Patenty so značkou «kopolymery»

Kompozícia obsahujúca kopolyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20758

Dátum: 08.03.2012

Autor: Wacker Andreas

MPK: A01N 25/02, A01N 25/10, A01N 25/04...

Značky: obsahujúca, kopolymery, kompozícia

Text:

...a teda z petrochemických surovín. Vsúvislosti s pribúdajúcim nedostatkom a zdražovaním surového oleja a jeho následných produktov, ako aj s rastúcim povedomím k ochrane životného prostredia existuje vzrastajúca potreba formulačných pomocných prostriedkov, ktoré by využívali prírodnú surovinovú základňu.0010 Existuje tak potreba formulačných pomocných prostriedkov novéhodruhu, ktoré by nemali vyššie uvedené nevýhody a ktoré by sa mohli použiť...

Hydrofóbne asociujúce kopolyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15932

Dátum: 17.05.2010

Autori: Leyrer Reinhold, Orleans Andrea, Rösch Markus, Reichenbach-klinke Roland, Fogel Yulia, Ostrowski Thomas, Pfeuffer Thomas, Gaeberlein Peter, Schuhbeck Manfred, Langlotz Björn, Schmidt Kati, Guzmann Marcus, Friedrich Stefan

MPK: C08F 220/56, C08F 220/34, C08F 220/58...

Značky: kopolymery, hydrofóbne, asociujúce

Text:

...jednotky môžu byť usporiadané štatisticky alebo blokovo a polyalkylénoxidovà skupina môže ako terminálnu skupinu vykazovať H alebo C 1- až C 4-skupinu. Príklady uvádzajú konkrétne polyetylénoxid-b-polypropyIénoxidmonobutylvinyléter.JP 2001-199751 A uverejňuje výrobu dispergačného prostriedku pre cement. Tu sa kopolymerizuje anhydrid kyseliny maleínovej s makromonomérom. Pri makromonoméri ide o polyoxyalkylénový blokový kopolymér...

Spôsob prípravy samoväzbových pigmentových častíc zavádzajúci akrylové hrebeňové kopolyméry s hydrofóbnymi skupinami ako spojovacie činidlá, samoväzbové pigmentové častice a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15751

Dátum: 11.01.2010

Autori: Hunziker Philipp, Gane Patrick

MPK: C09C 1/40, C09C 1/02, C09C 1/36...

Značky: použitie, skupinami, spojovacie, pigmentových, hydrofóbnymi, pigmentové, samoväzbové, činidla, kopolymery, spôsob, zavádzajúci, hřebenové, akrylové, přípravy, částic, samoväzbových, částice

Text:

...vodnom prostredí so styrén-akrylátovým spojívom a Poligenom m WE 4. Avšak žiadna zo získaných výsledných suspenzii samoväzbových pigmentových častíc nemá obsahpevných látok väčší než 30 hmotn.0008 FR 2 913 420 A, rovnako ako tu citovaný doterajší stav techniky, sa týka mlecích činidiel na použitie V suchom mletia uhličitanu vápenatého. Predmetom FR 2 913 420 A je, aby sa zaistilo mlecie činidlo, ktoré nevedie k vysokému množstvu prchavých...

Oftalmologické kompozície obsahujúce PEO-PBO blokové kopolyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8975

Dátum: 10.12.2007

Autori: Ketelson Howard Allen, Mcqueen Nathaniel

MPK: C11D 3/00, C11D 3/37, C11D 1/00...

Značky: kompozície, obsahujúce, oftalmologické, peo-pbo, kopolymery, blokové

Text:

...podľa doterajšieho stavu V tejto oblasti techniky na úpravu kontaktných šošoviek, napríklad poloxaméry a poloxamíny, ako sú značky povrchových činidielrozširene uplatňovali vo výrobkoch, podľa doterajšieho stavutechniky používaných na úpravu kontaktných šošoviek. Avšak také povrchové činidlá nezvlhčovali SiH šošovky účinne.0007 US 2002/141899 (TsaoFu Pao) odhaľuje kompozíciu na dezinŕikovanie kontaktnej šošovky, obsahujúcu účinné...

Etylén-propylénové kopolyméry vhodné na modifikáciu lubrikačných olejov a spôsob na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14165

Dátum: 12.02.2007

Autor: Tanaglia Tiziano

MPK: C10M 143/10, C10M 143/02, C10M 143/04...

Značky: přípravu, kopolymery, modifikáciu, olejov, lubrikačných, vhodné, spôsob, etylén-propylénové

Text:

...nie je vôbec jednoduchý.Akokoľvek nízka môže byť molekulová hmotnosť, výroba rozpúšťaním vyžaduje vysoké teploty (100-160 °C) adlhé časy rozpúšťania, ktoré sa pohybujú od 3 do 7 hodín. Výroby rozpúšťaním sú taktiež charakterizované presnými a špecifickými znakmi, ktore sa týkajú systémov miešania, rozsahov teplôt aďalších charakteristík (líšiacich sa od technológie ktechnológii), ktoré spôsobujú, že je nevyhnutné pre konkrétne spracovanie...

Blokové kopolyméry a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284953

Dátum: 24.02.2006

Autori: Ruohonen Jarkko, Lehtinen Matti, Ala-sorvari Juha, Jukarainen Harri, Seppälä Jukka

MPK: C08F 283/00, C08G 77/00

Značky: spôsob, přípravy, blokové, kopolymery

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa blokové kopolyméry všeobecného vzorca (I), v ktorom A = (SiR'R''O)nSiR'R'', R' a R'' sú rovnaké alebo rôzne a predstavujú nižšie alkylové skupiny alebo fenylové skupiny, ktoré môžu byť substituované alebo nesubstituované, a B je polyalkylénoxid všeobecného vzorca (a) alebo (b) a T je (c) alebo (d), v ktorom R je vodík, nižší alkyl alebo fenyl, R1 je vodík alebo nižší alkyl, y je 2 - 6, m je 3 - 30, n je 5 - 3000 a x je 0 - 100. Ďalej...

Kopolyméry s obsahom sulfoskupín rozpustené vo vode, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7093

Dátum: 30.06.2005

Autori: Schuhbeck Thomas, Eberwein Michael, Friedrich Stefan, Pfeuffer Thomas, Schinabeck Michael, Holland Uwe

MPK: C08F 220/00

Značky: výroby, vodě, obsahom, rozpuštěné, sulfoskupin, kopolymery, použitie, spôsob

Text:

...pripadne terpolyméry na báze kyseliny 2-akrylamido-2-metylpropánsulfónovej. Tieto polyméry sú optimalizované na špeciálne požiadavky použitia vo vrtoch. Pri použití v zmesiach stavebných materiálov ako sú malta a betón pripadne náterové a povlakové systémy na báze vody vykazujú pre užívateľa nevýhody, pretože buďsilno obmedzujú vlastnosti tečenia, nedochádza kzamedzeniu odlučovaniaprebytočnej vody z procesu vytvrdzovania alebo schopnosť...

Funkčné kvapaliny s nízkou pulmonálnou toxicitou, obsahujúce alkylénoxidové kopolyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2378

Dátum: 12.05.2005

Autori: Wulff Christian, Völkel Ludwig, Stösser Michael, Brand Siegbert, Sherman John, Walter Marc

MPK: C08G 65/00, C10M 107/00, C10M 173/02...

Značky: kopolymery, alkylénoxidové, kvapaliny, nízkou, obsahujúce, funkčně, toxicitou, pulmonálnou

Text:

...5050 EO/PO-náhodný polyéter, ktorý má molekulovú hmotnosť 4000 g/mol vykazuje skôr nízku hodnotou LC 5 o, ktorá predstavuje 350 mg/m 3. Zdôvodu tejto vysokej toxicity aerosólu jenevyhnutne potrebné, že výrobcovia a používatelia týchto lineárnych kopolymérovmusia prijímať komplikované technické opatrenia, ako je napríklad uzavretieprevádzok, na ochranu zamestnancov pred aerosólmi.Komplikovanou cestou ako nahradiť tieto produkty je...

Vinylalkoholové kopolyméry, vo vode rozpustné filmy obsahujúce tieto vinylalkoholové kopolyméry, ich použitie ako baliaceho materiálu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282968

Dátum: 09.12.2002

Autori: Reiterer Franz, Rausch Ralf, Haschke Heinz, Wehrmann Felix

MPK: C08F 8/28

Značky: rozpustné, materiálů, tieto, kopolymery, filmy, baliaceho, spôsob, vinylalkoholové, obsahujúce, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka vinylalkoholových kopolymérov vyrobiteľných v prítomnosti kyseliny ako katalyzátora acetalizačnou reakciou polyvinylalkoholov so stupňom zmydelnenia v rozsahu 80 až 99,5 % mol., s prírodnými látkami alebo ich derivátmi obsahujúcimi karbonylové skupiny, prípadne predpokladané karbonylové skupiny. Ďalej sú opísané vo vode rozpustné filmy, ktoré obsahujú tieto vinylalkoholové kopolyméry a ktorých rozpustnosť vo vode je...

Náhodné butadién-izoprénové kopolyméry s trans-1,4 štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12557

Dátum: 27.08.2002

Autori: Sommazzi Anna, Masi Francesco, Santi Roberto, Battistella Marco, Ricci Giovanni

MPK: C08F 236/06, C08F 236/08, C08L 9/00...

Značky: butadién-izoprénové, trans-1,4, kopolymery, strukturou, náhodné

Text:

...a vinylové štruktúry a pričom sa kopolyméry vyznačujú tým, že majú hodnotu MW v rozmedzí od 200 x 103 do 500 x 103 a hodnotu Mw/M., v rozmedzí od 1,7 do 4.Vynález sa tiež týka náhodných kryštalických butadién-izoprénových kopolymérov s trans-IA štruktúrou, ktore majú moláme zloženie butadién/izoprén v rozmedzí od 85/ l 5 do98/2 a teplotu topenia v rozmedzí od 100 °C do 50 °C, pričom obvyklými analytickými postupmi nie sú detekované 1,4-cis...

Výšemolekulární změkčovadlo pro poly/vinylchlorid/ a jeho kopolymery na bázi oligoesterů ftalátového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260489

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hudeček Slavko, Doležal Vladimír, Kubánek Vladimír, Binko Jan, Vogel Tomáš, Sojáková Ladislava, Kruliš Zdeněk

MPK: C08L 27/06

Značky: výšemolekulární, na, kopolymery, bázi, ftalátového, oligoesterů, změkčovadlo

Text:

...další vlastnosti změkrčovadla, k tepelné stabilizačnímu účinku na plastifikovanou směs s PVC.Tepelné stabilizační účinek při použitíkombinace výšemolekulárního změkčovadla, připraveného dle vynálezu, s nízkomolekulární pryskyřicí až -v plastifikovainé směsi, je rovněž zcela neočekávaný, nebot se i zde projeví vzájomný účinek V důsledku dodatečné modifikace in situ. Tato tepelná stabilizace byla sledována jednak usanční metodou dle britské...

Stabilizovaný polypropylén a kopolyméry propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278600

Dátum: 05.11.1997

Autori: Sedlář Jiří, Pác Jiří, Tocháček Jiří, Ottis Jiří

MPK: C08L 23/10, C08K 5/524, C08K 5/526...

Značky: kopolymery, stabilizovaný, propylenu, polypropylén

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylén a kopolyméry propylénu a etylénu s nízkou žltosťou a nízkym obsahom sivých granúl sa získajú vtedy, ak stabilizačná synergická zmes fenolických a fosfitových stabilizátorov obsahuje 10 až 90 % hmotnostných fosfitov podliehajúcich hydrolýze do 7 % a 10 až 90 % hmotnostných fosfitov podliehajúcich hydrolýze nad 7 %. Hydrolyzovateľnosť fosfitov sa meria stykom fosfitov so vzdušnou vlhkosťou.

Očkované kopolyméry polyhydroxylových zlúčenín, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281460

Dátum: 09.04.1997

Autori: Klimmek Helmut, Krause Frank

MPK: C02F 5/10, C08F 251/00, C08F 261/00...

Značky: polyhydroxylových, očkované, výroby, zlúčenín, spôsob, použitie, kopolymery

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa vo vode rozpustné, kyselinové skupiny obsahujúce očkované kopolyméry, ktoré sú aspoň čiastočne biologicky odbúrateľné, na báze polyhydroxyzlúčenín a monoetylenicky nenasýtených karboxylových, sulfónových a/alebo fosfóniových kyselín alebo ich solí a prípadne ďalších monomérov. Ďalej sa opisuje spôsob výroby uvedených očkovaných kopolymérov pri teplotách do 200 °C pomocou iniciátorov radikálovej polymerizácie, pri ktorom sa...

Etylénpropylénové kopolyméry a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277906

Dátum: 11.07.1995

Autori: Sato Akihiro, Oka Takahiro, Kumahara Katsumi, Chiba Hiromasa, Harada Takakiyo

MPK: C08F 4/642, C08F 210/16

Značky: etylénpropylénové, kopolymery, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Etylén-propylénové kopolyméry, s vysokou húževnatosťou a odolnosťou voči zbeleniu, pripraviteľné kopolymerizáciou propylénu s etylénom tak, že sa v prvom stupni vytvára frakcia kopolyméru s obsahom etylénu 0,5 až 5,0 % hmotn. v množstve 60 až 90 % hmotn. vztiahnuté na celkové množstvo polyméru, v druhom stupni sa vytvára frakcia kopolyméru a obsahom etylénu 85 až 100 % hmotn. v množstve 5 až 17 % hmotn., vztiahnuté na celkové množstvo polyméru,...

Polyamidové kopolyméry na báze laktámov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281185

Dátum: 10.05.1995

Autori: Puffr Rudolf, Stehlíček Jaroslav

MPK: C08G 69/18

Značky: laktámov, kopolymery, báze, přípravy, polyamidové, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Polyamidové materiály na báze laktámov sú zmesou majoritnej frakcie blokového kopolyamidu zloženého z chemicky odlišných segmentov omega-aminokyselinových monomérnych jednotiek a minoritných frakcií homopolyamidov zložených z monomérnych jednotiek jednotlivých blokov kopolyamidu, a prípadne i z ich štatistických kopolyamidov, vytvorené aniónovou polymerizáciou laktámu s viac ako troma atómami v cykle na kopolyamidovom viacfunkčnom iniciátore,...

Polypropylén, kryštalické kopolyméry a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277920

Dátum: 18.11.1992

Autor: Kathan Wolfgang

MPK: C08F 10/06, C08K 5/3437

Značky: kopolymery, výroby, polypropylén, krystalické, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný polypropylén, kryštalické kopolyméry polypropylénu alebo zmesi polypropylénu s inými polyolefínmi s prevažným podielom polypropylénu s vysokou rázovou húževnatosťou a vysokou pevnosťou v ťahu, ktorý obsahuje kryštalickú fázu v hexagonálnej alebo pseudohexagonálnej forme v množstve vyššom než 65 % hmotnostných pri meraní diferenciálnym kalorimetrom so špecifickou hmotnosťou podľa DIN 53479 nižšou než 0,905 g/cm3. Uvedené materiály sa...

Monoméry a neutrálne, hydrofilné kopolyméry na báze alfa, gama-diaminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280090

Dátum: 15.09.1991

Autori: Metalová Marie, Rypáček František, Kotva Rudolf

MPK: C07D 413/06, C08G 69/08

Značky: neutrálne, báze, alfa, kopolymery, gama-diaminokyselín, hydrofilné, monomery

Zhrnutie / Anotácia:

Monoméry na báze alfa,omega-diaminokyselín so všeobecným vzorcom (A), kde n = 2 - 4, ďalej polyméry na báze alfa,omega-diaminokyselín, ktorých štruktúra sa skladá zo štruktúrnych jednotiek A' a B' so všeobecným vzorcom (I), kde a a b sú molárne zlomky štruktúrnych jednotiek A' a B', pričom a je väčšie ako 0 a menšie ako 1, výhodne v rozmedzí 0 až 0,8, pričom a + b = 1, n je v rozmedzí 2 až 4, m je 1 alebo 2 a R je alkyl vybratý zo skupiny...

Homopolymery a kopolymery N-(3-dimethylaminofenyl)-methakrylamidů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270707

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lokaj Jan, Bílá Jitka

MPK: C08F 20/60

Značky: způsob, kopolymery, výroby, n-(3-dimethylaminofenyl)-methakrylamidů, homopolyméry, jejich

Text:

...g (10 G konverze) statlstíckého kopołymeru. ktorý se pňnrćží ethanolom z chloroíormového roztoku. Podle stanovaného obsahu duaíku (3.17 ) je v kopolymcru vestavěno 23.12 96 hmot. (13.29 se mousmtch) N-(S-dímethylamlnoťenyl)methakrylamldu. Límnn vlskozítní číslo kopoíymeru v dímethylformamldu při 2 o °C odpovídá 18.0 cmag-í.Stcjnýrn způsobem jako v příkladu 1 se polymeruje násada obsahující o.5 g N-(B-dlnauxylamlnoísnyÚmothakrylamldu. 0.5 g...

Kopolymery 2,3-epoxypropyl-a /2,3-epithiopropyl/-2-propenoátů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270650

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bednář Bohumil, Maroušek Vladimír, Láznička Vladimír

MPK: G03F 7/26

Značky: 2,3-epoxypropyl-a, 2,3-epithiopropyl/-2-propenoátů, způsob, kopolymery, přípravy, jejich

Text:

...evětle v přítonnoetí bežne používaných fotoínícíátorů nebo derivátů fenylozoíeobutyonítrílu.složení kopolymero a jejích Iolúrní hnotnoet lze měnit v široká intervalu v závioloetí na uložení polyleraćní núeady e polynoročních podmínkách. S roetoucím obeahow halogenderívatd atyronu v neeedö klooala rychlost kopolyoerízace. Tento pokles byl u kopolynerů e 4-ch 1 or-vĎ~Iethy 1 etyrenen doprovázon 1 výrazným pokleeen eolúrních hmot 2 C 8 270 550 B...

Homopolymer a kopolymery N,N,N-trimethyl-N-(3vinylfenyl) amoniumjodidu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270053

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hrabák František, Topčiev Dmitrij

MPK: C08F 12/28

Značky: kopolymery, způsob, homopolymer, jejich, n,n,n-trimethyl-n-(3vinylfenyl, amoniumjodidu, výroby

Text:

...v příklndoch 1 o 2 oo połymorujo omša 0.46 g MNJJ-Lrímothyl-N(3 vinyllonyl)nmonlumjodldu. 2.34 g olynnu, 0.040 g 2.2 ĺązobłoüsobnatyronltt-uu) a 10 c 113 MN-dímothyítortnamídu po dobu 37 hodin pH bpłotő óo OC. Obsah ompule so potom vyííjo do 150 cms cthonoíu. Slabö nožloutlú ornžonłną kopolymoru o odtíltrujo a vynuší vo vokuu vodní vývävvy váží 0.90 g (tJ. 43.7 1 konvorso výchozích komonomorů na kopołymor). Podla stanoveného obsahu uhlíku...

Kopolymery cinchona-alkaloidů nebo jejich solí s N-vinyl-2-pyrrolidonem a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266869

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čefelín Pavel, Otoupalová Jaroslava, Janout Václav

MPK: C08F 226/10

Značky: přípravy, solí, cinchona-alkaloidů, n-vinyl-2-pyrrolidonem, kopolymery, způsob, jejich

Text:

...stupně zesítění. Vhodným síťovmllcm je například teramcil 1 zIlciIl)is-4,4-(Nvinyl-Z-pyrrolídonu.Způsobem podle vynálezu lze připravit kopolymery s různým obsahem vázané alkaloidové strukturní jednotky v závislosti na jejím zastoupení ve výchozí reakční směsi.Výhody způsobu přípravy podle vynálezu- samotná povaha kopolymeru na bázi p 0 ly(Nvinyl-Z-pyrrolidonu)- možnost připravit kopolymery s vyšším obsahem alkaloidové složky než v dosud...

Kopolymery kyseliny akrylové nebo methakrylové respektive jejich solí alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263644

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hudečková Iva, Čefelín Pavel, Hudeček Slavko, Doležal Vladimír

MPK: C08F 283/00, C08F 220/06

Značky: methakrylové, alkalických, jejich, solí, kyseliny, kovů, respektíve, akrylové, kopolymery

Text:

...a dietylenglykol(3-oxa-1,5-pentandiol).oligouretan s jednou nebo dvěma koncovými vinylovými skupinami se připraví buč postupně,tj. nejprve se nechá reagovat diisokyanát s hydroxyakrylátem, resp. metakrylátem a po skončení reakce se provede adice s příslušným diolem. Reakci lze provést rovněž jednostupňově, kdy reagují obě hydroxysloučeniny, monohydroxy- a dihydroxy- současně s diisokyanátem. Jak v prvním, tak i v druhém případě funguje...

Kopolymery dimethylalkyl(3-maleinnimidofenyl)-amonium halogenidu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262091

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bleha Miroslav, Bílá Jitka, Lokaj Jan

MPK: C08F 222/40

Značky: způsob, dimethylalkyl(3-maleinnimidofenyl)-amonium, výroby, halogenidů, kopolymery, jejich

Text:

...gnamu methyljodidu a roztok se ponechá stát při pokojové teplotě 24 hodin. Vyioučený produkt 0,90 g se extrahuje ethaimolem. Nalezený obsah 5,35 0/0 N a 15,76 0/0 I odpovídá 46,22 0/0 hmotnostního 22,18 0/0 molárního trimethylS-ma 1 eini 1 nido-4-methy 1 fenyljamonium jodidu, 38,42 0/0 hmotnostního 65,90 0/0 molárního styrenu a 15,36 hmotnostnĺho 11,92 mo-lárníhojnezreagovaného imídu v kopolymeru.Stejným způsobem jako v příklíadu 5 se...

Kopolymery etylenu s propylenem nebo butylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259929

Dátum: 15.11.1988

Autori: Čapka Oldřich, Vašátková Jiřina, Pešta Pavel, Balabán Luboš

MPK: C08K 5/52, C08K 5/13

Značky: butylenem, propylenem, etylénu, kopolymery

Text:

...vedle zpracování na fólie je velmi rozšířená výroba velkoobjemových nádob vyfukováním a to tak, že vyrobený granulát se mísí s různými zpracovatelskými přísadami a např. na lince Voith-Fischer je zpracováván na kanystry,sudy, konve a jiné duté předměty.Při experimentech prováděných s různými koncentračními poměry citovaného ternárního systému se ukázalo, že optimálních výsledků z technologického i ekonomického hlediska se...

Blokové kopolymery sestávající ze středně hydrofilních bloků dimethylaminoethylmethakrylátových strukturních jednotek a silně hydrofilních bloků methakryloylxyethyldimethylalkylamoniových solí a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258167

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ševčík Stanislav, Přádný Martin

MPK: C08F 220/34

Značky: strukturních, blokové, přípravy, methakryloylxyethyldimethylalkylamoniových, způsob, stredne, jejich, kopolymery, bloků, hydrofilních, sestávající, dimethylaminoethylmethakrylátových, solí, silně, jednotek

Text:

...komonomeru V konečném kopolymeru odpovídá množství alkylačního činidla přidaného do reakčni směsi. uvedeným způsobem lze tedy syntetizovat blokové kopolymery 5 jakýmkoliv poměrem dimetylaminoetylmetakrylátu a metykryloyloxyetyldimetylalkylamonium jodidu.Popisovanou reakci lze provádět v širokém rozmezi teplot od -20 °C do 60 °c beztlakově,při vyšších teplotách je nutné použit zvýšených tlaků. Podle teploty se pohybují i reakčni časy, s...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4 frakcí na bifunkční živé homopolymery nebo kopolymery

Načítavanie...

Číslo patentu: 242617

Dátum: 01.05.1988

Autori: Jasonik Jan, Štirba Ladislav, Kožiálová Helena, Tomášek Václav, Mahelka Svatoslav, Palík František, Král Pavel, Matijíeek Jan, Waitzmann Rudolf

MPK: C08F 36/06

Značky: homopolyméry, butadienu, bifunkční, živé, způsob, kopolymery, frakcí, polymerace, selektivní

Text:

...uspokojivé konverze.Jestliže se provádí s těmito roztoky inioiátoru, obsahujícími éter, polymerace, dochází velmi snadno ke snižování aktivity iniciátoru a polymeru V důsledku štěpení éteru. Proto známé způaoby předpokládají úplnou nebo částečnou náhradu éteru před polymerační reakcí nepolárním roz.pouštědlem (USA 3 v 3 404, USA~ 3 388 17 a, NSR-DAS 1 76 s 188,NSR-DOS 1 817 479), nebot při polýmeraci čistého l,3-buta Ň dienu v uhlovodíoíoh i v...

Kopolymery N-aryl-4-substituovaného-4-cyklohexen-1,2-diakarboximidu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255461

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lokaj Jan, Hrabák František

MPK: C08F 232/08

Značky: kopolymery, způsob, výroby, n-aryl-4-substituovaného-4-cyklohexen-1,2-diakarboximidu, jejich

Text:

...(1,19 g, tj. 47 konverze) se přesráži hexanem z roztoku chloroformu. Nalezené složení 54,37 2 C, 7,41 H, 0,70 N a 16,91 Br odpovídá 25,2 hmotnostních (6,59 molárnich) substituovaného 4-cyklohexenStejným způsobem jako V příkladu 1 se polymeruje roztok 1,99 g N-(2,4,6-tribromfeny 1)-4-metyl-4-cyklohexen-1,2-dikarboximidu, 1,30 g styrenu a 0,03 g 2,2-azo~bis(isobutyronitrilu) v 8,3 cm 3 chloroformu. získaný bílý kopolymer (0,70 g tj....

Rozpustné a biodegradovatelné kopolymery aktivované pro vazbu biologicky aktivních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254355

Dátum: 15.01.1988

Autori: Saudek Vladimír, Rypáček František, Drobník Jaroslav

MPK: C08G 69/02

Značky: biodegradovatelné, rozpustné, aktivované, vazbu, biologicky, kopolymery, aktivních, látek

Text:

...etanolaminu, míchání pokračovalo 20 min, potom byla reakčni směs ponechána v klidu4 dny při 60 OC, vlita do 200 ml etanolu obsahujíciho 5 ml kyseliny octové, sraženina byla odfiltrována, rozpuštěna V okyselené vodě, dialyzována proti vodě a lyofilizována. Produktem je kopolymer gama-hydrazidu kyseliny L-qlutamové (11 mol ) a NY -(2-hydroxyethyl)-L-glutaminu 499 mol s) 11.01 g).2 g po 1 y(sukcinimidu) byly rozpuštěny ve 20 ml dimetylformamidu...

Polypropylen a jeho kopolymery s ethylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246766

Dátum: 15.12.1987

Autori: Školník Juraj, Ulrych Jioí, Vavrovie Ján, Klimek Milan, Sládeeek Linhart

MPK: C08K 5/13, C08L 23/12, C08L 23/16...

Značky: ethylenem, polypropylén, kopolymery

Text:

...zpracování práškového polymeru na granulát -a granulátu na konečné výrobky. Při testoch dlouh-odobé stability za snížených teplot vy,ikazuje poměrně nízkou účinnost fair-ll,Proto bylo překvapivé zjištění, že jeho kombinace s látkou A 0 49 vykazuje mimořádně vysoký synergidký stabilizační efekt při teplotách blížícícih se teplotám praktické apliikace. iPři tom, »aniž by došlo k porušeníto-hoto synergického efektu může polymer obsahovat...

Stabilizačný systém pre homopolyméry a/alebo kopolyméry vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245092

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vavoík Miroslav, Husslein Julius, Kaláe František, Pletka Hans-dieter, Klement Johann

MPK: C08L 27/06, C08K 13/00

Značky: homopolyméry, stabilizačný, vinylchloridu, kopolymery, systém

Text:

...materiálu vplyvom degradácie. Tepelná stabilita zmesí zodpovedá súčtu účinkov jednotlivých zložiek systému. Ku vzniku sullidov u systému podľa vynálezu nedochádza zrejme preto, že antimon alebo merkaptidový zbytok prednostne reagujú s ostatnými zložkami systému za Vzniku bezfarebných alebo bielych produktov,ktoré tvoria medzistupne, pričom medzi konečnými produktami reakcií nie sú sulfidy. Hoci všetky zl-ožky stabilizačnêho...

Roubované polymery a kopolymery 2-hydroxyethyl-methakrylátu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253004

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čoupek Jiří, Kahovec Jaroslav, Jelínková Miroslava

MPK: C08F 20/12, C08F 8/30

Značky: kopolymery, způsob, 2-hydroxyethyl-methakrylátu, roubované, jejich, polyméry, výroby

Text:

...a dimethylscetamidu. Vlastnosti roubů, zvláště jejich palet-idu lze snadno měnit volbou R v substituovaném oxazolinu.Jako výchozí polymer lze použít lak lineární homopolymer, či kopolymery Z-hydroxyethyl-methakrylátu, tak jeho sííované kopolymery. Jako alkyludící deriváty lze užít chlorid, bromid, tosylát, mesylát apod. Jako alkylující deriváty lze však užít i 2,3-epoxypropylether výchozího polymeru. K roubovâní lze pal použít například...

Kopolymery na báze poly(etylénbutándionátu) obsahujúce 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino- a oktadecylamino- skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252982

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaššová Gabriela, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Romanov Andrej, Vašš František

MPK: G08K 5/34, C08G 63/16

Značky: 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino, skupiny, oktadecylamino, báze, kopolymery, poly(etylénbutándionátu, obsahujúce

Text:

...4-amíno-2,2,6,6-tetrametylpiperidinu III a 0,269 g U,001 mólu n-oktadecylamínu IV a reakčná zmes sa mieša pri teplote spätného toku po dobu 7 hodín. Po ochladení sa rozpúštadlo odparí na vakuovej rotačne odparke a k mazlavému zvyšku sa pridá 50 ml dietyléteru. Po 1 hodinovom státi a občasnom pretrepaní zmesi sa vylúčený stuhnutý zvyšok viacnásobne extrahuje dietyléterom. Po odparení dietyléteru sa získa žltkastý, ľahko spráškovateL ný polymér...

Polypropylen a kopolymery propylenu s etylénem odolné proti teplé vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 241659

Dátum: 15.09.1987

Autori: Horváth Gyula, Sümegi Mihály, Koós János, Horváth Lászlóné

MPK: C08K 65/13, C08L 23/10, C08K 5/10...

Značky: kopolymery, vodě, polypropylén, odolné, etylenem, proti, teplé, propylenu

Text:

...vnějšíh-o tepla pláště mixéru na taveninu, která teče přepadem do jednošnekového extrudértt, ve kterém dosáhne teplotu 200 až 280 °C. Tavenina je šnekemjpřetlačena přes řadu sit, vstupuje do hubice extrudéru a jejími otvory extrudéru a jejími otvory prochází pod vodou. Tuhnoucí polymer je -těsně pod hlavou extrudéru usekán na granule. Granulát jde do sušiče granulí, kde se vlastním teplem a proudem vzduchu vysusi. Z granulátu se konečné...

Polypropylen a kopolymery propylenu s ethylenem stabilizované proti světlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240010

Dátum: 01.06.1987

Autor: Škaloud Jioí

MPK: C08K 13/00, C08L 23/10

Značky: proti, propylenu, stabilizované, polypropylén, ethylenem, kopolymery, světlu

Text:

...(propenyl) - 2,6 - dimethylfenolu s estery kyseliny thiodipropionové, mají vyšší odolnost vůči degredačnímu působení slunečního záření než stebilizeční směsi HALSů s jinými fenolickými nebo fosfitovými stabilizátory za nepřítomnosti sírných stabilizačních přísad. Ve výše uvedené směsi 4-pentadekekis (propenyl) - 2,6 dimethylfenolu s estery kyseliny thiodipropionové a stabilizátory HALS dochází k nečekenélu mimořádně silnénu...

Barevná psací a značkovací tekutina určená zejména k permanentnímu popisování a značkování materiálů obsahujících polyvinylchlorid nebo kopolymery vinylchloridu s jinými vinylickými monomery

Načítavanie...

Číslo patentu: 239443

Dátum: 16.04.1987

Autori: Kotoe Štefan, Kasal Eduard, Erdös Emerich, Chládek Miloslav, Zavadil Jan

MPK: C09D 11/16

Značky: kopolymery, permanentnímu, jinými, tekutina, vinylchloridu, psací, popisování, značkování, vinylickými, materiálů, barevná, určená, monomery, značkovací, zejména, obsahujících, polyvinylchlorid

Text:

...aubstitučnich derivátů tłchto lqsolin a/nobo polyvinylaootátů a výhodou pak polyviąylformalu a/nebo polyvinýlbutyralu a/nebo dorivátů colulőzy a/nebo je poulito pryskýřiěných materiálů s výhodou pak ketopryskyřic a/nebo epoxidových pryslqřic a/nebo polyosterových pryskyřic a/nebo renol-formaldelwdevých pryskyřic a/nobo oligomorních prykyřičnýchmateriálů na bázi přírodních pryskyřićwch lqselin a polyolů, pŕípadni anłvdridů a/nobo je...