Patenty so značkou «křemíkové»

Ochranný prvek fázky křemíkové desky s polovodičovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268946

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pojman Pavel, Baloun Vladimír, Stejskal Pavel, Šebela Miroslav, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 23/24

Značky: fázky, desky, ochranný, polovodičovou, prvek, křemíkové, strukturou

Text:

...zejména snížení zàvěrných a blokovacich napětí a zhoršovàní stability elektrických vlast ností.Uvedené nevýhody odstraňuje řešení ochranného prvku fàzky výkonového polovodíčového modulu podle vynâlezu, jehož podstata spočíva v tom, že mědêná dílatační podložka je v horní částí, přílěhající ke křemíkové desce osazena na průměr menší, než je průměr křeníkové desky a přes obvod křemíkové desky a spodní část měděné dilatační podložky je nasazen...

Způsob výroby křemíkové oceli s orientovanou strukturou zrn

Načítavanie...

Číslo patentu: 266304

Dátum: 13.12.1989

Autori: Littmann Martin Frederick, Obman Allan Richard

MPK: C21D 8/12

Značky: výroby, oceli, strukturou, křemíkové, orientovanou, způsob

Text:

...5 hmotnosti a kyslíku na obsah v rozmezí od stopového množství do 0,005 hmotnosti, dále se tavenira podrobená rafinačnímu procesu odlévá do plosek o tlouštce v rozmezí od 125 do 225 milimelrů, následuje rozřezáni ztuhlétaveniny na plosky vhodné délky, potom se plosky opětně zahíejí na teplotu v rozmezí od 1 300 OC do 1 400 °c, opětně zahřáté plosky se válcují za tepla na tlouščku pásu, pásyválcovnné za tepla se ochladí, válcují se za studena...

Zařízení pro připojení uzavřené křemíkové trubice ke zdroji médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262813

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jaroň Jiří

MPK: H01R 11/01

Značky: trubice, médií, zdroji, zařízení, uzavřené, křemíkové, připojení

Text:

...převlečnê matice je však vyhřát natolik, že manípulece s ní je možná pouze s použitím nástrojů, což není vhodné vzhledem ke křeh kosti používaných materiálů.- 2 202 013 Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro připojeníuzavřenâ křemíicově trubice ke zdroji médií podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, že trubička z polykrystalickeho křemíku je opatřena drážkamí v minimálním počtu 4, přičemž vnitřní průměr drážky nesmí být menší...

Zařízení pro připojení uzavřené křemíkové trubice ke zdroji médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 258073

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vojtík Zdeněk

MPK: H01L 21/00

Značky: zařízení, křemíkové, připojení, médií, zdroji, trubice, uzavřené

Text:

...skla. Připojovaoí trubička může být doplněna o souosoutruhičku průměru od h do 8 mn s odděleným zaváděním pracovních mě dií do určeného místa aněšování uvnitř proceaní trubice. ~ 258073 «e.z vynález .je blíže objaaněn pomocí přípojeného výkresu, kde obr. 1 znázorňuje proceaní trubicív řezu, obr. 2 vpřipojovací trutbičku v řezu a obr. 3 znázorňuje. připojovací otçubíčku doplněą nou o souosou trubičku s oddělenýmĺzaváděním...

Plech z orientované křemíkové oceli s vysokou magnetickou indukcí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239901

Dátum: 15.05.1987

Autori: Rejzl Milan, Sýkora Jindoich, Novotný Jaroslav, Paoenica Jaroslav, Hájek Eduard, Šindel Jaroslav

MPK: C21D 1/00

Značky: způsob, výroby, vysokou, plech, křemíkové, oceli, magnetickou, indukcí, orientované

Text:

...jako u první části vzorku, byla u této druhé části vzorku naněřena střední hodnota magnetické indukce rovnející se 19 300 geussům. hm bylo dokázáno, že magnetické índukční vlastnosti nejsou způsobeny oouze přítomností MN, ale také jinými jevy, ktere probíhejí během druhého kalení z teploty 900 °c.Rozborem ocelí zpracovaných podle vynálezu se ukázalo, že jev püsobící zvýšení magneticko-indukčních vlastností je tvorba velmi tvrdé fáze rozptýlené...

Způsob zakrytí okrajového mezikruží křemíkové desky při hlubokém leptání

Načítavanie...

Číslo patentu: 231890

Dátum: 15.12.1986

Autori: Weinová Hana, Ladnar Josef, Weidner Miroslav, Kopecký Josef, Benc Ivo, Kříž Josef

MPK: H01L 21/02

Značky: mezikruží, hlubokém, křemíkové, desky, způsob, leptání, zakrytí, okrajového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k operaci "hluboké leptání" při výrobě křemíkové rozkladové elektrody pro snímací elektronky. Účelem zakrytí okrajového mezikruží podle vynálezu je, docílit takové geometrie zakrytí křemíkové desky, aby byla leptána jen její obnažená část, a to rovnoměrně na celé ploše, bez nepříznivých lokálních vírů leptadla. Uvedeného účelu se dosáhne zakrytím okrajového mezikruží křemíkové desky na teflonové podložce, a to buďto...

Katodová kontaktní struktura křemíkové desky výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233007

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šimko Timotěj, Zamastil Jaroslav, Stejskal Pavel

MPK: H01L 21/28

Značky: křemíkové, polovodičové, součástky, katodová, kontaktní, výkonové, struktura, desky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úspory zlata při výrobě katodové kontaktní vrstvy výkonové polovodičové součástky. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že na křemíkové desce je vytvořena první vrstva ze zlata, opatřená druhou vrstvou z materiálu méně ekonomicky náročného, např. stříbra nebo niklu. Druhá vrstva může být opatřena třetí ochrannou vrstvou ze zlata.

Způsob uzavření křemíkové trubice zatavením

Načítavanie...

Číslo patentu: 229879

Dátum: 15.04.1986

Autor: Stiller Jiří

MPK: C30B 35/00

Značky: způsob, křemíkové, zatavením, uzavření, trubice

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení uzavření křemíkové trubice, použití shodného materiálu, jako je materiál trubice,a dosažení těsnosti systému uzávěr-trubice. Tohoto účelu se dosáhne podle vynálezu tím, že po smočení konce křemíkové trubice v tavenině křemíku tato řízeně zatuhává působením rotace křemíkové trubice a taveniny, rychlosti posuvu křemíkové trubice kolmo k tavenině směrem vzhůru a teploty taveniny. Vynálezu lze využít při přípravě...

Způsob zeslabení zatepla válcovaného pásu z křemíkové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 226016

Dátum: 15.02.1986

Autori: Santoli Pat Aloysius, Baybrook Howard Everett, New Kensington (, Natrona Heights

Značky: křemíkové, valcovaného, zatepla, způsob, oceli, zeslabení, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zeslabení zatepla válcovaného pásu z křemíkové oceli, podle něhož se vyválcovaný materiál zeslabuje z počáteční tloušťky 1,5 mm až 4,1 mm po průchodu druhou a třetí válcovací oprací probíhajících zastudena na tloušťku v rozmezí 0,5 až 1,1 mm postupně na konečnou tloušťku v rozmezí 0,15 až 0,46 mm, vyznačující se tím, že se pás mezi drou a třetí válcovací operací vyhřívá v neoxidační atmosféře po dobu od 30 sekund do 60 minut na teplotu...

Způsob výroby elektromagnetické křemíkové oceli s vysokou permeabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220760

Dátum: 15.12.1985

Autor: Miller Clarence Lake

Značky: způsob, výroby, křemíkové, permeabilitou, oceli, elektromagnetické, vysokou

Zhrnutie / Anotácia:

Připraví se tavenina křemíkové oceli, obsahující křemík, uhlík, mangan, síru, event. selen, hliník, popřípadě dusík a měď, odlévá se, válcuje za tepla, pak za studena, oduhličí se, nanese se žárovzdorný kysličníkový povlak a žíhá na konečnou strukturu. Žárovzdorný kysličníkový povlak se nanese elektrolýzou vodného roztoku obsahujícího jako hlavní složku ve vodě rozpustnou sůl hořčíku a jako další složku bor a majícího teplotu 48,9 až 90,3 °C....

Způsob výroby vícevrstvých polovodičových součástek rozčleněním z velkoplošné křemíkové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227619

Dátum: 01.09.1985

Autori: Pojman Pavel, Šimko Timotěj, Čumpelíková Jana, Malý Ladislav, Homola Jaroslav

Značky: desky, vícevrstvých, velkoplošné, výroby, rozčleněním, křemíkové, polovodičových, součástek, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vícevrstvých výkonových polovodičových součástek rozčleněním z velkoplošné křemíkové desky vyznačený tým, že křemíková deska s vytvořenými polovodičovými vrstvami se proleptá trojsložkovým leptadlem, jehož složení je v trojúhelníkovém trosložkovém diagramu vymezeno čarou 0,5 objemových dílů kyseliny dusičné, 2 objemových dílů kyseliny fluorovodíkové a 0 až 2 objemových dílů kyseliny octové, při teplotě 25°C po dobu 4 až 20 minut...

Způsob výroby křemíkové rozkladové elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 241850

Dátum: 22.08.1985

Autori: Roško Pavel, Poltársky Viliam, Rajec Vladimír, Koíž Mojmír, Surovec Ján, Czásta Ladislav, Kujaník Stanislav

MPK: H01L 31/00

Značky: výroby, křemíkové, rozkladové, způsob, elektrody

Text:

...hloubka a tvar podleptá-ní jsou .rovnomernéTouto cestou je možno zamezit funkčsníní zá-vadám ,při provozu snímací elelktronky se zabud-ovia-nou křemíkovou rozkladovou elektrodou. de o »závady způsobené například nadměrným hromaděním náboje na kyslič»nílku křemlčítém v mezerách mezi ostrůvky poIl-ovoclivé vrstvy, vnelbo jde o závady způsobené prepojením polovodrvých ostrůvků vodivou -vrstvou nakonclenzovanolu na povrchu se systémem...

Způsob výroby fólie křemíkové ocele s orientovanými zrny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218577

Dátum: 15.03.1985

Autor: Fiedler Howard Charles

Značky: ocele, fólie, křemíkové, orientovanými, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fólie křemíkové ocele s orientovanými zrny o slohu (110) (001), vyznačující se tím, že se tavenina křemíkové ocele, obsahující 2,2 až 4,5 hmot. % křemíku, 0,003 až 0,0035 hmot. % boru, 0,003 až 0,0075 hmot. % dusíku, přičemž poměr boru a dusíku je 1 až 15, 0,02 až 0,05 hmot. procenta manganu, 0,005 až 0,025 hmot. % síry a cín nebo antimon v množstvích od 0,01 do 0,1 hmot. %, přičemž obsah dusíku, boru, manganu, síry a cínu nebo...

Indikátor přítomnosti křemíkové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215999

Dátum: 15.02.1985

Autori: Pšenica Jan, Machala František, Čihák Josef

Značky: desky, křemíkové, přítomnosti, indikátor

Zhrnutie / Anotácia:

Indikátor přítomnosti křemíkové desky je určen k měření systémů diod, tranzistorů a integrovaných obvodů vytvořených na křemíkových deskách. Tento indikátor sestává z ohebného raménka opatřeného indikačním hrotem nebo měrné karty opatřené vodivými cestami a tvarovanými raménky s měrnými hroty. Na tvarované raménko, měrný hrot, případně věrnou kartu je mezi dvě raménka přes izolační podložku připevněn jeden, případně více polovodičových...

Žáruvzdorná kysličníková kompozice k povlékání křemíkové oceli, obsahující bor

Načítavanie...

Číslo patentu: 217967

Dátum: 15.01.1985

Autor: Miller Clarence Lake

Značky: povlékání, kompozice, kysličníková, oceli, obsahující, žáruvzdorná, křemíkové

Zhrnutie / Anotácia:

Žáruvzdorná kysličníková kompozice k povlékání křemíkové oceli obsahující bor, která je po povlečení žíhána na konečnou strukturu. Kompozice obsahuje 100 hmot. dílů alespoň jedné látky ze skupiny obsahující kysličníky, hydroxidy, uhličitany a sloučeniny boru s hořčíkem, vápníkem, hliníkem a titanem, 0,1 až 100 hmot. dílů alespoň jedné další látky ze skupiny obsahující bor a jeho sloučeniny, přičemž povlak obsahuje bor v hmotnostní koncentraci...

Způsob tepelného zpracování pásma svařovaných kusů křemíkové oceli, ovlivněného svařovacím teplem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216660

Dátum: 15.12.1984

Autor: Beigay Jack Marshall

Značky: ovlivněného, křemíkové, oceli, tepelného, zpracování, kusů, svařovacím, pásma, teplem, svařovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tepelného zpracování pásma svařovaných kusů křemíkové oceli, ovlivněného svařovacím teplem, vyznačený tím, že ke zlepšení mechanických a technologických vlastností se pásmo, ovlivněné svařovacím teplem, zpracovává působením zahřívacích prostředků na svar při teplotě vyšší než 815 °C ale nižší, než je kritická teplota, která podporuje růst zrn, přičemž kusy oceli jsou nepohyblivě upnuty.

Způsob výroby elektromagnetické křemíkové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 216654

Dátum: 15.12.1984

Autori: Datta Amitava, Shilling Jack Walther

Značky: elektromagnetické, způsob, oceli, výroby, křemíkové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby elektromagnetické křemíkové oceli, mající orientaci krychle na hranu a permeabilitu 2,350.10-3 H.m-1 při 795 A.m-l, při němž se připraví tavenina oceli obsahující uhlík, bor, dusík, hliník a křemík, odlije se, válcuje za studena, normalizuje, nanese se na ni žáruvzdorný kysličníkový základní povlak a žíhá na konečnou strukturu. Normalizuje se v atmosféře obsahující vodík o rosném bodu od -6,6 do 43,4 °C, obsah uhlíku se sníží pod...

Způsob výroby elektromagnetické křemíkové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 216515

Dátum: 15.12.1984

Autor: Datta Amitava

Značky: elektromagnetické, výroby, oceli, způsob, křemíkové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby elektromagnetické křemíkové oceli mající orientaci krychle na hranu a permeabilitu nejméně 2,350.10-3 A.m-1 při 795 A.m-1. Z taveniny obsahující uhlík, bor, dusík, hliník a křemík se odlije ocel, jež se válcuje za tepla, pak za studena na tloušťku do 0,5 mm, oduhličí se, nanese se žáruvzdorný kysličníkový základní povlak a žíhá se na konečnou strukturu. Podstata způsobu spočívá v tom, že ocel se normalizuje při teplotě od 843 do...

Způsob výroby elektromagnetické křemíkové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 215115

Dátum: 15.10.1984

Autori: Malagari Frank Angelo, Miller Robert Frederick, Shilling Jack Walther, Wells James Howard

Značky: oceli, křemíkové, elektromagnetické, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby elektromagnetické křemíkové oceli, jejíž zrna mají orientaci krychle na hranu, při němž se připraví tavenina křemíkové oceli obsahující v hmotnostních procentech od 0,02 do 0,06 % uhlíku, od 0,015 do 0,15 % manganu, od 0,005 do 0,05 % látky ze skupiny obsahující síru a selen, od 0,0006 do 0,0080 % boru, do 0,0100 % dusíku, do 1,0 % mědi, méně než 0,005 % antimonu, méně než 0,009 % hliníku a od 2,5 do 4,0 % křemíku, ocel se odlévá,...