Patenty so značkou «kontrolné»

Kontrolné zariadenie a spôsob kontroly v systéme na vyberanie cestných poplatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16693

Dátum: 02.02.2012

Autori: Leopold Alexander, Nagy Olivér

MPK: G08G 1/017, G07B 15/06

Značky: cestných, vyberanie, kontroly, poplatkov, spôsob, systéme, kontrolné, zariadenie

Text:

...sú zachytené počas akceptovateľného času, neprestajne pokračovali v posielaní správ o pozícii.0011 Priestupky detegované označovacím vozidlom môžu byť všetky druhy priestupkov voči poplatkom alebo dopravných priestupkov, ktoré je možné detegovat automaticky, napríklad prekročenie povolenej rýchlosti delegované pomocou zariadenia na meranie rýchlosti v označovacom vozidle,zákazy viest motorové vozidlo (aj časovo ohraničené) detegované...

Kontrolné vozidlo pre cestný mýtny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18944

Dátum: 06.12.2011

Autori: Hanisch Harald, Povolny Robert, Nagy Olivér

MPK: G08G 1/00, G07B 15/06, H01Q 3/00...

Značky: systém, mýtny, vozidlo, kontrolné, cestný

Text:

...a prijímací prístroj prostredníctvom postupne ovládaného anténového prepínača všetky anténové komplexy, čoŠetrí náklady na vysielacie a prijímacie prístroje, avšakvyžaduje si zvláštny anténový prepínač. Podľa alternatívneho variantu vynálezu sa môžu anténové komplexy vždy obsluhovať vlastnými DSRC vysielacími a prijímacími prístrojmi, ktoré sú Synchronizované na postupné odovzdávanie DSRC rádiových informácií. Tento variant vyžaduje viac...

Mobilné kontrolné zariadenia a spôsob kontroly vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13815

Dátum: 04.11.2010

Autori: Ratz Markus, Hanisch Harald

MPK: G08G 1/054, G07B 15/00

Značky: kontrolné, kontroly, zariadenia, vozidiel, spôsob, mobilné

Text:

...oblasťou snímania, a ztýchto hodnôt určenie zodpovedajúcej fotograñe na základe jej časovej značky a tretej oblasti snímania.0007 Tento vynález zohľadňuje rôzne oblastí snímania, ktoré majú jednotlivé snímače akamery mobilného kontrolného zariadenia apočíta očakávané hodnoty pohybov kontrolovaných vozidiel vrámci týchto oblastí snímania tak, aby mohli byť fotografie vozidla zaznamenané vjednej oblasti snímania automaticky spojené...

Zariadenie a spôsob na kódovanie a dekódovanie kanála v komunikačnom systéme používajúcom paritné kontrolné kódy s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15349

Dátum: 18.02.2009

Autori: Myung Seho, Kim Jae-yoel, Yang Kyeong-cheol, Lee Hak-ju, Jeong Hong-sil, Lim Yeon-ju, Yun Sung-ryul, Kim Kyung-joong, Kwon Hwan-joon

MPK: H03M 13/03, H03M 13/11

Značky: kontrolné, paritné, používajúcom, nízkou, kanála, hustotou, kódy, kódovanie, spôsob, systéme, komunikačnom, zariadenie, dekódovanie

Text:

...a pomer počtu kontrolných uzlov stupňa j k celkovému počtu kontrolných uzlov je zadeñnovaný ako gj. Napríklad pri kóde LDPC zodpovedajúcom obrázkom 1 a 2, f 24/8, f 33/8, f 41/8 a fi 0 pri 2, 3, 4 a g 53/4, g 51/4, and gj 0 pri 5, 6. Keď je dĺžka kódu LDPC zadefmovaná ako N,teda počet stlpcov je zadeñnovaný ako N a keď je počet radov zadeñnovaný ako N/2, hustota nenulových položiek v celej matrici kontroly parity s vyššie uvedeným šireným...

Zariadenie a spôsob na kódovanie a dekódovanie kanála v komunikačnom systéme používajúcom paritné kontrolné kódy s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15348

Dátum: 18.02.2009

Autori: Kim Jae-yoel, Myung Seho, Yang Hyun-koo, Lim Yeon-ju, Yun Sung-ryul, Yang Kyeong-cheol, Kim Kyung-joong, Lee Hak-ju, Jeong Hong-sil, Kwon Hwan-joon

MPK: H03M 13/11, H03M 13/03

Značky: spôsob, kódovanie, nízkou, zariadenie, používajúcom, komunikačnom, kódy, kanála, paritné, systéme, hustotou, dekódovanie, kontrolné

Text:

...5, 5 a 5.0009 Ak chcete znázomíť šírenie stupňa pri uzloch kódu LDPC, pomer počtu premenlivých uzlov stupňa I k celkovému počtu premenlivých uzlov je zadefmovaný ako ň, a pomer počtu kontrolných uzlov stupňa j k celkovému počtu kontrolných uzlov je zadeñnovaný ako gj. Napríklad pri kóde LDPC zodpovedajúcom obrázkom 1 a 2, f 24/8, f 33/8, f 41/8 a fi 0 pri 2, 3, 4 a g 53/4, g 51/4, and gj 0 pri 5, 6. Keď je dĺžka kódu LDPC zadefmovaná ako...

Kontrolné zariadenie na automatizovanú kontrolu ochranných krytov brzdových valcov kotúčových bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1821

Dátum: 03.07.2003

Autori: Heiderich Stephan, Weiler Rolf, Stiefel Dieter, Lenzner Horst

MPK: G01M 3/28

Značky: kontrolu, ochranných, krytov, kontrolné, automatizovanú, brzd, kotúčových, valcov, brzdových, zariadenie

Text:

...2), je utesnený voči krytu valca.Jeden priklad uskutočnenia kontrolného zariadenia podľa tohto vynálezu je znázornený na obr. 4, pričom detailnejšie je znázomený len kontrolný adaptér § podľa tohto vynálezu, zatiaľ čo ostatné znázomené diely kontrolného zariadenia, ktoré môžu byť vytvorené bežným spôsobom, sú silne schematizované. Kontrolný adaptér § má spodný diel 2 adaptéra s vybraním ll na vloženie ochranného krytu, ktorý sa má...

Informačné a kontrolné zapojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2847

Dátum: 10.05.2001

Autori: Bateško Branislav, Tokár Ján

MPK: G06F 15/00

Značky: zapojenie, informačné, kontrolné

Text:

...jednotkou 30 Q, ktorá je druhým informačným kanálom 51 spojená s výstupnou jednotkou §OO, ako je to uvedené na obr. l.Vstupná jednotka IQ preberá informácie z okolia a v definovanej podobe ich odosiela prvým informačným kanálom gO 0. Vstupná jednotka môže byt tvorená klávesnicou, scanerom,sériovým rozhraním, paralelným rozhraním, modemom, sieťovou kartou, čítacím zariadením magnetických alebo optických médií, alebo iným zariadením...

Informačné a kontrolné zapojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1917

Dátum: 09.09.1998

Autori: Tokár Ján, Bateško Branislav

MPK: G06F 15/00

Značky: informačné, zapojenie, kontrolné

Text:

...kanálom mg spojené s vyhodnocovaco výkonnou jednotkou QQ, ktorá je spojená s informačnými zdrojmi 1 až E ako je to uvedené na obr. 1. .Informačné a kontrolné zapojenie sa vyznačuje ďalej tým, že vyhodnocovaco Fvýkonná jednotka § 99 môže pozostávat z vyhodnocovacej jednotky m Spojenej druhým informačným kanálem 1 s výkonnou jednotkou 500 podľa obr.2.Infonnačné a kontrolné zapojenie sa vyznačuje ďalej tým, že informačný zdroj l pozostáva z...

Informačné a kontrolné zapojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1684

Dátum: 10.12.1997

Autori: Karaffa Miloslav, Katuščák Slavomír

MPK: G06F 13/00

Značky: zapojenie, informačné, kontrolné

Text:

...60. Druhý blok riadenia a spracovania Qg je šíestou zbernicou 108 spojený so zobrazovaclm zariadením 5134. Druhý čítačzapísovač 591, druhý blok riadenia a spracovania údajov 10 g, komunikačné zariadenie 403 a zobrazovacie zariadenie g 04 sú pripojené k bloku napájania a zálohovania 40 §.Iné konkrétne informačné a kontrolné zapojenie pozostáva z prepojenia uvedeného do modulárnej siete, ktorú znázorňuje obr. 4.Prvý modul siete pozostáva z...

Informačné a kontrolné zapojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1487

Dátum: 07.05.1997

Autor: Haňo Anton

MPK: G01K 17/06

Značky: informačné, kontrolné, zapojenie

Text:

...e nultým až nwtým koncenn tratorom, prípadne s opakovačom. Podobne na vetupno-výstupné vetevne prepojenie je napojený nultý až n-tývetevný koncentra~ tor.KoncentrátorŤje opatrený aepoñ jedným vetupnomvýetupnýmprepojením a/alebo aepoň jedným vetupným prepojením a/alebojaspoň jedným výstupným prepojením. Tieto prepojenia epajajüVýhody zanojenia zberu a spracovania údajow~soüívajú V tom, že všetky merače tewla a vodomery sú vybavené výstupom...

Kontrolné zariadenie výkonu bezpečnostno-ochrannej služby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 630

Dátum: 09.11.1994

Autor: Ferko Štefan

MPK: G08B 25/08, G08B 1/08

Značky: výkonu, zariadenie, kontrolné, bezpečnostno-ochrannej, služby

Text:

...výkonu bezpečnostno-ochrannej služby podľa technického riešenia,ktorého podstata spočíva v tom, že V chránenom objekte na miestach so zvýšeným bezpečnostným rizikom sú umiestnené kontrolné tlačidlá, ktoré sú napojené na ústredňu,spojenú telefónnou linkou s počítačom - pultom centrálnej ochrany, umiestnenom na kontrolnom pracovisku.Výhodou tohto zariadenia je, že nahrádza fyzickú kontrolu výkonu bezpečnostno-ochrannej služby, v prípade...

Napínacie a kontrolné zariadenie dopravného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233843

Dátum: 01.07.1986

Autor: Kadlec Jan

MPK: B65G 43/06, B65G 23/44

Značky: dopravného, kontrolné, zariadenie, napínacie, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabrániť znehodnoteniu kremíkových dosiek uložených na dopravnou páse, prechádzajúcom sušiacou pecou. Uvedeného účelu sa dosiahne napínacím a kontrolným zariadením dopravného pásu, pozostávajúcim z podstavy, na ktorej sú upevnené držiaky, nesúce kladky, ktoré sú opásané dopravným pásom a konzolu s pohonovým zariadením, ktorého podstatou je, že na nosiči je výkyvne uložené rameno opatrené otočne uloženou napínacou kladkou....