Patenty so značkou «kontinuálnou»

Zariadenie na výrobu bioplynu kontinuálnou suchou anaeróbnou fermentáciou biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7298

Dátum: 03.12.2015

Autor: Forró Vojtech

MPK: C02F 11/04, C07C 9/04, C12M 1/107...

Značky: zariadenie, kontinuálnou, fermentáciou, biomasy, suchou, anaeróbnou, výrobu, bioplynu

Text:

...dusíka vo fugáte, čo by mohlo zabrzdiť proces anaeróbnej digescie.Správne spracovaný a dostatočne vyzretý di gestát, resp. fugát je pre rastliny výborným hnojivom a Vďaka vysokému obsahu vody súčasne aj Závlahou. Aplikácia na pole počas suchých období, najmä keď sú rastliny ešte malé, je pre poľnohospodárske plodiny veľmi prospešná.Na základe prispôsobovania sa mnohých poľnohospodárskych podnikov sa dobytkárstvo zredukovalo na minimum,...

Nátierka s kontinuálnou vodnou fázou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279401

Dátum: 04.11.1998

Autori: Morrison Anthony, Smith Penny, Daniels Stephen Charles

MPK: A23C 9/15, A23L 1/0562, A23D 7/00...

Značky: fázou, nátierka, vodnou, kontinuálnou

Zhrnutie / Anotácia:

Nátierka obsahuje 2 až 7 % hmotn. želatíny, od 5 do 30 % hmotn. želatínového hydrolyzovaného škrobu a od 1,2 do 4 % hmotn. tuku, ďalej až do 91,8 % hmotn. vody a voliteľne až do 4 % hmotn. chloridu sodného, až do 4 % hmotn. sorbátu draselného a/alebo až do 1 % hmotn. karoténu.

Nátierka s vodnou kontinuálnou fázou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279979

Dátum: 08.05.1996

Autor: Underdown Jeffrey

MPK: A23D 7/00

Značky: vodnou, fázou, nátierka, kontinuálnou

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkotučná nátierka obsahuje od 0,1 do 20 % hmotnostných tuku. Nátierka je V/O/V emulziou, zahŕňa hydrolyzovaný škrob s DE 1 - 6 vo vonkajšej fáze s koncentráciou nad jeho kritickou koncentráciou gelatinizovania, má vzťah napätie - deformácia s maximom napätia pri deformácii 0,01 až 1, maximálne stlačenie pri tejto deformácii je 0,1 až 100 kPa a s pomerom plastického napätia a maximálneho napätia 0,1 až 1.

Jedlý nátierkový produkt s olejovo kontinuálnou emulziou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279916

Dátum: 06.12.1995

Autori: Reckweg Freek, Lehouiller Scott Antonio, Chiaverini Michael

MPK: A23D 7/015, A23D 7/05

Značky: olejovo, výroby, produkt, nátierkový, jedlý, kontinuálnou, emulziou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkotučná nátierka, ktorá obsahuje od 30 do 40 % hmotnostných kontinuálnej tukovej fázy a 60 až 70 % hmotnostných vodnej fázy. Tuková fáza ďalej obsahuje neproteínový inhibítor kryštalizácie tuku v množstve menšom ako 0,5 % hmotnostného a neproteínový emulzifikátor. Vodná fáza obsahuje mliekarenský proteín v množstve menšom ako 0,1 % hmotnostného.

Spôsob výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu kontinuálnou oxidáciou cyklohexylamóniumbenzotiazol-2-tiolátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280365

Dátum: 08.02.1995

Autori: Jurkovič Karol, Krištofčák Jozef, Podmanický Stanislav, Katušin Jozef, Poór Alexander, Kačáni Stanislav

MPK: C07C 313/22, C07D 277/80

Značky: cyklohexylamóniumbenzotiazol-2-tiolátu, kontinuálnou, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, oxidáciou, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

N-Cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamid pripravený kontinuálnou oxidáciou cyklohexylamóniumbenzotiazol-2-tiolátu, reakciou 2-merkaptobenzotiazolu s cyklohexylamínom a chlórnanom sodným v molárnom pomere 1 : 1,5 až 5,0 : 1,0 až 1,5 v jednom miešanom reaktore súčasným dávkovaním všetkých troch reakčných komponentov, prípadne v dvoch náväzných kontinuálnych miešaných reaktoroch tak, že sa v prvom stupni pri teplote 30 až 80 °C pripravuje...

Tlakový filter s kontinuálnou filtráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254918

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B01D 29/04

Značky: filter, filtráciou, tlakový, kontinuálnou

Text:

...33, v ktorých je uložený nabonový hriadel 9, v ktorého dutine 1 U je neotočne axiálne posuvné pomocou vymedzovacej skrutky 11 uohytený nosný hriadel 12 prechádzajúci vodiacim domčekom 3 do výstupného priestoru 13 telesa 1, kde je k nemu uchytená jedna prečisťovacia hubica 14 opatrena tryskami 15 a obvodovou tesniacou lištou 16 a cez spojovacie puzdro 17 V deliacich doskách 18 vyustuje do vstupného priestoru 19 veka 2 U, kde je k nemu...

Spôsob výroby homopolyméru a kopolymérov vinylchloridu kontinuálnou emulznou polymerizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243950

Dátum: 15.11.1987

Autori: Korim Juraj, Liptáková Veronika, Juhás Milan, Eerný Jioí Teplice

MPK: C08F 14/06

Značky: spôsob, kopolymérov, polymerizáciou, výroby, kontinuálnou, homopolymerů, emulznou, vinylchloridu

Text:

...tvorby nových častíc s rastom častíc.K cyklickému vytvárania nových častíc dochádza obvykle v 90 až 110 hodinových intervaloch.Nové častice sa vytvoria v- dôsledku tohio, že .rastom častíc, pri udržnovaní konštantnej sušiny disperzie, dochádza k zmenšovaniu celkového povrchu častíc nachádzajúcich sa v systéme. Tým súčasne klesá potreba emulgátora na stabilizáciu, pretože množstvo potrebného emnlgátora je úmerne veľkosti povrchu...