Patenty so značkou «krúžkov»

Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288324

Dátum: 09.12.2015

Autori: Panda Anton, Jurko Jozef, Novák-marcinčin Jozef, Zajac Jozef

MPK: G01B 5/08

Značky: ložiskových, merania, otvorov, spôsob, krúžkov, vnútorných, válcovitosti

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob merania geometrických parametrov vnútorných ložiskových krúžkov pomocou dielenského meradla. Meradlo tvorí základová doska (1), na ktorej sú osadené pevné dotyky (2) a meracie dotyky (3) a (4). Poloha meraného vnútorného ložiskového krúžku (5) je na základovej doske (1) zaisťovaná obidvoma pevnými dotykmi (2) a meracími dotykmi (3) a (4). Merané hodnoty odčítavame na analógových číselníkových odchýlkomeroch alebo digitálnych...

Spôsob nedeštruktívneho merania vnútorných rádiusov krúžkov ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 288282

Dátum: 25.05.2015

Autori: Jurko Jozef, Pandová Iveta, Panda Anton

MPK: G01B 5/12

Značky: vnútorných, krúžkov, rádiusov, nedeštruktívneho, merania, ložísk, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané dielenské meradlo na spôsob nedeštruktívneho merania vnútorného rádiusu krúžku (4) ložiska (5), prípadne aj iných obdobných výrobkov. Meradlo tvorí základová doska (3), meracie dotyky (1,2) s menším priemerom a s väčším priemerom s prevodom na číselníkový odchýlkomer. Podľa výšky kontaktu meracieho dotyku (2) s väčším priemerom a rádiusu krúžku (4) ložiska (5) detegujeme veľkosť rádiusu a vyhodnotíme, či je v požadovaných...

Spôsob brúsenia oporných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7067

Dátum: 01.04.2015

Autori: Prislupčák Marek, Panda Anton, Pandová Iveta, Mrkvica Ivan, Zajac Jozef, Ružbarský Juraj, Jurko Jozef

MPK: B24B 11/08

Značky: spôsob, vnútorných, oporných, uložení, čiel, brúsenia, ložiskových, kuželíkových, krúžkov, náročných, ložísk

Text:

...kuželíkových ložísk. Je to ale drahé riešenie, keďže kvalitný stroj na túto operáciu stojí rádovo niekoľko miliónov EUR. Navyše, ak ložiskárskej spoločností takýto stroj chýba, je problematické vyrábať ložiská do najnáročnejších uložení pre najnáročnejších (najmä automobilových) zákazníkov,keďže štandardnými brúskami a kotúčmi je technicky problematické dosiahnuť požadovanú drsnosť na oporných čelách R, 5 0,04 m. Navrhované technické...

Kovací nástrojový systém na výrobu ložiskových krúžkov a polotovar na výrobu ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288223

Dátum: 11.09.2014

Autori: Droščin Josef, Donič Tibor

MPK: B21K 1/02, B21D 53/16, F16C 33/30...

Značky: výrobu, nástrojový, kovací, systém, polotovar, krúžkov, ložiskových

Zhrnutie / Anotácia:

Kovací nástrojový systém na výrobu ložiskových krúžkov sa skladá z rotačného lisovacieho tŕňa a matrice s rotačným otvorom, ktoré sú upnuté v lisovacom zariadení. Lisovací tŕň (2) a matrica (1) sú zoradené v jednej osi. Lisovací tŕň (2) má na svojej spodnej časti prvé osadenie (2a), na ktoré sa napája vonkajšia rotačná plocha (2b) so zakrivením končiaca pri vonkajšom osadení (2c). Za osadením (2c) nasleduje ďalšia plocha (2d) napríklad na...

Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288215

Dátum: 07.07.2014

Autori: Panda Anton, Matija Rudolf, Pandová Iveta, Jurko Jozef

MPK: G01B 5/00

Značky: krúžkov, spôsob, ložiskových, ploch, kuželovitosti, válcových, vonkajších, merania

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob merania geometrických parametrov vonkajších ložiskových krúžkov pomocou dielenského meradla. Meradlo tvorí základová doska (1), na ktorej je umiestnená prizma (2) s osadenými meracími dotykmi (3) a poloha meraného ložiskového krúžku (6) je zaisťovaná prítlačným dotykom (7). Merané hodnoty snímajú dotykové odchýlkomery (4) a (5) na aktuálne vyhodnotenie tvaru a polohy meraného ložiskového krúžku (6).

Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6582

Dátum: 04.11.2013

Autori: Novák-marcinčin Jozef, Panda Anton, Jurko Jozef, Zajac Jozef

MPK: G01B 5/12

Značky: krúžkov, válcovitosti, spôsob, vnútorných, otvorov, ložiskových, merania

Text:

...Taktiež manipuláciou a ustavovaním krúžku do druhej meracej polohy na malé čelo sa výrazne znižuje produktivita práce o polovicu a rastú hlavné a vedľajšie časy.Navrhnuté technické riešenie merania geometrickej polohy tvam valcovej plochy vnútomého ložiskového krúžku a otvoru spočíva v zmene systému merania otvoru a kužeľovitostí vnútornej valcovej plochy a v konštrukčnom riešení dielenského meradla. Hlavnými časťami navrhnutého zariadenia...

Spôsob merania kužeľovitosti valcových plôch vonkajších ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6242

Dátum: 02.10.2012

Autor: Matija Rudolf

MPK: G01B 5/00

Značky: krúžkov, vonkajších, válcových, kuželovitosti, merania, ložiskových, ploch, spôsob

Text:

...sa opätovne hodnota tolerovaného rozmeru. Takouto manipuláciou nie je zaistená meracía poloha a tým aj objektívne meranie. Taktiež manipuláciou a ukladaním krúžku do druhej polohy na malé čelo znižuje produktivitu o polovicu a rastú hlavné a vedľajšie časy.Navrhnuté technické riešenie merania geometrickej polohy tvaru valcovej plochy vonkajšieho ložiskového krúžku a priemeru spočíva V zmene systému merania priemeru a kužeľovitosti...

Spôsob nedeštruktívneho merania vnútorných rádiusov krúžkov ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5796

Dátum: 04.08.2011

Autori: Panda Anton, Pandová Iveta, Jurko Jozef

MPK: G01B 5/12

Značky: spôsob, nedeštruktívneho, rádiusov, merania, vnútorných, ložísk, krúžkov

Text:

...že rádíus je napojený na krúžku do jeho čela a do otvoru nie priamo, ale cez výbehy rádiusov. To znamená, že sa jedná o pomerne komplikovaný obrys, ktorý sa skladá. z rádiusu a z dvoch výbehov.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie pre vyhodnocovanie rádiusov priamo vo výrobe - dielenské meradlo. Jednou z možností je meradlo, ktorého princíp a meranie je zrejmý z obr. l. Predpokladom riešenia je to, že sústruženie prebieha pomocou...

Kovací nástrojový systém na výrobu ložiskových krúžkov a polotovar na výrobu ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5785

Dátum: 06.07.2011

Autori: Donič Tibor, Droščin Josef

MPK: B21K 1/02, F16C 33/30, B21D 53/16...

Značky: výrobu, krúžkov, nástrojový, kovací, ložiskových, polotovar, systém

Text:

...na výrobu ložiskových krúžkov pozostáva z rotačného lísovacieho tŕňa 2 amatrice l s rotačným otvorom E, ktoré sú upnuté v lisovacom zariadení. Lisovaci tŕň g a matrica l sú zoradené v jednej osi, pričom lisovací tŕň 2 má na svojom spodku prvé osadenie Q, na ktoré sa napája vonkajšiarotačná plocha za so zalcrivením a končiaca pri vonkajšom osadení 2 c. Za osadením 2 c nasleduje ďalšia plocha 2 i napríklad na upnutie lisovacieho tŕňa 2 do...

Paket synchronizačných krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13373

Dátum: 24.09.2009

Autori: Gummert Hermann, Münster Jürgen, Rechtern Hans-jürgen

MPK: F16D 23/02

Značky: paket, krúžkov, synchronizačných

Text:

...materiálu majú trecie plochy pri synchronizačných krúžkoch z mosadzného materiálu často trecieobloženie. Počas životnosti takého paketu synchronizačnýchkrúžkov sa môže súčiniteľ trenia takej trecej dvojice znížiť vzájomným leštením trecích plôch s tým následkom, že na spôsobenie synchronizácie musí pôsobiť vyšší axiálny tlak na treciu dvojicu. Pri trecích dvojiciach, pri ktorých mosadzný synchronizačný krúžok nesie ako treciu plochu...

Spôsob vyhľadávania povrchových defektov, najmä ložiskových krúžkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285659

Dátum: 30.04.2007

Autori: Kůr Boris, Bartl Ján, Kůr Jan, Hain Miroslav

MPK: G01B 11/30, G01N 23/00

Značky: tohto, defektov, krúžkov, vyhľadávania, spôsob, povrchových, zariadenie, najmä, ložiskových, vykonávanie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhľadávanie spočíva v tom, že sfokusovaný lúč lasera (1), dopadajúci na vyšetrovaný povrch (8) krúžku, sa pri dopade na defekt rozptyľuje do okolia. Časť rozptýleného zväzku je snímaná fotodetektorom (4). Elektrický signál z fotodetektora (4) sa po spracovaní v elektronických obvodoch vyhodnotí počítačom prostredníctvom špeciálneho softvéru, prípadne špeciálnou elektronickou vyhodnocovacou jednotkou. Pri snímaní dokonalého povrchu sa objavuje...

Ochranná rukavica z pletiva z kovových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9653

Dátum: 11.07.2006

Autor: Duhatschek Thomas

MPK: A41F 1/06, A41D 19/015

Značky: rukavica, pletiva, krúžkov, ochranná, kovových

Text:

...tvarový styk, nemôže byť touto slučkou pretiahnutý. To má tú výhodu, že zapínací pásik, svojim predným koncom vpredu, ktorý je odvrátenýod dorazového dielu, sa môže preťahovať slučkami, dokiaľ dorazový diel nenarazí na okraj tej slučky, do ktorej bol zapínací pásik najprvzasunutý. Zapínací pásik sa potom okamžite môže napnúť a zapnúť.Pracka samotná môže byť svojimi rozmermi prispôsobená svetlej šírke slučiek tak, aby mohla byť pretiahnutá...

Elektrický stroj, ako aj element zberných krúžkov pre elektrický stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3327

Dátum: 14.06.2005

Autor: Bizjak Franc

MPK: H01R 39/00

Značky: stroj, elektricky, krúžkov, zberných, element

Text:

...spočíva úloha vynálezu v tom, poskytnúť lacno vyrobiteľný a navzdory malým radiálnym rozmerom zberných krúžkov zvlášť proti skratu odolný element zbemých krúžkov pre elektrický stroj, akoaj elektrický stroj s takým elementom zberných krúžkov. Zvlášť žiaduce by pritom bolo, kebysa v pripade spojenia rotorového vinutia s prípojmi elementu zbemých krúžkov mimo susedného ložiska rotora zároveň uľahčila montáž elementu zberných krúžkov na...

Rezný nástroj, najmä na obrábanie piestnych krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 358

Dátum: 20.08.2003

Autor: Dorsch Walter

MPK: B23B 27/00

Značky: najmä, piestnych, obrábanie, nástroj, řezný, krúžkov

Text:

...prístupné alebo sú prístupné len obtiažne, a preto je bránené vytvoreniu britov. Bezproblémová výroba britovej doštičky je oproti tomu,ako je známe, možná vtedy, keď je britová doštička vytvorená viacdielne a deliaca línia medzi susednými čiastkovými kusami britovej doštičky leží v oblasti zárezu. Týmto spôsobom je možné každý čiastkový kus britovej doštičky brúsit zvlášť,pričom je zaistený nebránený prístup brúsiaceho nástroja ku každému...

Dvojpolohové zariadenie na presné kovanie krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278261

Dátum: 06.10.1993

Autori: Vondraček Vladimír, Ševčík Jozef

MPK: B21K 1/05

Značky: zariadenie, kovanie, dvojpolohové, krúžkov, přesné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z pechovacieho, prenášacieho a strihacieho zariadenia. Pechovacie (ubíjacie) zariadenie je zložené z kužeľového pechovacej zápustky (4) s valcovým vedením pechovacieho puzdra (6), ktorá je pevne spojená pechovacou podložkou (3) v bloku (16) zariadenia a suvne umiestneným vyhadzovačom (2), pričom pechovacie puzdro (6) je upevnené na pechovacom tŕni (7). Strihacie zariadenie je zložené zo strihacieho zápustkového puzdra (11),...

Spôsob výroby prstencových telies z kovových práškov tvaru krúžkov valivých ložísk s prehĺbenou obežnou dráhou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267948

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 3/12

Značky: krúžkov, telies, spôsob, výroby, práškov, prstencových, valivých, ložísk, tvaru, prehĺbenou, kovových, oběžnou, dráhou

Text:

...podla obr. 3 s valoovaoou kladkou v polohe pred začiatkom valcovania za studena. Na obr. 5 je znázornený spŠsob upnutia krúžku z práškového materiálu s .vyvaloovanou obežnou drúhou za studena, s vymeöenou lokálne zhutnenou vrstvou materiâlu, s veloovou kledkou v konečnej polohe valoovania a sposob upnutia na otéöavon tŕni. Na. obr. 6 sú znázornená polohy 3 valoovaoíoh kladiek vo vztahu k tolesu, na ktorom treba vyvaloovnř obežná dráhu.Obr. 1...

Spôsob výroby plochých krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245303

Dátum: 15.12.1988

Autori: Horoák Vladimír, Novák Jioí, Štipáník Vladimír, Bruthans Václav, Wiesner Ivo

MPK: B22F 5/00

Značky: krúžkov, plochých, spôsob, výroby

Text:

...tepelne alebo chemicko-tepelne spracovávať, sa vylisuje za studena polotovar vacového tvaru s vnútorným otvorom, ktorý sa potom speká a ochladí, potom takýto polotovar sa natrie mazadlom pre ďalšie spracovanie, opätovne sa ohreje a V tomto stave sa podrobí deformácii v uzavretom nástroji, čim sa vytvorí krúžok žiadaného tvaru a rozmerov s obežnou dráhou, hustoty 90 a, 100 teoretickej hustoty materiálu. Potom nasleduje tepelné alebo...

Zariadenie na pretržité kalenie kovových súčiastok, najmä ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236214

Dátum: 01.02.1988

Autori: Dominik Jozef, Prívara Ľudovít

MPK: C21D 1/63, C21D 9/40

Značky: zariadenie, ložiskových, súčiastok, pretržité, kovových, kalenie, krúžkov, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na pretržité kalenie podľa vynálezu je určené pre také druhy kalenia kovových súčiastok, najmä ložiskových krúžkov, u ktorých sa z fyzikálnometalurgických dôvodov vyžaduje v danom okamžiku určitá modifikácia priebehu ochladzovania, ako je to napr. u prerušovaného termálného rsp. bainitického kalenia. Podstata zariadenia na pretržité kalenie podľa vynálezu spočíva v tom, že kaliaca vaňa je opatrená temperovacím zvonom, ktorým možno...

Spôsob superfinišovania modifikovaných obežných dráh krúžkov valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 247297

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brtko Juraj, Holubec Miroslav

MPK: B24B 19/06, B24B 35/00

Značky: ložísk, superfinišovania, modifikovaných, krúžkov, dráh, valivých, obežných, spôsob

Text:

...p 0101137 vykonáva aj striedavý pohyb pozdĺž obežnej dráhy. Aby dochádzalo k vyššiemu úberu na okrajoch, teda aby vznikla vypuklá obežná dráha, je potrebne, aby v »okrajových polohách bola výdrž kameňa, Týmto spôsobom možno obrábaf jednoduché - bombírované obežné dráhy. V súčasnosti však existujú zložitejšie profily obežn-ých dráh, na ktorých výrobu je potrebné vyvinúť vhodn.ú metódu.Tento problem rieši spôsob superfinlšovannia....

Snímač pracovnej plochy brúsneho kotúča pri brúsení ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244344

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pokorný Petr, Švajgl Oldoich

MPK: B24B 19/06

Značky: brusného, kotúča, plochy, pracovnej, krúžkov, brúsení, snímač, ložiskových

Text:

...ložiskový krúžok s pripevnenou radiälnou pákou má v priechodzej radiálnej drážke upnutý snimaci element hrúbky 0,1 až 1 mm prevyšujúci jeho priemer smerom k brúsnemu kotúču o 0,05 až 2 mm.Hlavnou výhodou snímača reznej plochy brúsneho kotúča pri brúseni ložiskovýchkrúžkov spočíva v možnosti stanoviť oddelene velkosť vplyvu orovnania a brúsenia na presnosť tvaru brúsenej plochy. Toto umožňuje operativnejšie eliminovať stupeň vplyvu...

Zariadenie na orientáciu súčiastok tvaru krúžkov s odstupňovanými vnútornými priemermi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252535

Dátum: 17.09.1987

Autor: Bulík Jozef

MPK: B23Q 7/12

Značky: orientáciu, tvaru, vnútornými, krúžkov, zariadenie, odstupňovanými, priemermi, súčiastok

Text:

...malých rozdíeloch priemerov orientovaných súčiastok.Zariadenie ria orientáciu súčiastok tvaru krúžkov s oidstupňovanými vnútornými priemermi je prikladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je ąnakreslené zariadenie pri pohľade zhora, na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1 a na obr. 3 je nakreslený rez rovinou B~B z obr. 1.Zariadenie na orientáciu súčiastok tvaru krúžkov s odstupñovanými vnútornými priemermi pozostáva...

Zariadenie na výrobu drôtených krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240480

Dátum: 15.08.1987

Autori: Baán Gábor, Novák Lajos

MPK: B21F 37/02

Značky: zariadenie, drôtených, krúžkov, výrobu

Text:

...skružovačke sa drôt skruží na potrebný priemer, pričom drôt si zachováva tendenciu vrátit sa do pôvodného stavu ako bol navinutý na kotúči. Táto práca je značne prácna.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na výrobu vdrôtených krúžkov podľa výnáiezu, ktoréh-oľpodstata ~spočívo v .tom, že pružinový drôt sa odvíja a zavádza -do r-ovnačky drôtu, odkiaľ je tahaoný a podávaný valcami do troch sikružovacich kladiek-kde 4 sa drôt sikruži a po...

Zariadenie na odstrihávanie koncov tyčí pri kovaní krúžkov za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238888

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vitkovič Alexander

MPK: B21J 13/08

Značky: kovaní, tyčí, tepla, zariadenie, koncov, odstrihávanie, krúžkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odstrihávanie koncov tyčí pri kovaní krúžkov za tepla je určené k automatickým kovacím strojom, aby nevznikol dvojdielný výkovok, alebo výkovok s neúplným obsahom materiálu. Zariadenie pozostáva z podávacieho stojanu so šikmou nábehovou plochou. Pred prídržnou a podávacou kladkou je kĺbovo upevnená dvojramenná páka, jedným ramenom sa dotýka a registruje konce spracovávaných tyčí, druhým ramenom cez spínač dáva impulz...

Meracie a triediace zariadenie podľa vonkajšieho priemeru súčiastok najmä krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234164

Dátum: 01.04.1987

Autor: Bočej Peter

MPK: B07B 13/00

Značky: vonkajšieho, priemeru, krúžkov, zariadenie, podľa, súčiastok, meracie, najmä, triediace

Zhrnutie / Anotácia:

Meracie a triediace zariadenie je určené pre meranie a triedenie súčiastok, najmä krúžkov masovo vyrábaných valivých ložísk, podľa vonkajšieho priemeru. Zariadenie pozostáva zo vstupného žľabu, kolíkového elevátora, meracej sondy, vyhodnocovacieho zariadenia a odvádzacieho žľabu. Zhora otvorený vstupný žľab s priečným dorazom je pripevnený ku spodnej časti kolíkového elevátora, opatreným v hornej časti výsuvným pružným elementom s vertikálnou...

Upínacia hlava pre sústruženie tenkostenných krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234106

Dátum: 01.10.1986

Autor: Kalinčík Jozef

MPK: B23B 31/18

Značky: tenkostenných, sústruženie, upínacia, hlava, krúžkov

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom umožnenia upnutia oválneho tenkostenného krúžku bez jeho deformácie sa použije upínacia hlava s vahadlami, ktoré sú opatrené výkyvnými čeľusťami, upravenými na vahadlách prostredníctvom čapov. Vonkajší vydutý povrch vahadiel je opásaný odpruženou príložkou, pre udržiavanie vahadiel v kruhovej polohe.

Nástroj s vymeniteľnými razníkmi pre razenie značenia ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233484

Dátum: 15.09.1986

Autori: Heinrich Ivan, Majerčík Anton, Kysucký Tibor

MPK: B25D 5/00

Značky: vyměnitelnými, razníkmi, razenie, nástroj, značenia, ložiskových, krúžkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru valivých ložísk. Rieši konštrukciu nástroja pre razenie značenia ložiskových krúžkov. Podstata nástroje s vymeniteľnými razníkmi pre razenie ložiskových krúžkov spočíva v tom, že razníky so zhotovenými znakmi, alebo skupinou znakov sú upravené v obvodových vybraniach na roztečnej kružnici unášacej a strediacej výmennej vložky spojenej s upínacou doskou skrutkami pričom vo vybraniach vložky sú razníky upevnené skrutkami s...

Orientovač krúžkov najmä kuželíkových ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 219671

Dátum: 01.12.1985

Autori: Sako Alexander, Šátek Róbert

Značky: ložísk, kuželíkových, najmä, krúžkov, orientovač

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie 100% orientácie krúžkov kuželíkových ložísk. Tohoto účelu sa dosiahne orientovačom krúžkov najmä kuželíkových ložísk, ktorého podstata spočíva v riešení orientovača kde otočný stôl je opatrený spojkou a po obvode zdvíhatkami, ktoré sa presúvajú po vačke, ktorá je pevne spojená s rámom. Krokovanie zaisťuje maltézsky kríž cez ozubené kolá s náhonom. V hornej časti otočného stola sú situované stieracie palce.

Zariadenie na triedenie presných súčiastok najmä ložiskových krúžkov podľa tolerancie priemeru diery

Načítavanie...

Číslo patentu: 222014

Dátum: 15.07.1985

Autori: Bočej Peter, Sidor Ján

Značky: zariadenie, súčiastok, triedenie, krúžkov, priemeru, tolerancie, najmä, diery, podľa, ložiskových, přesných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na triedenie presných súčiastok je určené k automatickému triedeniu presných súčiastok, najmä ložiskových krúžkov podľa požadovanej tolerancie priemeru diery krúžkov. Jeho podstatu tvorí jednostranne uzatvorený presúvač opatrený vo vzdialenosti väčšej ako šírka meranej súčiastky od jeho vnútorného čela výsuvným kolíkom a jednostranne zhora od vnútorného uzatvoreného čela presúvača po výsuvný kolík šikmým násypným otvorom pre jeden...

Nasúvacie zariadenie “0″ krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219185

Dátum: 01.06.1985

Autor: Martinkovič Alojz

Značky: nasúvacie, krúžkov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z rámu, v ktorom je upevnený presúvač súčastí opatrený upínacími čeľusťami. Riešeným problémom je odstránenie stereotypnej a namáhavej ručnej práce, čo sa dosahuje tým, že priečne voči presúvaču súčastí je v aspoň jednom vodiacom otvore v ráme uložená aspoň jedna axiálne posuvná nasúvacia hlavica 0-krúžkov.

Zariadenie pre odoberanie krúžkov, najmä ložiskových

Načítavanie...

Číslo patentu: 215346

Dátum: 31.05.1984

Autori: Sako Alexander, Šátek Róbert

Značky: odoberanie, zariadenie, najmä, ložiskových, krúžkov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie možnosti poškodenia obežných dráh ložísk a otlkaniu krúžkov. Uvedeného účelu dosiahne zariadenie pre odoberanie krúžkov, najmä ložiskových, ktorého podstata spočíva v tom, že unášácí kotúč je opatrený po obvode pichákmi, na ktoré sa nasúvajú krúžky. V hornej času pichákov je situovaný mikrospínač na stojane pod prívodným žľabom krúžkov. Zariadenie je konštrukčne jednoduché a zaručuje vysokú funkčnú spoľahlivosť.

Montážne zariadenie, najmä pre montáž podložiek a poistných krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223480

Dátum: 01.05.1984

Autor: Kosa Pavol

Značky: krúžkov, zariadenie, montážne, poistných, najmä, podložiek, montáž

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka montážneho zariadenia, najmä pre montáž podložie a poistných krúžkov na montážnych dopravníkoch. Podstatou uvedeného vynálezu je, že pneumatický valec je opatrený tiahlom s okom, otočne ustaveným na pevnom čape. Pevný, čap je pevne uchytený vo vidlici vedenia, pričom o pevný čap je oproti snímačom pevne uchytená clona. Vo vedení je pevne ustavený stieraš tvorený telesom s vodiacim otvorom, v ktorom je prostredníctvom tlačnej...