Patenty so značkou «kopolymerů»

Použitie kopolyméru s povrchovo aktívnou štruktúrou ako dispergačného prostriedku a/alebo pomocného prostriedku na mletie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286177

Dátum: 07.04.2008

Autori: Mongoin Jacques, Egraz Jean-bernard, Jacquemet Christian, Suau Jean-marc

MPK: B01F 17/52, C09C 3/04, C08F 220/00...

Značky: prostriedku, mletie, strukturou, kopolymerů, dispergačného, aktívnou, použitie, pomocného, povrchovo

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie kopolyméru, v ktorom aspoň jeden z monomérov má povrchovo aktívnu štruktúru, ako dispergačného prostriedku a/alebo pomocného prostriedku na mletie minerálnych látok vo vodnej suspenzii bez ohľadu na hydrofilný alebo hydrofóbny charakter minerálnych látok, ktoré majú byť dispergované a/alebo mleté.

Viacvrstvová fólia z (met)akrylátového kopolyméru a polykarbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6856

Dátum: 15.09.2004

Autori: Rüppel Mona, Albrecht Klaus, Höllebauer Andreas, Reinheimer Eric, Wicker Michael, Dassinger Gabriele, Schultes Klaus, Kappacher Johann

MPK: C08L 33/00, B32B 27/36, B32B 27/08...

Značky: kopolymerů, met)akrylátového, fólia, viacvrstvová, polykarbonátu

Text:

...°C a 100 °C. Ďalšími požiadavkami sú vysoká odolnost proti poveternostným vplyvom a chemickým látkam, ako aj vysoká tepelná odolnosť. Okrem toho však musia byť odpady fóliového materiálu aj znova zužitkovateľné. Toto je žiaduce nielen z dôvodu ochrany životného prostredia, ale má to umožniť aj efektívne využitie fóliového odpadového materiáluvznikajúceho pri spracovaní ako odrezky.Úloha bola vyriešená prostredníctvomviacvrstvovej fólie,...

Použitie kopolyméru, ktorý má aspoň jednuočkovanú alkozy alebo hydroxypropylalkylénglykolovú skupini ako činidla pre lesk papiera a získané produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11677

Dátum: 07.11.2003

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Kaessberger Michael

MPK: C08F 220/32

Značky: použitie, kopolymerů, produkty, získané, hydroxypropylalkylénglykolovú, činidla, alkozy, ktorý, papiera, skupini, jednuočkovanú, aspoň

Text:

...doložená prostredníctvom dokumentov0011 V priebehu spomenutého spôsobu sú najprv suspendované minerálne plnivá a/alebo pigmenty, ako je uhličitan vápenatý, dolomity, hydroxid horečnatý, kaolín, mastenec, sadra,oxid titaničitý, saténová beloba alebo hydroxid hlinitý. Aby sa to dosiahlo, sú použité pomocné činidla na dispergovanie a/alebo mletie týchto pigmentov a/alebo minerálnych plnív doterazoznačovaných ako minerálna látka.0012 Je...

Aditívum disperzie alebo suspenzie homopolyméru alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2922

Dátum: 10.07.2001

Autori: Macho Vendelín, Gaman Ľuboš, Cingelová Jarmila, Mazanec Ján, Beňo Ľuboš, Lucký Martin, Sroková Iva, Hojč Ján

MPK: C08K 5/17

Značky: disperzie, suspenzie, kopolymerů, homopolymerů, aditivum, vinylchloridu

Text:

...dusičnanov, dusitanov,fosrorečnanov, mravčanov a octanov a vodorozpustná sol alkalickej zeminy je vybraná spomedzi dusičnanov, dusitanov, hydrofosforečnanov, mravčanov a octanov horčíka avápnika. .Dalej, najmenej jeden alkanolamin je vybraný spomedzi alifatických monoalkanolamínov,dialkanolaminov, trialkanolamínov, ako monoetanolamínu, monoizopropanolaminu,monobutanolaminu, dietanolamínu, trietanolaminu, diizopropanolamínu,...

Způsob výroby (2-oxo-1-pyrrolidinylmethyl)-derivátů polymerů a kopolymerů styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260552

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kahovec Jaroslav, Janout Václav, Jelínková Miroslava

MPK: C08F 12/08

Značky: a, způsob, kopolymerů, polymerů, 2-oxo-1-pyrrolidinylmethyl)-derivátů, výroby, styrenu

Text:

...reakčních kouponent v různých fázích vždy zprostředkují katalyzátory mezifázového přenosu, kvarterní amoniové soli.Jako kvarterní amoniové soli se s výhodou používají benzyltriethyląmoníumchloríd,tetrabutylamoniumbromid, methyltrialkylumoníumchlorid s slkyly CB až C 10.Výroba dle vynálezu má celou řadu výhod. Vychází ze snadno dostupných chlormethylderívátů polystyrenu, které jsou běžné průmyslové vyráběné mezíprodukty pro výrobu měničů...

Spôsob výroby modifikovaného suspenzného kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278132

Dátum: 07.02.1996

Autori: Micka Miloň, Kováč Miroslav, Komora Ladislav, Macho Vendelín, Kráľ Bohumil, Surová Silvia

MPK: C08F 220/10, C08F 214/06

Značky: kopolymerů, spôsob, vinylchloridu, modifikovaného, suspenzného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby modifikovaného suspenzného kopolyméru na báze vinylchlorid-akrylátového kopolyméru s alkylom s počtom uhlíkov 2 až 20, vhodného hlavne do vnútorne mäkčených výrobkov, sa uskutočňuje emulznou homopolymerizáciou alkylakrylátu alebo kopolymerizáciou zmesi alkylakrylátov, prípadne s iným komonomérom, za prítomnosti emulgátora, vodorozpustného iniciátora a prípadne pomocných látok, s následnou suspenznou štatistickou ako aj očkovanou...

Spôsob výroby homopolyméru propylénu alebo kopolyméru propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280948

Dátum: 12.08.1992

Autori: Streeky Jerome Anthony, Cohen Steven Alan, Tovrog Benjamin Samuel, Karayannis Nicholas Marios

MPK: C08F 297/08

Značky: kopolymerů, spôsob, výroby, propylenu, homopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby homopolyméru alebo kopolyméru propylénu s až 20 molárnymi % etylénu zahrnujúci v prvom stupni výrobu polyméru alebo kopolyméru propylénu s relatívne vysokým hmotnostným stredom molekulových hmotností, tvoriacim najmenej približne 5 hmotn. % množstva vyrobeného propylénu, a v ďalšom stupni výrobu polyméru alebo kopolyméru propylénu s nízkym hmotnostným stredom molekulových hmotností, tvoriacim najmenej približne 10 hmotn. % z...

Vodná disperze kopolymeru na bázi vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270398

Dátum: 13.06.1990

Autor: Chvojka René

MPK: C09J 3/14

Značky: kopolymerů, bázi, disperze, vodná, vinylacetátu

Text:

...a kondonoátů othyłonoxldu nobo propyíonoxłdu. 0.3 d 1.5 hmot. dnů roguldtorů pH typu böłných látok pro příprovu pulrů. o výhodou zo okuplny zoł-trnující kyoounu mravonäí a ootovou, alkalícko hydroxldy. uł-ttčítany a(oríoročnany. 0.2 až oA hmot. dnů ochranných kotoídů typu hydroxyotlmytcolulozy. 0.4 až 0.55 hmot. dnů oxtdočníłno tnlcíátoru. o výhodou zo skupiny zohrnující poroxodísíran amonný a poro xodlsírony atkouckých kovů o dálo 0.2 až...

Polymerní sazový koncentrát pro barvení akrylonitril-butadien-styrenových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269292

Dátum: 11.04.1990

Autori: Konečný Dušan, Peiger Pavel, Konečná Věra, Čermák Jiří, Hašová Věra, Pavlíček Jiří, Dvořák Václav, Grmela Vladimír, Sedláček Jiří

MPK: C08L 55/02, C08J 3/22

Značky: sazový, polymerní, koncentrát, kopolymerů, akrylonitril-butadien-styrenových, barvení

Text:

...isobutylstearát, soli a estery kyseliny stearová, hydrogenované, ztuženě ži vočišné tuky, stearin, di - stearyàexylendiamidea jiné. Jako saze lze použít saze rezortové, kanálové nebo termícké, případně i černá organickú barviva.Přednosti směsí připravených podle vynálezu Je dosažení vyšší houževnatosti vůči směsím připravených na bázi sazových koncentrátů s plasty.V rámci přípravy sazového koncentrátu bylo k práškovému ABS (Forsenu 548)...

Způsob výroby kopolymerů polyalkenů s polymery obsahujícími esterové anebo karboxylové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269107

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kimmer Dušan, Majerová Karla, Kučera Miloslav

MPK: C08F 299/00, C08G 81/02

Značky: anebo, karboxylové, způsob, polyalkenů, skupiny, obsahujícími, kopolymerů, esterové, polyméry, výroby

Text:

...nebo pobočném řetězci a karboxylové nebo anhydridové skupiny V pobočném řetězcí.Příprava kopolymerů se uskutečňuje dvěma kroky ve vysokovakuové aparatuře, která maximálně omezuje možnost kontaminace iontových center. Nejprve dochází k interakci iniciátoxu s vysušeným polyalkenem, při které se na povrchu polymerní matrice vytvářejí kationtová aktivní centra. Interakce probíhá při teplotách 253 až 295 K po dobu 1 dne. Ve druhém stupni dochází...

Tavná lepidla na bázi kopolymeru etylen-vinylacetát

Načítavanie...

Číslo patentu: 268289

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hezina Jiří, Dvořák Jan

MPK: C09J 3/14

Značky: tavná, bázi, etylen-vinylacetát, lepidla, kopolymerů

Text:

...lupldln podla tohoto vynĺlczu sa npllkuj( tak, in so zn vyšších teplot vo form tnvoniny nnnâłojí nn nĺstn slcpu. Při lopenĺ je třeba dbĺt nn to, aby tnvcninn lnpldln nn povrchu lopcnlho předmětu bylo vždy dobře znkotvans. Toho lze snadno doslhnout přimĺčknu CS 268 289 B 1 -3 tím nebo zntlečoním çevenlny.Potom, po přlloíení nebo přltleľoní drphi lepená čĺstl, dochízí během n§kollke sekund- po oohlezení - k dokonell-u slepení obou lepenýoh...

Způsob přípravy blokového kopolymeru polyamidu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 268168

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gabbert James Delvin, Hedrick Ross Melvin

MPK: C08G 69/18

Značky: přípravy, způsob, polyamidu-6, blokového, kopolymerů

Text:

...obecně zahrnuje iníciátor polymerace laktamu. ke kterému jsou připojeny polyamidovć řetězce obsahující opakující se jednotky obecného vzorce (-C 0-Y-NH). kde Y znamená pentnmethylenovou skupinu. Polyamidový kopolymer se sice připravuje převážně z cpsilon-kaprolaktamu, může se však spolu použít i jiných lnktamových monomerů pokud není podstatné omczcna rychlost polymerace nebo stupeň polymerace kaprolaktamu. Hmotnost ní střední molekulová...

Způsob přípravy přísady na bázi kopolymeru styren-maleinanhydrid do želatinových fotografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268055

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čefelín Pavel, Hudeček Slavko, Hrdlička Jaroslav, Hudečková Ivana

MPK: G03C 1/38

Značky: přípravy, bázi, styrén-maleinanhydrid, materiálů, přísady, kopolymerů, způsob, fotografických, želatinových

Text:

...vysokovroucích FOZPOUŠĚĚÚEI V kombinůcí S tenlídy. odstraňuje přísada na bázi kopolymeru styren-maleinanhydrid o molekulové hmotnosti700 000 až 1 000 000 (stanoveno viskozimetricky), připravená způsobem podle vynálezu. Podstata způsobu přípravy přísady podle vynálezu spočívá v tom, že se srâžecí kopolymerizace styrenu a maleinanhydridu vede tak, že vzniklý produkt vykazoval molekulovou hmotnost 700 000 až l 000 000, přičemž tento...

Způsob výroby přísady na bázi kopolymeru styren-maleinanhydrid do želatinových fotografických materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267810

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hudeček Slavko, Čefelín Pavel, Hrdlička Jaroslav, Hudečková Ivana

MPK: G03C 1/38

Značky: materiálů, kopolymerů, způsob, fotografických, styrén-maleinanhydrid, přísady, želatinových, bázi, výroby

Text:

...být nejlépe henzen nebo toluen, jsou vhodné takové typy, které jsouodvozeny od slifotických azosloučenin, nopř. 2,2-azobis/isobutyronitrí 1/.Pod pojmem regulátor molekulové hmotnosti jsou miněny látky, které se vyznačují tzv. vysokou přenosovou konstantou /B. VOLLřERT Základy makromolekulární chemie, Academia, Praha 1970, str. 89 a další/. V tomto případě jsou nejvhodnčjší typy odvozeně od halogenových derivátů mezhnnu jako...

Způsob výroby kopolymerů alkenů se siloxany

Načítavanie...

Číslo patentu: 267639

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kimmer Dušan, Majerová Karla, Kuřera Miloslav

MPK: C08G 81/02

Značky: siloxany, způsob, výroby, alkenů, kopolymerů

Text:

...jev-i použití. lcopolymerů se siloxany pro výrobu mechanických převodových ústrojí. z plastů.Modifiłmcc polyaucenů je obecně obtížné Uhlovodikové řetězce ,jsou velmi nestálé vůči účinkům běžných. chemických činidel. Teprve za extrémnich podmínek je tato čixxidla napadoçjí Obvykle to však vode k nov-ratné destrukci makromolekul se všemi nopřímivými důsledky.Pro vytváření lcationtových aktivnich center Jsou zvláště Vhodné polyalkeny...

Způsob přípravy blokových kopolymerů kationtovou polymerizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 267629

Dátum: 12.02.1990

Autori: Náhunek Michal, Daňhelka Jaroslav, Toman Luděk, Spěváček Jiří

MPK: C08F 297/00

Značky: polymerizaci, způsob, kopolymerů, blokových, kationtovou, přípravy

Text:

...1 je vyjádřcn v.cny 5). Z GPC analýzy pak molnkulové hmotnosti blokového kopolymeru byly získâny ze vztahuŘäe xB je hmotnostní ľrakce monomernich jednotek vinylaromatického moncmeru v blokovćm kopolymaru a MA, MB jsou molekulární hmotnosti odpovídající homopolymerům polyisobutylenu a polxxmethylstyrenu (nebo polystyrenu)při stejnám tetenčním čase Rt. Hodnota xBje stnnovena spckttofotomatrlcky. lH NMR spektra polyisobutylanových iniciátorů a...

Spôsob výroby suspenzného homopolyméru a/alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267378

Dátum: 12.02.1990

Autori: Daubnerová Viera, Rusina Miroslav, Komora Ladislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Velický Viktor, Fabini Miroslav, Mišeje Gabriela

MPK: C08F 2/20, C08F 14/06

Značky: vinylchloridu, spôsob, kopolymerů, homopolymerů, výroby, suspenzného

Text:

...sa uskutočňuje pri teplote 5 až 100 °C najvhodnejší rozsah je od 40 do 90 °C. Modiíikáciu možno síce uskutočňovať i pri teplotách pod 5 °C a nad 100 °C, ale pri teplotách pod 5 C prebieha pomaly a nad 100 °C prebiehajú aj nežiadúce vedľajšie reakcie, vrátane degradačiiých poly/reakcií.Doba modifikácie závisí ako od druhu modilikačného činidla, tak aj teploty modifikácie. S teplotou sa doba modifikácie skracuje.Modilikovaný polyvinylalkohol...

Způsob přípravy imidovaného kopolymeru styren-mateinanhydrid

Načítavanie...

Číslo patentu: 266924

Dátum: 12.01.1990

Autori: Akrman Jiří, Ružička Jaroslav, Burgert Ladislav

MPK: C08F 8/32, C08F 212/08, C08F 222/40...

Značky: imidovaného, styren-mateinanhydrid, přípravy, způsob, kopolymerů

Text:

...Sled reakcí vyjadřuje toto schéma/ l l l l I co co c H ALKYL-NH 2 co co CSHS -M 20 co o c H 5 o/ 6 s im bn 5 už 6Popsaný postup zaručuje konverzi amidokyselinových skupin na imidové cykly 97 a více,přičemž imidovaný kopolymer neobsahuje volný primární vyšší monoamin. Přédností způsobu přípravy imidovaného kopolymeru styrenmaleinanhydrid podle vynâlezu je rovnomerné proreagování různě reaktivních aminů. inou předností je potřeba pouze jednoho...

Způsob výroby blokového polyamidového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266328

Dátum: 13.12.1989

Autori: Garner Albert, Hendrick Ross, Gabbert James

MPK: C08G 69/40

Značky: blokového, kopolymerů, způsob, výroby, polyamidového

Text:

...kdYŽ 59 Pľ 0 určení, Zda se elastomcrní podíl chová jako elastomerní segment podle shora uvedené deíinice, požaduje, aby blokový polyamidový kopolymer obsahoval nejméně 50 hmctnostních elastomerní látky, je třeba si uvědomit, že množství elastomerního segmentu v hlokovýuh pnlynmidových kopolymnrnch vyrobených způsobem podle vynálezu není ljmítnváno obsahem 50 hmotnostních, jelikož i nižší a přirozeně i vyšší obsahy v rozmezí od U doW 0 1...

Způsob přípravy blokového kopolymeru polyamidu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 265213

Dátum: 13.10.1989

Autor: Gabbert Delvin

MPK: C08G 69/18

Značky: způsob, polyamidu-6, blokového, kopolymerů, přípravy

Text:

...vápníku,stroncia nebo barya odvozená od a 1 fa,omega-aminokyselín s až 6 atomy uhlíku. Tyto sloučeniny je možno znázornit obecným vzorcemY kde M znamená vápník, stroncium nebo baryum a Y představuje di- až pentamethylenový řetězec. Výhodné Skupiny Y jsou trimethylen a pentamethylen, které poskytují pyrrolidinonáty kovů nebo his(2-oxo-1-pyrrolidinyl)kovy a kaprolaktamáty kovů nebo bis-(2-oxo-1-hexahydroazepinylDkovy.Sloučeniny barya,...

Směs, zejména pro výrobu fólií, ze stabilizovaných vysokohustotních kopolymerů etylenu a lineárních nízkohustotních kopolymerů etylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264568

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kašík Boris, Singer Petr, Goldšmíd František, Jelínek Jaromír, Pešta Pavel

MPK: B29D 7/01, B29K 23/00

Značky: fólií, stabilizovaných, lineárních, vysokohustotních, výrobu, kopolymerů, směs, etylénu, nízkohustotních, zejména

Text:

...nižší produktivity při výrobě.Tyto nevýhody jsou odstraněny u směsi, zejména pro výrobu főlií, ze stabilizovaných vysoko hustotníoh kopclymerů etylenu a lineárních nízkohustotnich kopolymerů etylenu, která se skládá ze 70 až 95 hmotnostních vysokohustotniho kopolymeru etylenu s vyšším alfa-olefinem, s výhodou s buténem nebo propylénem s indexem toku OO 3 až 1,00 při zatížení 21,2 N a 190 ° 0, a 5 °až 30 hmot~ nostnich lineárniho...

Způsob výroby ethylenpropylenového kopolymeru, s vysokou odolností proti bělení a vysokou viskoelasticitou taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264111

Dátum: 13.06.1989

Autori: Sato Akihiro, Kumahara Katsumi, Kawazoe Shunji, Chiba Hiromasa, Harada Takakiyo

MPK: C08F 210/16, C08F 4/64

Značky: proti, bělění, výroby, vysokou, ethylenpropylenového, způsob, odolností, viskoelasticitou, kopolymerů, taveniny

Text:

...hmotnosti. Výsledná blokové kopolymery však nesplňují některé podmínky, zejména rázovou houževnatost při nízkých teplotách. Dále 4/ v uveřejněných japonských patentových přih 1 áš~ kách č. Sho 54-13963 (1979). Sho 55-16048 (1980), Sho 55-55416 (1931). Sho 57-34112(1982) a Sho 57-67611 (1982) se popisuje způsob vícestupňové kopolymerace ethylenu a propylenu, při němž se malé množství ethylenu přivádí již při výrobě propylenovéhc...

Svařitelný lak na bázi roztoků akrylových kopolymerů v organických rozpouštědlech pro tepelné spojování celofánových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 263924

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dvořák Adolf, Mandík Lumír, Rusnák Vladimír, Skokan Ján, Ďurča Milan, Svit, Lebduška Jan, Benko Martin

MPK: C09D 3/80

Značky: svařitelný, kopolymerů, tepelně, akrylových, spojování, organických, roztoku, celofánových, rozpouštědlech, fólií, bázi

Text:

...v-ynálezu lze ještě upravit a zlepšit přídav-kem organických a/nebo anorganických látek. Významnou složkou svařitelného lepidla podle tohoto vynálezu je nituocelulóza. jedná se o typy rozpustné v .esterech s obsahem dusiku v rozmezi 11,7 až 12,3 U/o hmot. Další složkou svař-itelného laku jsou organické plastífikátory zvlàčňovadia). Pro tyt-o účely lze s výhodou použit plastifikátory na bázi mono, di-, tri- a vyšších esterů organických...

Způsob výroby vodorozpustných kopolymerů styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263841

Dátum: 12.05.1989

Autori: Poláček Karel, Kudrna Stanislav, Přikryl Josef

MPK: C08F 222/08

Značky: výroby, styrenu, vodorozpustných, kopolymerů, způsob

Text:

...podstata spočíva v tom, že se za varu polymeruje směs 4 už 7 hmoinostliicli dilů styrenu, 3 až 6 hmotnostních dílů maleinahydridiz ainiciátoiwi, s výhodou azo-N-Nľbis-isobutyronitrilu, v 50 až 90 hmotnostních dilech dichlormetanu po dobu 2 až 6 hodin. Pak se přidá 15 až 25 hmotnostních dílů monoľunkčniho alkoholu s počtem atomů uhliku 1 až 6, s výh» »don etylalkoholu a polymerace se dokončí za varu během 8 až 12 hodin. Vzniklý kopolymer se...