Patenty so značkou «kotla»

Spôsob regulácie výkonu splyňovacieho kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288260

Dátum: 09.03.2015

Autori: Valíček Jan, Műllerová Jana, Müller Miroslav, Borovička Alojz, Hloch Sergej, Lupták Miloslav

MPK: F23N 3/00, F23N 5/02

Značky: kotla, spôsob, splynovacieho, regulácie, výkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu viacparametrovej regulácie výkonu splyňovacieho kotla určeného najmä na vykurovanie a/alebo ohrev teplej vody na vykurovanie rodinných domov, bytov, penziónov, reštauračných a hotelových prevádzok a priemyselných objektov ? hál. Pri termostatom nastavenej teplote teplej výstupnej vody z kotla a/alebo i pri termostatom nastavenej teplote vo vykurovanej miestnosti PID regulátory v splyňovacom kotle riadia tlak spalín...

Turbulátor v spalinovej rúrke kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288137

Dátum: 09.10.2013

Autori: Krak Michal, Kalincová Daniela, Lipták Peter, Andrejčák Imrich, Barborák Oto

MPK: F28F 13/12, F28F 1/40

Značky: turbulátor, kotla, spalinovej, rúrke

Zhrnutie / Anotácia:

Turbulátor (1) pozostáva z rovinnej časti (4), ktorá je aspoň jedenkrát zastrihnutá a zastrihnuté ramienka (8) a (9) zvierajú uhol 30° až 70°. Turbulátor je vybavený striedavými výstupkami, ktorých os zviera s kolmicou uhol 25° až 45°. Výška turbulátora je 0,97- až 0,99-násobkom vnútorného priemeru rúrky (5).

Kúrenisko teplovodného splynovacieho kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6396

Dátum: 01.03.2013

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 10/00, F24B 1/19, F23L 9/06...

Značky: teplovodného, splynovacieho, kotla, kúrenisko

Text:

...tvarovky vybavené doplnkovými otvormi ďalšej fázy,umiestnenými nad prvou kaskádovou plochou.Primámy vzduch je vháňaný základnými otvormi prvej fázy spravidla umiestnenými pod kaskádovou plochou s rebrami a výhodne je primámy vzduch tiež vháňaný aj doplnkovými otvormi ďalšej fázy spravidla umiestnenými nad kaskádovou plochou s rebrami.l. Kaskádový profil privedie primámy vzduch bližšie k dýze.2. Dochádza k posúvaniu paliva hlavne v stredovej...

Teplovodný výmenník kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6085

Dátum: 03.04.2012

Autor: Beloš Miroslav

MPK: F24H 7/00, F28D 7/16

Značky: hmoty, teplovodný, drevnej, pyrolytické, kotla, spaľovanie, výmenník

Text:

...prvkov priehradiek vychádza z náhodnej činnosti kladenia stanoveného počtu prekážok v ohraničenom priestore do cesty prúdenia tepelnej energie. Tento proces náhodného usporiadania presnej množiny prvkov sa pridŕža princípu rovnomerného rozloženia V priestore s prihliadnutím na dostupnosť každého prvku na mechanické čistenie cez čistiace otvory v komínovej sústave výmenníka počas údržby.Ďalšou účelovou funkciou je usmernenie a rozptýlenie...

Spaľovacia komora kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6084

Dátum: 03.04.2012

Autor: Beloš Miroslav

MPK: F23B 10/00, F24B 1/19, F23L 9/06...

Značky: kotla, pyrolytické, hmoty, spaľovanie, drevnej, spaľovacia, komora

Text:

...komory na usmernenie plameňa, a tým účinné dohorievanie zvyškov pevných častíc paliva. Vybratia na vloženie tesniacej šnúry na dosiahnutie dokonalého utesnenia medzi vložkou a zadnou tvarovkou má aj zadná tvarovka.Dôsledkom takto skonštruovanej spaľovacej komory kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty je eliminácia možnosti priameho styku vysokej spaľovacej teploty paliva s kovovou konštrukciou výmennika z dôvodov (pozri Doterajší...

Kúreniskový a spaľovací priestor kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6083

Dátum: 03.04.2012

Autor: Beloš Miroslav

MPK: F24B 1/19, F23L 9/06, F23B 10/00...

Značky: spaľovanie, hmoty, pyrolytické, drevnej, kúreniskový, kotla, spalovací, priestor

Text:

...je dýza vytvorená zo žiarobetónu. Kompozícia použitých materiálov na výrobu dýzy nie je typickým izolantom, ale výhodne obsahuje vodivé prvky v podobe armovacích kovových špirálok, ktoré okrem zvýšenia pevnosti svojou vodivosťou zabezpečujú prenos tepla, ktoré je odovzdávané vykurovaciemu médiu(vode) v styčných plochách s kovovou konštrukciou telesa kotla.Dýza je vytvorená z dvoch navzájom zrkadlovo zhodných časti, pričom v priečnom reze má...

Dvierka kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6068

Dátum: 03.04.2012

Autor: Beloš Miroslav

MPK: F23M 7/00

Značky: spaľovanie, drevnej, hmoty, pyrolytické, kotla, dvierka

Text:

...aj plynotesného utesnenia dvierok kotla. V dôsledku toho je po obvode liatinových dvierok vytvorená drážka, do ktorej je vložená tesniaca šnúra. Konštrukčná riešenie samotných krídel dvierok dopĺňa konštrukčné riešenie kovania na otočné spojenie dvierok s rámikom dvierok. Jedná sa o rozoberateľný spoj, pričom na telese sú vytvorené najmenej tri pánty v tvare U, otvorenou stranou striedavo uspo l 0riadané a na rámiku dvierok sú vytvorené...

Spôsob regulácie výkonu splyňovacieho kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5414

Dátum: 07.04.2010

Autori: Lupták Miloslav, Valíček Jan, Müller Miroslav, Borovička Alojz, Műllerová Jana, Hloch Sergej

MPK: F23N 1/02, F23N 3/00

Značky: kotla, regulácie, splynovacieho, výkonu, spôsob

Text:

...zvyšuje bezpečnosť,ekológiu a ekonomiku prevádzky kotla. Prevádzkové, ekologické a ekonomické výhody a dôležitosť využitia kontroly hlavných technologických parametrov v reálnom čase navrhovaným spôsobom podľa nameraných teplôt komplexne znázorňuje príklad kontroly správneho vzťahu týchto parametrov u novo vyvinutého kotla s ozn. MAGA-23 (turbo), kde sa využitím technického riešenia dosahuje prekročenie projektovaného výkonu na takomto...

Spaľovacia komora splynovacieho teplotného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5350

Dátum: 08.02.2010

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23L 9/00, F24B 1/00, F23B 10/00...

Značky: spaľovacia, teplotného, komora, splynovacieho, kotla

Text:

...riešenia, pričom jeho podstata je nasledovná. Spaľovacia komora teplovodného kotla je tvorená dvojitým kovovým plášťom oblého tvaru s prednozadnou osou súmernosti. Vo vnútri spaľovacej komory je vsadená keramická vložka oblúkovitého prierezu a keramická tvarovka. Keramická vložka je otvorená smerom k roštovaciemu zariadeniu (pozri UV 17456), prípadne ku keramickej splynovacej dýze (pozri UV 4381), s prednej strany je vybavená vybraním pre...

Kúrenisko splynovacieho kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5349

Dátum: 08.02.2010

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 10/00, F24H 1/00, F24B 1/00...

Značky: splynovacieho, kotla, kúrenisko

Text:

...a splynovanie dreva, biomasy i uhlia kombinuje hore uvedené spôsoby. Problémom však vždy zostáva dobré vyriešenie kúreniskového kotla.Podstatou úžitkového vzoru je kúrenísko vytvorené vrchným plášťom oblého profilu a spodným plášťom,pričom na spodnej časti plášťa sú vložené keramické pláty a uprostred dna keramická dýza alebo rošt alebo roštovacie zariadenie. Na vrchný plášť nadväzuje dutina pre ohrev primárneho vzduchu a chladiaci...

Kúreniskový a spaľovací priestor teplovodného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5272

Dátum: 05.11.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23L 9/00, F23B 10/00, F24B 1/00...

Značky: kúreniskový, spalovací, kotla, teplovodného, priestor

Text:

...kotlom. Na obrázku č. 2 je rez teplovodným kotlom, ktorý je kolmý k predchádzajúcemu. Na obrázku č. 3 je perspektivny pohľad na keramicku dyzu spaľovacej komory.Na uvedených obrázkoch je príklad technického riešenia kúreniskového a spaľovacíeho priestoru teplovodného kotla, kde násypka je umiestnená v homej časti kotla a má vonkajší plášť 7 a vnútomý plášť 8 oblého tvaru. Vonkajši plášť 7 násypky prechádza v homej časti do chladiaceho...

Spaľovacia komora splyňovacieho teplovodného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5271

Dátum: 05.11.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 10/00, F24B 1/00, F23L 9/00...

Značky: komora, kotla, spaľovacia, splynovacieho, teplovodného

Text:

...priestor s prednozadnou osou súmernosti a tento priestor je otvorený smerom k roštovaciernu zariadeniu, prípadne ku kerarnickej splyňovacej dýze obojstranným úkosom. Keramická vložka leží na dne plášťa spaľovacej komory a dolieha na keramickú tvarovku a z prednej strany je vybavená vybranim pre odvod spalín a len v spodnej časti dolieha k prednej stene spaľovacej komory.Spaľovací proces prebieha nasledovneDo homej násypnej komory kotla...

Teplovodný výmenník kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5211

Dátum: 06.08.2009

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F28D 7/00, F24H 7/00

Značky: výmenník, kotla, teplovodný

Text:

...ší plášť vodného telesa a druhý plášť je vonkajší plášť spalinového kanálu.Spaliny vychádzajúce zo spaľovacieho priestoru kotla vstupujú do jedného alebo viacerých kanálov umiestnených vo vnútri vodného telesa a súčasne spaliny vstupujú i do spalinového kanálu, ktorý obklopuje zvonku vodné teleso. Z horného priestoru spalinovćho kanálu potom spaliny spoločne odchádzajú cez ventilátor do dymovodu. Vo vnútornom priestore kanálu môžu byť...

Kotol na spaľovanie drveného uhlia s primiešavaním biomasy a spôsob prevádzkovania kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19905

Dátum: 13.05.2009

Autori: Kaizuka Kazuyoshi, Asakawa Takaharu, Yoshikawa Kazuhito, Ishikawa Noriaki, Kurata Chikatoshi, Taniguchi Koji

MPK: F23C 5/08, F23C 99/00, F23C 1/00...

Značky: primiešavaním, kotla, prevádzkovania, uhlia, kotol, drveného, spôsob, spaľovanie, biomasy

Text:

...od 3 do 5 mm). Avšak, v prípade, kedy významne veľké množstvo paliva z biomasy je drvené na častice s takto relatívne malou veľkosťou častíc,t.j. v rozsahu od 3 do 5 mm, mal by sa vyžadovať veľmi veľký výkon drvenia, čo vedie ktak veľkým stratám energie, že je to na úkor primárneho účelu používania paliva z biomasy.0007 Obr. 8 je graf ukazujúci rozdelenie veľkosti častíc dreveného paliva z biomasy po nadrvení drvičkou výhradne pre biomasu....

Kúrenisko splynovacieho teplovodného kotla na kombinované palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5006

Dátum: 05.02.2008

Autor: Cankař Jaroslav

MPK: F23B 60/02

Značky: splynovacieho, kotla, kombinované, kúrenisko, paliva, teplovodného

Text:

...kúreniska je usmerňovaný plameň, dochádza k optimálnemu primicšaniu vzduchu do plameňa a tým k dokonalému spaľovaniu, ktoré spĺňa aj najprísnejšie ekologické normy.b) Otočný rošt zjednodušuje odstraňovanie popola a rôznych zbytkov z priestoru násypky - jednoduché a nenáročné čistenie.c) Segmenty roštu s výstupkami a vybraniami umožňujú prerriiesenie paliva, zjednodušujú horenie a zaisťujú trvalý menovitý výkon.d) Kúrenisko umožňuje...

Spaľovací priestor kotla s predohrevom prívodného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4821

Dátum: 02.08.2007

Autor: Benda Leopold

MPK: F23L 5/00, F23L 15/00

Značky: vzduchu, prívodného, predohrevom, spalovací, kotla, priestor

Text:

...znázomený celkový pohľad na spaľovací priestor kotla s predohrevom prívodného vzduchu podľa tohto technického riešenia. Na obr. 2 je schematicky znázomený reflektor kotla podľa technického riešenia v priečnom reze a na obr. 3 je znázomenà spodná časť reflektora kotla v axonometrickom pohľade.Príklady uskutočnenia technického riešeniaExistujúci kotol na spaľovanie kukurice s výkonom 30 kW nebol vybavený predohrevom prívodného vzduchu. S cieľom...

Zebezpečovacie zariadenie proti prehrievaniu kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3815

Dátum: 04.05.2004

Autor: Ligocki

MPK: F23N 5/00

Značky: prehrievaniu, kotla, zebezpečovacie, zariadenie, proti

Text:

...ventilom. l( otvoreniu poistného ventila dochádza zvýšením tlaku v celom vyhrievacom systéme.Akje celý systém otvorený, to znamená, že ak obsahuje otvorenú expanznú nádobu, nie je potom zariadenie vybavené poistným ventilom a odvod prebytočného tepla je rie šený pomocou prepadu chladiacej kvapaliny, zmiešanej s vyhrievacou kvapalinou, z expanznej nádoby.Všetky uvedené typy systémov podstatne uľahčujú prácu pri montáži kotlov a ich...

Rúrka najmä do výmenníka tepla, kotla a teplovzdušného agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3055

Dátum: 03.12.2001

Autori: Kentoš Pavol, Greif Viliam

MPK: B21D 53/02, B21C 37/15

Značky: rúrka, tepla, teplovzdušného, najmä, výmenníka, kotla, agregátu

Text:

...Nastáva taktiež lepšie usmernenie prúdenia tepla medzi rúrkami, napríklad spalín. Napokon výhodou je aj ten fakt, že sa využívajú až 3/4 plochy plášťa rurky na účinnú teplovýmennú činnosť pri použití na výrobu niembránových stien kotla, oproti 112 u růrok kruhového tvaruPrehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je mázomený predmet úžitkového vzoru, kdeobr. 1 predstavuje rúrku do obecného výmenníka tepla, kde jej steny sú v...

Zariadenie na naštartovanie plynového kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2389

Dátum: 14.02.2000

Autori: Růžička Jan, Kopřiva Petr

MPK: F23Q 2/173, F23D 14/28, F24C 3/10...

Značky: plynového, zariadenie, naštartovanie, kotla

Text:

...umožňuje konštrukciou nenáročnou na výrobu a použité materiály vylúčiť nevyhnutnosť inštalácie akumulátora plynu na štartovanie plynového kotla, napojeného na zásobník skvapalneného plynu u miestnený vo vonkajšom prostredí.Prehľad obrázkov na výkreseZariadenie na naštartovanie plynového kotla podľa technického riešenia je schematicky znázornené na priloženom výkrese. Prípojnáarmatúra s ventílom sú tu znázornené v reze.Príklad uskutočnenia...

Usporiadanie spaľovacieho priestoru kotla na pyrolytické spaľovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 817

Dátum: 10.05.1995

Autori: Horňák Jiří, Krček František, Ecler Miroslav

MPK: F23G 5/027, F23M 3/14, F23L 1/00...

Značky: spaľovanie, priestoru, drevnej, kotla, pyrolytické, usporiadanie, spaľovacieho, hmoty

Text:

...1 znázorňuje v pozdľžnom reze celkové usporiadanie spaľovacieho priestoru kotla s dvojdielnou priehradkou umiestnenou na podperkách a na obr.2 je znázornený variant usporiadania spaľovacieho priestoru kotla s jednodielnou priehrad kou uloženou na výstupkoch upravených na vnútornej stene telesaPri usporiadaní podľa obr. I je spaľovaci priestor vo vnú tri telesa 1 kotla rozdelený na hornú a spodnú časť priehradkou2 pozostávajúcou z dvoch dielov...

Vystužovací mechanizmus pre kompenzátor netlakového potrubia parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266260

Dátum: 13.12.1989

Autor: Bodnár Peter

MPK: F22B 37/00

Značky: netlakového, kotla, mechanizmus, kompenzátor, vystužovací, potrubia, parného

Text:

...rozpojeniu spoja. Ak je olrubnó komponzovat aj Uhl 0 VČ odchýl xi Lvarovýmí plcchmí úmerneky od smeru potrubncj trasy,je potrebné vertikáinu vôľu muHlavnú výhody riešenia vystuženia komponzátola podľa tohto vynáiuzu spočívajú v tom,že kompenzátory ju možne zaradiť do otruhncj trasy D 02 ůalšĺch podporných ulemvntov, resp. vystužuním voći zmnwm sposobom sa dosiahne úsporu materiálu a zuížnnio prncnoští pri zachova ní konštrukčne) a...

Spôsob regulácie prívodu plynu do plynového vykurovacieho kotla a zariadenie na vykonanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263375

Dátum: 11.04.1989

Autor: Beitl Ludek

MPK: F24H 9/20

Značky: vykurovacieho, zariadenie, plynů, plynového, vykonanie, přívodů, regulácie, spôsobu, tohto, kotla, spôsob

Text:

...zariadenie ja lacné, zvýšené náklady na jeho inštaláciu sa skoro uhradia z dosiahnutých úspor plynu, ktoré sa predpokladajú vo výške 10 až 15 1 podľa druhu a typu spotrebiča a v závislosti na režime prevádzky.K vykurovaciemu plynovému kotlu sa nainštaluje regulačná zariadenie podľa vynálezu,pozostávajúce z termostatu, snímajúceho výstupnú teplotu vody z vykurovacieho kotla, s možnostou nastavenia teplot vody od cca 30-°C do 70 °C a z...

Zariadenie na zavesenie prednej steny dodatkového tahu kotla v oblasti vyšších teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 257832

Dátum: 15.06.1988

Autor: Pisár Ľudovít

MPK: F22B 37/24

Značky: kotla, oblastí, vyšších, prednej, stěny, zariadenie, teplot, dodatkového, zavesenie

Text:

...závesným tiahlom cez oká na vlastný skriňový nosník uložený na vyčnievajúci dielec.Návrh podľa výnálezu podstatne zjednodušuje konštrukčné riešenie zariadenia na zavesenie rúrok prednej steny dodatkového ťahu v oblasti vysokých teplôt spalín až 500 °C a jej prepojenia s aalšou časťou výhrevnej plochy. Zlepšia sa tiež tlakové pomery na strane pary, nakolko prepojenie výhrevných plôch parného kotla je riešené priamo bez vstupných a...

Rošt fluidného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257492

Dátum: 16.05.1988

Autori: Muráni Ján, Gubčo Vladimír

MPK: F23C 11/02

Značky: rošt, kotla, fluidného

Text:

...následných možných deformácii roštu. Konštrukcia roštu zabezpečuje tiež neprepadovost častíc fluidnej vrstvy pod rošt v celom pásme prevádzky. ochranu chladených rúrok pred erôziou horúcimi časticami fluidnej vrstvy a zjednoduší sa montáž a jeho údržba.Rošt fluidného kotla podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nárys priečneho rezu roštu, na obr. 2 je jeho pôdorys a na obr. 3 je pozdlžny rez roštuchladené rúrky l...

Zariadenie na zamedzenie dilatácie bandáží kotla počas montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 257104

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kanta Dominik, Dubnický Alexander

MPK: F16M 1/08

Značky: zariadenie, dilatácie, zamedzenie, bandáží, kotla, montáže, počas

Text:

...čím. sa zníži materiálová náročnosť a pracnost pri výrobe a mon.táži.Na priložených výkresoch sú znázornená dva príklady použitia, respektíve použitia zavesenia zvislých n-oisníkov bandáži, pričom na obr. 1 A je V náryse, na obr. 1 B V bokoryse, na obr. 3 A a na obr. 3 B V reze znázornené spojenie, pri ktorom je zamedzená dila itácia bandáže kotla počas montáže a na obr. ZA v náryse, na obr. ZB v bokoryse, na obr. dA a na obr. IB v reze...

Záves komory kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256572

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lacková Katarína

MPK: F22B 37/24

Značky: závěs, komory, kotla

Text:

...pripojených výkresoch sú znázornená rôzne prevedenia závesov a ich umiestnenie na kotli, kde na obr. 1 je znázornená horná časť vežověho kotla s rozmiestnením komôr a výhrevných plôch, na obr. 2 je záves so vzperou a princíp jeho činnosti, na obr. 3 je záves s tiahlom, na obr. 4 je záves s volným podopretím.Na obr. 2 je komora 1, cez rúrkové zväz ky 9 spojená s mernbránovou stenou 2, za vesená na pohyblivom konci (bod G jednoramennej...

Rošt fluidného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254700

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gubčo Vladimír, Muráni Ján

MPK: F23C 11/02

Značky: rošt, fluidného, kotla

Text:

...drážkaíni v pozdĺžnej osi vystužené plochýml tyčami, na ktoré sú vždy len z jednej stranyprivarené usmerňovvacie segmenty prekrýva i júce priečne drážky, Výhoda tohoto riešenia je, že priečne drážky vytvorené takmer po celej šírke priebežných bombírovaných oceľových pásov kompenzujú pozdĺžne dilatačné rozdiely vyplývajúce z rôznej teploty oceľových pásov a chlnadených rúr-ok, čím sa odstraňujú príčiny vzniku napätí a následných možných...

Výparník parného kotla s paralelne radenými závesnými rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 243937

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kopecký Josef, Mach Jaroslav, Wenigová Libuše, Urbanec Jan

MPK: F22B 37/00

Značky: rúrkami, parného, kotla, závesnými, paralelně, radenými, výparník

Text:

...pričom clonky sú alebo individuálne,alebo skupinové. Ďalšou výhodou takejtokonštrukcie výparnĺka je, že počet závesných rúrok sa rozvidličkovaním postupne môže meniť podľa potrieb geometrickej konfigurácie zavesených tvýhrevných plôch. Tiež je možné podľa hmotnosti zavesených výhrevných plôch parného kotla postupne meniť nosný prierez závesných rúrok. Výhodou radenia rúrkových stien a závesných rúrok do samostatných paralelných vetiev...

Výparník kotla s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 251548

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

MPK: F23C 11/02

Značky: výparník, kotla, spaľovaním, fluidným

Text:

...a zav-odňovacími rú-rami tvoria samostatný - druhý cinkulaičný okruh.Roztdelením systému cirkulácie vody v 0 výparníiku kotla s fluidným spaľovaním na dva samostatné okruhy, dosahuje sa v druhom okruihu, do ktorého sú zaradené handovité rúrlky výparnika, priaizn-ivých ,podmienok pre vznik spoiahlivej cirkulálcie.Druhý cirkulaičný okruh je totiž výhodne nnapájaný samostatne vedenými vellkiopriemerovými zavodñovacími rúrami s ciel-om...

Prehrievač pary parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239582

Dátum: 15.06.1987

Autori: Seeanský Ivan, Eík Gabriel

MPK: F22G 7/00

Značky: fluidným, kotla, parného, spaľovaním, prehrievač

Text:

...z prehrievačov, ktorých hady, potažen zväzky hadov, sú do fluidnej vrstvy ponorené v pravidelne opakovanom poradí alebo tak, že v jednom zväzku hadov sa vystriedajú všetky hady prehrievačov. Všetky prehrievače majú vstupnú a výstupnú komoru, pričom vo vetvách prívodných potrubí sú umiestnené regulačná armatúry.Výhody takýchto usporiadaní prehrieva čov tvoriacich skupinu prehrievačov umiest nených v jednom, alebo viacerých fluldných...

Výparník parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239580

Dátum: 15.06.1987

Autori: Žuffa Milan, Sakaloš Štefan

MPK: F22B 31/00

Značky: fluidným, výparník, parného, kotla, spaľovaním

Text:

...krabíc, prináša toto riešenie aj výhody samonosnosti fluidného roštu. Na obr. 1 a 2 je v rezoch A-A, B-B, CC, schematicky znázornený parný kotol s atmosférickým fluidným spalovaníms výrazne vyznačenou výparnikovou časťou. Na obr. 3 je v reze A-A a na obr. 4 v reze C.C detailne výparník parného kotla s fluid ným spaľovaním. .Pracovné médium vstupuje do výparníka 25 cez rozdeľovacie komory 1, prechádza rúrkami jednotlivých stien 3, 4, 5,...

Uzáver výtokového hrdla spalovacej komory parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239576

Dátum: 15.06.1987

Autori: Málik Ladislav, Rybár Jozef, Šalamún Peter

MPK: F22B 37/22

Značky: parného, výtokového, spaľovacej, komory, uzáver, kotla, hrdla

Text:

...kotla aj V priebehu poruchy na-odškvarovacom zariadení a pri jeho oprave. Dalšou výhodou je, že pri prevádzke kotla uzáver slúži na utesnenie spaľovacej komory za účelom nevniknutia prebytočného vzduchu. .Na pripojenom výkrese je znázornený uzáver podľa vynálezu, kde obr. 1 je rezluzáveru výtokového hrdla spalovacej komory a obr. 2 je hydraulické schéma ovládania uzáveru.Uzáver výtokového hrdla spalovacej komory kotla pozostáva z rámu...

Pohyblivý rošt kotla na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: 238865

Dátum: 15.05.1987

Autori: Cichý Ján, Kostura Michal, Lapišák Ivan, Gramata Jozef

MPK: F23H 13/00

Značky: tuhé, rošt, pohyblivý, kotla, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý rošt je určený pre kotly, u ktorých tuhé palivá sú spaľované vo vrstvách. Pohyblivý rošt je vytvorený pevným nosičom s pevnými roštnicami, nad ktorými je umiestnený pohyblivý nosič s výkyvnými roštnicami. Pevné roštnice sú usporiadané v niekoľkých radách s medzerami, aj výkyvne roštnice sú usporiadané v niekoľkých radách s medzerami. Medzery slúžia k odstraňovaniu škváry a v(čších kusov nehorľavín z odhoreného paliva.

Vidličkovaný nos spaľovacej komory parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238863

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kováč Jaroslav, Kosnáč Marián

MPK: F22B 37/22

Značky: parného, komory, spaľovacej, kotla, vidličkovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z odboru parných kotlov. Týka sa nosu spaľovacej komory parného kotla a rieši vytvorenie vhodného tvaru spaľovacej komory. Podstatou vynálezu je, že trubková stena spaľovacej komory parného kotla je rozvetvená na tvarovú trubkovú stenu a spojovaciu trubkovú stenu.

Prepojenie spalinového kanála a tlakového systému parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250863

Dátum: 14.05.1987

Autori: Szegvári Viliam, Kosnáč Patrík

MPK: F22B 37/24

Značky: prepojenie, parného, tlakového, spalinového, kotla, kanála, systému

Text:

...podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že prepojenie tvorí pružná.mernlbrávnovä stena, pozostávajúca z .pozdĺžne jednostranne rozrelzaných rúr, navzájom spojených pomocou plochej tyče.Dilatácia v dvoch na selba -k-olmých smeroch je umožnené tým, že V miestach pôsobenia teplotnej dilatácie -sú rúrky jpružnej membránovej steny oľrnuté tak, že rezy o 4hnutých rúroík sú orientované kolmo naToto riešenie môže byť zároveň oplatnené alko...

Fluidné ohnisko parného kotla s ponorenými teplosmennými plochami vo fluidnej vrstve

Načítavanie...

Číslo patentu: 248126

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bobovnický Kazimír, Kučera Vladimír, Novotný Kazimír, Geroefi Ivan

MPK: F23C 11/02

Značky: kotla, plochami, parného, vrstvě, ohnisko, teplosměnnými, ponorenými, fluidnej, fluidné

Text:

...tak pono-renú teplosmennú plochu 4 vo fluidnej vrstve. V oblasti fluidnej hladiny 7 sa rúrky ponorenej teplosmennej plochy Ivo fluidnej vrstve vracujú do bočných stien 1, 2 a. pokračujú v celokovovej plynvotesne zvlare-nej stene ohraničujúcej ohnisko. -,V zadnej stene 5 je v hornej časti ohniska prevedený výstup 8 spalín tak, že zvarenie rúrok do celokovove plynotesnej steny je prerušené a pre zväčšenie plochy výstupného otvoru sú...

Podperné zariadenie steny parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 231531

Dátum: 15.12.1986

Autor: Novotný Kazimír

MPK: F22B 37/24

Značky: zariadenie, kotla, podpěrné, parného, stěny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka podperného zariadenia steny parného kotla, u ktorého sa rieši prenos síl zo závesného tiahla konštrukcie výsypky do celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej steny. Podstata vynálezu spočíva v tom, že plochá oceľová tyč pevne spojená so závesnou konštrukciou dotýka sa celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej steny a ďalej tým, že závesná konštrukcia opiera sa o stôl podopieraný konzolami pevne spojenými pomocou oceľových dosiek a...

Spalinový kanál parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226673

Dátum: 15.05.1986

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

Značky: kanál, spalinový, kotla, parného

Zhrnutie / Anotácia:

Spalinový kanál parného kotla, vytvorený z celokovových plynotesne zvarených rúrkových stien a samotných rúrok, vyznačujúci sa tým, že v spodnej zúženej časti spalinového kanála (1) je vytvorená výsypka (2) ukončená vstupnými komorami (3) pracovného média, pričom na bočných stenách sú vytvorené mreže (5) pre výstup spalín z fluidných ohnísk (6) a rúrky (7) bočných stien o rozostupe -t- sú v projektom danej výške striedavo pod šikmým uhlom...

Zavodňovací systém parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 226672

Dátum: 15.05.1986

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

Značky: systém, kotla, zavodňovací, parného

Zhrnutie / Anotácia:

Zavodňovací systém parného kotla, pozostávajúci zo zavodňovacích rúr, rohových sít, obehových čerpadiel, zberných a rozdeľovacích zavodňovacích komôr, vyznačujúci sa tým, že najmenej dve a dve zavodňovacie rúry (2) sú symetricky vedené od kotlového bubna (1) po stranách parného kotla tak, že v mieste rohových sít (3) sú nasmerované k ose kotla a sú zaústené do zbernej zavodňovacej komory (4), ktorej spojenie s rozdeľovacou zavodňovacou komorou...