Patenty so značkou «kontrolou»

Železničný vozeň s elektronickou kontrolou technického stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7259

Dátum: 02.10.2015

Autori: Balog Michal, Matisková Darina, Balara Milan

MPK: B60R 21/01, B61K 9/04

Značky: vozeň, železničný, stavu, technického, kontrolou, elektronickou

Text:

...blokové usporiadanie funkčných častí zariadenia a ich vzájomného prepojenia.Na obrázku l je uvedený príklad uskutočnenia technického riešenia. Znázorňuje jeho celkové blokové usporiadanie a vzájomné väzby jeho funkčných častí. Železničný vozeň s elektronickou kontrolou technického stavu je klasický železničný vozeň doplnený o dátovú centrálu l, ktorá prijíma informácie zo snímača g otáčok, zo snímača à teploty, zo snímača A tlaku, snímača...

Automatický skladový regál a skladový nosič tovaru s kontrolou prístupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15983

Dátum: 05.04.2011

Autor: Krawczyk Dariusz

MPK: G07F 11/62, A61J 7/00

Značky: automatický, nosič, přístupu, regál, skladový, tovarů, kontrolou

Text:

...podľa patentového nároku0010 Predkladaný skladový nosič produktu umožníprístup do určitých komôr len V prípade, že je tak pomocou ovládanianapríklad ked oprávnený užívateľ požaduje prístup do uzavretých komôr.nastavený, 0011 Uzatváracie prostriedky sú opatrené indikátorom. Ako bolouvedené vyššie, môžu byť skladové nosiče produktov veľmi veľké, atak môže byť hľadanie práve otvorenej komory pre užívateľazložité. Pomocou indikátora, zvlášť...

Okenná a dverová kľučka s kontrolou polohy na kontrolu klímy v miestnosti a priebehu vetrania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10660

Dátum: 22.11.2008

Autori: Disch Markus, Meyer Georg, Spitzer Kurt

MPK: F24F 11/00, E05B 1/00

Značky: kontrolou, priebehu, polohy, dverová, kľučka, kontrolu, vetrania, miestnosti, klímy, okenná

Text:

...priestorov na to, kedy je treba, 10aby sa zabránilo tvoreniu plesní vetrať, a jednak vytvorí možnosť (napr. pre prenajímateľov)dodatočnej kontroly priebehu vetrania (napr. vykonávanej nájomcom).0010 Táto úloha je vyriešená usporiadaním dverovej alebo okennej kľučky alebo rukoväte0011 Jednak sa pomocou navrhnutého usporiadania dverovej alebo okennej kľučky alebo rukoväte určuje pomocou nameraných údajov snímača teploty v miestnosti a snímača...

Spôsob rezania laserom majúcim aspoň jedno vlákno na báze yterbia s kontrolou aspoň výkonu laserového zdroja, priemeru zaostreného lúča a kvalitatívneho faktora lúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9580

Dátum: 22.01.2007

Autori: Briand Francis, Verna Eric, Maazaoui Hakim, Chouf Karim

MPK: B23K 26/14, B23K 26/38, B23K 26/06...

Značky: faktora, jedno, zaostreného, výkonu, yterbia, rezania, spôsob, majúcim, báze, kvalitatívneho, kontrolou, zdroja, laserového, priemeru, aspoň, lúča, vlákno, laserom

Text:

...zatiaľ čo excitovaným prvkom alebo prvkami sú jedno vlákno alebo vlákna s yterbiovým jadrom,výhodne vlákna z oxidu kremičitého.Okrem toho sa v rámci vynálezu bez rozdielov používajú výrazy prostriedky na generovanie laserového lúča a rezonátor. Tento typ laserového zdroja je obvykle označovaný ako laserový zdroj s vláknom alebo s yterbiovým vláknom, pretože ich zosilňovacímprostredím je siet jednotlivých optických vlákien, ktorých jadro je...

Rekombinantný mykobakteriálny kmeň exprimujúci mykobakteriálny FAP proteín pod kontrolou promótera aktívneho pri hypoxii a jeho aplikácia v terapii rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7988

Dátum: 25.07.2006

Autori: Abolhassani Mohammad, Marchal Gilles

MPK: A61K 39/04, A61K 35/74, C07K 14/35...

Značky: rakoviny, exprimujúci, aplikácia, terapii, proteín, kmeň, promótera, kontrolou, aktívneho, rekombinantný, hypoxii, mykobakteriálny

Text:

...AFA proteín pôsobí ako opsonín, viažuci BCG k integrínom na povrchu bunky cez fibronektínový mostík. FAP sprostredkovaná priľnavosť BCG k povrchovému integrínu a 5 Bl uroteliálneho nádoru, čo jepredominantný FAP receptor na uroteliálnych bunkách, indukujesignálnu a gén transaktivačnú dráhu obsahujúcu NF-KB a AP-1. Bunkový cyklus zastavujúci sa na rozhraní Gl/S, skôr než apoptóza, je mechanizmus prispievajúci k BCG protiproliferačnemu efektu...

Spôsob a zariadenie na stanovenie viacerých analytov súčasne s internou kontrolou v grafickej kombinácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14821

Dátum: 16.02.2005

Autori: Runge Dorothee Monika, Schwertner Heiko

MPK: G01N 33/543

Značky: kombinácii, spôsob, analytov, viacerých, kontrolou, internou, zariadenie, stanovenie, grafickej, súčasné

Text:

...of Milk allergens to a solid phase US 6,528,325, WO 02/056017, názovMethod for the visual detection of specific antibodies in human serum by the use of lateral flow assays EP 1327884, názov Reagent test strip comprising control means and timer means W 0 97/31268 Chromatographic strip having detection and control zones oriented parallel to the direction of flow US 6,040,195, názov Díagnostic sanitary test strip US 6,509,196, W 0...

Kohút s kontrolou prietoku tekutiny opatrený pákou s niekoľkými stabilnými polohami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3960

Dátum: 09.08.2002

Autori: Taillandier Alain, Lang Daniel

MPK: F16K 1/00

Značky: tekutiny, niekoľkými, pákou, kohút, kontrolou, stabilnými, opatrený, prietoku, polohami

Text:

...ventilu a odsadenej o uhol 90 ° na jednu stranu od prvej polohy páky a do polohy zavzdušneniavnútorného priechodu odsadenej o 90 ° na druhú stranu od uvedenej prvej polohy.Použitie otáčajúcej sa páky má oproti otočnému kotúču výhodu najmä spočívajúcuV tom, že ovládanie kohúta operátorom je rýchlej šie.Navyše poloha páky bezprostredne ukazuje stav kohúta, to znamená, že páka V polohe pokoja ukazuje, že priechod plynu je uzatvorený, zatiaľ čo...

Riadiaci obvod napájaný striedavým prúdom plynového magnetického ventilu s kontrolou privádzania spaľovacieho vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2234

Dátum: 12.07.1999

Autor: Vegter Derk

MPK: F23N 5/20, F23N 5/24

Značky: kontrolou, riadiaci, obvod, vzduchu, magnetického, ventilu, striedavým, privádzania, spaľovacieho, plynového, napájaný, prúdom

Text:

...relé a nadruhej strane je cez prvý usmerňovač napojený na pracovný kontakt, a b) druhýpripoj ventilu je cez vypínač prúdenia spojený s druhým napájacím vedením3 Výhodné je ak do spojovacieho vedenia medzi druhým prípojom ventilu a druhým napájacím vedením striedavého prúdu je zapojený druhý usmerñovač (obr. 2 a 3).Ďalším výhodným uskutočnením obvodu podľa technického riešenia je riadiaci obvod vyššie uvedený s elektronickým vypínačom,...

Nivelační lať s kontrolou napnutí pásku se stupnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268139

Dátum: 14.03.1990

Autori: Řebík Vladimír, Šanda Václav

MPK: G01C 15/00, G01C 15/06

Značky: stupnicí, pásků, nivelační, kontrolou, napnutí

Text:

...síly. V případě nedodržení konstentní napínací síly je třeba Ještě zavádět opravu délky letového ůseku ze změny napínecí síly podle vzorce P op ~ s q.Ekde značí op oprava délky m, 8 délka ůseku m,P změna nepínací síly N ,oproti stavu při komparaci ~ IM q průřez pásku mm 1 aZavádění opravy vyžaduje znát v každém okamžiku skutočnou napínací sílu. Zjišřování napínací síly je však v provozních podmínkách velmi obtížné.Proto se...

Řídicí zařízení s kontrolou odměřovací části

Načítavanie...

Číslo patentu: 265621

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: H02H 7/00, F16P 3/04

Značky: řídící, odměřovací, zařízení, kontrolou, částí

Text:

...zařízení. Zablokováním nebezpečného pohybu se zvýší bezpečnost práce a sníží se ohrožení strojního zařízení.Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově řídící zařízení s kont rolou odměřovací části.Výstup generátoru l je spojen jednak se vstupem fázového měniče 3 a jednak s prvním vstupem bloku 3 pro vyhodnocení polohy, jehož výstup je spojen přes řídící blok A s druhým vstupem spínacího bloku §.Výstup fázového měniče...

Způsob úpravy podélně svařovaných trubek před defektoskopickou kontrolou svaru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261943

Dátum: 10.02.1989

Autori: Březina Milan, Halamíček Jiří, Peša Alois

MPK: B23K 13/02

Značky: svárů, svařovaných, před, trubek, způsob, zařízení, kontrolou, provádění, defektoskopickou, úpravy, podélné

Text:

...svaru defektoskopickými prístroji umístěnýni přímo ve evařovací lince a možnost okam žitých zpětnych zásahů do regulace svařovacího procesu. Tím dochá zí k podetatnénu zvýšení efektívnosti výroby podélně svařovanýchPříklad konkrétního řešení dle vynálezu je zobrazen na výkresoch, kde na obr. l je znezorněno uspořádání svařovací linky,na obr. 2 tvar kalibru svařovacích válců, na obr. 3 tvar kalibru prvého páru profílovych válců a na obr....

Sčítací zařízení s kontrolou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260019

Dátum: 15.11.1988

Autori: Avakov Sergej, Višnjakov Jurij

MPK: H03K 21/34

Značky: zařízení, kontrolou, sčítací

Text:

...npoueccať,T 0 earn Ha.auxoe sneuenra nn-4 nnwenhnocrs nmnynbcos npenumaer 9 , wo on nponycxaewcx uepes mnnbwp 20 H nocmynaew na many 26. Honnnenne HMHYHLCOB Ha muuě 26 ronopur o mpu, qmo sa cqer crapenua sneueuron nnu Kaxnx-nnöo upy rnxnpHqnH, npemn nepąxonux npoueccoa 5 càeruuxe 2 npenúmaer nonycrnMoe,H 0 ćuerunx 2 coxpaHnememe paöorocnocoőnocrb. Ecnn npeua nepexonaoro nponecca npenumaer 0 c, T 9 Ha smxone 3 neMeHwa 14 noasnaewcn...

Zapojení optické a akustické signalizace sepnutí spínačů s kontrolou neporušenosti signálek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258928

Dátum: 16.09.1988

Autor: Miarko Roman

MPK: H01H 9/16

Značky: akustické, signálek, neporušenosti, optické, sepnutí, spínačů, signalizace, zapojení, kontrolou

Text:

...a D 11, 23 a D 12, Dn-1 a Dln-l, QB a Dln.Diody Qł až 23 mají spojeny katody a jsou připojeny k tlačítko g§, které je druhým pólem připojeno k napájecímu zdroji El napětí. Diody D 11 až Dln mají spojeny katody a jsou připojen k tlačítko odbavení houkačky Qg a na přepínací kontakt g relé Äg.Rozpojená část přepinacího kontaktu 3 relé 55 je připojena na druhý pól tlačítka 93 a na cívku l relé kg. Druhý pól cívky Ä relé 55 je spojens nulovacím...

Zubolékařský přístroj s průběžnou kontrolou krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246280

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mednikova Anna Petrovna

MPK: A61C 1/06, A61C 5/02

Značky: kontrolou, krouticího, prístroj, průběžnou, zubolekárský, momentu

Text:

...motoru. V jiném případě je ovládací obvodtvořen reverzačním obvodem vřazeným mezi oba poly motoru a zdroje.Vřazením odporu sériové do obvodu mezi motor a zdroj, kde paralelné k vyhodnocovacímu odporu je připojen odpor a řídící výstup vede do ovládacmo obvodu, vznikl zu bolékařský přístoj s průběžnou kontroloumechanického odporu kladeného na rotující nástroj. Při nežádoucím nárůstu mechníckého odporu dojde k vyvolání signálu, který má za...

Mnohokaskádový počítač s kontrolou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253293

Dátum: 15.10.1987

Autori: Višnjakov Jurij, Avakov Sergej, Melichov Askold

MPK: H03K 21/40

Značky: kontrolou, počítač, mnohokaskádový

Text:

...nuxonu xamnoro Ha KOTODHX coennneam c nuxoamu nwopux anenenwoa 121 - 123 P H c úewseprbm Bbrxomm gremmbpaTopa 8. . .B Kamnon H 3 önoxos 51 - 53 mapu SHGMBHTOB 101, 111 102, 112 H 103,113 cocwannnmr yćrauoaoqnue rpHrrepm, npHqeM Tpnrrep ycTaHaañHBaeTcn B enHHuuuoe cocwonnne nonoxHTenhHuHHMnynbcoM, npHxonnmHM Ha OĽHH H 3 äxonoa COOT BercTBymmHx ançuenvon 111 ~ 113, H ycranannunaercn n Hynenoe cocronHHe orpnuawenbnm HMHYHBCOM, npHxonzmM Ha...

Merací systém teplotného rozdielu s automatickou kontrolou presnosti merania a velkou spolahlivosťou snímania

Načítavanie...

Číslo patentu: 249939

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tomík Ján, Gese Augustín, Vojtek Štefan, Štancl Stanislav

MPK: G01K 7/02

Značky: snímania, merania, automatickou, rozdielu, merací, teplotného, spolahlivosťou, systém, presnosti, velkou, kontrolou

Text:

...2. Termoelektrické články v horúcej rezerve 3 a termoelektrické články v studenej rezerve 4 slúžia zároveň na meranie teplotných rozdielov. Merací systém môže pracovať v 3 režimoch, podľa technického stavu teplotných snímačov. V základnom režime, kedy sa íievyskjrtlo žiadne prerušenie odporových teplomerov 2, V režime horúcej rezervy, kedy je porušiený jeden, resp. viacero odporových teplomerov f). a systém využíva pre meranie...

Honovací stroj s automatickou rozměrovou kontrolou podle polohy rozpínacího prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235926

Dátum: 15.06.1986

Autori: Čubarov Konstantin Konstantinovič, Bogorodickij Nikolaj Nikolajevič, Pozdňakov Nikita Ivanovič

MPK: B24B 33/06

Značky: polohy, honovací, automatickou, rozměrovou, prvků, stroj, kontrolou, podle, rozpínacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k samořídicímu honovacímu zařízení. Navrhované technické řešení umožňuje zvýšit přesnost rozměrové kontroly opracovávaných otvorů. Navrhovaný honovací stroj zapojuje kontrolní zařízení, které řídí cyklus jeho práce, uzel příčného posuvu brusných kamenů s pohonem a vyznačuje se tím, že řídicí kontrolní zařízení a pohon uzlu příčného posuvu brusných kamenů jsou provedeny ve tvaru vysílacího selsynu a do uzlu příčného posuvu je...

Zapojení pro řízení jednoúčelových obráběcích strojů, s automatickou kontrolou a vyhodnocováním správnosti upnutí obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219509

Dátum: 15.08.1985

Autori: Smíšek Josef, Sedláček Oldřich

Značky: obrobků, správnosti, jednoúčelových, zapojení, obráběcích, automatickou, řízení, upnutí, strojů, vyhodnocováním, kontrolou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení jednoúčelových obráběcích strojů, s automatickou kontrolou a vyhodnocováním správnosti upnutí obrobku, vhodné zejména pro stavebnicové obráběcí stroje s automatickým otočným polohovacím stolem a pro automatické obráběcí linky, vyznačující se tím, že na ovládací část (1) stroje je napojen blok (1) logických obvodů pro řízení vkládání, polohování a upínání obrobku, který je zpětnou vazbou spojen s řídicími a ovládacími prvky...

Zapojení soustavy zesilovačů pro snímání biopotenciálů s povrchu těla pacienta s kontrolou impedance vstupních elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 218260

Dátum: 15.02.1985

Autori: Lexa Jan, Hýža Zdeněk, Stupka Jindřich

Značky: těla, soustavy, zapojení, vstupních, biopotenciálů, zesilovačů, impedance, snímání, kontrolou, povrchu, pacienta, elektrod

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení soustavy zesilovačů pro snímání biopotenciálů s povrchu těla pacienta s kontrolou impedance vstupních elektrod multielektrodového snímacího systému vyznačující se tím, že každá vstupní svorka (1) příslušné snímací elektrody je připojena na příslušný kladný vstup vstupního oddělovacího zesilovače (2, 3, 4) s jednotkovým zesílením, jejichž výstupy jsou přes odporovou síť (5) připojeny na zápornou svorku součtového zesilovače (6) s...