Patenty so značkou «kontakt»

Pohyblivý kontakt elektrického prístroja, najmä ističa

Načítavanie...

Číslo patentu: 288243

Dátum: 29.12.2014

Autori: Hrůza Radek, Honzátko Miroslav

MPK: H01H 73/04

Značky: ističa, pohyblivý, kontakt, prístroja, najmä, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý kontakt (1) elektrického prístroja, najmä ističa, je zložený zo vzájomne spojenej nosnej časti (2) a ramenového kontaktu (3), pričom elektrovodný ramenový kontakt (3) pozostáva aspoň z jedného priečneho U-profilu, pozdĺžne a symetricky usporiadaného na konci nosnej časti (2) pohyblivého kontaktu (1). Ramenový kontakt (3) v časti svojho nasadenia na koniec nosnej časti (2) pohyblivého kontaktu (1) je s ňou spojený priečnym bodovým...

Predmet vhodný pre kontakt s potravinami a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18791

Dátum: 12.12.2011

Autor: Vaculík Jiří

MPK: A47J 36/04, C08J 7/12

Značky: předmět, kontakt, vhodný, potravinami, spôsob, výroby

Text:

...vysúšania plastovej zložky upravená plynovou zmesou obsahujúcou fluór.0008 Patent US 2002 182352 opisuje trojrozmerný plastový výrobok sviacerými vrstvami, ktorý je odolný proti poškodeniu spôsobenému faktormí životného prostredia, ako je teplo, chemikálie, desikanty, kyslík a/alebo vplyvmipočasia a tento výrobok s viacerými vrstvami obsahuje vrstvu z konštrukčne0009 Patent US 4764 405 opisuje spôsob na zlepšenie bariérových vlastností...

Tlačný kontakt v zariadení obsahujúcom výkonový polovodičový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7917

Dátum: 19.11.2008

Autori: Lederer Marco, Reusser Lars

MPK: H01L 25/00, H01L 23/00, H05K 1/00...

Značky: výkonový, polovodičový, kontakt, obsahujúcom, modul, zariadení, tlačný

Text:

...výkonový polovodičový modul má izolačnú plastovú schránku. Táto plastová schránka má rámovú časť a ďalej predovšetkým do jedného celku s touto rámovou časťou spojenúprvú kryciu plochu. Táto prvá krycia plocha schránky má väčšípočet vybraní. Cez tieto vybrania dosahujú prípojné prvky po elektrické spojenie prvých vodivých dráh výkonového polovodičového modulu s kontaktnými bodmi druhých vodivých dráh nad prvou krycou plochou usporiadanú...

Držiak kontaktného prvku pre pružinový kontakt a pružinový kontakt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8342

Dátum: 11.10.2006

Autori: Kolb Ulli, Zajak Martin, Naumann Karl-heinz

MPK: H01R 13/24

Značky: pružinový, prvků, kontaktného, držiak, kontakt

Text:

...prvku fixuje na puzdre 18. Ked je pružinový kontakt 10 nasadený do puzdra 18, dolieha priečkový úsek 27 na vnútornú stenu puzdra 18 (obrázok 2).0021 V zmontovanom stave pružinového kontaktu 10 sa pružina 14, tu zobrazená ako špirálová tlačná pružina, opiera o zalomené predlžené časti 22 držiaka kontaktného prvku 12. Pružina 14 môže pritláčat kontaktný prvok 16 proti zahnutému koncu 26 cylindrického úseku 20.0022 Klobúčikový kontaktný prvok...

Razený a tvarovaný zásuvkový kontakt bez objímky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6216

Dátum: 11.05.2006

Autori: Byford Brice, Meyer David, Marshall David, Reed Robin

MPK: H01R 13/11, H01R 4/10

Značky: zásuvkový, tvarovaný, objímky, kontakt, razený

Text:

...zachytí v rúrkovom úseku. Pružný konzolový člen vymedzuje aspoň dva posuvnékontaktné body alebo oblasti.0011 Ďalšie význaky a Výhody vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu, spolu V spojení so sprievodnými výkresmi, ktoré zobrazujú, pomocou príkladov, rôzne význaky uskutočnenia vynálezu.0012 Obr. 1 je pohľad zvrchu na zásuvkový kontakt podľa predloženého vynálezu. 0013 Obr. 2 je bokorys zásuvkového kontaktu z obr. 1.0014 Obr....

Rotačný kontakt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3812

Dátum: 04.05.2004

Autor: Frniak Jaroslav

MPK: H01R 39/02

Značky: rotačný, kontakt

Text:

...spodného kontaktu a drôtu. Zvýšený elektroerozívny proces tým vytvára v spodnom kontakte drážku a nadmerne ho opotrebuje. Vyžaduje to častú preventivnu údržbu a častú výmenu opotrebenýeh spodných kontaktov.Uvedené nedostatky podstatným spôsobom rieši rotačný kontakt podľa technického riešenia. Rotačný kontakt tvori vodivá kladka - prstenec s V drážkou. ktorý je odizolovany od hriadeľa. na ktorom sa otáča. Prstenec sa samovoľne otáča...

Klzný kontakt zberača na elektrické zariadenia, predovšetkým žeriavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3440

Dátum: 04.02.2003

Autor: Kajstura Bohdan

MPK: B66C 13/12, B60L 5/08

Značky: predovšetkým, elektrické, zariadenia, kontakt, zberača, žeriavy, klzný

Text:

...klzného kontaktu zberača podľa obr. l, obr. 3 znázorňuje bočný pohľad v čiastočnom reze na klzný kontakt zberača sjedným otvorom, dvoma kontaktmi na pripojenie vodičov a dvoma metalokeramickými pätkami a obr. 4 znázorňuje náhľad na klzný kontakt zberača podľa obr. 3.Klzný kontakt zberača pre elektricke zariadenia predovšetkým žeriavy podľa technického riešeniaje tvorený nosičom 1, ku ktorému je pripojená najmenej jedna metalokeramická pätka...

Koľajnicový kontakt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3143

Dátum: 05.02.2002

Autor: Gonda František

MPK: B60M 5/00, H01R 4/64

Značky: kontakt, koľajnicový

Text:

...vložku i a vonkajšiu vložku á prostredníctvom skmtkového spoja à na ramienku 21 lisovacie oko z s nátrubkom g na zalisovanie prepojovacieho lana (na obr. nenaznačenć). Vnútomá vložka i je vyhotovená v tvare-3 Kontakt je z jednej strany chránený voči zmenám povetemostných podmienok umiestnením predného tesnenia gg medzi stojnu 1 l a vonkajšiu vložku j a z druhej strany zadným tesnením 61 umiestneným medzi stojnú L 1 a tesniacu misku...

Kontakt na poistky nízkeho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278958

Dátum: 06.05.1998

Autori: Mikula Andrej, Hamrák Stanislav

MPK: H01H 85/147, H01H 85/20

Značky: nízkého, napätia, poistky, kontakt

Zhrnutie / Anotácia:

Kontakt na poistky nízkeho napätia je vyhotovený z polotovaru obdĺžnikového tvaru. V kontaktnej časti (3) je rozdelený na samostatné kontaktné ľavé rameno (31) a pravé rameno (32), ktoré sú ohnuté ku svorkovej časti (1) do pravého uhla. Navzájom sú tiež proti sebe ohnuté o 90 ° v smere osi kontaktu. Kontakt je tvarovaný na vyvolanie dostatočného kontaktného tlaku na poistku.

Samorezný svorný kontakt

Načítavanie...

Číslo patentu: 280691

Dátum: 03.04.1996

Autori: Rott Joachim, Neumann Peter

MPK: H01R 4/24

Značky: samořezný, kontakt, svorný

Zhrnutie / Anotácia:

Samorezný svorný kontakt (1) na pripojenie elektrických vodičov bez odizolovania je vyseknutý z jedného v podstate doskového elektricky vodivého kovového materiálu, s aspoň jedným v podstate štrbinovým zárezom (3), ktorým sú vždy dve kontaktné ramená (2a, 2b) od seba oddelené, pričom kontaktné ramená ležia v podstate v jednej spoločnej rovine a na svojich jedných koncoch sú spolu integrálne spojené, a pričom sú prinajmenšom pozdĺž čiastkových...

Kontakt pre poistky nízkeho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 675

Dátum: 07.12.1994

Autori: Hamrák Stanislav, Mikula Andrej

MPK: H01H 1/04

Značky: nízkého, poistky, kontakt, napätia

Text:

...obvodom pri súčasne výbomom odvode tepla. Kontakt je vyrobený z medi a celý je opatrený eiektroiyticky naneseným poviakom striebra. Je prirodzené, že hrúbka materiálu a rozmery kontaktu sú pre každú veľkosť poistky odlišné a v konečnom dôsledku ich potvrdzujú predpísané skúšky v zmysle ČSN 354701 a ďalších súvisiacich noriem.Prednosťou technického riešenia je jednoduchá konštrukcia a nízka materíáiovánáročnosť pn súčasnom zachovaní menovitých...

Mžikový kontakt elektrického spínacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263878

Dátum: 12.05.1989

Autor: Škoda František

MPK: H01H 5/06

Značky: spínacího, kontakt, elektrického, mžikový, prístroje

Text:

...s roubíkem 1 a druhý konec 9, 10 pružín 3, 4 je našroubovan do závitů 13, 14 vytvorených na povrchu táhlaz. Střední část roubíku 1 mámenší průměr, než jeho oba konce, maximálně o dvojnásobný zdvih kontaktů.Při vypínäní se tählo 2 pohybuje ve směru šípky 20 určitou rychl-ostí, takže pružina 3 se natahuje a pružina 4 se stlačuje, přičemž roubik 1 se v této tázi nepohybuje. Až výsledná sila obou pružín 3, 4 a pohybujíciho se táhla překoná...

Mžikový opalovací kontakt elektrického uzemňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 262177

Dátum: 14.03.1989

Autor: Podracký Jan

MPK: H01H 1/18, H01H 1/14

Značky: kontakt, elektrického, mžikový, opalovací, uzemňovače

Text:

...kontaktní držák 14 s plochými kontaktními pružlnami 15,které jsou uspořádány rovnoběžně v drážkáCh 17 kontaktního držáku 14 (obr. 2. Ploché kontaktní pružiny 15 jsou přitom zajištěny proti axiálnímu posuvu pomocí šroubů 16, procházejících clírami 18 V kontaktním držáku 14. Šrouby 16 slouží zároveň k přĺpGVnĚHĺ kontaktního držaku 14 na hlavní posuvný kontakt 7 uzemňovače. Na obr. í. je patrne umístění mžikoveho opalovacího kontaktu v...

Elektrický kontakt pro kontaktní spínací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238999

Dátum: 01.07.1987

Autor: Paukert Josef

MPK: H01H 1/02

Značky: spínací, elektricky, kontaktní, kontakt, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický kontakt pro kontaktní spínací přístroje, sestávající z tělesa kontaktu a zhášecí vložky, jejíž materiál je alespoň zčasti ze skupiny kysličníků, sirníků, karbidů, nitridů, boridů anebo fosfidu kovů a že jeho ionizační napětí je vyšší než ionizační napětí materiálu tělesa kontaktu. Tím se dociluje zvýšení životnosti kontaktního systému.

Ohmický kontakt

Načítavanie...

Číslo patentu: 238434

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kaminskij Vladimír Vasiljevič Kandidát Vied, Lányi Štefan

MPK: H01L 23/00

Značky: ohmický, kontakt

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrických ohmických kontaktov na polovodičoch na báze sírnika samárnatého. Podstata vynálezu spočíva v tom, že je tvorený vrstvou kobaltu v mieste pripojenia prívodu k polovodičovej vrstve na báze sírnika samárnatého. Využitie vynálezu sa predpokladá pri výrobe snímačov jednoosového alebo všestranného tlaku, zrýchlenia, vibrácií, tenzometrov pre potreby strojárstva, energetiky a pod.

Zařízení pro intenzívní kontakt plynu s kapalinou v silně pěnivých systémech

Načítavanie...

Číslo patentu: 222806

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kratochvíl Jan, Čermák Ján, Kaštánek František, Rylek Milan, Zahradník Jindřich

Značky: kontakt, kapalinou, intenzívní, plynů, silně, systémech, zařízení, pěnivých

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro intenzívní kontakt plynu s kapalinou v silně pěněných systémech založené na principu kombinace dvou režimů mezifázového kontaktu, tj. režimu probublávání a sprejového režimu v jedné kontaktní nádobě. Zařízení sestává z kontaktní nádoby, jejíž spodní část je naplněna plynokapalinovou směsí se spojitou kapalnou fází, z čerpadla pro cirkulaci kapaliny z kontaktní nádoby přes ejektor, zařazený do cirkulačního...