než3 90 °. Pomer radiálnej výšky ostria tesnenia k...

Tesniaci krúžok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1656

Dátum: 05.11.1997

Autor: Vacková Renata

MPK: F16L 17/067, C08L 19/00

Značky: krúžok, tesniaci

Text:

...tesniaceho krúžku zo spojenia.Doteraz používané tesniace krúžky majú valcovitý vonkajší povrch. U takýchto tesniacich krúžkov s dvomi lamelami jepriebeh poklesu tlaku vo vnútri aj zvonku tesniaceho krúžku rovnaký. Pokiaľ ale majú tesniace krúžky tri a viac tesniacich lamiel a nemajú na vonkajšom obvode tesniace segmenty (výstupky) dochádza k nasávaniu tesniaceho krúžku z drážky nosiča, do ktorej je vložený, až s možnosťou jeho...

Vyšívací krúžok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 318

Dátum: 08.12.1993

Autor: Svoboda Ivan

MPK: D05C 1/04

Značky: krúžok, vyšívací

Text:

...krúžku kompaktný a estetický vzhľad.Podstata technického riešenia je znázornená na priloženom . výkrese, kde Obr.l predstavuje pôdorysný zostavný pohľad na vyšívací krúžok a Obr.2 rez v smere A - A z Obr.1.Opis príkladu technického riešeniaVyšívací krúžok ł zhotovený tvarovaním z plastu, je na svojom vonkajšom obvode opatrený drážkou g ,ý ktorej je predpätím usadený delený prstenec 1 zhotovený z pružinovej ocele kruhového prierezu s...

Zvierací krúžok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279165

Dátum: 15.01.1992

Autori: Andre Michel, Calmettes Lionel

MPK: F16B 2/06, F16L 33/02

Značky: krúžok, zvierací

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierací krúžok tvorený stočeným kovovým pásikom (1), ktorého konce sú opatrené zodpovedajúcimi vzájomne doplnkovými zachytávacími prostriedkami obsahujúcimi háčik (5), uspôsobený prejsť za prehyb (2) pri zvieraní krúžku, pričom vnútorný koniec pásika je v uzatvorenej polohe krúžku predĺžený aspoň za háčik a pričom kovový pásik je opatrený najmenej jedným zvlnením, vytvoreným pri päte radiálneho ohybu (4) nesúceho háčik (5). Maximálna...

Lisovací krúžok

Načítavanie...

Číslo patentu: 219580

Dátum: 30.09.1985

Autor: Čekan Jozef

Značky: krúžok, lisovací

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací krúžok, určený na lisovanie farebných kovov najmä za tepla. Účelom vynálezu je zabránenie vnikaniu nečistôt z povrchu ingotu do výlisku pri lisovaní za tepla. Uvedený účel sa dosiahne lisovacím krúžkom, ktorého pracovná časť je na strane čela tvorená kužeľovou plochou a na čele je vytvorená sústava sústredných radiálne orientovaných zubov. Vynález najlepšie charakterizuje obr. 1.

Zbierací krúžok elektrických strojov točivých hlavne synchrónnych generátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222933

Dátum: 01.03.1984

Autori: Holúbek Fridrich, Šefčík Dušan, Zámečník Ján

Značky: krúžok, zbierací, synchrónnych, hlavne, generátorov, točivých, elektrických, strojov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavby elektrických strojov točivých a týka sa konštrukčného vyhotovenia zbieracieho krúžku pre prívod budiaceho prúdu do rotora hlavne synchrónneho generátoru. Zbierací krúžok pozostáva z vnútornej časti, ktorá je vyhotovená vo forme prstenca z konštrukčnej ocele a vonkajšej časti, ktorá je vyhotovená z nehrdzavejúcej ocele vo forme návarku na vonkajšiu plochu vnútornej časti.