Patenty so značkou «kovovými»

Termoplast s kovovými identifikačnými doštičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9534

Dátum: 02.09.2008

Autori: Pudleiner Heinz, Yesildag Mehmet-cengiz, Pophusen Dirk, Meyer Klaus

MPK: C08K 3/08, C08K 7/00

Značky: doštičkami, kovovými, identifikačnými, termoplast

Text:

...termoplastmi sú polykarbonáty alebo kopolykarbonáty na báze difenolov, polyakrylátov alebo kopolyakrylátov a polymetakrylátov alebo kopolymetakrylátov, ako napríklad a prednostne polyrnetylmetakrylátu (PMMA), polyméru alebo kopolyméru so styrénom, ako napríklad a prednostne transparentného polystyrénu (PS) alebo styrénakrylonitrilového polyméru (SAN), transparentných termoplastických polyuretánov, ako aj polyoleñnov, akonapríklad a prednostne...

Ligandom modifikované materiály s polyoxo-hydroxy kovovými iónmi, ich použitie a spôsoby výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19367

Dátum: 06.02.2008

Autori: Faria Nuno Jorge Rodrigues, Powell Jonathan Joseph, Pereira Dora Isabel Amaral, Bruggraber Sylvaine Francoise Aline

MPK: C07F 15/02, C07G 99/00

Značky: spôsoby, materiály, polyoxo-hydroxy, modifikované, ligandom, kovovými, výroby, iónmi, použitie

Text:

...materiálu s polyoxo-hydroxy kovovými iónmi, zahrnujúceho ióny kovov (M), Iigandy (L) a oxo alebo hydroxy skupiny (OH), kdeM predstavuje jeden alebo viac kovových iónov, vybraných z Ag, Al 3, Au 3, Be, Ca, Co, CW, Cu 2,Eu, Fe, Mg 2, Mn, Ni, sr, V 52 ZnZ a ZrzñL predstavuje jeden alebo viac Iigandov, ktoré zahŕňajú ligand zvolený z karboxylovej kyseliny, maltolu,etylmaltolu, vanilínu, hydrogénuhličitanu, síranu, fosforečnanu,...

Keramický dopravníkový valec s kovovými koncovými krytmi a jeho montáž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4129

Dátum: 21.02.2006

Autori: Flamme Arnaud, Gautier David

MPK: F16D 1/06, B65G 39/00, F27D 3/00...

Značky: koncovými, válec, dopravníkový, montáž, keramický, kovovými, krytmi

Text:

...a koncovýmkrytom. Montáž a opravy pružinového vinutia alebo bimetalického systému však môžu byť ťažké. Okrem toho takéto kovové konektory sú prispôsobené na špecifické teplotné rozmedzie (všeobecne 400 °C a viac). Mimo tohto rozmedzia môže0005 Mechanické pripevňovacie prostriedky môžu byť použité na pripevnenie koncového krytu k cievke. Patentový spis US 4 751 776 opisuje koncový kryt, opatrený prstencovito rozmiestenými skrutkami, ktoré...

Betón vystužený kovovými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2452

Dátum: 10.12.2004

Autor: Destree Xavier

MPK: E04C 5/01, C04B 14/38, C04B 28/00...

Značky: kovovými, vystužený, vláknami, betón

Text:

...PRO 3 l Test and Design Methods for Steel Fibre Reinforced Concrete-Background and Experiences, 2003, vydavateľ B. Schnütgen a L. Vandewalle, strany l-13) ukázali, že betónyarmované vláknami typu C 25/30, patriace medzi najvýkonnejšie betóny, s obsahom vlákien 75 kg/m 3 a priemerom vlákien 0,9 mm a dĺžkou vlákien 60 mm (dlžka/priemer 65), prinášajú podľa ohybových testov P-Cmod (crack mouth opening displacement) len 30 zvýšenie medznej...

Prášok spekací laserom s kovovými mydlami, spôsob jeho výroby a tvarované výrobky vyrobené z tohto prášku spekacieho laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 552

Dátum: 05.08.2003

Autori: Baumann Franz-erich, Grebe Maik, Monsheimer Sylvia, Christoph Wolfgang, Mügge Joachim

MPK: C08J 3/12, C08K 5/00, C08L 77/00...

Značky: spôsob, vyrobené, výroby, tvarované, tohto, spekacieho, kovovými, spékací, mydlami, laserom, prášků, výrobky, prášok

Text:

...odolnosť voči termickým zaťaženiam pri spekaní laserom a zlepšené vlastnosti pristarnutí, a tým sa dá lepšie opätovne využívať.Prekvapivo sa teraz zistilo, že pomocou prídavku kovových mydiel k polyamidom sa dajú vyrobiť spekané prášky, 2 ktorých sa dajú vyrábať tvarované výrobky spekaním laserom, ktoré sú jednoznačne odolnejšie voči termickým zaťaženiam ako tvarované výrobky z obvyklých spekacích práškov. Tým sa môže napríklad výrazne...

Zařízení k ochraně před kovovými cizorodými částicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267696

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hauschild Arthur, Herrmann Erich, Weiss Burkhard

MPK: A01D 75/18

Značky: ochraně, kovovými, cizorodými, zařízení, částicemi, před

Text:

...KEMAOFU HUMDCH BOKPUF Kamnuru H 3 HHR PHCHOĽDMEHÚ H 0 HPHEMHOH Karymxe. KOTUPHG HOCMEÄOBHTEJBHO COEÄHHEHH HBMÄY CDGOH TaKHH ospaaon. HTD HPH HPHGMHMEHHH Meramnuuecxoro HHOPDAHOFO Tena cxnanuaaanrcq aspaaoaauuue B OGGHX HPHBHHMX KaTymHax TOKH. HUCTHPaET HUCJEÄYEMaH mHPHHâ TPHHCHOPTHOFD HYTH VEOPDWHDFÚ Mawepnana OHPEHEMBHHDH BEMHHHHN. UBJECOOÓPÉBHD. xamnuü HDIDC H 8 ľHHTa COCTBBHTB H 3 ÄBVX HMH ÓDMEE OTÄEJLHHX H 8 ľHHTHNX HOMUCOB DIHHHKOBOH...

Vakuový spoj mezi kompozitními a kovovými materiály a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263424

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rozum Jaroslav, Slabý Zdeněk

MPK: F16J 15/00

Značky: kompozitními, kovovými, způsob, materiály, výroby, vakuový

Text:

...vytvořeným lepenim respektive tmelenim. nový technický účinek, zejména v tom, že jeho trvanlivost je dlouhodobá, protože na rozdíl od syntetických pryskyŕic, například na bázi epoxidů, které se při rozdilných teplotních roztažnostech spojovaných kovových a kompozitnich materiálů snadno odlupuji, je u vakuového spoje mezi kompozitními a kovovými materiály podle vynálezu těsnost spoje zajiščována stálým tlakem pružné deformované trubky z...

Způsob spojování laminátových trubek s kovovými výlisky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255736

Dátum: 15.03.1988

Autor: Hurda Vladimír

MPK: F16L 47/00, B29C 27/30

Značky: spojování, způsob, laminátových, výlisky, trubek, kovovými

Text:

...stejném součíniteli tepelné roztažnosti. Do laminátového hrdla je v místě spoje zali- 2 255 736 sována vložka z ontíkorozní oceli. Na hrdlo je nalíeována hliníková trubka a nákružkem a to pomocí dalšího kroužku. Přesah za~ ručuje alioování hliníku a laminátu. styčné plochy jsou těeněny lepidlem. U dalšího zpúsobu Je použito dvou nákružků z hliníku zekončených kuželen. Jeden z kuželů je přiveřen do hliníkové nádoby. Do kroužku se vaune hrdlo a...

Zapojení pro stanovení efektivnosti katodické ochrany kabelů s kovovými obaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 254406

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zoulek Aleš, Cikán Karel, Bartoš Petr, Volf Josef, Polák Josef

MPK: C23F 13/00

Značky: ochrany, zapojení, stanovení, efektivnosti, obaly, kovovými, katodické, kabelů

Text:

...nedostatečnou protikorozní (ichraitoumožno pomocí zapojení simulovat korozní podmínky na rozhraní olovčiíý plášť - vlhký krepový papír.Vychází se tlítlc z oprúvneneht) jířetljioltladtt, že ochranný proud vstupuje do kabelu v místech porušeneht) izolaćitílít) obalu (juty) přes ocelový peincíř a vlhkými místy porezní izolace (krepoveho papíru) na povrch oloveiíelto plášte, tedy tam, kde tlochzizí k elektrocheníickć korozí, v suchých...

Způsob likvidace odpadních nátěrových hmot pigmentovaných kovovými sloučeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 242437

Dátum: 01.12.1987

Autori: Wenzel Winfried, Preise Helmut

MPK: C09D 5/38

Značky: pigmentovaných, způsob, nátěrových, odpadních, kovovými, sloučeninami, likvidace

Text:

...redukčním prostředí se za přítomnosti železných pilin tvoří značné množství sirníků, zejména sirník železnatý, kte rý má příznivý Vliv na redukci chromanů FeS 04 2 G FeS 3002242 437 Železnaté ionty redukuji chroman podle reakceKbvy obsažené většinou ve.formě oxidú přecházeàí na kře~ mičitanyNad teplotou 1000 °C až do 1200 °C nastává tvorba skel a rozpouětění oxidu křemičitého v silikátech.Ve směsném systému se uplatňují prakticky...

Elektrochemický článek s plynem depolarizovatelnými katodami a rozpustnými kovovými anodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 236770

Dátum: 15.02.1987

Autori: De Nora Vittorio, Spaziante Placido

MPK: H01M 6/02

Značky: katodami, anodami, plynem, rozpustnými, depolarizovatelnými, kovovými, elektrochemický, článek

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrochemický článek s plynem depolarizovatelnými katodami a rozpustnými kovovými anodami uloženými s odstupy rovnoběžně v nádobě z inertního materiálu, vyznačující se tím, že obsahuje řadu dutých katodových elementů (1, 31, 64, 81) tvaru kvádrů a anodových elementů (5, 35, 69, 76) z rozpustného kovu, přičemž každý z katodových elementů (1, 31, 64, 81) je nejméně na jedné stěně opatřen nejméně jednou porézní katodou (4, 32, 34, 68, 78)...

Zařízení pro nástřik vnějších ploch rotačních dílů keramickými nebo kovovými povlaky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232692

Dátum: 15.12.1986

Autor: Brož Teofil

MPK: B05C 13/02

Značky: vnějších, ploch, keramickými, zařízení, rotačních, nástřik, povlaky, dílů, kovovými

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení ustavení těchto rotačních dílů různých průměrů na unášecí válečky bez potřeby jejich upínání. Uvedeného účelu se dosáhne točným uložením pevného předního válce (2) na rám (1). Vedle tohoto válce (2) je uložen stavitelný zadní válec (3). Suport (10), uložený na loži rámu (1), je opatřen reverzačním mechanismem (11) a stříkací pistolí (33).

Nástrčný klíč pro povolování matic, zajištěných přihnutými plochými kovovými pojistnými podložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 215805

Dátum: 20.12.1983

Autori: Moser Václav, Ondřejík Petr

Značky: přihnutými, pojistnými, podložkami, zajištěných, kovovými, plochými, povolování, nástrčný, matic, klíč

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění ručního odjištění přihnuté pojistné podložky při povolování matice. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že jedna strana vnitřního šestihranu nástrčného klíče je otevřena a umožňuje nasazení tohoto klíče na matici zajištěnou plochou přihnutou pojistnou podložkou. Pootočením klíče hrana matice a náběhová plocha nástrčného klíče odehne pojistnou zajišťovací podložku současně s povolením matice.