Patenty so značkou «kotva»

Kotva tepelnoizolačných stavebných systémov a spôsob jej ukotvenia v nich

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6360

Dátum: 02.01.2013

Autor: Míček Ivan

MPK: F16B 13/00, E04B 1/48

Značky: spôsob, stavebných, ukotvenia, kotva, tepelnoizolačných, systémov

Text:

...maltou a môže byť použitá bez toho, aby bola predtým stlačená, pokiaľ sa zamýšľa použitie vo vývrte zodpovedajúcehopriemeru. V uskutočnených skúškach bolo zistené, že po naplnení maltou a fixovaním jeho priemeru, udrží si objímka maltu tak v horizontálnej, ako aj vertikálnej polohe aj s otvorenou štrbinou. Štrbina môže byť stlačená, takže sa okraje štrbiny stretnú, alebo nakoniec, ako je znázomené, jeden okraj prekrýva druhý.Ide o kovový...

Rozperná kotva s driekom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287935

Dátum: 18.04.2012

Autor: Jandl Johann

MPK: F16B 13/06

Značky: rozpěrná, driekom, kotva

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je rozperná kotva s driekom (3) so stredovým vývrtom (4') začínajúcim na tom konci drieku (3), ktorý leží vonku v rozpernej kotve vsadenej do vyvŕtanej diery. Driek (3) rozpernej kotvy má aspoň dva pozdĺžne zárezy prenikajúce cez jeho stenu. Každý pozdĺžny zárez pozostáva z viacerých čiastkových zárezov (7, 11, 7'), pričom tieto sú navzájom oddelené prostredníctvom mostíkov (12, 12'). Aby sa pri takej rozpernej kotve dosiahla vysoká...

Pôdna kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6026

Dátum: 03.02.2012

Autor: Gistr Jiří

MPK: E02D 5/80, E04H 12/22, E04H 17/22...

Značky: kotva, pôdna

Text:

...sú rovnako dlhé a navzájom rovnobežne. Ďalšou výhodnou alternatívou sú tri lopatky, ktorých vonkajší okraj má zaoblený tvar plynulo nadväzujúci na líniu rozbiehajúcich sa bočných okrajov.Zvislé členenie kužeľovej časti je výhodne tvorené špárami, ktoré sú aspoň v jednom mieste premostené bodovým zvarom a navrchu sú ukončené tvarovacímí otvormi.Výhodou pôdnej kotvy podľa technického riešenia z funkčného hľadiska je predovšetkým veľmi dobrá...

Podvalová kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5908

Dátum: 04.11.2011

Autor: Černica Milan

MPK: E01B 3/00, E01B 13/00

Značky: podvalová, kotva

Text:

...upevňovacej časti - kulise sú na oboch stranách navarenć upevňovacie skrutky, na ktorých je rnaticou upevnená pásová objimka.Podvalové kotvy sa vyrábajú z ocele S 235 JRGl (ll 373), ktorá sa povrchovo upravuje vhodným ochranným protikoróznym náterom. Pre lepšiu manipuláciu pri priváraní skrutiek ku kulise, môže byť zvislá kotvica časť podvalovej kotvy - lopatka opatrená vo svojej vrchnej časti, priliehajúcej ku kulise, po oboch stranách na...

Zemná kotva na nastaviteľné osadenie tyčového alebo stĺpikového predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5639

Dátum: 04.01.2011

Autori: Ďurina Peter, Jurák Dušan

MPK: E04H 12/00, E02D 5/00

Značky: zemná, předmětů, nastavitelné, tyčového, osadenie, kotva, stĺpikového

Text:

...iba vtlačcné s malým axiálnym upevnenímUpevňovacie zariadenie opisané v DE-PS 40 02 830 je vytvorené z plastu, preto sa môže vyrábať laminovanim, tvarovanim za tepla, vstrekovacim lisovanim a podobne. Tento výrobný postup je však v dôsledku nutných prípravných prác pomeme nákladný a drahý. Takýmto postupom vyrobený kotvový úsek upevňovacieho zariadenia sice nemá žiadne spoje znižujúce jeho pevnosť a stabilitu, ale na dosiahnutie potrebnej...

Spôsob a zariadenie na utesnenie deliacej škáry a škárová kotva pre deliacu škáru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15831

Dátum: 30.11.2010

Autor: Gundolf

MPK: E04B 1/68, E04B 2/86, E04B 1/04...

Značky: kotva, deliacej, škárová, škáry, deliacu, utesnenie, škáru, spôsob, zariadenie

Text:

...a od pripravenej povrchovej kvality vyplňovanej deliacej škáry. Tesníaca lišta jedostatočne ohybovo tuhá súčasť, ktorá je vyrobená zkovu, plastu alebo tiež napríklad z kompozitného materiálu a je na základe svojich materiálových vlastnosti mnohonásobne(0011) Betónový stenový prvok je stavebný díelec, ktorý sa používa na postavenie steny alebo tiež stropu stavby akéhokoľvek druhu, alebo tiež múru, pričom deliace škáry medzi dvomi betónovými...

Škárová kotva pre deliacu škáru medzi betónovými stenovými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20913

Dátum: 30.11.2010

Autor: Kaupp Gundolf

MPK: E04B 1/61, E04B 1/04, E04B 1/68...

Značky: škárová, betonovými, prvkami, kotva, deliacu, stěnovými, škáru, medzi

Text:

...stavebným díelcom iného druhu, ktorý deliacu škáru ohraničuje, sa vyplňujúaspoň čiastočne pomocou betónovej kaše alebo iného kvapalného, tečúceho alebo pastovitéhoplniaceho škárového materiálu, ktorý sa následne spevňuje alebo vytvrdzuje a zostáva tak(0012) Deliaca škára na vyplnenie môže byť vodorovné., zvislá alebo tiež usporiadaná(0013) Škárová kotva je prídržný a upevňovací diel, ktorý je vhodný v každom uskutočnení, v ktorom sa...

Zemná kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16595

Dátum: 09.04.2009

Autor: Rainer Stephan

MPK: E04H 12/22, E02D 5/80

Značky: zemná, kotva

Text:

...je tu privádzaný a privarený svojimi pozdĺžnymi stranami približne kolmo vzhľadom na pozdĺžnu os oceľovej rúrky. Ďalej sa navrhuje,aby oceľová rúrka zemnej kotvy počas zvárania plechového pásu v oblastí homého cylindrického úseku rotovala takmer konštantnou rýchlosťou rotácie vzhľadom na rýchlosť posuvu oceľovej rúrky v súvislosti s miestom privádzania plechového pásu. Okrem toho sa navrhuje, aby oceľová rúrka zemnej kotvy počas zvárania...

Rozpínacia kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 286198

Dátum: 16.04.2008

Autor: Hoppe Hartmut

MPK: F16B 13/06

Značky: rozpínacia, kotva

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpínacia kotva (10) je vybavená kotvovým puzdrom (12), ktoré má smerom dopredu vyčnievajúce rozpínacie jazyky (18), ktoré sú rozpínateľné vťahovaním rozpínacieho telesa (24) medzi rozpínacie jazyky (18). Ďalej má rozpínacia kotva (10) zaskakovacie spojenie, ktoré rozpínacie teleso (24) v polohe vtiahnutej medzi rozpínacie jazyky (18) a držiacej rozpínacie jazyky (18) rozoprené spája s kotvovým puzdrom (12). Zaskakovacie spojenie má...

Rozpínacia kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 286189

Dátum: 14.04.2008

Autori: Fischer Rainer, Haug Willi

MPK: F16B 13/06, E04B 1/41, F16B 13/00...

Značky: kotva, rozpínacia

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je rozpínacia kotva (10) s rozšíriteľným kotvovým puzdrom (12) a s rozpínacou skrutkou (14) na rozopretie kotvového puzdra (12). Rozpínacia skrutka (14) má skrutkovitý závit (30) s pílovitým profilom, ktorého strmší a kratší bok (34) je umiestnený v smere vskrutkovania rozpínacej skrutky (14) vpredu a plochejší a dlhší bok (32) je umiestnený v smere vskrutkovania rozpínacej skrutky (14) vzadu a ktorý má k smeru osi rozpínacej skrutky...

Kotva na upevnenie v dutých a plných stavebných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 286187

Dátum: 14.04.2008

Autor: Nehl Wolfgang

MPK: F16B 13/00, F16B 13/06

Značky: kotva, materiáloch, dutých, stavebných, upevnenie, plných

Zhrnutie / Anotácia:

Kotva (10) na upevnenie v dutých a plných stavebných materiáloch je vybavená rozpínacími ramenami (18) rozkladajúcimi sa v pozdĺžnom smere, ktoré sú rozpínateľné zaskrutkovaním rozpínacej skrutky (44), pričom rozpínacie ramená (18) sú na zadnom konci navzájom spojené puzdrovitým koncom (14), ktorým je prestrčiteľná rozpínacia skrutka (44), a na zadnom konci puzdrovitou špičkou (16), do ktorej je zaskrutkovateľná rozpínacia skrutka (44)....

Vylepšená klzná kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10513

Dátum: 29.02.2008

Autori: Meidl Michael, Charette François

MPK: E21D 21/00

Značky: klzná, vylepšená, kotva

Text:

...rozmer do voľného prierezu priechodného otvoru klzného vodiacehoprvku, môže byť pomocou tohto rozmeru sila zovretia, ktorou klzné teleso alebo klzné telesá pevne zachytia kotevnú tyč rozprestíerajúcu sa cez priechodný otvor, veľmi presne nastavená vopred. Okrem toho je táto jednorazovo nastavená sila zovretia po jednorazovom nábehovom pochode dosiahnuteľná dokonca opakovateľne presne, pretože každé klzné teleso vypĺňa, až na zvyčajné...

Kotva a jej kotevná matica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9292

Dátum: 17.01.2008

Autor: Meidl Michael

MPK: F16B 31/02, F16B 13/14

Značky: kotevná, kotva, matica

Text:

...vo vývrte prostredníctvom lepidla, malty aleboZ US 2001/0026746 A je známa kotva uvedeného druhu. Problematická u tejto kotvy je, že bezzávitový úsek je usporiadaný v otvore V kotevnej matici samostatne, pretože tak moment, ktorý je potrebný, aby bola kotevná matica úplne naskrutkovaná. na kotevnú tyč, nemôže byt, alebo len. zmenoukotevnej matice samotnej, nastavený na potrebnú hodnotu.Matica, ktorej otvor vykazuje úsek so závitom a úsek...

Zlepšená klzná kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7087

Dátum: 09.11.2007

Autor: Meidl Michael

MPK: E21D 21/00

Značky: zlepšená, kotva, klzná

Text:

...výrezov nedochádza k deformácií materiálu na klzných telesách a na klietke klznéhotelesa, ale iba na kotevnej tyčí. Predpoklad na to je prirodzene, že - ako už pri citovanom stavetechniky - tvrdosť materiálu klzného telesa je väčšia, než kotevnej tyče.0006 Ďalšie ovplyvňujúce veličiny, ktorými sa dá ovplyvniť sila zovretia príp. uvoľňovacia lámacia sila, sú tvar klzného telesa príp. klzných telies a klietky klzného telesa, počet...

Kotva s trecou rúrkou a rozpínací adaptér pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11726

Dátum: 26.07.2007

Autori: Meidl Michael, Tschernuth Christof, Neuhold Martin

MPK: E21D 21/00, E02D 5/80, E02D 5/76...

Značky: rúrkou, rozpínací, adaptér, kotva, trecou

Text:

...forme uskutočnenia kotvy s trecou rúrkou podľa vynálezu je nástavec na spôsobobjímky vytvorený s dvoma úsekrni, opatrenými závitom, takže je možné naskrutkovaťobjímky, spojené s rozšíriteľnými rúrkami kotiev s trecou rúrkou, a/alebo ďalšej súčasti ako svomíky, svorníky s okom a pod., ako aj rozpínacie adaptéry. Pritom je výhodné, ked sú závity na ukladanie objímok, spojených s rozšíriteľnými rúrkami kotiev s trecou rúrkou, oblé závity, a ked...

Injektovaná kotva s pevným statickým miešačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10025

Dátum: 26.02.2007

Autori: Eigemann Ernst August, Coerschulte Ferdinand

MPK: E21D 20/02, E21D 21/00

Značky: statickým, miešačom, pevným, kotva, injektovaná

Text:

...fixovaný na miestePodla vynálezu sa ďalej uvádza spôsob výroby injektovanej kotvy pre použitie v zabezpečení horninového masívu, pričom spôsob zahŕňa- krok zabezpečenia, ktorý obsahuje zabezpečenie drieku ktorý má vnútorný otvor, pričom otvor má vtok vhodný pre pripojenie na čerpadlo kotviaceho materiálu a výtok- krok polohovania, ktorý zahŕňa umiestnenie statického miešača na mieste- krok valcovania, ktorý zahŕňa valcovanie drieku, aby mu...

Kotva do hermetickej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4541

Dátum: 03.08.2006

Autori: Kabina Gabriel, Švolík Cyril

MPK: G21C 17/017, E04B 1/48, F16B 13/00...

Značky: kotva, hermetickej, stěny

Text:

...sú opatrené tlakovacim nástavcom, cez ktorý sa dopravuje tlakovacie médium do kontrolného objemu. Tlakovací nástavec sa uzatvorí zátkou s tesnenim . Skúšky je možné vykonať lokálne bez tlakovania celých oddelených objemov. Ku kontrolovanému objemu je možné pripojit tlakovacie a meracie prostriedky a tesnost zvarových spojov monitorovať on line.Prehľad obrázkov na výkresePodstata technického riešenia je ďalej objasnená na príkladoch jeho...

Kotva na magnetický vypínací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 285089

Dátum: 18.05.2006

Autor: Tetik Adolf

MPK: H01H 89/00

Značky: mechanizmus, kotva, magnetický, vypínací

Zhrnutie / Anotácia:

Kotva (10) na magnetický vypínací mechanizmus, najmä na ochranné spínače vedenia, je klzne posuvne usporiadaná vo vodiacom puzdre (6). Kotva (10) je vytvorená z magnetického materiálu, najmä z magneticky mäkkého materiálu, zvinutím plechového pásika do tvaru puzdra. Vnútri kotvy (10) je vybavovacie zdvíhadlo (14), na ktorom je nasunutá vratná pružina (16). Predný koniec (17) vratnej pružiny (16) dosadá na narážku vo vypínacom mechanizme, ktorý...

Kotva v tvare pavúka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5066

Dátum: 13.05.2006

Autor: Oberhofer Alexander

MPK: E02D 5/80, F16B 35/00

Značky: kotva, pavúka, tvare

Text:

...na základe použitia takejto kotvy v tvare- žiadne alebo len veľmi malé zaťaženie životného prostredia- na montáž je možné použit mechanické nástroje alebo elektrickýskrutkovač, pneumatický skrutkovač alebo hydraulický skrutkovač- opakované použitie je možné- čo sa týka nákladov výhodný pomer ceny a výkonu takého systému pre0007 Na základe použitia takejto kotvy vtvare pavúka je dosiahnuté zásadné zjednodušenie a zníženie nákladov na...

Múrová kotva a múr z čiastkových stien, ktorý obsahuje takúto kotvu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12105

Dátum: 20.03.2006

Autori: Holm David Overton Chabre, Wuts Peter Willem Gerard George

MPK: E04B 1/41, E04B 1/76

Značky: kotvu, kotva, múrová, takúto, stien, ktorý, čiastkových, obsahuje

Text:

...na vnútornú stenu, aby sa ulahčila montáž izolačných dosiek, keď sa zdvíha múr z čiastkových stien. Tiežje cieľom poskytnúť múrovú kotvu, ktorá zaisťuje tuhú tixáciu vonkajšej steny k0007 Tieto ciele sú dosahované pomocou múrovej kotvy a múru z čiastkových stien pôvodne zmieneného druhu, ako je charakterizované pomocou znakov patentových nárokov 1 a 6, v danom poradi.0008 V súlade s vynálezom môžu byť izolačné dosky bezpečne montované v múre z...

Kotva na zaliatie do betónového stavebného dielca a betónový stavebný dielec s takouto kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14567

Dátum: 24.02.2006

Autor: Kintscher Matthias

MPK: E04B 1/41

Značky: kotva, zaliatie, betonového, takouto, kotvou, betónový, dielec, dielca, stavebný, stavebného

Text:

...nachádza v blízkosti dolného povrchu základovej dosky, môžu byť na jednej strane prenesené vertikálne, smerom dohora pôsobiace,ťahové sily vo veľkom rozsahu. Nad kotvou je totiž k dispozícii materiál vo forme vytvrdnutého betónu s dostatočnou hrúbkou, do ktorej môžu byť sily prenesené. Keď sa ale smer (pôsobenia) sily obráti, inými slovami, na kotvu je aplikovaný vertikálny, smerom dole orientovaný tlak, sa kotva ľahko stlačí z dôvodu malej...

Rozperná kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9376

Dátum: 29.09.2005

Autor: Linka Martin

MPK: F16B 13/06

Značky: kotva, rozpěrná

Text:

...to, že sa nevyskytuje žiaden odpad. Pri rozpieraní rozpernej objímky vťahovanímrozperného telesa do rozpernej objímky je rozperná objímka na svojomprednom okraji tvarovaná napríklad kužeľovito sa rozširujúcim rozperným telesom šikmo von. Zmenšený vonkajší rozmer rozpernej objímky na jej prednom okraji umožňuje šikmé nastavenie predného okraja rozpernej objímky von o zmenšenie vonkajšieho rozmeru rozpernej objímky a prípadne ešte naviac o...

Spôsob zabezpečenia horninovej kotvy a horninová kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3712

Dátum: 18.04.2005

Autori: Öberg Fredrik, Bureau Mario, Charette François

MPK: E21D 21/00

Značky: kotvy, zabezpečenia, kotva, horninová, horninovej, spôsob

Text:

...štruktúry 1.0022 Na obrázku 1 označuje 9 štrbinu v horninovej štruktúre, aby sa trošku ilustrovala vnútorná nestabilita horninovej štruktúry 1. Podla vynálezu pohyby horninovej štruktúry. ktoré majú tendenciu premiestňovat horninovú platňu 8 axiálne smerom von, čiže doprava na obrázku 1 a podrobovať horninovú kotvu dostatočne vysokej sile, vedú ku sklzu valcovej časti kotvy 4 voči vnútornej stene vyvŕtanej diery 3. Vpraxi to nastáva,...

Kotva na upevnenie na dutých a plných stavebných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 284453

Dátum: 16.03.2005

Autor: Nehl Wolfgang

MPK: F16B 13/12, F16B 13/06

Značky: upevnenie, kotva, stavebných, dutých, plných, materiáloch

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je kotva (10) na upevnenie na dutých a plných stavebných materiáloch (42, 48), s rozpínacími ramenami (18) rozprestierajúcimi sa v pozdĺžnom smere, ktoré sú rozpínateľné vskrutkovaním rozpínacej skrutky (44) do kotvy (10), pričom rozpínacie ramená (18) sú na zadnom konci navzájom spojené puzdrovitou koncovou oblasťou (14), ktorou je prestrčiteľná rozpínacia skrutka (44), a na prednom konci puzdrovitou oblasťou (16) špičky kotvy (10), do...

Expanzná horninová kotva a systém na ukotvenie kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5001

Dátum: 12.05.2004

Autori: Kanflod Morgan, Öberg Fredrik

MPK: E21F 17/00, E21D 21/00

Značky: systém, expanzná, horninová, kotvy, kotva, ukotvenie

Text:

...potrebná špeciálne skonštruovaná upínacia hlava pre horninovú kotvu 7 podľa tohto vynálezu.0024 Vzobrazenom uskutočnení spojovacie puzdro 8 zahrnuje prirubu 13, o ktorú sa opiera hominová platňa 14. Ako podpera hominovej platne 14 do úvahy prichádzajú aj iné prostriedky než prlruba. Skutočnosť,že homínovú platňu 14 možno použit v spojení s horninovou kotvou 7, možno horninovú kotvu 7 použiť aj ako podpem hominy, čo nie je možné so závesnýmí...

Rozperná kotva z kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5966

Dátum: 23.01.2004

Autor: Frischmann Albert

MPK: F16B 13/04

Značky: rozpěrná, kotva

Text:

...bude základný diel kotvy ťahaný proti smeru zavádzania a vďaka tomu dôjde k rozopretiu rozperného puzdra, ktoré sa nepohybuje. Súčasne dôjde k ubitiu ubíjateľného prvku. Na rozdiel od prvého zaskrutkovania sa pri tomto kroku skrutka otáča s vyšším krútiacim momentom a vďaka tomu za pomoci nástroja. Pri tom je potrebné ubíjateľnost ubíjateľného prvku stanoviť takým spôsobom,aby vďaka ubíjaniu v priebehu kroku rozpierania nedošlo, pokial ešte...

Zásuvná kotva na upevnenie snímateľných zubných náhrad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1826

Dátum: 01.10.2003

Autor: Zoltán-kulisadent Tücsök

MPK: A61C 13/225

Značky: náhrad, kotva, zubných, zásuvná, upevnenie, snímatelných

Text:

...a určujú aj vzájomný pomer rozmerov jednotlivých prvkov.Na obrazku č. 2 jednotlive prvky matrica 2 sú symetricky umiestnene na osi kolrnej na vodorovnú os. Úsek od čiary vodorovnej osi upinacieho obalu 8 po ukončovaciu čiara obopínacej drážky l). zabezpečuje účinný trecí povrch ktorý je podmienkou zasúvania.Na obrázku č. 3 Zásuvný prvok matrice 2, strmeň v tvare U O je spojený pomocou prepojovacieho podstavca 9 s upínacím obalom 8, časťou...

Stavebná kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3590

Dátum: 11.09.2003

Autor: Růžička René

MPK: E04B 1/48, E04B 1/41

Značky: stavebná, kotva

Text:

...jadrom a dvoma krídelkami sa zasunie do zárezu a vrtu uskutočneného v pozdĺžncj ose závitovej tyčoviny 8 urobí sa pozdĺžny zvar. Zvar sa urobi napríklad v ochrannej atmosfére argónu, aby nedošlo k prehriatiu profilu prútu, čim by došlo k zníženiu jeho pevnostných charakteristík. Stavebná kotva sa dá kolmo alebo pod uhlom vlepiť do stavebnej konštrukcie, keď jej časť výstuže v tvare skrutkovice s prierezom s kruhovým jadrom a dvoma krídelkami...

Nosná kotva na upevnenie predsádkovej vrstvy na nosnej vrstve

Načítavanie...

Číslo patentu: 283443

Dátum: 27.06.2003

Autori: Pfaff Arno, Frischmann Albert, Mauz Joachim

MPK: F16B 13/14

Značky: nosnej, kotva, upevnenie, predsádkovej, vrstvě, vrstvy, nosná

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná kotva na upevnenie predsádkovej vrstvy (18) na nosnej vrstve (17) je vybavená tesniacimi krúžkami (5) oddelenými zakotvovacími úsekmi (22, 23), ktoré sú vyplniteľné vytvrditeľnou hmotou (25), a čapom (2). Tesniace krúžky (5) sú usporiadané na plastovej časti (3) upravovanej cez čap (2) a sú vzájomne v odstupe fixované mostíkom (9) a/alebo manžetami (10). Podľa vynálezu je vybavená uzatváracím kotúčom (4), ktorý prilieha na jej čelnú...

Rozpínacia kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 282936

Dátum: 05.12.2002

Autori: Frischmann Albert, Anisi Aboulhassan, Steurer Paul

MPK: F16B 13/06

Značky: rozpínacia, kotva

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpínacia kotva na zakotvenie vo vývrte stavebného dielu sa skladá z drieku (4), ktorý má na zadnom konci (7) prostriedok na upevnenie predmetu, na prednom konci aspoň jednu v priereze redukovanú časť s rozpínacím kužeľom, ktorý na ňu nadväzuje, a z jedného rozpínacieho puzdra narazeného na tejto redukovanej časti. Na dosiahnutie spoľahlivého upevnenia v ťažnej zóne sú vrúbky (18, 19) rozpínacích puzdier (11, 12) vybavené jedným alebo...

Rozperná kotva z kovu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282135

Dátum: 17.09.2001

Autori: Haage Manfred, Weber Wilfried, Plocher Bernd, Hein Bernd, Seibold Günter

MPK: F16B 13/06

Značky: výroby, spôsob, rozpěrná, kotva

Zhrnutie / Anotácia:

Rozperná kotva (1) z kovu na ukotvenie do vyvŕtanej diery v stavebnom diele má driekovú časť (2), ktorá na svojom prednom konci obsahuje rozpierací kónus, ktorého prierez vytvára mnohouholník. Na každej ploche (13) mnohouholníka je uložená vzperná škrupina (5) so štrbinou (7) vzhľadom na plochu (13) mnohouholníka, pričom štrbina (7) zodpovedá približne radiálnemu presahu (8) vzpernej škrupiny (5) vzhľadom na priemer drieku. Každá vzperná...

Kotva na sanáciu keramzitobetónových panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2722

Dátum: 11.12.2000

Autor: Velko Miroslav

MPK: E04B 1/48, F16B 13/04

Značky: keramzitobetónových, kotva, sanáciu, panelov

Text:

...bližšie objasnené pomocou výkresov na ktorých je na obr. l znázornená kotva v bočnom pohľade a na obr. 2 je znázomený rez železobetónovou nosnoustenou a keramzitobetónovým obvodovým panelom a s umiestenou kotvou cez tieto panely.Kotva na sanáciu keramzitobetónových obvodových panelov Q, podľa obr. l pozostávazo skrutky 1 , na výrobu ktorej je výhodné použiť materiál napríklad 11 216, s priemerom 20mm, ktorá je na jednom konci opatrená...

Zarážacia kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 280930

Dátum: 04.03.1998

Autori: Schedler Gerd, Striebich Jürgen, Mallée Rainer, Mäder Eberhard

MPK: F16B 13/10

Značky: kotva, zarážacia

Zhrnutie / Anotácia:

Zarážacia kotva (1) pozostáva z kovovej dutinky (2), s vnútorným závitom (4) na zaskrutkovanie skrutky, s priechodným k prednému koncu sa zužujúcim vývrtom (3) na zavedenie rozperného telesa (5) na rozopretie zarážacej kotvy. Z hľadiska zníženia výrobných nákladov sa kovová dutinka razí z plechovej doštičky a nadväzne sa zvinie do dutinky spojenej švom. Takto vyrobená kovová dutinka sa z hľadiska veľkosti vyťahovacích síl vyrovná kovovej...

Podvalová kotva delená

Načítavanie...

Číslo patentu: 278416

Dátum: 07.06.1995

Autori: Hřebíček Zdeněk, Stavinoha Vojtěch

MPK: E01B 1/00

Značky: podvalová, delená, kotva

Zhrnutie / Anotácia:

Podvalová kotva delená na nasadenie na podvaly (1) koľajových dráh, slúžiaca na zvýšenie ich odporu proti priečnemu posuvu v koľajovom lôžku, je tvorená strmeňom (2) prispôsobeným tvaru priečneho prierezu podvalu (1) a dvoma plochými, v zvislej rovine smerom na podval (1) jednostranne skosenými lopatkami (11). Po ustanovení lopatiek (11) k podvalu (1) do polohy vymedzenej zarážkami (13) a ich spojení skrutkami (6) so strmeňom (2), obopínajúcim...

Kovová rozperná kotva a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278204

Dátum: 08.06.1994

Autori: Striebich Jürgen, Köff Ralf, Hengesbach Wolfgang, Mayer Burkhard, Porlein Gerhard, Mäder Eberhard

MPK: F16B 13/06

Značky: spôsob, rozpěrná, kovová, výroby, kotva

Zhrnutie / Anotácia:

Rozperná kotva pozostáva z drieku (1), ktorý je na svojom zadnom konci vybavený závitovým úsekom (2), určeným na pevné uchytenie predmetu. V prednej oblasti drieku (1) sa nachádza osadený úsek (3), na ktorý je smerom k prednému koncu napojený rozperný kužeľ (4). V oblasti osadeného úseku (3) je nasadené rozperné puzdro (5). Rozperná kotva je ukotvená vo vŕtanom otvore v betónovom dieli. Axiálnym presunutím drieku (1) rozpernej kotvy sa rozperný...

Podvalová kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 284

Dátum: 06.10.1993

Autori: Longin Pavel, Koudelka Milan

MPK: E01B 9/30

Značky: kotva, podvalová

Text:

...poistným prvkom proti povoleniuspoja, ktorý môže tvorit pružná podložka alebo kontramatica. Pružnú podložku spravidla tvori dvojitý ocelový pružný prúžok,je však možné použit aj jednoduchý alebo trojitý pružný krúžok. Matica môže byť opatrená samosvorným púzdrom 2 plastu,čim odpadá použitie pružných krúžkov a naviac zabezpečená tesnosť spoja.Styčná plocha vodorovnej upevñovacej časti lopatky môže byť v oblasti odpovedajúcej aspoň časti...

Expanzná narážacia kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 106

Dátum: 07.07.1993

Autor: Šperk Vladimír

MPK: E04B 1/49

Značky: expanzná, kotva, narážacia

Text:

...do stavebního prvku. ľłĺřĺžĺíů vé raatrnvání vnějšíha průměru kotvy umožní lepší vniknutí pláätä kotvy. do. .hrubého povrchu stavebního prvku. Tím se do cíli maximální adheze mezi trubkovým pláštěm kotvy a stavebním prvkem a tim vyšší bezpečnosti nasazení kotvy.äą výkrese .je na obr, 1 .znázorněna narážeoí Kotva v čás tačnám žfezu včetně vnitřním) uspořádání kotvy. Na obr. 2 je v ćutailnim ničrtku znázorněno mříškové rastrování vnějšíha...

Kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266140

Dátum: 14.11.1989

Autor: Sobotka František

MPK: B65D 19/44, B65D 19/38

Značky: kotva

Text:

...vyššej nosnosti, čim je zaistená nakládka, vykládka, prekládka, fixovanie. Hmotnosť bremien takto prepravovaných je limitovaná najslabším prostriedkom zúčastneným na prepravnom rećazcí.Výhodou vynálezu v užívaní je využitie žeriavov vyšších nosnosti a zlepšenie parametrov prepravy, najmä skrátenie prestrojov prepravných prostriedkov, zvýšenie ich výkonov, zníženie percenta poškodzovania prepravných prvkov a percenta podielu úrazovosti....

Ocelová kotva pro nosné spojení betonových desek stavebního vrstveného dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263254

Dátum: 11.04.1989

Autor: Marcalík Ivo

MPK: E04C 2/46

Značky: vrstveného, betonových, nosné, ocelová, desek, spojení, kotva, stavebního, dílce

Text:

...kotev se omezuje hlavně na řezání trubek. Výrobu kotvy je možno automatizovat. Při použití progresívní výrobní technologie, jako např. řezání laserovým paprskem, vzniká malé množství odpadního materiálu. K výrobě kotvy je možno využít krátkých výchozích trubkových kruhových profilů, klasifikovaných jako odpad. Jednoduchý, kompaktní tvar kotvy dává předpoklady k snadnému dalšímu zpracování jako je případné omílání povrchu a hran, žíhání...