Patenty so značkou «kovová»

Spôsob spevnenia panelu používanej kovovej konštrukcie, plavidlo a vystužujúca kovová konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287790

Dátum: 16.09.2011

Autor: Kennedy Stephen

MPK: B63B 3/14, B63B 9/04, F16L 9/14...

Značky: panelu, vystužujúca, používanej, konštrukcie, kovová, kovovej, spevnenia, plavidlo, konštrukcia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vystužovania kovového panelu (10) alebo trubice používanej konštrukcie pozostáva z pripojenia vystužujúcej kovovej konštrukcie ku kovovému panelu (10) alebo trubice tak, že tieto sú priestorovo oddelené, aby sa tak vytvorila aspoň jedna dutina (40) medzi vnútornými povrchmi (18, 22) kovového panelu (10) a vystužujúcej kovovej vrstvy (20), so vstreknutím medzivrstvy pozostávajúcej z nevytvrdeného plastového materiálu do aspoň jednej...

Rúrková tvarovaná kovová rozpinka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5736

Dátum: 05.04.2011

Autori: Marek Kazimír, Doležal Jiří

MPK: E21D 11/00

Značky: tvarovaná, rozpínka, kovová, rúrková

Text:

...stabilita banského diela a je treba upevňovat dostatočný počet rozpínok, čo zvyšuje náklady aj prácnosť pri zhotovovaní banských diel. Nevýhodou lcruhového tvaru upevňovacích otvorov je náročnosť na presnosť upevnenia.Vyššie uvedené nedostatky do veľkej miery odstraňuje rúrková tvarovaná kovová rozpinka banskej poddajnej oblúkovej výstuže dlhých banských diel, ktorá je opatrená aspoň jedným strmeňom alebo dvomi upevňovacími hákmi k uchyteniu...

Energeticky úsporná antikorózna kovová filmová kompozícia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21009

Dátum: 27.01.2011

Autori: Lee Hyung Oh, Song Jeung Euy, Kim Hyun Min, Park Soo Ryang

MPK: C09D 183/02, C09D 183/14, C09D 187/00...

Značky: energeticky, spôsob, úsporná, antikorózna, kovová, kompozícia, výroby, filmová

Text:

...pri 300 ~ 400 otáčkach za minútu počas 3 až 5 hodín na vytvorenie druhej zmesi a 3) miešanie druhej zmesi s druhou Sól-gél živicou a premiešavanie pri 100 až 200 otáčkach za minútu počas 4 až 70015 Tak ako V bode 2), teplota sa udržuje na 15 až 20 °C.0016 Okrem toho, V bode 3) sa teplota udržuje na 10 až 15 °C.0017 Podľa jedného uskutočnenia predloženého vynálezu, antikorózna kovová filmovákompozícia nepreniká do antíkoróznej...

Kovová plechovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11024

Dátum: 22.07.2008

Autori: Grabowski Marion, Yuan Sheery

MPK: B65D 1/16

Značky: kovová, plechovka

Text:

...prvú vonkajšiu konvexne zakrivenú prstencovú plochu, ktorá pri pohľade vo vertikálnom priečnom reze má prvý polomer zakrivenia R 1, a druhú, spodnú konvexne zakrivenú prstencovú plochu, ktorá pri pohľade vo vertikálnom priečnom reze má druhý polomer zakrivenia R 2, a treti, vnútorne konvexne zakrivenú prstencovú plochu, ktorá pri pohľade vo vertikálnom priečnom reze má tretí polomer zakrivenia R 3, a kde prvý, druhý a tretí rádius zakrivenia R...

Kovová priechodka s fixačným materiálom a použitie takej priechodky, ako aj airbag a napínač popruhov so zapaľovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9723

Dátum: 17.10.2006

Autor: Fink Thomas

MPK: F42B 3/103, F42B 3/198

Značky: fixačným, priechodky, priechodka, takej, kovová, popruhov, materiálom, zariadením, zapalovacím, airbag, použitie, napínač

Text:

...zapálenia, a teda na zvýšenie výtlačnej sily, sú na jednom z komponentov kovové priechodky s fixačným nmteriálom,vstupujúcich do vzájomného činného spojenia upravenéprostriedky. Tie sú vytvorené buď na fixačnom materiáli, elektróde alebo však na základnom telese na ploche vytvorenej smerom k susednemu elementu. Vytvorenie naA základnom telese pritom obsahuje aspoň jedno osadenie, to znamená zmenu prierezu V otvore priechodky, pričom toto...

Kovová strešná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4214

Dátum: 01.07.2005

Autor: Hynšt Petr

MPK: E04C 3/08

Značky: kovová, strešná, konštrukcia

Text:

...poschodia budovy, a to nad priečne nosné múry budovy, alebo do prievlakov skeletových systémov zo železobetónu alebo ocele. Stojky 2 v priečnom rade sú vybavené vystužením 5 a v pozdĺžnom smere pozdĺžnym zavetrávanim 6. l( spojmkom l je upevnená krytina 7 z trapézového plechu. Spojniky 1 sú zložené z plechových Z profilov, ktorých diely vzájomne presahujú cca o 10 . Stojky 2 sú uskutočnené z plechových C profilov a pätky 3 z plechových U...

Kovová identifikačná doštička a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7116

Dátum: 02.12.2004

Autor: Jermolajev Igor

MPK: G03H 1/26, G03H 1/02, B60R 25/00...

Značky: přípravy, kovová, doštička, spôsob, identifikačná

Text:

...savytvorenia krycej vrstvy elektroizolačného materiálu na podložke s holografickým motívom, kde krycia vrstva má tvar, ktorý definuje tvar identifikačných doštičiekgalvanizácie podložky v miestach nezakrytých uvedenou krycou vrstvou elektroizolačného materiálu a odobratia kompletných kovových identifikačných doštičiek0011 Za účelom zjednodušenia odobratia kompletných identifikačných doštičiek z podložky môže byť povrch podložky pasivovaný...

Opätovne uzatvárajúca kovová nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12619

Dátum: 22.11.2004

Autori: Dunwoody Paul Robert, Marriott Philip Alan, Nayar Sudesh Kumar, Pavely Andrew Philip

MPK: B65D 8/04, B65D 25/42

Značky: uzatvárajúca, opätovné, kovová, nádoba

Text:

...oblasť nádoby, ako jenapríklad stupňovitá ramenná časť.0010 Telo plechovky je obyčajne štandardné telo plechovky na nápoje, ktoré môže byť vyrábané vo veľkom pomocou bežných výrobných liniek na plechovky s nápojmi. Škála zložiek hrdla a plastových puzdier môže ponúkať rôzne ukončenia hrdla. Teloplechovky môže byť vyrobené z ocele alebo hliníka malých mierok, ako 0,1 mm pre hliník, 0,08 mm pre oceľ. Zložka hrdla môže byť z hrubšieho...

Poťahový materiál na výrobu aplikácií, kovová nádoba vyrobená z tohto poťahového materiálu a spôsob výroby uvedeného poťahového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7541

Dátum: 29.03.2004

Autori: Den Hartog Adrianus Johannes, Spaans Coenraad Jan

MPK: B32B 27/36, B32B 15/08

Značky: uvedeného, poťahového, materiál, výrobu, výroby, materiálů, potahový, spôsob, tohto, nádoba, kovová, vyrobená, aplikácii

Text:

...pŤ0011 JE 7 Ú 476 ů 9 Oýlçfä Vpolyeŕterový kompoziny řfír nalaw nàçju na kovy. Tento vnámý íim a ťladávternou, kde vrstva A je zložená 2 polyetylén rereaját lzrfžalátu a vrstva 8 je zložená zo špecifického phĺvegtefu0012 Z US 5 780 158 je známy biaxiálne orientovaný film na laminovanie na kov, prićom« film sa skladá 2 prvej vrstvy pclyesteru obsahujúceho etylen tereftalát ako hlavnú opakujúcu sa jednotku a 2 druhej vrstvy vytvorenej z...

Pedálová kovová doska s spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3312

Dátum: 04.03.2004

Autor: Roy Bruno

MPK: G05G 1/14

Značky: pedálová, doska, výroby, kovová, spôsob

Text:

...telom, ktoré boli namontované na túto plochu0014 Na obrázku 2 je znázornená podobná pedálová doska ale ktorej dištančné kusy (4) boli dosiahnuté ťahaním dosky.0015 V tomto príklade bol použitý postup ťahania, ktorý obsahuje nasledovné operácie znázornené na obrázku 3, ktorý ukazuje V čiastočnom pohľade postupné fázy od (A) do (I) tvorenia- (A) vytvorenie priehlbne (5) v tvare guľovej čiapočky,napríklad s priemerom 60 milimetrov a...

Kovová rúra obalená plastom a zariadenie na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3095

Dátum: 07.01.2002

Autori: Jedličková Jarmila, Jedlička Pavol

MPK: F16L 58/10, F17D 1/04

Značky: výrobu, plastom, kovová, obalená, rúra, zariadenie

Text:

...zhora.Príklady uskutočnenia Príklad lBolo zhotovené zariadenie podľa tohto technického riešenia znázornené na obr.1 a 2 a to pre výrobu dvoch rúr súčasne. Každá z obidvoch častí zariadenia obsahuje nasúvaciu časť g a násuvnú časťl, kde sa uskutočňuje nasunutie plastovej rúry na kovovú rúru a násuvná časť 1 je súčasne i vyhrievacou časťou 3 achladiacou časťou Z. To znamená, že po nasunutí plastovej rúry na kovovú táto zostáva vtej istej časti...

Kovová rúra obalená plastom a zariadenie na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2653

Dátum: 12.09.2000

Autori: Jedlička Pavol, Jedličková Jarmila

MPK: F16L 58/10, F16L 58/02

Značky: výrobu, zariadenie, plastom, kovová, obalená, rúra

Text:

...vždy nadstavecJe výhodné, ak je puzdro je vyhrievané. Potom nie je potrebné na ohriatie plastovej rúry napotrebnú teplotu používať ďalšie vyhrievacie zariadenie.Prehľad obrázkov na yýkresochNa obr. l je znázomené zariadenie podľa technického riešenia pri pohľade spredu a na obr. 2Bolo zhotovené zariadenie podľa tohto technického riešeniae Ako je vidno na obr.1. a 2. na vrchnom ráme nosnej kovovej konštrukcii Q sú vo vodorovnej polohe...

Kovová stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1512

Dátum: 04.06.1997

Autor: Červenko Jozef

MPK: A47B 57/00, E04B 1/344, A47B 3/14...

Značky: stavebnica, kovová

Text:

...riešenia a ktorý pozostáva z kĺbov l, na ktoré sú pripevnené líneáme prvky 2, ktoré môžu byt rôznej dlžky a nivelizačné prvky 1, a z výplňových plošných prvkov i, ktoré vyplňujú plochy ohraničené lineámyrni prvkami a z doplnkových prvkov à ako napr. madla, ozdobného ukončovacieho prvku a/alebo zábradlia LL, so zábradlovou tyčou 30 a zábradlovým stĺpikom 29.Na obraze 2 je znázomený kĺb j, ktorý pozostáva z manžety Q, opatrenej...

Kovová paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1312

Dátum: 04.12.1996

Autori: Lukáč Vladimír, Dulanský Adam

MPK: B65D 85/02, B65D 19/22

Značky: kovová, paleta

Text:

...nielen že zamedzujú posun cievok, ale umožňujú po uložení cievky na kovovú paletu obopnúť túto žeriavovými lanami a súbežne prenos cievky aj s kovovou paletou na plochu doprav ného prostriedku zväčša plošinu železničného vagôna. Výhodou konštrukčného riešenia kovovej palety je taktiež jej nizka váha voči prepravovanej cievke, ale naviac zabezpečenie stability a bezpečnosti pri preprave cievok ako aj ich vyloženie a následná preprava pomocou...

Kovová rímsa mosta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1069

Dátum: 10.01.1996

Autori: Vozár Rudolf, Špaček Róbert, Kosar Zdeněk, Ivan Pavol

MPK: E01D 22/00, E04D 5/06

Značky: kovová, římsa, mosta

Text:

...pricom takto je vytvorený pohľadový obklad. Vrchná cast rimsy vrátane uchyteniazábradlia je dobetónovaná plastbetónom odolným voči soliam.Prehľad obrázkov na výkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov,kde na obr. l je znázornená kovová rimsa mosta v ćelnom pohľade aPríklad uskutočnenia Kovová rimsa mosta pozostáva z opláštenia l, zhotoveneho z plechu ako stratené debnenie, od stredu úkosovito zbiehajúceho sa k...

Kovová rozperná kotva a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278204

Dátum: 08.06.1994

Autori: Hengesbach Wolfgang, Striebich Jürgen, Porlein Gerhard, Köff Ralf, Mayer Burkhard, Mäder Eberhard

MPK: F16B 13/06

Značky: spôsob, kotva, rozpěrná, výroby, kovová

Zhrnutie / Anotácia:

Rozperná kotva pozostáva z drieku (1), ktorý je na svojom zadnom konci vybavený závitovým úsekom (2), určeným na pevné uchytenie predmetu. V prednej oblasti drieku (1) sa nachádza osadený úsek (3), na ktorý je smerom k prednému koncu napojený rozperný kužeľ (4). V oblasti osadeného úseku (3) je nasadené rozperné puzdro (5). Rozperná kotva je ukotvená vo vŕtanom otvore v betónovom dieli. Axiálnym presunutím drieku (1) rozpernej kotvy sa rozperný...

Kovová forma pro odlévání litinových odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267554

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kubza Jaromír, Klaban Jiří, Sedlák Josef, Merc Vladimír

MPK: B22C 9/08, B22C 9/06

Značky: litinových, odlitků, forma, kovová, odlévání

Text:

...nebo dne tepelné izolační vložky ze slevârenake rornovací sněsi.V kovové forač je lilo dutinu, tvarující tuveninu do tvaru odlitku vytvořen dilatační prostor, který je spojen s dutinou tvarující odlitek tak, aby přebytek litiny,vznikající bčhea tuhnutí, byl do tohoto prostoru vytlačovdn. Dilntační prostor je propojen s nejpozdčji tuhnoucí čistí odlitku. Je proto výhodná, že dilntační prostor je opatřen tspelně izolnčnín obkladen, by v něn...

Kovová vazba diamantových nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256270

Dátum: 15.04.1988

Autor: Skokan Jaromír

MPK: C22C 9/02

Značky: diamantových, nástrojů, vazba, kovová

Text:

...polykrystalického diamantu do stávajíoíoh vazeb se slinovací teplotou nad 800 °C dochází k jeho teplotní degradaci a tím k podstatnému zhoršení řezných či brusných vlastností.Uvedené nedostatky odstraňuje kovová vazba diamantovýoh nástrojů na bázi bronzi s nízkou slinovací teplotou, požadovanou otěruvzdornoetí e~tvrdostí, určená pro diamantové vrtaoí korunky, pily,frézy á poďäně podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že obsahuje 38...

Kovová odvzdušňovacia zátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255333

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kuročková Beáta

MPK: F16K 24/04

Značky: zátka, kovová, odvzdušňovacia

Text:

...pri bežne používaných odvzdušňovacich ventiloch.Šikmo orientovaný otvor umožní vŕtať tento otvor pred a za uzatváracou zátkou nzaraz, čo je výhoda pri výrobe. Kovová odvzdušňovacia zátka umožní jednou -armatúrou zazátkovat a zároveň odvzdušnit vykurovacie telesá v prípojovacich otvoroch ia hydraulické systémy v rúrach rozvodov.Na priložených výkresoch sú znázornená príklady uskutočnenia vynälezu. Kovová odvzdušňovacia zátka je znázornená na...

Kovová prostorová buňka s nosnými rohovými sloupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241402

Dátum: 01.02.1988

Autor: Beran Miloš

MPK: E04B 1/348

Značky: kovová, sloupy, prostorová, nosnými, buňka, rohovými

Text:

...je prodloužena V příčném smeru do nejméně jedné podélné příruby, k níž je připojen zejména svarem lomenicový plech podlahové, popřípadě podhledové konstrukce.A Lomenicový plech podlahové a podhledové konstrukce je ze jména orientován svými površkami ve směru největšího rozměrubuňky, přičemž tento rozměr může být díky značné tuhosti lomeni cového plechu při poměrně malé vlastní hmotnosti dosti velký azpravidla se pohybuje kolem 750 cm. Z...

Kapalinný topný/chladicí systém pro velkokapacitní kovová sila

Načítavanie...

Číslo patentu: 253470

Dátum: 12.11.1987

Autor: Mucha František

MPK: F28D 1/06

Značky: kovová, kapalinný, velkokapacitní, systém

Text:

...nísteu styku topnýchlohladicichtrubek se stenou a střednicí nezi sousednínitrubkani nepřekročil zvolenou bezpečnostní hodnotu, například 5 °c. Průsečík ranen trubkovýcb nvězdic střešní soustavy leží na ponyslné kružnící o průněru rovnén polovině průněru vàlcového pláštč. Tříranenná hvězdice střešní soustavy, napojená jedním ranenem nejblíže vtoku do nespojitého prstencověho rozvaděčestřechy,navazuje na vertikální trubky plášte situované ve...

Kovová forma pro výrobu skleněných předmětů foukáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 244816

Dátum: 14.08.1987

Autor: Baran 1uboš

MPK: C03B 9/34

Značky: kovová, sklenených, foukáním, výrobu, předmětů, forma

Text:

...vrtáním, takže případně ucpané prohluhně mohou být snadno zbaveny ne čistot, které je ucpávaly, takže forma může být přivedena jednoduchou pracovní operacíopět do použitelného stavu.Pod pojem malé prohluhně spadají v tomto smyslu otevřené malé dutinky jako jsou malé dírky, malé drážky, malé kanálky a podobně.Příklady provedení formy podle vynálezu pro výrobu skleněnýoh předmětů foukáním jsou zobrazeny na výkresech, kde obr. 1...

Plochá kovová tepelná trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 234154

Dátum: 01.04.1987

Autori: Tyburec Milan, Zbořil Vladimír

MPK: H05K 7/20

Značky: trubice, kovová, plocha, tepelná

Zhrnutie / Anotácia:

Plochá tepelná trubice spadá do oberu termomechaniky. Vynález řeší ekonomickou vyrobitelnost teplosměnného prvku s drážkovým kapilárním systémem a umožňuje efektivní homogenizaci a odvod tepla z více tepelně zatížených elektronických prvků. Plochá kovová tepelná trubice podle vynálezu je zhotovena tak, že plochá tenkostěnná tepelná trubice s vnitřním drážkovaným kapilárním systémem a bočními výstupky, vytvořená z páru drážkovaných pásků...

Kovová dveřní zárubeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 237584

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hovorka Jaromír

MPK: E06B 1/60

Značky: dveřní, zárubeň, kovová

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová dveřní zárubeň složená ze dvou svislých stojin shodného profilu s nadpražím a prahové spojky ve tvaru písmene U opatřená na okrajích prolisovaným klínovým lemem, jehož otevřená část leží na čelních stěnách, a prahová spojka je na svých koncích rozšířená.

Kovová tepelná kapilární trubice a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228855

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zbořil Vladimír, Tyburec Milan, Jindříšek Bohuslav, Štulc Petr

MPK: B21C 37/20

Značky: trubice, tepelná, výroby, způsob, její, kapilární, kovová

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová tepelná kapilární trubice, vyznačující se tím, že je vyrobena jako tenkostěnná trubice (2 ) s vnitřním drážkováním ( 3 ) rybinového tvaru z plochého páskového kovového materiálu (1) a je opatřena podélným svarem a uvnitř je částečně naplněna chladicím odpařovacím médiem, přičemž na obou koncích je uzavřena například dalším svarem.

Kovová zárubeň z vně otevřeného profilu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231004

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hrabák František

MPK: E05D 9/00

Značky: její, otevřeného, výroby, profilů, kovová, způsob, zárubeň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby stavebního kování zejména výplně prestupů zdiva. Vynález řeší výrobu kovových zárubní z vně otevřeného profilu bez potřeby svařování nebo jiného druhu spojování stojin a nadpraží. Stojiny a nadpraží pozůstávají z jediného dílu válcovaného profilu složitého tvaru písmene "U". V místě rohu je rozvinutý profil na stěnách kolmých na vnitřní stranu zárubně opatřen vhodnými výřezy tvaru trojúhelníku a lichoběžníku pro umožnění...

Kovová trubka pro výměník tepla a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226414

Dátum: 15.05.1986

Autor: Collgon Pierre Charles

Značky: trubka, kovová, výměník, výroby, tepla, způsob, její

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová trubka pro výměník tepla, zejména pro chladič automobilního vozidla, mající těleso protáhlého příčného průřezu, zejména oválného, přičemž na alespoň jednom svém konci má toto těleso kruhový příčný průřez, vyznačená tím, že konec (5) s kruhovým příčným průřezem je připojen k tělesu (5a) trubky (1) s protáhlým příčným průřezem (2) přechodovou částí (5b) o délce nanejvýše rovné 0,2 násobku délky největší průřezové osy (3) protáhlého...

Kovová hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231325

Dátum: 15.05.1986

Autor: Řehořek Tomáš

MPK: F16B 13/06

Značky: hmoždinka, kovová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je kovová hmoždinka skládající se z rozpěrného článku, rozpínacího článku nasunutých na svorník s matkami jejíž podstatou je to, že svorník s válcovou hlavou na jednom konci, je opatřen na závitové části opačného konce zářezem pro šroubovák vedený osou svorníku, přičemž kuželovitost dotýkajících se ploch rozpěrného a rozpínacího článku je nejméně 18°C. Kovová hmoždinka je určena na kotvení různých předmětů zejména ke...

Kovová prášková směs pro nanášení navařovací pistolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222819

Dátum: 15.03.1986

Autor: Zeman Vladimír

Značky: navařovací, nanášení, směs, prášková, pistolí, kovová

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová prášková směs o složení 64 až 66 % hmot. niklu, 24 až 26 % hmot. chromu a křemíku, 9 až 11 % hmot. boru, wolframu a molybdenu se nanáší navařovací pistolí, hořákem nebo plazmovým navařovacím zařízením na funkční plochy různých součástí ve vrstvě silné 0,1 až 2 mm, s tvrdostí 50 až 61 HRc. Lze použít při konstrukci motorů ( vačkový hřídel, zasouvací vidlice, vysouvací páka spojky, zvedátka ventilů ( nebo při opravách například obráběcích...

Opěrná kovová kokila s pískovou výstelkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219361

Dátum: 15.08.1985

Autori: Březina Jiří, Knetl Václav

Značky: pískovou, kovová, výstelkou, opěrná, kokila

Zhrnutie / Anotácia:

Opěrná kovová kokila s tvarovanou pískovou výstelkou vytvářející dokonale tuhou slévárenskou formu. Účelem vynálezu je zajištění dokonalého podepření tenkostěnné formy výrobně jednoduchým tvarováním opěrných ploch tenkostěnné formy a opěrné kovové kokily. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že opěrné rovné plochy kovové kokily a opěrné rovné plochy tvarované tenkostěnné formy jsou vůči sobě shodně odstupňovány.

Kovová prášková směs pro nanášení navařovací pistolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225990

Dátum: 01.07.1985

Autor: Zeman Vladimír

Značky: prášková, kovová, pistolí, navařovací, nanášení, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová prášková směs pro nanášení navařovací pistolí, hořákem nebo plazmovým navařovacím zařízením na funkční plochy různých součástí, vyznačená tím, že se skládá ze 79 až 81 % hmot. niklu, 9 až 11 % hmot. boru a chrómu, 9 až 11 % hmot. křemíku a železa.

Kovová fólie pro komínové vložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218665

Dátum: 15.04.1985

Autor: Kaleta Vladimír

Značky: kovová, komínové, fólie, vložky

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová fólie je určena zejména pro takové komínové vložky, u kterých se nejprve dlouhý pás kovové fólie v polovině své šířky přehne tak, že jeho podélné hrany na sebe dolehnou. Pak teprve se tyto podélné hrany na sebe doléhající navzájem spojí podélným, několikanásobným přehybem, který je poměrně úzký a je proveden tak, že je snadno rozvinutelný. Kovová fólie, jejíž maximální tloušťka je 0,1 mm, je na jedné své straně nerozebíratelně pokryta...

Kovová trubka opatřená vnější ochrannou vrstvou a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 214810

Dátum: 15.10.1984

Autori: Thomas Samuel James, Samour Carlos Miguel, Jackson Earl Graves, Davidson Louie Edward

Značky: její, ochrannou, způsob, výroby, trubka, vnější, kovová, opatřená, vrstvou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kovové, zejména ocelové trubky opatřené vnější ochrannou vrstvou. Na povrchu trubky je zakotven epoxidový povlak na bázi polymeru odvozeného od bisfenolu A o tloušťce 0,051 až 0,406 mm a přes tento epoxidový povlak je upraven obal z termoplastického polymeru adhezně s ním spojený, přičemž celková tloušťka ochranné vrstvy je 0,152 až 1,270 mm. Vnější obal z termoplastického polymeru je s výhodou vytvořen z návinu polyethylenové...

Kovová slitina jako nosič tepla mezi sodíkem a vodou v parním generátoru jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216465

Dátum: 01.07.1984

Autori: Bár Jaromír, Urbančík Libor, Košťál Miroslav

Značky: generátoru, kovová, slitina, sodíkem, tepla, nosič, parním, jaderné, vodou, elektrárny

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová slitina jako nosič tepla mezi sodíkem a vodou v parním generátoru jaderné elektrárny, vyznačená tím, že obsahuje jako základní kov cín v hmotnostní koncentraci v mezích od 0,40 do 0,95 % a kromě toho ještě druhý kov, jímž je buď zinek, nebo olovo, nebo kadmium, nebo bismut, přičemž hmotnostní koncentrace tohoto druhého kovu je v mezích od 0,05 do 0,60 %.

Výměnná samosvorná kovová kleština pro upínání nástrojů v zubolékařských turbinových násadcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 214304

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hermach Jaroslav, Krejčí Rudolf, Navrátil Jaroslav

Značky: násadcích, nástrojů, turbinových, kleština, kovová, upínání, výměnná, zubolékařských, samosvorná

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález se týká oboru zdravotnické techiky. Výměnná samosvorná kleštinka kovová pro upínání nástrojů v zubolékařských trubinových násadcích řeší problém přenášení progresivního kroutícího momentu, který by umožnil využití i u technických násadců, kde je potřeba přenášet větší kroutící moment. Podstatou vynálezu je vyřešení výměnné samosvorné kovové kleštinky, které spočívá v tom, že válcové pouzdro je po celé své délce opatřeno drážkou na...

Kovová komora pro fluidní spalování tuhých částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 216077

Dátum: 15.05.1984

Autor: Mikoda Jiří

Značky: tuhých, kovová, komora, spalování, částic, fluidní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je navrhnout konstrukci fluidní komory na spalování tuhých paliv, vhodnou pro diskontinuální provoz. Tohoto cíle se dosáhne u kovové komory na fluidní spalování tuhých paliv, která má vyústění přívodů paliva na rošt tak, že plášť je oddělen od fluidní vrstvy hořícího paliva svislým plamencem. Prostor mezi plamencem a pláštěm je vyplněn fluidizovanou vrstvou popela, přičemž odvod odplynů a spalin z této vrstvy a z fluidního...

Kovová forma pro odstředivé lití kovových těles s rotačním otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213829

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kudrna Rudolf, Kaňák Jan

Značky: rotačním, těles, kovová, otvorem, lití, forma, odstředivé, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová forma pro odstředivé lití kovových těles s rotačním otvorem, skládající se z válce, licího předního víka a zadního víka, která mají na svých vnitřních stranách ochranné kovové disky se soustřednými otvory, kde průměr nejméně jednoho z těchto ochranných kovových disků je o 1 až 20 % menší než licí průměr kovové formy, vyznačená tím, že mezi spojovacími členy vík (2, 3) a ochranných kovových disků (4, 5) je přítlačná podložka (6, 9).

Acetabulární kovová výstelka ke krytí defektu acetabula

Načítavanie...

Číslo patentu: 223513

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kundrát Josef, Šimíček Jiří

Značky: kovová, acetabula, krytí, výstelka, acetabulární, defektu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší acetabulární kovovou výstelku z ocelového perforovaného plechu, která je vytvořena jako plocha kulového vrchlíku, jehož poloměr křivosti R je buď roven poloměru kulové hlavice kyčelní kloubové protézy nebo je nejvýše o 0,2 násobek poloměru této kulové hlavice větší. Hlava kulového vrchlíku kovové výstelky (1) přitom může být opatřena třemi trny (3) nebo plochými výstupky(4). Acetabulární kovová výstelka ke krytí defektu acetabula...