Patenty so značkou «kontinuálneho»

Spôsob horizontálneho kontinuálneho liatia kovov a sústava induktorov horizontálneho elektromagnetického kryštalizátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7431

Dátum: 01.06.2016

Autori: Murgaš Marian, Pokusová Marcela, Tehlár Pavol

MPK: B22D 11/04, B22D 11/01

Značky: kryštalizátora, sústava, horizontálneho, liatia, kontinuálneho, spôsob, kovov, induktorov, elektromagnetického

Text:

...s polomerom r, ktorým tečie prúd I, vo vzdialenosti I od elektricky vodivej roviny povrchu taveniny vytvorí rovnaké magnetické pole ako vodič nulovej hrúbky s rovnakou hodnotou prúdu I, ale vo vzdialenosti I od povrchu, keď Z 2 12 12. Hodnota intenzity magnetického poľa H,- na povrchu taveniny potom bude vektorovým súčtom oboch zložiek od samotného vodiča H a od jeho zrkadlového obrazu H . Pri vzdialenosti induktora od taveniny a, keď I ...

Zariadenie a spôsob kontinuálneho zvárania pásov a/alebo plechov pri použití dvoch voči sebe navzájom presadených zváracích hláv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17289

Dátum: 02.02.2011

Autor: Alber Gerhard

MPK: B21C 37/02, B23K 26/06, B23K 26/24...

Značky: hláv, voči, plechov, zváracích, spôsob, navzájom, pásov, kontinuálneho, použití, dvoch, zariadenie, presadených, zvárania

Text:

...aj tolerancií v plechu a v zváracom stroji, možné žiadne presné zapínanie poprípade vypinanie laserového lúča na začiatku a na konci plechu. To znamená, že vždyna začiatku a na konci procesu zvárania prechádza plný laserovývýkon popripade okolo zváraných plechov smerom dole. Protiľahlé usporiadanie dvoch zváracích bodov poprípade laserových zváracích hláv je teda u kontinuálne zvárajúceho zaridenia podľa spisu DE 37Ďalej je zo spisu EP O 211...

Kotúč kontinuálneho optického filmového laminátu s vopred definovanými rozdeľovacími zárezmi a spôsob a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12256

Dátum: 20.09.2010

Autori: Umemoto Seiji, Nakazono Takuya

MPK: B32B 41/00, G02B 5/30, B32B 37/20...

Značky: laminátu, filmového, kotúč, rozdeľovacími, zárezmi, definovanými, výrobu, zariadenie, optického, kontinuálneho, spôsob, vopred

Text:

...filmu s požadovanou šírkou. Tieto pláty sa potom aplikujú na jednotlivo pripravené dopravné médium (t. j. nosičový film), ktoré sa predtým podrobilo uvoľňovaciemu opracovaniu, člm sa vyrobí optický filmový Iaminát. Potom sa tento optický filmovýlaminát podrobl polovičnému rezaniu v priečnom smere pomocou dvoch nožov. ktoré sú od seba vzdialené v požadovanej vzdialenosti v pozdĺžnom smere, pričom dopravné médium zostane neprerezané....

Spôsob kontinuálneho prívodu energie k pojazdnej pracovnej plošine na výrobu pneumatík pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8282

Dátum: 11.07.2008

Autori: Pawlik Karl-heinz, Lubitz Frank, Linne Stefan, Mehlan Volker

MPK: B29D 30/00, B29D 30/26

Značky: kontinuálneho, výrobu, plošine, spôsob, přívodů, pracovnej, energie, pojazdnej, vozidla, pneumatik

Text:

...tlakového vzduchu a elektrického prúdu.Tlakový vzduch je nutný najmä pre pneumatické zariadenia, ktoré sú usporiadané na pracov nej plošine.0011 Pri ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu je použité usporiadanie, kedy je pracovná plošina kontinuálne spojená s dátovým vedením na ovládanie pracovnej plošiny. Najmä jenutné ovládať rýchlosť rotácie konfekčného bubna na výrobu plášťov pneumatík.0012 Pri ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu je...

Zariadenie a spôsob kontinuálneho premiestňovania elastických kontejnerov z rotačného stroja k dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8014

Dátum: 22.04.2008

Autori: Le Brun Renato, Furlotti Filippo

MPK: B65G 47/84, B67C 7/00

Značky: zariadenie, kontejnerov, stroja, premiestňovania, kontinuálneho, rotačného, elastických, spôsob, dopravníku

Text:

...týmito kontajnermi sa normálne manipuluje a pohybuje pri výlevke,konkrétnej šie pri nátrubku § výlevky podľa doterajšieho stavu techniky.Zariadenie 1 je rotačné zariadenie, zahrnujúce rotačnú konštrukciu, ktorú tvorí doska i, na ktorej okraji sú prítomné viaceré kliešte Q, ktorých čeľuste Z sú tvarovanétak, aby uchopili kontajnery za ich teleso a nie ich nátrubok §.-3 Kliešte zasahujú do oblasti, odkiaľ sa kontajnery majú odobrat z...

Spôsob kontinuálneho liatia pásikov z austenitickej nehrdzavejúcej ocele s výnimočnou akosťou povrchu medzi dvoma valcami

Načítavanie...

Číslo patentu: 286180

Dátum: 07.04.2008

Autori: Descaves Frédéric, Damasse Jean-michel, Mazurier Frédéric, Marchionni Christian

MPK: B22D 11/06, C22C 38/40

Značky: valcami, medzi, liatia, výnimočnou, nehrdzavejúcej, austenitickej, dvoma, akosťou, povrchu, spôsob, kontinuálneho, ocele, pásikov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob kontinuálneho liatia pásikov z austenitickej nehrdzavejúcej ocele s výnimočnou akosťou povrchu medzi dvoma valcami, s hrúbkou pásikov 10 mm alebo menšou, pričom liatie sa uskutočňuje priamo z tekutého kovu medzi dvoma vodorovnými chladenými valcami a oceľ má hmotnostné zloženie C % <= 0,08, Si % <= 1, P % <= 0,04, Mn % <= 2, Cr % 17 až 20, Ni % 8 až 10,5, S % 0,007 až 0,040, zvyšok železo a nečistoty pochádzajúce z...

Spôsob kontinuálneho sušenia sypkého materiálu, predovšetkým drevných vlákien a/alebo drevených triesok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10824

Dátum: 10.01.2008

Autori: Hensel Günter, Seifert Wolfgang, Nápravník Karel, Brancuzsky Zdenek

MPK: F26B 11/02

Značky: vlákien, predovšetkým, dřevěných, kontinuálneho, spôsob, materiálů, sypkého, sušenia, triesok, drevných

Text:

...udržiavané dostatočne vysoké, aby bolo zaručené vypálenie škodlivín. Tieto vysoké teploty zatažujú prvky výmenníkov tepla, takže je ich životnost obmedzená. Európska patentováprihláška EP O 714 006 Al preto navrhuje spôsob sušenia, uktorého je výmenníku tepla predradený druhý výmenník tepla,takže tepelné zaťaženie materiálu môže byt udržanê pomerneZ EP O 484 280 je známe zariadenie na čistenie škodlivinami zataženého vzduchu, a to vzduchu z...

Spôsob kontinuálneho alebo diskontinuálneho získavania kovu alebo viacerých kovov z trosky obsahujúcej kov alebo zlúčeninu kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5940

Dátum: 25.10.2007

Autori: Degel Rolf, Kunze Jürgen

MPK: F27B 3/00, F27B 3/08, C22B 15/00...

Značky: kovov, spôsob, diskontinuálneho, zlúčeninu, trosky, obsahujúcej, kontinuálneho, získavania, viacerých

Text:

...je usporiadné množstvo mechanických miešadiel, aby bolomožné roztavený materiál miešať, 0010 Z patentu US 6 436 169 je známy spôsob prevádzkovania pece na tavenie medi, pričom sa pridáva látka obsahujúca železo, s obsahom železa viac než 80 hmotnostných percent, ktorá má hustotu medzi 3,0 a 8,0 priemer častíc pritom je medzi 0,3 a 15 milimetrami. Železo obsahujúca látka sa pridávak troske obsahujúcej meď. Potom sa uskutočňuje redukcia Fe...

Spôsob kontinuálneho liatia pásikov z feritickej nehrdzavejúcej ocele bez mikrotrhlín medzi dvoma valcami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285817

Dátum: 01.08.2007

Autor: Mazurier Frédéric

MPK: B22D 11/06, C22C 38/26, C22C 38/18...

Značky: ocele, feritickej, nehrdzavejúcej, dvoma, valcami, medzi, pásikov, liatia, kontinuálneho, spôsob, mikrotrhlin

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob kontinuálneho liatia pásikov z feritickej nehrdzavejúcej ocele s hrúbkou 10 mm alebo menšou priamo z tekutého kovu medzi dvoma vodorovnými chladenými otáčajúcimi sa valcami, pri ktorom oceľ obsahuje hmotnostne C % + N % <= 0,12, Mn % <= 1, P % <= 0,04, Si % <= 1, Mo % <= 2,5, Cr % 11 až 19, Al % <= 1, Ti % + Nb % + Zr % <= 1 a ako zvyšok železo a nečistoty pochádzajúce z výrobného procesu ukazovateľ gamap...

Spôsob prípravy rovnorodých tuhých nano-časticových materiálov pomocou kontinuálneho zrážania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11895

Dátum: 22.06.2007

Autori: Schelver Morten, Santiago Redondo Marta, Pérez Ramírez Javier, Abelló Cros Sonia, Waller David

MPK: B01J 23/00

Značky: přípravy, zrážania, materiálov, spôsob, kontinuálneho, pomocou, rovnorodých, tuhých, nano-časticových

Text:

...sú jednoduchosť, reprodukovateľnosť,univerzálnosť a škálovateľnosť. Výhodne je vďaka homogenite získaných materiálov spôsob podľa tohto vynálezu veľmi vhodný pre priemyselnú aplikáciu.0022 Pred diskusiou detailných uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu, sa poskytuje deñnlcia špecifických pojmov týkajúcich sa hlavných aspektoch podľa tohto vynálezu.0023 Mikroreaktor sa v tomto vynáleze používa tak, že označuje malú reakčnú komoru s...

Spôsob kontinuálneho žíhania a príprava pásu z vysokoodolnej ocele na jej povrchovú úpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6370

Dátum: 13.03.2007

Autori: Bordignon Michel, Vanden Eynde Xavier

MPK: C23C 2/02

Značky: vysokoodolnej, pásu, žíhania, ocele, príprava, povrchovú, kontinuálneho, úpravu, spôsob

Text:

...prípadne prelína cez vrstvu oxidu a Vymení kyslík na jej- predchádzajúcinn povlakom železa alebo niklu (napríklad JP-A 04280925, JP-A-2005/105399).0005 Tieto spôsoby všeobecne požadujú pracovať V redukčnej atmosfére V priebehu kroku zotrvania vo Vysokej teplote, ktorá Vyžaduje nízky rosný bod a zvýšený obsah Vodíka (až 70 atmosférického plynu), ktorý je drahým plynom. Všetky tieto spôsoby umožňujú zlepšiť schopnosť galvanizácie...

Spôsob kontinuálneho liatia a valcovania so zvýšenou odlievacou rýchlosťou a s na neho nadväzujúcim valcovaním relatívne tenkých kovových pásov za tepla, najmä pásov z oceľového materiálu, a zariadenia na také liatie a valcovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10520

Dátum: 14.12.2006

Autori: Klöckner Jürgen, Seidel Jürgen

MPK: B21B 37/74, B21B 1/46

Značky: odlievacou, rýchlosťou, tepla, spôsob, materiálů, liatie, zariadenia, valcovaním, valcovania, relativně, také, tenkých, liatia, kovových, pásov, valcovanie, ocelového, najmä, zvýšenou, nadväzujúcim, kontinuálneho

Text:

...valcovaného za tepla. Vyhrievanie pracovných valcov môže byť odvodené z prevádzkového tepla. Pritom sa chladenie valcov nastavuje v závislosti od vonkajších okrajových podmienok tak, aby pracovný valec dosiahol cieľovú teplotu (asi 400 °C) pomaly s vopred danou mierou zvýšenia a tá ležala voblasti popúšťacej teploty materiálu valcov. Spojenie liaceho a valcovacieho procesu prebieha napr. pri Iiacich rýchlostiach medzi 4 - 12 m/ min a...

Spôsob začatia operácie kontinuálneho odlievania kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285291

Dátum: 18.09.2006

Autori: Breviere Yann, Abi Karam Michel, Mercier Georges, Vendeville Luc, Leclercq Yves René, Fellus Gilles

MPK: B22D 11/00

Značky: operácie, kontinuálneho, odlievania, spôsob, začatia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že pred začatím odlievania sa stanoví počiatočná poloha (31) ovládacieho zdviháka zátkovej tyče, zatiaľ čo táto spočíva len svojou váhou na sedle, a po naplnení rozvádzača vybaveného touto zátkovou tyčou sa spustí zdvihák na uvedenie do kontrolovanej superuzatváracej polohy (33) a na začatie odlievania sa zdvihák ovláda podľa stanoveného režimu (34) pohybu v závislosti od času, pričom sa z tohto režimu určí okamih (t1)...

Spôsob privádzania výrobkov rôznej výšky a dĺžky do kontinuálneho baliaceho zariadenia a baliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9367

Dátum: 22.04.2005

Autori: Ballestrazzi Aris, Tassi Lamberto

MPK: B65B 25/14, B65B 59/02, B65B 9/06...

Značky: zariadenia, výrobkov, baliaceho, kontinuálneho, baliace, spôsob, privádzania, výšky, rôznej, zariadenie, dĺžky

Text:

...a dĺžky. Nie je pritom nutné zastaviť stroj.0008 Úkol tohto vynálezu bol splnený vyvinutím spôsobu privádzania výrobkov rôznej výšky a dĺžky do kontinuálneho baliaceho zariadenia podľa nezávislého nároku la baliaceho zariadenia podľa nároku 4.0009 Ďalšie charakteristické znaky vyplývajúPrehľad obrázkov na yýkrese0010 Charakteristické znaky a výhody spôsobu privádzania výrobkov rôznej výšky a dĺžky do kontinuálneho baliaceho zariadenia...

Spôsob zvýšenia dostreku kontinuálneho aerosólového lúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 283606

Dátum: 03.10.2003

Autor: Chrobák Július

MPK: B05B 1/00, B05B 1/02

Značky: dostreku, spôsob, zvýšenia, lúča, aerosolového, kontinuálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Metóda zvýšenia dostreku kontinuálneho aerosólového lúča umožňuje dopravovať aerosól na väčšie vzdialenosti, najmä pri hasení požiarov a pri rozprašovaní chemických postrekov v poľnohospodárstve. Využíva myšlienku zníženia trenia vystupujúcich mikrokvapiek do okolitej atmosféry tým, že mikrokvapky aerosólu sa obalia rýchlo sa pohybujúcim unášacím - nosným prúdom plynu alebo plynov, ktorých trenie proti plynom v atmosfére je menšie ako trenie...

Spôsob kontinuálneho liatia oceľového pásu neorientovanej elektroocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1102

Dátum: 25.02.2003

Autori: Schoen Jerry, Comstock Robert

MPK: C21D 8/12, C22C 38/38

Značky: elektroocele, ocelového, spôsob, kontinuálneho, liatia, pásu, neorientovanej

Text:

...0,003 počas spracovania za účelomV závislosti od spôsobu výroby ocele.Neorientované elektroocele, Vrátane takých, ktoré sú všeobecne označované ako ocele pre motorové plechy, sa od seba líšia pomerom prísad, ako je kremík, hliník a podobné prvky, určené na zvýšenie merného odporu na objem pri danejOcele, ktoré obsahujú menej než zhruba 0,5 kremíka a iných prísad na zaistenie merného odporu na objem s veľkosťou zhruba 20 Q-cm, môžu byť...

Vodorovný miešač lepidla a spôsob kontinuálneho miešania a odvádzania viaczložkového lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282964

Dátum: 06.12.2002

Autor: Vesterlund Lennart

MPK: B29B 7/44

Značky: lepidla, odvádzania, vodorovný, miešania, viaczložkového, miešač, spôsob, kontinuálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Vodorovný miešač lepidla je tvorený miešacou trubicou (3) vybavenou dvoma alebo viacerými prívodnými potrubiami (1, 2) na zložku alebo zložky lepidla a na zložku alebo zložky vytvrdzovacieho činidla. Na týchto prívodných potrubiach (1, 2) sú umiestnené nízkotlakové čerpadlá (4, 5). Vnútri miešacej trubice (3) je v smere jej dĺžky umiestnený stredový pohyblivý hriadeľ (6), ktorý má podstatne menší priemer, ako má miešacia trubica, (3), a na...

Spôsob kontinuálneho merania odporu priečneho posuvu koľaje, meracie zariadenie a koľajový stabilizátor na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282733

Dátum: 28.10.2002

Autori: Theurer Josef, Lichtberger Bernhard

MPK: E01B 35/08, E01B 27/17, E01B 35/12...

Značky: spôsob, priečneho, posuvu, merania, koľaje, kontinuálneho, spôsobu, vykonávanie, zariadenie, meracie, tohto, stabilizátor, koľajový, odporu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe kontinuálneho merania odporu priečneho posuvu koľaje, pričom sa koľaj prostredníctvom budiča (21) kmitov uvádza do vodorovného kmitania, prípadne vibrácií, prebiehajúceho priečne na pozdĺžny smer koľaje, sa výkon potrebný na prevádzku budiča (21) kmitov registruje ako nameraná hodnota korelujúca s odporom priečneho posuvu. Pri meracom zariadení je k hydraulickému systému (10) priradený tlakový snímač (24) na zisťovanie prevádzkového...

Spôsob kontinuálneho odlievania oceľového pásu na elektrotechnické účely s riadeným sprchovým ochladzovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 719

Dátum: 13.09.2002

Autori: Huppi Glenn, Schoen Jerry, Williams Robert

MPK: C21D 8/12, B22D 11/124

Značky: spôsob, účely, odlievania, pásu, kontinuálneho, ochladzovaním, riadeným, sprchovým, elektrotechnické, ocelového

Text:

...zníženia tvorby povrchových okovin na minimum vkomore volitelne použitá neoxidačná atmosféra, čo napomáha udržiavaniu nízkej povrchovej sálavosti a čomôže ďalej znižovať rýchlosť počiatoćného sekundárneho ochladzovanie predchádzajúceho rýchlemu sekundárnemu ochladzovaniu podľa predloženého vynálezu. Vynález dovoľuje uskutočňovať rýchle sekundárne ochladzovanie stuhnutého pásu vo v podstate väčšej vzdialenosti od stroja na odlievanie...

Spôsob kontinuálneho varenia mladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282413

Dátum: 20.12.2001

Autori: Visscher Hendrik Jan, Versteegh Christian Willem

MPK: C12C 7/20, C12C 13/02

Značky: spôsob, mladiny, kontinuálneho, varenia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob kontinuálneho varenia mladiny, pri ktorom sa nevarená mladina privádza do ohrievača mladiny, kde sa ohrieva na teplotu medzi 80 a 110 °C. Ohriata mladina sa privádza do prietokového kolíkového reaktora, najlepšie do rotačnej diskovej zadržiavacej kolóny, a nasleduje spracovanie uvarenej mladiny parou, v protiprúdom usporiadaní vo vytesňovacej kolóne.

Spôsob kontinuálneho odierania zrnovitého materiálu alebo obilnín a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282033

Dátum: 24.08.2001

Autor: Müller Roman

MPK: B02B 5/02, B02B 3/00

Značky: zariadenie, obilnin, odierania, vykonávanie, materiálů, spôsob, kontinuálneho, zrnovitého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie na čistenie a mletie obilia, pri ktorom sa zrno pred odstátím čistí v prvom suchom a druhom vlhkom alebo mokrom stupni, hlavné množstvo vody sa pridáva pred alebo počas druhého stupňa. Zrno na vlhké alebo mokré čistenie sa medziskladuje 1 až 120 minút. Na suché ako i vlhké alebo mokré čistenie sa používa kontinuálne pracujúci odierací stroj (16), v ktorom sa obilie nútene dopravuje dopravnými prostriedkami (113 ) od vtoku...

Spôsob kontinuálneho vytláčania čokolády a cukrárskeho materiálu s obsahom tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281971

Dátum: 26.07.2001

Autori: Walker John Howard, Jury Mark

MPK: A23G 3/20, A23G 1/20

Značky: obsahom, vytláčania, cukrárskeho, kontinuálneho, spôsob, materiálů, čokolády

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob nepretržitej extrúzie čokolády alebo cukrovinkárskej hmoty obsahujúcej tuk závitovkovým extrudérom (10), ktorý zahŕňa podávanie cukrovinkárskej hmoty obsahujúcej tuk (15) do tela (11) extrudéra, pôsobenie tlaku na čokoládovú hmotu alebo cukrovinkársku hmotu obsahujúcu tuk v podstate v tuhom alebo polotuhom neodlievateľnom stave proti smeru toku, pričom teplota vytláčacej závitovky (18), teplota vnútorných stien tela (11) extrudéra,...

Spôsob regulácie kontinuálneho liatia medzi valcami

Načítavanie...

Číslo patentu: 281955

Dátum: 16.07.2001

Autori: Mazodier Francois, Fellus Gilles, Salvado Olivier, Breviere Yann, Vendeville Luc, Leclercq Yves

MPK: B22D 11/06, B22D 11/16

Značky: kontinuálneho, medzi, regulácie, liatia, valcami, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob regulácie kontinuálneho liatia medzi valcami, pri ktorom sa počas liatia meria rozťažná sila (RSF) pôsobiaca na valce a prestavuje sa poloha ložísk aspoň jedného z valcov na zväčšenie alebo zmenšenie osovej vzdialenosti medzi týmito valcami, pričom sa s cieľom udržať uvedenú rozťažnú silu na v podstate konštantnej hodnote vopred stanoví interval hodnôt (delta RSF) tejto sily, zahrnujúcej požadovanú nominálnu silu (RSFo) a na...

Spôsob kontinuálneho tepelného spracovania potravín, hlavne zeleniny, a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281463

Dátum: 11.07.1995

Autor: Jude Albert

MPK: A23L 1/01, A23B 7/06, A23B 7/04...

Značky: spôsob, vykonávanie, kontinuálneho, zariadenie, spracovania, zeleniny, hlavne, tepelného, potravin

Zhrnutie / Anotácia:

Potraviny (4) sú uzatvorené v tlakovom kontajneri (1), cez ktorý je pohyb potravín uskutočnený pohybujúcim sa povrchom (12), vytvoreným pásovým dopravníkom, v ktorom je vytvorený pretlak P1. Potraviny (4) sú najskôr predohriate v prvej zóne (19) kropením kvapalnou teplonosnou látkou, potom sú zohrievané na teplotu T1 v druhej zóne (28), kontinuálnej s prvou zónou (19) kropením kvapalnou teplonosnou látkou a následne sú ochladené na teplotu T2 v...

Spôsob kontinuálneho máčania obilia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 281064

Dátum: 09.11.1994

Autor: Müller Roman

MPK: B02B 1/06

Značky: máčania, spôsob, kontinuálneho, vykonávanie, obilia, zariadenie, tohto, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Obilie je máčané výrobou rozvírenej vrstvy (20) v máčacej komore (2), prostredníctvom urýchľovacích rotorov (3). Prierez vírivej komory je preto tvarovaný podobne k jednej z vonkajších ohraničujúcich plôch dvoch alebo prednostne troch usporiadaných rotorov (3, 3', 3''). Týmto spôsobom je vynucovaný nekruhový obeh rozvírenej vrstvy (20) ako špirálovo formovaný pohyb v máčacej komore (2). Máčanie je vykonávané veľmi opatrne, takže nie je...

Spôsob kontinuálneho odstraňovania gumovitej fázy z triglyceridového oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 279220

Dátum: 14.10.1992

Autori: Bevernage Leo, Dijkstra Albert Jan, Cleenewerck Bernard, Dewulf Frans

MPK: C11B 3/16

Značky: odstraňovania, kontinuálneho, triglyceridového, fázy, gumovitej, spôsob, oleja

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálneho odstraňovania gumovitej fázy z triglyceridového oleja, ktorý zahŕňa nasledujúce stupne: a) odstreďovanie oleja obsahujúceho oddelenú gumovitú fázu v prvom odstreďovacom separátore za vzniku gumovitej fázy s minimálnym obsahom oleja a oleja, ktorý ešte stále obsahuje frakciu gumovitého materiálu pôvodne prítomného v nástrekovej surovine, b) zmiešavanie oleja získaného v prvom odstredivom separátore s podielom premývacej vody...

Spôsob plynulej výroby plošných dielcov s povlakom na najmenej dvoch susedných stranách, z kontinuálneho východiskového pásu na báze minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280798

Dátum: 15.10.1991

Autor: Rias Jean-claude

MPK: E04D 3/35, B29C 63/04, E04C 2/26...

Značky: východiskového, pásu, plošných, kontinuálneho, susedných, spôsob, povlakom, báze, dielcov, výroby, stranách, minerálnej, najmenej, dvoch, plynulej

Zhrnutie / Anotácia:

Na plynule sa posúvajúci kontinuálny východiskový pás (1) na báze minerálnej vlny sa plynule lepí pozdĺž jeho prvej strany (1a) s rovnakou rýchlosťou, akou sa východiskový pás (1) posúva, kontinuálny pás (2) povlaku, vybavený vrstvou (3) lepidla najmenej dvakrát aktivovateľného teplom, ktorá bola aktivovaná teplom na lepenie. Kontinuálny pás (2) povlaku sa pridržuje pri pohybujúcom sa východiskovom páse (1) na báze minerálnej vlny v pevnej...

Spôsob kontinuálneho mikroplazmového zvárania a zvárací horák pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 268559

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ábel Ivan, Slyško Pavel, Kasperkevič František

MPK: B23K 9/16

Značky: mikroplazmového, spôsob, kontinuálneho, zvárací, zvárania, horák

Text:

...s rovnomerným prechodom do základného materiálu skruženej rúrky. Zvarová spoje majú dobrétplastiokě vlastnosti. Dobré sú i pevnostné vlastnosti. Rúrky z páskoviny o hrúbke 0,25 mm zvareně spôsobom podľa vynálezu, je možné tvárnit až do najmenších priemerov 0,8 mm o hrúbke steny 0,15 mm.Celistvost e dobré formovanie povrchu zvaru bez bočných zápalov, pórov a iných defektov, má veľký význam pri tvárnení rúrky z priemeru 3 x 0,25 mm na primer...

Sposob kontinuálného aditivovania syntetických polymérov a zariadenie pre tento sposob

Načítavanie...

Číslo patentu: 259378

Dátum: 17.10.1988

Autori: Skok Ján, Ondrejmiška Koloman, Čuba Štefan

MPK: D01F 1/02

Značky: polymérov, kontinuálneho, syntetických, spôsob, zariadenie, aditivovania

Text:

...Toto zariadenie pozostáva z taviaceho zariadenia 10 pre aditíva, na ktorého výstupe je uchytený čerpadlový blok an s dvoma dávkovacínli čerpadlami 21, 22 a ich pohonmi 24, 25 s vývodom 23, ktorý je napojený na vynášací šnek 3 U základného polyméru z reaktora 32 s pohonom 31. Rozvodná vetva 40 je opatrená dávkovacími čerpadlami 41 už aditivovanej zmesi, pričom pohony dávkovacich čerpadiel sú opatrené bezdotykovými snímačmi 50 otáčok, ktoré sú...

Sposob kontinuálneho sušenia pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258234

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vanko Milan, Vajda Jozef, Komora Ladislav, Chocholáček Ľudovít, Čorný Jozef, Kováč Jozef, Paľo Ondrej

MPK: F26B 17/10

Značky: kontinuálneho, pentaerytritolu, spôsob, sušenia

Text:

...Pri vyššom prietoku vzduchu je úlet nevysušený, takže zalepuje trasy do cyklônov i samotné oyklônové odlučovače a armatúry pri odbere prachového podielu z odlučovačov. Okrem toho nevysušený úlet nemôže sa spájať s vysušeným hlavným podielom produktu, odchadzajúcim zo sušiarne, lebo by zvýšil vlhkost produktu nad dovolenú hranicu.Dôležitým prvkom nového spôsobu sušenie pentaerytritolu je frekvencia a amplitúda vibrácií roštu. Medzi...

Spôsob kontinuálneho čistenia, najmä integrovaných obvodov a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242347

Dátum: 15.11.1987

Autor: Šlesinger Jioí

MPK: H01L 21/70

Značky: spôsob, integrovaných, zariadenie, najmä, vykonávaniu, kontinuálneho, obvodov, čistenia

Text:

...je schematicky nakreslený nárys a na obr. 2 je nakreslený bokorys v pohľade.Spôsob kontinuálneho čistenia integrovaných obvodov sa vykonáva nasledovne integrované obvody 6 sú upnuté na dopravnom pase 3, ktorý ich unáša v priamočiarom smere nad čistiacou vaňou 1. Kontinuálna vlna čistiacej kvapaliny pôsobí na integrované obvody i svojimi čistiacimi účinkami a zároveň sa spolupôsobi na integrované obvody (i ultrazvukovou energiou cez čistiacu...

Spôsob kontinuálneho merania teplotnej závis- pri hlbokých teplotách a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251477

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vertaľ Stanislav

MPK: G01N 25/00, G01N 3/18

Značky: závis, kontinuálneho, teplotách, teplotnej, hlbokých, uskutočneniu, zariadenie, spôsob, merania

Text:

...Limožňuje zároveň odčitaf okamžitú hodnotu fyzikálnej veličiny a určiť jej príslúchajúcu teplotu a taktiež lokálnu zmenu fyzikálne veličiny a jej príslušný teplotný interval a rýchlosť zmeny teploty vzorky a zmeny fyzikálnej veličiny v závislosti od teploty je rôzne nastaviteľná.Príklad uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu je znázornený zisťovaním závislosti elektroodporu vzorky kovu od teploty T, tiež jeho prípadných lokálnych anomálií V...

Spôsob kontinuálneho spektrofotometrickébo merania

Načítavanie...

Číslo patentu: 239379

Dátum: 15.06.1987

Autori: Dostál Josef, Chludil Jioí

MPK: G01J 3/00

Značky: merania, spektrofotometrickébo, kontinuálneho, spôsob

Text:

...miešacie a pridávacie zariadenie pridávajú do kyvety pomocou dávkovačov zo zásobnikov meracie alebo čistiace Inédia a z nálevky vzorky zreagovaně mimo kyvety a ďalej pomocou poloautomatickej pipety látky ovplyvňujúce materiál V kyvete.Vynález kontinuálneho spôsobu spektroskopického merania umožňuje meranie bez otvárania krytu kyvetoveho priestoru a vyberani kyvety k očisteniu mimo prístroja. Umožňuje dávkovanie meracích a čistiacich...

Sposob kontinuálného vedenia reakcie amoniakátov dusičnanu amónneho a/alebo močoviny s kyselinou sírovou a/alebo fosforečnou a zariadenie na prevádzanie tohoto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248480

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dobiáš Štefan, Chromický Karol, Teren Ján, Nosko Vladimír, Strapek Milan, Bocko Jozef, Nelišer Ladislav, Hutár Eduard, Drozdík Ernest

MPK: C05C 9/00, C05C 1/00

Značky: sírovou, reakcie, fosforečnou, kyselinou, spôsob, zariadenie, močoviny, tohoto, amoniakátov, vedenia, amonného, prevádzanie, kontinuálneho, dusičnanu, spôsobu

Text:

...mieste uviesť aspoň stručne dva, ktoré boli skúšané už i v podmienkach prevádzkovej praxe výroby GVH.Základom funkcie prvého z nich bola ho 7348480mogenizácia reagujücich zložiek amoniakátu dusinčanu amônneho a kyseliny sírovej po ich nastrekovani na stabilný teflónový kužel.Druhý typ skúšaného predneutralizätora využíval na miešanie amoniakátu s kyselinou voľný gravitačný tok reagujúcich zložiek po striedavo uložených prepážkach zabudovaných...

Spôsob kontinuálneho zisťovania a/alebo stanovovania prítomnosti plynov a pár a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234881

Dátum: 15.01.1987

Autori: Paulík Jozef, Adásek Štefan, Nemček Michal, Kordík Jozef

MPK: G01N 27/10

Značky: přítomnosti, uskutočňovanie, stanovovania, zariadenie, kontinuálneho, spôsob, plynov, zisťovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka jednoduchého spôsobu kontinuálneho zisťovania a/alebo stanovovania prítomnosti plynov a pár s využitím ich rozpustnosti v kvapalnom médiu na princípe sledovania zmeny elektrických parametrov média, ako aj vhodného zariadenia na uskutočňovanie tohto spôsobu.

Spôsob kontinuálneho merania vsakovacej schopnosti pôdy v podmienkach beztlakovej infiltrácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 231751

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hudec Anton, Húska Dušan, Benetin Ján

MPK: G01N 37/00

Značky: infiltrácie, pôdy, spôsob, merania, podmienkach, vsakovacej, beztlakovej, kontinuálneho, schopnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálneho merania vsakovacej schopnosti pôdy v podmienkach beztlakovej infiltrácie pomocou automatickej kontinuálnej registrácie vsiaknutého množstva vody vyznačený tým, že na ohraničenej ploche pôdy sa vytvorí umelý dážď o zvolenej intenzite, pričom infiltrované množstvo vody sa automaticky reguluje v súlade s momentálnou vsakovacou schopnosťou pôdy pri vopred nastavenej tenzometrickej výške pôdnej vody v povrchovej vrstve pôdy.

Spôsob kontinuálneho vytvárania izolačných a ochranných náliskov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229722

Dátum: 01.05.1986

Autori: Končelík Mirko, Holík Vratislav

MPK: H01B 7/06

Značky: náliskov, kontinuálneho, zariadenie, vytvárania, izolačných, spôsob, ochranných, spôsobu, vykonávanie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie podľa vynálezu je zamerané predovšetkým na problematiku a potreby výroby v odbore kábelárskej a elektroizolačnej techniky. Vynálezom sa rieši nový spôsob zhotovovania izolačných a ochranných náliskov, koncoviek a priechodiek z plastov, s možnosťou uplatnenia tejto novej technológie u celého radu kábelárských produktov, výrobkov typu FLEXO, adjustovaných profilov typu šnúr a podobne. Podľa návrhu sa nálisky vytvárajú na kábelárských...