Patenty so značkou «krídlo»

Dverové krídlo s odnímateľnou exteriérovou doskou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7531

Dátum: 05.09.2016

Autor: Kučera Dušan

MPK: E06B 3/72, E06B 3/96

Značky: doskou, dverové, exteriérovou, odnímateľnou, krídlo

Text:

...riešenia spočíva ďalej v tom, že medzi príchytkou a konzolou je umiestnený izolačný prvok. Účelom takého usporiadania je prerušiť tepelný most medzi exteriérovou doskou a interiérovú doskou.Podstata technického riešenia spočíva tiež v tom, že rám je vytvorený ako trojkomorový, pričom izolačný prvok je situovaný oproti strednej komore rámu. Účelom takého usporiadania je zvýšenie účinnosti prerušenia tepelného mosta medzi exteriérovou doskou a...

Krídlo pre okno alebo dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19958

Dátum: 01.03.2011

Autori: Dietz Michael, Holweg Thomas, Melzer Klaus, Nägel Bernhard

MPK: E06B 3/263

Značky: dveře, krídlo

Text:

...privrátený koniec je k izolačnému zaskleniu usporiadaný V odstupe, zaisťuje 2 izolačných hľadísk tepelné oddelenie medzi oblasťami V priestore drážky na obidvoch stranách jazýčka. Ďalej je voľbou oproti rámovému profilu mäkkého materiálu a odstupu medzi jazýčkom a izolačným zasklením zaistené vsadenieizolačného zasklenia do rámového profilu.Tak dáva predložený vynález k dispozícii krídlo pre okno alebo dvere s viacerými dutinami...

Podperné zariadenie pre krídlo, natočiteľné voči rámu okna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20953

Dátum: 09.12.2010

Autori: Kaup Ludger, Homann Frank

MPK: E05F 7/06

Značky: rámu, zariadenie, voči, natočiteľné, podpěrné, krídlo

Text:

...má obzvlášť vysokú stabilitu, pretože nábehový prvok má doraz na podoprenie V druhej polohe voči základnému prvku. Podľa tohto vyhotovenia sa os vyklápacieho ložiska odľahčí, pretože aspoň časť zaťaženia0008 Pre ďalšie zvýšenie stability nábehového kozlíka prispieva podľa dalšieho výhodného vyhotovenia vynálezu, ak je doraz umiestnený na priečke, vyčnievajúci zo zadnej strany od0009 Zaťaženie krídla je podľa iného výhodného vyhotovenia...

Systém na prenos elektrického výkonu zo steny na krídlo zavesené na tejto stene pomocou kĺbového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16101

Dátum: 04.10.2010

Autori: Hahn Walter, Steinfeld Ingo, Herglotz Tibor, Staude Wolfgang

MPK: E05D 11/00

Značky: zavěšené, kĺbového, závěsu, prenos, systém, pomocou, výkonu, stěny, tejto, krídlo, elektrického, stěně

Text:

...súčiastky. Keďže vonkajší vzhľad stenovej a krídlovej časti navyše zodpovedá rámovým a krídlovým častiam pántov, ktoré sa používajú na kĺbové pripojenie krídla, vyzerá systém podľa tohto vynálezu rovnako ako iný pánt a nie je poznať, že sa v krídle dverí nachádzajú komponenty, ktoré si0011 Zvlášť výhodne má primárne napätie frekvenciu rovnajúcu sa aspoň 20 kHz. Tým sa zabráni, aby sa iné konštrukčné diely dostali do mechanickej...

Pojazdný diel pre krídlo posuvných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20560

Dátum: 02.09.2010

Autor: Nolte Frank

MPK: E05D 15/06

Značky: dveří, pojazdný, krídlo, posuvných

Text:

...spočíva vpodstate vtom, že vprípade zaťaženia - teda v prípade zdvíhania krídla posuvných dverí - sa na základe nárazu kolísky na spodnej strane koľajničky vznikajúcej sily zachytí na spodnej rovine ohraničujúci otvor nosnej časti bez toho, aby pritom bol hriadel, okolo ktorého je kolíska otočná, značne zaťažená. Keďže nosná časť musí byť v každom prípade stabilne upevnená na krídle posuvných dverí tak, že toto spojenie zostane zaistené tiež...

Systém upevnenia závesu na krídlo dverí automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8018

Dátum: 04.03.2008

Autori: Desmard Frédéric, Vollet Ludovic, Erbs-jory Dominique, Briault Michel

MPK: E05D 5/06, E05D 5/02, E05D 5/04...

Značky: závěsu, upevnenia, systém, automobilů, krídlo, dveří

Text:

...súčastí l, 2, 3 pri uskutočňovaní uvedeného spôsobu.Spodná časť (nie je znázornená) nosnej štruktúry 20 môže byť dimenzovaná tak, abymohla spolupracovať so spodnou časťou 120 na umožnenie autocentrovania nitovanýchspojov. Napríklad spodná časť môže obsahovať vyhĺbenie umožňujúce uloženie spodnej časti 120 na dosiahnutie požadovanej geometrie zariadenia 100 vzhľadom na záves a dvere 8 batožinového priestoru. S cieľom vyhotoviť nitované spoje...

Krídlo s tesnením v drážke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5943

Dátum: 21.06.2006

Autori: Dick Matthias, Szerman Michael

MPK: E06B 3/58, E06B 3/54

Značky: tesnením, krídlo, drážke

Text:

...zosilnenia, resp. hadicovitý tvar. Pritom môže byť tesnenie na viacerých miestachkoextrudované s profilovým rámom, čím sa zvyšuje stabilita a zaťažiteľnosť.Prehľad obrázkov na gýkresochVynález je vnasledujúcej časti textu vysvetlený bližšie sprihliadnutím narozličné možnosti použitia, ktoré sú ozrejmené na nákresoch. Tieto zobrazujúObr.1 krídlo V priečnom reze s eharakteristickými vlastnosťami vynálezu a s oprotiObr. 2 a Výrez krídla...

Krídlo pre okno alebo dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8296

Dátum: 10.11.2005

Autori: Wust Manfred, Bender Arno

MPK: E06B 3/66, E06B 3/56, E06B 3/54...

Značky: krídlo, dveře

Text:

...možné, že v prípade stredíaceho prvku ide o separátny diel, ktorý sa s profilovým rámom spája, napr. tak, že sa v ráme zaklinuje alebo sa tam nechá zaskočiť - podobne ako sa to už teraz robí pri tesneniach, ktoré saprikladajú na vnútornej a vonkajšej strane.0010 Zvlášť výhodné ďalšie Zdokonalenie vynálezu spočíva v tom, že najmenej jeden strediaci prvok je v smere k spomenutej obvodovej ploche profilového rámuuskutočnený poddajne, najmä...

Postup na výrobu dverového rámu pre dverové krídlo pozostávajúce z rámu a poklopov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20479

Dátum: 03.06.2005

Autor: Rentsch Manfred

MPK: E06B 3/82, E06B 3/96

Značky: krídlo, výrobu, dverové, pozostávajúce, dverového, rámu, poklopov, postup

Text:

...rohová oblasťplechu, ktorá tvori samotný roh.0009 Plech určený na výrobu rámu sa bežne vyrába z jediného plechu tak, že sa jeho okrajové lišty ohnú a V rohovej oblasti rámu dverového krídla sa zvaria. Obr. 1 znázorňuje hotovérohové spojenie a obr. 2 znázorňuje plech krátko pred ohnutím.0010 Rohová oblasť 8 rámu (dverového krídla) 10 znázornená na obr. 1 je tvorená spodným plechom 12, ktorý tvori širšiu stranu dverového krídla 14 a dvoma...

Zostava úchytiek deliacich stien, najmä krídiel dverí sprchovacích kabín a krídlo dverí so zostavou úchytiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 588

Dátum: 08.10.2003

Autor: Kiefer Zoltan Anton

MPK: A47K 3/28, E05B 1/00

Značky: deliacich, zostavou, úchytiek, sprchovacích, zostava, stien, krídlo, dveří, krídiel, najmä, kabin

Text:

...lepidla.Vnasledujúcom bude bližšie vysvetlený jeden príklad uskutočnenia krídla dverí so zostavou úchytiek ato pomocou priloženého nákresu, ktorý zobrazuje krídlo dverí spolu so zostavou úchytiek v reze.U krídla dverí 1 sa jedná o sklenenú dosku z bezpečnostného skla, ktoré má vo výške na montáž pripravenej zostavy úchytiek priebežný otvor 2. Vnútorná strana krídla dveri je označená vzťahovou značkou 3 a vonkajšia strana krídla dverí je...

Samonosné dvojsklové okenné krídlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2867

Dátum: 11.06.2001

Autor: Nadhajský Kamil

MPK: E06B 3/663, E06B 3/66, E05D 7/00...

Značky: dvojsklové, krídlo, okenné, samonosné

Text:

...obvodový rám 12 vymedzuje vzájomnú vzdialenosť skiel 11 a zároveň uzatvára priestor medzi sklami Q. Na jednej strane okenného krídla 1 je upravený aspoň jeden krídlový diel závesu g tak, že je na okenné krídlo 1 nasunutý svojou upevňovacou časťou 21 a vnútornými plochami upevňovacej časti g prilepený ku sklám u. V smere od okennéhokrídla 1 je na upevňovacej časti a vytvorené aspoň jedno rameno gg, v ktorom je vytvorená diera 23 na zasunutie...

Okenné krídlo s prídavným rámčekom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1241

Dátum: 02.10.1996

Autori: Hajšl Václav, Koreček Ján

MPK: E06B 3/26, E06B 3/04

Značky: krídlo, okenné, rámčekom, přídavným

Text:

...zaeklenia u zabudovaných okien na etavbach e veľmi nízkymi nákladmi. Veľka vzduchove medaera medzi ekldm ramćeka a sklom okennehe krídla Habezpečuje podstatne nižšiu hodnotu euäiniteľa priestupu tepla a vyšší index vzduchovej neprieavućnosti v porovnani e oknami e dvomi eklami.Fridavný rámček, hotovený napr. 2 hliníka alebo iných materialmv edolných voči poveterneetným vplyvem , hraní vonkajšiu plechukrídla a tým predlžuje äivetnoeť...

Okenné krídlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1083

Dátum: 07.02.1996

Autor: Parimucha Milan

MPK: E06B 3/26

Značky: okenné, krídlo

Text:

...pod úroveň rámu, pŕičüm priesçor mwüzi hlavou apcjovacej skrutky a čalnüuvmnkajšnu plüchuu je vyplnü drüväným kc 1 íhnm V tumtn príasú üutyämvê plüchy 5 PDjünÉ vüüavndmrným íepidlüm.Výhüdüu tühüta rieännia ja možnmäť použitia půvuünáhüskla, zachovanie pôvodného architehtanickéhü riešenia sknaale hlavné výhody EÚ vo zvýšení tepelnoizulačnýc bez výrazných nákladov spojených 5 minimalnüu prácnnsťmu, použitým materiálom a nízkou cenou.Na...

Dverové krídlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 278901

Dátum: 19.02.1992

Autor: Wassner Leo

MPK: E06B 3/70, E06B 5/10, E06B 3/82...

Značky: dverové, krídlo

Zhrnutie / Anotácia:

Dverové krídlo pozostáva z trieskovej dosky (1), v ktorej sú usporiadané vodorovné rúrkovité dutiny (3). Táto triesková doska (1) je upevnená v ráme (2) a aspoň v niekoľkých rúrkovitých dutinách (3) je vsadená kovová rúrka (4) priliehajúca na vnútornú stenu rúrkovitej dutiny (3).

Odvíjecí křídlo dvouzákrutového skacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270635

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bílek Ivan, Šejnost Jan

MPK: D01H 7/86, D01H 1/10

Značky: dvouzákrutového, krídlo, skacího, odvíjecí, stroje

Text:

...odvíjecího krídla podle vynélezu epočívá v pruäném evěrném uložení pružného ramene přímo na niřověm průvlaku, což umožňuje snadné eeřizovací pootočení pružného ramene na obvodu niřového průvlaku e ohledem na omezení proříznutí funkční plochy nitového průvlaku. Rovnäž je také umošnäna snadné výměna pružného ramene i niřového prdvlaku při jejich opotŕebení, poškození a podobné. «Pro odvíjení jemných tvarovaných nití je z hlediska paeivních...

Vratové křídlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265131

Dátum: 13.10.1989

Autori: Slezák Pavel, Těšík Jiří, Svoboda Vít

MPK: E06B 11/02

Značky: krídlo, vratové

Text:

...Velika tlouštks stěn plášřů a nepřerušený tepelný most.Uvedené nedostatky odstraňuje do značné míry vratové křídlo ze spojovaných dílů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že konstrukce křídla je vytvořena mříží, která je složena z vodorovných ocelových dutých nosníků, po jejichž obou bočních stranách jsou pra~ videlně rozmístěny a pevně uchyceny bočními hranami svislé ocelové nosníky, profilované do tvaru písmene U s uspořádané do...

Okenní křídlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264654

Dátum: 14.08.1989

Autori: Šedivý Josef, Lafar Bohumil, Vítkovský Jan

MPK: E06B 3/58

Značky: krídlo, okenní

Text:

...sklon vnější profilové lišty vůči rovině skla svírá tupý úhel.Výhody popsaného způsobu zasklení spočí CS 264 (754 Blproti působení povětrnostních vlivů a tím je zaínczcno zkázc nátčrujakož i konstrukce křídlu narušovánín) rohového spoje. Výhody jsou dá» ll vc vymćttitelutosli liší, klvrć, jsou ntliííiííntclné. Itapř. u čtyřúltelníkovélto křídla obě postranní a horní lišta. Sklo lišty svírá výhodné vůči rovinč úhel vhodný pro zamezctíí vnikání...

Řiditelný padák typu křídlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 261168

Dátum: 12.01.1989

Autor: Tesař Josef

MPK: B64D 17/02

Značky: padák, krídlo, řiditelný

Text:

...částí vrchlíku.Vynález si klade za cíl zamezit deformaci bočních stabilizačních ploch při řízení padáku typu křídlo a zlepšit aerodynamické vlastnosti tohoto padáku.Řiditelný padák typu křídlo s bočními stabilizačními plochami podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že stabilizační plochy jsou prodloužany směrem k zadní odtokové hraně vrchlíku a jsou připojeny ke krajním řídicím šňůrám prostřednictvím kroužků, kterými řídící šñůry...

Křídlo čtyřúhelníkového tvaru, určené do rámu otvoru ve zdi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240101

Dátum: 15.06.1987

Autor: Nikl Stanislav

MPK: E06B 3/20

Značky: rámu, určené, tvaru, krídlo, otvorů, čtyřúhelníkového

Text:

...určeným do rámu otvoru ve zdl, vyrobeným z umělé hmoty, podle vynálezu tím, že se skládá ze čtyř ,předllsovaných rohů, zužujících se stupňovitě na obou koncích, opatřených širší návlečnou částí a po ní následující užší návlelčnou částí a ze čtyř dutých profilů o upožadované délce, vyztuženýoh dutou kovovou vložkou o délce kratší o dvojnásobok délky širší návlečné části, přičemž konce duté kovové čtyřhranné. vložky jsou pevné spojený s...

Otevírací křídlo střešního okna

Načítavanie...

Číslo patentu: 227970

Dátum: 15.04.1986

Autor: Rozsíval Leopold

Značky: otevírací, krídlo, střešního

Zhrnutie / Anotácia:

Otvírací křídlo střešního okna, sestávající z rámu okenního křídla a k němu rozebíratelně připojeného okenního profilu, v němž jsou uložena okenní skla přidržená úhelníkovou příchytkou, vyznačující se tím, že okenní profil (4) je tvořen základní lištou (5), k ní kolmo vzhůru připojenou opěrnou lištou (6), rozdělující základní lištu (5) na vnitřní část (7), opatřenou upevňovacími otvory (8) a končící opěrným nosem (9), a na vnější část (10), ke...

Ohňovzdorný uzáver, najmä dverné krídlo.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213676

Dátum: 01.04.1984

Autori: Szánto Rajmund, Watter Stanislav

Značky: najmä, krídlo, ohňovzdorný, dverné, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Ohňovzdorný uzáver, najmä dverné krídlo, pozostávajúci z kovového obvodového rámu, ku ktorému je prichytený stredový výstužný plech, na ktorého obe plochy sú tmelem prilepené tepelnoizolačné dosky, uzatvorené medzi plášťové cemenito-vláknité dosky, ktoré sú prekryté prilepeným plechovým plášťom, vyznačujúcí sa tým, že zvukovo a tepelne izolačné dosky (20a, 20b) z vysokopecnej stružky, priložené z oboch strán na stredový výstužný plech (60), sú...