Patenty so značkou «kotúč»

Kotúč dezintegračného stroja s vymeniteľnými klinmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6434

Dátum: 03.05.2013

Autor: Beniak Juraj

MPK: B02C 18/18

Značky: dezintegračného, kotúč, stroja, klinmi, vyměnitelnými

Text:

...sa dezintegrovaný materiál nezachytával o hrany a v priestore tohto vybrania.Na miestach, kde sa budú chcieť osadiť dezintegračné kliny, sa použijú vopred vyrobené dezintegračné kliny s vopred definovanými rozmermi a geometriou. Tieto remé elementy sú vyrobené z vysokokvalitnej nástrojovej ocele, čo je odlišný materiál, ako je materiál telesa kotúča zariadenia (bežná konštrukčná oceľ).Montáž a ustanovenie dezintegračných klinov vo...

Výkyvný vodiaci kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19336

Dátum: 05.03.2013

Autor: Schäfer Wolfgang

MPK: E04D 15/04, B25B 21/00, B25B 23/00...

Značky: vodiaci, kotúč, výkyvný

Text:

...sa v pravom uhle k povrchu izolačného materiálu. Montážny nástroj podľa vynálezu aspôsob podľa vynálezu je ale možné výhodne použiť aj v iných situáciách, napríklad ak sa zakéhokolvek dôvodu počas montáže hnací mechanizmus montážneho nástroja nerozprestiera pravouhlo k povrchu izolačného materiálu.Pri vodiacich kotúčoch známych zo stavu techniky sa krycí kotúč počas procesu montáže vťahuje v pravom uhle k priebehu vyvŕtaného...

Poddajný kotúč pre kotúčovú sejaciu radlicu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19334

Dátum: 24.05.2012

Autor: Budde Michael

MPK: A01C 5/06

Značky: sejaciu, kotúč, kotúčovú, poddajný, radlicu

Text:

...nerovná náporová plocha vytvorí rozdielnou hrúbkou paralelne s osou otáčania a/alebo Zodpovedajúcim vytvarovaním náporovej plochy. Pritom náporová plocha vystupuje výhodne v oblasti minimálnych vzdialenosti d vrcholov v smere k čistenej ploche respektíve proti klenutiu poddajného kotúča.0011 Jeden taký poddajný kotúč je najmä vyrobiteľný výhodným spôsobom tvarovaním za tepla alebo vstrekovaním.0012 Ak je poddajný kotúč vyrobiteľný vyseknutlm...

Kotúč dezintegračného stroja s vymeniteľnými klinmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5854

Dátum: 04.10.2011

Autori: Matúš Miloš, Letko Martin, Šooš Ĺubomír

MPK: B02C 18/18

Značky: stroja, vyměnitelnými, dezintegračného, kotúč, klinmi

Text:

...tangencíálne uchytený do telesa kotúča pomocou prvej skrutky. Pritom protiľahlá strana vybrania vzhľadom na rybinové uloženie je opatrená šikmou rovinnou plochou, aby sa medzi klin a šikmú rovinnú plochu vybrania urniestnilo upínacie klinové teleso radiálne uchytené do telesa kotúča pomocou druhej skrutky za účelom dokonalej fixácie pracovného dezíntegračného nástroja - klina. Doťahovaním upinacieho klinového telesa radiálne orientovanou...

Kotúč kontinuálnej fólie optického filmového laminátu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16452

Dátum: 02.09.2011

Autori: Miyatake Minoru, Nakazono Takuya, Mori Tomohiro, Goto Shusaku, Kitagawa Takeharu, Kamijo Takashi

MPK: B32B 7/00, G02B 5/30

Značky: kontinuálnej, fólie, filmového, laminátu, kotúč, spôsob, výroby, optického

Text:

...termoplastový živicový film používa nenapínaný polypropylén,alebo na 70 °C v prípadoch, kde sa ako termoplastový živicový film používa nenapínaný nylón. Spôsob opísaný v Patentovom dokumente 1 používa proces jednoosového napínania vo vzduchu za zvýšenej teploty. Okrem toho, ako je opísané v Patentovom dokumente 1. pomer napínania je obmedzený na 5-krát alebo menej. Polarizačný film, ktorý má extrémne malú hrúbku 2 až 4 m, ktorý sa získa...

Trecí kotúč spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18504

Dátum: 04.08.2011

Autori: Victor Thierry, Brault Cyril, Alix Isabelle, Boutaud Jean-pierre, Juillard Eric, Denis Pascal

MPK: F16D 13/68, F16D 13/64

Značky: kotúč, spojky, třecí

Text:

...kotúča o príslušný držiak obloženia alebo prechod sústavy elektród,ktorá obsahuje dve sústredné elektródy, podľa zvoleného spôsobu výrobytrecleho kotúča. 0018 Kotúćje prednostne progresívnym kotúčom.0019 Jeden príklad progresívneho kotúčaje známy z dokumentu FR l 304 067.0020 Z druhého hľadiska sa tento vynález týka takisto spôsobu výroby trecieho kotúča spojky z prvého hľadiska tohto vynálezu, pričom tento spôsobobsahuje etapy...

Obežný kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17259

Dátum: 07.01.2011

Autori: Feichtinger Klaus, Wendelin Gerhard, Hackl Manfred

MPK: B02C 18/08, B29B 17/04

Značky: oběžný, kotúč

Text:

...bočných plôch ľahko opätovne uvoľnené a prepravované preč smerom von.0015 Týmto spôsobom zostáva kritická oblast v podstate trvale volná bez takýchto častíc,Týmto je umožnené efektívne a homogénne spracovanie polymérneho materiálu nachádzajúceho sa v zásobníku. Okrem toho sa zamedzl potrebe časov na údržbu a opravy, ktoré vznikajú pri vzpriečeníkotúča. Taktiež kvalita spracovávaného materiálu je lepšia, pretože sa zamedzí lokálnemu...

Obežný kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14879

Dátum: 07.01.2011

Autori: Wendelin Gerhard, Feichtinger Klaus, Hackl Manfred

MPK: B01F 13/10, B01F 7/00, B02C 18/12...

Značky: kotúč, oběžný

Text:

...ukázalo, že na umožnenie ešte efektívnejšieho transportu smerom von je výhodné, ak sú podávacie rebrá konkávne zakrivené v smere chodu kotúča, čim sa ešte dalej zvýši účinok vyfukovania. Tento znak synergicky podporuje účinok redukovanej hrúbky a prekvapujúco tento efekt ešte dodatočne zosilňuje. V prípade, že sa predsa len dostanú časticeďalej do kritickej oblasti, napríklad v prípade neočakávaného prerušenia spracovania a potrebného vypnutia...

Unášací kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14425

Dátum: 07.01.2011

Autori: Hackl Manfred, Wendelin Gerhard, Feichtinger Klaus

MPK: B01F 13/10, B02C 18/12, B01F 7/00...

Značky: kotúč, unášací

Text:

...Takto sa dá dosiahnut vysoký tichý chod a efektívna doprava olymérnych častíc z kritickej oblasti.0028 alej je výhodné, keď sa predpokladá, že hrúbka telesa kotúča je vo vnútornej oblasti konštantná a zužuje sa až od určitej oblasti od stredu unášacieho kotúča, výhodne od vzdialenosti zodpovedajúcej 60 polomeru, zvlášť výhodne od 60 do 70 . Rovnakým spôsobom je výhodné,keď výška dopravných rebier vo vnútornej oblasti je konštantná...

Brzdový kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13836

Dátum: 25.10.2010

Autori: Ruppert Helmut, Mehlan Andreas, Knaup Klaus, Braeker Tobias

MPK: F16D 65/12

Značky: brzdový, kotúč

Text:

...sú trecie kruhy radiálne vedené na disku kolesa, pričom sú kulisové kamene vytvorené ako na obe strany disku kolesapôsobiace dvojité kulisové kamene, ktoré majú disk kolesaprenikajúce valcové telesá. Takto centrujú kulisové kamene obidve na protiľahlých stranách disku kolesa usporiadané trecie kruhy. Toto má tú nevýhodu, že pri chybných diskoch kolies sú obidva trecie kruhy vystavené tejto poruche a pri výmene kulisového kameňa sa to týka...

Kotúč kontinuálneho optického filmového laminátu s vopred definovanými rozdeľovacími zárezmi a spôsob a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12256

Dátum: 20.09.2010

Autori: Nakazono Takuya, Umemoto Seiji

MPK: G02B 5/30, B32B 37/20, B32B 41/00...

Značky: kontinuálneho, kotúč, laminátu, výrobu, filmového, zárezmi, optického, zariadenie, definovanými, spôsob, vopred, rozdeľovacími

Text:

...filmu s požadovanou šírkou. Tieto pláty sa potom aplikujú na jednotlivo pripravené dopravné médium (t. j. nosičový film), ktoré sa predtým podrobilo uvoľňovaciemu opracovaniu, člm sa vyrobí optický filmový Iaminát. Potom sa tento optický filmovýlaminát podrobl polovičnému rezaniu v priečnom smere pomocou dvoch nožov. ktoré sú od seba vzdialené v požadovanej vzdialenosti v pozdĺžnom smere, pričom dopravné médium zostane neprerezané....

Brzdový kotúč s nábojom brzdového kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11627

Dátum: 25.08.2009

Autori: Lesch Martin, Quinger Christian, Wilke David, Steinhauer Thomas, Botsch Siegfried, Jäckel Klaus

MPK: F16D 65/12

Značky: brzdový, kotúča, kotúč, brzdového, nábojom

Text:

...reze a obrázok 2 perspektívne zobrazenie jednej formy uskutočnenia brzdového kotúča podľa vyná|ezu v čiastočnom reze aobrázok 3 zobrazenie formy spojenia medzi trecím krúžkom a nábojom brzdového kotúča v reze. 0020 Trecí krúžok 10 zobrazený na obrázku 1 pozostáva z dvoch polovíc 12 a 14 trecieho krúžku, ktoré sú vzájomne spojené cez dištančné nopky 16, z ktorých nie sú za účelom lepšej prehladnosti zobrazené všetky. Volné priestory 18...

Brzdový kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8953

Dátum: 15.07.2008

Autori: Hoffmann Helmut, Gaspers Heinz-jürgen

MPK: F16D 65/12

Značky: brzdový, kotúč

Text:

...aj v oblasti pätky, teda v prechodových častiach ramenovej časti. Brzdový kotúč podľa vynálezu je vhodný najmä v prípade vysokých šokových a tepelnýchRamenové časti s výhodou prechádzajú v smere vnútorného okraja čelnej trecej kruhovej časti. Vačkový vývrt je v tomto pripade umiestnený tak, že presahujeV rámci výhodnej konfigurácie vynálezu sa polomer spojovacej časti smerom k povrchu čelnej trecej kruhovej časti zväčšuje. Vďaka takému...

Brzdový kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6040

Dátum: 23.05.2007

Autori: Aab Heinz, Neller Björn, Schwinning Ulrike, Merkel Thomas

MPK: F16D 65/12

Značky: kotúč, brzdový

Text:

...skrutiek na pripojovanej strane dochádza k homogénnemu rozdeleniu materiálu. vzájomne striedavé usporiadanie znamená, že dvojica hláv skrutiek neleži narovnakej strane rozdelenia. Ak sú hlavy skrutiek vzájomne striedavo usporiadané, dochádza k požadovanému rozdeleniu materiálu napríklad striedavo usporiadanýmidrážkami, čim sa redukuje sklon k tvorbe trhlín na trecej ploche.Je navrhované, aby skrutky dvojice skrutiek neboli usporiadané...

Bodcový kotúč bezorbových sejačiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 285616

Dátum: 10.04.2007

Autor: Gonda Ľubomír

MPK: A01C 7/08, A01C 7/00

Značky: sejačiek, bodcový, bezorbových, kotúč

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zostavu pozostávajúcu z unášacieho telesa (1) a lôžka (2) s vymeniteľnými bodcami (4), ktoré sú prepojené pracovnou hranou (3).

Elastický navíjací kotúč na hadice s automatickým aretačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6462

Dátum: 27.03.2007

Autor: Roman Gianfranco

MPK: B65H 75/38

Značky: zariadením, automatickým, kotúč, hadice, navíjací, elastický, aretačným

Text:

...a montáže rôznych0012 Koniec hadice môže byt vždy uchopený v krátkej vzdialenosti od obsluhy anevráti sa násilne do puzdra.0013 Protiľahlé ozubenia, ktoré spôsobujú zastavenie integrálneho otáčaniablokovacieho disku a priruby, a tým pádom bubna, môžu byť integrálne s podporným puzdrom bubna, výhodne je však vytvorené na zastavovacom disku, ktorý je axiálne držaný voči puzdru vložením trecieho kruhu schopného umožniť obmedzené otáčanie...

Jemný brúsny kotúč na začisťovanie, použitie brúsneho kotúča a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11328

Dátum: 01.03.2007

Autor: Lavaire Flavien

MPK: B24D 13/08

Značky: jemný, výroby, spôsob, brusný, kotúč, začisťovanie, brusného, kotúča, použitie

Text:

...zŕn, alebo môže na jednej ploche obsahovať vrstvu, ktorá neobsahuje brúsne zrná.0018 V zmysle tohto vynálezu označuje ďalej výraz pracovný úsek plochu brúsneho kotúča, v kontakte s ktorou je možné vykonávať začisťovanie.0019 Úplne prekvapivo sa ďalej ukazuje, že na výrobu brúsnych kotúčov na začisťovanie podľa vynálezu je možné použiť spôsob výroby tenkých brúsnych kotúčov určených na rezanie, ktorý je známy z medzinárodnej patentovej...

Brúsna lamela a brúsny kotúč ju obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6756

Dátum: 28.02.2007

Autor: Klug Georg

MPK: B24D 11/00, B24D 13/00

Značky: brusná, brusný, kotúč, lamela, obsahujúci

Text:

...vyriešený tým, že tento brúsny kotúč obsahuje aspoň jeden nosný element a aspoň dve také brúsne lamely, navzájom sa čiastočne prekrývajúce, tvoriace spolu tvar prstenca. Ďalšie uskutočneniavynálezu sú definované v závislých nárokoch.Tým je vytvorená brúsna lamela, ktorá nie je v stave techniky vytvorená len pozdĺžne v tvare obdĺžnika, ale obsahuje väčší počet častí, ktoré sú usporiadané voči sebe pod uhlom, takže už jedna časť prstenca je...

Vejárový brúsiaci kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4696

Dátum: 28.12.2006

Autor: Schweitzer Olaf

MPK: B24D 11/00, B24D 13/00

Značky: vejárový, kotúč, brúsiaci

Text:

...to, že tento uholsa voči polomeru predbieha v smere otáčania.Nároky 7 a 8 popisujú výhodné uskutočnenia vnútornej hrany,pričom uskutočnenie podľa nároku 7 má tú výhodu, že brúsíace lamely môžu byt priestorove úsporne vyreznuté z brúsiaceho pásu. Uskutočnenie podľa nároku 8 je výhodne najmä vtedy, ked sa brúsiace lamely vyrezávajú nie však zpásov zjednej roly, alez archov, teda tam môžu byt do seba vkladané.Nároky 9 až 11 popisují ďalšie...

Kotúč s prostriedkom na držanie závitov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5239

Dátum: 07.06.2006

Autori: Hungler Joel, Malecot Yves-michel, Ingert Bernard

MPK: B65H 19/22, B65H 18/00

Značky: prostriedkom, kotúč, závitov, držanie

Text:

...jehopoužívaní. Tieto riešenia však už nie sú celkom uspokojivé. 0010 Spojovacie ćinidlo, aplikované na prvé závity návinu, dovoľujevytvoriť veľmi dobre tvarovanú dieru, ktorej vzhľad závisí od profilu vretena.Napríklad sa používajú vretená mnohouholníkového, žlabkovaného alebo ivalcového prierezu. Tieto vretená vedú k tvorbe diery so zodpovedajúcim profilom. Pretože však sú prvé závity vzájomne spolu spojené, nie je možné vytiahnut samotný...

Oporný kotúč na uloženie rotora na spriadacom stroji s otvoreným koncom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4001

Dátum: 06.05.2006

Autor: Fietz Roland

MPK: D01H 4/00

Značky: spôsob, oporný, stroji, uloženie, kotúč, koncom, otvoreným, výroby, rotora, spriadacom

Text:

...zakriveniami tak, aby sa vzduch dopravoval štrbinami v požadovanom smere. Pritom sa nechladí zvnútra len samotný oporný kotúč, ale aj konštrukčné diely, ktoré ležia V blízkosti, ako je rotor, valivé ložiská, brzdové čeľuste a podobne. Účinky prúdenia vedú k nižším teplotám v celom agregáte, zabraňujú takprehriatiu a predlžujú tým životnosť komponentov stroja. Podľa zvolenej formy uskutočnenianosičov môže byť prúd vzduchu riadené vedený z...

Kotúč spojky pre spojkové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3175

Dátum: 12.04.2006

Autori: Buer Gerald, Bokisch Winfried

MPK: F16D 13/64

Značky: spojky, kotúč, spojkové, zariadenie

Text:

...spevňujúceho prvku je, odhliadnuc od najmenej jedného rozšírenia na najmenejčiastočné obopnutie najmenej jedného ñxačného prvku, malý v pomere k radiálnemu rozmeruPomocou tohto vyhotovenia je možné dosiahnuť veľmi pevné spojenie medzi nosičom obloženia a trecim obložením, ktoré nie je vystavené nebezpečenstvu, že sa na spojovacom mieste v priebehu prevádzky vytvoria pozdĺžne otvory. Toto zaisťuje spevňujúci prvok, ktorý sa rozprestiera...

Dávkovač toaletného papiera v ktorom je uložený kotúč, kotúč toaletného papiera a dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7637

Dátum: 21.07.2005

Autor: Neveu Jean-louis

MPK: A47K 10/00

Značky: papiera, uložený, dávkovač, toaletného, ktorom, kotúč

Text:

...hubice kdávkovaniu list po liste však už nedochádzalo s rovnakou pravidelnosťou a znovu sa objavoval problém nadmernej spotreby papiera. Bol tiež použitý toaletný papier utierkového formátu s väčším výstupným otvorom hubice, čo zaručovalo, ako vdokumente FR 2 761 252,rozdeľovanie list po liste v tomto prípade však bol formát listov príliš veľký na použitie a objavil sa opätovný problém nadmernej spotreby papiera. Okrem toho nebolo možné...

Brzdový kotúč pre vysoké namáhanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1176

Dátum: 24.03.2005

Autori: Zima Radim, Vampola Vladimír, Martinásek Marek

MPK: F16D 65/12

Značky: brzdový, vysoké, kotúč, namáhanie

Text:

...p leží v rozsahu p(B,C)01, konštanty Kl,K 2 a K 3 v rozsahu Kl-70-150, K 2 O 130a K 3-lOO 20 a U 2 je hodnota druhého obvodového uhla.Brzdový kotúč je tvorený výhodne, pokiaľ je nosná doska po svojom obvode vybavená minimálne tromi pravidelnými tvarovými rezmi.Tvarové rezy sú výhodne uskutočnené, ak má ich prostredný bod vzdialenosť od osi otáčania upravenú v rozsahu od 0,8 do 0,95 násobku vonkajšieho polomeru nosnej dosky.Posledný bod...

Monoblokový brzdový kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2610

Dátum: 26.11.2004

Autor: Wirth Xaver

MPK: F16D 65/12

Značky: monoblokový, brzdový, kotúč

Text:

...monoblokové brzdové kotúče, ktoré sa doteraz mohlipoužívat len pre rýchlosť vozidla do 160 km/h, sú teraz použiteľné až po rýchlosť 200 km/h.0016 Pri zohľadnení prípustného hraničného pnutia rastie pružnosť zakriveného lúčového ramena, keď sa zväčšuje polomer zakrivenia pri zakrivení do tvaru kruhového oblúku a odporový moment sa po dĺžke lúča mení tak, žeohybové napätie pozdĺž lúča zostáva približne konštantné. Tým sú možné príp.účelne...

Dvojitá odvíjacia jednotka pre kotúč listového materiálu, vybavená zariadením na spájanie odvíjaných listov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9801

Dátum: 25.11.2004

Autor: Renzo Tommasi

MPK: B65H 19/18

Značky: vybavená, odvíjacia, listového, jednotka, odvíjaných, spájanie, materiálů, kotúč, listov, zariadením, dvojitá

Text:

...Tento ciel je dosahovaný pomocou dvojitej odvíjacej jednotky podľa predloženého vynálezu, ktorej podstatné znaky sú definované v prvom z0010 Znaky a výhody dvojitej odvíjacej jednotky podľa predloženého vynálezu pre kotúč Iistového materiálu, vybavenej zariadením pre spájanie odvíjaných kotúčov, budú zrejmé z nasledujúceho opisu jej uskutočnení,poskytnutého iba ako ilustratívny a neobmedzujúci príklad, s odkazom na pripojené...

Lanový kotúč pre zariadenie lanovej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2203

Dátum: 18.11.2004

Autor: Häfele Norbert

MPK: F16H 55/36

Značky: lanový, dráhy, kotúč, zariadenie, lanovej

Text:

...druhého člena kotúča, prechádzajúcej nábojom, zvierajú pravý uhol a na sebe ležiace druhé členy Ianového kotúča sú spolu spojené pozdĺž priamych rovín,ktoré prenikajú nábojom. Lanový kotúč podľa vynálezu je najmä vytvorený soštyrmi druhými členmi Ianového kotúča.0008 Sada podľa vynálezu na výrobu lanových kotúčov srozdíelnymi priemermi môže obsahovat jeden prvý člen Ianového kotúča, majúci náboj a aspoň dve skupiny druhých členov...

Brzdový kotúč, obzvlášť pre koľajové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3487

Dátum: 29.10.2004

Autori: Wirth Xaver, Mosbach Christian

MPK: F16D 65/12

Značky: kotúč, koľajové, brzdový, vozidlo, obzvlášť

Text:

...predloženého vynálezu je tak úloha, brzdový kotúč vúvode uvedeného typu ďalej rozvinúť tak, že sa zlepšuje jeho funkčná spoľahlivosť a umožňuje sa nákladovo priaznivejšie výroba.0014 Táto úloha sa rieši brzdovým kotúčom, ktorý má znaky nároku 1.0015 Vynález umožňuje najskôr namiesto niekoľko málo vedení klzných prvkov väčší počet tak povediac miniatúrnych vedení klzných prvkov, ktorými sa zabraňuje napríklad nevýhodám doterajšieho stavu...

Kotúč pásového materiálu, najmä papiera, a zodpovedajúci spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3508

Dátum: 30.07.2003

Autor: Stefani Emi

MPK: A47L 25/00, B31C 3/00, B31C 13/00...

Značky: papiera, kotúč, materiálů, pásového, spôsob, najmä, výroby, zodpovedajúci

Text:

...typu a teda sa dá odstrániť bez poškodenia lepivej vrstvy krajnej vonkajšej lepivej pásky 18.V tomto bode sa získala rúra 20, ktorá má povrchovú vrstvu typu na odstraňovanie prachu. Rúra gQ sa pošle do previjacieho stroja, v ktorom sa na ňu navinie pásový materiál, ako je toaletný papier. Potom sa rúra Q s navinutým pásovým materiálom pošle do pozdĺžnej rezačky, ktorá urobí priečny rez, aby sa získali rôzne kotúče toaletného papiera, hotové...

Univerzálny trecí kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3188

Dátum: 04.04.2002

Autor: Tejral Miroslav

MPK: B24D 5/12

Značky: kotúč, třecí, univerzálny

Text:

...a sklolaminátu. Výhody sa vrámci vykonaných overovacích prevádzkových skúšok prejavili najmä pri rezaní tvarovaných plechov. Požadované technologické úkony prebiehajú plynule pri súčasnom zachovaní kvality reznej plochyPrehľad obrázkov na yýkresochPríkladné vyhotovenie univerzálneho trecieho kotúča je znázomnené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je znázomený trecí kotúč s rovnou pracovnou plochou kruhového obvodu kotúča v čelnom...

Bodcový kotúč bezorbových sejačiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3074

Dátum: 03.12.2001

Autor: Gonda Ľubomír

MPK: A01C 7/20, A01C 7/16

Značky: bodcový, kotúč, bezorbových, sejačiek

Text:

...nedostatočne plnia požiadavky najmä pri eimémne suchej pôde a stanovištíach s kamenistými pôdnymi podmienkami, nedostatočné vnikanie diskov do pôdy.Systém aktívnych frézovacích kotúčov - je to kotúč s núteným pohonom od pohonu stroja cez vlastný prevod. Kotúč je vybavený pracovnými nástrojmi nožmi.Nevýhodou je vysoké opotrebenie nožov pri extrémnych pôvodných podmienkach. Tieto kotúče vytvárajú v týchto podmienkach nepravidelný proñl...

Navíjací kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2910

Dátum: 11.06.2001

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B65H 75/18, B65D 85/672

Značky: navíjací, kotúč

Text:

...zakrúženého oceľového ásu a obr. 5 znázorňue detail P Y Y P JNavíjací kotúč na navíjanie a skladovanie gumových dopravníkových pásovnajjednoduchšej konštrukcie podľa obr. 1 je tvorený zakrúženým oceľovým pásom l, ktoréhovnútomý obvod je vystužený dvomi hlavnými výstuhami 21, 22, navzájom rovnobežnými, ktoré sú pevne spojené s dvomi výstužovými priečnikmi Q, 1 v 1 tak, aby s hlavnými výstuhami 21, Q vytvárali stredový štvorhranný otvor Z na...

Oddeľovací kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2566

Dátum: 11.07.2000

Autor: Tejral Miroslav

MPK: B24D 17/00

Značky: oddeľovací, kotúč

Text:

...počtom kruhových odsekov. Kruhové odseky sú striedavo-2 vyhnuté k jednej a ku druhej lícnej ploche oddeľovacieho kotúča, pričom osi ohybov súzákladňami jednotlivých kruhových odsekov.Výhodou predmetného technického riešenia je najmä vytvorenie širšej medzery medzi rozbrusovanými plechmi, čo umožňuje striedavo vyhnutá obvodová časť oceľového oddeľovacieho kotúča. V dôsledku podstatného zníženia tepelného namáhania oddeľovacieho kotúča,...

Brúsny kotúč s plastovým stredom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1113

Dátum: 06.03.1996

Autor: Škrhák Milan

MPK: B24D 7/18

Značky: kotúč, plášťovým, brusný, stredom

Text:

...riešenie je bližšie objasnené na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje brúsny a leštiaci kotúč v náryse v reze,obr. 2 je pôdorys brúsneho a leštiaceho kotúča a obr. 3Brúsny kotúč s plastovým stredom pozostáva z kovového hriadelíka 3, na ktorom je upevnená stredovka lz plastickejhmoty. Na jej obvode je zafixovanä textilná medzivrstva §, na ktorej sú nalepené brúsne lamely 3.Leštiací kotúč s plastovým stredom pozostáva z...

Brzdový kotúč a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278931

Dátum: 11.05.1994

Autori: Heinrich Peter, Heck Klaus

MPK: F16D 65/12

Značky: výroby, kotúč, spôsob, brzdový

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdový kotúč (1) je vytvorený sústavou, ktorá má vnútornú, stabilnú kovovú opornú mriežku (2) alebo podobne, ktorej tyče (3, 4) sú opatrené oteruvzdornou vrstvou (5), pričom zvyšné medziľahlé priestory (6) opornej mriežky (2) sú vyplnené, napríklad liatím, ľahkým kovom. Oteruvzdorná vrstva (5) na opornej mriežke (2) výhodne pozostáva z tepelne nastriekanej, výhodne plameňom nastriekanej vrstvy.

Kotúč hlavne pre leštenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 377

Dátum: 06.04.1994

Autori: Mokrý Peter, Škrhák Milan, Kunc Pavel

MPK: B24B 13/01

Značky: kotúč, leštenie, hlavne

Text:

...disku, pričom do spojovacích otvorov sú vložené dvojdielne plas tové nity, pozostávajúce z dutého dielu a dielu s driekom.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie bude bližšie ozrejmené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 znázorňuje kotúč podľa riešenia v reze rovinou A-A z obr. 2, na ktorom je kotúč podľa riešenia znázornenýKotúč hlavne pre leštenie, podľa obr. 1 pozostáva z plastového rotačného disku l s otvorom lg pre upnutie na...

Kotúč spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278903

Dátum: 18.03.1992

Autori: Fischer Matthias, Jeppe Harald, Rudolph Gerda

MPK: F16F 15/12, F16D 13/68

Značky: kotúč, spojky

Zhrnutie / Anotácia:

Kotúč spojky, ktorý má medzi kotúčovým elementom (5) odstávajúcim od hlavy (3) medzi dvoma axiálne po oboch stranách kotúčového elementu (5) usporiadanými bočnými kotúčmi (23, 25) usporiadané vodiace súčasti (31) z plastu, ktoré sú axiálne predpäté pružinou (51) a ktoré upevňujú bočné kotúče (23, 25) axiálne na kotúčovom elemente (5), pričom ich prostredníctvom vytvarovaných nákružkov (33) radiálne vedú na hlave (3). Vodiace súčasti (31) sú...

Ohýbací kotúč zariadenia na tvarovanie dvojvývodových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269502

Dátum: 11.04.1990

Autori: Cingálek Ján, Durec Milan, Straka Vladimír, Kedro Miloslav, Ondrejovič Anton, Istenik Peter, Chlapík Ján, Václav Štefan, Konečný Jaroslav, Minarech Viliam, Ševcech Marián

MPK: H05K 13/00

Značky: zariadenia, kotúč, tvarovanie, ohýbací, súčiastok, dvojvývodových

Text:

...zaoblenie.Ohýbacim kotúčom zariadenia na tvarovanie dvojvývodových súčiastok sa docieli spoľahlivá a presná vytvarovanie vývodov. Výhodou je najmä to, že obidva vývody sú vytvarovaně rovnako bez ich polkodenią,bez možnosti vzniku zâdržiek. Výroba ohýbacieho kotúča nie je tak náročná na presnosť,čo je daně usporiadaním tvarovacích drážiek na ohýbacom kotúči.Na pripojenom výkrese je znázornenć prikladně riešenie ohýbacieho kotúče zariadenia...

Upínací kotúč prstencových obrobkov najmä na elektroiskrových drotových rezačkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 252725

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pavlovec Oldřich, Soják Mikuláš

MPK: B23H 11/00, B23Q 3/06

Značky: kotúč, najmä, drotových, prstencových, upínací, obrobkov, elektroiskrových, řezačkách

Text:

...Po vonkajšom obvode upinacieho kotúča sú vytvorené naj menej -dve vybrania prerušujúce strediaoe.Upínacím kotúčom prstencovych obrobkov podľa vynálezu sa docieli sproduktívneznie procesu rezanie a podstatne sa zlepší operatívnost pri výmene prstencových obrobkovNa pripojenom výkrese je znázornená príkladné riešenie upinacieho kqtúča prstencového obrobku na elektroiskrovejçdrôtovej rezačke, kde na obr 1 je nakresleçný v náryse a na obr. 2...

Vyvažovací kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: 224031

Dátum: 15.04.1986

Autor: Šaradín Ján

Značky: vyvažovací, kotúč

Zhrnutie / Anotácia:

Vyvažovací kotúč s telieskami uloženými v drážke pomocou skrutiek, vyznačený tým, že drážka (3) telesa (2) kotúča pre uloženie vyvažovacích teliesok (1) je pravouhlá a je na jednom zo svojich priemerov (4, 5) opatrená zápichom (6) pre poistný krúžok (7), ktorý zapadá do vybrania (8), vytvoreného na vyvažovacích telieskach (1).