Patenty so značkou «kontajnera»

Mechanická výstuž kontajnera komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7072

Dátum: 01.04.2015

Autor: Pavelka Jozef

MPK: B65F 1/14

Značky: mechanická, komunálneho, výstuž, kontajnera, odpadů

Text:

...pôsobením úderu zdvíhacieho mechanizmu pri zdvíhaní a vyprázdňovaní kontajnera - odstraňuje mechanická výstuž kontajnera podľa úžitkového vzoru, ktorého podstata spočíva v tom, že teleso plechového kontajnera s objemom 110 l je z vnútornej aj z vonkajšej strany v kritickej výške opásané pásovinou z konštrukčnej ocele a obidve pásoviny sú k telesu kontajnera pripevnené a navzájom spojené príložkou a tromi skrutkami.Podobný princíp mechanickej...

Systém na vykladanie sypkého materiálu z prepravnej nádoby, konkrétne z kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20427

Dátum: 12.09.2013

Autori: Sitta Roland, Hanses Christian

MPK: B65D 88/68, B65D 90/04, B65G 65/46...

Značky: vykladanie, nádoby, kontajnera, systém, materiálů, konkrétne, prepravnej, sypkého

Text:

...atď.Z hľadiska prepravy rozlišujeme kontinuálnu, nepretržite plynúcu prepravu, napríklad pomocou pásových a korčekových dopravníkov, ďalej pneumatickú fluidnú prepravu využívajúcuna sypký materiál V lodiach, na vaňových vozidlácha vozidlách s vysokými bočnicami, cisternových vozidlách,nákladných autách, železničných vagónoch a pod., prepravu vo vreckách, vreciach, na lodiach na sypký náklad,kontajneroch na sypký náklad a na podobných...

Prepravný a/alebo skladovací kontajner a spôsob uzatvárania prepravného a/alebo skladovacieho kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20834

Dátum: 10.07.2013

Autori: Hüggenberg Roland, Hörster Timon, Kustosz Margarete

MPK: G21F 5/12

Značky: prepravného, spôsob, skladovací, kontajnera, skladovacieho, prepravný, uzatvárania, kontajner

Text:

...kontajnera podľa vynálezu v podstate preberá hlavné veko kontajnera a v súvislosti s tým0006 Účelne je hlavné veko kontajnera prostredníctvom skrutkových spojov spojené s plášťom kontajnera. Odporúča sa,aby na realizovanie skrutkových spojov bol veľký počet skrutiek rozdelene umiestnený po obvode hlavného veka kontajnera, poprípade po obvode plášťa kontajnera. Na to sa skrutky vkladajú prednostne zhora do dierok hlavného veka kontajnera na...

Vnútorná vstavba kontajnera na uloženie použitých palivových kaziet reaktora VVER 440

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6299

Dátum: 05.11.2012

Autori: Kupka Tomáš, Jílek Miroslav, Mištera Josef

MPK: B65D 85/82, G21F 5/00

Značky: vnútorná, použitých, palivových, reaktora, kontajnera, vstavba, kaziet, uloženie

Text:

...puzdier, vyrobených technológiou pretláčania z hliníkovej zliatiny s obsahom B. Jednotlivé puzdra na seba aspoň časťou svojich stien tesne doliehajú, čim je zaistený dostatočný odvod zvyškového tepla.Výhodou vnútomej vstavby kontajnera podľa opisaného technického riešenia je možnosť použiť na výrobu puzdier hliníkovú zliatinu s obsahom zlúčeniny bóru (B) alebo jeho zlúčeniny vo forme B 4 C a na výrobu využiť technológiu pretláčania....

Zariadenie pre nakladanie a vykladanie pojazdného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12415

Dátum: 11.11.2010

Autori: Grentner Bernhard, Wanek-pusset Peter

MPK: B66F 9/18, B66F 9/12

Značky: vykladanie, nakladanie, zariadenie, kontajnera, pojazdného

Text:

...predovšetkým ako háky.0008 Pri jednom spôsobe vyhotovenia má vynález nosnú časť spojenú s podperami a v podstate pravouhlé rámy, ktoré nesú priestor vidlice. Pri tomtospôsobe vyhotovenia sa môžu rámy a podpery vyhotoviť jednoduchým spôsobom z oceľových proñlov a so zodpovedajúcou stabilitou.0009 Podľa ďalšieho spôsobu vyhotovenia vynálezu je nosnáčasť so saňami spojená s podperami a plánovaná s vodiacou časťou umiestnenou tak, aby ňou...

Ventilová zostava na nápojový kontajner, nádobu na nápoj a spôsob napĺňania a vyprázdňovania nápojového kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 287242

Dátum: 17.03.2010

Autori: Timp Piet Hein Willem, Van Baal Patrick Michael

MPK: B67D 1/00, B67C 3/00

Značky: ventilová, kontajner, vyprázdňovania, nápojový, kontajnera, nápoj, nádobu, zostava, nápojového, napĺňania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ventilová zostava na kontajner na nápoj, obzvlášť sýtený nápoj ako pivo, obsahujúca puzdro a nápojový kanál s ventilovým telesom, pričom prevádzkové prostriedky sú zabezpečené na pohyb ventilového telesa, uvedené prevádzkové prostriedky obsahujú: prvé spojovacie prostriedky na spojenie nápojového kanálu s nápojovými vypúšťacími prostriedkami na vyprázdnenie kontajnera skrz alebo pozdĺž ventilového telesa a druhé spojovacie prostriedky na...

Vykladacie vozidlo a kombinácia vykladacieho vozidla s poklopom kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10349

Dátum: 13.01.2009

Autori: Wanek-pusset Peter, Grentner Bernhard

MPK: B66F 9/12

Značky: kontajnera, vykladacie, poklopom, vozidla, kombinácia, vozidlo, vykladacieho

Text:

...vykladacom vozidle (podrobnejši opis sa nachádza v ďalšom texte).0015 Vrámci zobrazeného uskutočnenia sa samostatný poklop 2 voľne ležiaci na kontajneri zaisťuje pomocou upínacieho popruhu 4, ktorý môže byt zavesený napriklad na výstužových plechoch. Ako vidno z obr. č. 1 a, poklop 2 je v každom rohu kontajnera zaistený proti posunutiu prostredníctvom kolíkov 5 a, ktoré zapadajú do dierok, resp. priehlbiniek 5 b.0016 Na obr. č. 2 a 3 je...

Pomocné zariadenie na otáčanie aspoň jedného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5919

Dátum: 17.11.2006

Autori: Samour Eric, Sampedro Angel

MPK: B65G 7/00

Značky: kontajnera, otáčanie, jedného, aspoň, pomocné, zariadenie

Text:

...medzi ložiskom a západkou a povrch vačky vymedzenej v druhom prvku medzi ložiskom a západkou, kde bežec sa posúva po povrchu vačky- rameno obsahuje náboj a osový čap, náboj je pevne spojený so manipulujúcou vetvouramena, otáčavý vložisku okolo osi ramena apreniknutý pozdĺžnou lineárnouštrbinou rozprestierajúcou sa pozdĺž tvoriacej krivky rovnobežnej s osou, čap sa osovo posúva vnábojí a je pevne spojený so zaisťovacou západkou, odisťovací...

Prepravný kontajner s nákladom a spôsob ukladania nákladu do prepravného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14681

Dátum: 27.07.2006

Autor: Strang Robert William Alistair

MPK: B65D 90/00, B66F 19/00, B66F 9/19...

Značky: kontajnera, nákladu, prepravný, nákladom, prepravného, spôsob, ukladania, kontajner

Text:

...polohách vkontajneri tak, že sústava, zahŕňajúca cievky a dištančné prvky, je tesne uložená medzi čelnými stenami kontajnera a dotýka sa vnútorných plôch kontajnera, aby saVýhodne je každý tvarovaný blok, blok expandovaného penového polystyrénu.Počas pohybu nákladného kontajnera sú zotrvačné sily, pôsobiace na predmety nákladu v dôsledku pohybu nákladného kontajnera, prenášané tvarovanými blokmi na konštruk ciu nákladného kontajnera.V...

Nástroj na vytiahnutie zostavy ventilu z kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4633

Dátum: 20.05.2005

Autori: Anderson Ian, Angel Clive Graham

MPK: B67B 7/00, B67D 1/00

Značky: zostavy, ventilu, nástroj, vytiahnutie, kontajnera

Text:

...prstencový segment do polohy zapojenia so zostavou0008 V jednom uskutočnení má páčka zakrivenú druhú koncovúčasť s rozširujúcim sa koncom a ovládací mechanizmus zahŕňanosnú podperu. Nosná podpera má jednu nohu pre každú páčkovú zostavu a je pohyblivá vertikálne V zdvihu dolu a nahor. Na každú nohu je namontovaná dvojica valčekových ćapov, pre medzi podoprenie druhej koncovej časti zodpovedajúcej páčky V posuvnom spojení. Zdvih smerom dolu...

Spôsob a prístroj na plnenie kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3709

Dátum: 04.08.2004

Autor: Houzego Peter John

MPK: B65B 1/00, B65B 1/04

Značky: plnenie, spôsob, kontajnera, prístroj

Text:

...hustote. Mechanickémiešanie by malo spôsobiť vertikálnu akceleráciu častíc prášku aje vyvolané klepaním.0010 Podľa tohto vynálezu je poskytnúť spôsob plnenia kontajnera s otvoreným koncom práškom, pričom tento spôsob zahŕňa umiestnenie ústianásypky obsahujúcej prášok nad otvorený koniec kontajnera, mechanickémiešanie násypky tak, aby sa spôsobilo preneseníe prášku znásypky do kontajnera a mechanické miešanie kontajnera, kde kroky...

Spôsob vyprázdňovania viskózneho produktu z poddajného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3705

Dátum: 03.02.2004

Autori: Craplet Julien, Jean Frederic, Mauger Frédéric

MPK: B67D 5/01

Značky: poddajného, produktů, kontajnera, vyprázdňovania, viskózneho, spôsob

Text:

...ľahko vykonávať a byť úsporný.0012 Ďalším podstatným cieľom vynálezu je navrhnúť spôsob vyprázdñovania poddajných kontajnerov pre viskózne produkty ktorých obsah je 250 a viac litrov.0013 Iným podstatným cieľom vynálezu je navrhnúť spôsob vyprázdňovania poddajných kontajnerov pre viskózne produkty,ktorý je jednoduchý a hospodárny, pri ktorom dochádza lenk malým stratám produktu, napríklad ku stratám 1,5 s až 0,8 6 amenším, a ktorý vyžaduje...

Rukoväte kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14091

Dátum: 16.12.2003

Autor: Wambeke Alain Marcel

MPK: B65D 1/24

Značky: rukoväte, kontajnera

Text:

...je nijaká dutina.0022 Tento vynález ďalej poskytuje rukoväť na použitie v kontajneri podľa definovania vyššie. Rukovät podľa tohto vynálezu má rozpoznávacie otvory, ktoré umožňujú, aby relatívne mäkká vrstva úchytkového materiálu bola viditeľná, pričom rozpoznávacie otvory sú vytvarované tak, aby poskytovali rozpoznateľné označenia, ako sú napriklad alfanumerické znaky.-3 0023 Rukoväť môže byť umiestnená v strede alebo v bočnej stene a môže...

Zariadenie na prilícovanie kontajnera s viacerými delostreleckými raketami na odpaľovacie zariadenie delostreleckých rakiet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 67

Dátum: 13.09.2003

Autori: Dieling Frank, Baus Rüdiger

MPK: F41A 23/42

Značky: raketami, kontajnera, odpaľovacie, rakiet, prilícovanie, delostreleckých, delostreleckými, viacerými, zariadenie

Text:

...3. V skriňových vrhacích rámoch 3 sú z koncov zasunuté dva kontajnery 6, ktoré môžu poj ať vždy šest delostreleckých rakiet. Nabitíe vrhacieho rámu 3 sa vykonáva zdvíhacírni prostriedkami, ktoré majú vždy dve nosné ramená 7, na ktorých sú usporiadanéneznázorneným spôsobom zdvíhacie prostriedky.Na obr. 2 je znázomený jeden z obvyklých kontajnerov 6 zasúvateľných do odpaľovaciehozariadenia podľa obr. 1. Ide o rámový kontajner zostavený...

Spôsob vnášania radu jednotlivých dávok časticového materiálu do priečnikov kontajnera a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283457

Dátum: 03.07.2003

Autor: Griffin David Peter

MPK: G01F 11/24, B65B 1/16

Značky: uskutočňovanie, zariadenie, vnášania, materiálů, jednotlivých, spôsob, tohto, kontajnera, dávok, spôsobu, částicového, priečnikov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vnášania radu jednotlivých dávok časticového materiálu do priečnikov kontajnera (12), pri ktorom sa znižuje kapacita každého priečnika zavádzaním príslušnej dýzy (92) plní sa každý priečnik časticovým materiálom, pričom príslušná dýza (92) je zavedená do priečnika a dýza (92) sa odstráni, a objem každej dávky materiálu je menší ako objem príslušného priečnika, pričom sa kontajner (12), obsahujúci doštičku (81) s niekoľkými otvormi (18),...

Nosič kontajnera škatuľového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282963

Dátum: 09.12.2002

Autor: Le Bras Philippe

MPK: B65D 71/00

Značky: škatuľového, kontajnera, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič (21) najmenej jedného kontajnera (10) škatuľového typu, kde kontajner obsahuje vzájomne pospájané bočné (12) a koncové steny (14), hornú uzavieraciu štruktúru, ktorá má prehnuté diely (20) prekrývajúce a ohnuté smerom dolu pozdĺž časti každej koncovej steny. Nosič ďalej obsahuje diel hornej steny (22), pár dielov bočných stien (24, 32) prehýbateľne pripojených na diel hornej steny, pár zadržovacích pások (36, 46) vertikálne usporiadaných...

Usporiadanie závory na držanie kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3033

Dátum: 25.09.2002

Autori: Schmidt Hartmut, Koch Josef

MPK: B60P 7/06

Značky: držanie, závory, usporiadanie, kontajnera

Text:

...byť môže byť takveľmi stabilná a konštrukčne jednoduchá a skonštruovaná s malou spotrebou miesta a ovládanieje zvlášť jednoduché. Pod pootočením vo vertikálnom smere sa pritom rozumie pohyb pootočenía sprevažne vertikálnou zložkou pohybu pootočenía opory závorovej jednotky,umiestnenej s odstupom od osi pootáčania. Výhodne tvori samotné ložisko pootáčania druhú oporu. Obidve 0 d seba vzdialené opory uzatvárajú vhorizontálnom smere výhodne...

Kĺbový záves na veko prepravného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 281929

Dátum: 16.07.2001

Autori: Schmitt Peter, Broadley Mike

MPK: E05D 3/02, B65D 43/16

Značky: kontajnera, závěs, kĺbový, prepravného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kĺbového závesu (2) na veko (3) alebo sklápateľnú bočnicu (1) prepravného kontajnera aspoň s jednou po dĺžke kĺbového závesu orientovanou axiálne zasunutou oskou (4), ktorá je umiestnená na pevnom obvode prepravného kontajnera, najmä na bočnici (1), a na ktorom je kĺbovým závesom spojené veko (3) s bočnicou (1), pričom v uzavretom stave veka (3) alebo bočnice (1) sú obidve čelá osky (4) prekryté plochou (8) pevného obvodu...

Tesnenie zadných dvier veľkoobjemového kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2278

Dátum: 10.09.1999

Autori: Cíger Jozef, Franek Marián

MPK: B65D 90/08

Značky: dvier, velkoobjemového, tesnenie, zadných, kontajnera

Text:

...usporiadania tesnenia pre nižší tlak a na obr. č. 2 je znázornený detail usporiada nia tesnenia pre vyšší tlak.Príklad uskutočnenia technického riešeniaPlášť kontajnera 1 vyrobený z plechu prečnieva za výstu hu kontajnera 2 vyrobenú z tenkostennej štvorcovej trubky.Ploché gumené tesnenie 3 obdĺžnikového prierezu je zovreté me dzi prečnievajúcim plášťom kontajnera 1 a prítlačným uholní kom 4 v tvare písmena L. Ku plášťu kontajnera 1 a ku...

Zariadenie najmä na ochranu prepravného kontajnera a priestorov atómovej elektrárne pri manipulácii s prepravným kontajnerom na vyhorené jadrové palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1918

Dátum: 09.09.1998

Autori: Cicák Jaroslav, Krivčík Miroslav

MPK: E04F 15/22

Značky: atómovej, najmä, prepravného, prepravným, jádrové, zariadenie, manipulácii, palivo, vyhorené, priestorov, ochranu, kontajnera, elektrárne, kontajnerom

Text:

...v susedných vrstvách je v rozmedzí 0 ° až 90 °. Šírkaa dĺžka deformačnej zóny zodpovedá rozmerom manipulačného koridoru. Tlmiaca zóna môže byt umiestnená na podlahe. na úrovnidopraný prostriedok je umiestnenie na úrovni podlahy, prípadneRozmery a kvalita materiálov ochrannej vrstvy a deformačnej zóny, počet vrstiev deformačných členov v bloku, počet deformačných členov v jednej vrstve a vzájomný uhol vodorovných osí deformačných...

Vnútorné vybavenie kontajnera na mokré skladovanie palivových článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1714

Dátum: 14.01.1998

Autori: Zach Jozef, Kotnour Petr, Dubovský Miloslav

MPK: G21C 3/06, G21F 5/06

Značky: palivových, skladovanie, kontajnera, vybavenie, vnútorné, článkov, mokré

Text:

...vybavenia kontajnera na mokré skladovanie palivových článkov z reaktorov VVER do značnej miery odstraňuje práve vybavenie kontajnera, pozostávajúce zo šesťhranných absorpčných rúrok. Jednotlivé šesťhranné absorpčné rúrky sú usporiadané tak, že medzi jednotlivými rúrkami je furtkčná medzera, zaisťujúca podkritičnost celého súboru.Uvedené usporiadanie umožňuje lepšie využitie plochy na skladovanie palivoxýcłi článkov pri zachovaní...

Kontrolný systém na indikáciu úniku obsahu kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 280767

Dátum: 05.02.1997

Autori: Pinterich Hans, Ossinger Fritz, Nemecek Johann

MPK: G01M 3/22, B65D 90/50

Značky: obsahu, indikáciu, kontrolný, úniku, systém, kontajnera

Zhrnutie / Anotácia:

Kontrolný systém na indikáciu úniku obsahu kontajnera, najmä na skladovacie kontajnery a na produkty z minerálnych olejov, ktorý obsahuje nad najmenej jedným otvorom (4) v dne (3) kontajnera (1), spočívajúcom na základe (2), usporiadaný, proti vnútrajšku kontajnera vydutý, s dnom (3) tesniaco spojený kryt (5), pričom medzi dnom (3) a základom (2) je v oblasti bezprostredne hraničiacej s otvorom (4) usporiadaný najmenej jeden dištančný kus (12)....

Vnútorné zariadenie kontajnera na transport a skladovanie jadrového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279074

Dátum: 08.05.1996

Autori: Jílek Miroslav, Velkoborský Josef, Němec Petr

MPK: G21F 5/06, G21F 5/008

Značky: skladovanie, zariadenie, paliva, jadrového, transport, vnútorné, kontajnera

Zhrnutie / Anotácia:

Vnútorné zariadenie kontajnera je zostavené z puzdier (1), ktorých vonkajšie steny (2) na seba priliehajú. V puzdrách sú uložené palivové články. V každej vonkajšej stene (2) každého puzdra (1) je vytvorená pozdĺžna rybinovitá drážka (3), ktorej dno je vybavené pozdĺžnymi výstupkami (30). Do každého z oboch koncov pozdĺžnej rybinovitej drážky (3) je vložená plochá vložka (5) vybavená klinovitým otvorom na rozpínací klin (6). Medzi ploché vložky...

Spôsob výroby rozložiteľného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 279775

Dátum: 12.04.1995

Autori: Hertrampf Jürgen, Lechner Ludwig

MPK: B65D 17/28, B65D 8/00

Značky: kontajnera, spôsob, rozložiteľného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby rozložiteľného kontajnera (10), pri ktorom je najprv vyformovaný v podstate dutý cylindrický trup (12) z prvého materiálu, najmä z kartónového materiálu alebo z plastu. Trup (12) je na čelnej strane uzavretý s prvým, dno tvoriacim uzáverom. Do tohto čiastkového kontajnera, pozostávajúceho z trupu (12) a prvého uzáveru, sa naplní uschovávaný materiál a potom sa trup na strane odvrátenej od prvého uzáveru nepriepustne uzavrie druhým...

Zariadenie na pevnú fixáciu kontajnera pri preprave

Načítavanie...

Číslo patentu: U 607

Dátum: 05.10.1994

Autori: Engler Ladislav, Odstrčil Jiří, Trojan Jiří, Chovanec Ladislav, Vlasák Antonín

MPK: B61D 3/20, B65D 88/12

Značky: fixáciu, kontajnera, pevnú, zariadenie, přepravě

Text:

...prepravným prostriedkom a druhá prepravovaným kontajnerom. Z týchto časť nesená pepavný prostriedkom, umiestnená na jehoprahov, pevne spojených s nosným rámom podlahy tohto prepravného prostriedku, pričom V každom fixačnom prahu sú V rovine rovnobežnej s podlahou usporiadané do strán smerom k pozdľžnej osi súmernosti aspoň dve dvojice týchto fixačných prahov výkyvne na odpružených ramenách blokovacej kladky s vertikál nou osou svojho...

Plniace stropové veko prepravného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 606

Dátum: 05.10.1994

Autori: Odstrčil Jiří, Trojan Jiří

MPK: B61D 39/00

Značky: prepravného, stropové, kontajnera, plniace

Text:

...je, že veko sa nerozviera nad neúžitočnú hranicu a jeho diely neklesajú pritomaž do roviny, z ktorej sa pri otváraní nadzdvihovali, čím je sila potrebná na ich opätovné zatvorenie menšia ako pri otváraní. .Pre eamočinné otváranie a zatváranie kontajnera, hlavne v miestach jeho plnenia prepravovaným substrátom, je na dieloch veka u ich vnútorných strán pri deliacej špáre v strede dľžky umiestnený kolmo na rovinu veka vyčnievajúci čap,na...

Uzavierateľné zariadenie na liatie zo železiarskeho alebo hutníckeho kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 277851

Dátum: 18.03.1992

Autor: Szadkowski Stan

MPK: B22D 41/38, B22D 41/22

Značky: železiarskeho, hutnického, liatie, kontajnera, zariadenie, uzavierateľné

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver vo forme pohyblivej dosky (22) je upravený tak, že posunom po spodnej strane pevnej dosky (21) umožňuje prechod taveniny kovu z kontajnera, alebo sa ním môže tok taveniny uzavrieť, pričom zariadenie ďalej pozostáva z pevnej referenčnej dosky (23) namontovanej proti spodnej strane pohyblivej dosky (22), pričom spodná strana referenčnej dosky (23) je umiestnená proti hornej strane základovej dosky (24) a referenčná doska (23) je prevŕtaná...

Zariadenie pre vyklápanie kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 254166

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sloboda Aurel, Kastelovič Eduard

MPK: B65G 65/23

Značky: zariadenie, kontajnera, vyklápanie

Text:

...časti je opatrený záchytkami pre uchytenie palcov prepravovaného kontajnera. Sklopný rám pozostáva z dvoch bočných ramíen, ktoré sú v. prednej časti spojené prlečnikom. Ovládanie sklopného rámu je pomocou dvoch priamočiarých hydromotorov, ktoré sú umiestnené na bočniciach traktorového nosiča kontajnerov. Pre zabezpečenie stability pri vyklápanI kontajnera slúžia dva pomocné otočné operné valce umiestnené v zadnej časti bočníc traktorového...