Patenty so značkou «kontinuálnímu»

Zařízení ke kontinuálnímu směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264468

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kabátek Jan, Ditl Pavel

MPK: B01F 7/08

Značky: kontinuálnímu, zařízení, směšování, tekutin

Text:

...plochy 3 se vzájemné dotýkají rovněž na konci vložky 3. stoupání šroubových plech 3 je pravotočivé a činí čtyřnásobek délky vložky 3. Šířka šroubové plochy g se po délce mění, maximální šířka šroubové plochy glje na začátku vložky Q a činí 3/2 vnitřuího průměru potrubí l a minimální šířka šroubově plochy 3 je na konci vložky 1 a činí polovinu vnitřního průměru potrubí l, přičemž osa šroubové plochy 3 půlí šířku šroubové plochy 3 na začátku...

Zařízení ke kontinuálnímu dávkování sypkých práškových a jemně zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263309

Dátum: 11.04.1989

Autor: Rayman Václav

MPK: G01F 13/00

Značky: materiálů, zrnitých, jemné, práškových, kontinuálnímu, dávkování, zařízení, sypkých

Text:

...pneumatické dopravy. Výtokový otvor 1 §materiálové clony Ž je uzavírán krycí deskou 1 §euvně výkyvného šoupátka. Obě zóny jsou nahoře ještě spolu spojeny volným průřezem 12 vytvořeným okrajom nastavitelného hradítka Ž mezistěnyŽ a stěnou víkaZ dávkovací komoryŽ Tlakový vzduch pro provzdušňovací zařízení dávkovací komoryŽa zásobníkuLL se přivádí ze sítě§ 9 s hlavním uzávěremg 1 nezakresleného zdroje tlakového vzduchu. Uzávěr gä potrubní...

Zařízení ke kontinuálnímu dělení dvou navzájem nemísitelných nebo omezeně mísitelných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262464

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vrana Jiří, Husák Jiří, Kudrna Milan

MPK: B01D 17/02

Značky: kapalin, zařízení, dělení, mísítelných, omezeně, nemísitelných, navzájem, kontinuálnímu

Text:

...regulační nádoby. vzdálenost přepadového otvoru přepsdově trubice cda dna regulační nádoby je stavitelná aretační soustavou sestávajíci z táhls s stavěcího šroubu a je měnitelná pomocí pružného elementu, který je součástí płapadové trubice.Pžednosti zařízení podle tohoto vynálezu je bezucpávková konstrukce přepsdové trubiceo měnitelná délce, resp. vzdalenosti, płepadového otvoru ode dna regulační nádoby, takže nemůže dochúzst k průniku...

Zařízení ke kontinuálnímu chlazení ocelových tyčí z doválcovací teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261571

Dátum: 10.02.1989

Autori: Urbančík Milan, Zimmermann Miroslav, Foltýn Miroslav, Noskievič Jaromír, Navrátil Rudolf, Závodný Jan, Rýc Zdeněk Csc

MPK: B21B 39/00, B21B 45/02

Značky: kontinuálnímu, chlazení, zařízení, tyčí, oceľových, doválcovací, teploty

Text:

...prstence je opatřen nejméně šesti výtokovými otvory, které jsou odkloněny od osy chladící trubice o úhel 20 až 35 °.Podle předloženého vynálezu se oproti etávajícím chladícím systémům zvyšuje chladící účinek jednak tím, že velkým počtom účelově ekloněných ctvorů se dosáhne rovnoměrného pokrytí celého povrchu vývalku, lepšího zaplnění turbulentních segmentů chladící trubice vodou a jmenovitě stanovenom výtokovou rychlostí chladící vody k...

Zařízení ke kontinuálnímu rozkladu alespoň jednoho fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258909

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kužela Miroslav, Vokřál Václav, Havránek Josef, Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C05B 1/10

Značky: alespoň, kontinuálnímu, jednoho, fosfátu, zařízení, rozkladu

Text:

...jak z hlediska vyššího využití oxidu fosforečného, tak i z hlediska komplexního zpracování fosfátové suroviny při menším celkovém objemu reaktorů rozkladného zařízení. Tím se rozkladné zařízení podle vynálezu stává oproti dosud známým rozkladným zařízením ekonomicky výhodnějším.Navržené zařízení ke kontinuálnímu rozkladu fosfátů minerálními kyselinami může být tvořeno sestavou reaktorů odlišného reakčního objemu, opatřených míchacím zařízením....

Zařízení ke kontinuálnímu mísení těsta

Načítavanie...

Číslo patentu: 258412

Dátum: 16.08.1988

Autori: Gorbunov Vladimir, Tkačenko Ivan, Zubčenko Oleg, Truško Petr

MPK: A21C 1/00

Značky: kontinuálnímu, těsta, zařízení, mísení

Text:

...ceuennnnm, K ocH nana 3 (ůMr.2) He npenumaew npu swan 12 °.Creneub nepexpuwua noaepxnocweň ucxoa 7,8,9,lO H.neperoponbK 5 n noro~ Toanennoň K paöowe Hecnnbuoü Kamepe cocrannxew or I/3 no 2/3.Yueubmenne sroä Bennunnm go SHBQBHHR MgHnme.I/3 cnnaew Yp 0 BeHbnp 0 pa 6 OT KH Tecra Hpu nepexpurun nonepxnocweň noanux H Henonumnux aneuenwcn 60 nee HeM na 2/3, sneprua, sawpaqenuan na oópaöowxv ornenbaoro oöbeua Tecra,CTHOBHTCH JDGSMGDHOŘ H...

Zařízení ke kontinuálnímu vysušování směsi plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257983

Dátum: 15.07.1988

Autori: Běhounek Ladislav, Nožička Zdeněk

MPK: B01D 53/26

Značky: směsi, vysušování, kontinuálnímu, zařízení, plynů

Text:

...množství směsi plynu do uzavřeného regeneračního okruhu. První odbočka łg je napojena na spojovací potrubí E, ve kterém je zapojeno dmychadlo lg a regulátor tlaku gg. spojovací potrubí g je spojene jednak přemostěním 1, obsahujícím pojišřovací ventil gg, s druhou odbočkou ll, obsahující zpětnou uzavírací armaturu gg, a jednak s přípojkou 3 připojenou ke druhé rozvodné armstuře É.První rozvodné armatura 5 je dále spojená jednak s druhým...

Zařízení ke kontinuálnímu měření hmotnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 244180

Dátum: 01.06.1988

Autor: Landa Václav

MPK: G01G 11/02

Značky: měření, kontinuálnímu, hmotnosti, zařízení

Text:

...závěsem, je umístěn nad touto měřicí doskou na směrnicí výslednice třecích sil z obou částí měřicí desky a měřicí deska je k závěsú pevně připojena v místě dopeduVyhodou tohoto uspořádání je, že tvarovým řešením měřicí desky umožňuje zachytit pro měření ráz materiálu a odraz mateteriálu převede ne klouzavý pohyb, přičemž vzniklé cdstředivá síla spolupůsobí jąko měřená veličine. Vzhledem k umístění otočného bodu způsobuje ráz, obnáěející v...

Zařízení ke kontinuálnímu odvádění vzduchu z funkčních míst spřádacích jednotek bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256276

Dátum: 15.04.1988

Autori: Doudlebský Ctibor, Dykast Jaroslav, Chrtek Milan, Talacko Oldřich, Kocián Libor, Kolář Jiří

MPK: D01H 1/12, D01H 11/00

Značky: bezvřetenového, kontinuálnímu, odvádění, zařízení, spřadacích, míst, stroje, funkčních, jednotek, vzduchu, dopřádacího

Text:

...příznivé předpokledy pro docílení rovnoměrného podtlaku v jednotlivých vývodech z funkčníchmíst, což ee dále podle vynálezu dociluje tím, že spojovací trubka je opatřena regulačním prvkom pro regulaci.průtoku odváděniho vzduchu.v závislosti na místu nepojení této trubky na průběžný centrální kanál.Pro dosažení rcvnoměrného podtlekového režimu vo funkčních místech napojených na sekcíonální kanál je podle vynálezu výhodné, jestliže spojovací...

Zařízení ke kontinuálnímu směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255916

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kabátek Jan Ing, Ditl Pavel

MPK: B01F 5/00

Značky: kontinuálnímu, tekutin, směšování, zařízení

Text:

...Průmězf kružnioo opaanákoląąém průřezu hranolu ie roven vnitřn Anímu průměru potrubí L. Délka vložky 1 může činit 0,5 aš.10 ~oł.vnáooook vnątřního průměru potrubí ł, o výhodou 1,1 ožije-ti náaohekvnitřního .průměru potrubí. l, a výhodou 1,1 až .1,5 ~tináaobek. stěny g vložky .ą tvoříoí duté hranolová těleo, 3.5011 v pevnýchhranáöhvzáàemñä odděleny téměř po celé dáloe hrany a vyjimkou průřezu na začátku vložw 1. Pootoöením volného konee každá...

Zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrací a změn koncentrací roztoků během pěstování monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255739

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pechlák Bohuslav, Štverak Bohumil, Blažek Karel, Zikmund Jan

MPK: C30B 35/00

Značky: pěstování, během, měření, monokrystalů, zařízení, změn, koncentrací, roztoku, kontinuálnímu

Text:

...cyklü dlouhodobě stabilní. iTyto nevýhody odstraňuje zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrací a změn koncentrací roztoků během pěstování nonokrystalů podle vynálezu, založeného na měření absorpce gamma-záření sledovaným roztokem. jehož podstata spočívá v tou, že z jedné strany měřeného roztoku je umístěn zářič o energií 0,01 až 2,0 Mev s poločasem radioaktivní přeměnyestejným nebo větěím než délka sledovaného děje a aktivitouod 1...

Zařízení ke kontinuálnímu rozkladu fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254858

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Kužela Miroslav

MPK: C05B 1/10

Značky: rozkladu, fosfátu, kontinuálnímu, zařízení

Text:

...k omezení rozkladu některých nežádouoích doprovodných složek, přičemž se zlepší využití reakčního objemu rozkladného zařízení.Navržené zařízení ke kontinuálnímu rozkladu fosfátů minerálními kyselinami může být tvořeno sestavou reaktorů odlišného reakčního objemu nebo/a odlišné plochy průřezu v úrovni hladiny rozkládané reakční směsi nebo nad ní, opatřených míchacím zařízením. Typ a konstrukcí. reaktoru je možno volit libovolně, například...

Zařízení ke kontinuálnímu určování změn chemického složení a objemové hmotnosti sypkých materiálů na transportních zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 254387

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kubíček Petr, Musial Petr, Válek Jan, Volný Miroslav

MPK: G01G 11/14

Značky: zařízení, změn, kontinuálnímu, chemického, hmotnosti, složení, transportních, určování, sypkých, zařízeních, objemové, materiálů

Text:

...složení sypkého materialu. Další výhodou je, že citlivost zařízení roste se zvětšující so tiouštkou prozařované vrstvy. Proti jiným metodám má použití absorpční metody přednosti i V těch případech, kdy se změnou chemického složení roste objemová hmotnost materiálu,což zpüsobuje další zvýšení přesností. Výhodou zařízení je i to, že nedochází k zvýšenému opotřebení transportního zařízení.Na připojených výkresech,je na obr. 1 jako příklad...

Elektrická oblouková odporová pec ke kontinuálnímu tavení nerostných surovin, zvláště čediče

Načítavanie...

Číslo patentu: 253717

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tokarski Ginter, Jastrzebski Jan, Chryczyňski Bogdan, Antosz Jan, Janikowski Ireneusz, Kielpinski Ryszard, Ogrodnik Wiktor, Chrzeszczyk Marian, Radosz Boguslaw, Cegla Józef

MPK: F27B 3/08

Značky: oblouková, surovin, odporová, zvláště, kontinuálnímu, čediče, nerostných, elektrická, tavení

Text:

...elektrody. současně má elektrická oblouková odporová pec více než jeden výpustný otvor, přičemž jeden 2 výpustných otvoru je stále otevřen a jedna z elektrod je umístěna v ose výpustného otvoru.Rez vanou obioukové odporové pece má plochu, která je omezena obvodem sferického mnohoúhelníka.Elektrická oblouková odporová poo v technologii tsvení nerastných surovín je charakterizována tím, že nepotžebuje plochu pro skladování paliva nebo koksu,...

Zařízení ke kontinuálnímu vypouštění stálého proudu skloviny tavené diskontinuálně a jejímu homogenizování

Načítavanie...

Číslo patentu: 252626

Dátum: 17.09.1987

Autor: Auerbeck Jiří

MPK: C03B 5/187, C03B 5/26

Značky: diskontinuálně, jejímu, stálého, skloviny, kontinuálnímu, zařízení, tavené, proudu, vypouštění, homogenizování

Text:

...do výpustní nádržky g (obr. 1 a 2). Ve dně výpustnínádržky 1 je uprostřed výpustní otvor, který přechází do vertikální výtokové trubice 5.částí zařízení l je äneková míchadlo Q. eestávající z hřídele Q a šneku 1, tvořeného alespoň jedním celým závítem šneku 1. Výpustní nádržka 3 může být válcová (obr. 1, 2), ale může být provedena i ve tvaru komoláho kužele s menší základnou v dolní části (obr. 3) a v tomto případě obdobným způsobem je...

Zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrace oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241168

Dátum: 15.08.1987

Autori: Zabloudil Václav, Adds František

MPK: G01N 33/00

Značky: oxidů, koncentrace, zařízení, měření, uhličitého, kontinuálnímu

Text:

...rozváděcí kohout 7, ovládaný přepínačem 18. Rozváděcí kohout 7 je propojen s manostatem 8, na který navazuje další jehlový ventil 9, s nímž tvoří průtokový regulátor. K němu je připojen filtr 1 U a za ním měřicí cela katarometru 11, k níž je přípojen kontrolní rota 241168metr 12. Reíerenční cela katarometru 11 je spojene s tlakovou lahví 13 na vzduch, již je predrazen prütokový regulátor 14.Druhý konec referenční cely ústí do dalšího...

Dávkovač ke kontinuálnímu beztlakovému dávkování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243036

Dátum: 15.05.1987

Autor: Holmanová Anna

MPK: G01F 13/00

Značky: dávkování, dávkovač, beztlakovému, kontinuálnímu, tekutin

Text:

...desinfekční látku rovnomdrně. Dále existují davkovací zařízení používající různé mechanismy k uskutočnení vlastního dávkování, tzv. dávkovocí čerpadla, napr. pístová, která sice moiňují i tlakové dávkovňní. ale jejichž výroba vzhledem na rozmanité vlastnosti dávkovaných tekutín je nákladná a často vyžaduje použití speciálních materiálů a technologií.Výše uvedené nedostatky jsou odetraněny ddvkovaěem ke kontinuálnímu beztlakovemu dávkování...

Zařízení ke kontinuálnímu tepelnému zpracování dlouhých předmětů, jako drátů, profilů a pasů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239459

Dátum: 15.04.1987

Autori: Halámek Emil, Pešek Karel

MPK: C21D 9/56, C21D 9/573

Značky: předmětů, drátu, dlouhých, profilů, pásu, kontinuálnímu, zpracování, tepelnému, zařízení

Text:

...se sousední částí. Mezi. přírubsmi i jsou vloženy nevedecí prstence 5,. Jední neváděcím prstence ,Q je do retorty 1, 3 přivedena ochranná atmosféra pomocí trubky 1. Na retortu 1 navasuje dochlssovací tunel 4, který je stejnáho vnitřního průměru jako retorts 1. Kolmo ne csu dochlasovacího tunelu 4, v několika rovináoh, v denám případě ve dvou rovinách, jsou souose plynotěsně přivařaąy horní tubusy u, a dolní tuhusy u. Horní tubusy u, jsou...

Zařízení ke kontinuálnímu nanášení povlaku na pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248381

Dátum: 12.02.1987

Autori: Čajánek Bohumil, Verlík Alois

MPK: B05C 5/00

Značky: povlaků, nanášení, kontinuálnímu, zařízení, pásy

Text:

...je opetłeno nosným rámem obepínejícím nenášecí válce a opatieným štěrbinou o světlosti větší než je tlouščke pásu. přepsžená rozebíratelným uzávěrem.Zařízení je dále upraveno tak, že nosný rám je uloäen jednak výsuvně ve směru příčném od slněru pohybu pásu a jednak je vysunutelný do pracovní aretované polohy. Zařízení množňuje výměnu nanášecích váloů mimo aretovanou pracovní polohu.Príkladné provedení zařízení podle vynálezu je zobrazené na...

Zařízení ke kontinuálnímu obohacování kapaliny parami látek nacházejících se ve stopových koncentracích v plynném prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248313

Dátum: 12.02.1987

Autori: Janák Jaroslav Člen Korespondent Čsav, Večeřa Zbyněk, Vančuříková Jitka

MPK: B01F 3/04

Značky: látek, prostředí, plynném, parami, zařízení, koncentracích, stopových, obohacování, kontinuálnímu, kapaliny, nacházejících

Text:

...blíže objasní výkres, na kterém je osový řez koncentrační zařízením. Zmazat-ručné ząřcícm/ .se skháłĺze směšovače plynu s vodou nebo vodným roztokem a kondenzační části. Směšovač tvoří trubice ł upevněná V čele lg a ukončená tryakou gaýo které ústí kapilára Q spojená s přívodem kapaliny. Trubice ł je opatřena sacím přívodem łg, Čelo łł se směšovačem je vsunuto do válce 5, ve kterém je přepážka § s otvory §,sloužící k úpravě...

Zařízení ke kontinuálnímu mísení partikulárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232797

Dátum: 15.01.1987

Autori: Louda Miloslav, Anděl Arnošt, Vršecký Jiří

MPK: B01F 9/02

Značky: partikulárních, zařízení, látek, mísení, kontinuálnímu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit provedení mísicího zařízení ve tvaru rotujícího bubnu tak, aby kontinuální mísení partikulárních látek bylo intenzívnější. Buben je rozdělen nejméně na dvě části, přičemž jeho příčný profil je v místech styku jednotlivých částí rozdílný. Po obvodu bubnu jsou vytvořeny vyduté nebo vypuklé plochy.

Zařízení pro přípravu textilního materiálu ke kontinuálnímu zkrácenému předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228404

Dátum: 15.04.1986

Autor: Roller Jan

Značky: zařízení, materiálů, předení, textilního, zkrácenému, přípravu, kontinuálnímu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přípravu textilního materiálu ke kontinuálnímu zkrácenému předení pomocí podávacích, rozvolňovacích a vyčesávacích válečků i snímacích hřebenů pro každou dopřádací jednotku vyznačené tím, že za zásobníkem (1) pro trvalé doplňování rozvolněným vyčištěným spřádatelným materiálem jsou na průběžných hřídelích (21, 21´, 51, 51´, 61) celým soustrojím a za podávacími válečky (2), rozvolňovacími válečky (5) a snímacími válečky (6) v...

Zařízení ke kontinuálnímu čištění povrchu drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223321

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bassi Zdeněk, Leška Zdeněk, Kopáč Jiří

Značky: povrchu, zařízení, drátu, čištění, kontinuálnímu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno hlavou, v jejíž axiální ose prochází otvor a povrch je opatřen radiálními drážkami. V drážkách jsou na pružinách uloženy držáky s břitovými destičkami. Nad držáky jsou umístěny na čepu asymetrické vačky. Vynález lze použít v armovnách pro čištění drátů určených pro stavební a panelové konstrukce.

Zařízení ke kontinuálnímu oboustrannému temperování a vzorování desek z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224331

Dátum: 01.07.1984

Autori: Rozsypálek Miroslav, Čermák Jaroslav

Značky: desek, temperování, plastů, oboustrannému, vzorování, kontinuálnímu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke kontinuálnímu oboustrannému temperování a vzorování desek z plastů, zejména z polyolefinů, do měnitelné hloubky a k jejich tvarové stabilizaci, sestávající z temperovacího a vzorovacího ústrojí, z temperovací a stabilizační nádrže a z odnímacího mechanizmu, jež jsou jako celek uspořádány na mobilním strojovém podstavci, vyznačující se tím, že jeho temperovací a vzorovací ústrojí /19/, situované stavitelně ve svislé i vodorovné...