Patenty so značkou «kotle»

Palivo pre kotle, najmä s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4805

Dátum: 02.08.2007

Autor: Ptáček Milan

MPK: C10L 5/00

Značky: palivo, najmä, kotle, spaľovaním, fluidným

Text:

...Iístím,štepmi, repkovou slamou alebo inými biologickýmí odpadmi vznikajúcimi v rastlinnej poľnohospodárskej výrobe,alebo ich zmesí. V ďalšom výhodnom uskutočnení technického riešenia je toto palivo po zmiešaní všetkých jeho zložiek granulované na rotačnom granulátore.Palivo sa podarilo pripraviť až potom, čo bolo vhodne nadrvene na dezintegrátore a podrobené ďalšej aerobnej fennentácii, prípadne riadené aerobnou ferrnentáciou. Riadená...

Teplovýmenná rúrka pre vykurovacie kotle, hlavne pre plynové vykurovacie kotle s vysokou účinnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281996

Dátum: 26.07.2001

Autor: Kunkel Wolfgang

MPK: F24H 9/00, F28F 1/40, F28F 21/08...

Značky: účinnosťou, plynové, kotle, rúrka, hlavne, vysokou, teplovýmenná, vykurovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Teplovýmenná rúrka pozostáva z valcovej oceľovej vonkajšej rúrky (1) s hladkými stenami, do ktorej je zasunutá hliníková profilová vložka (2), ktorá pozostáva z dvoch polsegmentov (3, 4), ktoré na svojich pozdĺžnych okrajoch (6) do seba navzájom zapadajú drážkovými vybraniami (7) a rebrovými výstupkami (8). Oba polsegmenty (3, 4) sú na svojich vnútorných stranách vybavené rebrami (5), ktoré prebiehajú v pozdĺžnom smere a sú orientované tak, že...

Zapojení najížděného parního kotle s nucenou a/nebo povzbuzenou cirkulací s provozovaným parním kotlem s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 260586

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hrstka Pavel, Běťák Jaroslav

MPK: F22B 33/14

Značky: kotlem, parního, zapojení, parním, najížděného, cirkulací, přirozenou, provozovaným, povzbuzenou, kotle, nucenou

Text:

...uzevírací ermatnry 33 provozovaného kotlov jednak s výpatníkovým systémem 3 provozovaného kotle přes uzavírací armetury gg provozovaného kotle 5 ouvbdñovací kamerou gg provozovaného kotle a vypouitšcí nrheturou 3 pnrníno kotlea zároveň n vodním ohřívákem 35 provozovaného kotla e napájecí armeturou 3 ptovozovaného kotle odvodněné odvodñovací armaturou gg provozovenáho kotle do odvodňovocí komory gg provozovaného kotle.Provozovnný parní kotol je...

Fluidné kúrenisko, usporiadané v kotle na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1938

Dátum: 09.09.1998

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 11/02, F23B 7/00

Značky: tuhé, usporiadané, paliva, fluidné, kotle, kúrenisko

Text:

...rez prvým riešením kotla s fluidnýmkúreniskom podľa technického riešenia, na obr.2 je schematicky znázomený rez A-Akotlom z obr.l, na obr.3 je schematícky znázornený rez druhým riešením kotla s fluidným kúreniskom podľa technického riešenia, na obr.4 je schematícky znázornený rez B-B kotlom z obr.3, na obr.5 a 6 je znázornená prepojenie privodného potrubiaV prvom príklade uskutočnenia, znázornenom na obr.l a 2, je kúrenisko vybavené...

Zariadenie na reguláciu prívodu paliva v kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1742

Dátum: 04.02.1998

Autor: Kocián Milan

MPK: F23K 3/10, F23N 1/00

Značky: reguláciu, zariadenie, přívodů, kotle, paliva

Text:

...prepúšťací ventil 32 g aj zdroj tlakového média Ä a na druhý vstupný prívod tohoto zabezpečovacíeho člena 31 je priamo pripojený zdroj tlakového média 321. Na výstupnú časť zabezpečovacieho člena i je pripojený hydraulický valec 13, na ktorý je tiež pripojená výstupné časť smerového prepínača 3 Ä . Jeden vstupný prívod smerového prepínača 3 Ä je pripojený medzi zdroj tlakového média m a medzi zabezpečovací člen 327 a druhý vstupný prívod je...

Zařízení k separaci tuhých částic umístěné v tahu kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 270719

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hudeček Mirko, Hrstka Pavel

MPK: F23J 3/00

Značky: zařízení, kotle, částic, umístěné, tuhých, separaci

Text:

...zařízení k separaci tuhých částio podle vynálezu spočívá v tom že Vestavěné hady teplosměnné plochy přesunutá do prostoru separátoru umožní kompaktnější konstrukcí fluídního kotle s menšími nároky na obestavěný prostor.Provedení zarízení k separaci tuhých částíc ze spalín podle vynálezu je znázorněno na přípojených výkresech, kde na obr. 1 je príklad provedení umístění a zavěšení žaluzií, na obr. 2 je príklad zavěšení želuzií na jiná...

Zapojení přehříváku páry u spalinového kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 270676

Dátum: 12.07.1990

Autor: Vilimec Ladislav

MPK: F22G 3/00

Značky: kotle, přehříváku, spalinového, páry, zapojení

Text:

...g páry a výparník 4 kotle jsou zspojeny v sérii Z oběhového čerpadla 2 proudí voda přes vnitřní trubky ll přehříváku z páry do výpsrníku 4 a do parního bubnu 1 kotle.Spojovací potrubí gq má velmi malý prútočný průřez ve srovnání s průtočným průřezem trubek výparníku i, takže proteklé množství vody spojovací potrubím Q přímo do parního bubnu 7 kotle je velmi malé.V případě, že průtočný průřez vnitřních trubek 17 přehříváku i páry je...

Nahřívací systém výparníku jednobubnového parního kotle s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 269056

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hrstka Pavel

MPK: F22B 5/00

Značky: parního, systém, kotle, přirozenou, jednobubnového, výparníku, cirkulací, nahřívací

Text:

...do nehřívacího systému nnplněného vodou, dochází k záněrněmu obrácení cirkullce paroplynné směsi. ve výpnrníkovém aystćmu a přirozenou cirkulncí a přednoetnín nąhřívánín zavodňovecího potrubí, jehož znuistění do bubnu nebude tedy při nneknkoväní normální cirkulace po odpojení nahřívecího média e zahájení spalování vyntnveno teplotním šokům, protože bylo předchozí obrdcenou církula cí přednostně nlhříváno. Příklnd provedení vynálezu je...

Zařízení pro zvýšení účinnosti plynového kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 268251

Dátum: 14.03.1990

Autor: Nesvadba František

MPK: F23J 13/00

Značky: zvýšení, plynového, zařízení, účinnosti, kotle

Text:

...spnjen s rozvaděčem plynu. Účinek vynálezu spočívá v tom, že ostrou turbulencí se vedle zvýšeného přestopu tepla z kouřových plynů do topného média upraví stahilizace provozního tahu v oh~í tak, že se dosáhne klidného hoření plemene bez nebezpečí zhâšení i při špatných povötrnostních podmínkách. Ostrá turbulence umožní regulaci sporoprovozu zabudování ventilu mezi hlídač plemene a elektroventil. Nastavenímventilu je udržován nepřetržitý provoz...

Separátor tuhých částic přiřazených ke spalovací komoře kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 267527

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hrstka Pavel, Hudeček Mirko

MPK: F23C 11/02

Značky: komoře, spalovací, separátor, kotle, tuhých, přiřazených, částic

Text:

...spalín í média je rovnoměrnčjší.Provedení separátoru tuhých částic podle vynález je znázorněno na pfílozených výkresoch, kde nbr. 1,1 a znázorňuje príklad provedení zavěšení žaluzií a zapojení teplosmñnné plochy, obr. 2,29 znázorňuje jiný príklad provedení zavěšení a zapojení teplo směnné plochy a na obr. 3 je příklad profílů žaluzíí.Těleso~separátoru tuhých částíc ohdélníkového průřezu sestávající z přední stěny 5,zadní stěny Ž a hočních stěn...

Zařízení pro uchycení pohonu zaválcovacího nástroje v bubnu kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 264686

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hejda Aleš, Strmiska Jaroslav

MPK: B21D 39/08

Značky: kotle, nástroje, uchycení, pohonů, zařízení, bubnu, zaválcovacího

Text:

...dostatečnou sílu a lze jej umístit do osy zaválcovávané trubky, čímž je nahrazen úhlový převod. Kloubový hřídel je po celé délee zakrytý, tím odpadá fyzicky náročné a nebezpečné držení kloubového hřídele, což podstatné zvy CS 264 686 B 1 2šuje bezpečnost práce, Zařízení podle vynálezu ie znázorněno na jířiloženćm výkrese kde na obr. í je nárys a na obr. 2 bokorys s částečnými řezy.7.lĺĺl.(.llĺ pro uchycení pohonu znvftlcríváíeílío nástroje v...

Bezpečnostní kryt násypky teplovodního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 264053

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pacherník Pavel, Raiser Jaroslav, Hrubý Jiří, Gajdošík Jiří, Charvát Alois, Brtník Rudolf

MPK: F23M 7/00

Značky: násypky, kotle, teplovodního, bezpečnostní

Text:

...dvířek.Přikladné provedení bezpečnostního krytu násypky teplovodního kotle je znázorněno na příložených výkresoch, kde obr.1 znázorňuje boční řez kotlem s násypkou opatřenou bezpečnost ním krytom, obr.2 pohled na bezpečnostní kryt násypky umístčný v kotli v púdorysu.Bezpečnostní kryt násypky teplovodního kotle podle vynálezu sestává 2 desky l z ohnivzdorného materiálu, která je sklopné uchycena pomocí čepu g na stěně Q násypky Q...

Zařízení k optimalizaci výkonu kotle na plynná, kapalná nebo pevná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 263656

Dátum: 11.04.1989

Autor: Havlíček Václav

MPK: F22B 35/00

Značky: paliva, zařízení, kapalná, kotle, pevná, optimalizaci, plynná, výkonu

Text:

...3 tlaku páry a k jeho třetímu vstupu je připojen výstup prvního odporovüho teplomäru lg. K výztupu matematického členu ll je připojen první čízlicový měřicí přístroj ll.Kotel l je za spalovacím prostorem l opatřen odběrnou trubicí ll vzorku spalin zaustěnou do analyzátoru lg pro měření obsahu kysliku ve zpalinaoh. Výstup analyzútoru lg je spojen se vstupom druhého odporového teploměru ll zabudovaného na konci kotle l. K výstupu druhého...

Odlučovač popílku s dodatkovou výhřevnou plochou kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 262808

Dátum: 11.04.1989

Autor: Heřmánek Jiří

MPK: B01D 46/42

Značky: odlučovač, popílku, plochou, dodatkovou, kotle, výhřevnou

Text:

...s tangenciálně zaústěným vstupním spalinovým hrdlom, s výstupním spalinovým hrdlom a šoupátkovým uzávěrem je umístěn na tělese dodatkové výhřevné plochy kotle a vnitřním plášti odlučovače popílku, pod kterým je umístěn vozík popílku.Výhodou odlučovače popílku s dodatkovou výhřevnou plochou Kotle podle vynálezu je to, že při jednoduché konstrukcí tohoto zařízení, ktoré vyžaduje minimální stavební prostor, odlučuje ze spalín popílek,...

Zařízení pro řízení plynového radiačního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 262220

Dátum: 14.03.1989

Autor: Voleš Jaromír

MPK: F23N 5/20

Značky: plynového, řízení, radiačního, zařízení, kotle

Text:

...čerpadel a výstup obvodu DC řízení otběhových čelnedel je »při-pojem na vstup obvodu W řízení ventilu vody. Výstup obvodu VV řízení ventilu vody je ,připojen blokovací vezłbou na třetí spouš-těcí »obvod S 3 na dále je výstup druhého spouštěcĺho obvodu S 2 přlpojen no vstup třetího časovacvíhwo obvodu -CB, jehož druhý vstup je .připojení na výstup obvodu WS řízení dmychaďlwa směsi.Výstup třetího časovacího obvodu CB .je jednak připojen ta...

Zařízení pro usazování kalů v bubnu kotle s třístupňovým odpařováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262051

Dátum: 10.02.1989

Autor: Karpíšek Jiří

MPK: F22B 37/48

Značky: třístupňovým, zařízení, kotle, kalů, usazování, odpařováním, bubnu

Text:

...znázorněn na přiloženém výkresu bubnu parního kotle v nárysněm řezu.Buben 1 parního kotle s třístupñovým odpařováním je r-ozdělen dvěma příěnými pře 262051pážkami 2, 3 na první odpařovací stupeň 4 umístěný uprostřed bubnu 1 mezi oběma příčnýml přepažkami 2, 3 na druhý odpařovací stupeň 5, umístěný mezi první příčnou přepážkou 2 a prvním dnem 8 bubnu 1 a na třetí odpařovvací stupeň 7, umístěný mezi druhou příčnou přepážkou 3 a druhým dnem 8...

Izolace tepelně akumulačního kotle proti vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261352

Dátum: 10.02.1989

Autor: Přeučil Miroslav

MPK: E04B 1/62

Značky: proti, izolace, tepelně, akumulačního, kotle, vlhkosti

Text:

...a mezi soustavu izolečních azbestocementových vlnitých desek a stěnn objektu je uložen další izolační materiál.Izolace tepelně izolačního pláště tepelné akumulačního kotle podle vynálezu zabráni pronikání vlhkosti do tepelné izolacea rovněž unikání tepla a toto teplo, které dosud unikalo, výhodně využije k temperování místnosti, ve které je umístěn kotel.Toto zachycaní tepla zvyšuje tímto tepelnou účinnost otopnévVynález a jeho účinky...

Spalovací komora fluidního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 260940

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hrstka Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: komora, spalovací, fluidního, kotle

Text:

...jsou svými trubkami zároveň zapojeny horní přepážka i spodní přepážka, přičemž spodní přepážka je na vstupu propojenasvíslými trubkami s výparníkovým dnem spalovací komory.Výhoda spalovací komory dle Vynálezu spočívá V tom, že respektuje rozdílné požadavky na její velikost z hlediska optimalizace fluidního spalování a zabraňuje vzniku fluidního mraku V ní na straně jedné, a na straně druhé umožňuje instalování potŕebných výparníkových...

Přehřívák páry plamencožárotrubného kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 259848

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šámal Václav, Kubíček Václav, Košvanec Josef

MPK: F22G 7/10

Značky: kotle, páry, plamencožárotrubného, přehřívák

Text:

...tím, že výstupní komora přehřátá páry, ktera je umístěno dole, je přes uzavírací ventil prepojenia s vodním prostorem bubnu, je umožněno zavodnění přehřívaku páry při zatápěni ko-tle, naníž by bylo třeba použít jakěhokolí dalšího ventilu a tím zařadit přehřívak do oběhu kotle jako odpařovací plochu. Propojením výstupní komory přehřáté páry přes uzavírací ventil s odvodňovacím potrubím se před najetím kotle na výkon odvodní...

Zapojení automatického doběhu čerpadla plynového kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 259656

Dátum: 17.10.1988

Autori: Slezáček Karel, Smýkal Lubomír

MPK: F24D 3/02

Značky: plynového, zapojení, doběhu, automatického, kotle, čerpadla

Text:

...Je Éčinnoet vytápěni optimální, čímž opět dojdeke žvýšeni nákladů na vytápění, nebot ee eníži Jmenovitá Éčinnoet kotle. Nevie dochází k provozu kotle v oblastiroeného bodula tím ke značněmu vlhnutí kotle a velkému zkránvUvedené nevýhody dosavadního stavu do značné míry odstraňuje zapojení automatického doběhu čerpadla plynového kotle, opatřeného kotlovým termostatem, pokojovým termosta~ tem, omezovačem plynu a elektromagnetickým ventilem...

Zařízení k odloučení vlhkosti z páry odebírané do vstřikovacího kondenzátoru z bubnu parního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 259338

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kredba Josef, Průša Josef, Karpíšek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: páry, zařízení, vstřikovacího, kotle, parního, bubnu, odebírané, odloučení, kondenzátorů, vlhkosti

Text:

...do vstřikového kondenzátoru z bubnu parního kotle, přičemž kondenzát vzniklý 2 páry je použit k regulaci teploty přehfáté páry. Podstata vynálezu záleží v tom, že spojovací trubky z bubnu do vstřikového kondenzátoru jsou spojeny prodlužovacími trubkami se sběrnou trubkou odloučené páry,otevženou u dna bubnu.zařízení zajišťuje potřebné množství vstłiku a potřebné snížení teploty přehřáté páry. Płíklad provedení zařízení podle vynálezu je...

Spalovací komora fluidního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 258600

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kuchař Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: komora, spalovací, fluidního, kotle

Text:

...nových škvárových svahů trvá 20 hodin. Zvyšuje se pracnost a náklady na údržbu.Cílem vynálezu je zdokonalení spalovací komory za účelem zvýšení účinnosti kotle a snížení pracnosti a nákladů při údržbě.Nevýhody známých řešení odstraní spalovací komora fluidního kotle, která je po obvodo~ vých stěnách opatřenâ kotlovými trubkami, které jsou propojeny spojovacíml komorami a ve spodní části je pohyblivý šikmý rošt, po jehož stranách jsou...

Zapojení kondenzátoru do napájecího systému kotle a do rozvodu horkovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257705

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kiesel Luboš, Kukrecht Oldřich

MPK: F22D 1/50

Značky: kotle, systému, napájecího, zapojení, horkovodu, kondenzátorů, rozvodu

Text:

...spočívají ve vzniklé úspoře paliva a v úspoře přídavné vody, která unikla ve formě páry do atmosféry.Na připojeném obrázku je znázorněno ve schěmatu zapojení kondenzátoru do napájecího systému kotle a do rozvodu horkovodu podle vynálezu, které zavádí brýdové páry do kondenzátoru.Napájecí nádrž l má nad hladinou g umístěn odplynovací prostor 5, do něhož je zaústěno potrubí A pro přívod napájecí vody a potrubí 3 pro prívod páry k odplynění....

Těleso radiačního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 257014

Dátum: 15.04.1988

Autori: Drápal Radovan, Rybář Václav

MPK: F28D 1/06, F23M 5/00

Značky: radiačního, kotle, těleso

Text:

...spodním prstencem Q je umístěn spodní prostor 1 pro přívod vratného média potrubím §. Spodní prostor 1 je účelně vytvořen z těhož materiálu jako horní sběrný prostor 5.Palivové směs se přivádí na horním konci kotle přívodní trubkou 2, procházející horním sběrným prostorem § a zakončenou rozdělovačem lg, účelně ve tvaru děrovaného kulověho vrchníku, vytvořeného např. podle československého A 0 č. 245 638. Z něj vstupuje do zapalovací a...

Způsob uvádění vysokotlakého parního kotle do provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255808

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šilmák Jiří, Vápeník Jaroslav, Běťák Jaroslav, Lapačka Petr, Hrstka Pavel

MPK: F22B 35/04

Značky: parního, provozu, uvádění, způsob, kotle, vysokotlakého

Text:

...armatury lg. Poloha kuželky odvodňovaci armatury lg je propro parní kotel uváděný do provozu podle vynálezu nevýznamná. Parní kotel uváděný do provozu má V úvodní fázi uzavřenu oddělující armaturu §, napájecí armaturu 1, uzavírací armaturu Ě, odvodňovací armaturu 3 a transportni armaturu lg.Přehřátá vodní pára je z parní sběrny gł transportována do parního předehříváku l pootevřením oddělující armatury § parního kotel uváděného do provozu....

Plášť radiačního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 254622

Dátum: 15.01.1988

Autori: Drápal Radovan, Rybář Václav

MPK: F23M 5/00, F28D 1/06

Značky: kotle, plášť, radiačního

Text:

...prohořet a tím vyřadit kotel z činnosti. Další velkou Výhodou je celistvá stěna vnitřníhoU článkcvých kotlů se může stát, že utěsnění jednotlivých článků navzájem není ve všech místech dokonalé, takže do reakčního prostoru kotle může vniknout voda. což vede rovněžk poruše činnosti kotle. To je u pláště podle vynálezu vyloučeno.Další výhoda spočívá V tom, že trubkové kanály, odlité vcelku s celistvou stěnou jsou poměrně krátké, takže při...

Těleso fluidního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 236163

Dátum: 01.12.1987

Autori: Beránek Jaroslav, Němec Bohumil

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidního, kotle, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Těleso fluidního kotle pro spalování látek tuhých, kapalných a plynných a látek odpadních ve fluidním ohništi umístěném v dolní části tělesa fluidního kotle. Těleso sestává z vnitřní membránové stěny tvořené spirálovitě vinutou trubkou, jejíž spirály jsou pevně spojeny spirálovou přepážkou a vnější membránové stěny tvořené spirálovitě vinutou trubkou, jejíž spirály jsou pevně spojeny druhou spirálovou přepážkou, která je spojena s víky a dále...

Zapojení pro nastavení žádané hodnoty tlaku páry na výstupu z kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 253013

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pidermann Bohumil, Pokorný František

MPK: F22B 35/00

Značky: tlaku, žádané, zapojení, páry, nastavení, hodnoty, výstupu, kotle

Text:

...vlechcoy zbývsjící mam bloky a vodní olektrex-ny. Vyuiití vynilezu bude proto s rozvoje elektrizaaní souaťàvy 341. pozrennaąss.Príklad zapojení žédané hodnoty tlaku páry na výstupu a kotle je nakraslen v blokovám sche/matu na pŕipojenâm výkrese.Na první vstup prvního komparatoru 2 maxim je přes generátor 1 funkce videné hodnoty tlaku páry sa kotlem podle parního výkonu zepojens svorka jj skutečně hodnoty parního výkonu. Na jeho druhý...

Způsob napájení parního kotle na odpadní teplo

Načítavanie...

Číslo patentu: 241746

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kužalek Vladimír, Truksa Josef

MPK: F22B 37/00

Značky: odpadní, způsob, napájení, kotle, parního, teplo

Text:

...kotle na odpadní teplo.Nyní bylo nalezeno, že náklady na napájecí zařízení a jeho regulaci lze vyloučit a ná~ klady na kotel a jeho armaturu lze podstatné snížit způsobem napájení perního kotle na odpadní teplo podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že se napájení provádí kondenzátem o tlaku o 0,1 až 1,5 MPa vyšším než je tlak vyráběné páry a odluhuje se přebytkem tohoto kondenzátu po jeho expanzí na tlak vyräběné páry.Použití...

Vestavba parního vodotrubného kotle s přirozenou cirkulací, zejména na využití odpadního tepla z kouřových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241743

Dátum: 15.09.1987

Autori: Uhlío František, Emolík Jioí

MPK: F22B 21/02

Značky: vodotrubného, parního, využití, tepla, vestavba, kotle, přirozenou, cirkulací, zejména, kouřových, odpadního, plynů

Text:

...kouřových plynů, vznikiých spálením zemního plynu, které by bez předchozího ochlazení měly při odvodu do ovzduší teplotu kolem 500 °C.Parní vodotrubný kotel sestává z pláště 1 opatřeneho vstupním hrdlem 2 horkých kouřových plynů a výstupním hrdlem 3 ochlazených kouřových plynů. Dále sestává z vestavby, která je tvořena svazkem 4 varných kotlových trubek upevněných do spodní trubkovníce 5 a do horní trubkovnice 6. Svazek 4 varných...

Způsob uvádění vysokotlakého parního kotle do provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241211

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šedý Václav, Matura Karel

MPK: F22B 35/00

Značky: vysokotlakého, uvádění, kotle, způsob, provozu, parního

Text:

...spalování ve spalovací komoře kotle prudké zvyšovaní výkonu topení kotle, neboť teplotní diference At mezi dvojlceml termočlankü o rüzném ponoru v kovu kotlového tělesa je blízka maximálně přípustně teplotní diferen ci mezi dvojlceml termočlánkü o rüzném ponoru v kovu kotlového tělesa.Příklad provedení způsobu podle vynálezu je znázorněn na připojenérn výkresu zobrazujícím dva parní kotle prepojené jak parní sběrnotl na přehřátou vodní...

Těleso radiačního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 252225

Dátum: 13.08.1987

Autor: Valečko Zdeněk

MPK: F23M 5/00

Značky: radiačního, kotle, těleso

Text:

...při spalování, což je prvotním předpokladem pro další zdokonalování konstrukcí radiačních kotlů.Dalším přínosem tohoto konstrukčního řešení kotel je možnost použít jako materiál pro kotlové plášte žáruvzdorné kžemenné sklo, které propouští tepelné záření v rozsahu vlnových délek od 0,25 do 3,5 m, to je v pásmu, kde dochází k vyzařovaní prakticky veškeré energie uvolňované na povrchu radiační náplně. Praktický význam této vlastnosti je...

Plášť fluidního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 243195

Dátum: 15.07.1987

Autori: Fröhlich Hans-otto, Griehl Volker, Scholz Peter, Pleska Alexander

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidního, kotle, plášť

Text:

...pevně spojenými spiralovými přepážksmí. Horní konce spirál jsou zaústěny do sběrače, který současně tvoří víko fluidního kotle. K dolnímu konci membrdnové stěny je pevně připojena příruba pro připevnění plášte kotle k tělesu fluidního ohniětě.Výhodou vynalezeného plášte fluidního kotle je především to, že snižuje tepelné ztráty,protože spaliny, odtéksjící z fluidního ohníětě, omývají vnitřní povrch pldětě kotle a předevsjí teplo vodě,...

Způsob zavádění vratné vody dopravované cirkulačním čerpadlem do horkovodního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 238992

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kučera Vladimír

MPK: F22D 7/04

Značky: dopravované, vratné, zavádění, způsob, kotle, horkovodního, cirkulačním, čerpadlem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zavádění vratné vody dopravované cirkulačním čerpadlem do horkovodního kotle je určen pro kotle bubnové s přirozenou cirkulací a zavodňovacími trubkami vyvedenými z bubnu, které přivádějí vodu ke všem výhřevným plochám. Ve všech zavodňovacích trubkách jsou vestavěny injektory, do jejichž trysek se přivádí vratná voda od cirkulačního čerpadla. Po výstupu z trysek se ve směšovací difuzorové části vratná voda mísí s teplejší vodou...

Způsob zpětného získávání hydrogensiřičitanu hořečnatého z odpadních plynů z kotle na spalování výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237301

Dátum: 15.04.1987

Autori: Danninger Herbert, Schröttner Erwin, Künster Wolfgang, Apel Wolfgang, Loquenz Heinz, Wallner Gerhard

MPK: C01F 5/42

Značky: plynů, horečnatého, výluhu, způsob, spalování, kotle, hydrogensiřičitanu, zpětného, získavání, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpětného získávání hydrogensiřičitanu hořečnatého z odpadních plynů z kotle na spalování výluhů, při němž se absorpce oxidu siřičitého provádí v alespoň jednom stupni pracujícím s normálním siřičitanem hořečnatým a v alespoň jednom stupni pracujícím s hydrogensiřičitanem hořečnatým, se vyznačuje tím, že se v absorpci vyrobí větší množství normálního siřičitanu hořečnatého, než jakého je třeba k výrobě hydrogensiřičitanu, a navíc vyrobené...