Patenty so značkou «korekcí»

Zapojení pro korekci hustotového ústrojí pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268117

Dátum: 14.03.1990

Autori: Andó Ján, Korger Zdeněk, Šídlo Eduard, Paar Miroslav, Šustr Václav, Ptáček Miloš, Kouřil Antonín

MPK: D04B 9/46

Značky: ústrojí, stroje, pletacího, korekcí, hustotového, zapojení

Text:

...výstup je soojen zpětně prostředníctvim vstupního obvodu pro pří něm výkrese pomocí blokověho schematu.zapojení pro korekcí hustotového ústrojí okrouhlêho pletacího stroje, zejména maloprůměrového vícesystémového pro pletení punčochových výrobků obsahuje řídící jednot ropočítačem 5 stroje a príslušnými vstupnímí čí výstupnímí obvody. Řídící míkropočítač 5 stroje je spojen pomocí vstupního obvodu Š s klávesnící 1 pro ruční vkládání údajů...

Zařízení pro pojezd a samočinnou korekci směru pohybu samojízdného vrstviče a vybírače zemědělských objemových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 265464

Dátum: 13.10.1989

Autori: Klabal Milouš, Karas Bohumil, Obruča Jiří, Kubánek Jiří

MPK: G05D 3/12

Značky: vrstviče, samojízdného, korekcí, vybírače, pojezd, zařízení, objemových, samočinnou, směru, zemědělských, pohybu

Text:

...korekce odchylek směru jízdy vylučuje možnost zkřížení portálových jeřábů, a tím zvyšuje bezpečnost obsluhy a přítomných osob. Odstraněním příčení s následným zablokováním pohybu jeřábu se snížilo namáhání konstrukce jeřábu jako celku i jeho agregátůa zvýšila se životnost pohybových agregátů.Příklad provedení zařízení pro pojezd a samočinnou korekci směru pohybu samojízdného vrstviče a vybírače zemědělských objemových hmot podle vynálezu je...

Způsob měření rychlosti, například proudící tekutiny, pomocí laserového dopplerovského anemometru s korekcí na šum

Načítavanie...

Číslo patentu: 259078

Dátum: 17.10.1988

Autor: Ptáčník Milan

MPK: G02B 17/08, G01P 5/20, G02B 27/00...

Značky: například, rychlostí, způsob, proudící, korekcí, tekutiny, měření, laserového, pomocí, anemometru, dopplerovského

Text:

...i uvedené šumy, což vede ke znečnému zkreslení výsledků měření, v některých případech ąž o desítky procent, takže metoda je pak v podmínkách nízkeho odstupu signálu od šumu nepoužitelná.Procesor laserového dopplerovského anemometru má ve svéAvetupní analogové jednotce filtrcvou propust a regulovetelný ze silovač. I při relativně dobrých šumových poměrech jsou výsledky měření ovlivněny nastavením ovládacích prvků procesoru. Optimalizace...

Zapojení pro korekci údaje čítače kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245245

Dátum: 01.07.1988

Autori: Székely Róza, Schönafinger Karl

MPK: H03M 13/00

Značky: čítače, zapojení, kmitočtu, údaje, korekcí

Text:

...vylučuje chybny odečet a přispívá k podstatnému snížení únavy pozorovatele.Zejména je vhodné pro všechny kmitočtové čítače, u nichž se nepředpokládá odhad dalších míst ze změn posledního místa.Zapojení podle vynálezu bude dále výsvětleno se zřetelem k připojenému schéma.Zapojení podle vynálezu je tvořeno klopným obvodem 1, jehož výstup je připojen k paměti g a současně k druhému vstupu přídavné paměti 5. K druhému vstupu paměti g je...

Zařízení pro korekci polohování obráběcího nástroje při automatickém opracování povrchů obecně křivých ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 257908

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hampl Jan, Taraba Oldřich, Valenta Jiří

MPK: B23Q 15/04

Značky: povrchu, ploch, obecně, polohování, korekcí, nástroje, opracování, zařízení, obraběcího, automatickém, křivých

Text:

...obráběcího nástroje při antbmatickém-opracoväní povrohůobecně křívých plech podle Vynálezu o A i. Zařízení podle vynálezu eestává z upevňovecího zařízení §,n na němž je upevněn obrobek 2. Na upevňovacím zařízení § je takéAmpřípevněn etalon 1, na němž je umístěn první snímač Q pro snímáełĺAuvní generovaněho obecně akustického signálu, který je připojen.mačem 5 pro snímání generovaněho obecně akustického signálu,.umístěným na obrobku...

Zařízení ke korekci rychlosti řídícího pohonu válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 244060

Dátum: 01.06.1988

Autori: Gorgoo Oldoich, Bošina Bohuš, Formánek Jan

MPK: B21B 37/00, H02P 5/46

Značky: řídicího, pohonů, korekcí, zařízení, válcovací, tratě, rychlostí

Text:

...zadávacího bloku 3, přičemž informační výstupy g, g jsou spojený s odpovídajícími řídícími vstupy 3, j ovládacího bloku §. Výstup ovládacího bloku §je zapojen na řídící vstup k korekčního bloku Q, jehož výstup je3 244 usa paralelně připojen na zpětnovazební vstup g řídícího bloku 1 a na řídící vstup l výkonového bloku gg.Funkce zařízení podle vynálezu je následující. V druhém zadávacím bloku Q se provede volba řízení korekce rychlosti,...

Zapojení pro korekci polohových souřadnic v elektronovém litografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244051

Dátum: 01.06.1988

Autori: Votroubek Václav, Kudrle Milan

MPK: H01J 37/06

Značky: elektronovém, korekcí, polohových, litografu, souřadnic, zapojení

Text:

...při provédění rekalibrace dostatečně častém vzhledem k proněnnosti rušivých faktorů 1 absolutní přesnost těchto diskrétních hodnot souřadnic. Korigované souřadnice v místech mimo kalibrační body je ovšem třeba zjištovat výpočtem. Samotnou kalibrační matici musíme ještě pro každé expoziční pole upravit tak, aby zachycovala přizpůsobení ideálních kartézských souřadnic, reprezentovaných kalibračnín etalonem na předchozí naexponovanou...

Zapojení obvodu pro korekci teplotní závislosti a změnu izotermického bodu pH elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257691

Dátum: 16.05.1988

Autori: Semler Miloslav, Jursík Zdeněk

MPK: G01D 3/04

Značky: závislosti, změnu, elektrody, izotermického, obvodů, zapojení, korekcí, teplotní

Text:

...vstup Aañ převodníku je přivedeno pŕoměnné napětí,z běžce prvního potenciometru a druhý potenoiometr je napájen z běžně prvního potenoiometru. přičemž proměnnó napětí se přivádí z bäžoe druhého potenoiometru na vstup A-Dpřevodníku.v dalším, s přihlédnutím k. připojeněmu výkresu,je zapojení podle vynálezu Jako jedno z konkrétních provedení, blíže popsáno.Na obrázku je znázorněnErvní potenoiouetr 1, druhýpotenciometr g, A-D převodník 1,...

Zařízení pro korekci polohy jednotky mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 256777

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tkáč Ivan, Novotný Stanislav, Ševčík Arnošt, Dzierža Emil

MPK: E21D 23/04

Značky: polohy, korekcí, zařízení, výztuže, mechanizované, jednotky

Text:

...je připojena výkyvně jedna část eiloveho prvku, jehož opačná část je opatŕena závěeem. V zâvěsu je uložená alespoň jedna dvojice pák. Volný konec prvni oáky je epojen a připojoào vaci doskou a volný konec druhé páky je spojen e opěrouuej Hlavni výhodou navrhovaného zařízení je, že vytváří eamo~ etatnou kompaktni jednotku montovatelnoupodle potřeby na lev»-vou nebo pravou boční stěnu základového rámu, popřípedě na le»vou nebo pravou stranu...

Zapojení pro korekci znaků na výstupu dekodéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245973

Dátum: 01.03.1988

Autor: Hahlbeck Eckhard

MPK: H03M 13/00

Značky: výstupu, korekcí, zapojení, znaků, dekodéru

Text:

...čítače,na jehož první vstupje připojen výstup druhého logickáho hradla, zatímnov na nulovací vstup čítsče je připojen výstup obvodu synchronizačních impulsů.Vyšší účinekzapojení podle vynálezu proti dosud známým zapojením je spatřován v zajištění přenosu správně kődovaných znaků, zatímco chybné znaky způsobené výpadkem signálu na vstupu dekodáru MCMI nebo CMI jsou potlačeny.Zapojení podle vynálezu bude dále popsáno se zřetelem k při,pojenému...

Ústrojí s fluidickým vírovým uzavíracím prvkem k obtokové korekci funkce přeplňovacího turbodmychadla pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255120

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kliment Vladimír, Kusý Petr, Tesař Václav, Štibinger Vladimír, Takáts Michal

MPK: B60K 15/00, F02B 37/12, F02D 33/02...

Značky: uzavíracím, prvkem, fluidickým, korekcí, vírovým, turbodmychadla, přeplňovacího, funkce, spalovací, motory, ústrojí, obtokové

Text:

...jsou uvnitř dutiny vnějšího pláště šrouby gjg držena dvě tělesa jednak již zmíněné centrální těleso § 92, jednak kolem něj ležící ptstencové těleso ggg. Náběžná strana prstencového tělesa ggg je tvarována jako žlábkový dělič § 91. Proti přídržné stěně 29 má centrální těleso ggg vybraní, takže se mezi ním a přídržnou stěnou ggg vytváří rozmětnější interakční dutina. Do této interakční dutiny směřuje kolmo ke směru výtoku ze štěrbinové...

Ústrojí s fluidickým proudovým rozváděcím prvkem k obtokové korekci funkce přeplňovacího turbodmychadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255118

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kliment Vladimír, Kusý Petr, Štibinger Vladimír, Takáts Michal, Tesař Václav

MPK: F02D 33/02, B60K 15/00, F02B 37/12...

Značky: ústrojí, prvkem, rozváděcím, korekcí, obtokové, proudovým, funkce, turbodmychadla, přeplňovacího, fluidickým

Text:

...druhý kolektor lg je napojen na výfuk gg. Napájecí tryska lgl v něm ústí do interakční dutiny, jejíž jednu stěnu tvoří přídržná stěna lg vedoucí od ústí napájecí trysky lgl k prvnímu kolektoru lgg. Mezi hrdly obou kolektorů lgg, lll je zde žlábkový dělič 106.Zlábek na jeho nosu spolu s tvarováním stěn interakční dutiny protílehlých k přídržné stěně lgä vytváří v monostabilním zesilovači lgg negativní vnitřní zpětnou vazbu, zajiščující při...

Fluidické ústrojí pro korekci funkce přeplňovacího turbodmychadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255116

Dátum: 15.02.1988

Autori: Takáts Michal, Kliment Vladimír, Tesař Václav, Štibinger Vladimír, Kusý Petr

MPK: F02D 33/02, B60K 15/00, F02B 37/12...

Značky: funkce, ústrojí, přeplňovacího, fluidické, turbodmychadla, korekcí

Text:

...otáčkami 5 nejprve velmi prudce, ale poté se růst průtoku zpomalí. To je dáno suberkvadraticitou proudění v této dráze, i když se zde uplatňují i dvadratické charakteristiky trysek lgä, ggg. Naproti tomu ve druhé dráze řídicího prútoku, tvořené prvním spojovacím kanálkem 1 a první řídící tryskou łgg se tento efekt neuplatňuje počáteční nárüst průtoku oMX 2 s rostoucími otáčkami gvje méně strmý, ale udržuje si strmost růstu i při vyšších...

Zapojení pro korekci vlivu elektricky vodivých materiálů v prostoru elektronově optického členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236157

Dátum: 01.12.1987

Autori: Papírek Tomáš, Hladil Karel

MPK: H01J 37/26

Značky: elektricky, prostoru, vlivů, zapojení, optického, materiálů, členu, elektronově, vodivých, korekcí

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zapojení je, že vstupní uzel je spojen přes vstupní impedanci s invertujícím vstupem výkonového operačního zesilovače, jehož výstup je spojen přes elektronově optický člen s výstupním uzlem spojeným s referenčním odporem připojeným k zemnímu potenciálu a s vazební impedancí spojenou s internujícím vstupem výkonového operačního zesilovače, přičemž paralelně ke vstupní impedanci je připojen první korekční člen a paralelně ke...

Zapojení v radiolokátoru pro korekci úhlové lnformace inkrementálního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 244732

Dátum: 14.08.1987

Autori: Zelko Miroslav, Gergely Pavol

MPK: G01C 23/00

Značky: radiolokátoru, zapojení, inkrementálního, korekcí, lnformace, úhlové, snímače

Text:

...z obou stop 35, 35. Prvý nulovací výstup 25 informace prvé stopy 35 je spojen na vstup loqického součto vého obvodu 1 a druhý výstup gg derivace druhé stopy gg je spojen jednak na jeden vstup obvodupro logickou indikaci výpadku informace jedné z obou stop 1, ale současně 1 na jeden vstup druhého čítače informace 5 druhé stopy 35. Výstup prvého čítaüe informace Q prvé stopy 35 je spojen jednak na druhý vstup logického součtového obvodu 1,...

Zařízení pro korekci rozměrů a tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251131

Dátum: 11.06.1987

Autori: Nosek Jiří, Růžička Miroslav, Mirsch Miroslav

MPK: G01B 21/02

Značky: korekcí, tvaru, rozměrů, zařízení

Text:

...paměti ll zadní korekce.Obvod gg maximální korekce je spojen s prvním řídícím vstupem 182 obvodu lg omezení přední korekce a druhým řídicím vstupem 192 obvodu lg omezení zadní korekce.Zařízení pro korekci rozmeru a tvaru pracuje tak, že před zahájením funkčního cyklu je čidlo snímače Q v klidové poloze před kalibrem g. Má-li být prováděna korekce podle měřené součástí L, která je do měřicí polohy zasouvána vhodným nevyznačeným manipulačním...

Zařízení pro teplotní korekci miřidel zbraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 234174

Dátum: 01.04.1987

Autor: Klaban Vladimír

MPK: F41G 1/16

Značky: zbraní, zařízení, korekcí, teplotní, miřidel

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro teplotní korekci miřidel je určeno pro zbraně, jejichž přesné zamíření je citlivé na změnu teploty. Učelem vynálezu je zvýšení pohotovosti zbraní ke střelbě a usnadnění práce ve výcviku střelce. Tohoto účelu je dosaženo zařízením, podstatou kterého je stavítko s rozpínavým médiem, jehož změna objemu či tvaru v závislosti na teplotě je pomocí kinematických převodů a pružin přenášena na mechanismus miřidel. Tímto způsobem se vnáší do...

Zařízení pro korekci průhybu výložníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233890

Dátum: 01.04.1987

Autor: Sedlář Antonín

MPK: G01B 5/00

Značky: zařízení, výložníku, korekcí, průhybu

Zhrnutie / Anotácia:

Korekce průhybu výložníku kontrolních proměřovacích strojů eliminuje chyby polohy kostky, ve které je upevněn měřicí dotyk, způsobené průhybem při vysouvání výložníku z tělesa výložníku. Korekce průhybu je provedena tím, že korekční tyč se opírá o kladku, pevně spojenou s tělesem výložníku. Závěsné body korekční tyče a táhla jsou pevně spojeny přes závěs a přestavitelný závěs s přírubami výložníku. Korekci průhybu je možno měnit jednak profilem...

Zapojení vstupní části bloku korekci tepelných deformací rámu obráběcích strojů pro CNC systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233256

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vaněk Josef, Pujman Jiří, Novotný Ivo

MPK: G05B 15/02

Značky: částí, bloků, obráběcích, korekcí, rámu, vstupní, strojů, deformací, tepelných, zapojení, systémy

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vstupní části je určeno pro analogo-číslicový převov výstupních údajů z jednoho nebo dvou diferenčních teploměrů, uložení výsledků periodicky prováděných převodů do výstupních registrů a přenos číslicových údajů soustředěných v registrech na sběrnici dat CNC systému. Zapojení vstupní části obsahuje dva bloky diferenčních teploměrů, blok dvoukanálového analogo-číslicového převodníku, dva bloky adresovatelných registrů, blok řízení...

Zapojení pro korekci dojezdu mechanismu taženého lany

Načítavanie...

Číslo patentu: 239663

Dátum: 13.03.1987

Autori: Marianeschi Edmondo, Aibano Laziale, Becker Willi

MPK: G05D 1/00

Značky: zapojení, mechanismu, taženého, korekcí, dojezdu

Text:

...dráłv e kontrolní rychlosti je připojen nrblok a regulitoru dans rychlosti. NFunkce podle vynálezu je nleledující ponsnený leohonislsus 2 dojíldí no pfejíhscí strnovilte k ose zastavení LL, sniinjící se rychlosti, ktori klon( podle krivky tvaru píaseneK zajištění doběhu podle této kŕivkyt slouží standardní zapojení vyhodnocovací logiky,čidel včetně ragulačnícn bloků, které nejsou předmětem tohoto řešení.Po saclonäní fotorelé ,L 2...

Zařízení pro výškovou korekci vedení potrubí ukládaného zatlačováním do polootevřené nepažené rýhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237648

Dátum: 16.02.1987

Autor: Pretl Stanislav

MPK: E02D 29/10

Značky: zatlačováním, nepažené, potrubí, vedení, rýhy, korekcí, výškovou, polootevřené, ukládaného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je nasazeno na čelo zatlačovaného potrubí. Tělo zařízení je opatřeno klínovitým čelem a je rozděleno svislou rovinou příčně na pevnou část, ke které je závěsem připevněna kyvná část opatřená ve vnitřním prostoru rozevíracím ústrojím, vytvořeným například opěrnou deskou, do které je opřen nejméně jeden rektifikační šroub opatřený na předním konci dvoudílnou opěrnou hlavou a na zadním konci otáčecím ústrojím a šroubovým vřetenem...

Zapojení obvodu pro korekci zesilovaného elektrického napětí násobením a dělením vstupního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235430

Dátum: 15.11.1986

Autor: Křivánek Milan

MPK: H03G 3/30

Značky: delením, zesilovaného, signálu, elektrického, zapojení, napětí, obvodů, korekcí, násobením, vstupního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro korekci zesilovaného napětí násobením a dělením vstupního signálu. Zapojení je tvořeno sečítacím zesilovačem s řízeným ziskem a rozdílovým zesilovačem. Na jeden vstup sečítacího zesilovače s řízeným ziskem se přivádí napětí U, a na jeho druhý vstup se současně přivádí korekční dělicí napětí U3, zatímco výstup sečítacího zesilovače s řízeným ziskem je dále spojen jednak přes dolnofrekvenční propast s výstupem...

Zapojení pro korekci mechanické úhlové chyby antény radiolokátoru při jejím přetočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234395

Dátum: 15.08.1986

Autori: Sklenář Stanislav, Kožený Josef

MPK: H01Q 1/27

Značky: antény, mechanické, zapojení, přetočení, korekcí, radiolokátoru, úhlové, chyby, jejím

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro korekci mechanické úhlové chyby antény radiolokátoru při jejím přetočení spočívá v tom, že pro korekci úhlové chyby se používá číslicová elektronická technika.

Zařízení pro korekci tažné síly elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229739

Dátum: 01.05.1986

Autor: Elger Rudolf

MPK: H02K 41/03

Značky: síly, zařízení, elektromagnetů, korekcí, tažné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvětšení tažné síly elektromagnetu na počátku zdvihu kotvy a zmenšení této síly na konci zdvihu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že v nepohyblivém ferromagnetickém pólu je ve směru společné osy posuvná ferromagnetická vložka opatřená dorazem a vyčnívající spodním koncem do mezery mezi nepohyblivým ferromagnetickým pólem a ferromagnetickou kotvou. Zařízení lze využít v lineárních krokových motorech řídicích tyčí jaderných...

Zapojení obvodu pro korekci zesilovaného elektrického napětí násobením a dělením vstupního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227810

Dátum: 15.04.1986

Autor: Křivánek Milan

Značky: zesilovaného, vstupního, signálu, korekcí, delením, zapojení, napětí, elektrického, násobením, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro korekci zesilovacího elektrického napětí násobením a dělením, vyznačené tím, že je tvořeno sečítacím zesilovačem s řízeným ziskem (2), jehož druhý vstup (3) je uzemněn a k jeho prvnímu vstupu je předřazen vstupní přepínač (11), výstup (4) sečítacího zesilovače s řízeným ziskem (2) je zapojen přes přepínač (12), buď na vstup paměti (13) výstupního napětí a dále na výstup (6) zesíleného korigovaného výstupního napětí U2, anebo...

Zapojení ke korekci driftu nuly synchronního detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215993

Dátum: 15.12.1985

Autor: Horák Oldřich

Značky: zapojení, synchronního, detektoru, driftu, korekcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen zejména pro stejnosměrné zesilovače a ostatní obvody, u nichž vlivem driftu nuly dochází k chybě přenosu. Podstatou vynálezu je synchronní detektor opatřený na vstupu a výstupu klíčovacím obvodem. Výstup druhého klíčovacího obvodu je pak spojen přes filtr s vyhodnocovacím obvodem. Dále je uveden příklad zapojení obou klíčovacích obvodů. Vynález lze využít v elektronických obvodech.

Zařízení pro automatickou korekci dodávky paliva vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219731

Dátum: 15.09.1985

Autor: Kameš Josef

Značky: vznětových, automatickou, zařízení, dodávky, motorů, paliva, korekcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalovacích motorů používaných zejména u automobilů a traktorů. Zařízení řeší problematiku spouštění spalovacích motorů automatickým zvětšením dodávky paliva. Podstatou vynálezu je, že korekce dodávky paliva je závislá na teplotě motorového oleje, který ohřívá čidlo, jehož pohyb se přenáší na váleček příčně uložený na konci regulační tyče čerpadla, do jehož výřezu je konec této tyče zasunut. Pomocí různě upravené spodní...

Zapojení pro korekci signálu ze snímače síly u pásové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222395

Dátum: 15.08.1985

Autor: Hybner František

Značky: síly, zapojení, signálu, korekcí, pásové, snímače, váhy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pásových váh pro dopravníky s měnitelným sklonem a řeší kompenzaci výstupního signálu ze snímače síly s ohlodem na sklon dopravníku. Kompenzace signálu je dosaženo tak, že snímač síly je připojen ke zdroji napájecího napětí přes korekční člen s kosinovou charakteristikou, který je pevně spojen s rámem dopravníku a který mění velikost napájecího napětí snímače síly.

Zapojení pro korekci translačních tepelných deformací

Načítavanie...

Číslo patentu: 224885

Dátum: 01.08.1985

Autori: Skalla Jan, Růžička Karel, Novotný Ivo, Hrouda Bohuslav

Značky: translačních, zapojení, korekcí, tepelných, deformací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro korekci translačních tepelných deformací, ve kterém je řídící systém propojen s povelovým vstupem polohového regulátoru, výstup polohového regulátoru je propojen s řídícím vstupem rychlostního regulátoru, jehož výstup je propojen s motorem, který je mechanicky spojen se snímačem rychlosti, jehož výstup je propojen se zpětnovazebním vstupem rychlostního regulátoru, snímač rychlosti je mechanicky propojen se snímačem polohy, jehož...

Způsob a zařízení pro korekci výstupních signálů číslicového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219315

Dátum: 15.07.1985

Autori: Tor Lennart, Grivérus Berndt

Značky: výstupních, signálu, způsob, korekcí, převodníku, číslicového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu korekce výstupních signálů číslicového převodníku, který převádí fyzikální veličiny pomocí impulsového sledu, přičemž charakteristika převodníkové frekvence jako funkce fyzikální veličiny je v pracovní oblasti přímková a mimo pracovní oblasti převodníku protíná souřadnici udávající frekvenci převodníku mimo počátek souřadnic, přičemž podstata vynálezu spočívá v tom, že korekční frekvence se superponuje na převodníkovou...

Televizní vysílač s korekcí intermodulačních produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214179

Dátum: 15.02.1985

Autor: Husník Miloš

Značky: vysílač, produktů, korekcí, televizní, intermodulačních

Zhrnutie / Anotácia:

Televizní vysílač s korekcí intermodulačních produktů u televizního vysílače s odděleným zpracováním obrazového a zvukového signálu v předstupních koncového stupně a společným zesílením obrazového a zvukového signálu v koncovém stupni. Korigující signál je vytvořen v obrazovém předstupni vlivem spolupůsobení obrazového a vhodně voleného zvukového signálu. Podstata vynálezu je zobrazena na obr. 3.

Zapojení číslicového měřiče četnosti statisticky rozložených impulsů se samočinnou korekcí mrtvé doby detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215316

Dátum: 31.05.1984

Autor: Hrásský Jaroslav

Značky: mrtvé, měřiče, rozložených, statisticky, četnosti, číslicového, samočinnou, impulsů, korekcí, detektoru, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení číslicového měřiče četnosti statisticky rozložených impulsů s samočinnou korekcí (1) je spojen s detektorem (13) přes hradlo (2), jehož řídicí vstup (10) je spojen s výstupem (11) časovače (4), u kterého řídicí vstup (12) je spojen s RC členem (5), který je připojen na zdroj (8) napětí přes sériově zapojenou diodu (6) a odpor (7), přičemž mezi odporem (7) a diodou (6) je připojen spínač (3), jehož řídicí vstup (9) je spojen s...