Patenty so značkou «kontaktní»

Kontaktní systém úsekových spínačů vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270466

Dátum: 13.06.1990

Autori: Adam Vladimír, Polák Šebestián

MPK: H01H 31/32

Značky: spínačů, napětí, kontaktní, úsekových, systém, vysokého

Text:

...na obr. l nárye kontaktníhc systému úaekového spínače v zapnutém stavu v částečném rezu, na obr. 2 je jeho bokorys,obr. 3 je jeho půdorysom. Na obr. 4 je tento kontaktní systém 5 armaturou na horní částí pevného i pohyblivého systému, přičemž celý systém je doplněn ochranným krytem.Kontaktní systém úsekováho spínače podle vynálezu se skládá z kontaktního pera i tvam písmena U, které má ve stredu obou ramen vytvořen podálný prolie g. Spodní...

Tvářecí nástroj pro výrobu odlévacích plastových forem pro kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268978

Dátum: 11.04.1990

Autori: Neuhäusl Emil, Zeman Lubomír

MPK: B29C 39/26, B29L 11/00

Značky: forem, výrobu, nástroj, čočky, tvářecí, odlévacích, kontaktní, plášťových

Text:

...v možnosti použít typ, počet, rozměr a umístění vtokováho istí dovolující optimalizaci plnící i dotlaková fáze vstřikovacího procesu. v možnosti temperovat každou tvářecí podsestavu zvláät, v možnosti zajistit souosost optické osy odlévací formy a její válcové části.Příkladná provedení možných podsestav tvářecího nástroje podle vynálezu jsou na obrázcích l až 6, kde na obr. 1. je znázorněn příklad tvářecí podsestsvy, včetně tem perace, s...

Barevná kontaktní čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268807

Dátum: 11.04.1990

Autor: Loshaek Samuel

MPK: G02C 7/04

Značky: způsob, kontaktní, barevná, její, čočka, výroby

Text:

...funkční skupiny zvolené ze souboru A nebo B. Pokud polymer čoček obsahuje funkční skupiny ze souboru A a vazebný polymer funkční skupiny ze souboru B a naopak, může se polymer čoček svázat s pojivovým polymerem při mo. Pokud však jak polymer čoček, tak pojivový polymsr obsahují funkční skupiny z téhož souboru, například ze souboru A používá se současně sloučeniny obsahující v molekule alespoň dvě mnkční skupiny z druhého souboru. Když...

Směsný vypařovací a kontaktní inhibitor koroze kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268409

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šírová Anna, Němcová Jitka, Strnadová Věra

MPK: C23F 11/10

Značky: koroze, směsný, kovů, inhibitor, kontaktní, vypařovací

Text:

...koroze, a to pro všechny uvedené kovy, nikoliv napriklad pouze pro ocel.Pro nanášení na papír je možno ještě použít přídevek látek, která umožňují zokotvení inhibiční směsi v papíru. Tato saěs používaná v podobě vodné emulze může obsaho~ vat další funkční složky, zajištující její dostatečnou stabilitu a optinální konzistenci pro nenàäení na papír, jako jsou pojidla, zehuštovadla, tenzidy, zaěkčovadla apod.vynález je dále podrobněji vysvětlen...

Kontaktní, popřípadě intraokulární čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267858

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: popřípadě, čočka, intraokulární, kontaktní

Text:

...znhlozujc ve zbotnalćm stavu nepatrne. jen pod mikroskopem viditelné nerovnostipovrchu čočky, čímž velmi zvyšuje pohodlí pacienta.Solí rozpustných ve vodě na koncentrované roztoky, ve kterých poly-HEMA nebotná a zbotnalánaak odbotnává, je značný počet. Patří sem například alkalické soli silných minerálnich kyselzn jako je síran a fosľorečnan sodný (normální trinatriumfosrát), uhlićitany a hydrouhlič 2 ny alkalických kovů, alkalické soli...

Kontaktní soustava vícepólového křížového spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266239

Dátum: 13.12.1989

Autori: Anikeev Jevgenij, Pobijpeč Alexandr, Klejn Ernst, Nikolajev Nikolaj

MPK: H01H 63/33

Značky: soustava, křížového, kontaktní, vícepólového, spínače

Text:

...Kamoä KOHTHKTHOŘ mnnoň 4 Momew naannpeäcwnonarb HGCKOHBKO nonnmnux KoHTgKTHuxsneMeHToB 1. Hosepxnocrb aaxpyrnenun Kamoü KoHTaKTHoñ mnam 4 oöpameua B GTO pony noanmnux KOHTaKTHHX 3 neMeHToB 1 H HMÉET noxpmwue 6 H 3 Konwaxrnoro Maw.Tepnana. TaKřIe KOHTaKTHbIE IHPIHbI MOFYT YCTaHaBHHBaTBCZ B HSOIIHILPIOHHOE OCHOBBHue 5 Bce oHoBpeMeHHo nyTeM aanpeccoaxn nx B nasu, cůopuuponaanue B HEM B npouecce ero naroToBneHna (sánnaxa HHH ňpecconxa). Mecwxoe...

Kontaktní výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265987

Dátum: 14.11.1989

Autori: Marek Vladislav, Hrubeš Martin, Nováček Vladimír, Kadrle Jaroslav, Tlučhořová Melánia, Liška Antonín

MPK: F24H 1/10

Značky: výměník, tepla, kontaktní

Text:

...chlazeného plynu je umístěna krycí stříška, bránicí proniknutí chladícího média do vstupního hrdla.Hlavní výhody výměníku podle vynálezu spočívají především v podstatném snížení tvorby polymeru a zachycení již vzniklých polymerů chladicím médiem před vstupem do vlastního kontaktního chladiče s vestavbou. Ve srovnání se současným stavem při přímém použití trubkavého nebo kontaktního výměníku, zařazením pŕedchladiče vyžaduje řešení podle...

Kontaktní čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265352

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: A61F 9/00

Značky: čočka, kontaktní, její, způsob, výroby

Text:

...čočky by ly skleněné nebo tvrdé z organického skla a proto nepřekvapuje, 265352že už v začátcích vývoje kontaktních čoček se vvnoŕilv návrhv opatřit skleněnou nebo jinou tvrdou čočku měkcim okrajem nebo souvislým podkladem,například z regenerované celulozv,z prvže a podobné, aby se vylnučilo poranění oka tenkým okraiem sklenené čočky a omezilo dráždění (viz například západonemeckv patentní spis č. 921 416). Tento návrh se však nemohl...

Způsob injektování kontaktní kameninové vrstvy stavebního základu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265147

Dátum: 13.10.1989

Autori: Garay Juraj, Černák Boris

MPK: E02D 5/46

Značky: zařízení, způsob, stavebního, kontaktní, provádění, injektování, kameninové, základu, vrstvy

Text:

...vrstvu 3, do které se podél jedné stěny výkopu l zarazíly co nejhlouběji, po opěrné talíře 3, hlavní injektážní trubky § s dolními zpětnými ventily 2. Podél protější stěny výkopu l se mělce zarazily, rovněž po opěrné talíře 5, kontrolní trubky ll s uzávěry lg. Vybetonováním výkopu l se zhotovilo základové těleso lg a po jeho zatvrdnutí se na ně uložil stavební blok 35. Poté se zatížená kontaktní kameninová vrstva A injektovala injektážní...

Rtuťový kontaktní teploměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 264627

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: G01K 5/16

Značky: rtuťový, teploměr, kontaktní

Text:

...regulovatelný. Kontakty v teploměru jsou umístěny tak, že teploměr spíná při nejvyšší teplotě, pro kterou je určen. Jestliže je třeba, aby teploměr spínal při teplotě nižší, elektricky se příhřívá baňka teploměru, takže k teplu, přicházejíoímu do rtuti z měřeného prostředí se přičítá teplo elektricky generované. Tím je spínací teploty rtuti V bañoe dosaženo při nižší teplotě měřeného prostředí. Nevýhodou tohoto řešení je jednak to, že...

Způsob odstranění vlivu interference světla při kontaktní expozici

Načítavanie...

Číslo patentu: 264377

Dátum: 12.07.1989

Autori: Suchomel Milan, Fejt Jaromír

MPK: G03B 27/28

Značky: světla, způsob, expozici, vlivů, odstranění, kontaktní, interference

Text:

...během expozice k posouvání interferenčních proužků a záznam jejich maximiaespm minim,je tím znemožněn. Kopírovaná struktura je naexponovaná bez místních rozdílů v rozměru motívu a současně zachovává celkové rozměry motívu.. Výhody popsaného způsobu expozice spočívají V tom, že kolísavý přítlak působící na tlouštku separační mezery vyloučí záznam maxim a minim interferenčnich proužkůo Navíc umožní použitím separační mezery kopirování.mezi...

Upínací rám kontaktní kopírky pracovních masek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263521

Dátum: 11.04.1989

Autor: Slavata Bohumil

MPK: G03B 27/04

Značky: kontaktní, masek, kopírky, upínací, pracovních

Text:

...evakuován a krajní prostory jsou zavzdušněny. Pevná část komory s upínacím rámem kontaktní kopírky pracovních masek podle vynálezu je zná 265 521zorněna v řezu. Pohyblivá část komory (na obrázku vlevo) je uspořádána zrcadlově k pevné části.Těleso 1 upínacího rámu má tvar desky se středním otvorem. V něm je vytvořeno vnější osazení lg a k jeho dnu je přítlačným rámem Z přitlačována těsnici manžeta É, uložená mezi dno vnějšího osazení lg a...

Snímatelná akrylátová kontaktní lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259825

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kudrnáč Milan, Kudrna Stanislav, Poláček Karel, Klugar Jindřich, Mandík Lumír

MPK: C09J 3/14

Značky: kontaktní, akrylátová, lepidla, snímateľná

Text:

...Trojrozměrná sit akrylového kopolymert je nositelem elasticity, vysoké koheze a dostačujíci adheze lepící vrstvy, zabezpečujícl potřebnou pevnost slepeného spoje. V důsledku osmotického působení sítě se přitomne organické piastiiikátory v malé míře vylučují na povrchu lepící vrstvy a jsou zdrojem snímatelných vlastností tohoto lepidla. Tvorba trojrozměrné sítě je dokončená v okamžiku zreagování celého množství reakce-schopných funkčních...

Elektricky vodivé a mechanicky pevné spojení vývodu kovového pouzdra s kontaktní plochou vodivé sítě substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259472

Dátum: 17.10.1988

Autori: Farský Miroslav, Hlavatý Lubomír

MPK: H01R 4/02

Značky: pevně, pouzdra, plochou, elektricky, sítě, kontaktní, mechanicky, substrátů, spojení, vývodu, kovového, vodivé

Text:

...že je nutno překlenout poměrně značnou vzdálenost mezi vývodem a vodivou vrstvou substrátu. Dochází k přerušení pájeného spojení nebo ke stečení pájky do otvoru korundové deatíčky, eventuálně ke vzniku zkratu se základnou držáku. Při tepelném namáhání cyklováním dochází vlivemNedostatky současného stavu techniky odstraňuje elektricky vodivé a mechanicky pevné spojení vývodu kovového pouzdra s kontaktní plochou vodivé sítě substratu...

Elektronická kontaktní klávesnice s maticovým výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256804

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wurst František, Šmejkal Emanuel

MPK: H01H 13/70

Značky: kontaktní, maticovým, klávesnice, elektronická, výstupem

Text:

...případě jsou uchyceny na nosné desce 1 přes pružící prvky Q, které mohou být řešeny bud pro každý místo křížení spojovacích vodičů L, 256 804g, 3, 5 samostatné nebo jako společné pro několik těchto míst. Tyto spojovací vodiče 3, A druhé soustavy procházejí volně otvory lg, vytvořenými ve dřících Q tlačítek il. Tato tlačítka L jsou upevněna K nosné desce 1 tak, že dříky § touto nosnou deskou 1 procházejí. íaždě z tlačítok L je opatřeno...

Hydrofilní kopolymer, zejména pro kontaktní čočky a medicinální použití a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256437

Dátum: 15.04.1988

Autori: Michálek Jiří, Vacík Jiří, Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: čočky, hydrofilní, zejména, způsob, kontaktní, kopolymer, medicinální, použití, výroby

Text:

...ethylen-bis-methakrylamidu, hexamethylen-bis-methakrylamidu aj.,nebo jejích kombinace,a to vždy tak, že do polymerace vstupují minimálně 3 komponenty, 2 nichž dvě jsou monoestery a tře tí je sílovadlo, přičemž jeden z monoesterů je díethylenglykol monomethakrylàt. Díethylenglykolmonometakrylát obsahuje ze své syntězy diesteŕ diethylenglykoldimetakrylàt, který může vystupovat samostatné jako síĺujíci složka, nebo se stat součástí...

Kontaktní systém vícepólového jističe

Načítavanie...

Číslo patentu: 256339

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černohorský František, Hladký Tomáš, Chlup Miloš, Plotěný Arnošt

MPK: H01H 73/04

Značky: systém, kontaktní, vícepólového, jističe

Text:

...spojky, vytvarované do vyniklých polosmyček, jsou uloženy v kruhových zahloubeních skeletu. tvořeného levými a pravými bočními. stěnami a zadními zaoblenými stenami spodní části nosného izolačního tělesa, přičemž jednotlivé poly mezi sousedními bočními stěnami jednotlivých skeletů jsou na kruhových izolačních spojkách opatřeny kruhovými výstupky, jež mají na svých obvodových plochách klinovité drážky a že nosné čepy jsou otočné uloženy v...

Kontaktní snímač palety v regálové buňce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255670

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tesař Rudolf, Novotný Zdeněk, Kopečný Jiří, Sajvald Vojtěch

MPK: B65G 1/02, B66F 17/00

Značky: kontaktní, regálové, palety, buňce, snímač

Text:

...snímače jsou oproti svislému rameni tvarového snímače a oproti sobě kolmá přičemž horní rameno s tvarovaným koncem je ovladatelné paletou a mikrospínsče umístěné na vodorovné desce jsou ovladatelné spodním ramenem tvarového snímače. svislé rameno, tvarového snímače zhotoveného z pružinového drátu, je v drážce svislé desky předepnuto příchytkou.Z kontaktů mlkrospínačůlze snímat přímé signály potřebné pro automatické řízení. Snímaný...

Způsob ochrany proti kontaktní korozi kovových třecích ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255611

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ruda Miroslav, Holpuch Vladimír

MPK: F01D 5/28

Značky: korozi, třecích, ploch, způsob, ochrany, kontaktní, kovových, proti

Text:

...nanést bud přímo na boční dosedací plochy například závěsu lopatky respektive drážky bloku nebo na plochy pomocných destiček-planžet,vkládaných mezi závěs lopatky a drážku. Zmíněný způsob s sebou nese řadu výhod při praktické aplikaci, protože odpadají potíže při pokovování rozměrných těles, včetně chránění těch částí povrchu, které musí být ponořeny v pokovovací lázni, ale u kterých je vrstva nikl-grafitMateriál, tvar i qšzměry...

Kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255208

Dátum: 15.02.1988

Autori: Koukol Ludvík, Velek Zdeněk

MPK: G02C 7/04

Značky: čočky, kontaktní

Text:

...jehož podstata spočívá V tom, že sagitální hloubka čočky je rovna nebo větší, než druhá odmocnina jejího průměru zmenšená o 0,2 mm a menší, než druhá odmocnina jejího průměru zvětšená o 0,4 mm. Její maximální tlouštka je alespoň 26 až 90 krát menší než její aagitální hloubka.U kontatkní čočky podle vynálezu se vhodnou kombinací základních rozměrových parametrů,tj. průměru, sagitální hloubky a tlouščky, podařilo odstranit nedostatky...

Hřídelová kontaktní ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254438

Dátum: 15.01.1988

Autor: Schmidt Václav

MPK: F16J 15/34, F16J 15/54

Značky: kontaktní, ucpávka, hřídelová

Text:

...ttniístčny mezi reduktorent a vlastním motorem.Uvedené nevýhody odstraňuje hřídelová kontaktní ucpávka sestávající z telesa, z rotačníhokroužku uloženého posuvnč v tčlese uepávky a přlllłlČ()Vkllćl 1() svým čelemkirotačnítnttkroužku působcním pružiny, přičemž rotační kroužek je opatřen na vnitřní ploše lčsnícím O-krottžkem a slaeionární kroužek je opatřcn na vnější ploše těsnicím O-kroužkem podle vynálezu. Podstata vynáležu spočíva V...

Kontaktní lišta smykadla sběrače proudu elektrických trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254421

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sýkora Hynek, Hiršl Václav

MPK: B60L 5/08

Značky: sběrače, smýkadla, proudu, vozidel, trakčních, elektrických, kontaktní, lišta

Text:

...je vložena vodivá spojka. Podstata vynálezu spočíva v tom,kovový nosič, uhlíkové teleso, vodivá spojka a šrouby jsou až na kontaktní plochu tlhlíkového telesa spojený vrstvou umčlć pryskyřice, ktorou jsou vytvořeny boky a spodok kontaktní lišty. S výhodoumožné do umělć pryskyřice přidat plnidlo,jako například mastek.Takto vytvořena kontaktní lišta dokonale zpovňuje uhlíkovć tčleso a chrání zejména hrany uhlíkovćht) tělesa před důsledky...

Způsob přípravy prefabrikátu pro soustružené kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254382

Dátum: 15.01.1988

Autori: Michálek Jiří, Wichterle Otto Akademik, Vacík Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: přípravy, způsob, soustružené, prefabrikátů, kontaktní, čočky

Text:

...rozpustných podílů a připravené k mechanickému opracování na kontaktní čočky. To znamená, že každým procentem vypraných rozpustných podílú (nízkomolekulárních látek a nezesítěných homopolymerů) se zvyšuje Tg xerogelu přibližně o 6 OC, což má za následek zlepšení obráběcich vlastností materiálu jakož i jeho leštění. Způsob podle Vynálezu zaručuje, že hotová kontaktní čočka z takto připravených materiálu bude bez jakýchkoli materiálových...

Perforovaná měkká kontaktní čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245064

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šprachta Alois

MPK: G02C 7/04

Značky: způsob, měkká, výroby, kontaktní, perforovaná, čočka, její

Text:

...kapalina v-ytlačí pohybom víčka ke kraji čočky, který ji jakoby zpětným ventilem prepustí nad spojivkou.Na ostrost vidění nemají otvory v papilární oblasti oka žádný podstatný vliv., jelikož plocha otvoru zabíra jen malý zlomek oční clony. l při průměru otvoru 1 mm je to jen devítina plochy panenky o průměru 3 milimetrü a tento podíl pro rektrakci ztraceně optické plochy je pochopitelně ještě menší při větším otevření panenky, nebo při...

Zařízení pro přeskupování horizontální řady válcovitých forem, zejména forem obsahujících odlitek kontaktní čočky, vedených v horizontálním žlabu do vertikálních trubicových zásobníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253212

Dátum: 15.10.1987

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: přeskupování, čočky, odlitek, žlabu, kontaktní, obsahujících, zařízení, vertikálních, forem, zásobníku, horizontální, horizontálním, zejména, vedených, válcovitých, řady, trubicových

Text:

...pevný doraz, s výhodou polokruhový. Prvek pro vzájemné příblížení válcových těles může být vyhodně tvořen tažnou nebo tlačnou pružinou.Přitlačování válcových tělee může být provedeno též jinak než pomocí výkyvných táhel. Mohou být například přípevněna k jednomu konci ocelových planžet, jejichž druhý konec je pevně uložen, nebo může být vzájemné přitahování těchto těles upraveno jejich spojením pružným ocelovým páskem. který je vstup řady...

Způsob výroby xerogelové repliky hydrofilní gelové kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241213

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kopecký Jan

MPK: G02C 7/04

Značky: gelové, hydrofilní, repliky, kontaktní, xerogelové, výroby, způsob, čočky

Text:

...repliky, která při soustružení vznikala, byla snadno zranitelná a výtěžek takto pripravovaných čoček byl značné nízký. Z tohoto důvodu nebyl tento způsob ani po ZOti letech nikde ve výrobě čoček realizovän.Podle tohoto vynálezu se pripravuje pre~.fabrlkát xerogelové repliky polymerizačnírnodlévánim monomerni směsi ve formách,které na rozdíl od dosavadniho známého způsobu mají přesně vytvořenou konkävnía nikoliv konvexní plochu. Formy se...

Torická kontaktní čočka s těžištěm vysunutým směrem k jejímu okraji, forma k její výrobě a způsob výroby forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246212

Dátum: 15.09.1987

Autor: Müller Gerd

MPK: G02C 7/04

Značky: výrobe, forem, kontaktní, okraji, způsob, směrem, těžištěm, výroby, forma, vysunutým, čočka, torická, jejímu, její

Text:

...a 2. Řez je veden středem prohlubně 2, která má negativní tvar ztluštění Ž odlévané čočky. Střední část lg odlévací plochy až k průměru 6 mm má torický tvar s osou cylindrické složky natočenou do zvoleného úhlu k nákresně. Osa ll, která je osou obvodové hrany lg je současně osou otáčení formy v polymerizačním přístroji a shoduje se s optickou osou odlité čočky, jak je vyznačena čárkovanou přímkou na obr. 2.Obr. 4 znázorňuje v příčném axiálním...

Způsob přípravy kontaktní vrstvy na P typu polovodičových látek skupiny A .sup.III.n.B .sup.V.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 246176

Dátum: 15.09.1987

Autori: Urban Ivan, Tlustý Jioí

MPK: H01L 21/02

Značky: přípravy, sup.iii.n.b, způsob, látek, vrstvy, sup.v.n, kontaktní, skupiny, polovodičových

Text:

...zinek Zn dochází během vtavení ke zpêtné difuzi zinku Zn skrze kontaktní vrstvu ven, což může způsobit elektrickou degradeci kontaktu a obtíie při temnokompresi. Na povrchu kontaktu se vytvoří kysličník zinečnatý ZnO ztäžující přihodování kontaktovacího drátku.Vyše uvedená nedostatky jsou odstranäny způsobem přípravy ohmická kontaktní vrstvy podle vynálezu, jehož podstatou je vskuovd usnesení vrstev titanu Ti n hliníku Al,popř. titenu...

Hydrofilní kopolymer vhodný zejména pro kontaktní čočky a medicinální použití a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252224

Dátum: 13.08.1987

Autori: Michálek Jiří, Vacík Jiří, Wichterle Otto Akademik, Vodňanský Jiří, Krčová Zuzana

MPK: C08F 220/28

Značky: kontaktní, čočky, způsob, kopolymer, použití, výroby, hydrofilní, zejména, medicinální, vhodný

Text:

...zajištěna vysoká konverze polymerizujících komponent V čase oproti přípravě xerogelových materiálů připravených polymerizací bez rozpouštědla.Další výhoda tohoto postupu spočíva v tom, že každým procentem vypraných monomerních a nízkomolekulárních podílú se zvyšuje teplota skelného přechodu Tg přibližně o šeststupňů C, což má pŕíznivý Vliv na soustružení a leštění konečného tvaru kontaktní čočky.Výhoda sušení vodou zbotnalých prefabrikátů...

Kontaktní ústrojí pro tlakoplynové spínače vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251819

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vostracký Zdeněk

MPK: H01H 33/12

Značky: ústrojí, kontaktní, napětí, tlakoplynové, vysokého, velmi, spínače

Text:

...kontakt g. Na pohyblivěm kontaktu z je upevněn vnitřní kontakt 3 opalovaoím nástevcem i.Vně vnitřního kontaktu j, je na pohyblivém kontaktu z souose upevněno vnější pouzdro 2 s opelovacím mezikružím I. Uvnitř vnějěího pouzdra 2 je vytvořen výřez 5, ve kterém jsou umíetěny kontaktní palce á. Vnitřní průměr dutiny pevného trubkového kontaktu L je vätií,než vnější průměr vnitřního kontaktu 3,.Vnitřní kontakt 1 i opalovací nástavec 1 jsou duté....

Aplikátor pro kontaktní mikrovlnnou hypertermii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251556

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vrba Jan, Raab Miloslav, Bouček Jiří

MPK: A61N 5/02

Značky: kontaktní, mikrovlnnou, aplikátor, hypertermii

Text:

...to výhodu práce s qenerátorem, pracujícím přibližně s konstantní hodnotou vyzařované energie, nebot chlazením povrchu tkáně je možno účinné regulovat teplotní rozložení a také časový nárůst teploty. Použití kontaktních aplikátorů s cirkulací nebo průtokem chladicího média umožní navíc snížit účinně rozptyl elektromagnetické energie na úroveň povolenou hygienickými předpisy a tím zvýšit bezpečnost práce při hypertermíí. Tato bezpečnost...