Patenty so značkou «kruhového»

Zariadenie na vytvorenie intenzívneho farebného svetelného zväzku kruhového prierezu s homogénnym rozložením intenzity a s malou rozbiehavosťou 0 až 10°

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7391

Dátum: 01.04.2016

Autori: Dubec Viktor, Kubošek Pavol

MPK: H01S 5/00, G02B 27/10, G02B 19/00...

Značky: kruhového, zväzku, intenzity, rozbiehavosťou, světelného, rozložením, vytvorenie, intenzívneho, malou, homogénnym, farebného, zariadenie, prierezu

Text:

...l až 3 je znázornené zariadenie na vytvorenie intenzívneho farebného svetelného zväzku kruhového prierezu s homogénnym rozložením intenzity a s malou rozbiehavosťou.Obrázok 4 znázorňuje prierez svetelného zväzku vytvoreného zariadením podľa technického riešenia spolu s grafom priebehu intenzity svetla v priereze zväzku.Technické riešenie znázornené na obrázku l predstavuje zariadenie, v ktorého v zdroji svetla Q sú použité tri multimódové...

Linka na povrchovú úpravu kovových výrobkov kruhového tvaru, najmä silentblokov obsahujúcich gumenú medzivrstvu so závesom na zavesenie týchto výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7124

Dátum: 05.05.2015

Autor: Demko Milan

MPK: C25D 5/00, C23G 5/00, C25D 3/22...

Značky: medzivrstvu, úpravu, závesom, povrchovú, silentblokov, výrobkov, najmä, zavesenie, týchto, kovových, obsahujúcich, kruhového, gumenú, tvaru, linka

Text:

...chlorovodíkovej. Potom je zaradený druhý prietočný oplachovacĺ blok Q, ktorý je jednostupňový. Za druhým prietočným oplachovacím blokom § je zaradený dekap blok 2, kde sa v slabom roztoku kyseliny chlorovodfkovej aktivuje povrch produktov.Potom je zaradený tretí prietočný oplachovacĺ blok m, ktorý je jednostupňový. Potom nasleduje nanášacĺ blok , v ktorom sa na chemicky očistený povrch produktu elektrolytickým nanášaním nanáša zinok,...

Skrinka prispôsobená na pripevnenie na stĺp kruhového prierezu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4966

Dátum: 07.01.2008

Autor: Černý Miroslav

MPK: H02B 1/00

Značky: skříňka, kruhového, prispôsobená, prierezu, pripevnenie, stĺp

Text:

...na ktorých je na obr. 1 - pohľad do otvoru upevňovacieho výstupku, pohľad z vonkajšej strany,na obr. 2 - pohľad do otvoru upevňovacieho výstupku, pohľad z vnútornej strany,na obr. 3 - zadná stena skrinky s jednou dvojicou upevňovacích výstupkov a s vymedzovacímkolikom,na obr. 4 - detailný pohľad na pripevnenie skrinky na stĺp,na obr. 5 - zadná stena skrinky s dvomi dvojicami upevňovacích výstupkov.Príklady uskutočnenia technického...

Spôsob a zariadenie na uskutočňovanie termodynamického kruhového deja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1504

Dátum: 13.04.2005

Autor: Lengert Jörg

MPK: F01K 25/00

Značky: spôsob, kruhového, uskutočňovanie, zariadenie, termodynamického

Text:

...fáza je vedená druhým tepelným výmenníkom a využitá na ďalšie ohriatie ohriateho prúdupracovného média. V zmiešavači sú kvapalná fáza a expandovanáparná fáza zvedené dohromady a je vytvorený už uvedený expandovaný prúd pracovného média. Expandovaný prúd pracovného média je následne V prvom tepelnom výmenníku čiastočne skondenzovaný a následne celkom skondenzovaný v kondenzátora, takže je vytvorený V úvode uvedený kvapalnýprúd pracovného...

Kompaktný disk kruhového alebo nekruhového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2872

Dátum: 11.06.2001

Autor: Pergl Bohumil

MPK: G11B 7/24

Značky: kompaktný, tvaru, kruhového, nekruhového

Text:

...stieracou farbou je vybavená vrchnou pretlačou.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 časť kompaktného disku s dvoma poliami určenými na stieranie, obr. 2 detail jednotlivých vrstiev v reze, obr. 3 detail jednotlivých vrstiev v reze s vrchnou pretlačou, obr. 4 časť kompaktného disku s jedným poľom určeným na stieranie, kde pole umiestnené do prstencovej...

Zařízení pro pohon spodního kruhového podavače šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260142

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zvara Ludovít

MPK: D05B 27/00

Značky: spodního, zařízení, kruhového, stroje, podavače, šicího, pohon

Text:

...32 je spřažena pomocí ozubeného řemene gg e druhou řomonící gł uloženm na spodním hřídelí gg. ktorý je otočné uložon v základové desce 5. ze epodního hřídole gg je odvozon pomocí atavítalných výstředníkü a jednosměrných apojek gg pohyb na podávací hřídel gu 1 ožený v ložiskách základní dosky 5. Podávocí hřídel gg Jo opatřen na konci ozuu baným kolem g§g ktoré je v záběru s ozubeným kolem ggg uloženým na pomocném podávacím hřídeíí g....

Podávací zařízení svitkové oceli kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260135

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jankásek Jan, Zábrš Evžen

MPK: B21F 23/00

Značky: oceli, kruhového, svitkové, zařízení, průřezu, podávací

Text:

...svitkově oceli kruhového průřezu je umístěno v částečně uzavřené skříni s opracovanou čelní stěnou ł a zadním víkem g. V čelní stěně ł a zadním víku g jsou vytvořeny souosě otvory pro uložení funkčních ústrojí umístčných uvnitř skříně. V horní části skříně Jsou v čelní stěně ł a zadním víku 2 připevněny pomocí šroubůdvě dvojice pouzdor 2 9 ložísky. V ložiskách Jsou uloženy hřídele 5.s pevnými kladkami 2. vo spední dvojici otvorů oválného...

Nákova kruhového prierezu na spojovanie tenkých kovových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 640

Dátum: 09.11.1994

Autori: Müller Karel, Kytler Jaroslav

MPK: B21J 19/04

Značky: tenkých, nákova, kruhového, spojovanie, plechov, kovových, prierezu

Text:

...čeľustí pri dosade razníka.Ďalej bolo prekvapujúco zistené, že funkcia roztváracích čeľustí je optimalizovaná pri použití elastického O - krúžku,s výhodou zhotoveného z gumy, ktorý navzájom spája dve alebo viac roztváracich čeľustí, oproti predtým používanej kovovejVýhodou spájania plechov na tejto nákove ďalej je, že plechy sa môžu spájať aj nafarbené a z rôznych materiálov, pričom nepraskajú a nepoškodia sa.Prehľad obrázkov na...

Zariadenie na vytváranie kruhového lemu okolo otvoru v stene plášťového telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280029

Dátum: 15.10.1991

Autor: Fournier Yves

MPK: G21C 13/02, B21C 37/29

Značky: zariadenie, vytváranie, okolo, tělesa, plášťového, otvorů, stěně, kruhového

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje opornú matricu (13), uloženú na jednej strane otvoru (2) a tvarovo zodpovedajúcu vonkajšiemu tvaru vytváraného lemu (3) a tlačný prostriedok (7), osadený na pevnom ráme (1) a uložený proti matrici (13) na druhej strane otvoru (2) a určený na tlačenie okrajov otvoru (2) proti tejto matrici (13). Tlačný prostriedok (7) obsahuje najmenej jeden valček (31) uložený na otáčavom nosiči (28) opatrenom posúvacími prostriedkami pre...

Zařízení ke shrnování kalů v usazovacích nádržích kruhového půdorysu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267735

Dátum: 12.02.1990

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 21/06

Značky: usazovacích, nádržích, zařízení, shrnování, půdorysu, kruhového, kalů

Text:

...ktoré zvyšují těsnicí účinek. Nastavení potřebného přítleku spodního třecího kroužku gg na horní třecí kroužek 31 zprostředkuje seřizovscí matice s tčsněním 39.Horní konec ložiskově trubky ll je - jak pstrno z obr. 5 - uložen no vddvén rsdišlně-exiálním ložisku êł, uchyceném pomocí upevnovací notice s těsněním 32 ke středovému nosnému sloupu lg. Vůle v ložisku gl je vymezena pomocí seřizovací matice s těsnčním 33. Ložiskovú trubka LL je dále...

Protideformační deska kruhového otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266803

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pavelek Rostislav, Malík Tomáš, Drössler Ervín

MPK: B23K 37/00

Značky: deska, protideformační, otvorů, kruhového

Text:

...až 0,999 průměru Q otvoru tělesa l. Napríklad pro průměr Q 500 mm je dvojnásobek délky hlavní poloosy gg 501,5 mm a dvojnásohek délky vedlejší poloosy Qł 498,5 mm. Obvod protideformační desky A je opatřen nákružkem.Do většího otvoru kulové části tělesa l se po přivaření hrdla tělesa l k menšímu otvoru kulové části tělesa l vloží protideformační deska A tak, aby dosedla svým nákružkem na čelo tělesa l. Nato se na hrdlo tělesa l uloží...

Pohon kruhového zasobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265854

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dočekal Miloslav, Šikýř Miroslav

MPK: B23Q 7/02

Značky: pohon, kruhového, zásobníku

Text:

...Přestavení zásobníku pro jiný počet poloh v případě změny obrobku se provede pouze přidáním nebo odebráním clon bezdotykových snímačů z výřezů ozubeného věnce.Příklad pohonu kruhového zásobníku pro odvalovací frézky je znázorněn na připojeném výkresu. Na obr. 1 je zásobník v nám rysą na obr. 2 je zásobník v půdorysu.Na pevném základě 1 (stojan koníka) jsou připevněny dvě lišty g. Na lištäch g jsou umístěny hydromotor Q s pastorkem yłg,...

Železobetonová monolitická výztuž svislých důlních děl kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265401

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lecian Jaroslav, Suchánek Jan, Sehnal Miroslav

MPK: E21D 7/00, E21D 5/11

Značky: svislých, železobetonová, kruhového, důlních, výztuž, průřezu, monolitická

Text:

...dílce a obr. 4 znázorňuje radiální řez I-I z obr. 1, tj. řez stěnou svislého důlního díla v místě styku dvou obloukových dílců.V příkladném provedení tvoří armaturu jednoho výztužného věnce svislého důlního díla kruhového průřezu (obr. 1) osm obloukových dílců l. Každý obloukový dílec l je prostorovou konstrukcí, v jejíž vnitřní síti (obr. 2), ležící při vnitřním líci Q monolitického zdiva, je sedm hlavních nosných prvků 3 a v jejíž...

Zařízení pro pohon shrnovacích ramen usazovacích nádrží kruhového půdorysu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265384

Dátum: 13.10.1989

Autor: Strnad Josef

MPK: C02F 3/12, B01D 21/06, B01D 21/18...

Značky: ramen, kruhového, shrnovacích, půdorysu, nádrží, usazovacích, zařízení, pohon

Text:

...ve stejnésvislé rovině,protínající obvodový prstenec a přibližně kolmé k teč ně opsané prstenci,s další kladkou,jež je umístěna na hřídelí převodového re 265384duktoru v poloze umožňující pojíždění po vnější straně obvodového prstence. Mezi pohonnou částí zařízení a shrnovecím ramenem je dále vložena pojistná pružina spolu se spínecím zařízením.V nějjednodušším provedení je první rameno z dvojice vyrovnávacích ramen kloübově nepojeno na...

Kluzné uložení kruhového soustružnického nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 263653

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ohera Jiří, Moravec Josef

MPK: B23B 29/12

Značky: kruhového, soustružnického, uložení, kluzné, nože

Text:

...öepů. Ve dnech pouzder s kuželovým otvorem jsou raäroubovány vymezovací šrouby, pojiitěná pojištovacími maticemi, které přes valivá lolisks vymeruji vúli kuželových ćepů.Płíkladné provedení uložení kruhoveho nože je nazorněno v fezu na přiloženém výkrese.Těleso držaku ł nože 2, ma dvě rantsna, v nich jsou provedeny otvory s vnittním avitem, do kterých jsou aäroubována pouzdra g s kuäelovým otvorom, opatženým výetelkou z 1 oíekového kovu...

Zařízení ke zjišťování přímosti tyčových předmětů kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263063

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lepiarz Vítězslav, Vavroš Ladislav, Stuchlý Václav, Šotek Ivan

MPK: G01B 5/00

Značky: tyčových, průřezu, přímosti, zařízení, předmětů, zjišťování, kruhového

Text:

...na trubce barevným značením.vynález je v příkladu provedení sonmeticky znázorněn na připojených výkresoch, kde obr. 1 představuje čelní pohled na lícní stranu zařízení a obr. 2 je řezem A - A z obr. 1, na kte~ rám nejsou pro větší přehlednost znázoŕněna všechna etředící tělesa v detailech. .V dopravní oee válečkového dopravníku, po níž je přcpravována zkoušená trubka gą je před defektoskopickým zařízením instalována zákledová deska A s...

Zařízení pro rovnání tyčí nebo trub kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262362

Dátum: 14.03.1989

Autor: Starý Josef

MPK: B21D 3/02

Značky: kruhového, rovnání, zařízení, tyčí, průřezu

Text:

...płipojených výkresoch.Obr. 1 znázorňuje boční pohled na dvouválcový kosoúhlý rovnací stroj, obr. 2 horizontální řez A-A rovnacím strojem z obr. 1. Na obr. 3 je detail horní části držáku vodicí lišty a na obr. 4 schéma uložení excentrických čopů.Mezi stojanom l rovnacího stroje (obr. 1) a a ním spojeným horním płíčníkem 3 je umíetěn vertikálne stavitelný mezipříčník g. Na stojanu l a mezipłíčníku 3 jsou otočné uchyceny apodní tvarový rovnací...

Zariadenie na čistenie oceĺových prútov a drotu kruhového prierezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261818

Dátum: 10.02.1989

Autor: Drgoň Milan

MPK: B21F 21/00

Značky: prierezu, zariadenie, kruhového, oceľových, drôtu, prútov, čistenie

Text:

...na. radialnom a axiálnom ložisku v konštrukcii stabilnej časti, ktorá je opatrená vstupnou častou, výstupnou časťou, ďalej pohon s klinovou remenlcou, šikmým skrutkovnicovým dopravnikom s privodom stlalčeného vzduchu.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že zabezpečuje rovnomerné vyčistenie oceľového prütu alebo drôtu za minimálnych energetických, materiálových a investičných nárokov.Príkladné prevedenie vynálezu je znázornené na výkrese, kde...

Strojček na zalisovanie kruhového prstenca kuželovej nožičky z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258238

Dátum: 15.07.1988

Autor: Beličák Emil

MPK: B65D 19/38

Značky: nožičky, zalisovanie, kruhového, plastov, kuželovej, strojček, prstenca

Text:

...je po ich obvode umiestnený ohrev, pričom V hornej časti je vičko spojené prevodom s ohrevom sú spojené ramenami s pohyblivou častou vsunutou do Víčka.Hlavné výhody, ktorých sa docieli pri výrobe paliet je zalisovanie kruhového prstenca na podložku o rôznej hrúbke zslisovanie kužeľových nožičiek v počte 5, 7, 9 naraz, minimálna výška stohovaných paliet prostých.Na pripojenom výkrese je nakreslený strojček v reze.Strojček na zalisovanie...

Zařízení k přeměně kruhového pohybu v přímočarý nebo křivočarý pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 257513

Dátum: 16.05.1988

Autor: Čížek Ignác

MPK: F16H 21/42

Značky: kruhového, pohyb, zařízení, přeměně, pohybu, přímočarý, křivočarý

Text:

...v přimočarý nebo křívočarý pohyb, kde na obr. 1 je pohled na unášeč l s hlavicí 2, čepem Q, čepy 3 a §, a na části vodicích hranolú Q a 1 v draháoh 5 a 2 kulisy lg. Na obr. 2 je pohled nauspořádání za kulisou lg, kde je páka ll propojujicí vodicí hranoly Q a 1 otočně uložená vůči setrvačníku ll na čepu ll.Unášeč l nese hlavici l na čepu l a je nasunut na čepech A a 5 vodicich hranolů Q a 1 umistěných suvně V drahách g a g kulisy lg. Z druhé...

Uspořádání listů tkacího stroje, zejména kruhového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256371

Dátum: 15.04.1988

Autor: Heumer Franz

MPK: D03D 37/00, D03C 9/00

Značky: uspořádání, kruhového, listů, stroje, tkacího, zejména

Text:

...podílejících člunků, určených k zanášení rovněž neznázorněných útkových nití, nese hlavní hřídel § v prostoru podstavce l stroje dva řídící kotouče 21 a 21. Tyto jsou prostřednictvím více, radiálně kolem nich rozmístěných výkyvných pák gg a gl propojeny s listovými tyčemi 33 a 51, které jsou známy způsobem propojeny sekcemi Q případně sekcemi Z listů.Až potud odpovídá konstrukce znázorněného kruhového tkacího stroje s vlnivým...

Pohon listů kruhového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256370

Dátum: 15.04.1988

Autor: Petschner Götz

MPK: D03D 37/00

Značky: stroje, tkacího, listů, pohon, kruhového

Text:

...možno vytvořit pohon oběžný. V tom případě musí klikové hnací ústrojí gl umožnit kývání klikového kotouče gg. Takovéto uspořádání je znázorněno na obr. 3.Podle obr. 3, který znázorňuje dílčí pohon gg listů tvořený klikovým hnacím ústrojím gl pro vnější sekci Q a vnitřní sekci Í listů, jsou příslušne listové tyče gg a gzf uloženy na klikových čepech gg a 31. Z nich je jeden klikový čep 31 upevněn V klikovém kotouči 2 §a současně ve vnitřním...

Suvné vedení tyčových předmětů kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256325

Dátum: 15.04.1988

Autori: Harabiš Jaroslav, Tyleček Antonín

MPK: B23Q 3/12

Značky: předmětů, průřezu, tyčových, vedení, suvné, kruhového

Text:

...přičemž do uložení zadní části vodícího tělesa na válcovém pouzdru je vestavěn hydraulický tlumič rázů a stavěcí matice, jíž se nastavuje hloubka zasunutí vodícího tělese na válcovém pouzdru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na povrchu přední části válcového pouzdra jsou v pravidelném obvodovém rozestupu vytvořeny nejméně tři úchyty s čepy, na nichž jsou výkyvně zavěšena táhla, uložená svým zaobleným koncem otočně na čepech V šikmých...

Těsnicí soustava vnitřního prostoru kruhového otočného stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254879

Dátum: 15.02.1988

Autori: Marek Jiří, Zdráhal Zdeněk

MPK: B23Q 1/16

Značky: kruhového, otočného, vnitřního, soustava, stolu, těsnicí, prostoru

Text:

...v klinové drážce, vytvořené ve spodní straně přesazenéčásti otočného stolu na druhé straně od kruhového vybraní.Příkladné provedení těsnicí soustavy vnitřního prostoru kruhového otočného stolu podle vynálezu je schematicky znázorněno na priložených výkresech, kde na obr. 1 je celkové uspořádání v nárysném řezu a obr. 2 představuje detail uspořádání těsnicí manžety.Otočný stůl sestává mimo jiné z pevné části 7 a otočné desky l, ktorá je na svém...

Zařízení pro nanášení povrchové ochrany na PN přechod polovodičové součástky kruhového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239956

Dátum: 01.02.1988

Autori: Steinz Stanislav, Domas Josef

MPK: H01L 21/56

Značky: zařízení, kruhového, povrchové, nanášení, přechod, součástky, tvaru, polovodičové, ochrany

Text:

...je připojen k výstupu j prvního klopného obvodu gg, jehož první vstup j je připojon k výstupu 11 součtového hradla 9,2. Druhý vstup lg prvního klopněho obvodu Lg je připojen současně k druhému vstupu gg druhého klopného obvodu Q, k prvnímu vstupu AQ číteče .. a výstupu g star-o tovscího obvodu gg První vstup ga druhého klopného obvodu jje připojen jednak k druhému vstupu 35 eoučtového hradla AQ ajednak k výstupu 3.3 legiokého komparátoru łg...

Spôsob ohýbania rúrok, hlavne kruhového prierezu a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244982

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nesterenko Tichon Tichonovie, Krasavcev Igor Nikolajevie, Arcikov Alexadd Danilovie

MPK: B21D 7/06

Značky: zariadenie, ohýbania, rúrok, tohoto, prevádzanie, spôsobu, hlavne, prierezu, spôsob, kruhového

Text:

...nakrucovania prierezu rúrky po celej dlžke ohybu, do požadovaného tvaru, pričom ohybník je opatrený vodiacou plochou, ktorá prechází do tväriacej plochy, ktora tvori zrcadlový obraz k tváriacej ploche v ohybnici.Spôsob a zariadenie na ohýbanie rúrok podľa vynálezu sa vyznačuje jednoduchostou kinematiky ohýbanie a samotnej konštrukcie nástroja. Pôsobenim jednej dvojicesil dochádza k ohýbaniu a súčasne ik nakrucovaniu prierezu rúrky po...

Brousicí zařízení na ohnuté nábytkové dílce kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252938

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B24B 19/24

Značky: průřezu, dílce, brousící, kruhového, nábytkové, zařízení, ohnuté

Text:

...pohled shore.Rotační buben 1, je uložený na volnoběžných kladkách g ve stojanu § a má na obvodu vytvořeny drážky 3 pro klínové řemeny Ž pro pohon §. Uvnitř rotačního bubnu 1 jsou rotační brousicí tělesa 1 pevně uchycena na otočných hřídslích Q opatřených ozubenýni pastorky g, které zapadají do ozubeněho věnce lg pevně uchyceného na bočnici ll stojanu 1. Rotační buben 1 a ozubený věnec lg mají společnou středovou osu lg. Otevřená část...

Vodotěsný spoj prefabrikovaných dílců kruhového profilu ukládaných metodou zatlačování

Načítavanie...

Číslo patentu: 235269

Dátum: 01.10.1987

Autori: Levý Miroslav, Drábek Stanislav

Značky: ukládaných, prefabrikovaných, zatlačování, vodotěsný, dílců, metodou, profilů, kruhového

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká vodotěsného spoje prefabrikovaných dílců ukládaných metodou zatlačování, například cementobetonových kanalizačných trub, chrániček, kolektorů, podchodů a podobně, opatřených mezi čely měkkou vložkou a spojovacím prstencem, který je zasunut do průběžné drážky vyplněné plastickým těsněním. Vodotěsný spoj lze použít i pro prefabrikované dílce nekruhového profilu.

Zařízení s dutinou pro tváření těles vřetenového tvaru a kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242290

Dátum: 15.09.1987

Autor: Straka Jaromar

MPK: B21D 11/06

Značky: tvaru, tváření, těles, zařízení, kruhového, vřetenového, průřezu, dutinou

Text:

...a stoupání,způsobené zejména paměťovými vlastnostmi přetvářeného materiálu provozně zanedbatelné.Charakter tvaru dutiny je schematiclçy znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je v osovém řezu znazorněn profil dutiny a na obr. 2 průběh polohy středu kruhovéh-o průřezu dutiny v průběhu při pohledu směrem osy dutiny.Dutina 1 s osou 100 je podle obr. 1 tvořena náběhov-ou částí 11, přechodovou částí 12 a kalibrační částí 13....

Zařízení pro samočinné dělení tyčového materiálu, zejména kruhového nebo hranatého průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241826

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sýkora Anton, Rapant Štefan

MPK: B21D 43/28

Značky: hranatého, zařízení, průřezu, zejména, kruhového, tyčového, samočinně, dělení, materiálů

Text:

...jež je v .záběru s hřídelem 3 prostřednictvím ozubení 31, vytvořeného na jeho osazené části. Obě ozubení 21, 31 tvoří jpřeuvodi 30. Pohybový šroub 2 je volně otočné uložen na tělese 4 zařízení prostřednictvím ložiska 22.Hřídel 3 je volně otočné uložen na .tělese 4 prostřednictvím ložisek 32 a 33 a je opatřen CÍFĚŽKIOU 34. Na hřídeli 3 je uspořádána pojistná spojka 5, zahrnující dva kroužky 51, 5.2 a třecí kotouč 53, který je vložen mezi...

Nástroj pro vrtání děr kruhového průřezu do dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252135

Dátum: 13.08.1987

Autori: Klepetko Jan, Štíhel Miroslav, Brož Oldřich

MPK: B27B 15/02

Značky: nástroj, vrtání, dřeva, kruhového, průřezu

Text:

...tvorená krátkou strmou dvouchodou šroubovici přochási plynule do vynášecí části, tvorené jednochodou šroubovicíVrtaci část a vynáěecí část jsou s výhodou vyrobeny odděleně. přičemž se pro jejich spojeni s výhodou použije svařování, pájení nebo lepení. Vrtací část má v čele dvě břitové hrany, jejichž vrcholový úhel je větší než 180 ° a středicí špičku jehlancovitého tvaru, přečnívajíci břitové hrany na obvodu nástroje.Nástroj pro vrtání děr...

Zařízení k dělení tyčového materiálu, zejména kruhového nebo hranatého průřezu, na objemově přesné polotovary

Načítavanie...

Číslo patentu: 243198

Dátum: 15.07.1987

Autori: Presl Jioí, Krabec Zdenik

MPK: B21D 43/28

Značky: hranatého, tyčového, polotovary, přesné, kruhového, zařízení, materiálů, průřezu, objemové, zejména, dělení

Text:

...neznázorněným servopohonem.Snímač 3, který může být proveden jako kontaktní, anebo - při dělení ohřátého tyčového materiálu, válcovaného za tepla - jako bezkontaktní, je napojen na řídící systém lg, zahrnující v daném případě měřicí zařízení łł, mikropočítač 3 a povelový systém lg výstup řídicího systému lg je napojen na řídící obvod 2, ovládající prostřednictvím krokového motoru § v závislosti na impulsních sígnálech řídicího systému lg -...

Zařízení pro příčnou přepravu tyčových předmětů kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239852

Dátum: 01.07.1987

Autor: Euda Pavel

MPK: B65G 57/18, B65G 47/74

Značky: předmětů, prepravu, zařízení, příčnou, průřezu, tyčových, kruhového

Text:

...přičemž konce vidĺioových ramen jsou opatřeny opěrmými kladkamí otočně uloženými na čepech.Zařízení podle vynálezu je oproti jiným konstrukcím pákových vyhazovačů výhodnější tím, že hřídele, na nichž jsou naklínovány paty klínových páh nejsou otáčeny silovým ústrojím, které si jinak vyžaduje robustní klikový mechanismus, hydraulické válce a poměrně značný zástavbový prostor. Pro funkci zařízení postačuje centrální pohonná jednotka...