Patenty so značkou «koroze»

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní oběhové systémy se sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260597

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bartoníček Robert, Zelenka Pavel, Lukeš Ivan, Němcová Jitka

MPK: C23F 11/10

Značky: koroze, směsný, sekvestračním, inhibitor, kovů, oběhové, vodní, uzavřené, systémy, se, účinkem

Text:

...iontú ve formě solí kyseliny kremičité s alkalíckým kovem, například metakłemičitanu sodneho, a od 0,1 do 15 9 hmot. derivátu kyseliny organofosfonové, například sodné soli kyseliny nitrilotri-methy 1 foefonové. Hodnota pH roztoku inhibitoru se má pohybovat v rozmezí pH 9 až 12.Směsný inhibitor podla vyndlesu má vysokou účinnost, zejména ve vodách s nízkým obsahom solí anebo se sníženým, ale určitým obsahem vápenatých a hořečnatých solí....

Inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 270633

Dátum: 12.07.1990

Autori: Němcová Jitka, Ottová Vlasta, Cypra Viktor, Grusmanová Vlasta, Exnerová Karla, Pulz Karel, Šafář Milan, Strnadová Věra

MPK: C23F 11/10

Značky: inhibitor, koroze

Text:

...provádí stanovením hmotnostních úbytku kontrolních ocelových vzorku, atanovením změn Jejich mechanických vlastností a analýzou obsahu Fe iontů ve vodném kondenzátu.Hlavní výhody inhibitoru podle vynálezu spočívaJí v tom. že zpomalugje průběh koroze ocelového zařízení nejen v kapalné s plynné íazi systému, ale i v~ oblasti rozhraní rází, nemá negativní vliv na dělení rází v separátorech a má částečný bio cidní účinek při dávkování do zásobníku....

Způsob zjišťování kinetiky a mechanismu elektrochemické koroze kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270341

Dátum: 13.06.1990

Autor: Silber Rostislav

MPK: G01N 17/00

Značky: zjišťování, způsob, mechanismu, koroze, elektrochemické, kovů, kinetiky

Text:

...čerpadlem, raalizoveným v tomto pripade pouzdrem. ve kterém rotuje magnetické miohadlo, spojeným s raakčnim proetorem, je celý okruh zehrnujici i měrnou celu naplnän elektrolytem, který cirkuluje mezi reakčhi nodobkou e měrnou celou. Tříelektrodová uspořádání takto umožňuje sni mání potenciostatiokých. potenciodynamiokých a intenzioetatických polerizaönioh kŕivek a uspo~2 CS 270341 B 1 řádání měrná cela - detektor snímání kinetických...

Inhibitor koroze s dispergačním účinkem pro hliník a jeho slitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269637

Dátum: 11.04.1990

Autori: Strnadová Věra, Kos Jiří, Prachař Josef, Němcová Jitka

MPK: C23F 11/06

Značky: koroze, hliník, inhibitor, účinkem, slitiny, dispergačním

Text:

...96 inhibiční účinnost příssd. Zatinco v roztoku bez inhibitoru byla rychlost koroze A 1 99,5 - 108 /um.r 1 , klesla tato hodnote v roztoku s inhibitoren na 2,1 /ua.rl . Navzorcich z prostředí bez inhibitoru došlo ks ztmavnutí povrchu a ka ztrótě lasku, zatim co na vzorcich z inhibovgnůho roztoku nedošlo ke změně lasku ani barvy.V l kg teplcsměnnć kapaliny ne bázi 50 vodného roztoku di- a triatsnolominů bylo rozpuětěno zs noraálni teploty...

Inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 268625

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kavka František, Tulka Jaromír, Řepka Jan, Nikl Stanislav, Galleová Zdenka

MPK: C23F 11/10

Značky: inhibitor, koroze

Text:

...vykazuje velmi dobrou inhibični účinnost zejména proti k 0 ľ 0 Z 1 železa a Jehü slgtin účinkom vzdušné vlhkosti a kyselych egresivnich plynů. S výhodou se aplikuje ve formě roztoku, disperze nebo emulze v organických rozpouštědlech, mxnerâlnich nebo syntetických olejich, vezelinách a voscich. Roztok je na chráněny materiál nanášcn ponorem, střikánim, nátěrem a může být použit i v aerosolových obalech.účinek inhibinoru podle vynálezu je...

Inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 268624

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kavka František, Tulka Jaromír, Galleová Zdenka, Řepka Jan, Nikl Stanislav

MPK: C23F 11/10

Značky: koroze, inhibitor

Text:

...požadovàn oxiparařin 3 číslem kyselosti 60 až 180 mg KOH/g. Výchozi parefin má bod táni mezi »za až 52 °c.Alkylbenzensulfonová kyselxna vhodná pro inhibitor dle vynálezu je technický produkt s obvyklým označením dodecylbanzensulfonová kysellna. Podle původu a způsobu prípravy je alkyl tvořen 10 až 14 atomy uhíku, střed leží mezi ll,5 až 12 atomy uhlíku. Požadovaný obsah volné kyseliny sírová Je max. 5 .obsah nesulřonovaného podilu max. 3...

Směsný vypařovací a kontaktní inhibitor koroze kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268409

Dátum: 14.03.1990

Autori: Strnadová Věra, Šírová Anna, Němcová Jitka

MPK: C23F 11/10

Značky: vypařovací, směsný, inhibitor, kovů, kontaktní, koroze

Text:

...koroze, a to pro všechny uvedené kovy, nikoliv napriklad pouze pro ocel.Pro nanášení na papír je možno ještě použít přídevek látek, která umožňují zokotvení inhibiční směsi v papíru. Tato saěs používaná v podobě vodné emulze může obsaho~ vat další funkční složky, zajištující její dostatečnou stabilitu a optinální konzistenci pro nenàäení na papír, jako jsou pojidla, zehuštovadla, tenzidy, zaěkčovadla apod.vynález je dále podrobněji vysvětlen...

Směrný inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 268318

Dátum: 14.03.1990

Autori: Horák Zdeněk, Víden Ivan, Smrž Milan, Kratochvíl Josef, Pelikán Josef, Macák Ján, Vošta Jan, Vavřín Jan, Oliva Ladislav

MPK: C23F 11/10

Značky: koroze, inhibitor, směrný

Text:

...aplikaci korozních inhibitorů do dvoufázových ayetémü na bázi vodného roztoku kyselinye nemieitalnš uhlovodíkovš fáze ee snižuje jejich ochranný účinek a dochází k lokálnímu napadení základního kovového materiálu, zejména-progresívne půeobícího na fázevé hranici vodného e uhlovodíkovúho prostředí. Doaud známá ínhibitorykoroze a jejich kombinace navykazují taká v tomto případě doetatečnou účinnost, zejména z důvodů nízká...

Inhibitor koroze pro kyselá prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268076

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vymětal Jan, Macák Ján, Hlucháň Vít, Smrž Milan, Pelikán Josef, Vošta Jan, Vavřín Jan

MPK: C23F 11/04, C23F 11/10

Značky: kyselá, prostředí, inhibitor, koroze

Text:

...do prostředí. Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálpzu inhibitor koroze pro kyselá prostředí, na bázi dibenzylsulfoxidu v rozpouštědle. Jeho podstata spočívá v tom, že rozpouštědlo dibenzylsulfoxidu je tvořeno hetçrocyklickými sloučeninami, obsahujícími atomy dusíku,síry nebo kyslíku. Podle dalšího význaku se jako heterocyklické słoučeniny pouzivaji směsi nebo zbytky po destilaci čistých heterocyklických sloučenin. Podle posledního význaku...

Způsob stanovení opotřebení nebo koroze strojních součástí s využitím radionuklidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264605

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kosinová Marcela, Brychta Jaroslav, Kosina Zdeněk, Tendera Petr

MPK: G01N 23/222

Značky: radionuklidu, stanovení, způsob, využitím, koroze, opotřebení, strojních, součástí

Text:

...záŕení gma a spektrum záření mama tohoto neznámého vzorku, přičemž se k měření využívá spektrometrie se scintilačním detektorem Naľ/Tl/. Každé z etalonových spekter je lineární kombinací spekter vytvořených izolovaných radionuklidů a spektrum neznámého vzorku je lineární kombinací těchto etalonových spekter. Ke zjištění hmotnostníhozastoupení složek ve směsi materiálů se určí koeficienty lineární kombinace tak, že seprovede dekompozice...

Inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263098

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kudlička Jaroslav, Svoboda Karel, Smrž Milan, Vošta Jan, Věk Vladimír, Grym Ivan

MPK: C23F 11/10

Značky: koroze, inhibitor

Text:

...použití inhibitorů na bázi chromanů,ktoré jsou sice za uvedených podmínek velmi účinné, neni mož~ no zefektívnit proces vypírky aktivátorem na bázi organické sloučeniny, neboř ve valné větěíně navržených ektívátorů dochází k velmi rychlé oxidaci např. a 1 kanolaminů,za současné redukce chromanových aniontů na chromíté solo, čímž zařízení zůstává korozně nechráněno. Další nevýhodou, kromě již uvedené silné toxicity, je pro systém potaäové...

Vysokotlaká pracovní elektroda k elektrochemickému měření koroze kovu za provozních podmínek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262878

Dátum: 11.04.1989

Autori: Prát Lubomír, Bár Jaromír, Fiala Bohumil

MPK: G01N 27/30

Značky: podmínek, koroze, pracovní, vysokotlaká, měření, elektroda, provozních, elektrochemickému

Text:

...z kovu, intiková spojka s přimluänými wâvitmwými apaji umožňudm dokonaló utönnčo mi vnitřnimw pmmmtmwm wlaktwüůy proti vnějůímu roztoku, kromě tone celú aàmkmwmäm ga mhotúvana za snadno doatupných a lcvnýchPríklad vyaokotlaká pracovní elektrody je znázorněn ne při poJenén výkresu.Do stěny ł tlakové nádoby, kterou Jo aokundární perovodní prostor parního parního generátoru Jaderné elektrirny a tlakovodnímí reaktory, je pomocí nćtrubku 2,...

Směsný inhibitor koroze oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 262294

Dátum: 14.03.1989

Autori: Cyrusová Eva, Jizba Josef, Šveřepa Otakar, Němcová Jitka

MPK: C23F 11/06

Značky: oceli, koroze, inhibitor, směsný

Text:

...až5 atomy síry, například pentasulfidu sodného, a od 10 do 90 2 hmotnostních fosfátu organické dusíkaté hetarocyklícké báze s jedním atomem dusíku, například fosfátu chinolinu. účinnost směsného inhibitoru koroze je možno ještě zvýšit přídavkem 10 až 50 8 hmotnostních pyrokatechinborátu etanolaminu.Směsný inhibitor koroze oceli podle vynálezu je rozpustný ve vodě a v alkalických roztocích chloridu. Pro aplikaci do vystrojovacích kapalin je...

Směsný vypařovací inhibitor koroze železa a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261597

Dátum: 10.02.1989

Autori: Galleová Zdena, Tulka Jaromír

MPK: C23F 11/14

Značky: slitin, koroze, železa, směsný, inhibitor, vypařovací

Text:

...těkavý i za nízkýoh teplot. S výhodou se aplikuje ve formě vodného nebo alkoholiokého roztoku, impregnace obalováho materiálu, prášku nebo aerosolu. Roztok lze na výrobky nanášet natíráním, ponorem, střikáním nebo aerosolovánímvynález, jeho účinky A použití Jsou dále podrobněji vysvätleny nn konkrétních příkladech Jeho složení a použití.p uvádí pět píkledů složení eěaného inhibitoru podle vynálezu.Elektroohemickým měřením koŕozního systému...

Inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259686

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tupý Jaroslav, Holpuch Vladimír

MPK: C23F 11/10

Značky: inhibitor, koroze

Text:

...inhibiční účinnost již při nízkých koncentracích 0,01 až 3 hmot., jàk ve vztahu k oceli 1 litině. Ž naměřených polarizačních křívek ve srovnání s běžně používanými inhibitory pro ochranu litinových nádob má inhibitor podle vynálezu přibližně o dva řády vyšší pola rizační odpor, podstatně širší pasivní oblast, nizsi proudovouhustotu v pasivním stavu a výrazně nižší hustotu prouduInhibítor podle vynálezu má vysokou stabilitu, lze...

Inhibitor koroze a eroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259679

Dátum: 17.10.1988

Autori: Talášek Vladimír, Vošta Jan, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C23F 11/14

Značky: inhibitor, eroze, koroze

Text:

...Proto V první fázi byl tento problém řešen zčásti konstrukčnč uplatnením kvalitnejších oceli. Je rovněž známa protikorozní ochrane parovodních okruhů energetických zařízení pomocí některých těkavých alkelizačních prostředků, zejména amoniaku. Použití amoniaku ee však ukázalo v případě koroze-croze málo účinné z hlediska snížení kínetiky korozně-erozních pochodů. K čáetečnému zlepšení došlo pri použití morfolinu jako těkavého alkalizačního...

Směsný inhibitor koroze se sekvestračním a dispergačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259097

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lukeš Ivan, Zelenka Pavel, Němcová Jitka, Bartoníček Robert

MPK: C23F 11/167, C23F 11/173

Značky: sekvestračním, koroze, směsný, dispergačním, inhibitor, účinkem

Text:

...kovy, například její sodné soli, od 1 do 96 hmot. kysolíny fosforečná n/nebo jejích nlkalických solí, například dihydrogeąfosforečnanu sodného a od 0,1 do 3 hmot. polyetylenglykolu o molekulové hmotnosti 300 až 600.Směsný inhibitor koroze se sekvestrnčním a dispergačním účinkom podle vynálezu má vyšší účinek než známé inhibitory, jak dokládají výsledky làborntorníchíi prgvozních zkouäek, uvedené u příkladů konkrétního provedení...

Inhibitor koroze hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258861

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vošta Jan, Pelikán Josef, Hlucháň Vít

MPK: C23F 11/08

Značky: koroze, inhibitor, slitin, hliníkových

Text:

...uzavře-.ných systémech zvýšené teploty vody dostetečnou účinnosť.-Častov důsledku jejich snížené koncentrace dochází k nebezpečné hodovéd,Uvedené nedostatky odstraňuje ínhibitor koroze hliníkovýchs 1 ítinve vodném prostředí podle vynálezu. Jeho podstate spočívá . vv tum 5 že je tvořen-vodným roztokem, obsehujícím v 1 litr 30 až80 mg fenyloctsnusodného, 40 až 100 mg křemičitanu sodného a 5 ažl 5 mg 1, 2, 3 ~benzotriezo 1 u.»Základní výhoda...

Martenziticko-austenitická ocel se zvýšenou odolností proti selektivním druhům koroze a křehkému porušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257877

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hubáčková Jiřina, Kubelka Jiří, Mazanec Karel Akademik, Číhal Vladimír

MPK: C22C 38/00

Značky: koroze, křehkému, martenziticko-austenitická, porušení, selektivním, odolností, zvýšenou, proti, druhům

Text:

...od 0,001 do 0,35 křemíku. od 0,01 do 0,30 manganu, od 0.0005 do 0,015 S fosforu, od 0,0005 do 0,015 t síry, od 0,0001 do 0,15 0 kyslíku. od 0,001 do 0,030 dusíku, od 0,4 do 2,0 molybdenu, od 0,001 do 0,035 I mědi, od 0,001 do 0,007 hliníku, od 0,0001 do 0,005 arsenu, od 0,0001 do 0,005 8 antimonu, od 0,0001 do 0,005 0 cínu, od 0,00001 do 0,005 vizmutu, od 0,00001 do 0,01 2 selenu, od 0,00001 do 0,003 t horu, od 0,001 do 0,005 E hořčíku,...

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní a vodně alkoholické systémy, zejména s díly z hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244376

Dátum: 01.06.1988

Autori: Filípek Jaroslav, Raskin Jakov Lvovie, Kulešova Irina Danilovna, Kalisz Tadeáš, Alešeenkov Vladimir Anatoljevie, Macholán Lumír

MPK: C23F 11/10

Značky: systémy, vodní, vodné, díly, inhibitor, zejména, slitin, alkoholické, kovů, koroze, směsný, uzavřené, hliníku

Text:

...inhibitor koroze podle vynálezu se vyznačuje oproti známým inhibitorům zejména zvýšenou účinnosti při rychlotech proudění vodného media nad 0,5 m.s 1 v systémoch s hliníkovými díly.vynález a jeho účinky jsou v dalším podrobněji popsány na příkladech jeho možného konkrétního provedení.Do zásobní nádrže se napustí 1000 litrů demineralizované vody a do ní se pŕidá 6510 g směsnêho inhihitoru, obsahujícího 1000 g benzoanu sodného, tj. 25,7 hmot. ,...

Směsný inhibitor koroze kovů pro vodné a vodně alkoholické roztoky teplosměnných systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242663

Dátum: 01.04.1988

Autori: Vokál Josef, Práchenský Jioí, Holman Oldoich, Franz Milan, Pelikán František

MPK: C23F 11/10

Značky: vodné, roztoky, inhibitor, směsný, kovů, alkoholické, koroze, teplosměnných, systému

Text:

...a vodné alkoholické teploeměnně eyetóly podle vynilezu, jehož podstata spočivá v tom, že obsahuje od 20 do 40 hmot. benzoanu alkalického kovu, například benzoanu eodného, od l do 25 hmot. křemičitanu alkalickóho kovu. například křemičitanu sodného, od 15 do 40 hmot. dueitanu alkalickěho kovu, například dusitanu sodnóho, od 5 do 20 S hmot. boritanu alkalického kovu. například borąxu. od 5 do 20 hmot. toaforečnanu alkalického...

lnhibitor koroze kovových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242870

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pauer Gustáv, Kušnierová Mária

MPK: C23F 11/10

Značky: povrchu, lnhibitor, kovových, koroze

Text:

...odstranění sírovodíkuBylo zjištěno, že přestože sloučeniny vanadu a organické sloučenlny jednotlivé neposky~ tují ochranu proti korozi v dostatečně míŕe, směs těchto látek neočekávaně poskytuje ochranu proti korozi ve velmi nízká koncentraci.Při provádění zpüsobu podle vynálezu je možno užft různých sloučenin vanadu, pokud se v nich tento prvek nachází ve čtyřvazné nebo pětivazné formě, s výhodou pětivazně formě.Je tedy například možno užít...

Způsob ochrany zařízení z legovaných ocelí proti lokálním typům koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 236274

Dátum: 01.02.1988

Autori: Holinka Miroslav, Pražák Milan

MPK: C23F 13/00

Značky: způsob, lokálním, typům, ochrany, proti, koroze, oceli, zařízení, legovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší elektromagnetickou protikorozní ochranu zařízení z legované oceli pomocí spojení tohoto zařízení s nefunkční součástí, zhotovenou z níže legované nebo nelegované oceli.

Solární zařízení pro urychlené zkoušky atmosférického stárnutí a koroze materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253653

Dátum: 17.12.1987

Autori: Czerný Jiří, Zeman Václav, Hájková Jiřina

MPK: G01N 17/00

Značky: zařízení, urychlené, zkoušky, solární, koroze, stárnutí, materiálů, atmosférického

Text:

...umístěné v tomto zařízení a přivrácené k zemskému povrchu nemohou působit vůbec nebo jen velmi omezeně. Tyto často velmi zjednodušene klimatické faktory e podmínky expozice mate~ riálů ve zmíněných zkušebních zařízeních pro urychlené umělé stárnutí,resp. korozi materiálů se značně odlišují od přirozeného souboru klimatických faktorů a podmínek a jsou príčinou toho, že dosud neexistují spolehlivá vztahy, které by umožnily vyhodnotit dlouhodobé...

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní oběhové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242438

Dátum: 01.12.1987

Autori: Semenov Vladimír, Gudymov Ernest

MPK: C23F 11/10

Značky: vodní, směsný, inhibitor, uzavřené, koroze, kovů, oběhové, systémy

Text:

...se má pohybovat v rozmezí 9 až 12. VSměsný innibitor koroze podle vynálezu má vysokou účinnost,zejména ve vodách s nízkým obsahom solí, se sníženým obsahem vápenatých a hořečnatých iontů. Zvláště významný je jeho účinek při potlačování koroze na rozhraní voda - pára a.v parním prostoru, přičemž ve vodách s obsahem.vápenatých iontů omezuje i tvorbu vrstev nerozpustného uhličitanu vápenatého.Hlavní oblastí jeho použití jsou vodní temperační...

Inhibitor koroze kovů pro prostředky dočasné ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 253368

Dátum: 12.11.1987

Autori: Svoboda Bohumil, Ambrož Vladimír, Tulka Jaromír

MPK: C23F 11/10, C23F 11/02

Značky: ochrany, prostředky, dočasné, inhibitor, kovů, koroze

Text:

...kyselín čis tých, tak ze směsi prítomných v živočišných nebo rostlinných tucích. Nejvhodnější jsou mastné kyseliny z loje, hydrogenovaného sádla ap., případně jejich kombinace nebo synthetickémastné kyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem, takže u technických typů může být délka uhlíkatého řetězce alkyluOxidované parafiny, vhodné podle vynálezu, obsahují vedle hlavního produktu ještě další produkty oxidace jako alkoholy, aldehydy ap....

Směsný vypařovací inhibitor koroze kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253367

Dátum: 12.11.1987

Autori: Tulka Jaromír, Ambrož Vladimír, Svoboda Bohumil

MPK: C23F 11/10, C23F 11/02

Značky: vypařovací, koroze, inhibitor, kovů, směsný

Text:

...a jeho deriváty, zejména methyl-,l-hydroxy a tolyl- jsou vhodné podle vynálezu jak chemicky čisté, tak i technické produkty,a to jednotlivé nebo ve směełch.Inhibitor koroze podle vynálezu vykazuje velmi dobrou inhibiční účinnost proti korozi železa, niklu, mědi, hliníku a jejich slitin, je dobře rozpustny a těkavý i za nizných teplot. S výhodou se aplikuje veformě vodného nebo alkoholického roztoku, případně jako impregnaco...

Způsob zjišťování místa koroze na povrchu oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241719

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kreek Karel, Eerný Vratislav

MPK: G01N 17/00

Značky: způsob, místa, zjišťování, povrchu, oceli, koroze

Text:

...tkví v tom, že se na zkoušený povrch oceli nanese zkušební roztok ve směsi s dostatečně transparentním adhezívem.Tento způsob je výhodný zejména při zjištováni nepravidelné koroze na členitém povrchu oceli, ve škvírách, ohybech u nátrubků, nástavců na spojícb trubek s trubkovni 4ceml a na jiných spojích. Způsob podle vynálezu umožňuje presnou lokalizaci koroze přímo. na ocelové částí, aniž by bylo nutno používat k tomuto účelu...

Způsob stanovení koroze vnitřního povrchu obalového skla a jejího stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 241220

Dátum: 15.09.1987

Autor: Krajina Antonín

MPK: G01N 33/38

Značky: jejího, stupně, vnitřního, obalového, stanovení, koroze, povrchu, způsob

Text:

...eluátu.Výhody způ-sobu stanovení Ikorroze vnitřnitho povrchu obalové-ho skla a je~jiuho~ stuyp~ ně spwočívaji v tom, že podle tohoto způsobu je možno na základě vizuáwlníhą) posouzení unčit, tktelré partie skladovernýiceh skle 4něnýoh oibalů jsou rkorozí po-jstiženy, jpopřiplatdě sstanovit stupeň koroze a úrčit, u kterých rpaurtií se začíná Ikouroze jprojevovat a zaradit je prednostné Ik plnění, nebo u kterýoh -patrtií již k rozsáhlê...

Směsný inhibitor koroze s kontaktním a vypařovacím účinkem, zejména pro aplikaci na obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 232078

Dátum: 01.04.1987

Autori: Tulka Jaromír, Němcová Jitka, Bartoň Karel, Šírová Anna

MPK: C23F 11/10

Značky: koroze, inhibitor, materiál, účinkem, směsný, aplikaci, kontaktním, zejména, vypařovacím, obalový

Zhrnutie / Anotácia:

Směsný inhibitor koroze je určen pro ochranu kovů 6. a 8. skupiny periodické soustavy prvků a jejich slitin vzájemných nebo s jinými kovy s obsahem nejméně 50 % hm. uvedených kovů, obsahuje od 0,5 do 5 % hm. alkylesterů aromatických kyselin s alifatickými alkoholy s 2 až 4 atomy uhlíku v alkylu, například etylesteru kyseliny benzoové, od 90 do 96 % hm. solí aromatických kyselin s amoniakem a/nebo s aminoalkoholy s 2 až 5 atomy uhlíku v řetězci,...

Zařízení pro zamezení koroze odvzdušňovacích šroubů hydraulických brzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 234735

Dátum: 01.03.1987

Autor: Červenka Jiří

MPK: B60T 11/10

Značky: koroze, zamezení, odvzdušňovacích, zařízení, hydraulických, šroubu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zamezení koroze odvzdušňovacích šroubů hydraulických brzd v tělesech jednotlivých komponentů brzdového systému vlivem působení okolního prostředí a atmosféry. Podstata vynálezu spočívá v uspořádání ochranné manžety, přiléhající těsně na odvzdušňovací šroub a těleso, do kterého je odvzdušňovací šroub zašroubován. Ochranná manžeta má na svém vnitřním spodním okraji úkos, vytvářející prostor naplněný inhibitorem....

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236014

Dátum: 01.02.1987

Autori: Fara Jiří, Červenka Pavel, Kárníková Vlasta, Němcová Jitka, Šveřepa Otakar, Strnadová Věra

MPK: C23F 11/10

Značky: uzavřené, inhibitor, vodní, kovů, směsný, systémy, koroze

Zhrnutie / Anotácia:

Inhibitor podle vynálezu obsahuje 10 až 30 hmot. % benzoanu sodného, 0,1 až 5 hmot. % l, 2, 3 benztriazolu, 30 až 65 hmot. % fosforečnanů alkalických kovů, například dinatriumhydrogenfosforečnanu, 5 až 25 hmot. % tetraboritanu sodného a 0,001 až 0,5 hmot % ß- kaprolaktamu. Je určen pro zajištění protikorozní ochrany a funkční schopnosti uzavřených chladicích a topných vodních systémů, jejichž díly jsou zhotoveny s různých druhů kovů.

Směsný inhibitor koroze železa, mědi, hliníku, stříbra a jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 234668

Dátum: 01.01.1987

Autori: Svoboda Bohumil, Ambrož Vladimír, Tulka Jaromír, Běhal Živan

MPK: C23F 11/10

Značky: stříbra, inhibitor, železa, směsný, slitin, mědi, hliníku, koroze, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší podstatné snížení nebo odstranění koroze uvedených kovů směsným inhibitorem se synergickým účinkem. Inhibitor tvoří směs 0,5 až 50 % hmot. solí alkanolaminů typu 2-aminoethanolu nebo 2,2-iminodiethanolu s 1,2,3-benzotriazolem a 50 až 95,5 % hmot. kondenzačních produktů mastných kyselin o 8 až 18 uhlíkových atomech s uvedenými alkanolaminy a/nebo alkylendiaminy a/nebo dialkylentriaminy, v nichž alkylenová skupina obsahuje 1 až 4...