Patenty so značkou «kostra»

Nosná kostra pásového dopravníka, dopravník s nosnou kostrou a súbor vytvárajúci nosnú kostru pásového dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14306

Dátum: 03.06.2010

Autor: Julien Denis

MPK: B65G 21/06, B65G 21/02

Značky: dopravníka, nosná, vytvárajúci, kostru, súbor, dopravník, pásového, nosnou, kostrou, kostra, nosnú

Text:

...uľahčuje ich čistenie, zabraňuje ich príliš rýchlemu znečisteniu a vylučuje zadržanie zrna. To všetko predstavujevýznamnú výhodu voblasti potravinárskej výroby ako je sladovníctvo. Zariadenia je tiež veľmi flexibilné, pretože stačí upraviť dĺžku rúrok nosnej kostry a počet nosníkov, abyzariadenie bolo vhodne usporiadané pre akékoľvek umiestenie.Ďalšie charakteristiky návrhu zariadenia a to doplnkové alebo náhradné význaky súTraverza rámu...

Kostra tenisového výpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5340

Dátum: 08.02.2010

Autori: Wohlschläger Jozef, Sedlák Peter

MPK: A63B 51/00, A63B 49/02, A63B 49/00...

Značky: kostra, výpletu, tenisového

Text:

...podľa tohto technického riešenia.Kostra tenisového výpletu je úplne nový prvok, ktorý v súčasnom stave techniky ohľadne tenisového výpletu nemá ekvivalent.Kostra tenisového výpletu, ktorá je prepojená s tenisovou raketovou obručou a s tenisovým výpletom,tvorená z pevného materiálu vo forme koncentrického geometrického obrazu, ktorý je v najmenej jednom mieste uchytený na tenisovú raketovú obruč, čím spolu s tenisovou raketovou obručou...

Oporná kostra telesa sedla pre bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4655

Dátum: 28.07.2005

Autor: Riondato Francesco

MPK: B62J 1/00

Značky: oporná, tělesa, kostra, sedla, bicykel

Text:

...jej konštrukcie, pričom nesmie predstavovať žiadne komplikácie ako 2 hľadiska výroby, tak0008 Zhora uvedená úloha bola splnená vyvinutimusporiadania kostry podľa tohto vynálezu, ktorá mácharakteristické znaky, uvedené vo význakovej časti nároku l.0009 Predmetom vynálezu je tiež teleso sedla bicykla pre kombinované využitie so zhora uvedenou kostrou.Toto teleso sedla je definované V nároku 2.Prehľad obrázkov na vykresoch0010 Predmetný...

Kostra pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268975

Dátum: 11.04.1990

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 9/11

Značky: kostra, pneumatiky

Text:

...od 30 ° do 50 °.Provedeni galuaky podle vynálezu se značné anižl pracnost její výroby při zvýšení produktivity práce. Také dochází-ke zvýšení životnosti galusek v praktické provozu. V porovnání s konotrukol kostry s plútnovou vozbou se zvyšuje odolnost proti průrazu kostry při překonávani překážek a odolnost kostry proti natržení, při poškození kostry i zo hranlcí běžného huštění kostry tj. nad 1 000 kPa. Tato odolnost kostry proti průrazu...

Nosná kostra přizpůsobená k nošení dýchacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266362

Dátum: 13.12.1989

Autori: Krüger Claus, Schwanicke Erhard, Baumann Dieter, Korn Endrik

MPK: A62B 9/04

Značky: nosná, přístrojů, přizpůsobená, nošení, kostra, dýchacích

Text:

...VIS CITHDCZMTECJIIWICI FťJVIKľJIľWTJ Jwliľľťĺllšltltľlĺłl HJHOMMHl/ľíl .11 11/052112 TMiJCJľVDĽNIIH VWUKF-HJITVVÄBM.U írłľlllłM FWĽNIJUUICMM .Yllťlllnillh VJMISIHT Míitltlłőľľl) HIUTJIIINH IJMWITWDPIJ IEKJIEIIIYXRŘ |I| włäłlhYKTłĺllľl ľlF-ľrĺľłłťllllrłlľl OJWIEIKU l( FHIICJÍÍWI-CHEJMN kílpKñlťľyq KWÚHOII ľůľVlln (ŠTLIJIIÍ) lžlfĺlłłiHťůlkłďhłM ľTfJIMóJIMZJHTII LMÉHTF 7 rlI(|.íf 1./IVl Hrrwuąuąwwaa K JIVIIIVIM.npnxužut-suueň dianí-JEJ urslcTp...

Kostra deštníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265710

Dátum: 14.11.1989

Autori: Klicnar Josef, Němec Vladislav

MPK: A45B 25/02

Značky: kostra, deštníku

Text:

...tělesa jsou opatřeny slepými axiálnímí otvory pro nasunutí dílů úplné pružnice, orientovanými ve shodném smyslu po jeho obvodu. Mezi jednotlivými částmi pružícího monolitého dílu jsou vytvořeny zúžené profily (krčky) nahrazující klouby a umožňující vzájemný pohyb částí.Hlavními výhodami kostry deštníku, jsou zejména jednoduchost montáže prvků kostry,které jsou vsunuty do pružného mechanismu v místech, kde působí tlakové napětí, čímž...

Kostra elektrického stroje točivého a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263948

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šrámek Karel, Staniček Zdenko, Červinka Miloslav

MPK: H02K 5/173, H02K 5/16

Značky: výroby, kostra, její, stroje, způsob, točivého, elektrického

Text:

...zhotoveny zvlášť, též z lehkého kovu tvářením nebo odlitím, což zjednodušuje technologii lisování. Napríklad druhý ložiskový náboj 7 z lehkého kovu může být pomocí předlitých výstupků nerozebíratelně spojen s druhým pásem 3. Druhý ložiskový náboj 7 může být též tvářen ze silnějšího ocelového plechu samostatné a nerozebíratelně spojen s druhým pásem 3 při montáži na montážním trnu.U znázorněnéhou provedení priléhají ramena 12 druhého pásu 3 k...

Kostra bezpečnostního transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262381

Dátum: 14.03.1989

Autori: Štěrba Bohumír, Tvrdý Jiří, Šváb Jaroslav, Cejpek Zdeněk

MPK: H01F 5/02

Značky: bezpečnostního, transformátoru, kostra

Text:

...vzdušné vzdálenosti a potřebnou elektrickou pevnost dochází jak k materialovým, tak k mzdovým ůsporám a je umožněna opravitelnost transfornátoru.Na výkresu je na obr. 1 naznačena v axonometrickém pohledu kostra bezpečnostního transformátoru, na obr. 2 je naznačen v axonometrickěm pohledu ochranný kryt a na obr. 3 je naznačen transformátor se zasunutým ochranným krytem.Kostra bezpečnostního transformátoru ł je odstřiknuta jako výlisek z...

Žebrovaná plechová kostra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258951

Dátum: 16.09.1988

Autori: Gahura Ján, Rýznar Ladislav, Hamrla Jiří, Kolář Jan, Charvát Jaroslav, Macek Milan, Londin Josef

MPK: H02K 5/04

Značky: plechová, žebrovaná, kostra

Text:

...stetorového svazku plechůo Při sveřování tohoto štítu se jeho ložiskový náboj pomocí středicího trnuvystředí oproti vrtání stetoru.Příkled provedení žebrované plechové kostry podle vyná~lezu je znázorněn na pripojených výkresoch, na němž na obr. 1 je nekreslene kostra V bočním pohledu v částečném řezu, na obr. 2 je kostra podle obr. 1 v čelním pohledu, obr. 3 ukazuje detail žebra zpevněného svarem, ne obr. 4 je detail žebra zpevněného...

Žebrovaný plechový plášť, zejména kostra elektrického

Načítavanie...

Číslo patentu: 247202

Dátum: 01.08.1988

Autori: Fiedler Lubomír, Šulc Zdenik, Novotný Vojtich, Soukup Václav

MPK: H02K 5/04

Značky: elektrického, plechový, plášť, žebrovaný, kostra, zejména

Text:

...odpadá nutnost použití složitého upínacího přípravku. Docílí se dobrý tepelně vodivý styk mezi pláštěm kostry a statorovým svazkem.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení žebrovaného plechového pláště podle vynálezu kde na obr. 1 je žebro kostry elektrického stroje točivého v radiálním řezu a na obr. 2 je v rozvinutém tvaru část žebrované kostry elektrického stroje točivého.Žebro g kostry § V radiálním řezu na obr. 1 je...

Kostra elektrických přístrojů, zvláště řídicích přístrojů kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256815

Dátum: 15.04.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 9/02

Značky: přístrojů, kostra, zvláště, elektrických, vozidel, kolejových, řídících

Text:

...obr. 7 .je tato dílčí kostra v půdorysu.Na obr. l je dílčí kostra s jedním spojovacím příčníkem j a jedním soojovacím příčníkem A s vrchlíkem spojenými prvním s druhým podélníkem 1,3 Na vnitřní části spojovacího příčníku 3 aJspojovacího příčníku A s vrchlíkem .jsou připevněny první s druhý podélný T 19315 1 ê - .Na obr. 2 .je v řezu znázorněno spojení spojovacího příčníku g s vrchlíkem s prvním a druhým podélníkem L 3, které .jsou upevněny...

Kostra cívky magnetických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255778

Dátum: 15.03.1988

Autor: Nečas Eduard

MPK: H01F 5/02

Značky: kostra, cívky, obvodů, magnetických

Text:

...jejíž podstataspočívá v tom, že seetává z trubky, opatřené ne povrchu vruby, e nejméně jednoho přestavitelného čela e vruboveným otvorem.Kostra cívky podle vynálezu je stavebnicovà, umožňuje sesteveni několika sekci pro vínutí a stínění podle konkrétních požadavků e použití. Sekce zvyšuji elektrickou pevnoet vinutí proti sobě. stíněni í jádru. Naeouvatelný nosník přís 1 ušenství,osazený např. svorkovnící,zejišĚuje přehlednějši uspořádání...

Rebrovaná zváraná plechová kostra elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246025

Dátum: 15.12.1987

Autori: Paulech Jozef, Kaear Viktor, Dobrotka Pavel, Belan Vladimar

MPK: H02K 5/04

Značky: zváraná, točivého, plechová, stroja, elektrického, rebrovaná, kostra

Text:

...a tým aj velkosti merného tlaku na stykovej ploche kostry a statorového zväzku. Medzera v ktorej sa realizuje zvar päty rebra, musí byt »dostatočne široká, aby výstupky zvaru neprečnievali cez stykovú plochu medzi rebrovanou kostrou a statorovým zväzkom. Pri rovnakej šírke meudzery po celej idlžilçe päty rebra vzniká medzi prerušovanými zvarrmi zbytočne velký nevyužltý priestor,ktorý podstatne zmenšuje velkosť teplosmlen 4 nej plochy medzi...

Kostra šperku pro zasazování drahokamů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253017

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jankovský Edich, Horák Vladislav, Urban Jiří

MPK: A44C 27/00, A44C 17/04

Značky: drahokamů, kostra, zasazování, šperku

Text:

...uvedené nedoetatłqv.Podle vynálezu řeší tyto nedostatky kostra ěperku pro zasezování drahokemů, zejména vhodná pro zlaté granátové šperky, u níž je k nasazení kemenů použito osamen se zrnky a ohložením. Podstata vynálezu spočíva v tom, äe osazny pro upevnění okrajových kemenů jsou opatřeny alespoň jedním zrnkem z vnitřní strany ěperku a současně nejměně dvěma vnějäími zrnky zapuštänými do obložení a která tvoří s obložením integrální...

Pružný rebrovaný plechový plášť, najmä kostra elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 240487

Dátum: 15.08.1987

Autori: Magyari István, Inczédy Péter, Kertész Marianna, Nagy Mihály

MPK: B21D 11/20

Značky: elektrického, kostra, plechový, najmä, stroja, točivého, pružný, plášť, rebrovaný

Text:

...rebra medzi zvarom a pätou rebra na celkovej potrebnej detormácii plechového rebnovaného plášte pri nalisovani statorovéh-o zväzku do kostry. Podstata vynález-u spočíva v tom, že vnútorné steny rebier plechového rebrovaného plášte sú navzájom spojené odporovým zvanom, ktorého zvarová šñovka másvoj najbližší bod ku povrchu zväzku, na ktorom je nalisovaný pružný rebrovaný plášť, vo vzdialenosti danéjwzťahoms hrúbku steny rebra . b ~...

Kostra stejnosměrného stroje s listěným jhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240676

Dátum: 01.06.1987

Autori: Garcia Georges, Nyfeler Robert

MPK: H02K 5/04

Značky: stroje, stejnosměrného, listěným, kostra

Text:

...vyšší a tedy i tužší, nedochází při slisování kostry a po jejím svaření k dodatočným deformacím a nerovnoměrnému stažení listěného jha.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje nárys kostry stejnosměrného stroje s listěným jhem s částečným řezem a obr. 2 příčný řez této kostry vedený listěným jhem.kostra se skládá z předního dílu ł,tz listěného jha g osmihranného tvaru a ze zadního dílu 2....

Plechová kostra elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236990

Dátum: 01.10.1986

Autori: Hamrla Jiří, Macek Milan, Charvát Jaroslav

MPK: H02K 5/04, H02K 9/02

Značky: stroje, točivého, kostra, plechová, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Plechová kostra elektrického stroje točivého, mající na svém vnějším obvodě vytvarována podélná chladicí zebra slisovanými průhyby plechu, je pevně obepnutá zděřemi uspořádanými v radiálních rovinách, buď v aretačních zahloubeních vytvořených na vrcholcích žeber, a nebo v otvorech ve stěnách žeber. Tím je docíleno snížení energetické náročnosti při výrobě kostry, snížení zmetkovitosti, dané snížením počtu svárů, případně snížení hmotnosti...

Kostra statoru elektrického stroje hranatého tvaru svařovaného provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236976

Dátum: 01.10.1986

Autor: Píchal Miroslav

MPK: H02K 1/18

Značky: provedení, kostra, tvaru, elektrického, svařovaného, stroje, hranatého, statoru

Zhrnutie / Anotácia:

Kostra statoru elektrického stroje hranatého tvaru, svařovaného provedení, která se skládá ze tří konstrukčně samostatných částí, tj. magnetického samonosného jha a dvou svařovaných rámů kostry statoru. Každou s těchto částí lze vyrábět nezávisle na sobě třeba na jiném pracovišti. Po vložení časti magnetického samonosného jha do částí svařovaného rámu kostry statoru se tyto spojí v jeden celek.

Kostra elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232479

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hudec Milan, Staniček Zdenko

MPK: H02K 5/04

Značky: kostra, stroje, elektrického, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Kostra elektrického stroje točivého je ve tvaru rámu, tvořícího uzavřenou smyčku. V prvních protilehlých ramenech rámu jsou uspořádána ložiska rotoru, druhá protilehlá ramena jsou uspořádána podél statorového svazku u vnitřní strany jha, v prostoru mezi póly. Kostra je kompaktní, zajišťuje souosost ložisek, snížení výrobních operací, montážních dílů, chvění a hlučnosti a zvýšení životnosti ložisek.

Žebrovaný plechový plášť, zejména kostra elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 231611

Dátum: 01.05.1986

Autori: Čáslava František, Hamrla Jiří

MPK: H02K 5/04

Značky: plechový, kostra, plášť, stroje, zejména, žebrovaný, elektrického, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žebrované plechové kostry elektrického stroje točivého, jejíž přilehlé stěny žeber jsou spojeny bodovými sváry. Účelem vynálezu je snížení energetické náročnosti a pracnosti, zvýšení mechanické tuhosti kostry, prodloužení životností elektrod a zrychlení výroby kostry. Uvedeného účelu se dosáhne tím, ze bodové sváry jsou vytvořeny u paty žeber na vnitřním povrchu pláště.

Plechová kostra s vonkajším plášťom elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223094

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kraus Jozef, Mihok Jozef, Gahura Ján, Linhardt Peter

Značky: kostra, elektrického, plechová, stroja, točivého, plastom, vonkajším

Zhrnutie / Anotácia:

Plechová kostra s vonkajším plášťom elektrického stroja točivého vytvorená zo skruženého plechu, na ktorom sú chladiace rebrá vytvorené zlisovanými priehybmi plechu, vyznačujúca sa tým, že vonkajší plášť (2) obopína vrcholy (3) stien rebier (4) nespojených vzájomno pevným spojom rebrovaného plášťa (1).

Plechová kostra pro chlazení elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221589

Dátum: 15.02.1986

Autori: Linhardt Peter, Šimek Josef, Hamrla Jiří

Značky: kostra, elektrického, stroje, plechová, chlazení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plechové kostry pro chlazení elektrického stroje točivého se žebry vytvořenými ohybem a slisováním protilehlých stěn plechu, tvořícího plášť kostry, přičemž stěny jednotlivých žeber jsou mechanicky spojeny. Účelem vynálezu je dosáhnout zvýšení mechanické pevnosti kostry a zaručit tím i dobrý tepelně vodivý styk pláště kostry s povrchem statorového svazku a snížit technologickou a energetickou náročnost při výrobě plechové...

Kostra stavebnicové skříně univerzálního sestavného rozváděče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220539

Dátum: 15.11.1985

Autori: Koudela Miroslav, Hrůza Jan, Knotek Karel, Václav Stanislav

Značky: rozváděče, univerzálního, stavebnicové, skříně, kostra, sestavného

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší kostru stavebnicové skříně univerzálního sestavného rozváděče. Boční rámy této kostry jsou spojené se spojovacími příčkami tak, že dosedací plochy čtvercových návařků umístěných v horní a dolní části bočních rámů jsou šrouby přitaženy k dosedací ploše spojovacích příček. Tyto spojovací příčky mají jednak na svých čelních dosedacích plochách závity pro spojovací šrouby a jednak boční dosedací plochy pro dosednutí konců bočních rámů....

Žebrovaná plechová kostra s patkami pro chlazení elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 220123

Dátum: 15.10.1985

Autor: Haman František

Značky: točivého, patkami, elektrického, kostra, žebrovaná, stroje, plechová, chlazení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žebrované plechové kostry s patkami pro chlazení elektrického stroje točivého, která pozůstává z pláště, vytvořeného skruženým plechem s vytvořenými slisovanými chladicími žebry, a z patek. Účelem vynálezu je vytvoření optimálního konstrukčního řešení pláště kostry a patek, které by nejlépe nahradilo stávající řešení koster zavřených provedení elektrických strojů točivých vyhotovovaných odlitím, zejména pro potřebu hromadné...

Rebrovaná plášťová kostra pre chladenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 219172

Dátum: 01.06.1985

Autori: Szabó Ladislav, Kukušev Dimiter, Linhardt Peter, Slavský Miroslav

Značky: chladenie, plastová, rebrovaná, kostra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka rebrovanej plášťovej kostry pre chladenie elektrických strojov točivých. Kostra je vytvorená skruženým plechom a rebrovaným plášťom s rebrami vytvorenými zlisovanými priehybmi plechu, pričom skružený plech je svojou stykovou plochou pripevnený k vnútornej ploche rebrovaného plášťa nerozoberateľným spojom. Chladiace rebrá rebrovaného plášťa sú na stykovej ploche stien rebra spojené nerozoberateľným spojom. Toto spojenie zvýši...

Žebrovaná kostra elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 215949

Dátum: 15.02.1985

Autor: Hamrla Jiří

Značky: žebrovaná, elektrického, točivého, kostra, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žebrované kostry elektrického stroje točivého tvořené pláštěm z ocelového plechu, na němž jsou chladicí žebra vytvarovaná slisovanými průhyby plechu. Účelem vynálezu vytvořit kostru tak, aby počet jednotlivých pracovních operací byl minimální a tvar chladicích žeber i jejich provedení výhodné jak z hlediska bezpečnosti při manipulaci s kostrou, tak i vhodnosti pro nanášení povrchové ochrany. Uvedeného účelu se dosáhne tvarem...

Dělená kostra cívky transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217556

Dátum: 15.09.1984

Autor: Vladík František

Značky: transformátoru, delená, cívky, kostra

Zhrnutie / Anotácia:

Dělená kostra cívky transformátoru, vy značná tím, že za účelem rozdělení primárního a sekundárního vinutí je mezi čelo cívky (1) a čelo cívky (3) vložen posuvný střed cívky s přepážkou (2), přičemž kostra cívky (4) je uzavřena krytem (6) a víkem (5).

Kostra elektrických přístrojů, zvláště řídicích přístrojů kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 217554

Dátum: 15.09.1984

Autor: Haišman Jaroslav

Značky: kostra, elektrických, kolejových, řídících, zvláště, vozidel, přístrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spínače řízení řídicího kontroléru pro elektrickou závislou trakci. Řeší kostru pro upevnění spínače řízení řídicího kontroléru. Kostra je složena z krajních podélníků, čtyř spojovacích příčníků a jednoho nebo dvou středních podélníků. Krajní podélníky jsou tvořeny nosičem a horním a dolním krajním opracovaným pásem. Střední podelníky jsou tvořeny nosičem a horním a dolním středním opracovaným pásem. Všechny opracované pásy mají...

Plechová žebrovaná kostra elektrického stroje točivého v patkovém provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214956

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hamrla Jiří, Rýznar Ladislav

Značky: točivého, provedení, žebrovaná, elektrického, stroje, plechová, patkovém, kostra

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je navrhnout provedení a upevnění patek na žebrovanou plechovou kostru, tak aby řešení bylo co nejjednodušší, vyžadovalo co nejméně pracovních operací a kostra v patkovém provedení se příliš nelišila od koster jiného provedení. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že patky jsou tvořeny jediným výliskem zaručujícím dostatečnou tuhost upevnění stroje a jsou uchyceny na alespoň jednu základnu upevněnou ke dvěma sousedním chladicím...

Nosná kostra dočasných staveb na staveništi

Načítavanie...

Číslo patentu: 214728

Dátum: 15.09.1984

Autor: Holm Alex

Značky: staveb, kostra, dočasných, nosná, staveništi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém nosné kostry dočasných staveb na staveništi, jež sestává z prodlužovacích sloupků, podélníků a táhel, rozebíratelně spolu spojených třmeny, připevněnými k prodlužovacím sloupkům a pojistným západkám, které jsou umístěny na konci podélníků, příčníků a táhel a jsou v záběru s třmeny, připevněnými k prodlužovacím sloupkům. Podstatou vynálezu je, že prodlužovací sloupky nesou na svém horním konci rozebíratelně připojená střešní...

Kostra elektrického stroje s přečnívajícími nástavci otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216392

Dátum: 01.07.1984

Autor: Laštovica Milan

Značky: stroje, přečnívajícími, otvorů, kostra, nástavci, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Kostry elektrických strojů mívají obdélníkové otvory pro obsluhu. Tyto otvory mívají zpravidla rámečky pro rovinné kryty /obr, 1, 2/. Provede-li se rámeček podle vynálezu užší než tětiva otvoru na vnějším průměru kostry /obr. 3/, lze jeho tvar zjednodušit o stejný rámeček použít i u koster jiných průměru.

Kostra zařízení na rozvod elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224346

Dátum: 01.07.1984

Autori: Fridrich Josef, Slavík Ladislav, Prskavec Jiří, Sokol Josef, Kejzlar Miloš

Značky: elektrické, kostra, zařízení, rozvod, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Kostra zařízení na rozvod elektrické energie, vyznačené tím, že transportní díl zařízení sestává ze vzájemně zaměnitelných svislých rámů (1) a vzájemně zaměnitelných vodorovných rámů fázových přípojnic (3) s vodorovnými rámy nulové přípojnice (4), přičemž svislé části vodorovných rámů fázových přípojnic (3) a vodorovných rámů nulovacích přípojnic (4) jsou opatřeny trny (5) určenými k nasunutí do profilového materiálu (2) svislých rámů (1) pro...

Plechová žebrovaná kostra

Načítavanie...

Číslo patentu: 213810

Dátum: 01.05.1984

Autori: Londin Josef, Kolář Jan, Macek Milan, Hamrla Jiří, Charvát Jaroslav, Rýznar Ladislav

Značky: plechová, žebrovaná, kostra

Zhrnutie / Anotácia:

Plechová žebrovaná kostra pro elektrické stroje točivé, vyznačující se tím, že je na obou čelech opatřena alespoň třemi tvarovanými plechovými výlisky (22) s otvory pro upevňovací šrouby ložiskových štítů dosedajících na osazení (9) v čelech kostry, přičemž plechové výlisky (22) jsou po obvodě čela kostry rozmístěny pravidelně a jsou přivařeny mezi chladicí žebra (2).