Patenty so značkou «krátkých»

Spôsob a systém poskytujúci službu nepodmieneného preposielania krátkych správ (SMS)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15878

Dátum: 15.11.2007

Autor: Johan Alexandr

MPK: H04W 4/16, H04W 4/14

Značky: nepodmieneného, poskytujúci, spôsob, systém, preposielania, službu, sms, správ, krátkých

Text:

...mobilnej zakončovanej (Mobile Terminated - MT) SMS doručovacej procedúry,napr. MAP - 3 GPP TS 09.02, a je riadená tak, aby požadovaný stav (t.j. pracovná SMSFWDUN služba) vyžadoval minimálne úpravy existujúcej technológie a komunikačných protokolov.0013 Samotná služba je realizovaná pomocou modiñkácie SMS smerovacej správy SRlforSM (Send Routing Info for Short Message posielanie smerovacich informácií pre krátku správu) a jej presmerovávanim...

Spôsob a zariadenie na presmerovanie krátkych správ v GSM/UMTS mobilných telefónnych sieťach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7054

Dátum: 26.06.2007

Autori: Schandl Daniel, Liebhart Rudolf-michael, Fuchshuber Michael David

MPK: H04W 4/12

Značky: správ, sieťach, spôsob, krátkých, telefónnych, mobilných, presmerovanie, zariadenie

Text:

...rozhrania, najmä Message Application Part - MAP, a komponenty mobilnej telefónnej siete, najmämobilné ústredne (Mobile Switching Center - MSC) alebo domovský register (Home Location Register - HLR), vďaka čomu je možnérealizovať rýchle a cenovo výhodné implementácie a uvedenie do- Poskytnutie SMS profilových dát, ktoré sú potrebné na presmerovanie SMS, sa uskutočňuje vservisnom uzle a oddelene od hlasových profilových dát, ktoré sú...

Spôsob na zabránenie doručenia nevyžiadanej pošty v službe odosielania krátkych správ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19536

Dátum: 14.04.2004

Autor: Nooren Eloy Johan Lambertus

MPK: H04W 88/18, H04L 12/58

Značky: spôsob, doručenia, pošty, správ, službe, krátkých, zabránenie, nevyžiadanej, odosielania

Text:

...ovládať doručenie správySMS do mobilného terminálu. Je potrebné uznať, že prevod druhých smerovacích údajov na prvé smerovacie údaje by sa mal vykladať extenzívne, t.j. je potrebné len to, aby bolo možné nájsť prvé smerovacie údaje, keď sú prijaté alebo známe druhé smerovacie údaje. Ďalej je potrebné uznať, že výraz sieťový prvok by sa mal vykladať extenzívne, pričom môže zahŕňať niekoľko komponentov alebo aplikácií,cez ktorý je...

Spôsob a zariadenie na spracovanie krátkych správ pri prenositeľnosti účastníckych čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 683

Dátum: 26.06.2003

Autor: Klockner Hanns-peter

MPK: H04Q 7/22

Značky: účastnických, zariadenie, spracovanie, krátkých, správ, prenositeľnosti, čísel, spôsob

Text:

...pri prvom pokuse o doručenie, a táto informácia sa uloží súčasne s čakajúcou SM. Pri každomnásledne vyžadujúcom retry SMSC bez časového oneskorenia obdrží potrebnúadresu miesta určenia HLR, ktorá má byť dotazovaná, spolu interným doručením, a môže si potom vyžiadať Send Routing information For SM priamo cestou S 87 zo správneho HLR.Na to je potrebne len zaviesť nový oddiel v pamäti SMSC pre čakajúce SM a stanoviť pravidlá pre výpočet pre...

Spôsob ukladania krátkych správ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5566

Dátum: 23.09.2002

Autor: Kramarz-von Kohout Gerhard

MPK: H04L 12/58, H04W 4/20

Značky: správ, krátkých, spôsob, ukladania

Text:

...krátkej správy a tým strata príp. dôležitých správ, najma priplnom pamäťovom mieste v mobilnom koncovom telefónnom prístroji, už nie je0010 Ďalej je výhodou vynalezu, že i u chybného mobilného koncového telefónneho prístroja krátke správy bezpečne ako e-mail dorazia k účastníkovi a potom sa môžu presmerovávat na účastníka alebo sa ním môžu vyžiadať cez internet, ako krátke správy (napr. SMS-správy) na inú adresu mobilného rádiového...

Zařízení pro ustavování krátkých dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259111

Dátum: 17.10.1988

Autori: Halaška Zdeněk, Koňařík Milan

MPK: C14B 1/40

Značky: zařízení, dopravníku, krátkých, ustavování

Text:

...třídy malých válcových strojů značný vzrůstvýrobnich nákladů.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož puktata spočívá v tom, ženapínaoím válečkem prochází pevná csa, která je spojena S napínaoimi-čepy.exoentrickými ořeohyv B aretační pákou.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že ustavení doak pravníku do pracovní polohy je jednoduchá, rychlá operace- a nedocházi k délkovým deformaoím dopravníku. Zařízení je pokvýrobní...

Způsob výroby trubek z krátkých odpadů trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256452

Dátum: 15.04.1988

Autori: Habuda Rudolf, Hartman Josef

MPK: B21B 21/06

Značky: odpadů, krátkých, způsob, trubek, výroby

Text:

...krátké trubky vyřazovány a šrotovány, čímž dochází ke značným ekonomickým ztrátám.Tato nevýhoda je odstraněna způsobem výroby trubek z krátkých odpadů trubek podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že krátké odpady trubek se navzájem spojí lícováním při dodržení vnitřního a vnějěího průměru trubky ve spoji a dále se zpracovávají válcováním na poutnici za studena na menší průměr. Po vyválcování se opět rozdělí vyříznutím lícovaného...

Samočinný upínač dvojic krátkých rotačních obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255984

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pavlík Miroslav, Harašta Petr, Válka Miloslav

MPK: B23Q 3/00

Značky: krátkých, obrobků, rotačních, upínač, samočinný, dvojic

Text:

...šroubem gg. Na upinacím šrohbu lá je uložen držák gg naklápěcí upínky gg, která je v ose obrobků 3 opatřena jednak výměnnými kulově výkyvnými upínkami 21, jednak seříznutými vodicími čepy gg, které jsou v alternativním styku s čelními pouzdry gg pístnic gg válců gł. Upinací čepy gl výměnných kulově výkyvných upínek 31 jsou qmtřeny drážkou 33, do níž zapadá kužel nezakresleného přidržovaného šroubu. KNa upínacím šroubu lg je fixována...

Smyčková aktivní anténa s malým šumem pro příjem krátkých vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 253071

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fornůsek Ctibor, Radomskij Jaromír

MPK: H01Q 7/00

Značky: malým, krátkých, příjem, aktivní, šumem, smyčková, anténa

Text:

...průměru. Velikost ekvivalentní šumové teploty smyčkové aktivní antény lze podstatným způsobem ovlivnit i řešením vazebního obvodu jednozávitové smyčkové antény se vstupním obvodem zesilovače. Ekvivalentní šumová teplota zesilovače je funkcí komplexní proměnné pžedstavované impedancí zdroje signálu traneformované na vstup zesilovače. Některá známá provedení smyčkových aktivních antén řeší vazební obvod útlumovým článkem zapojeným v obvodu...

Nosič materiálu pro laboratorní barvení tkanin s úpletů v krátkých lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 246654

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hudik Jozef, Pikl Václav

MPK: D06B 23/10

Značky: úpletu, krátkých, barvení, tkanin, lázních, nosič, materiálů, laboratorní

Text:

...jsou o 5 až 20 menší než je rozměr barvioí kádinky. V ose válečku je vyvrtán z jedné strany válcovitý otvor o objemu odpovídajícímu nejvyššímu předpokládanému objemu barvioí lázně, výhodné 10 až 20 ml. V čele válečku, kde je vyvrtán otvor, jsou ve vzniklém prstenci dále vytvořeny nejméně 2 drážky, výhodně 6 drážek o šířce a hloubce 2 až 3 mm. Drážky slouží k tomu, aby jimi mohla vytékat lázeñ v případě, že se během barvícího procesu váleček...

Spôsob adhezívneho spájania krátkych vlákenných častíc s povrchmi na báze chlórovaných vinylových polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238431

Dátum: 15.05.1987

Autori: Belko Dušan, Kabátová Viera, Formánek Leopold, Rajniak Igor, Ivan Miroslav, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

MPK: C08L 33/06, D06N 7/04

Značky: povrchmi, adhezívneho, vinylových, částic, báze, chlorovaných, polymérov, spôsob, krátkých, vlákenných, spájania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob adhezívneho spájania krátkych vlákenných častíc s povrchmi na báze chlórovaných vinylových polymérov, určených najmä pre vákuové tvarovanie, obalový a dekoračný materiál, použitím vrstvy vodnej disperzie, ktorej neprchavá zložka je tvorená polymérom na báze jedného alebo viac akrylových monomérov, obsahujúcich poprípade aj styrén, ktorý vždy obsahuje zapolymerizované jednotky aspoň jedného alkylesteru kyseliny akrylovej...

Vulkanizovatelná kaučuková vysoce ztužená směs na bázi krátkých, chemicky upravených celulózových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 237729

Dátum: 15.04.1987

Autori: Podešva Milan, Krejcar Miloš, Vaš Karel

MPK: C08L 1/02, C08L 23/16, C08L 11/00...

Značky: krátkých, vláken, kaučuková, chemicky, vysoce, vulkanizovatelná, směs, celulózových, upravených, bázi, ztužená

Zhrnutie / Anotácia:

Vulkanizovatelná, kaučuková, vysoce ztužená směs na bázi chemicky upravených celulózových vláken, obsahující kaučuk butadienový nebo jeho kopolymer se styrenem nebo akrylonitrilem, blend NBR/PVC, kaučuk polyizoprenový, butylkaučuk, halogenovaný butylkaučuk, regenerovaný kaučuk, vulkanizační činidla, přísady a plniva i další gumárenské přísady, vyznačená tím, že obsahuje na 100 hmotnostních dílů kaučuku 5 až 70 hmotnostních dílů celulózových...

Zařízení pro sklizeň krátkých rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239734

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zamastil Jaroslav, Baleja Miroslav, Šimko Timotěj

MPK: A01D 45/22, A01D 45/24

Značky: krátkých, zařízení, rostlin, sklizeň

Text:

...sklizeň krátkých rostlin podle vynálezu je konstrukčně a výrobné nenáročné. Zajiätuje trvalý styk sklízených krátkých rostlin s přiháněčem, čímž. je dosažano plynuláho podávání a zpradcovávdní sklízexąých rostlin bez zbytećných ztrút. Pritom nijak nezvyäuje spotřebu energie.Příklady provedení zařízení podle vynálezu jsou schematioląy zndzorněny na připojenoích výkresoch, kde na obr. 1 je bokorys jednoho provedení zařízení, na obr. 2 je bokorys...

Trojvalcová rovnačka krátkych trubiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230264

Dátum: 15.10.1986

Autor: Zimmermann Milan

MPK: B21D 3/02

Značky: rovnačka, krátkých, trojvalcová, trubiek

Zhrnutie / Anotácia:

Trojvalcová rovnačka krátkych trubiek vyznačujúci sa tým, že krátka rovnaná trubka (1) nachádzajúca sa v medzere medzi dvoma vnútornými rovnacími valcami (2) je umiestnená spolu s vnútornými rovnacími valcami (2) vo vnútornom priestore vonkajšieho rovnacieho valca (3), na ktorého oboch koncoch sú ložiskové telesá (4) uložené vo vedeniach (5).

Zařízení na stříhání krátkých prutů oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 232448

Dátum: 15.07.1986

Autori: Horčička Václav, Hora Pavel, Zábrš Evžen, Průša Václav

MPK: B23D 17/00

Značky: prutů, oceli, krátkých, zařízení, stříhání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno stojany se spojovacími tyčemi, na nichž jsou uloženy axiálně přestavitelné střihací hlavice a ramena vyhazovačů, která jsou rozmístěna mezi kladkami dopravníku. g vnitřní straně dopravníku navazují šikmé skluzy, ukončené nad střihacími hlavicemi. Koncový stojan je opatřen zasunovačem ocelových prut. Střihací hlavice jsou tvořený nožovou z opěrnou deskou rozebíratelně spojenými v části rovinných ploch. Nožová deska je...

Hybridní vazební člen s volitelnou vazbou v pásmu velmi krátkých vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 223274

Dátum: 15.03.1986

Autor: Závodský Jaromír

Značky: vazební, volitelnou, člen, krátkých, vazbou, hybridní, velmi, pásmu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sdružování více vysílačů nebo přijímačů do společné antény a měřicí techniky na koaxiálních kabelech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vysokofrekvenční úseky vedení jsou tvořeny leptanými páskovými vedeními, meandrovitě uspořádanými, umístěné v určité vzdálenosti od vodivé kovové desky. Pro zmenšení rozměrů je možné umístit páskové vedení proti oběma plochám vodivé desky. Vynález může být využit při sdružování VKV vysílačů...

Upínací čelisť rámových pil pro řezání krátkych zbytků kovových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225714

Dátum: 15.10.1985

Autor: Czerny Guido

Značky: krátkých, upínací, kovových, zbytků, tyčí, řezání, čelisť, rámových

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací čelisti rámových pil, vyznačené tím, že jsou oboustranně prodloužené a z pilové strany směrem dolů zesílená a opatřeny svislou drážkou (2) pro průchod pilového listu, na protilehlé straně svislé drážky (2) jsou umístěny otvory se závitem pro vymezovací šrouby (3) a na spodní části jsou opatřeny podélnou drážkou (4) tvaru klínu, pro upnutí a přidržení slabých plochých tyčí.

Způsob provádění minerských prací při rekonstrukci dopravních tunelů v krátkých výlukách dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218285

Dátum: 15.02.1985

Autori: Mottl Kliment, Fišer Vladimír

Značky: výlukách, dopravy, minerských, rekonstrukci, provádění, prací, způsob, tunelů, dopravních, krátkých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zrychlení a zhospodárnění rekonstrukcí dopravních tunelů, jež jsou prováděny v krátkodobých - cyklicky se opakujících - výlukách dopravy, které se provádí zejména na dopravně zatížených trasách, kde úplné vyloučení z provozu není možné. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že k rekonstrukci tunelu je použit nový technologický způsob provádění minérských prací, který lze v podstatě charakterizovat jako ražení - přibírání -...

Subminiaturní aktivní anténa pro příjem v pásmu velmi krátkých vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 213579

Dátum: 01.03.1984

Autor: Klabal Jan

Značky: anténa, aktivní, velmi, pásmu, subminiaturní, krátkých, příjem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je výrazná miniaturizace antény pro příjem v pásmech velmi krátkých vln, při dosažení parametrů obdobných při příjmu na laděný dipól. Podstata vynálezu spočívá v tom, že u běžně známé smyčkové antény se zesilovačem je zavedena kladná zpětná vazba z výstupního laděného obvodu na vstupní laděnou smyčku. Vhodným nastavením této vazby lze dosáhnout značného zúžení přijímaného pásma kmitočtů, a tím i výrazného zlepšení poměru...