Patenty so značkou «křídla»

Zariadenie na pripevnenie prekryvnej dvernej výplne do rámu krídla dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7278

Dátum: 03.11.2015

Autori: Obyt Richard, Žižka Jan

MPK: E06B 3/74, E06B 3/04, E06B 3/54...

Značky: dvernej, prekryvnej, pripevnenie, rámu, zariadenie, křídla, dveří, výplně

Text:

...kompletnú dvernú výplň, je pevne spojený s rámom krídla dvier zaskiutkovaním do príchytov dvernej výplne.Príchyty dvernej výplne je možné výhodne uskutočniť nielen ako samostatné L profily, ale aj ako pevné Časti vnútornej vrstvy dvernej výplne - výstupky (príchyty) nachádzajúce sa po obvode vnútornej strany dvernej výplne.Zariadenie podľa tohto technického riešenia umožňuje bezpečnú, rýchlu a nedeštruktívnu demontáž a montáž kompletnej...

Výplň vchodových dverí jednostranne z exteriéru prekrývajúca rámovú konštrukciu krídla a s redukovaným silovým pôsobením na ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7237

Dátum: 03.09.2015

Autor: Gašpárek Vladislav

MPK: E04B 1/74, E06B 5/16, E06B 3/72...

Značky: exteriéru, vchodových, konštrukciu, křídla, výplň, pôsobením, rámovú, redukovaným, dveří, silovým, prekrývajúca, jednostranně

Text:

...poškodenú časť výplne, najčastejšie zasklenie. Takáto výmena je možná bez nutnosti odobrať krídlo dverí z objektu, a tým ponechať tento objekt v otvorenom stave. Krídlo ostane naďalej funkčné, iba s potrebou vyplniť priestor po odobratej časti B, napríklad kusom polystyrénu alebo nej akej veľkoformátovej drevenej dosky.Rámová konštrukcia dverného krídla vo všeobecnosti pozostáva z interiérovej komory, prerušenia tepelného mosta, eXteriérovej...

Strešné okno s horným modulom krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20767

Dátum: 04.10.2012

Autor: Jensen Jimmy Skjold

MPK: F24F 13/18, E04D 13/03, E06B 7/10...

Značky: strešné, modulom, horným, křídla

Text:

...a umožňuje, aby sa dal rám krídla otočiťv podstate úplne dookola.0010 Pojem zatvorená poloha okna 1 tak, ako sa používa v tomto opise, znamená takú polohu, v ktorej splýva rovina rámu a rovina krídla, navzájom teda zvierajú uhol 0 °. Podobne pojem otvorená poloha okna 1 tak, ako sa tu používa, znamená všeobecne takú polohu, v ktorej je krídlo 3 vychýlené okolo osi 21 otočného závesu tak, že rovina rámu už0011 Ako je vidieť na obr. 1, pozdĺžna...

Eolický systém konvertovania energie cez výkonnostné profily krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15102

Dátum: 15.11.2011

Autor: Ippolito Massimo

MPK: F03D 5/06, B63H 9/00, F03D 5/00...

Značky: výkonnostné, eolický, systém, profily, energie, konvertovania, křídla

Text:

...jeho premiestnením z pozície v ktorej je trakcia vytvorená eolickými prúdmi do ktorých je krídlo ponorené maximálna do takmer pokojovej pozície (ktorá môže byť azimutového alebo laterálneho typu) v ktorej je takáto trakcia minimálna. Cyklíckou altemáciou fázy maximálnej trakcie do takmer pokojovej fázy ajej následným obnovením je možné generovať elektrickú energiu, tak ako to bude podrobnejšie opísané nižšie základného podstavca...

Zdvíhacia brána s pohyblivým vedením krídla brány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20610

Dátum: 19.01.2011

Autori: Mazej Andrej, Küzmic Janez, Letonje Jure

MPK: E06B 9/58, E05D 15/24, E06B 9/15...

Značky: vedením, zdvíhacia, brána, brány, křídla, pohyblivým

Text:

...brány potom pôsobí tento na ovládacie zariadenie na strane rámu, čím sa horné konce zvislých úsekov vychýlia V smere k bránovému otvoru. Takto potom doľahne krídlo brány na rámy, prípadne na tam usporiadané tesniace prvky a zatvorí medzeru medzi krídlom brány0006 Pri takýchto sústavách zdvíhacej brány je však nevýhodné, že sú tesniace prvky V dolnej oblasti bránového otvoru popritom každopádne vystavené veľkému. opotrebeniu a to následkom...

Zábrana proti chybnému polohovaniu pre kovanie ťahadla voči rámu otočného krídla okna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14183

Dátum: 20.10.2010

Autori: Hakenes Andreas, Kaup Ludger, Paschert Clemens

MPK: E05B 63/18, E05D 15/526

Značky: proti, polohovaniu, otočného, křídla, kovanie, chybnému, voči, ťahadla, rámu, zábrana

Text:

...liatia, nakoľko vahadlo má ložiskovú os na uloženie v tejto ložiskovej konzole. Zábrana proti chybnému polohovaniu podľa vynálezu je rovnako vhodná pre vľavo aj vpravo zavesené kridlo, nakoľko tlačidlo má nábehovú plochu a lebo sa toto tlačidlo dá namontovať s rôznym nasmerovanínx nábehovej plochy. V najjednoduchšom prípade sa dátoto tlačidlo namontovať na vahadlo V dvoch o 180 ° pootočených0009 Bezprostredné predpätie blokujúceho telesa si...

Pás na spojenie s kĺbovým závesom okolo pántovej osi krídla na ráme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13305

Dátum: 16.10.2009

Autor: Meyer Eckard

MPK: E05D 11/00

Značky: spojenie, křídla, rámě, závesom, okolo, pántovej, kĺbovým

Text:

...striedavé prúdy frekvencie asi 50 Hz, vystačí na poskytnutie výkonovvo W- oblasti magnetické napojenie cievok Iožiskových puzdier docielené pri tomto usporíadaní.0013 Špeciálna výhoda pásu podľa vynálezu spočíva vtom, že sa zdanlivo prakticky neodlišuje od bežných pásov v úvode menovaného druhu. Týmto sa podstatne zlepší nielen optický dojem dosiahnutý usporiadaním dvier/rámu,ktorý obsahuje pás podľa vynálezu, ale zlepší sa aj prevádzková...

Pánt na kĺbové spojenie krídla na ráme uloženého okolo osky závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14943

Dátum: 16.10.2009

Autor: Meyer Eckhard

MPK: H02J 17/00, E05D 11/00

Značky: uloženého, pánt, okolo, spojenie, křídla, závěsu, kĺbové, rámě

Text:

...puzdier možné konvenčný pánt výmenou ložiskových puzdier a prípadne ešte čapu pántu previesťna pánt, pomocou ktorého môže byť prenášaný tiež elektrický prúd z rámu do krídla. Takýto pánt sa ďalej tiež označuje ako pánt, prenášajúci prúd.0013 V zásade je tiež možné vinutia cievok usporiadať priestorovo ľubovoľným spôsobom, ktorý zaručuje elektromagnetické naviazanie oboch cievok,postačujúce pre prenos výkonu. Obzvlášť výhodné vzhľadom na...

Hnacie ústrojenstvo typu mávajúceho krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 286941

Dátum: 01.07.2009

Autor: Kafalov Vladimír

MPK: B63H 1/00

Značky: křídla, mávajúceho, hnacie, ústrojenstvo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru lodiarstva a týka sa pohonného zariadenia typu mávajúceho krídla. Podstatu technického riešenia tvorí to, že krídlo (2), umiestnené v tuneli (1) pravouhlého prierezu hnacieho ústrojenstva, vykonáva kývajúci pohyb okolo dvoch osí rozložených v tetive jeho profilu, orientovaných po jeho rozpätí, pomocou čapov (3) a (4), excentricky montovaných v kotúčoch (5), (6) a (7), točiacich sa v spoločnej vertikálnej rovine a...

Uzamykacie zariadenie, najmä pre poklopy, veká, krídla dverí a okien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18223

Dátum: 15.06.2009

Autor: Sobotka David

MPK: E05B 13/00, E02D 29/14, E05B 35/00...

Značky: najmä, křídla, zariadenie, veká, uzamykacie, okien, dveří, poklopy

Text:

...ako aj dorazovými výstupkami mimo dna skrine určenými pre styk so zaisťovacímPrehľad obrázkov na výkresochPríkladné uskutočnenie vynálezu je znázomené na výkresoch, kde obr. l predstavuje axonometrický pohľad zdola na rozložené uzamykacie zariadenie, obr. 2 axonometrický pohľad zhora na dno uzamykacieho zariadenia v uzamknutej polohe, ktorého skriňa má odstránené veko,obr. 3 axonometrieký pohľad zhora na uzatvorenú skriňu uzamykacieho...

Zariadenie na fixáciu polohy krídla strešného okna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8813

Dátum: 11.06.2008

Autori: Sloma Krzysztof, Kaczynski Pawel

MPK: E05F 1/00, E04D 13/035, E05C 1/00...

Značky: polohy, strešného, křídla, fixáciu, zariadenie

Text:

...podrobnosti spojenia krídla s rámom okna, obr. 3 zobrazuje podrobnosti spojenia ramena s rámom okna, obr. 4 zobrazuje lôžko V axonometrickom zobrazení aobr. 5 je pohlad na posúvač.0008 Ako je vidieť na výkresoch, do rámu l krídla okna je primontovaná kladka 2, ktorá je nesená v dráhe 3, primontovanejk rámu 4 okna. a na čelo matice 5, ktoré je naskrutkované nakoniec tyče 6, klzne uložené V nastavovacej matici 7,naskrutkované do zvislej steny 8...

Rám krídla pre presklené okno alebo presklené dvere, rám okna alebo dverí a okenný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10325

Dátum: 10.08.2007

Autori: Meeth Alfred, Kölzer Stefan

MPK: E06B 3/263

Značky: okenný, křídla, dveře, presklené, systém, dveří

Text:

...okenné systémy s malou stavebnou hĺbkou pri vysokej tepelne izolačnej schopnosti a súčasne vysokej tuhosti rámu sú žiaduce najmä pre okná, ktoré majú byť osadzované v existujúcich budovách, pretože v takýchto existujúcich budovách je pôvodná veľkost okna väčšinou malá a veľkost okenného zasklenia má byť udržiavaná čo najväčšia. Rámom krídla podľa vynálezu sú tieto požiadavky splnené. Tiež pri tepelne izolovaných novostavbách môže byť rám...

Hnacie zariadenie krídla dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9488

Dátum: 03.07.2007

Autor: Verdier Luc

MPK: E05F 15/14

Značky: hnacie, křídla, dveří, zariadenie

Text:

...sa budú zdať jasnejšie po prečítaní nasledujúceho popisu prñdadu realizácie, pričom uvedený popis sa vykoná voObr. l predstavuje rez krídla obsahujúceho hnacie zariadenie podľa tohto vynálezu, na pravouhlej rovine V smere pohybu krídla, Obr. 2 predstavuje rez podľa linky Il-II na Obr. 1, Obr. 3 predstavuje rez podľa linky Ill-III na Obr. 1 aObr. 4 predstavuje detail iného spôsobu realizácie vynálezu.Obr. l predstavuje hnacie...

Hnací mechanizmus typu mávajúceho krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4680

Dátum: 01.02.2007

Autor: Kafalov Vladimír

MPK: B63H 5/00

Značky: mávajúceho, mechanizmus, křídla, hnací

Text:

...V plytkých vodách.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny príklad uskutočnenia technického riešenia je schematicky znázomený na pripojených výkresoch, kde obr. l zobrazuje nárys hnacieho mechanizmu, obr. 2 pôdorys hnacieho mechanizmu, obr. 3 bokorys hnacieho mechanizmu, obr. 4 znázorňuje pozdĺžny rez A - A hnacieho mechanizmu, obr. 5 predstavuje rez B - B a obr. 6 rez C - C hnacieho mechanizmu.Príklady uskutočnenia technického...

Uzáver pre kovanie ojnice krídla a okno s týmto uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6643

Dátum: 14.11.2006

Autori: Thiedig Roland, Bernsmann Wolfgang, Schenck Hans-peter, Garbers Christian, Rüter Detlef, Lukas Torsten

MPK: E05C 9/00

Značky: kovanie, uzáver, týmto, ojnice, křídla, uzáverom

Text:

...krídla. Kridlo okna podľa tohto vynálezu je preto napriek veľmi malej vôli drážky pri otváraní a pri zatvárani výrazne ľahko pohyblivé.0019 Okno podľa tohto vynálezu sa dá uskutočniť zvlášť Kompaktne, keď druhá časť uzáveru je usporiadaná tak, že sa nachádza v polohe pod okrajom zárubne prekrývajúcej preklopenie krídla resp. v krídlo prekrývajúcej oblasti zárubne.0020 Je samozrejme možné, aby uzáver podľa tohto vynálezu pri známom postupe...

Pákový mechanizmus pre kovanie ojnice krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6513

Dátum: 06.11.2006

Autori: Niehues Stefan, Prinz Hubert

MPK: E05C 7/00, E05C 1/00

Značky: kovanie, křídla, mechanizmus, ojnice, pákový

Text:

...pohonným mechanizmom so zatvorenou ovládacou pákou po prvom použití ovládacej páky s ojnicou v zablokovanej polohe.0015 Obr. 1 znázorňuje dve kovania 1 a 11 ojnice, pričom kovanie 1 ojnice je priradené neznázomenému hlavnému krídlu a kovanie g ojnice rovnako neznázornenému stálemu krídlu dvojkrídlového okna bez stredového stĺpika. Kovanie 1 ojnice vykazuje pohonný mechanizmus g,ktorý cez neznázornenú uchopovaciu kľučku poháňa ojnicu Q a oez...

Eolický systém zahŕňajúci výkonostné profily krídla a proces výroby elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17064

Dátum: 24.04.2006

Autori: Ippolito Massimo, Taddei Franco

MPK: F03D 5/00, B63H 9/06

Značky: systém, energie, profily, elektrickej, výroby, zahŕňajúci, výkonostné, proces, eolický, křídla

Text:

...laná. Riadiaci mechanizmus je napojený na elektrické káble umiestnené vo vnútri poháňacieho lana, ktoré spája šarkan s navijakom, ktorý poháňa generátor na výrobu elektriny. Profil krídla stúpa tlačený vetrom využívajúc zdvižnú silu a opisujúc takmer kolmúdráhu ksmeru fúkania vetra. Po ukončení stúpania je šarkan obnovený a potom navedený tak, aby znovu zachytil vietor.0010 Americká prihláška patentu US 2005046197 zverejňuje zariadenie...

Spôsob prispôsobenia stavebnej hĺbky krídla okna alebo dverí a set na zhotovenie krídla okna alebo dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7143

Dátum: 08.03.2006

Autori: Dick Matthias, Szerman Michael

MPK: E06B 3/30

Značky: dveří, zhotovenie, hĺbky, stavebnej, křídla, prispôsobenia, spôsob

Text:

...sa, čo sa týka spôsobu, rieši znakmi, uvedenými v nároku 1, a čo sa týkasetu, znakmi, uvedenými v nároku 2. Závislý nárok opisuje výhodný príklad uskutočnenia0009 Vynález nepoužíva žiadne stupňovité zasklenie, ale izolační zasklenie z tabúľ skiel vzájomne ídentickýeh rozmerov. Pre rám okien alebo dverí používa prietlačne lisovaný proñlový materiál, hlavne z umelej hmoty, ktorý je vytvorený tak, aby lepidlo, s ktorým je izolačné zasklenie...

Reťazové ovládacie zariadenie na otváranie a zatváranie krídla okna alebo dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284376

Dátum: 26.01.2005

Autori: Geisshirt Leon, Borresen Bjarne, Soger Peter

MPK: E05F 15/12, E05F 15/00, E05F 11/04...

Značky: dveří, reťazové, zariadenie, zatváranie, otváranie, křídla, ovládacie

Zhrnutie / Anotácia:

Na otváranie a zatváranie okien alebo dverí do otvorenej polohy a z otvorenej polohy na vetranie sa predkladá reťazové ovládacie zariadenie, ktoré má prvý a druhý spojovací upínací prípravok, upevnený na hlavnom obločnom ráme a na krídle okna alebo dverí. Jeden upínací prípravok je pevne spojený s jedným koncom reťaze (4) v zábere s reťazovým kolesom, upevneným na druhom upínacom prípravku, ktorý je poháňaný rotačným pohonným prvkom. Uvedený...

Nárožný pás krídla nárožného ložiska otváracieho a sklápacieho okna alebo dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284133

Dátum: 20.08.2004

Autori: Loos Horst, Sting Ralf

MPK: E05D 5/02, E05D 15/52

Značky: nárožný, dveří, ložiska, sklápacieho, křídla, otváracieho, nárožného

Zhrnutie / Anotácia:

Pri nárožnom páse (1) krídla nárožného ložiska otváracieho a sklápacieho okna alebo dverí je puzdro (2) ložiska vytvarované z pásika plechu cez spojovaciu stojinu (3) v jednom kuse s nárožným uholníkom (4) a/alebo pevne na ňom umiestnené, uložené na obvodovej ploche drážky (32) krídla (22) a voľné konce oboch ramien (6, 15) nárožného uholníka (4) zaberajú opornými stenami (9, 20) na obvodovej ploche drážky (32) krídla (22). Vynález spočíva v...

Elektrický systém na ovládanie aspoň jedného krídla vrát alebo dverí alebo podobného prvku, ktorého pohyb je zaisťovaný elektricky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 396

Dátum: 02.06.2003

Autori: Sandrin Luigi, Marchetto Oscar, Tomasella Sergio, Cuzziol Fulvio

MPK: G05B 19/04, E05F 15/00

Značky: prvků, podobného, křídla, aspoň, systém, dveří, jedného, elektricky, vrát, ovládanie, pohyb, zaisťovaný

Text:

...komplexy alebo areály je naeurópskej úrovni upravená normou CEN prEN 13241.0008 Inštalované mechanizmy tohto typu sú elektricky pripojené na elektrický riadiaci systém. Presnejšie povedané sú tieto mechanizmy všeobecne pripojene priamo a miestne k periférnmn jednotkám elektrického riadiaceho systému, kde sú tieto jednotky pripojené priamo prostredníctvom elektrických vodičov na ústrednú riadiacu jednotku elektrického riadiaceho systému,...

Zariadenie na kyvné upevnenie krídla, najmä dverového krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 279628

Dátum: 11.01.1999

Autor: Zabransky Franz

MPK: E06B 5/00, E05D 5/00, E06B 5/10...

Značky: kyvné, zariadenie, najmä, upevnenie, křídla, dverového

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kyvné upevnenie krídla (10), hlavne dverového krídla (10) na zárubni (3), je tvorené kovaním, ktoré je upevnené na nosnej strane krídla (10) a opatrené bočne odstávajúcim prvkom, ktorý v uzatvorenej polohe zasahuje do otvoru upraveného na zárubni (3), pričom krídlo (10) je so zárubňou (3) spojené prostredníctvom závesu (14), ktorý je tvorený otočným svorníkom, ktorý prechádza prvým okom (26) upevneným na krídle (10) a druhým okom...

Rám křídla okna či dveří s těsněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 260401

Dátum: 15.12.1998

Autor: Buršík Prokop

MPK: E06B 1/34

Značky: tesnením, křídla, dveří

Text:

...svislý řez rámu křídla okna v místě A-A. Celkový pohled na rám křídla okna podle obr. 1 ve smyslu šípky S 1 je znázorněn na obr. Z. Na obr. 3 je znäzorněn pohled ve směru Sz na pravou spodní nárožní část rámu křídla okna. Obr. 4 znázorňuje řez vedený úhlopřičkou nárožní části vmístě B-B. Na obr. 5 je zakreslen svislý řez vedený v místě C-C vodorovného dílu nárožní části rámu křídla okna.Z výkresů na obr. 1 až 5 vyplýváj že rám křídla 2...

Polohovač vetracieho obločného krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1592

Dátum: 10.09.1997

Autor: Sýkora Anton

MPK: E06B 7/02

Značky: obločného, křídla, vetracieho, polohovač

Text:

...oblok s rámom L, ktorý má tri krídla. Kridlo gg je otvárateľné vo smere od kridla gg a krídlo gg je nielen otvárateľné vo smere od krídla gg, ale aj výklopná vo svojej hornej časti. Okrem toho sú v tomto obr. znázornená dve hniezda funkčne korešpondujúcich závitových vložiek ga a QQ, z ktorých jedno je situované vo výške ga a druhe vo výške ggàV obr.2 je znázornený detail A vyznačený v obr. 1. Vidno z neho jedno z možných riešení polohovaća...

Zámok pre dve krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 215

Dátum: 09.09.1993

Autori: Weis Karl - Heinz, Bouda Břetislav

MPK: E05B 15/12

Značky: křídla, zámok

Text:

...úpravou bezpečné zajištění obou křídel. V případě potřeby se otevírá pouze jedno křídlo a druhé zůstává bezpečně zajištěno. V případě potřeby otevření í druhého křídla stači pouhé pootočení ořechem a křídlo jde snadno otevřít. V případě zasunutí závory zámku jednoho křídla do části zámku na druhém křídle, nelze otevřít aní jedno křídlo. Manípulace se zámkem podle uvedeného technického řešení je velice jednoduchá a nedochází k znečistění...

Zařízení na otevírání a uzavírání středního křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269765

Dátum: 14.05.1990

Autori: Alexejev Alexandr, Barkan Lev, Astachov Sergej, Agafonov Lev, Potěmkina Gertruda

MPK: E05F 11/10

Značky: křídla, uzavírání, středního, zařízení, otevírání

Text:

...K Hapymnoñ craopxe 13. Ha anyTpeuHeü craupxe 10 ycrauoanenu uanpaananmue swynxn 14. (our. 5). a n cpenneü wacru okna mapuupuo yxpenneu Knanan 15(our. 4). Ynnnrueuue cwnopox DÓECHBHHBBETCH npoxnanxanu 16 (our. 3). . | ycrpoücwao una orxpuaauua H saxpuaauua cwaopxu paauwaer cnenynmun aápaaon.Hnq osecneueuuq npmaewpuaaunn. T 0 BCTL Ana nepenemenun cpenueñ craopxu 11 na nonomeuua. noxasauuoro na our. 2. B nouomeuue. noxaaauuae na our. 3 u 4....

Čepový závěs pro zavěšení a ustavení polohy okenního křídla, například ventilačního na pevném rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264565

Dátum: 14.08.1989

Autori: Grmela František, Čtvrtníček Zdeněk

MPK: E05D 3/00

Značky: křídla, čepový, rámu, ustavení, například, závěs, polohy, ventilačního, okenního, pevném, zavěšení

Text:

...čepem ląa to z dílce pevnéhoł a dílce pohyblivého 4.Pevný uílec 1 čepového závěsuje upevněn na svislé části pevného dveřního nebo okenního rámu a pohyblivý dílec i na svislé části pohyblivého okenního râmą např.venti 1 ačního krídla.Ve styčné stěně pohyblivého dílce gv jeho horní části je upruven zorúžkovy čep 2 yálcového tvaru a ve spodní části to hoto Jílce 4 je rovnoběžnč s osou znrážkovćho čepu 5 upraven í -íprůchozí otvor 3 pro hlavní...

Závěs vratového křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262215

Dátum: 14.03.1989

Autori: Svoboda Vít, Sláma Viktor, Slezák Pavel

MPK: E05D 3/00

Značky: závěs, vratového, křídla

Text:

...tvoří v prüřezuu uzavřený knabicový prostor, ve kterém je závěs rumístěn.Výhodou zavěsu vríartového křídla podlevynálezu je j-eho univerzálnost, nebot svým konstrukčním řešením může být použit jak.pro levé, tak i gpro pravé vrxatové křídlo. Zá věs podle vynálezu zjednodušuje organizací na stavbe a v kombinaci s univerzální ocelovou zarubní umožňuje snadnou záměnu pravých křídel či dveří za levé .a naopak. Další výhodou závěsu je jeho...

Patní závěs vratového křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257426

Dátum: 16.05.1988

Autor: Wagenknecht Miloslav

MPK: E05D 7/06

Značky: patní, křídla, vratového, závěs

Text:

...elininovat vliv skutečných úchylek rozałru a tvaru v rioci platných aenichúchylek na funkci vret pri eontałi. Podetetne ee zjednodułi a uenedni eontàłni práce na etevbü i pripadne opravy v pripade poruchy funkce vrat v důsledku eedani stavby. Podatatně ae zlepši funkčni epolehlivoet e zvýši životnost cele konetrukce.Přikladne provedeni patniho zevesu vratoveho křidle podle vynàlezu je znàzornłno-na pripojených výkresoch, kde obr. 1...

Boční závěs vratového křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257200

Dátum: 15.04.1988

Autor: Wagenknecht Miloslav

MPK: E05D 3/02

Značky: boční, vratového, křídla, závěs

Text:

...a středním ramenem bočního závěsu je jednak umožněna rektifikace polohy vratového křídla ve vertikálním směru patním závěsem, jednak vyeliminovány montážní nepřesnosti. Použitím distančních vložek mezi hranol a úhelník je umožněna rektifikace polohy vratového křídla v horizontálním směru včetně naklápění. Tím je možno eliminovat vliv skutečných úchylek rozměrů a tvaru v rámci platných mezních úchylek na funkci vrat jak při montáži, tak i v...

Ovládací zařízení osuvné blokovací tyče, uložené posuvně na okraji okenního nebo dveřního křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240953

Dátum: 14.08.1987

Autor: Lednický Dominik

MPK: E05C 9/12

Značky: okraji, blokovací, posuvné, osuvné, dveřního, uložené, okenního, křídla, zařízení, tyče, ovládací

Text:

...ovládacího zařízení správné přiřazení pastorku ke krytu.Jsou-li vybrání v segmentu pastorku vytvářena postupem ražení, vyplývá 2 toho na místě výstupu průraz. Na místě výstupu nemůže být potom hrana stále ostrá, jak je to žádoucí, aby bylo usnadněno ustŕihování čepu.Nestejné průměry čepů zajištují také v tomto případě, a to u symetrických vytvořených pastorků, že hrana vytvořená průrazem je stále odvrácena od té dosedací plochy krytu, jež...

Nosná konstrukce ze slitiny hliníku pro dveřní zárubně, okenní rámy, dveřní a okenní křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250115

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jelínek František, Hanzl František, Šmejcký Jindřich

MPK: E06B 1/32

Značky: nosná, rámy, slitiny, dveřní, křídla, zárubně, hliníku, konstrukce, okenní

Text:

...uzavřenými dutýmí profily 1 čtveroového průřezu, jehož horní strany jsou ve směru k izolační vrstvě 2 opatřeny hornímí vodorovnými výčnělky 3, zakončenými hornímí svislými stojinkamí 4, dolní strany dutých uzavřených profílů 1 jsou ve směru k izolační vrstvě 2 opatřeny dolními vodorovnými .výčnělky 5 s dolními svislými stojinkami E, kteréžto dolní svislé stojinky 6 jsou směrem dolů procllouženy a směrem od izolační vrstvy 2 jsou k ním...

Dveřní závěs pro samočinné zavírání dveřního křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230907

Dátum: 15.06.1986

Autori: Skřivan Kamil, Panoch Václav

MPK: E05F 1/06

Značky: samočinně, zavírání, závěs, křídla, dveřní, dveřního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dveřního závěsu pro samočinné zavírání dveřního křídla určeného zejména pro dveře se zvýšenou požární odolností, u nichž se vyžaduje zařízení pro samočinné zavírání. Závěs sestává ze spodního a horního křídla závěsu a čepu, upevněného ve spodním křídle závěsu. Podstata dveřního závěsu spočívá v tom, že horní křídlo závěsu je v oblasti otvoru pro čep seříznuto zejména šroubovicovou plochou a na spodním křídle závěsu je uložen...

Uspořádání konce křídla a křídélka letounu se svěšeným okrajovým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236428

Dátum: 01.06.1986

Autor: Světlík Milan

MPK: B64C 5/08

Značky: svěšeným, křídla, obloukem, křídélka, konce, letounu, okrajovým, uspořádání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání konce křídla a křidélka letounu se svěšeným okrajovým obloukem pro zajištění příčné autostabilizace letounu s volným příčným řízením. Podstata vynálezu spočívá v tom, že okrajový oblouk se skládá z pevné části (l), vytvořené na nepohyblivé části křídla (12, 13) a z pohyblivé části (2), pevně spojené s pohyblivým křidélkem (3) a mající náběžnou hranu (4) odkloněnou dozadu za osu (6) otáčeni křidélka (3), přičemž mezi...

Rám okenního křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 213555

Dátum: 01.03.1984

Autori: Sojka Karel, Šafek Miroslav, Šafková Miroslava

Značky: křídla, okenního

Zhrnutie / Anotácia:

Rám okenního křídla sestavený z lišt, vyznačený tím, že nosnou část okenního křídla tvoří dutá lišta /3/, jež je na dvou protilehlých stěnách /4/ opatřena krycími lištami / 1,2 / o příčném průřezu tvaru písmene C, které má alespoň jednu přírubu na boční stěně prodlouženu žebrem o příčném řezu tvaru písmene L.