Patenty so značkou «kovový»

Samotroskotvorný kovový prášok na vytváranie špeciálnych vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6336

Dátum: 03.12.2012

Autor: Smetana Štefan

MPK: C04B 5/00, C22C 1/04, C22C 19/03...

Značky: kovový, vytváranie, prášok, samotroskotvorný, vrstiev, špeciálnych

Text:

...ktorý mal chemické zloženie uhlík 0,15 hmotnostných, železo 0,18 hmotnostných, bór 1.29 hmotnostných, kremík 3,19 hmotnostných, chróm 4,21 hmotnostných, med 0,04 hmotnostných, molybdén 3,09 hmotnostných, fosfor 1,59 hmotnostných, hliník 0,011 hmotnostných, zvyšok nikel.Prídavným materiálom zloženia uvedeného vtom príklade pri vyhotovenom návare boli namerané hodnoty tvrdosti V priemere 42,0 HRC.Pridaním nových legujúcich prvkov...

Samotroskotvorný kovový prášok na vytváranie špeciálnych vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6333

Dátum: 03.12.2012

Autor: Smetana Štefan

MPK: C22C 1/00, C04B 5/00, C22C 1/04...

Značky: prášok, špeciálnych, vytváranie, vrstiev, samotroskotvorný, kovový

Text:

...vlastností kovových práškov.Pridaním nového legujúceho prvku fosforu od 2,00 hmotnostných do 2,50 hmotnostných sa v zliatine dosiahlo zníženie teploty tavenia, dezoxidácia niklu a intenzívna reakciu s ním. Fosfor vyčistí kúpeľ, pôsobí ako dezoxidačné činidlo a v mnohých prípadoch pôsobí lepšie ako bór.V jednom prípade bol vyrobený samotroskotvomý prídavný materiál na báze nikel - chróm - bór - kremík, ktorý mal chemické zloženie uhlík...

Kovový prút jadrového paliva obsahujúci opláštenie z priadze alebo vlákna vyrobeného z karbidu kremíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18032

Dátum: 04.10.2011

Autor: Mazaudier Fabrice

MPK: G21C 3/07, G21C 3/60

Značky: priadze, kremíka, jadrového, vyrobeného, kovový, paliva, karbidu, prút, vlákna, obsahujúci, opláštenie

Text:

...proti taveniu a tým umožniť zväčšenie tolerancií. Bohužiaľ, pod neutrónovým tokom V reaktore Zr palivo migruje do stredu tyče, čo zároveň ochudobní o tento prvok jeho0006 Namiesto hélia na vyplnenie vôli a priestorov medzi palivom a obalom (He-bonding) je možné použiť sodík (Nabonding), ktorý výrazne zlepšuje termiku systému. To umožní obmedziť gradient teploty medzi stredom paliva a obalom a uvoľniť významné rozpätia bezpečnosti voči...

Polymérom potiahnutý kovový substrát a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16625

Dátum: 06.07.2010

Autor: Myers Frederick Alan

MPK: C09D 133/08, C23C 26/00, C09D 135/06...

Značky: spôsob, kovový, výroby, polymérom, potiahnutý, substrát

Text:

...substrátu, pričom povlak obsahuje polymér na báze akrylu alebo styrên-akrylu a je menej než 5,1-10 mm (0,2 mil) silný, pričom polymér má molekulovú hmotnosť 50 000 až 1 000 000, teplotu skleného prechodu (Tg) 50 °C až 80 °C, a obsahuje 90 hmotn. až 100 hmotn.celkového pevného podielu v povlaku.0005 Pri niektorých uskutočneniach povlak tvorí kontinuálnyfilm na kovovom substráte.0006 Pri niektorých uskutočneniach povlak ďalej obsahuje...

Kovový kryt pre teleso nádoby s výstužnými výliskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14245

Dátum: 19.05.2010

Autori: Oudart Patrick, Legresy Jean-marc

MPK: B65D 17/40

Značky: kovový, těleso, výstužnými, výliskami, nádoby

Text:

...tým, že uvedené vnútomé úseky výlisku vytvárajú dve bočné časti výlisku, ktore sú upravene každá na strane uvedenej generálnej línii ťahu,pričom bočné časti výlisku zahmujú každá (i) vnútorný vylisovaný úsek na strane generálnej línii ťahu a (ii) vonkajší vylisovaný úsek prebiehajúci v priestore, ktorý oddeľuje uvedený vnútomý úsek a protiľahlú líniu zlomu uvedene vnútomé a/alebo vonkajšie úseky dvoch bočných častí výlisku prebiehajú (s...

Priemyselný generátor pár na nanášanie zliatiny na kovový pás a zodpovedajúci spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13453

Dátum: 17.12.2009

Autori: Silberberg Eric, Schmitz Bruno, Vanhee Luc, Monnoyer Maxime

MPK: C23C 14/16, C23C 14/24, C23C 14/54...

Značky: priemyselný, zodpovedajúci, nanášanie, generátor, kovový, spôsob, zliatiny

Text:

...a maximálny prietok pary. Avšak vysoká rýchlosť pár pred zmiešaním spôsobuje, že je velmi ťažké dosiahnuť homogénnu zmes molekulárnou difúziou.0020 V L. Baptiste a kol., Electromagnetic Ievitation A new technology for high rate physical vapour deposition of coatings onto metallic strip, Surface Coatings Technology 202 (2007) 11891193, navrhuje sa spôsob založený na technológii Ievitácie vodivých materiálov v elektromagnetických poliach...

Profilovaný kovový plech

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9646

Dátum: 12.05.2009

Autori: Chabas Eric, Masure David

MPK: E04D 3/30, E04C 2/292, E04D 3/35...

Značky: profilovaný, kovový, plech

Text:

...steny. Na každej z jej zvislých stien je vytvorený záhyb 3, 4 rovnakého tvaru, ktorý rozširuje a potom v jej hornej časti zužuje šírku komory 2.Na ľavom okraji kovového plechu l je možné rozoznať rebro 5, ktorého výška je väčšia ako výška komory 2. Toto rebro 5 tu má všeobecne tvar kvádra a je v dolnej častí svojich dvoch zvislých stien vybavené druhým záhybom 6, 7 rovnakého tvaru. Prvé a druhé záhyby 3, 4, 6, 7 sú umiestnené v rovnakej...

Kovový profil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9985

Dátum: 03.11.2008

Autor: Maisch Christof

MPK: E04C 2/42, E04C 3/08, E04C 3/04...

Značky: kovový, profil

Text:

...tam byt zovreté. Konečne sa prostredníctvom krycieho prvku vytvára priamo v oblasti kovového profilu, ktoráje zoslabená priechodným otvorom a medzi pozdĺžnymi úsekmi vytvorenouvzdialenosťou, ďalšie spojenie medzi pozdĺžnymi úsekmi, čím sa tuhost kovového proñlu v tejto oblasti zväčšuje. Podľa prednostnej formy uskutočnenia vynálezu sa rozkladá krycí prvok v podstate cez celúldĺžku rozštíepenej hrany. Tým je zaistené, že nezávisle na polohe...

Kovový implantát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4982

Dátum: 05.02.2008

Autori: Sochová Jarmila, Petruželka Jiří, Hrušák Daniel, Dluhoš Luděk

MPK: A61C 13/225, A61C 13/00, A61C 8/00...

Značky: implantát, kovový

Text:

...ktorá je sprevádzaná zvýšením drsnosti (hrubosti) ako pri čistom titáne. Povrch po úprave je viac zmáčavý, neobsahuje iné prvky v množstve väčšom ako 2 hmotnostné a vykazuje vyššiu priľnavosť buniek a vyššiu rýchlosť rastu buniek. Pre účely tohto úžitkového vzoru je nutné chápať, že časticami sú zmá.lmplantabilná časť A kovového implantátu je opatrená povrchovou úpravou, ktorá vznikne napríklad oxidačným pôsobením vodného roztoku...

Kompozícia na povrchové ošetrenie kovu, metóda povrchového ošetrenia kovu a kovový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17342

Dátum: 01.03.2007

Autori: Kolberg Thomas, Inbe Toshio

MPK: C09D 183/08, C23C 22/34, C23C 18/12...

Značky: povrchové, metoda, kovový, materiál, ošetrenie, ošetrenia, povrchového, kompozícia, kovů

Text:

...s fosfátovými iónmi alebo dalšími zložkami z dôvodu zlepšenia ich adhezívnych vlastnosti a odolnosti vôči korózii. Avšak kombinácia fosfátových iónov môže spôsobiť vyššie uvedenú0007 Tiež je poskytnuté chemické konverzné agens, ktoré zahrnuje zirkóniovú zlúčeninu a amino skupinu obsahujúcu silánové spojovacie agens z dôvodu zlepšenia adhézie (napr. pozri Patentový dokument 3). Pri použití tohto chemického konverzného agens slúži...

Postup a zariadenie na povrchové nanášanie na kovový pás ponáraním do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4770

Dátum: 30.06.2006

Autori: Brisberger Rolf, Behrens Holger, Hartung Hans-georg, Falkenhahn Bodo

MPK: C23C 2/36, C23C 2/02

Značky: nanášanie, povrchové, taveniny, kovový, postup, zariadenie, ponáraním

Text:

...svalcami, bežiacimi vtekutom nanášanom kove, sú známe tiež riešenia, pri ktorých sa používa nadol otvorená nádoba nanášanie pre vertikálne odvádzanie pásu nahor, pričom sa na utesnenie použije elektromagnetickýuzáver. Pri tomto sa jedná oelektromagnetické induktory, ktoré pracujús naspat vytláčajúcimi, odčerpajúcimi resp. zužujúcimí elektromagnetickými striedavými resp. putujúcimi poľami, ktoré nádobu nanášania utesňujú smerom...

Spôsob potlače obrázku na kovový povrch, najmä na povrch mince

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7975

Dátum: 29.03.2006

Autor: Truong Hieu

MPK: B41M 5/00, B41M 7/00

Značky: mince, obrázků, najmä, potlače, povrch, spôsob, kovový

Text:

...jednotného priemeru. S odkazom na obrázky 6 až 13 druhý až deviaty obrazec 132 až 146 zabezpečujú ako diskrétne lokalizované priehlbiny podobné prvému obrazcu 130, ako aj rozšírené pilovité kanáliky. Možné sú iné obrazce.0015 Ďalej sa makropóry 110 môžu vytvorit v širokom súbore profilov prierezov. Opäť s odkazom na obrázky 4 a 5 vprvom prierezovom profile 150 sú makropóry 110 vybavené polkruhovým prierezovým profilom. Dalej a s odkazom...

Jednovláknový kovový rezací drôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4481

Dátum: 12.12.2005

Autor: Vaubourg Jean-pierre

MPK: B23D 61/00, B24B 27/06

Značky: kovový, řezací, drôt, jednovláknový

Text:

...čo vedie kpodstatne vyššej účinnostiĎalej následkom lepšieho unášanía abrazívneho materiálu sa znižuje rýchlosť abrazívneho materiálu voči rezaciemu drôtu samotnému, čo vedie k zníženiu opotrebenia rezacieho drôtu. Rezací drôt podľa vynálezu má teda dlhšiu životnosť ako bežné rezacie drôty. Vďakaskutočnosti, že Záhyby rezacieho drôtu sú usporiadané vnajmenej dvoch rôznych rovinách, zostáva rezací drôt v priebehu procesu rezania pílou...

Spôsob výroby vizuálne kontrastných štruktúr na kovovom substráte a kovový substrát vybavený kontrastnými štruktúrami

Načítavanie...

Číslo patentu: 284674

Dátum: 29.07.2005

Autor: Edwards Dylan

MPK: B41M 5/36, B41M 5/26, B41M 5/24...

Značky: spôsob, výroby, strukturami, vizuálne, kovovom, vybavený, substrát, kontrastných, substráte, kontrastnými, kovový, struktur

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka spôsobu výroby vizuálne kontrastných štruktúr na kovovom substráte (1), pričom substrát, ktorý je potiahnutý jedinou vrstvou (2), sa čiastočne podrobí pôsobeniu laserového lúča tak, že sa v spracovanej oblasti zachováva transparentný zvyšok vrstvy (3) kovového substrátu, vybaveného vizuálne kontrastnými štruktúrami tak, že jediná farebná vrstva je na časti substrátu, zatiaľ čo na zvyšnej časti substrátu je miesto...

Kovový obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1007

Dátum: 08.09.2004

Autori: Mikkelsen Poul, Bjerregaard Jan, Orum Christian, Zubcevic Esad, Jorgensen Niels Toft, Abolfazlian Mazyar, Brix Torsten

MPK: G11B 33/04

Značky: kovový

Text:

...lastúr. Výhodne sa bočná stena/steny končia jemne zahnutou okrajovou časťou, ktorá je uspôsobená na zachytenie do príslušných okraj ov vnútomej časti na pripojenie k nej.Obal je výhodne štvoruholníkový a členy v tvare lastúry obsahujú smerom nahor sa rozprestierajúce bočné steny na najmenej troch okrajoch, takže lastúra v podstate obklopuje strany vnútornej časti na najmenej troch stranách.V jednom uskutočnení prvá a druhá strana...

Výstužný kovový kord, spôsob jeho výroby, zariadenia na jeho vykonávanie a pneumatiky vystužené týmto kordom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283906

Dátum: 22.03.2004

Autori: Noferi Omero, Cipparrone Marco

MPK: D07B 1/06, D07B 3/02, D07B 7/02...

Značky: zariadenia, spôsob, kovový, výroby, vystužené, výstužný, kordom, týmto, kord, pneumatiky, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Kord obsahujúci aspoň prvý a druhý pár laniek (2a, 2b) rôzneho priemeru náhodne rozmiestnených v ich priečnom smere je získaný umiestnením v gondole (7) dvojstupňového navíjacieho stroja, v navíjači (16) pracujúcom nad predtváracím členom (15). Navíjač (16) sa otáča v smere opačnom, ako sa otáča obežné koleso (5), a rýchlosťou, ktorá je dvakrát väčšia ako rýchlosť obežného kolesa, neutralizuje vnútorné torzné napätia obsiahnuté v lankách (2a,...

Plošný kovový prvok a profilový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4763

Dátum: 25.11.2003

Autor: Krettenauer Kilian

MPK: E04C 3/04, E04C 2/08, E04C 2/30...

Značky: prvok, kovový, profilový, plošný

Text:

...stredného dielčieho úseku. Dielčieúseky môžu byť pritom preložené nielen smerom ukazujúcim ksebe, ale ajsmerom ukazujúcim od seba.00010 Vpodstate je tiež možné, že zvonku ležiace dielčie úseky sú preložené v rovnakom smere voči sebe. to znamená ukazujúce v rovnakom smere. Obzvlášť sú pritom oba zvonku ležiace dielčie úseky preložené k rovnakej strane, to znamená oba bud khornej strane alebo oba k spodnej strane stredného dielčieho úseku.0011...

Plošný kovový prvok a profilový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4639

Dátum: 25.11.2003

Autor: Krettenauer Kilian

MPK: E04C 2/08, E04C 3/04, E04C 2/30...

Značky: kovový, plošný, prvok, profilový

Text:

...úsek je preložený k spodnej strane stredného dielčieho úseku. Dielčie úseky môžu byt pritom preložené nielen smerom ukazujúcim ksebe, ale aj smerom ukazujúcim od seba.00010 Vpodstate je tiež možné, že zvonku ležiace dielčie úseky sú preložené vrovnakom smere voči sebe, to znamená ukazujúce v rovnakom smere. Obzvlášť sú pritom oba zvonku ležiace dielčie úseky preložené k rovnakej strane, to znamená oba buď khornej strane alebo oba k...

Zariadenie na nanášanie vrstiev na kovový predliatok ponorením do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 621

Dátum: 25.10.2003

Autori: Zielenbach Michael, Tenckhoff Bernhard, Behrens Holger, Falkenhahn Bodo, Brisberger Rolf

MPK: C23C 2/00

Značky: predliatok, kovový, vrstiev, roztaveného, zariadenie, ponorením, nanášanie

Text:

...a má tvar skrine. Tým sa môže jednak lacno uskutočňovať výroba hrádze ajednak sa môže mimoriadne jednoduchým spôsobom zabezpečiť spôsobilosť zariadenia k prevadzke.0019 Výhodne má hrádza vo svojej dolnej, od oblasti dna nádrže odvrátenej koncovej oblasti krycie prostriedky. S nimi sa môže dosiahnut to, že sa kúpeľ na nanášanie vrstiev, do ktorej sa elektromagnetickou iniciáciou induktormi privádzajú turbulencie, ustáli. Podľa jedného...

Povrchovo upravený kovový drôt, spôsob jeho výroby a výrobok z elastoméru s výstužnou konštrukciou obsahujúcou množstvo kordov pozostávajúcich z niekoľkých povrchovo upravených kovových drôtov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283247

Dátum: 19.03.2003

Autori: Cavallotti Pietro, Pavan Federico

MPK: B29B 15/14, C23C 18/31

Značky: upravený, niekoľkých, pozostávajúcich, drôtov, kovových, elastomerů, kordov, kovový, drôt, povrchovo, spôsob, výstužnou, množstvo, obsahujúcou, výrobok, konštrukciou, výroby, upravených

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kovový drôt s oceľovým jadrom vybavený pokovovaním vrstvou zliatiny zinok/mangán, obsahujúcou 5 % až 80 % mangánu, určený na výstužnú konštrukciu pneumatík alebo ďalších výrobkov z elastoméru. Rovnako je opísaný spôsob výroby oceľového jadra so zliatinou zinok/mangán pomocou elektrolytického pokovovania.

Materiál pre kovový pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 215

Dátum: 10.08.2002

Autori: Klenen Heinrich, Leffers Robert, Helmenkamp Thomas, Adler Udo, Gebhard Jürgen

MPK: C22C 9/00, H01R 13/03

Značky: materiál, kovový

Text:

...v roztavenom stave nanesenou kovovou vrstvou zo zliatiny cínu a striebra, pričom medzi základnýmmateriálom a nanesenou vrstvou je vytvorená intermetalickáfáza. Základný materiál - vyjadrené V 5 hmotn. - pozostáva 2 1,0 až 4,0 niklu (Ni), 0,008 až 1,0 kremíka (Si),0,02 a 1,0 cinu (Sn), 0,01 až 2,0 zinku (Zn), 0,005 až 0,2 zirkónu (Zr), 0,02 až 0,5 striebra (Ag zvyšok meď vrátane nečistôt zanesených pri roztavení. Nanesená vrstva...

Zateplený kovový rám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3043

Dátum: 06.11.2001

Autori: Mikuš Peter, Mikuš Milan

MPK: E04B 1/74, E06B 3/263

Značky: zateplený, kovový

Text:

...túmupň výrobe okien a dverí podľa tohto technického riešenia Jeho podstata spočíva vtom, že z kovového materiálu zhotovený rám má na plochách prednej, alebo zadnej stranynerozoberateľným spojom upevnené zaneplovacie pásy, ktoré sú z tepeluoizolačného materiálu. Zatepleným kovovým rámom použitým pri výrobe okien a dveri sa dosiahne miženie úniku tepla cez zateplenú časť na úroveň použitého tepelnoizolačnéhowmateriúlu pri čom pevnosť a...

Kovový rúrkový prvok sopúchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281381

Dátum: 04.02.1998

Autor: Zamboni Elio

MPK: F16L 27/08, F23J 13/04, F16L 47/04...

Značky: rúrkový, kovový, prvok, sopúchov

Zhrnutie / Anotácia:

Kovový rúrkový prvok (10) sopúchov zahrnuje valcové rúrkové teleso s vopred daným priemerom. Rúrkový prvok je na svojom konci vybavený časťou (11), ktorá má o niečo väčší priemer, ako je prvý priemer. Okraj tejto časti (11) je ohnutý dovnútra a je vybavený množstvom radiálnych výrezov (12), ktoré umožňujú ohnutie tohto okraja. Každá klapka (13) nachádzajúca sa medzi dvoma radiálnymi výrezmi (12) je jednak ohnutá kolmo na pozdĺžnu os rúrky (10)...

Kovový sud s uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281348

Dátum: 08.03.1995

Autor: Kars Herman Paul

MPK: B65D 39/08

Značky: kovový, uzáverom

Zhrnutie / Anotácia:

Kovový sud s uzáverom vytvoreným v stene suda, pozostávajúcim z vložky (4) a uzatvárajúcej zátky, ktorú je možno vložiť do vložky, pričom vložka je umiestnená v objímke (2), vytvorenej na stene (3) suda vyčnievajúcej smerom von a je vybavená prvou prírubou (6), ktorá je opretá o vnútornú stenu suda a druhou prírubou (5), ktorá vyčnieva radiálne smerom von cez objímku (2). Prvý tesniaci prostriedok (7, 13) je zaklinovaný medzi prvú prírubu (6) a...

Kovový elektrotermický atomizátor pro bezplamennou atomovou absorpční spektrometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 270351

Dátum: 13.06.1990

Autori: Formánek Zdeněk, Hlaváč Robert, Doležal Jiří, Kolihová Dana, Sychra Václav, Püschel Petr

MPK: G01N 21/31

Značky: elektrotermický, atomizátor, atomovou, absorpční, kovový, spektrometrii, bezplamennou

Text:

...podla vynálezu eeetévející z kovového epodního tvorovenaho pásku e horního tverovaného pásku, tyto pásky Jeou ve etřední čéati opetřeny příćnými proliey tvoňícímí vdloovítou dutinu pro přívod proudu. Podototo vynélezu epoäívé v tom. že nejméne Jedno rameno epodního tvaroveného Püeku a horního tvoroveneho péeku etcmizétoru mé menlí příčný průřez. hež je Jeho přićný pruřez v míaté příčného prolieu. Podle dalšího význeku vyndlszu mé apodní...

Dvouchodý trubkový kovový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269307

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hynčica Václav

MPK: F28D 7/12

Značky: trubkový, rekuperátor, dvouchodý, kovový

Text:

...trubkami a středními trubkami je vyplněn tepelnou izolací a střední trubky jsou obklopeny vnějšími trubkami s konci zaslepenými dny na jedné straně e opačnými konci zasahujícími do vnitřního prostoru sběrné komory.Výhodou dvouchodého trubkového kovového rekuperétoru podle vynálezu je zejména to, že na úseku vstupu ochlazovaného média je konstrukce provedena tak, že v důsledku- chybu proudu vzduchu o l 80 ° a díky zvýšení teplosměnné plochy...

Kovový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 266637

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zimula Jan, Šonovský Pavel

MPK: F23L 15/04, F28D 7/12

Značky: kovový, rekuperátor

Text:

...odstraňuje předložený vynález, podle něhož ústí vnitřní rekuperátorové trubky je opatřeno nejméně trojici axiálních zářezů, symetricky rozložených po obvoduústí. Podle množství těchto zářezů mohou podélné osy jejich symetrie procházet středem průměru trubky nebo podélné osy symetrie všech těchto axiálních zářezů se protínají ve vrcholech pravidelného mnohoúhelníka. ąKonstrukční úprava ústí vnitřní rekuperátorové trubky se projevuje změnou...

Kovový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 266636

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zimula Jan, Šonovský Pavel

MPK: F23L 15/04, F28D 7/12

Značky: kovový, rekuperátor

Text:

...ve dvou třetinách její délky opatřen vrstvou izolačního materiálu, jehož poměrná pohltivost je větší než poměrná pohltivost materiálu vnější rekuperátorově trubky.Uprava vnějšího povrchu teplosměnné plochy vnitřní trubky podle vynálezu snižuje maximální i průměrné teploty vnější rekuperátorové trubky a zvyšuje sálavý tepelný tok z vnější trubky na vnitřní, což se pozitivně projevuje ve zvýšené životnosti rekuperátoru. Kromě toho se v...

Trubkový konvekční kovový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262943

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hynčica Václav

MPK: F23J 13/00

Značky: rekuperátor, trubkový, kovový, konvekční

Text:

...K těmto nosníkům jsou připevněny boční stěnové panely, které současně plní i tepelně izolační funkci. Trubkovnice ze strany vstupu a výstupu vzduchu jsou opatřeny komorami vstupu a výstupu a u vícechodého provedení též komorami převodu. Komory převodu slouží k převodu ohříveného média z jednoho chodu do dalšího. vnější povrch těchto komor je opatřen vrstvou tepelné izolace.Výhodou rekuperátoru podle vynálezu je jeho vyšší životnost zejména...

Kovový rekuperátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262357

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hynčica Václav

MPK: F23J 13/00

Značky: rekuperátor, kovový

Text:

...tím ke zvýšení životnosti rekuperátoru.Další výhodou je snížení pracnosti, úspora kovového materialu. snížení energentické náročnosti při jeho výrobě a zvýšení tepelného výkonu.Příkladné provedení řešení podle vynálezu je představsno na přiložených obrázcích obr. 1 až obr. 5, znázorñujících příčný řez alternativních provedení vnitřní vastavby rekuperátoru.Plošná prostupná výplň 3 vestavby je provedena jako útvar kopírující povrch vnější a...

Ochranný kovový povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: 261856

Dátum: 10.02.1989

Autori: Coutsouradis Dimitri, Pelerin Jacques, Radtke Schrade

MPK: C23C 7/00

Značky: ochranný, povlak, kovový

Text:

...přísacly,zejména Pb, Sb a Sn, zpravidla nezlepšují a naopak mohou zhoršit jakost vytvoreného povlaku. je proto výhodné, aby tato slitina byla omezena na v podstatě čistý zinek, hliník a směsný kov. inými slnovy, obsahy antinionu, olova a cínu by neměly přesahovat(J-bsahy těchto kovů, v akých se vyskytují v těchto výcliozích materiálochsměsný kov - s obsahem železa celkový obsah vzácnych zemin 96 0/0, Fe - 4 0/0)jedno provedení...

Kovový obvodový plášť s přerušeným tepelným mostem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258952

Dátum: 16.09.1988

Autor: Beňo Eduard

MPK: E04B 2/92

Značky: kovový, tepelným, přerušeným, plášť, obvodový, mostem

Text:

...Stojina A 1 je upravena pro připevnění k nosné konstrukcí budovy.Nosník 31 je se svým vzdálenějším ramenem łg zakryt krycím pláštěm 51 s průřezem písmnne V, jehož ramena jsou na svých koncích opatřena vnitřními výstupky 59, které jsou zaklapnutya. 3 . 258 952 do vnějších ozubů Ag provedených na vnější straně bližšího ramene 2.Nosný sloupek 39 má osazovací drážky 55, které jsou vymezeny oběma stranami stojiny 51 a těmto stranám...

Způsob modelace kořenové nástavby a formovací kovový nosič k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 257646

Dátum: 16.05.1988

Autori: Klička Petr, Klička Jan, Kvasnička Josef

MPK: A61C 5/10

Značky: formovací, nosič, modelace, provádění, způsob, kořenové, nástavby, kovový

Text:

...a snadné zavedení výztuhového drátu do kořenového kanálku. Povrch voskového modelu zůstává hladký. Použití formovacíhokovového nosičesnižuje spotřebu stŕíbra a dobu potřebnou k preparaci.Na Výkrosech je příkladné provedení kde na obr. 1 nárys voskového předtvaru a na obr. 2 jo nárys formovacĺho kovového nosiče a profilovaného výkovku z nikelinového drátu. Na obr. 3 je přiklad provedení voskového předtvaru a formovacího kovového nosiče v...

Práškový pórovitý kovový polovýrobok na výrobu súčiastok tvárnením za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255355

Dátum: 15.03.1988

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 1/00

Značky: práškový, súčiastok, polovýrobok, pórovitý, tepla, tvárnením, výrobu, kovový

Text:

...i vertikálnych induktoroch bez vplyvu veľkosti a hmotnosti polovýrobku. To umožňuje rýchlo a efektívne ohrievat indukčne práškové polovýrobky s vnútorným otvorom i bez neho na výrobu súčiastok napr. kovaníln alebo pretlačovaním. Popísanými polovýrobkami sa dosiahne velký a bezporuchový Výkon celého výrobného cyklu bez nutnosti ich individuálnej orientácie pred ohrevom. Ďalšou výhodou týchto polovýrobkov je, že pri prerušovaných...

Lamelový, najmä kovový absorbér

Načítavanie...

Číslo patentu: 247043

Dátum: 15.01.1988

Autor: Grinjuk Alexadd Trifonovie

MPK: F24J 2/26

Značky: lamelový, kovový, najmä, absorbér

Text:

...prierezu žľabu bez ohladu na to, či žľab je obratený hore alebo dolu dnom.Výhodou lamelového absorbéra podľa vynálezu je jeho vhodnosť pre vysoko produktívnu výrobnú technológiu vzhladom na to,že miesta zvarov jednotlivých prietokových lamiel s priečnou, či už rozvodnou, alebo zbernou rúrou sú dobre prístupné pre strojové zváranie.Príklad vyhotovenia lamelového kovového absorbéra podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom...

Amorfný kovový magnetický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245165

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jakeš Dušan, Strnad Miroslav

MPK: C23D 5/00

Značky: materiál, magnetický, kovový, amorfný

Text:

...na strane rotujúceho kovového kotúče a porovnaní s povrchom vytvorenom na strane odvrátenej od rotujúceho kovového kotúča tej istej amcrfnej pásky, alebo čím sa vhodnejšie upravia podmienky interakcie elektromagnetického poľa s kovovým feromagnetickým vzhľadom na potenciálovú bariéru nachádzajúcu sa na povrchu kovového feromagnetika.Limitujúci krok sa realizuje ako heterogénna katalýza prebiehajúca vo veľmi tenkých povrchových vrstvách...

Kovový okenní rám

Načítavanie...

Číslo patentu: 244605

Dátum: 14.10.1987

Autori: Sykes Richard Brook, Parker William Lawrence

MPK: E06B 3/14, E06B 1/18

Značky: okenní, kovový

Text:

...druhom kovovoho profilu a dutina Man jo vyplnlna topolnl iaolalní ho tou, kdy Jodon o kovových profild al prianí prdroo vo tvaru u, johol konca roaon lou oho ty oalroa domu a druhý kovový profil od płíčný prdrso tvaru c, johol roaona lou olmnto von kolmo ko stojinł a konca ramon Jaou dílo vyhnuty saöron von.Výhodou kovovoho okonního roku padlo vynňlozu ls Jednoducho výrobní technologio, ovltĺoní joho topolnoho odporu a avýloní tuhosti rlaovć...

Zařízení k nanesení ochranné vrstvy na kovový povrch pomocí elektrického výboje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234441

Dátum: 01.03.1987

Autori: Cibulka Vlastimil, Kosek František, Cimpl Zdeněk, Bajer Svatopluk

MPK: B23C 11/00

Značky: vrstvy, kovový, pomocí, elektrického, zařízení, výboje, ochranné, povrch, nanesení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu sestává z pracovního prostoru opatřeného přívodem ochranné látky určené k rozkladu ve výboji, v němž je umístěna elektroda ve tvaru zakřivené plochy, jejíž střed křivosti nebo osa křivosti leží v oblasti středu křivosti nebo osy křivosti zakřivené plochy pokoveného předmětu určeného k nanesení ochranné vrstvy.

Kovový hermetizovaný tlačítkový přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 237435

Dátum: 15.08.1986

Autori: Cechanavičjus Giljarijus-vitautas Mikolovič, Tirva Adomas Adomovič, Savčenko Rjurik Alexandrovič

MPK: H01H 1/08

Značky: tlačítkový, kovový, hermetizovaný, přepínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do elektrotechniky. Cíl vynálezu je zvýšení spolehlivosti přepínače v činnosti a ve zjednodušené konstrukci. Stanovený cíl se dosahuje tím, že do přepínače je zavedena nemagnetická tyčinka spojená s tlačítkem a nemagnetická vodicí vložka umístěná na základu a je prvkem hermetizovaného pouzdra, dva permanentní magnety, axiálně zmagnetované, jsou stejných rozměrů, kotva a plochy kontaktů vodivých kolíčků jsou amalgovány, přičemž...