Patenty so značkou «kroužků»

Zařízení pro broušení oběžných drah dělených vnitřních kroužků ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267245

Dátum: 12.02.1990

Autor: Daněk Radoslav

MPK: B24B 19/06

Značky: zařízení, vnitřních, obežných, ložisek, broušení, dělených, kroužků

Text:

...pružinami. Oba unešeče jsou vůči opěrkám umistěny ex centricky.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je znäžorněn nárysný řez zařízením a na obr. 2je bokorysný poh 1 ed.A Zařízení podle vynálezu sestává ze dvou párů pevných opě 2 267 245rek 1 a dvou protilehlých čelních unašečů 3, 2. Alespoñ jedenz unašečů 1, 2, ve znázorněném případě první unašeč 3, je naháněny a alespoň jeden z unašečů 1, 2, ve...

Zařízení pro měření radiálních tlaků v těsnicím kroužku ucpávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266612

Dátum: 12.01.1990

Autori: Běťák Petr, Broll Stanislav

MPK: G01L 1/06

Značky: zařízení, ucpávky, měření, kroužků, radiálních, těsnicím, tlaku

Text:

...pro měření radiálních tlaku V těsnicím kroužku ucpávky, znázorněné na přiloženěm výkrese, sestává z deformačního členu l, tvořeného vnějším měřicím prstencem ll a vnitřním měřicím prstencem lg. Oba měřicí prstence ll, 33 jsou vůči sobě uloženy souose. Vnějším povrchem lgl vnitřního měřicího prstence lg a vnitřním povrchem lll vnějšího měřicího prstence l je vymezen mezi oběma měřicímí prstenci ll, lg mezikružný prostor lg, do něhož je...

Způsob výroby přítlačných kroužků grafitových a podobných ucpávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264422

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bureš Jiří

MPK: F16J 15/16

Značky: grafitových, ucpávek, výroby, prítlačných, kroužků, podobných, způsob

Text:

...nitridací při teplotě 600 °C. Funkční čelní strana je opatřena kapilárním pájením vrstvou z mědi, niklu, zinku, cínu, stříbra a jejich slitin. Funkční čelní strana je pokryta depolarizační ochrannou vrstvou, například oxidu.Výhoda takto vytvořeného pžítlačněho kroužku spočíva ve výrazném snížení korozních vlastností a zlepšení charakteristík opotřebení jak funkční čelní strany přítlačného kroužku,tak i protilehle umístěně grafitové ucpávky....

Zařízení pro vnitřní drážkování feritových kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264396

Dátum: 12.07.1989

Autor: Procházka Rudolf

MPK: B24B 19/02

Značky: kroužků, vnitřní, drážkování, zařízení, feritových

Text:

...a ve zlepšeném pracovním prostředí.Zařízení pro vnitřní drážkování feritovýchkroužků bude popsáno podle připojených vyobrazení, kde obr. 1 znázorňuje řez zařízením podle vynálezu, obr. 2 a, b držák diamentového pilníku ve dvou pohledech a obr. 2 c řez držákem.Zařízení pro vnitřní drážkování ferítových kroužků na pilovacím stroji podle vynálezu obsahuje kuželovou vložku g, do které je vložen feritový kroužek 3, jehož spodní čelo dosedá na...

Způsob třídění a párování součástí, zejména kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262915

Dátum: 11.04.1989

Autori: Klein František, Bárka Pavol, Kolář Karel, Kirchner Stanislav, Václavík Leoš, Lorenc Zdeněk, Smatana Jozef, Štícha Jiří, Kůr Jan

MPK: B23Q 7/00

Značky: součástí, ložisek, způsob, speciálních, zejména, párování, kuličkových, kroužků, dvouřadých, třídění

Text:

...rozměrů menším než je rozdíl maximálně prípustný zaředí do rozměrových skupin e provede se s ohledem na poäem dovanou přesnost s případně i rozměry dalších kinematicky spolupůsobících součástí jejich párování, přičemž se omezujs maximální možný počet součástí zeřazenych do jednotlivých rozměrových skupin e zároveň se respektuje požedevek minimálního počtu nespárovetelných součástí.Hlavní výhoda způsobu třídění a párování součástí,...

Způsob strojní montáže pojistných kroužků pro hřídele a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262064

Dátum: 10.02.1989

Autor: Miloševsky Kamen

MPK: B23P 19/08

Značky: provádění, hřídele, způsobu, tohoto, zařízení, způsob, montáže, kroužků, strojní, pojistných

Text:

...kolíku 3, určujícího velikost rozevřenítlaöných segmentů 5. Držák 4 je spojen s pohybovým mechanísmem 8. Vestěně vodicího pouzdra 1 je otvor pro nasouvání pojistných kroužků 12 odebíraných ze zásobníku 11 podávacím kolíkem 9, jehožpohyb je vyvozen mechanísmem 10. Podávací kolika je opatřen dvěma zářezy pro patky pojistného kroužku 12 a čelem se opírá o protilehlý vnitřní průměr kroužku 12.Způsob montáže podle vynálezu v prove dení A je...

Přípravek pro navlékání pružných kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261707

Dátum: 10.02.1989

Autor: Polášek Josef

MPK: B23P 19/08

Značky: přípravek, navlékání, pružných, kroužků

Text:

...je, že převlečný kužel zůetane po navlečení kroužku na součást sevřen pružnými díly a za působení tohoto sevření může být přenesen na další součást, což zmenšuje počet úkonů potřebnýoh pro užití tohoto přípravku. Princíp přípravku je použitelný pro ruční i automatizované navlékání kroužků.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení ručního přípravku pro navlékání pružných kroužků podle vynálezu, nakreslený v podélném řezu.Kroužek...

Autooperátor se samočinnou kalibrací ke kontrolní stanici pro měření kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261335

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lorenc Zdeněk, Štícha Jiří, Klein František, Kolář Karel, Václavík Leoš, Kůr Jan

MPK: G01B 5/00

Značky: speciálních, autooperátor, dvouřadých, měření, samočinnou, ložisek, kalibraci, kuličkových, stanici, kontrolní, kroužků

Text:

...v periodicky se opakujícím, předem určeném intervalu, nevyžaduje obsluhu a je výrobně značné jednoduché.Autooperátor podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených výkresoch, kdeobr. 1 a 2 představují jeho uspořádání s otočným ramenem v krajních polohách a obr. 3 detailníprovedení zařízení pro uchopení a přenos etalonu.Na základovém rámu l je uchycen gravitační dopravník 3, opatřený v horní části zarážkou Q, zadržující měřené součástí...

Zařízení k měření průměru oběžných drah a průměrovému třídění vnitřních kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek vřetenového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258899

Dátum: 16.09.1988

Autori: Štícha Jiří, Kolář Karel

MPK: G01B 5/08

Značky: vřetenového, třídění, zařízení, průměru, průměrovému, kuličkových, kroužků, měření, vnitřních, speciálních, ložisek, tvaru, obežných, dvouřadých

Text:

...Přestavením měřicích dotyků je možno pomocí indiekátoru vyhledat nejblubší místo oběžné dráhy, přičemž vlastní 258899 A- 3 měření probíhá bez rozhození měřicích dotyků a bez poškozování oběžných drah. °Příkladné provedení zařízení podle řešení je znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje schematicky uspořádání celého zařízení, obr. 2 uspořádání měřicího místa zařízení,obr. 3 měřenou.součást a obr. 4 eta 1 onový kroužek. ...

Způsob nitrocementace kovových kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244917

Dátum: 15.07.1988

Autor: Dyntar Miloš

MPK: C23C 8/30

Značky: nitrocementace, kroužků, kovových, způsob

Text:

...snížením tvrdosti základniho materiálu. Tato tvrdost se udržuje při následovném vystavení kroužků teplotě do 600 °C.Stoh kroužků se pak vyjme z komory a kroužky se ze stohu rozeberou. Toto se dosáhne bez obtíží a kroužky jsou připraveny pro další použití bez jakéhokoliv dalšího zpracování. Takto vyrobené pístní kroužky se mohou používat jako kompresní kroužky nebo stěrací kroužky. Zpracováni je rych lé a čisté a představuje jednoduché...

Způsob upevňování svěrného kroužku na elastické těleso a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244254

Dátum: 01.05.1988

Autor: Nováeek Jindoich

MPK: F16L 33/20

Značky: elastické, upevňování, svěrného, těleso, zařízení, provádění, způsob, způsobu, tohoto, kroužků

Text:

...znázorněn napřipojeném výkresu, na kterém představuje obr. 1 nárysný pohled na kloub jednovřetenového čerpadla s nasazenou pryžovou manžetou těsně pýed upevněním svěrných kroužků, obr. 2 částečný nárysný pohled na kloub z obr. 1 v první fázi upevňování svěrného kroužku, obr. 3 bokorysný pohled na kloub z obr. 2 s nasazeným svěracím páskem upevňovaoího zařízení, obr. 4 bokorysný pohled na kloub z obr. 3 8 upevňovacím zařízením v sevřené...

Upínací mechanismus navíjecích kroužků pro navíječ děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256538

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hruda Jan

MPK: G06K 13/20

Značky: upínací, navíjecích, děrné, mechanismus, kroužků, navíječ, pásky

Text:

...prostřednictvím nichž bylo obou.možností dosaženo, je velmi jednoduchého provedení, výrobné ne nárocného. Rovněž i obs 1 uhapři upínání nebo uvolňování navija cího kroužku je také velmi jednoduchá a pohctová, zajištěná pouhým otáčením ovládacího kroužku. Výhodné je také to, že naví- ječe lze použít u snímačů s obousměrným převíjením.Příklad provedení upínacího mechanismu je vyobrazen na přiložených výkresoch, na nichž obr. 1 představuje jeho...

Sběrač proudu z kroužku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256001

Dátum: 15.04.1988

Autori: Navrátil Libor, Trnka Rudolf

MPK: H01R 39/26

Značky: kroužků, sběrač, proudu

Text:

...ke kroužku vždy ve dvou plochách, přičemž celková dotyková plocha se nemění při reverzaci směru otáčeni kroužku po celou dobu životnosti sběrače. Sběrač zajištuje proto spolehlivý dotek s konstantním přechodovým odporom rovněž po celou dobu své životnosti. životnost sběrače podle vynàlezu je proti dosud známým sběračům podstatné vyšší a je dána dobou opotřebování sběrače o hloubku vybráni ve střední části jeho činné plochy.Na připojonén...

Zařízení pro měření vypuklosti oběžné dráhy vnějších kroužků kuželíkových a válečkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242695

Dátum: 01.04.1988

Autori: Salko 1udovít, Držak Milan

MPK: G01B 5/20

Značky: válečkových, kuželíkových, zařízení, dráhy, ložisek, měření, vnějších, kroužků, oběžné, vypuklosti

Text:

...g. K pevnému členugplanže tového paralelogramu g je otočně připojena matice Q pro stavě-~cí šroub 1 rovněž otočně uspořádaný na základním rámu l. Pomocí matice Q a stavěcího ěroubu 1 se natáčí planžetový paralelogram g vůči základnímu rámu l zařízení i vůči oběžné dráze měřeného vnějäího kroužku ložiska. Pevný člen gplanžetového paralelogramu g je opatřen opěrným dotykem 3 dotýkajícím se ve dvou bodech čela měřeného vnějšího kroužku ložiska....

Zařízení k navlékání svěrného kroužku na elastické těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 255737

Dátum: 15.03.1988

Autor: Šobr Petr

MPK: F16L 33/00

Značky: těleso, kroužků, navlékání, zařízení, svěrného, elastické

Text:

...s využitímU jednovřetenových čerpadel je spojenphřídel pohonnáho- 3 ° V 255 737 eľektromotorw.s roťorem jednovřetenového čerpadla kloubuwñn spcüpn který je mazán tukem. Aby nedocházelo k vnikání ne~ čistot do mazaciho tuku, který by se tak stal brusnow.pastou,a k zábránění úniku mazaciho tuku z kloubového spoje, je ten ťo opaťřen pryžovou manžetou 2 kryjící celou délkuąkloubového spoje.Nh obou koncích je pryžová manžeta opatřena svěrnými...

Zařízení pro přebrušování sběracích kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254085

Dátum: 15.01.1988

Autori: Benda Břetislav, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Dejl Jaromír, Pavlas Jaroslav

MPK: H01R 43/14

Značky: zařízení, sběracích, kroužků, přebrušování

Text:

...sběracích kroužků podle vynálezu je, že zapojení samotného synohronního stroje při protáčení se nemění oproti trvalému chodu. Jsou-li klíny rotoru synchronního stroje příčně dělené a vodivě spojené, odpadá u těchto typů synchronních strojů nebezpečí trvalého mechanického poškození rotoru. Navíc je značně zjednodušena montáž i demontáž rotoru.Příklad uspořádání zařízení pro přebrušování sběracính kroužků podle vynálezu je schematicky...

Způsob stabilizace polohy výchozích polotovarů při válcování kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253266

Dátum: 15.10.1987

Autori: Heinrich Peter, Gäbler Dieter, Schlenkrich Bernd

MPK: B21H 1/12

Značky: způsob, stabilizace, polohy, polotovarů, výchozích, válcování, kroužků

Text:

...neücrBymmaà na-sa Hanuqua Henaöemuux Hesnaunwennux HeKTOB, B qacTHocwn HECOOCHOCTH oceů uucrpymenroa, He B cocmoxuuu CMBCTHTB naenne no ocn. j Cornacno n 3 o 6 peTeHww.3 Ta mnxcaunn ocymecrznnercx C nouombm nsyx MEDOHDHHTKŘ 2 Pàauepm ncxonnoü nerann auönpamvcx TaKHM o 6 pa 3 oM, uro nue ee unnnnnpa no Meubmeü Mepe une KpoMKH Haexuo KacamTcx nsnenna (aanox, onpaaxa), npexe qeu uununp ucxonóň newanu Kocnercn coomaewcrnymmero unnnHnpa.nsnennn,...

Zařízení k měření průměru a radiálního házení oběžné dráhy kroužku axiálního kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245190

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zvioina Karel, Rejlek Jan, Kroupa Petr Praha, Bílek Zbyšek

MPK: G01B 5/08, G01B 5/00

Značky: kuličkového, kosoúhlým, oběžné, zařízení, axiálního, měření, házení, dráhy, ložiska, kroužků, průměru, stykem, radiálního

Text:

...horizontálním směru. Ve znázorněném případě je měřeným kroužkemLvnitřní kroužek ložiska. opěrky j, jsou rozmístěny s roztečí 90 ůhlových stupňů po obvodu oběžné dráhy měřeného kroužku g ložiska a vedou jej v nejhluběím místě oběžné vDalší opěrky i vedou měřený kroužek g ložiska za díru a jsou rozmístěny rovněž s roztečí 90 úhlových stupňů. K základnímu rámu z jsou dále pevné uchyceny dva planžetové psralelogrsmy tvořené planžetami ž a...

Pěchovací zápustka pro předkování kroužku, zejména na svislém klikovém lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238323

Dátum: 01.10.1987

Autori: Malůšek Antonín, Dvořák Ferdinand

MPK: B30B 15/02

Značky: klikovém, předkování, zápustka, kroužků, pěchovací, zejména, svislém

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je pěchovací zápustka pro předkování kroužku podle vynálezu, zejména vnějších kroužků valivých ložisek, na klikových lisech otevřených zpětným protlačováním na standartních nebo speciálních svislých klikových lisech. Podstata vy nálezu spočívá ve vytvoření kruhové drážky trojúhelníkového profilu na čelní činné ploše horní částky zápustky. Trojúhelníkovy profil je vytvořen od základní roviny vnitřní kuželovou plochou, nazvanou...

Soustružnický stroj pro obrábění kroužku synchronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245658

Dátum: 15.09.1987

Autori: Roušavý Jaroslav, Mrtek Oldoich

MPK: B23B 5/38, B23B 3/06

Značky: soustružnický, obrábění, stroj, kroužků, synchronu

Text:

...hlavní táhlo á, na kterém je připevněn Spodní ozubený hřeben 1. Hlavní táhlo 6 je na hlavní posuvovou vnčku i dotlačováno závnžim § přes klsdku 2. Spodní ozubený hifeben 1 zabírá do ozubeněho kola 1 g, uloženém na svislé hřídeli j 1 společně s ozubeným segmentem | 2.Ozubemf segment lg zebírá do horního ozubeného hřebene 11 přípevněného nsposuvná části suportvl j. Rychlost a směr pohybu suportu 1 je úmérná tvaru hlavní posuvové večky A....

Vratné zařízení kroužku zpětné vazby leteckých vrtulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252317

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kulovaný Pavel

MPK: B64C 11/30

Značky: väzby, zpětné, kroužků, vrtulí, vratné, leteckých, zařízení

Text:

...spočíva v tom,že sestává z desky, opatřené pouzdrem s pružinou. dosedající na náboj vrtule, přičemž deska je přes nejméně dvě táhla pevně spojena s kroužkem zpětné vazby a pružina je uspořádána na vodící tyčoe procházející pouzdrem a upevněné v náboji vrtule.Výhodou uvedeného řešení je, že pružiny mohou působit na desku v libovolném místě, lze je vhodně umístit ve vrtulové hlavě a vrtulovou hlavu je možno navrhnout s menšími rozměry a...

Upínač pro upínání dílců, zejména tenkostěnných kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252188

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pavlík Jaroslav

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínač, zejména, dílců, upínání, tenkostenných, kroužků

Text:

...kroužku 14. Každý z unašečů 144 je opatřen hrotem 1441 a je přlřazen k příslušné upínce 13, přičemž počet unášečů 144 odpovídá počtu upínek 13. V přední části 111 válcového tělesa 11 upínače 10 jsou radíalně, proti tlaku pružin 116 uložený tři středicí čepý 115, jejichž posun ovláda odpovídající počet výbrání 123 na vnitřním průměru otočného kroužku 12. Otočný kroužek 12, otočně uložený na vnějším průměru válcového tělesa 11 upínače 10, je...

Způsob zhotovení koužků z ocelových dutých tyčí, zvláště kroužků valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252181

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sommer Karel, Škarek Jiří, Habrovec František, Spáčil Pavel, Zdražil Jiří, Hladký Stanislav, Bartošík Ivan, Karhánek Jaroslav

MPK: B21H 1/12

Značky: tyčí, dutých, zhotovení, ložisek, způsob, kroužků, koužků, valivých, oceľových, zvláště

Text:

...se mechanicky odděluje od ocelové duté tyče při teplote 20-980 °C, pěchuje se ve smeru osy polotovaru při teplote 20-980 °C a tlacích 60-1600 MPa a pak se radiálne válcujepři teplotách 820-950 °C a tlacích minimálně 60 MPa, přičemž po kalibraci hlavních rozmerů následuje tepelné zpracování kalením z .teploty 820-900 °C, s výdrži na teplote 10-15 min. a následuje bezprostředne popuštení na teplotě 170-210 °C,s výdrži na popouštěcí teplote...

Způsob výroby pístních kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252162

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kopeček Zdeněk, Jahelka Jindřich, Devera Miloslav

MPK: F16J 9/00

Značky: způsob, výroby, pístních, kroužků

Text:

...radiálního přítlaku, určí geometrický tvar kroužků a pak vypočte príslušnou trajektorii pohybu nástrojů. Využití číslicově řízené frézky podlevynálezu ve spojení s výpočetní technikou se projeví zvláště výrazně při vývoji pistních kroužků, kdy lze snadno ověřit nejvýhodnější tvar kroužku, průběh radiálního přitlaku, velikost výřezu zámku a současně navrhnout optimální tvar polotovarů, vedoucí k úspoře materiálu a zlepšení mechanických...

Zařízení pro měření relaxačních vlastností těsnicích kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251712

Dátum: 16.07.1987

Autori: Březík Rudolf, Odstrčil Jaroslav

MPK: G01N 33/44

Značky: vlastností, zařízení, kroužků, těsnicích, relaxačních, měření

Text:

...okruhu jsou vytvořeny jednou ze-svěrných desek s tělesem přípravku, mají tedy značnou plochu a proto je jejich funkce citlivá na nečistotyapůaobující přechodově odpory v signalizačním okruhu. Také rovnoběžnoat kontaktních ploch a vůle ve vedení pohyblivé desky zhorěuje citlivoet aignelizačního okruhu. Šistotu kontaktů lze těiko dosáhnout zvlúětě provádí-li se zkouška v kapalnćm prostředí.U doeavadních příetrojů pro měření relaxace napětí...

Způsob měření axiálních a radiálních vůlí pístních kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243833

Dátum: 15.06.1987

Autori: Macháeek Jioí, Pražák Dalibor

MPK: G01M 15/00, G01M 3/26

Značky: měření, radiálních, vůlí, pístních, kroužků, způsob, axiálních

Text:

...drážkyapod. Hodnoty dosahované měřením jsou naprosto objektivní pro každý motor. Metodu lze použít pro všechny druhy pístových spalovacích motorů.Příkladné provedení způsobu měření podle vynálezu je zřejmě z připojeného výkresu, kde na obr. la, 1 h a lo jsou znázorněny různé polohy pístních kroužků a na obr. 2 je uvedenNa obr. la je znázorněn pístní kroužek V poloze, kdy pístová poloha odpovídá počátku vstřiku. Tlak vzduchu, přiváděného do...

Přístroj pro měření axiálních a radiálních vůlí pístních kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243832

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šperling Ivan, Brávek Miroslav

MPK: G01M 15/00, G01M 3/26

Značky: axiálních, pístních, radiálních, prístroj, kroužků, měření, vůlí

Text:

...snímač tlaku.Výhodou tohoto zařízení je to, že se úplně vyloučí závislost měření na poloze pístních kroužkü v dréžce pístu, na opotřsbení drážky apod. Hodnoty dosahované měřením jsou naprosto objektivní pro každý motor. Přístroj lze použít pro všechny druhy pístovýoh apalovacích motoru.Na výkresu je sohematicky znázorněn přístroj podle vynálazu. Přístroj sestava z přívodního potrubí tiskového vzduchu, které je připojeno na spalovaoí...

Zařízení k měření úchylek tvaru a polohy funkčních ploch kroužků valivých ložisek s přímkovým stykem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251035

Dátum: 11.06.1987

Autor: Modra Cyril

MPK: G01B 5/20

Značky: ploch, stykem, ložisek, tvaru, zařízení, měření, polohy, přímkovým, kroužků, úchylek, funkčních, valivých

Text:

...l, v zobrazeném případě kroužku vílečkověho ložiska, uložená čelom na měřicí zakladně g a zajištěná proti radiúlnímu posunutí pevnýmí opěrkomí 1. vnější měřicí dotyk 5 je opatřen jednak dorazem li a jednak vnějěím držúkem li, ve kterém je uchyceno vnějěí měřicí čídlo §, přilehlé k vnějšímu válcověmu povrchu měřené součástí l. Vnitřní měřicí dotyk 5 je opatřen prvním vnitřním drždkem § pro uchycení indikdtoru 13, jehož hrot je ve styku s...

Zapojení pro měření prokluzů nosných kroužků rotační pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 240168

Dátum: 01.06.1987

Autori: Stegerer Klaus, Grötzschel Jochen

MPK: F27D 21/04

Značky: zapojení, měření, nosných, rotační, prokluzu, kroužků

Text:

...čidll 2 otáčok nosných kroužků i je rovněž přes jednotku á galvanického oddělení signálu připojon signálový vstup LI blokovacího členu z, jehož řídící vstup Z 3 je připojen na druhý výstup 6 g čítačepočtu otáčok. Na první výstup Q čítače 6 počtu otáčok je připojena svým prvním vstupom § 41 pamětová jednotka §, jejíž druhý vstup 82 je- připojen na výstup 21 blokovacího členu 1, a třetí vstup 81 je připojen na výstup 93 bloku 2 nastavení...

Nakladač kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239775

Dátum: 15.04.1987

Autor: Veselý Karel

MPK: B23Q 7/04, B24B 5/35

Značky: nakladač, kroužků

Text:

...a zadní narážkou lg, které jsou V dosahu spodního konce pomocného ramena lg uloženého otočně na čepu li a obsahujícího na-svém horním konci seomentovou zarážku lg a v 1 d 1 icilg pro nakládané kroužky lg, přičemž vnitřní hŕídel É má na svém druhém konci upevněnu plochou narážku 3 výkyvnou kolem osy gg mezi dvěma polohami vymezenými dorazovými šrouby lg.V základní poloze nakladače znázorněné na připojeném obrázku jsou horní nakládaci...

Nástroj pro lisování, zejména velkorozměrných kuželových kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250276

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jílek Ladislav, Jelen Ladislav, Velísek Jiří

MPK: B21D 19/02

Značky: kroužků, nástroj, lisování, velkorozměrných, zejména, kuželových

Text:

...polotovaru,dochází tak ke snížení celkových výrobních nákladů při výrobě těchto kroužků, zejména z vysocelegovaných materiálů. Dále jevýhodou i to, že oproti zakružováni se docilí l vyšší produktivity.Na priloženém výkresu je znázorněno príkladné provedení nástroje podle vynálezu,kde obr. 1 je nárys jeho základní tvarovací částí, obr. 2 je nárys nástroje, zobrazený v situaci pred lisováním, obr. 3 je situace po vylisováni a na obr. 4 je...

Způsob výroby kroužků zejména pro valivá ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 238070

Dátum: 01.04.1987

Autori: Sommer Karel, Habrovec František

MPK: B21H 1/12

Značky: zejména, kroužků, ložiska, způsob, výroby, valivá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kroužků zejména pro valivá ložiska z prstenců a oddělků trubek. Výchozí polotovary tvaru prstenců, oddělované s trubky daného průřezu pro polotovary kroužků různých hmotností v šířkách podle potřebného technologického objemu a hmotnosti polotovaru ložiskového kroužku, se stlačují na šířku polotovaru ložiskového kroužku, mezi dvěma plochami, navlečené na trnu, dále se radiálně rozválcují na meridiánový průřez...

Nakládač kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 235900

Dátum: 01.03.1987

Autor: Vlk Václav

MPK: B23Q 7/04

Značky: kroužků, nakladač

Zhrnutie / Anotácia:

Nakládač kroužků je určen zejména k nakládání ložiskových kroužků ze zásobníku do bezhroté brusky. Sestává z nakládacího ramena s pevnými čelistmi sklopného kolem vodorovné osy mezi základní polohou a nakládací polohou a z přesouvadla vodorovně přesuvného mezi přípravnou polohou od spodní části zásobníku kroužků a mezi zasouvací polohou, která je shodná se základní polohou nakládacího ramena.

Zařízení k měření elektrické vodivosti grafitových kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238141

Dátum: 16.02.1987

Autori: Altrichter Jan, Valeš Jiří

MPK: C03B 20/00, G01N 27/00, C03B 5/033...

Značky: měření, zařízení, vodivosti, grafitových, kroužků, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká oboru měřicí techniky a řeší problém třídění grafitových kroužků používaných v pecích pro výrobu křemenného skla. Měřicí cívka má dvě vinutí, z nichž jedno, budicí je připojeno na zdroj elektrického proudu a frekvenci O,5 až 50 kHz a druhé měřicí, je připojeno na milivoltmetr.

Zařízení k měření úhlu sklonu funkčních ploch kroužků soudečkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248450

Dátum: 12.02.1987

Autor: Modra Cyril

MPK: G01B 5/24

Značky: měření, ploch, úhlu, zařízení, soudečkových, funkčních, sklonu, kroužků, ložisek

Text:

...opěrný dotyk § a třetí planžetový systém ll nesoucí druhý opěrný dotyk ll. První opěrný dotyk s je v první opěrné vzdálenosti g, od desky g ve styku s oběžnou drahou měřené součástí 1 a je opatřenjednak druhým plenžetovým systémem 1, na kterém je uspořádán první měřicí dotyk 2, jehož hrot je v první měřicí vzdálenosti 52 od desky g ve styku s toutéž oběžnou druhou měřené součásti 1 a jednak prvním indikátorem lg, jehož čidlo je ve styku s...

Způsob výroby bezešvých kroužků se zvýšenou pružností

Načítavanie...

Číslo patentu: 248290

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kelm Heinz, Wünsche Diether, Lippmann Siegfried, Thieme Ulrich, Roettig Werner

MPK: C21D 9/02

Značky: bezešvých, výroby, pružnosti, způsob, zvýšenou, kroužků

Text:

...nnacrnqnocwn yaennqnnamrcn npenenbnue onycrnmue HaPpy 3 KH, a, c npyroň cropomu, ącnecwaue ynyqmennoä BHBKOCTH ymenbmaewcn onacnocwn paspymeunx npu cwawnqecKoň H HHaMuqecKoň Harpyaxe H Bo 3 pacTaeT cpox cnymöm.SOÓDGTGHHE HOHCHRBTCH HltDKe TIOJIDOÓHGG HB. npuMepe er-o OCYIHGCTBIIGHHH. Baromonxa na cTanu Mapxn 62 SiCr 5, HanpnMep, B Bane orpeaxoa unnnunpon aYCTeHH 3 HpYeTCH 4 HpH TeMnepaType ll 00 °C n nepexoamsaercn B Kpyrnym 3 aroToBKy c...