Patenty so značkou «křemíku»

Aglomerovaná pecní vsázka pro výrobu kovového křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269630

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jablonský Pavel, Bílek Pavel, Beldík Adolf, Kovařík Jan, Nosek Pavel

MPK: C22B 7/02

Značky: pecní, vsázka, křemíku, aglomerovaná, výrobu, kovového

Text:

...kovového křemiku nebo křemikových elitin, eložená z křenenné euroviny a ze améei třiděného uhliketého redukčniho činidle podle vynélezu, jehož podetete epočivá v ton, že křemenná eurovina ee ekládá z křeuenného pieku o zrnitoeti 0,1 až 0,63 mn, a minieélnin obeehem oxidu kremičitého 97,5 hnotnoetnich, e z křenennáho ůletu, vznikajiciho při výrobě feroeilicie nebe kovového křeniku, o zrnitoeti nenäi než 0,02 nn a nininálnin obeehu oxidu...

Dvouzávitový induktor pro přípravu monokrystalů křemíku metodou vysokofrekvenční letmé pásmové tavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269305

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zbořílek Aleš, Daníček Zdeněk, Zamastil Jaroslav, Štencl Stanislav, Mrázek Dušan

MPK: C30B 13/24, C30B 35/00

Značky: tavby, přípravu, pásmové, křemíku, vysokofrekvenční, monokrystalů, dvouzávitový, metodou, letmé, induktor

Text:

...potřebném rozsahu průmärů ingotu křemíku od tenkého monokrystalického zárodku o průměru 3 mm do íinálního průměru křemíkováho monokryatelu o průměru 70 mmvíce, při relativně vysoká energetická účinnosti. Další výhodou je relativně nízká impendance paralelní kombinace obou ohłívacích závitů a optimální tvar průřezu induktoru,které jsou příznivé z hlediska omezení nebezpečí vysokotrekvenčních výbojů.Na výkresu je na obr. 1 znázorněn částečný...

Způsob odstraňování chemických nečistot, zejména arsenu, fosforu, síry, křemíku a molybdenu z wolframových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268745

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: materiálů, fosforu, síry, nečistot, arsenu, způsob, chemických, odstraňování, zejména, wolframových, křemíku, molybdenu

Text:

...k roztoku před přidáním 2,lv,6-trianino-1,LS-triazinu přidá sulfid sodný nebo amonný nebo hydrogensulfid sodný v poměru látkových množství k molybdenu h až 12 l.Postup podle vynálezu má ve srovnání se známými postupy čištění wolframové suroviny řadu výhod Na rozdíl od známých postupu lze jím odstranit řadu aniontotvomých nečistot, jako je křemík, fosfor, arsen, molybden, síra, cín, fluor, hliník atd., v jediněm pochodu. současně s nimi...

Způsob regenerace krystalové mřížky neutronově-transmutačně dopovaného křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268038

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Daníček Zdeněk, Mrázek Dušan, Zbořílek Aleš

MPK: H01L 21/324

Značky: neutronově-transmutačně, krystalové, křemíku, způsob, dopovaného, regenerace, mřížky

Text:

...součástek, kde je monokrystal ozářen stanovenou dávkou tepelných neutronů, jehož podstata spočívá v tom, že se monokrystal dále vyžíhá při teplotě 650 až 850 °C po dobu 100 až 600 s. Po změření reziativity ee rozřeže na destičky, ktoré se po opracování na finální rozměry a povrch vyžíhají při teplotě 850 až 1 350 °C po dobu nejmáně 10 min., nečež se založí do technologického difuzního procesu.Výhodou způaobu podle vynálezu je značné omezení...

Pouzdro pro radiační dotovní křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267959

Dátum: 12.02.1990

Autor: Škába Václav

MPK: C30B 35/00

Značky: dotovní, radiační, pouzdro, křemíku

Text:

...otevře e. dovoluje chlazení kryetelu protéknjíoí vodou. Provedení pouzdra o rontilen i ve víöku dovcluje oząřcvat pouzdro e kryetąlu L v chránené poloze, tj. víčken proti dnu oząřoveoího knnálu.Na připojeuýoh výkonoch Jaou znázornäny podélná řezy pouzdrem podle vynálezu. Obr. 1 představuje základní provedení o. obr. 2 provedení I vnntilem i vo Tíčľül.Těleeo l, vyrobené z hliníku vysoké čistoty, má rotační tvar a. obklopuje Krystal g...

Zařízení pro radiační dotování krystalů křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267958

Dátum: 12.02.1990

Autori: Škába Václav, Bělohradský Luboš

MPK: C30B 35/00

Značky: dotování, křemíku, radiační, krystalů, zařízení

Text:

...V oząřovąci poloze nacházeji V ozařovacim Icaxuílu à, tvořonćm hlinilcovox trubltou 100 r 2 m délky 54 m. Na apodnim konci je ozařovaci lesná). i opatřen dnem Ž a čepom 6,uloženým v grafitovém ložislsu z, ktoré je částí nosné konstrukce 8. Ta je Ve střední části tvořeno hliníkovou trubkou 1140 x 3 mm a Její epodni část čtvercového průřozu 1142 x 142 mm spočivá na nosné mřiži 2 aktivní zőny reaktor-u. V honuí části nosné Iconstrukco § je...

Způsob fotometrického stanovení obsahu křemíku nepřevyšujícího řádově setiny procent, v arsenidu galia

Načítavanie...

Číslo patentu: 262254

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 21/33

Značky: procent, obsahu, galia, stanovení, arsenidu, křemíku, setiny, řadové, fotometrického, nepřevyšujícího, způsob

Text:

...a stabilitouzabarvení po dobu nejméně dvou hodin při zachování vysoké citlivosti.Uvedený cíl byl dosažen tímto vynálezem způsobu fotometrického stanovení obsahu křemíku nepřevyšujícího řádově setiny 8, v arsenidu galia, při kterém se arsenid galia rozpustí v kyselině dusičné a přidáním kyseliny solné se doprovodné prvky převedou na chloridy,nato se ionty pětimocného arsenu zredukují hydrazindihydrochloridem na ionty trojmocné,které se...

Způsob výroby tenkých vrstev oxidu křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245935

Dátum: 01.07.1988

Autori: Schade Hubert, Bergmann Gerhard

MPK: H01L 21/02

Značky: křemíku, způsob, výroby, tenkých, vrstev, oxidů

Text:

...pracovním cyklu libovolné kombinace vrstev chemicky a plasmochemicky deponovaného oxidu křemíku. Přitom oba druhy vrstev lze dotovat fos jforem nebo bőrem nebo oběma prvky současně zavedením fosfínune bo diboranu nebo obou dopantů současně do reaktoru zařízení, přičemž oba dopanty mohou být ředěny inertním plynem, popř. fosfín ředěn silanem.Příklad využití vynálezu lze uvést při chemické depozici vrstev oxidu křemíku na křemíkové destičky...

Způsob dotování krystalů křemíku při vysokofrekvenční letmé pásmové tavbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 256526

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zbořílek Aleš, Daníček Zdeněk, Rambousek Jaroslav, Mrázek Dušan

MPK: C30B 13/12

Značky: tavbě, způsob, pásmové, dotování, vysokofrekvenční, krystalů, křemíku, letmé

Text:

...dotující látky a k ukládání dotující látky a zplodin rozkladu na stěny zařízení a na vlastní tavený ingot křemíku, což všechno vede ke snížení přesností a reprodukovatelnosti procesu dotování.Další známý způsob dotování krystalů křemíku fosforem z tepelného rozkladu fcsftnu odstraňujez části nevýhody výše uvedených způsobů dotování tak, že bezprostředně k povrchu roztaveného pásma křemíku se v průběhu tavby přivddí úzký proud azgonu s...

Způsob odstraňování nežádoucích složek, zejména křemíku, z roztoku získaného alkalickým rozkladem wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242812

Dátum: 01.04.1988

Autori: Janda 1ubomír, Romanov Andrej

MPK: C01G 41/00

Značky: složek, zejména, odstraňování, nežádoucích, křemíku, způsob, wolframové, rozkladem, alkalickým, získaného, roztoku

Text:

...hlinitý a síran hořečnatý, roztok se míchá 1 hodinu při teplotě 70 až 80 °C,naěež se vyloučený křemík oqfiltruje. Takto lze dosáhnout snížení koncentrace křemíku až na 0,03 až 0,06 g.dm 3 (S.W.H.Yih aC.T.Wang, Tungsten, Plenum Press, New York 1979, str. 103.). Nicméně uvedený poehod je dost pracný a obsah křemíku pro některé účely Ještě vysoký.Výše uvedené nevýhody do znečné míry snižuje podle tohoto vynálezu způsob odstraňování nežádouoíoh...

Způsob kontinuálního samočinného oddělování vrstev amorfu z kusovitého SiC při výrobě karbidu křemíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254865

Dátum: 15.02.1988

Autori: Subík Petr, Matas Josef, Zíma Miroslav

MPK: C01B 31/36

Značky: způsob, výrobe, karbidu, provádění, vrstev, kontinuálního, tohoto, křemíku, způsobu, kusovitého, samočinného, amorfu, zařízení, oddělování

Text:

...a zabráni možnosti vzniku nemooí z povolání odsáváním prašnýoh částio v místě jejich zdrojů.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení k provádění způsobu kontinuálního samočinného oddělování kusového sic od amorfu, kde obr. 1 představuje püdoryaný pohled a obr. 2 pohled čelní na dané zařízení.Hřeblový dopravník g vybavený regulací rychlosti posuvu je uložen na podstavné konstruk ci g a je opatřen na...

Způsob výroby bezdislokačních monokrystalů křemíku bez anomálních mřížkových defektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240851

Dátum: 01.01.1988

Autori: Feber Stanislav, Praha Chrz Vladimír, Jirausch Zdenik, Andil Vladimír, Wild Ivan, Nimec Roland

MPK: C30B 29/06, C30B 13/00

Značky: křemíku, defektu, způsob, monokrystalů, výroby, bezdislokačních, mřížkových, anomálních

Text:

...center v rostoucím 0 monokrystalu, přídavkem více než 10 vodíku do argonu při rafinačně-hmogenizačním průchodu roztaveného pásna. Rovněž u tohoto způsobu se účinnost zmenšuje se zvětšujícím se průměrem monokrystalu.Společnou nevýhodou všech dosud známých způsobů je velká spotřeba drahého argonu a skutečnost, že při reálném průtoku se i při nejvyšší dostupné čistotě argonu zanáší do pracovní komorý a tím i do taveného polovodičového křemíku...

Způsob tepelně mechanického zpracování ocelí se zvýšeným obsahem křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253373

Dátum: 12.11.1987

Autori: Urik Josef, Neuhöfer Lubomír

MPK: C21D 8/06

Značky: zvýšeným, mechanického, křemíku, oceli, způsob, tepelně, zpracování, obsahem

Text:

...nezbytně nutné míry tvárnosti. Tytoznámé způsobý tepelně mechanického zpracování ovšem neodstra~ ňují výše uvedené nevýhody a nezajišřují požadavky maximální tvárnosti při současném poklesu pevnosti a jemnozrnné struktury koagulovaného perlitu, t.ja jemných globulí perlitického a sekundárního cementitu rovnoměrně rozptýlenéhov základní plastické hmotě feritu.Nevýhody stávajícího stavu techniky jsou odstraněny způsobem tepelně mechanického...

Zařízení pro stanovení obsahu uhlíku, křemíku a uhlíkového ekvivalentu tekuté litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241817

Dátum: 15.09.1987

Autori: Staufeík Jaroslav, Honzák Jioí, Podešva Milan

MPK: G01N 25/06

Značky: tekuté, zařízení, křemíku, uhlíkového, uhlíku, obsahu, stanovení, ekvivalentu, litiny

Text:

...výstupem zdroje 7 posowvacího napětí.Výstup -diferenčního stupně 6 je přiupojen na vstup převodníku A/D s, jehož výstup je.připojen na vstup mikropočítłrče 300. K rmlkropočítači 300 je připojen přepínač 700 pro Ikorevkci podle obsahu fosforu P. K mikropočítači. 30 | 1 jsou dále připojeny analogový přepínač 4 a blok .pro »vizualizaci a -ovládání 800.Příklad průběhu teploty zktušebního vzorku v. závislosti na čase je. znäzorněn na...

Zapojení automatického systému řízení obsahu křemíku v surovém železe

Načítavanie...

Číslo patentu: 252255

Dátum: 13.08.1987

Autori: Nowaková Dagmar, Pokorný Miroslav, Tůma Jiří, Prouza Miroslav, Havlík Jiří, Ramík Jaroslav, Růžičková Zora

MPK: G05D 21/00, G05D 22/00, G05D 27/00...

Značky: obsahu, železe, surovém, řízení, křemíku, systému, automatického, zapojení

Text:

...paliva do větru na jehož druhý vstup a současně na třetí vstup obvodu výpočtu teploty větru je připojen výstup žádané hodnoty poměru přídavku uhlovodíkového paliva a přídavku kyslíku do větru, na první vstup regulátoru měrné spotreby koksu je připojen výstup žádané hodnoty teploty větru, na první vstup regulátoru teploty větru je připojen výstup žádané hodnoty přídavku uhlovodíkového paliva do větru a na první vstup regulátoru přídavku...

Způsob umožňující opakované použití křemenného kelímku při vyrobě monokrystalu křemíku Czochralského metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239872

Dátum: 01.07.1987

Autori: Melichar Bohuslav, Jaromioský Jaroslav

MPK: C30B 15/10

Značky: umožňující, monokrystalů, opakované, křemenného, způsob, výrobe, kelímků, metodou, použití, czochralského, křemíku

Text:

...výrobě dalšího monokrystalu křemíku.Na připojeněm výkresu na obr. 1 je znázorněno schematickě uspořádání vynálezu, kde na manipulátoru 1, který může vykonávat rotační 1 posuvný pohyb, je ne závěsu 3 upevněna pőrovitá látka.ä,kterou je potřeba zavést do zbytku taveniny 3 v křemenněm kelímku 2. V průběhu procesu výroby monokrystalu křemíku je pőrovitá látka 2 umístěna mimo kelímek 2. Teprve po ukončení tohoto procesu se zavede pomoci...

Způsob legování krystalů křemíku fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239869

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kadúch František, Rathuský Jioí, Hucek Josef, Bradáe Jindoich, Šerý Miloslav

MPK: C30B 29/06, C30B 13/00

Značky: křemíku, fosforem, legování, způsob, krystalů

Text:

...plynu se nekontrolovatelně rozkladá na horkém ingotu i mimo oblast roztavené zóny, čímž se zhoršuje účinnost a přesnost legování, případně odchází nespotřebována z aparatury. V případě legování pomocí fosfinu na Vysoké hodnoty koncentrace fosforu v křemíku, např. pro Zenerovy diody,to představuje použití nebezpečné vysokých koncentrací jedovatého fosfinu v argonu.Speciální velmi přesné metoda legování krystalů křemíku fosforem je založena na...

Způsob umožňující opakované použití křemenného kelímku při výrobě monokrystalu křemíku Czochralského metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239522

Dátum: 01.06.1987

Autori: Idda Jaromír, Vlk Václav

MPK: C30B 15/10

Značky: kelímků, opakované, umožňující, výrobe, metodou, křemíku, použití, způsob, křemenného, monokrystalů, czochralského

Text:

...s křemenným kelímkem a lze 31. proto z kelímku snadno odstranit,aniž by došlo k ,jeho poškození.Využltím uvedeného způsobu se zabráni roztržení křemenrxěho kelímku, takže je ho možné použítxpři výrobě dalšího monokrystalu křemíku.Na připojeném výkresu na obr. 1 Je znázorněno schematické uspořádání vynálezu, kde na manipulátoru 1, který může vykonávať,rotační 1 posuvný pohyb, je na závěsu g upevněno železo 3, které Je potřeba zavést-do...

Zonální aparatura pro zpracování vysoce čistého materiálu, zejména křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239071

Dátum: 01.06.1987

Autor: Petržela Jan

MPK: C30B 13/32, C30B 13/00

Značky: materiálů, zonální, křemíku, aparatúra, vysoce, čistého, zpracování, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je snížení rozměrnosti a hmotnosti dosud používaných zonálních aparatur. Tohoto účelu je dosaženo zonální aparaturou, sestávající z pracovní komory, přilehlých manipulačních komor s proměnnou pracovní délkou dvou pohyblivých suportů s mechanismem rotace, držáků ingotu a nosné aparatury, kde pracovní komora, horní i spodní suport manipulačních měchových komor jsou posuvně uloženy na společném vedeni, přičemž dráhy posuvu pracovní komory a...

Způsob úpravy epitaxní vrstvy před měřením epitaxní struktury křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249580

Dátum: 15.04.1987

Autori: Veselý Miroslav, Mlejnková Jiřina, Šťastný Vladimír

MPK: H01L 21/36

Značky: křemíku, před, vrstvy, epitaxní, měřením, struktury, způsob, úpravy

Text:

...Schottkyho přechodem vytvořeným pomocí rtutové sondyn Tato vrstvička se vytváří bud sama několikahodinovou expozicí povrchu epitaxni vrstvy okolni atmosféry nebo záměrně žíháním na vzduchu. Vrstvičku lze dále vytvořit také tak, že epítaxní struktura se před měřením ponoří na dobu delší než 5 minut do směsi kyseliny sirové a peroxídu vodiku, následuje několikanásobné mytí v redestilované vodě a sušení Všechny tyto operace podstatným způsobem...

Reaktor s indukčním ohřevem pro depozici epitaxních vrstev křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247924

Dátum: 15.01.1987

Autor: Mikušek Jaromír Fyzik

MPK: H01L 21/02

Značky: ohřevem, indukčním, depozicí, epitaxních, křemíku, vrstev, reaktor

Text:

...reaktorů je vysoká měrná spotřeba energie /energie potřebné k ohřátí 1 desky na pracovní teplotu/ související s poměrně neefektivním využitím vnitřního prostoru epitaxního reaktoru.Typické výrobní zařízení pro depozici epitaxních vrstev zpracovávají 30 až 40 podložek o průměru 75 mm a pracují s příkonem 300 kw. Experimenty s uložením křemíkových podložek na soustavu paralelních grafitových kotoučů kolmých k ° 5 e reaktoru a...

Způsob stanovení obsahu křemíku, zejména v ocelích

Načítavanie...

Číslo patentu: 237522

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hlaváček Ivan, Hlaváčková Irena

MPK: G01N 33/20

Značky: stanovení, způsob, obsahu, zejména, křemíku, ocelích

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob stanovení obsahu křemíku, zejména v ocelích, ale i v jiných slitinách a materiálech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vzorek materiálu se působí kyselinou trihydrogenfosforečnou, případně s přídavkem kyseliny sírové, v nádobce z odolného materiálu, například teflonu, teplotou 200 až 220 °C po dobu cca 15 minut, až kyselina trihydrogenfosforečná přechází na kyselinu difosforečnou a křemík je převeden do...

Způsob výroby karbidů bóru a karbidu křemíku pro boridovací zásypy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229848

Dátum: 15.09.1986

Autori: Brožek Vlastimil, Schejbal Tomáš

MPK: C01B 31/36

Značky: bóru, výroby, karbidu, křemíku, způsob, boridovací, zásypy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby karbidu bóru a karbidu křemíku pro boridovací zásypy vyznačený tím, že se karboredukci podrobí současně směs oxidu boritého nebo kyseliny borité a oxidu křemičitého.

Pracovní komora zařízení pro letmou pásmovou tavbu monokrystalu, zejména křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228551

Dátum: 15.08.1986

Autori: Petrášek Josef, Petržela Jan

MPK: H05B 6/10, H05B 1/00

Značky: monokrystalů, pracovní, křemíku, zařízení, letmou, pásmovou, tavbu, komora, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení energetické účinnosti pracovní komory zpětným využitím tepelné energie vyzařované ze zpracovávaného materiálu. Uvedeného účinku se dosáhne použitím pracovní komory sestávající z chladicího pláště, uzavíracích přírub a přípojného hrdla induktoru. Vnitřní plocha pracovní komory je tvořena částí kulové plochy z vysoce odrazivého materiálu pro oblast infračerveného záření.

Způsob vytvoření P-N přechodu na vysokoohmickém monokrystalickém křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233524

Dátum: 15.08.1986

Autori: Urbanec Jan, Kříž Josef, Kerhart Jaroslav, Mach Jaroslav, Ladnar Josef, Kopecký Josef, Benc Ivo, Weidner Miroslav

MPK: H01L 21/02

Značky: křemíku, monokrystalickém, přechodu, vytvoření, způsob, vysokoohmickém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové techniky. Účelem vynálezu je hlavně zamezení degradace vysokoohmické oblasti monokrystalického křemíku při vytváření P-N přechodu. Uvedeného účelu se dosáhne postupem, při kterém se nejprve provede oxidace monokrystalického křemíku v kyslíku, obohaceném alespoň po část doby oxidace o méně než 1 % chlorovodíku, při teplotě v oblasti 950 až 1 050 °C, dále se po vytvoření otvorů v kysličníkové vrstvě provede žíhání v...

Způsob využití tepla ze syntézy karbidu křemíku k výrobě karbidu boru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232287

Dátum: 15.06.1986

Autori: Brožek Vlastimil, Schejbal Tomáš

MPK: C01B 31/36

Značky: způsob, využití, karbidu, výrobe, křemíku, syntézy, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že při výrobě karbidu křemíku podle Achesonova postupu se nejdříve vytvoří grafitové topné jádro, které se obalí zavážkou směsi kysličníku křemičitého a uhlíku ve stechiometrickém poměru pro vznik karbidu křemíku a ve vzdálenosti od jádra, kde se podle rozměru pece dosahují maximální teploty 2 200° C se vytvoří systém stěnových zábran rovnoběžných s grafitovým jádrem, nejlépe z grafitových desek a tento prostor se zaplní...