Patenty so značkou «kontaktný»

Vonkajší kontaktný zatepľovací systém na steny budov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6910

Dátum: 03.10.2014

Autor: Hodinka Jan

MPK: B32B 27/40, E04B 1/80, E04B 1/76...

Značky: vonkajší, stěny, budov, kontaktný, zatepľovací, systém

Text:

...plochy volená vyššia, teda 300 g/mz. Stierkový tmel i obsahuje tiež aspoň 3,5 objemu polyuretánové zrná. Na pritmelenú sieťovinu 5 je nanesený penetračný náter 5 V odtieni požadovaného vzhľadu a ako vrchná vrstva je nanesená silikónová alebo silikátová omietka Z, ktorá obsahuje zrná s veľkosťou až do 3,0 mm. Vzhľadom na požiadavku na vzhľad je vyhotovená ako zatretá, ryhovaná, vzhľadom na veľkosť zŕn je dosialmutý hrubší rustikálny...

Kontaktný prvok pre elektrické konektorové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18960

Dátum: 29.06.2012

Autori: Bankstahl Mareike, Ramm Andreas

MPK: H01R 4/48, H01R 43/16

Značky: konektorové, zariadenie, prvok, kontaktný, elektrické

Text:

...priestorom, bez toho aby sa tento musel nato vyrábať použitímtrieskového alebo abrazívneho úberu z plného materiálu.0012 V prvom uskutočnení vynálezu sa neuskutočňuje žiadne samostatné zaplňovanie valcového vnútorného priestoru a prijímací úsek tvorí teda prijímací úsek tvaru dutého valca. Valtematívnom uskutočnení môže byť tento valcovitý vnútomý priestor aspoň čiastočne,najmä podľa oblastí použitia resp. nasadenia, vyplnený ďalším,...

Spôsob výroby kontaktného kolíka pre žiarivku a kontaktný kolík pre žiarivku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9516

Dátum: 08.08.2008

Autor: Schuck Theo

MPK: H01J 5/50, H01R 33/08, H01J 9/00...

Značky: kontaktný, kolíka, kontaktného, žiarivku, spôsob, výroby, kolík

Text:

...zakladá na základnej myšlienke, že na výrobu kontaktného kolika sa použije kovový polotovar, ktorý zostáva zo zliatinyhliníka. Druhým podstatným aspektom spôsobu výroby podľa vynálezu je, že tvárnenie kontaktného kolika sa po pristrihuti kovového polotovaru uskutočňuje vdvoch principiálne oddelených výrobných úsekoch.V prvom výrobnom úseku sa pristrihnutý úsek kovovéhopolotovaru najprv tvárnie, pričom tvárnením sa vytvaruje aspoň nákružok,...

Kontaktný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15286

Dátum: 18.02.2008

Autori: Proff Manfred, Jetter Rolf, Boemmel Christian

MPK: H01R 13/432

Značky: kontaktný, prvok

Text:

...západky vytvarovaná oblasť vytvorila obzvlášť stabilne, môže mať kontaktná schránka aspoň jeden ohyb v pozdĺžnom smere, od ktorého je táto kontaktná schránka V smere pružnej západky ohnutá. Ohyb dodá kontaktnej schránke prídavnú stabilitu, takže pružná západka môže byť lepšie vystužená proti veľkým silám. Ohyb môže byť vytvorený aspoň prerušované, napríklad ako strieška nad pružnou západkou. 0011 Kontaktná schránka môže mať aspoň jedno v...

Kontaktný snímač pre nespojitý časovo premenlivý záznam zmeny fyzikálnej veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4828

Dátum: 02.08.2007

Autor: Kalaš Andrej

MPK: G01F 23/00

Značky: snímač, časovo, kontaktný, změny, záznam, premenlivý, fyzikálnej, veličiny, nespojitý

Text:

...vzájomne paralelne spojene vodičom 6 s prvou výstupnou svorkou 7 odporového výstupu, ktorá je vodivo spojená s prvým rezistorom 8 s tým, že druhá výstupná svorka 9 odporového výstupu je spojená s posledným rezistorom 10 a výstupné svorky 7, 9 odporového výstupu sú pripojené na prístroj 17 merania odporu a v základom telese 1 sú z vnútomej strany upevnené ovládacie magnetické jazýčkové kontakty 11 paralelne zapojené a ich zapinacie kontakty...

Kontaktný a ovládací mechanizmus ističov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4150

Dátum: 02.06.2005

Autori: Humeňanský Jozef, Jenčík Imrich, Karoľ Ján

MPK: H02H 3/00, H01H 83/00

Značky: kontaktný, ističov, mechanizmus, ovládací

Text:

...oblúky, ktoré vzniknú na koncoch prepojovača sú elektrodynamickými silami vynesené do hornej a dolnej zhášacej komory v sérií. Dvojnásobný počet zhášacích plechov v dvoch komorách zvyšuje hodnotu oblúkového napätia a tým aj účinnost zhášania oblúka s kratšou dobou horenia.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie kontaktného a spínacieho mechanizmu ističa s dvojitým prerušením, dvomi zhášacími komorarni, elektromagnetom a ovládacím...

Kontaktný spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 374

Dátum: 06.04.1994

Autor: Cziel Ján

MPK: H01R 4/30

Značky: kontaktný

Text:

...v pružinovom kryte. Pri nastaveni potrebného kontaktného tlaku sa doťahovacia matica so skrutkou prevŕta a zaistí proti pootočeniu poistnou zévlač kou. Výhodou technického riešenia je možná plynulá regulá cia kontaktného tlaku. Zabezpečí sa tým stály prechodový odpor, znížia sa straty v mieste styku a tým sa predľžiTechnické riešenie je znázornená pomocou výkresu,naktorom je objasneng kohtôLĚn 5 spojpozostávajúci z pevného kontaktu a...

Kontaktný systém otočných elektrických spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265314

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mirek Teodor, Jenčík Imrich

MPK: H01H 19/54

Značky: systém, otočných, kontaktný, elektrických, spínačov

Text:

...proti sebe v smere osi spinača. Pevné kontakty l, A a §, É sú od seba oddelené izolačným telesom ll. Vonkajšia časť pevných kontaktov 3, l, 5 a É tvori súčasne miesta spinača k pripojeniu pripojovacich vodičov na obr. 1 a2 vyznačené pomocou skrutiek ll, ll, ll a lg. Vnútorná časť pevných kontaktov l, l, á a Qmá konce ohnuté pod uhlom 90 ° do vnútorného priestoru spinacej komory l a g, pričom spodok ohnutých koncov 1, 5, g a lg tvorí...

Kontaktný chladič elektrických varných platní

Načítavanie...

Číslo patentu: 245321

Dátum: 15.12.1988

Autor: Bauer Eckhart

MPK: G01K 1/12, G01K 1/18, G01K 1/16...

Značky: varných, chladič, elektrických, platní, kontaktný

Text:

...obr. 1 predstavuje nárysný pohlad na chladič a obr. 2 pôdorysný pohlad s čiastočným rez-om.Kontaktný chladič pozostáva z chladiaceho bloku 1 tvaru kotúča. Tento je vo svojom jadre vybavený odporovým snímačom 2 teploty. Na svojej dolnej strane je chladiaci blok 1 »opatrený dosadacou plochou 3 preautomaticky neregulovatelnú varnü platñu 4. Na hornej strane je chladiaci blok 1 opatrený rebrami 5. Ku chladiacemu bloku 1 je pomocou troch...

Kontaktný kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 248496

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kováčik Michal

MPK: H01B 7/10

Značky: kábel, kontaktný

Text:

...káblov s kruhovým prierezom reagujú na vonkajšiu silu po celom vonkajšom obvode. Spoločnou nevýhodou oboch typov známych konštrukcií kontaktných káblov je, že okrem vodivýoh a izolačných materiálov vyžadujú použitie pružných elastomérov s prísadamigrantu, respektive iných polovodivých materiálov. Existujúce konštrukcie vyžadujú niekolkostíipñové technologické procesy, ako napriklad vytláčanie vnútornej, respektíve vonkajšej izolácie,...

Kontaktný vlhčiaci aparát s pružnoelastickým potahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248130

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: aparát, potahom, kontaktný, pružnoelastickým, vlhčiaci

Text:

...jednoduchá konštrukcia vlhčiaceho aparátu.Na pripojených výkresoch je znázornená principiálne schéma kontaktného vlhčiaceho aparátu s pružnoelwastíckým poťahom obr. 1. Na obr. Za. je nkázané rozloženie tlačiacich a netlačiacich prvkov n.a tlače.vej forme. Obr, Zb znázorňuje množstvo po dávaného vlhčiacehno roztoku na tlačovú formu. Obr. 2 c obsahuje nastavenie zönových prvkov vymedzovaciehso valca., ktoré zrodpovedá tlač-ovej forme na obr. za...