Patenty so značkou «kovaní»

Způsob zápustkového kování ostří nožů a zařízení k této výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 270663

Dátum: 12.07.1990

Autor: Smrčka Jaroslav

MPK: B21D 53/64

Značky: této, zápustkového, nožů, způsob, kovaní, zařízení, výrobe, ostří

Text:

...polotovaru. Zvětšeni šířky ostři podobné jako příznivý tok vláken materiálu pri jeho kování v oblasti ostří dává predpoklad pro vyšší životnost kypricích nožů.Ostří nožü se kove v zápustce, která umožňuje, aby se při vytváření ostři celý nůž pohyboval kolmo k jeho podélné ose, směrem zvčtšujícího se průřezu ostři. Tim se výrazně změní tlakové poměry napříč zápustkove dutiny, měrné tlaky jsou nižší, a tím i tvářecí síly a spotřeba tvárecí...

Způsob kování těžkých podélných výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270033

Dátum: 13.06.1990

Autori: Burda Svatopluk, Velísek Jiří, Grégr Miroslav

MPK: B21J 1/04

Značky: způsob, kovaní, výkovků, těžkých, podélných

Text:

...podle vynálezu,zejména retard e válcd, ktorý se provádí tvárením výchozího polotovaru za tepla tvářecím nástrojom, ktorý se radiálně aatlačído stredové oblasti těla polotcvaru s následným obggawnnnýl srovnéním vzniklých vyetupkd potom se polotovar otočí pro dalií kování. Podstata vyndlezu apočívá v tom, že podőlnd oea tvdŕeoíhondetroJe Je rovnoběäná a podélnou osou polotcveru a Jehož délka Je neJméně rovno dćlce tvářeného polotoveru, potom...

Zařízení pro manipulaci s tyčovým materiálem při kování na vertikálních kovacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269388

Dátum: 11.04.1990

Autor: Krmášek Ludvík

MPK: B21K 27/02

Značky: tyčovým, kovacích, strojích, zařízení, manipulaci, vertikálních, kovaní, materiálem

Text:

...g kovaoího stroje 1.Kolejnice 3 je ulołens na třech stojinách ąl, upevněných na podleze 3 a jedné konzole 33, upevněné na kovacím stroji 1. Vozík 1 sestává z konzoly 39, na jejíž boční stěně jsou uložena kolečka 3 a upevňovací čep gg. Na hornístěně konzoly 32 je uložen vertikální nosič 31. opatřený průchozím válcovým otvorem 31, do kterého zasahuje zarážkà 32, uložená posuvné na horní stěně konzoly gg a opatřená vertikálne uloženým válcem...

Ocel pro výrobu zápustek pro kování za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265908

Dátum: 14.11.1989

Autor: Perlík Jiří

MPK: C22C 38/44

Značky: kovaní, tepla, zápustek, výrobu

Text:

...naopakk předčasnému opotřebení tvaru kovací dutiny a tím k nutnosti její časté inovace.výše uvedené nedostatky odstraňuje ocel na výrobu zápustek podle vynálezu, jehož podsta ta spočívá v tom, že ocel má chemické složení v hmotnosti uhlík 0,30 až 0,40, mangan0,55 až 0,85, křemík 0,15 až 0,40 Eosfor stopy až 0,030, síra stopy až 0,030, nikl 2,35 až 2,90, chrom 1,20 až 1,55, molybden 0,40 až 0,70, vanad 0,10 až 0,25, zbytek...

Způsob kování dutých součástí s vnitřním výronkem ze špalíku na klikovém lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265667

Dátum: 14.11.1989

Autor: Malůšek Antonín

MPK: B21J 5/00

Značky: dutých, způsob, špalíků, kovaní, klikovém, vnitřním, součástí, výronkem

Text:

...že k výtoku celkově nebo jen místně přebytečného materiáludo výronkové štěrbiny dochází při nižším napětí než při původ~ Vním způsobu. Tato skutečnost se odráží v nižší kovecí síle a energií, v menším vlivu přebytku materiálu na napětí v zápust. . - 3 - ce, v kretším čelním zátoku, užší toleranci výšky výkovku e de 1 äíživotnosti zápustky.A Příklady způsobu kování dutých součástí s vnitřním výronkem jsou na pripojenych výkresoch, kde obr. 1,...

Zařízení pro upínání horního kovadla u lisů na volné kování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265629

Dátum: 14.11.1989

Autor: Michal Miroslav

MPK: B21J 9/00

Značky: volně, zařízení, kovadla, horního, upínání, lisů, kovaní

Text:

...K upnutí horního kovadla k držáku horního kovadla může být podle potřeby použito dvou i více upínacích jednotek.V držáku l, ke kterému.se horní kovadlo g upíná, jsou dvě nebo více osazených válcových dutín. V každé osazené válcové dutině je zamontován osazený kluzák 3, na který se přenáší A upínací síla, vyvozená stlačením talířových pružin A mezi držákem l a maticí Q. Z kluzáku Q se upínací síla přenáší na horní kovadlo 3 přes čep § a upínací...

Způsob kování podlouhlých profilovaných výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265019

Dátum: 12.09.1989

Autori: Otrava, Jílek Ladislav

MPK: B21J 5/00

Značky: výkovků, kovaní, profilovaných, způsob, podlouhlých

Text:

...a druhého polotovaru, znàuwněných na obr. 6 a 7 a obr. 9,je hotový výkovek průřezu U po provedení dokončovací operace.K bližšímu osvětlení vynálezuůàe dále uvádějí tyto příklady kování podlouhlých profilovaných výkovků způsobem podle vynález. Příklad 1Při výrobě podlouhléhoevýkovkulâ průřezu.L se nejprve V první operací vykove ooozený polotovar A o délco l odpovídajícíířce § hotového výkovku Q s osazením, kde délka łl osazené ásti odpovídá...

Nástroj pro volné kování

Načítavanie...

Číslo patentu: 259829

Dátum: 15.11.1988

Autori: Jílek Ladislav, Burda Svatopluk

MPK: B21J 13/00

Značky: volně, nástroj, kovaní

Text:

...k jedné čelní hraně i dolní kovací části, navazuje pod úhlem a V rozmezí od 30 do 60 ° šikmý úsek, na nějž navazuje dolní vodorovný úsek, přilěhající k druhé čelní hraně horní i dolní kovací části, přičemž každý šikmý úsek je rovnoběžný s oběma čelními hranam 1.Výhodou nástroje podle vynálezu je, že při jeho použití vznikají V tväřeném kovu silné smykové deformace, a to v celém jeho průřezu včetně osových oblastí, čímž se urychluje...

Způsob kování výkovků z vysocelegovaných, především austenitických ocelí a neželezných slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256953

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šedivec Jan

MPK: B21J 1/02

Značky: kovaní, neželezných, vysocelegovaných, způsob, austenitických, především, slitin, výkovků, oceli

Text:

...tvářený polotovar přes žáruvzdorný nekovový vláknitý materiál.účinek žáruvzdorných nekovových vláknitých materiálů se projevuje vysokou tepelně izolační schopností a vysokou schopnosti snižovat povrchové kontaktní tření mezi nástrojem a tvářeným materiálem tím, že i při vysokých tvářecích teplotách zachovávají vlákna kruhový průřez a tedy valením a posuvem jednotlivých vláken usnadňují deformačni pohyb povrchových částí tvářeného...

Způsob kování klik klikových hřídelů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256356

Dátum: 15.04.1988

Autor: Rut Tadeusz

MPK: F16C 3/04

Značky: kovaní, hřídelů, klikových, provádění, způsobu, zařízení, způsob

Text:

...podle vynálezu má proti známé technice řádu výhod. Klínová smykadla V spojení 5 kloubově opřenými držáky dvojíc matric synchronizují pěchovací pohyb s ohýbáním, popřípadě s přemisčováním vykovaného popřípadě vylisovaného materiálu.Mimoto se síla potřebná k pěchování přenášen z hlavy, k níž je připevněn lisovník, na držáky matric, rozděluje na složky působící na kovaný materiál přes klínová smykadla a přes lisovník. Tím jsou klínová...

Zařízení pro kování rozvidlených součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254710

Dátum: 15.01.1988

Autor: Tojšl Jaroslav

MPK: B21J 13/02

Značky: rozvidlených, kovaní, součástí, zařízení

Text:

...potřebné tvářecí síly na dokončení tvaru.Na výkrese je znázorněn příklad provedení zařízení pro kování rozvidlených součástí,kde obr. 1 je celkový pohled na zařízení pro kování rozvidlených součástí, obr. 2 je boční pohled na zařízení k předkování rozvidlení a obr. 3 je boční pohled na zařízení k vytvoření rozvidlení.Zařízení pro předtvarování rozvidlené části výkovku (obr. 1) se skládá ze spodního dílu l zápustky a vrchního dílu g...

Zařízení pro manipulaci s tyčovým materiálem při kování na vodorovných kovacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 254360

Dátum: 15.01.1988

Autor: Krmášek Ludvík

MPK: B21J 13/08

Značky: manipulaci, vodorovných, materiálem, kovacích, tyčovým, kovaní, strojích, zařízení

Text:

...lg. Pevné prisma 1 je prostřednictvím neznázorněné konzoly lg upevněnok rámu kovacího stroje lg. Ke konzole łg je uchycenn přivařením podpěra łä na níž je uložen třetí ovládací válec 8.Kovaci nástroj łł sestává 2 pevné čelisti łg, posuvné čeĺisti il a razníku łg. V obou čelistech łg a iz jsou vytvořeny přidržovací dutiny łg a gg pro uložení tyčového materiálu gł. Pevná čelist łg je opatřena dvěma pružné uloženými upínkami gg tyčového...

Způsob kování rotačních výkovků s větším otvorem, zejména talířových kol z prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 239008

Dátum: 01.11.1987

Autor: Malůšek Antonín

MPK: B21K 1/28

Značky: výkovků, talířových, prstenců, otvorem, způsob, větším, kovaní, rotačních, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kování rotačních výkovků s větším otvorem podle vynálezu se provádí v uzavřené zápustce s vnitřní kompenzační dutinou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že s polotovaru prstencovitého tvaru se vykove výkovek s vnitřním výronkem. V další operaci se vnitřní výronek odstraní vystřižením z otvoru hotového výkovku.

Zápustka pro kování podlouhlých plochých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 251642

Dátum: 16.07.1987

Autor: Nováček Petr

MPK: B21J 13/02

Značky: zápustka, podlouhlých, těles, plochých, kovaní

Text:

...místech plochemi., jež jsou skloněny k dělicí spáře zápustky v úhlu a 70 až 80 °.Zápustke dle předmětu vynálezu umožňuje zmechenisování manipulace s výkovkem. Přikled provedení předmětu vynálezu ,je znázorněn ne výkr-ese, jeho obr. 1 představuje zápustku podle vynálezu v příčnám řezu e obr. 2 představuje v pohledu výkovek s vodicĺmi plochemi, vyrobený v zápustce podle obr. 1.Zápustks l podle obr. 1 je tvořeno horní polovinou e dolní polovinou...

Mazací prostředek vhodný pro použití při kování

Načítavanie...

Číslo patentu: 244118

Dátum: 15.07.1987

Autor: Šimko Marián

MPK: C10N 10/02, C10M 173/02

Značky: prostředek, mazací, použití, kovaní, vhodný

Text:

...jako je například grefit, a k rovnoměrnému rozprostření mazacího prostředku na vykonávaných kusech e v kovací zápustce. Tato smáčecí činidla, dispergační činidla, emulgeční činidla e prostředky k rovnomärnému rozprostření látek pro tyto vodné systémy jsou běžně známé.Jako například těchto smáčecích a dispargnčních činidel je možno uvést sodná solisulfonovaných nettalenových kondenzáta.(B 1 anco 1, vyráběný firmou GAF Corp.), polyoxyetylenové...

Způsob postupného zápustkového kování a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251316

Dátum: 11.06.1987

Autori: Horáček Jaroslav, Chládek Vladimír, Talafous Jiří

MPK: B21K 1/08, B21J 5/02

Značky: zařízení, tohoto, kovaní, způsobu, provádění, způsob, postupného, zápustkového

Text:

...hotovo konw cové části lg výkovku ll s přechodovými oblastmi A mezi kovanou a nekovanou částí výkovku ll a v dalších zdvizích se dokončí střední část lg výkovku ll . Pro kování je s výhodou použito mechanického kovacího lisu.Zařízení k provádění způsobu postupného zápustkového kování se vyznačuje tím, že sestává ze spodní zápustky l a z horní zápustky g, kde jedna ze zápustek ,g je celistvá a druhá je dělená. V jednom z příkladů provedení je...

Oplášťované podstavné kování se spodní nástavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243643

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mates Jioí, Pokorný Jaroslav, Zach Jan

MPK: A47B 91/02

Značky: nástavbou, oplášťované, spodní, podstavné, kovaní

Text:

...kováni a také lepší tektonické spojení s nábytkovým dílcem bez náročných a pracných operací.Příklad provedení podstavného kování podle vynálezu je schematlcky zobrazen na připojených výkresech, kde na obr. l je předmět vynálezu znázorněn v čelním pohledu -Aspodní nástavba v řezu, na obr. 2 je v bokoryse a na obr. 3 je v půdoryse.opláštované podstavné kování podle vynálezu má libovolně vytvarovaný plášč konzoly 3 nasazený na nábytkový dílec l a...

Způsob kování bram pro výrobu plechů válcováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 243002

Dátum: 15.05.1987

Autor: Skalický Jioí

MPK: B21J 5/00

Značky: valcovaním, způsob, kovaní, plechů, výrobu

Text:

...z poloviny kovářkého ingotu.Výhodouzpůsobu kování bram podle vynálezu je, že podhlavové a patní nečistoty těla ĺ-SOW JSOU souetředěny v základních plochách bremy, přičemž její boční a čelní plochy jsou vytvoreny z původnich velmi čistých obvodových ploch těla ingotu, takže při vzájemném svařování jednotlivých plechových dílů, kde plechy jsou vyrobeny válcováním z těchto bram,nevznikají nekvalitní every.Další jeho výhodou je, že z kovářskčho...

Zariadenie na odstrihávanie koncov tyčí pri kovaní krúžkov za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238888

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vitkovič Alexander

MPK: B21J 13/08

Značky: tyčí, koncov, odstrihávanie, krúžkov, zariadenie, kovaní, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odstrihávanie koncov tyčí pri kovaní krúžkov za tepla je určené k automatickým kovacím strojom, aby nevznikol dvojdielný výkovok, alebo výkovok s neúplným obsahom materiálu. Zariadenie pozostáva z podávacieho stojanu so šikmou nábehovou plochou. Pred prídržnou a podávacou kladkou je kĺbovo upevnená dvojramenná páka, jedným ramenom sa dotýka a registruje konce spracovávaných tyčí, druhým ramenom cez spínač dáva impulz...

Zařízení pro kování a kalibrování ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 231413

Dátum: 15.06.1986

Autor: Štolcpart Václav

MPK: B21K 1/30

Značky: kovaní, ozubených, zařízení, kalibrování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je uzpůsobeno pro boční tváření a kalibrování čelních ozubených kol. Kovací kolečka miminálně tři jsou uložena svými ozuby zevnitř v ozubení spojovacího kroužku, a to souměrně kolem jeho středové osy a jsou v jednom směru jeho otáčení svými osami odkloněna od této středové osy, avšak své ozuby mají souběžně se středovou osou spojovacího kroužku. Ozuby kovacích koleček jsou na vstupu pro kování nízké a mají oblý tvar, dále se jejich...

Způsob kování rotačních součástí, zejména výkovků ozubených kol s nábojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230905

Dátum: 15.06.1986

Autori: Malůšek Antonín, Dvořák Ferdinand

MPK: B21K 1/30, B21D 53/10

Značky: způsob, součástí, zejména, kovaní, výkovků, rotačních, ozubených, nábojem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení způsobu kování rotačních součástí, zejména výkovků ozubených kol s nábojem z ústřižku, prováděného pouze ve dvou operacích na svislých klikových lisech. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že v první operaci se automaticky ustaví ústřižek v pěchovací zápustce kuželovou stavěcí dutinou do svislé polohy a spěchuje se do tvaru spěchovaného ústřižku, který má na dolním čele vytvořen předkovaný náboj. Ve druhé operaci se...

Bezpečnostní kování na dveře

Načítavanie...

Číslo patentu: 229731

Dátum: 01.05.1986

Autor: Poslík Jaromír

MPK: E05B 3/06

Značky: kovaní, dveře, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je řešena nová konstrukce bezpečnostního kování na dveře s aretací kliky ve funkční poloze. Slouží mimo zvýšené bezpečnosti proti násilnému rozlomení cylindrické vložky ve dveřích, zakrytí výřezu a vedení kliky k další funkci a to k aretaci klih v levé i pravé poloze tak, že jeho vnitřní štít má v půlkruhovém vybrání v místě pro kliku uloženou pružinu která pomocí segmentu kliky aretuje kliku ve funkční poloze.

Způsob kování rozměrných kruhových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227477

Dátum: 15.04.1986

Autori: Burda Svatopluk, Turoň Slavomír, Jílek Ladislav, Elfmark Jiří

Značky: způsob, kruhových, kovaní, rozměrných, desek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kování rozměrných kruhových desek ze špalku kulovitého tvaru nebo kotouče opatřeného manipulačním čepem, kdy se kotouč prodlužuje úzkým kovadlem na kovací desce s nejméně jedním otočením mezi průchody okolo svislé osy o 90°, vyznačený tím, že osa manipulačního čepu (2) svírá při prodlužování s osou posuvu kovací desky (3) úhel 45° a mezi průchody se rovněž deska (1) nejméně jednou pootočí okolo vodorovné osy o 180°.

Kovadla pro kování rotačních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 228239

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šlosek Jaroslav, Jílek Ladislav, Mikula Otakar, Grégr Miroslav

Značky: kovaní, těles, rotačních, kovadla

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je docílení pootočení jednoho z kovadel při každém úderu o určitou hodnotu jednoduchou úpravou druhého z kovadel. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že první z kovadel (1) se na kruhovém obvodu mimo pracovní část opatří řadou horních a dolních vodítek (2, 3) shodných roztečí. Horní vodítka (2), jež jsou vůči dolním vodítkům (3) skloněna v opačných směrech, jsou posunuta o polovinu rozteče vůči dolním vodítkům (3). Tělo druhého...

Způsob kování ingotu, předkovku či výkovku ze stabilizovaných austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229319

Dátum: 01.03.1986

Autor: Jandoš František

MPK: C21D 7/13, B21J 1/02

Značky: způsob, výkovků, austenitických, ingotu, stabilizovaných, předkovků, kovaní, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká volného kování výkovků ze stabilizovaných austenitických ocelí. Řeší problém potlačení vzniku klamných ultrazvukových indikací, které se zjišťují v důsledku povrchové hrubozrnnosti výkovků při jejich ultrazvukovém zkoušení za použití šikmé sondy přenášející příčné ultrazvukové vlnění. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se povrchové vrstvy výkovku tváří při vyšší teplotě než má jádro. Povrchové vrstvy prodělávají relativně vyšší...

Nástroj na kování kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219434

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kubát Tomáš, Jílek Ladislav, Velísek Jiří

Značky: nástroj, kroužků, kovaní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nástroj na kování kroužků a jeho účelem je vyřešení výroby těchto kroužků při docílení jejich rovnoměrnějších rozměrů a rovnoměrněji protvářených konců. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením vybrání v pracovní části kovadla nástroje, jehož délka je rovna výšce výchozího vyděrovaného předkovku. Trn nástroje je válcovitý, případně jsou jeho krajní části osazeny.

Uzavřená zápustka pro dvoupolohové kování dutých výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224719

Dátum: 01.08.1985

Autor: Malůšek Stanislav

Značky: zápustka, uzavřená, kovaní, dvoupolohové, dutých, výkovků

Zhrnutie / Anotácia:

Uzavřená zápustka pro dvoupolohové kování dutých výkovků ve tvaru kroužku, zejména na klikových lisech, vyznačená tím, že buď na předděrovacím výstupku (6), nebo na průtlačníku (4) je vytvořena nejméně jedna kompenzační drážka (8), jejíž hloubka (H) přesahuje šířku (P) .

Zařízení pro kování výkovků děrovaných kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215286

Dátum: 01.08.1985

Autori: Schober Reiner, Kajer Stanislav

Značky: děrovaných, kovaní, kotoučů, výkovků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení materiálových a mzdových nákladů při výrobě výkovků děrovaných kotoučů. Dosud se tyto výkovky vyrábějí volným kováním pod kovacími lisy. Takto zhotovené výkovky mají v důsledku nepřesnosti a excentricity velké přídavky na obrábění. Výroba kováním v zápustce je omezena potřebou zápustkových bucharů abnormálních parametrů. Snížení materiálových a mzdových nákladů se realizuje pomocí zařízení pro kování výkovků...

Nástroj pro manipulaci s deskami, zejména kruhového profilu při kování

Načítavanie...

Číslo patentu: 225290

Dátum: 01.07.1985

Autor: Jílek Ladislav

Značky: deskami, profilů, nástroj, kovaní, kruhového, manipulaci, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění obrácení desek, které nejsou opatřeny úchytky, bez potřeby přítomnosti obsluhujících pracovníků. Uvedeného účelu se dosáhne vyrobením vidlice 4, jejíž ramena mají průřez písmene -U- s přírubami ramen obrácenými dovnitř. V místě vrcholu je k vidlici 4 připevněn nosný čep 5.

Přídavné zařízení hydraulického kovacího lisu pro kování rozměrných kruhových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214952

Dátum: 15.09.1984

Autori: Burda Svatopluk, Elfmark Jiří, Jílek Ladislav, Turoň Slavomír

Značky: přídavné, kovacího, desek, kruhových, kovaní, hydraulického, zařízení, rozměrných

Zhrnutie / Anotácia:

Je určeno pro kování rozměrných kruhových desek. Podstatou vynálezu je, že sestává z lože, tvořeného základní deskou, opatřenou na dvou protilehlých stranách svislými rameny. Na základní desce je umístěn jezdec, opatřený na dvou protilehlých stranách svislými rameny. První ramena základní desky a jezdce jsou umístěna pod pohyblivým příčníkem lisu a druhá ramena základní desky a jezdce jsou umístěna mimo půdorys lisu. Vnější strana prvního...

Kování na rozkládací pohovku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216970

Dátum: 01.09.1984

Autor: Vrtiška Stanislav

Značky: rozkládací, pohovku, kovaní

Zhrnutie / Anotácia:

Kování na rozkládací pohovku vyznačené tím, že sestává z vahadla uloženého otočně v držáku 4, který je připevněn na spodní ploše sedadlového rámu 2 a opěrky připevněné na spodní ploše opěradlového rámu 3.

Nástroj pro kování, zvláště plochých zápustkových výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216137

Dátum: 15.06.1984

Autori: Hornoch Antonín, Krs František

Značky: výkovků, nástroj, zápustkových, plochých, zvláště, kovaní

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj pro kování, zvláště plochých zápustkových výkovků, a to s optimální tloušťkou výronku, zejména na klikových lisech při ručním nebo mechanizovaném kování, sestávající z obvyklých zápustek nebo zápustkových vložek uchycených v zápustkových držácích, kde okolo můstků zápustek pro výronek jsou na zápustkách vytvořeny vyvýšené plochy s celkovým přesahem přes můstky menším, než je optimální tloušťka výronku. Vyvýšené plochy lze analogicky...

Spôsob vyhadzovania nesprávnych priemerovo menších výkovkov pri kovaní za tepla a zariadenie k prevádzaniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214205

Dátum: 01.06.1984

Autori: Jurky Ján, Ševčík Jozef, Jurky Jozef

Značky: spôsobu, tepla, kovaní, tohoto, priemerovo, výkovkov, spôsob, prevádzaniu, zariadenie, menších, nesprávnych, vyhadzovania

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob vyhadzovania nesprávnych priemerovo menších výkovkov pri kovaní za tepla najm( krúžkov a matíc z čelustí prenášacích klieští, ktoré uchopujú výkovok po predpechovaní za jeho vonkajší povrch a presúvajú ho na ďalšiu kovaciu operáciu, je vyznačený tým, že v dráhe presunu výkovku je umiestnené šikmé tlačidlo vyhadzovača predp(té pružinou, ktoré je čelom výkovku pri pohybe tlačené v smere osi pružiny do vnútra telesa vyhadzovača a šikmé...