Patenty so značkou «kontajnerov»

Unášač segmentov kontajnerov segmentovej konštrukcie na lisovanie pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6980

Dátum: 04.12.2014

Autor: Bambuch Jan

MPK: B29D 30/08, B29C 33/30, B29C 43/32...

Značky: konštrukcie, segmentovej, kontajnerov, lisovanie, unášač, pneumatik, segmentov

Text:

...opravy vyžadujú odoslanie kontajnera do opravy a často tri až štyri týždne trvajúce opravy, ktoré sú veľmi nákladné.Existujúce nevýhody pri oprave poškodených drážok unášačov segmentov odstraňuje unášač segmentov pre kontajnery segmentovej konštrukcie podľa technického riešenia. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že v telese unášača segmentov je vytvorená drážka, v ktorej sú demontovateľne prichytené dve príložky,ktoré vytvoria...

Nosič kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6421

Dátum: 03.05.2013

Autori: Polonec Ján, Valášek Jozef

MPK: B60P 3/42, F41H 7/02, B62D 21/02...

Značky: kontajnerov, nosič

Text:

...rámová konštrukcia umožňujúca upevnenie rôznych typorozmerov kontajnerov. Maximálny dĺžkový rozmer nesenćho kontajnera sa predpokladá 6058 mm, čo zodpovedá kontajneru lC (podľa STN ISO 668).l. Nesenie rôznych typorozmerov kontajnerov.2. Rýchlu, pohodlnú a bezpečnú prepravu osádky vozidla jazdou po náročnom, ťažko prejazdnom teréne,prejazdom cez zamorené územie a terénne prekážky, jazdu po pozemných komunikáciách a jazdu v noci s použitím...

Zásobník kontajnerov na komunálny odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5849

Dátum: 04.10.2011

Autori: Široký Vojtech, Jirsák Otakar

MPK: B65F 1/00, B65F 1/14

Značky: odpad, komunálny, zásobník, kontajnerov

Text:

...stlpiku g, horná stena zásobníka je vystužená rovnako ako jeho bočné steny, zásobník má šikrnú striešku. Zámok Q je napájaný zo zdroja elektrického prúdu cez prívodný komponent prechádzajúci spojnicou g zadného stlpika g s predným stlpikom g, na ktorom je zámok Q umiestnený. Bránka 4 pozostáva z vodorovne vystuženého rámu, na ľavej strane má puzdrá pántov 5 a na protiľahlej strane má umiestnený komponent elektromagnetického zámku Q na...

Skladací kontajner a spôsob dopravy zložených kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14658

Dátum: 23.06.2009

Autor: Joubert Simon John

MPK: B65D 19/12

Značky: kontajner, dopravy, zložených, skládací, spôsob, kontajnerov

Text:

...obsiahnuté v nákladovom priestore.V ďalšom uskutočnení môže mať kontajner čiastočne zložený stav, v ktorom vytvára priestor na vloženie kontajnera, do ktorého možno aspoň čiastočne vložit viacero rovnakých kontajnerov a dopravovat ich v zloženom stave. Kontajner môže zahŕňat pár bočníc, ktoré sú vo vzpriamenom stave kontajnera vo všeobecnosti rovnobežné, a pár čiel. ktoré sú vo vzpriamenom stave kontajnera rovnobežné a vo všeobecnosti...

Zariadenia a spôsob na plynulé umývanie kontajnerov z plastických materiálov a odstraňovanie nečistôt z ich povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8917

Dátum: 18.10.2007

Autor: Teruggi Piergiorgio

MPK: B08B 9/08, B29B 17/02

Značky: umývanie, zariadenia, plastických, nečistot, materiálov, kontajnerov, spôsob, odstraňovanie, plynule, povrchov

Text:

...prilepene na fľaši odstránené, fľaše ako take i ked sa vyćistia, by mohli byťvyradene pocas nasledujúcich krokov automatického vyberaniarecyklovateľných materiálov (napr. PET) zo znečisťujúcich materiálov (napr. PVC). Automatické vyberanie sa obvykle vykonáva optickými systémami, ktoré by mohli vyhodnotiť fľaše stále ešte pokryté plášťami ako obalmi vyrobenými z nerecyklovateľných materiálov, alebo obalmi, ktoré neboli0010 Úlohou predloženého...

Plávajúce zariadenie na transport a prekladanie kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17324

Dátum: 21.12.2006

Autor: Malchow Ulrich

MPK: B63B 25/00, B63B 27/10

Značky: zariadenie, kontajnerov, prekladanie, transport, plávajúce

Text:

...objektu schopného plavby ako pontónu je možné, aby konštrukčné usporiadanie objektu schopného plavby optimálne na transport aprekladanie tovaru vrámci prístavných terminálov bolo skombinované s funkčnosťou nakladacieho žeriavu. Usporiadaním otočného venca nad vertíkálnym prvkom a s odstupom od paluby pontónu je možné zaručiť priestorovo úspomú, jednoduchú arobustnú konštrukciu s vysokou funkčnosťou aspoľahlivosťou aj vdrsných...

Obal na balenie nápojových kontajnerov a polotovar na jeho zostavenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283923

Dátum: 03.05.2004

Autori: Oliff James, Stout James

MPK: B65D 71/00, B65D 5/72

Značky: nápojových, balenie, kontajnerov, zostavenie, polotovar

Zhrnutie / Anotácia:

Obal na nápojové kontajnery, napríklad plechovky, ktoré sú v obale axiálne uložené v dvoch alebo viacerých vrstvách, zahrnuje kartón s navzájom spojenou hornou stenou (12), spodnou stenou (18) a bočnými stenami (14, 22). Koncová uzatváracia štruktúra (30, 68) je pripojená k jednej zo stien uzatváracích kartón. Dispenser (84, 86) na vyberanie kontajnerov obsahuje prvý a druhý štrbinový otvor, obidva definované v koncovej uzatváracej štruktúre....

Systémy, spôsoby a počítačové programové produkty na monitorovanie transportných kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2731

Dátum: 18.03.2004

Autori: Giermanski James, Smith Philippus Lodewyk Jacobus, Van Rooyen Vincent Rigardo

MPK: G07C 5/00, G08B 13/00, G08B 25/08...

Značky: produkty, systémy, kontajnerov, programové, spôsoby, transportných, monitorovanie, počítačové

Text:

...konfigurovane ako aktivačný kľúč 16, a/alebo deaktivačný kľúč 18. Aktívačný kľúč 16 je konfigurovaný na aktiváciu monitorovacej jednotky 10 tak, aby monitorovacia jednotka začala monitorovať prístup do transportného kontajnera. Deaktivačný kľúč 18 je konñgurovaný tak, aby deaktivoval monitorovaciu jednotku 10. Každý dátový kľúč 15 zahrňuje schránku dát 15 a, ktorá obsahuje počítačom čitateľnú pamäť.Na obrázku 2 je ilustrovaná interfejsová...

Železničná prepravná jednotka na zmiešanú prepravu kontajnerov, výmenných prepravníkov a sedlových návesov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283828

Dátum: 20.01.2004

Autor: Bartel Manfred

MPK: B61G 5/02, B61D 3/16, B61D 3/20...

Značky: prepravná, prepravníkov, zmiešanú, prepravu, sedlových, výmenných, jednotka, železničná, návesov, kontajnerov

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka železničnej prepravnej jednotky na zmiešanú prepravu kontajnerov, výmenných prepravníkov a sedlových návesov s možnosťou prispôsobenia ložných dĺžok vozidiel dĺžkam prepravníkov, a čo najlepšieho využitia dĺžky vlakov železničných vozňov, spojených spojnicami. Vonkajšie pozdĺžne nosníky (11) stredných nákladných vozňov (6) a koncových nákladných vozňov (7) majú zasúvateľné koncové diely (12), ktoré sa zasúvajú navzájom do seba....

Železničná prepravná jednotka na zmiešanú prepravu kontajnerov a výmenných prepravníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283804

Dátum: 12.01.2004

Autor: Bartel Manfred

MPK: B61D 3/20, B61G 5/02, B61D 3/10...

Značky: železničná, výmenných, jednotka, prepravu, zmiešanú, prepravná, kontajnerov, prepravníkov

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka železničnej prepravnej jednotky na zmiešanú prepravu kontajnerov a výmenných prepravníkov na optimálne využitie ložných dĺžok prepravných vozidiel a vlakov dĺžkovým prestavením vozidiel pri zabránení vzniku aerodynamicky nepriaznivých prechodov a dosiahnutí menších vlastných hmotností nákladov. Spodky (8) dvojnápravových nákladných vozňov (5) sú ohraničené na vzdialenosť kontajnerového rohového kovania (3) dvoch za sebou...

Zariadenie na zadržiavanie kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 658

Dátum: 04.04.2003

Autori: Mocek Ulrich, Delle Klaus, Heyberg Jürgen

MPK: B65F 3/02

Značky: kontajnerov, zadržiavanie, zariadenie

Text:

...intervale, napríklad po začatí procesu3 vyprázdňovania, odovzdá signál hnaciemu zariadeniu na uvoľnenie zadržiavacieho prvku. So zadržiavacím prvkom je v zábere napínací mechanizmus, ktorý zadržiavací prvok po jeho uvoľnení hnacím zariadením presunie do jeho príslušnej zadržiavacej po|ohy.Hnacie zariadenie zahrnuje podľa druhu pohonu nielen vlastný pohon,ale aj prívody so spínačmi, ventilmi alebo podobne.Hnacie zariadenie výhodne zahrnuje...

Príves na prepravu kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3114

Dátum: 07.01.2002

Autori: Studzinský Jiří, Jonas Roman

MPK: B62D 59/02

Značky: přívěs, prepravu, kontajnerov

Text:

...Obr. 7 predstavuje bočnýpohľad sna Skladanie kontajnera z ťažného vozidla na zem.Prives na prepravu kontajnerov ~ obr. l dvojnápravový, najmä pre prepravu kontajnerov ISO, plošinové kontajnery FLATRACK a kontajnery ACTS je tvorený upraveným rámom EQ s profilovanými pozdĺžnikmi JQ , pričom na ich horných pásniciach uje umiestnený prepravný vozík g, ktorý je opatrený jednak sústavou pojazdových valčekov Q a jednak sústavou zvislých...

Nákladný automobil s nadstavbou na manipuláciu a prepravu kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2954

Dátum: 11.09.2001

Autori: Studzinský Jiří, Jonas Roman

MPK: B60P 1/00

Značky: kontajnerov, manipuláciu, prepravu, automobil, nákladný, nadstavbou

Text:

...pomocou H-rámu sa uskutočňuje jednou osobou - vodičom priamo z jeho kabíny sledujúcou pohyb kontajnera pomocou spätných zrkadiel.Uskutočneným technickým riešením neboli obmedzené technické parametre ako nadstavby, tak aj podvozku a vozidla ako celku - nosnost a manipulovateľnosť, naopak konštrukcia nosnéhorámu s ukotvením stredného rámu v mieste medzi strednou a zadnou nápravou podstatne zlepšila zaťaženie podvozku pri skladaní i...

Zariadenie na vyklápanie kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 664

Dátum: 07.12.1994

Autor: Blaschke Róbert

MPK: B60P 1/54

Značky: zariadenie, kontajnerov, vyklápanie

Text:

...oddeliť.Zariadenie podľa technického riešenia umožňuje jednoduche naklopenie kontajnera pri pohybe ramien nakladače dozadu, čo v praxi znamena vyeýpanie obsahu, a spätne vyrovnanie kontajnerado horiaontalnej Polohy pri opačnom pohybe ramien.kontajnera 5 uchytávacími prvkami v dolných rohoch a obr. 2 znázorňuje v axonometrickom pohľade mozne vyhotovenie kotviacej kon covky a jej upevnenie na vyklapacom lane.Zariadenie podľa obr. 1 ...

Združené umývacie a dezinfekčné zariadenie kontajnerov a nádob na domový odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 270524

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kubo Peter, Kováčik Igor

MPK: B65F 7/00

Značky: odpad, združené, zariadenie, umývacie, dezinfekčné, domový, kontajnerov, nádob

Text:

...kontajnerov na mechanizmy preklápania nádob,konštrukcia výklopných mechanizmov nádob tak, že na preklopenie týchto mechanizmov nie je potrebné používat dvojice samostatných priamočiarych hydromotorov.Výhodnou voľbou tvaru záchytných prvkov na preklápacích ramenách mechanizmov na preklápanie nádob podľa vynálezu sa zabezpečí vymedzenie polohy nádoby po preklopení. Funkcia dorazu preberaju hoŕné poloblůlq záchytných prvkov na preklápacích...

Univerzálne čistiace zariadenie kontajnerov a nádob na domový odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 238883

Dátum: 15.05.1987

Autor: Brachovič Konštantín

MPK: B65F 7/00

Značky: domový, odpad, čistiace, kontajnerov, nádob, zariadenie, univerzálne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka uloženia mechanizmov preklápania kontajnerov a nádob na pevné domové odpadky, umiestenených v zadnej časti špeciálnej nadstavby tak, aby nepresahovali obrys nákladného vozidla. Univerzálne čistiace zariadenie je tvorené komorou so zbernou nádržou a dvoma samostatnými mechanizmami rôznych veľkostí, každý opatrený umývacími tryskami na tlakový dezinfekčný roztok. Čistiace zariadenie umýva a dezinfikuje prevrátené nádoby a...

Zariadenie pre dialkové plnenie a vyprazdňovanie rádioaktívnych koncentrátov a sorbentov z kontajnerov a nádrží jadrových elektrární

Načítavanie...

Číslo patentu: 249466

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kucharik Dušan

MPK: G21D 1/04

Značky: rádioaktívnych, kontajnerov, sorbentov, zariadenie, nádrží, jadrových, plnenie, diaľkové, elektrární, koncentrátov, vyprázdňovanie

Text:

...sú pripevnené pružne hadice prívodu koncentrátov Q a odvzdušnenia kontajnera 2 zavesené na hladičkovom závese gá umožňujúcom hadicou posun i otáčanie. Rameno 3 upevnenéna konzole gg umožňuje pomocou pneumatického valca gg odklápať toto rameno a plniacu hlavicu pri transporte a ustavovaní kontajnera do definovateľnej polohy.Jednotlivé polohy otočného ramena /hlavice/ sú ohraničené zdvihom valca a dorazmi gg. Na ćape gg otočněho ramena 2...

Zariadenie na plnenie veľkoobjemových kontajnerov najmä pazderím

Načítavanie...

Číslo patentu: 227743

Dátum: 15.05.1986

Autor: Štullerová Mária

Značky: kontajnerov, najmä, plnenie, zariadenie, pazderím, veľkoobjemových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na plnenie veľkoobjemových kontajnerov najm( pazderím dopravovaným prívodným potrubím nad stred ložnej plochy veľkoobjemového kontajnera vyznačujúce sa tým, že prívodné potrubie (5) pazderia je opatrené koncovkou (6) rozširujúcou sa na ložnú šírku veľkoobejmového kontajnera (1), pričom v koncovke (6) je pevne uložený rozdeľovač (7) pazderia tvorený dvoma doskami (4) spojenými pod stredom prívodného potrubia (5) a smerom dole k ložnej...