Patenty so značkou «kontinuální»

Optická soustava dvoupaprskového fotometru s nízkotlakou rtuťovou výbojkou pro kontinuální provozní měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 260574

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bendík Michal, Šantora Jaroslav, Šenk Jaromír

MPK: G01J 1/22, G01J 1/04

Značky: provozní, dvoupaprskového, soustava, kontinuální, optická, rtuťovou, výbojkou, fotometru, nízkotlakou, měření

Text:

...V termostatu, a ze souosa uspořádané rovinné desky, opatřené nad sebou umístěnými dvěma podélnými štěrbinami se spoločnou osou, a dále umístěné válcově optické čočky, za níž jsou nad sebou uspořádané dva optická filtry vytvářející dva paralelní svazky paprsků o různém od sebe odlišném spektrálním složení, přičemž horní podélná štěrhina je opatřena clonou, umístěnou na pružné planžetě, která je ovládána prvním elektromaqnetickým systémem se...

Přístroj pro automatické neinvazivní kontinuální měření krevního tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260477

Dátum: 15.12.1998

Autor: Peňáz Jan

MPK: A61B 5/02

Značky: tlaku, automatické, krevního, měření, kontinuální, prístroj, neinvazivní

Text:

...tak, že výstupní stejnosníěrné napětí ze špičkového detektoru 22, lsteré odpovídá aaimiplitudě o-bjemových pulsací artérii při působení tlaku na úrovni středniho krevního tlaku, se přivádí k obvodům v zesilovačích 6, 21, které ovládají jejich zesílení tak, že výstupní signal má vždy stejnou amplitudu. I tato regulace působí neustale, je na rozdíl od dosavadních systémů kontinuální.1. Prístroj pro automatické neinvazívní kontinuální měření...

Kontinuální způsob rozkladu fosfátové suroviny kyselinou dusičnou nebo pomocí kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260410

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Kužela Miroslav

MPK: C05B 11/00

Značky: kyseliny, fosfátové, suroviny, kontinuální, rozkladu, kyselinou, způsob, pomocí, dusičnou, dusičné

Text:

...fosíátove suroviny nebo/a se dávkuje do alespoň jednoho směšovače íosfátové suroviny s rozkladnou kyselinou nebo/a do některěho reaktoru rozkladneho zařízení nebo/a rozkladná kyselina nebo/a fosfátová surovína sedávkují nejméně do prvních dvou séríově zapojených reaktorü nebo/a do seriově zapojené skupiny neho/a skupin paralelné zapojených reaktorů, kde jednotlivé větve skupin jsou tvořeny nejlnéííě jedním sériové nebo/a paralelné...

Kontinuální způsob tabletování farmaceutických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270222

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bleckmann Gerhard, Farwerck Karl-peter, Schlemmer Lothar, Klimesch Roger, Goertz Hans-helmut

MPK: A61K 47/00, A61J 3/10

Značky: tabletování, kontinuální, směsi, způsob, farmaceutických

Text:

...estery citronové kyseliny a estery Vinné kyseliny) nebo estery mastných kyselín.Výhodné se používá polymerů N-vinylpyrrolidonů, které ve směsi s účinnou látkou a popřípadě s obvyklými galenickými pomocnými látkami nebo výhodně bez přísad se změkčujícím účinkem, tají v uvedeném rozsahu teplot nebo směs změkčují na požadovaný rozsah teplot. Tání nebo změkčování pod určitou teplotou je popřípadě potřebné vzhledem na možné tepelné nebo/a...

Zařízení pro kontinuální sušení sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269940

Dátum: 14.05.1990

Autori: Matoušek Josef, Hauptefleisch Jarmil, Mazuch Ladislav, Beran Jaroslav, Blahna Jan, Kolomazník Zdeněk, Němeček Zdeněk

MPK: F26B 15/00

Značky: zařízení, sypkých, látek, sušení, kontinuální

Text:

...dochází ko třídłní čćauc o nestojnć topolno oxpozlcí. což jo joůtł potrnäjłí u suićron o různýml toplotníml zónu-nl. Poolodní poplaný způsob jo novýhodný z důvodu mnnlpulcco píl plnění a vyprczdňování oušlcího zařízení o dâlo z důvodu nuconőho přoruiwání tochnologlckćho toku matorlálu o z toho vy-ptývajícmo zvýšonáho dodotkovoho nároku na transport.Uvodonô novýhody odotraňujo zařízonĺ pro kontinuální oušoní sypkých látek. oootóvdjící z...

Kontinuální kapalinový analyzátor stopových koncentrací chloridových iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269643

Dátum: 11.04.1990

Autori: Veselý Vladimír, Doležal Bohuslav, Volf Radko, Horejš Jan, Jedináková Věra, Kolář Milan

MPK: G01N 21/01

Značky: kapalinový, chloridových, stopových, koncentrací, analyzátor, iontů, kontinuální

Text:

...druhého směšovacího T-kusu łł, který je rovněž propojen s prvním směšovacím T-kusem Z. výstup druhého směšovacího T-kusu Ai je spojen s průtočnou kyvetou łg, jejíž jeden výstup je spojen s odpodem łg a která je dále.napojeno na ovládací a vyhodnocovocí zařízení 51. výstupy ovládacího a vyhodnocovacího zařízení łz jsou elektrickými vodiči propojeny s třetím elektronicky řiditelným kapalinovým kohoutem łg, s druhým elektronicky řiditelným...

Zařízení ke kontinuální výrobě skleněných trubic vertikálním tažením směrem nahoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268897

Dátum: 11.04.1990

Autori: Auerbeck Jiří, Vojtko Konštantín, Lehotský Martin, Legindi Štefan

MPK: C03B 15/14

Značky: nahoru, výrobe, sklenených, směrem, trubic, kontinuální, tažením, zařízení, vertikálním

Text:

...prochézejícím průchodkou, která spočívá na dně kruhového předpecí, a vodní chladič, umíatěný souose nad tvarovacín kroužkem, jehož podstata spočíva v tom,že do kruhového předpecí je souose s tvarovacím kroužkem mezí stenu kruhového předpecí aprůchodku uníatěna kruhové veatavba podepřená podpêrnýuí kameny. Výška podpěrných kamenů. ležících na dně kruhoveho predpeci,Evłiłřľhefoýsravê Eřětlñfvzdálenostl horního ~- okraje tvarovacího kroužku ode...

Zařízení pro kontinuální regulaci tlaku a měření množství kapaliny v regulované soustavě

Načítavanie...

Číslo patentu: 267404

Dátum: 12.02.1990

Autori: Varga Alexander, Siviček Pavel, Almássy Stanislav, Fussgänger Egon, Horvát Ivan

MPK: G01F 11/04

Značky: regulaci, soustavě, množství, měření, zařízení, tlaku, kapaliny, regulované, kontinuální

Text:

...dávkovací čerpadlo 4 s prvním pohybovým šroubem 2.K druhé regulované soustavě g je hydraulický připojeno přes druhý trojcestný ventil Z a druhé dávkovací potrubí QQ druhé dávkovací čerpadlo § s druhým pohybovým šroubem lg. Ubě dávkovací potrubí 22. gg jsou spojena přes trojcestné ventily Q. Z se sacím potrubím gl. vedeným z kapallnového zásobníku §. První dávkovací čer~ padlo 4 je poháněno prvním hnacím motorem 11. jehož první převodové...

Strojní část váhy pro kontinuální vážení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267208

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zelenka Miroslav

MPK: G01G 11/00

Značky: kontinuální, část, váhy, strojní, vážení

Text:

...připojení nejméně jednoho podělného nosníku Ž e nejméně jednoho příčníku 1. Podélný nosník Ž je uçpořádán vpodstątě ve směru podélné osy dopravníku, zatímco příčník 1 je uspořádán napříč k podélné ose dopravníku. Podélný nosník 5 je upraven pro pevné připojení podélníku g, uspořádeného rovnoběžně s podélnou osou dopravníku. Pro pevné připojení stavebnicových prvků k měřicí jednotce A se s výhodou použije šroubové spojení.- 3 267 208...

Zařízení pro kontinuální chemickou analýzu kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266720

Dátum: 12.01.1990

Autori: Opekar František, Trojánek Antonín

MPK: G01N 27/07

Značky: analýzu, chemickou, kapalin, kontinuální, zařízení

Text:

...tohoto zařízení podle vynálezu je minimální objem zádrže analyzované kapaliny. Analýza je prováděna přímo při výstupu z aerodisperzní koncentrační jednotky, není nutno kapalinu složitě přemístovat či čerpat k povrchu čidla. Dále dochází k rychlé odezvě čidla na změny ve složení i při analýzách aerosolu a podstatnému technickému zjednodušení dosudvynález blíže objasní přiložený schematický náčrtek zařízení, které sestává z...

Způsob kontinuální výroby isopropylalkoholu a sek. butylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266569

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dettmer Michael, Neier Wilhelm, Osterburg Günther, Webers Werner

MPK: C07C 31/12, C07C 31/10, C07C 29/04...

Značky: kontinuální, butylalkoholu, isopropylalkoholu, způsob, výroby

Text:

...3. oba proudy se přes płedehřivač přivedou na reakční teplotu a přivedou se do hlavy zkrápěcího reaktoru 5. K regulaci teploty se část vody před předehřívačem odbočí a přivádí se do reaktoru na několika místech. Potrubím 3 se v tomto pokusném běhu nedáva do reaktoru žádný ether.Produktový proud § se v odlučovači § dělí ve vodnou a orqanickou fázi.Eotrubím 1 se za hodinu získá 29,4 kg organické fáze s následným průměrným složením 62,5,...

Způsob kontinuální výroby netkané textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266407

Dátum: 12.01.1990

Autori: Makovský, Burian Zdeněk, Chundela Jiří, Krejčí Miloš, Svoboda Ladislav, Kazda Ota

MPK: D04H 13/00, D04H 1/00

Značky: výroby, netkané, textilie, kontinuální, způsob

Text:

...výrobu netkané textílie. V takovém případě taková výroba netkané textílie, v návaznosti nav podstatě klasický způsob výroby staplového vlákna, nedovoluje potřebné účinnosti ekonomické a úspory zejména- 3 266407 Rovněž jsou známé netkané plošné pásy, které ae vytvoři z vrstev vlákenných materiálů a fólii tak, že jsou jednotlivé vrstvy apojeny vpichovánim, jako například u če. A 0 č. 183 568. AV tomto případě jsou k vpichováni přiváděny...

Zařízení pro kontinuální vakuové čištění oleje s dvoustupňovou separací plynů a vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266025

Dátum: 14.11.1989

Autor: Altmann Josef

MPK: B01D 53/00

Značky: vlhkosti, separaci, plynů, čištění, zařízení, kontinuální, dvoustupňovou, oleje, vákuové

Text:

...Druhá vakuová komora je opatřena kaskádou topných disků a nejméně dvěma svislými topnými trubkami s topnými tělísky, přičemž k topným diskům jsou připojeny snímače teploty. Snímače teploty jsou připojeny k regulátoru teploty a přitom horní část druhé vakuové komory je opatřena zpětným ventilem, který je připojen k paroplynovému potrubí.Redukční komora má vnější a vnitřní plášt uspořádán souměrně. Prostor mezi těmito plášti je připojen jednak...

Ozařovací zařízení pro kontinuální ozařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265778

Dátum: 14.11.1989

Autori: Škulec Ján, Pešek Miroslav, Múčka Izidor

MPK: G21G 4/04

Značky: ozařování, kontinuální, ozařovací, zařízení

Text:

...kontejneru. vnější nosný plášč může být vyztužen různými typy nosníků. Vnitřní stěna ozařovacího kontejneru je s výhodou tvořena tenkým plechem např.z lehkého materiálu např. z hliníku, aby v tomto docházelo k co nejmenší absorpci ionizující ho záření. Tato vnitřní stěnn, která odděluje prostor zářičů od ozařovaného materiálu, můžebýt eventuálně vhodně vyztužena. Na válcový prostor czařovacího kontejneru na spodní části navazuje zúžená...

Způsob kontinuální výroby skleněných tyčí, zejména z optického skla a licí forma k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265681

Dátum: 14.11.1989

Autori: Heřmanský Josef, Šulc Jaroslav

MPK: C03B 17/04

Značky: provádění, zejména, tyčí, způsobu, optického, tohoto, kontinuální, způsob, výroby, sklenených, forma, licí

Text:

...výhodné, když je trubka formy zhotovena ze sli Atiny niklu a chromuJe rovněž výhodné, když kovový chladič formy je zhotoven ze slitiny mědi.Výhodou tohoto způsobu je, že lze plynule vyrobit skleněné tyče různých průměrů a tvarů přímo z taveni- ny, které mají dostatečně přesné geometrické rozměry,přičemž mají dobré optické vlastnosti a geometrii příčného řezu. Teplota sklovinm a tími její viskozita se mění kontrolovaně během průchodu...

Zařízení pro kontinuální výrobu fluorografitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265468

Dátum: 13.10.1989

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: C01B 31/04

Značky: zařízení, výrobu, fluorografitu, kontinuální

Text:

...avykazujících protísměrný chod. Vnější talíře 5 jsou přitom na vnějším obvodu uchyceny k vnějšímu plášti A vestavby, vnitřní talíře 1 jsou na vnitřním obvodu uchyceny k vnitřnímu plášti § vestavby. Na talířích obou soustav jsou umístěny dopravní Arohimedovy spirály5, které jsou unášeny vždy nejbližším vyšším vnějším či vnitřním talířem Q či 1, takžese otáčejí v opačném směru než talíř 1 či §. jehož vrstvu posunují. Spojení dopravních...

Laboratorní nástavec pro kontinuální destilaci a dělení dvojfázových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265267

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mindl Jaromír, Jiroutek Jindřich, Havránek Petr

MPK: B01D 12/00

Značky: nástavec, laboratorní, kontinuální, dělení, systému, destilaci, dvojfázových

Text:

...lze také uskutečnit azeotropní deetilaci vody lehkými orgeniclqími kapalinami, to je tedy čtvrtá funkce. Pátou funkci dodává nástavci delší doplněk a je jí extrakce pevných látek libovolným těkavým org. rozpouštědlem. Třetí doplněk určuje funkci nástavce podle tohoto vynálezu jako extraktoru lehkými kapelinemi a konečně tentýž doplněk současně umožňuje realizovet eedmou funkci,tedy kohobační destílací parou látek lehčích než voda....