Patenty so značkou «kontajner»

Kontajner na prepravu produktov, najmä vo forme cievok

Načítavanie...

Číslo patentu: 288382

Dátum: 20.06.2016

Autor: Witczak Marcin

MPK: B60P 7/12, B65D 90/12, B65D 88/12...

Značky: najmä, prepravu, formě, produktov, kontajner, cievok

Zhrnutie / Anotácia:

Kontajner na prepravu výrobkov, najmä vo forme cievok, obsahuje podlahu (1), dve bočné steny (2), prednú stenu (3), dvojkrídlové dvere (4) a vyberateľnú pevnú strechu (5) s pripevňovacím mechanizmom. Podlaha (1) je vybavená otočnými nosičmi s blokovacími prostriedkami, zoskupenými do aspoň jednej dvojice a umiestnenými pozdĺž jej dlhšej osi súmernosti tak, že sú vzájomne protiľahlé. V uzatvorenej polohe tieto nosiče tvoria s podlahou (1)...

Kontajner segmentových vulkanizačných foriem s pružinovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6981

Dátum: 04.12.2014

Autor: Bambuch Jan

MPK: B29C 43/02, B29D 30/08, B29C 33/20...

Značky: mechanizmom, foriem, pružinovým, kontajner, vulkanizačných, segmentových

Text:

...zamedzuje deformáciám homej dosky kontajnera a zadieraniu ñmkčných plôch nosičov segmentov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené pomocou obrázkov, kdeObrázok 1 - znázorňuje usporiadanie vulkanizačného kontajnera segmentovej konštrukcie podľa známeho stavu technikyObrázok 2 - znázorňuje nastavenie konštrukčného predpätia presadením kónického kruhu oproti homej doske kontajnera podľa známeho stavu technikyObrázok...

Kontajner s plášťom na palete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19990

Dátum: 24.07.2013

Autor: Ommeslagh Marc

MPK: B65D 19/18

Značky: kontajner, paletě, plastom

Text:

...Otvory môžu byť uskutočnené aj prvkami namontovanými na plášť a vytvárať pútka alebo slučky.0013 Výhodne je plášť stavaný tak, aby bol vzpriamený rozložením svojej steny zo sklopenej polohy až do vzpriamenej polohy a opačne, aby bol sklopený zložením svojej steny zo vzpriameného stavu tak, aby iba Ietmý pohyb rozloženia alebo zloženia plášťa, vedený popruhom, umožňoval vzpriamiť alebo sklopiť plášť na nosnej doske.0014 Výhodne plášť...

Prepravný a/alebo skladovací kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20301

Dátum: 15.07.2013

Autori: Bettermann Linus, Kustosz Margarete, Hüggenberg Roland

MPK: G21F 5/005, G21F 5/02

Značky: kontajner, skladovací, prepravný

Text:

...plášťa pripadne materiálu y-tieniaceho plášťa, a pričomtepelne izolačné vrstva je upravená tak, že táto izolačná vrstva mákoeficient priestupu tepla s veľkosťou t/d 15 až 25 W/mZK,s výhodou x/d 20 W/mZK, prípadne približne x/d 20 W/mZK. - Javyriešenie tohto technického úkolu uvádza vynález ďalej i prepravnýa/alebo skladovací kontajner podľa patentového nároku 2.Miesto výrazu prepravný a/alebo skladovací kontajner bude tu a v...

Prepravný a/alebo skladovací kontajner a spôsob uzatvárania prepravného a/alebo skladovacieho kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20834

Dátum: 10.07.2013

Autori: Hörster Timon, Hüggenberg Roland, Kustosz Margarete

MPK: G21F 5/12

Značky: prepravný, skladovacieho, skladovací, kontajner, prepravného, spôsob, kontajnera, uzatvárania

Text:

...kontajnera podľa vynálezu v podstate preberá hlavné veko kontajnera a v súvislosti s tým0006 Účelne je hlavné veko kontajnera prostredníctvom skrutkových spojov spojené s plášťom kontajnera. Odporúča sa,aby na realizovanie skrutkových spojov bol veľký počet skrutiek rozdelene umiestnený po obvode hlavného veka kontajnera, poprípade po obvode plášťa kontajnera. Na to sa skrutky vkladajú prednostne zhora do dierok hlavného veka kontajnera na...

Skladateľný prepravný kontajner, spôsob jeho nakladania a vykladania, spriahadlo na prepravu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6321

Dátum: 03.12.2012

Autori: Časnocha Ferdinand, Vencel Milan

MPK: B65D 6/00, B65D 88/52, B65D 90/02...

Značky: skladateľný, prepravný, kontajner, spriahadlo, spôsob, prepravu, vykladania, nakladania

Text:

...medzi otvorenými kontajnermi sa môže prepojiť pomocou nájazdovej platne, ktorá sa položí na podlahové diely susediacich kontajnerov. Výhoda skladateľného kontajnera sa prejaví aj V tom, že sa prázdne kontajnery V zoradenej línii môžu rozložiť a po ich streš 10ných dieloch sa môže obsluha pohybovať a vykladať alebo nakladať susediaci, aj tesne postavený kontajner. Vykladanie alebo nakladanie kontajnera môže byť v prípade nutnosti...

Koncová doska pre nádobu izostatického lisovania za tepla, kontajner izostatického lisovania za tepla a spôsob izostatického lisovania za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20856

Dátum: 12.11.2012

Autori: Lipetzky Peter, Perez Joseph, Thomas Jean-philippe, Kosol Edward

MPK: B22F 3/15, B22F 3/12

Značky: izostatického, kontajner, spôsob, tepla, nádobu, koncová, doska, lisovania

Text:

...plnenia kontajneru a zvýšeniu účinnosti odplyňovania. Začlenenie ďalších plniacich trubiek však zvyšuje náklady,predstavuje ďalšie body možnej poruchy kontajneru behom hipovania a typicky predstavuje iba minimálny efekt pre zvyšovanie účinnosti odplyňovania. Zvary zaisťujúce plniace trubky cez koncové dosky (a zaistenie koncových dosiek k telu kontajneru) sú pod silným tlakom behom lisovania hipovaním z dôvodu lokálne vysokej distorzie...

Zložiteľný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5991

Dátum: 04.01.2012

Autor: Schramko Július

MPK: B65D 90/02, B65D 88/52

Značky: zložiteľný, kontajner

Text:

...2 na zaparkovanie.Vchodová zárubňa 3 podľa obr. 2 je priemyselne tvarovaný dutý rohový profil s drážkou 4 na vertikálne vedenie brány 4 a drážkou 35, v ktorej je zaskočená strelka E zabezpečovacieho zariadenia Q. Vchodová zárubňa 3 je v zložiteľnej dotykovej rovine 26 delená a zároveň točne spojená integrovaným stredovým klbom 33 a stredovým nosníkom 32 znázomený rezom. Hore a dole sú lcrajné nosníky 3 l s integrovaným krajným kĺbom g...

Hermeticky utesnený kontajner so sklopným vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17876

Dátum: 29.12.2011

Autor: Ledermann Sergey

MPK: B65D 85/10, B65D 5/66

Značky: kontajner, hermetický, utěsněný, sklopným, vekom

Text:

...k dispozícii kontajner na spotrebný tovar zahrňujúci škatuľu/škatuľku ,na uloženie spotrebného tovaru vnútorný rám inštalovaný vnútri škatules hornou časťou presahujúcou horné hrany škatule sklopné vekospojené so škatulou pozdĺž sklopnej linky otočnej okolo tejto sklopnej linky medzi otvorenou a uzavretou polohou, pričom vnútorné plochy sklopného veka sú V kontakte s vonkajšími plochami hornej časti vnútorného rámu. Vnútorné plochy sklopného...

Kontajner na spotrebný tovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20875

Dátum: 18.07.2011

Autori: Lutzig Bodo-werner, Ozono Koko, Yamamoto Yuzo

MPK: B65D 5/18, A24F 15/00, B65D 5/02...

Značky: kontajner, tovar, spotrebný

Text:

...sú tento aspoňjeden prvý vlnitý povrch poskytnutý medzi dvoma stenami krabice a tento aspoň jedendruhý vlnitý povrch poskytnutý medzi dvoma stenami veka medzi sebou zarovnané. V tejtokonfigurácii sa uzavretý kontajner vyznačuje zaujimavým okrajom pozdĺž celej výšky, keď je veko zarovnané s dielom krabice. V tomto uskutočnení môžu zvlnené obrysy na krabici súvisieť so zvlnenými obrysmi na veku, takže sa zdá, že vlnité povrchy na krabici a...

Kontajner, strešný kontajner a kontajnerový systém na prepravu a skladovanie palivového dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5712

Dátum: 05.04.2011

Autor: Mucha Pavol

MPK: B65D 85/00, F24B 15/00

Značky: dřeva, kontajner, skladovanie, kontajnerový, systém, strešný, prepravu, palivového

Text:

...podľa tohto technického riešenia-rez pozdĺžny (znázornený na obr. l ako 4-4),na obr. 5 je zobrazený kontajner podľa tohto technického riešenia- bočný pohľad na kratšiu stranu, na obr. 6 je zobrazený kontajner podľa tohto technického riešenia- rez priečny (znázornený na obr. 1 ako 6-6),na obr. 7 je zobrazený strešný kontajner so sedlovou strieškou podľa tohto technického riešenia-bočný pohľad na kratšiu stranu sedlovej Striešky, na obr. 8...

Kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19981

Dátum: 07.01.2011

Autor: Cope Andy

MPK: B65D 21/06

Značky: kontajner

Text:

...s vonkajším okrajom stohovacieho prvku, a najvzdialenejší zvislýpovrch jednej steny prvých dvojíc protiľahlých stien, čo pri zapadaní každého konca jednej steny z prvej dvoje protiľahlých stien do prvých vybraní umožňuje vytlačiť obidve steny druhej dvojice protiľahlých stien von z predchádzajúcej zvislej polohy.0008 Prvá dvojica protiľahlých stien môže tvorit koncové steny kontajnera a druhá dvojica protiľahlých stien môže tvorit...

Prepravný kontajner predovšetkým na airbagy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14938

Dátum: 04.01.2011

Autori: Dunz Thomas, Siegle Steffen

MPK: B65D 1/48, F42B 39/20, B65D 45/24...

Značky: predovšetkým, kontajner, airbagy, prepravný

Text:

...prepravný kontajner podľa vynálezu predovšetkým na airbagy podľa druhého príkladu uskutočnenia vynálezu.Tu sa predložený vynález týka prepravného kontajnera predovšetkým na airbagy. Obrázky 1 až 4 zobrazujú detaily prvého príkladu uskutočnenia prepravného kontajnera 10 podľa vynálezu predovšetkým na airbagy, pričom prepravný kontajner 10 podľa vynálezu je realizovaný ako stohovateľný prepravný kontajner. Na základe tohto je možné na...

Vyberateľný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5600

Dátum: 08.11.2010

Autor: Truban Milan

MPK: A01G 9/00

Značky: kontajner, vyberateľný

Text:

...podľa technického riešenia je, že držadlo sa otáča okolo jedinej otočnej časti, čo umožňuje jeho jednoduchú výrobu. Držadlo je možné tvarovať do príjernného tvaru vyhovujúcemu ergonómii, pretože jeho horná úchytková časť je po sklopení skrytá V priestore medzi kontajnerom a nádobou, čo umožňuje pohodlnú manipuláciu aj s kontajnermi veľkých objemov. Po sklopení držadla zaplni otvor v leme rovná časť držadla s presahujúcim ramienkom a...

Ventilová zostava na nápojový kontajner, nádobu na nápoj a spôsob napĺňania a vyprázdňovania nápojového kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 287242

Dátum: 17.03.2010

Autori: Timp Piet Hein Willem, Van Baal Patrick Michael

MPK: B67D 1/00, B67C 3/00

Značky: napĺňania, vyprázdňovania, ventilová, spôsob, nápojový, zostava, kontajner, nápoj, nápojového, nádobu, kontajnera

Zhrnutie / Anotácia:

Ventilová zostava na kontajner na nápoj, obzvlášť sýtený nápoj ako pivo, obsahujúca puzdro a nápojový kanál s ventilovým telesom, pričom prevádzkové prostriedky sú zabezpečené na pohyb ventilového telesa, uvedené prevádzkové prostriedky obsahujú: prvé spojovacie prostriedky na spojenie nápojového kanálu s nápojovými vypúšťacími prostriedkami na vyprázdnenie kontajnera skrz alebo pozdĺž ventilového telesa a druhé spojovacie prostriedky na...

Nádobka najmä na tuhé alebo krémové výrobky, spôsob výroby takýchto balení a balenie obsahujúce uvedenú nádobku a kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10482

Dátum: 04.02.2010

Autori: Adeline Laurence, Hinojosa Marc

MPK: B65D 5/20, B65D 77/04, B65D 5/42...

Značky: krémové, nádobku, tuhé, obsahujúce, výroby, balení, kontajner, nádobka, takýchto, balenie, výrobky, spôsob, uvedenú, najmä

Text:

...výrobok. Poznamenajme, že dosiahnutie roztvorenej polohy týmito poddajnými prvkami roztvorenia/pritiahnutia umožníkonzumentovi bočný pristup k výrobku, tým, že sa uvedená bočnástena oddiali smerom dohora v predĺžení uvedeného dna, potom sa výrobok znovu zakryje prehnutím tejto bočnej steny smerom nadol do pritiahnutej polohy. Najmä V prípade výrobku typu syra by sa mohol takýto zvon ešte prispôsobiť pre funkciu dozrievania tohto výrobku.0011...

Dvojstenový stenový segment, a karoséria vozidla alebo kontajner s takýmto stenovým segmentom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11758

Dátum: 01.12.2009

Autor: Kerekeš Ján

MPK: B62D 33/04, B62D 33/023

Značky: stěnový, segmentom, dvojstenový, karoséria, takýmto, segment, kontajner, vozidla, stenovým

Text:

...príslušná vonkajšia a/alebo vnútorná strana stenového segmentu môže byť vytvorená čo možno najplochejšie.0007 Tiež je výhodou, keď sú vnútorné a/alebo vonkajšie kryty spojené so základnýmprofilom zváraním, Iepením a/alebo pomocou skrutkových alebo nitových spojov. Spojenia tohto druhu zaručujú bezpečnú súdržnosť, pričom zvlášť tie posledne uvedené spojenia umožňujú výmenu príslušných vnútorných alebo vonkajších krytov.0008 Rovnako je výhodné,...

Sklopný transportný a skladový kontajner z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9963

Dátum: 25.11.2009

Autor: Mattes Andreas

MPK: B65D 6/18

Značky: transportný, plastů, skladový, sklopný, kontajner

Text:

...plochy má tu výhodu, že pôsobením sily rovnobežne s príslušným bočným dielom a v smere k stredu kontajncru dôjde k vytvoreniu výslednej sily pôsobiacej kolmo na bočný diel. vdôslenlku čoho je spríslušne vyhotoveným prvkom na odblo kovanic možne vyvolať takýmto pôsobením sily rovnobežne s bočným dielom a v smerek stredu kontajnera pochod na Odblokovanie. V dôsledku výslednej sily, pôsobiacej kolmo na bočný diel, sa západkový výstupok...

Vratný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5263

Dátum: 05.11.2009

Autor: Michalko Milan

MPK: B65D 77/06

Značky: vratný, kontajner

Text:

...prispôsobeným jednak na prijatie a upevnenie vnútorného vymeniteľného obalu, prijatie konkrétneho produktu a jednak na odstránenie a opätovné nahradenie vnútorného obalu. Vnútorný vymeniteľný obal je vyrobený z fólie tvarom prispôsobiteľnej vnútomému priestoru vratného kontajnera, pričom otvor vnútomého vymeniteľného obalu slúžiaci súčasne ako otvor pre naplnenie skladovaného produktu nesmie byť ponorený pod úroveň vnútorného okraja...

Transportný a úložný kontajner z plastu s posuvným prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9690

Dátum: 26.06.2009

Autor: Graf Joachim

MPK: B65D 25/00

Značky: prvkom, transportný, plastů, kontajner, posuvným, úložný

Text:

...alebo zatvárania, pritlačí V dôsledku podchytenia výhodne protiľahlých vodiacich prvkov na čelnústenu strany určenej na vyberanie. Tým je zaručené, že pri pôsobení sily na posuvný prvokV oblasti úchytného otvoru je možný výlučne len pohyb posuvného prvku V pozdĺžnom smere k Vodiacim prvkom. Spoľahlivo sa tak zabráni zvislemu nadvihnutiu posuvného prvku od čelnej steny strany, určenej na vyberanie, k čomu by došlo V dôsledku pôsobenia...

Skladací kontajner a spôsob dopravy zložených kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14658

Dátum: 23.06.2009

Autor: Joubert Simon John

MPK: B65D 19/12

Značky: kontajnerov, dopravy, kontajner, zložených, skládací, spôsob

Text:

...obsiahnuté v nákladovom priestore.V ďalšom uskutočnení môže mať kontajner čiastočne zložený stav, v ktorom vytvára priestor na vloženie kontajnera, do ktorého možno aspoň čiastočne vložit viacero rovnakých kontajnerov a dopravovat ich v zloženom stave. Kontajner môže zahŕňat pár bočníc, ktoré sú vo vzpriamenom stave kontajnera vo všeobecnosti rovnobežné, a pár čiel. ktoré sú vo vzpriamenom stave kontajnera rovnobežné a vo všeobecnosti...

Prenosný transportný alebo skladovací kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11655

Dátum: 15.01.2009

Autor: Stegherr Franz

MPK: B65D 21/02

Značky: prenosný, transportný, skladovací, kontajner

Text:

...ktorá môže na zablokovanie na sebe položených kontajnerov zaskočiť dokomplementámej blokovacej drážky na druhom kontajneri. Blokovacia západka je vyhotovenátak, že táto pri položení homého kontajnera na pod ním sa nachádzajúci kontajner sa po prekonaní pružnej sily upínacieho elementu pomocou kónickej stykovej plochy adekvátne mechanizmu zámku dverí zatlačí späť, a pri dosiahnutí konečnej stohovacej polohy automaticky zaskočí do...

Miska držiaka dávky a kontajner pre dávku pre kávovary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17249

Dátum: 13.06.2007

Autor: Flores Arnaiz Guillermo

MPK: B65D 85/804, A47J 31/043, A47J 31/44...

Značky: kontajner, držiaka, dávky, kávovary, miska, dávku

Text:

...oddeľujúca zóna medzi valcovou časťou a zrezanou kužeľovitou časťou misky, vzhľadom k tomu, že táto neexistuje, a za druhé, pretože mletá káva nie je pridaná volne do zodpovedajúceho držiaka vymedzenom v miske, ale je namiesto toho pridaná zabalená do obalov zfiltračného papiera, ktorý si spolu s vlastným obsahom zachováva diskoidný tvar o priemere, ktorý zodpovedá držiaku v miske a so zakrivením na svojej hrane, ktorá sa zase zhoduje s tým,...

Aerosólový kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13214

Dátum: 11.09.2006

Autori: Braakhekke Marcel, Spelmans Luc Bart, Dumon Annick Albertine Alfons, Clauwaert Werner Marie Camiel

MPK: B65D 83/14, B65D 83/16

Značky: kontajner, aerosolový

Text:

...peny, ozdobné potravinové prvky alebo dalšie potravinové výrobky.0013 Empiricky bolo odskúšané, že aerosól podľa predloženého vynálezu poskytuje značné zlepšenie tvarovania pripravovaného potravinového výrobku, V priebehu sprejovania potravinového výrobku. Bez snahy o teoretizovanie je možné ponúknuť vysvetlenie, že rozšírením priestoru spracovania potravinového výrobku je možné poskytnúť lepšie ovládateľný výpust potravinového výrobku,...

Aerosólový kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11838

Dátum: 11.09.2006

Autori: Dumon Annick Albertine Alfons, Braakhekke Marcel, Spelmans Luc Bart, Clauwaert Werner Marie Camiel

MPK: B65D 83/14, B65D 83/16

Značky: kontajner, aerosolový

Text:

...obsahuje ostré vonkajšie hrany a priechodové žliabky, ktoré boli do potravinového výrobku vytlačené jednotlivými tvarovacími výstupkami výpustnej hlavice potravinového výrobku.0014 V ďalšej realizácii zahrnuje potravinový výrobok smotanu. smotana môže byť napríklad hlavnou ingredienciou potravinového výrobku. Ďalšími potravinovými výrobkami, na ktoré možno aplikovať vynález, môžu byť napríklad dezerty, šľahané peny,ozdobné potravinové prvky...

Aerosólový kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8192

Dátum: 11.09.2006

Autori: Spelmans Luc Bart, Braakhekke Marcel, Dumon Annick Albertine Alfons, Clauwaert Werner Marie Camiel

MPK: A47J 43/12, B65D 83/14, B65D 83/16...

Značky: aerosolový, kontajner

Text:

...aplikovať vynález, môžu byť napríklad dezerty, Šľahanépeny, ozdobné potravinové prvky alebo dalšie potravinové výrobky.0011 Empiricky bolo odskúšané, že aerosól podľa predloženého vynálezu poskytuje značné zlepšenie na tvarovanie pripravovaného potravinového výrobku, počas rozprašovania potravinového výrobku. Bez snahy o teoretizovanie možno ponúknuť vysvetlenie,že rozšírením priestoru spracovania potravinového výrobku možno poskytnúť...

Transportný kontajner so zlepšenými ventilačnými vlastnosťami pre kvetiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7280

Dátum: 01.09.2006

Autori: Niekolaas Simon Eduard, De Pagter Janus Adriaan Willem, Bruijns Jeroen Johan

MPK: B65D 85/50, B65D 21/032, B65D 5/00...

Značky: kontajner, kvetiny, vlastnosťami, transportný, zlepšenými, ventilačnými

Text:

...nosiči. Vybratía v stenách a dodatočné vybratia v nosiči splývajú v jedno ďalšiepároch tak, že ventilácia môže byť dokonca ďalej zlepšená. Dodatočné vybratia môžu byť vymedzene ustupujúcou sekciou nosiča. V tomto prípade môženosná podpora vystupovať medzi okrajom a ustupujúcou sekciou.0010 Vzhľadom na pevnosť kontajnerov môže byť ďalej zaistené, aby každý okraj vystupoval medzi dvomi rohmi nosnej časti a končil V odstupe od oboch rohov, čím...

Prepravný kontajner s nákladom a spôsob ukladania nákladu do prepravného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14681

Dátum: 27.07.2006

Autor: Strang Robert William Alistair

MPK: B66F 19/00, B66F 9/19, B65D 90/00...

Značky: nákladom, nákladu, ukladania, spôsob, kontajnera, prepravného, kontajner, prepravný

Text:

...polohách vkontajneri tak, že sústava, zahŕňajúca cievky a dištančné prvky, je tesne uložená medzi čelnými stenami kontajnera a dotýka sa vnútorných plôch kontajnera, aby saVýhodne je každý tvarovaný blok, blok expandovaného penového polystyrénu.Počas pohybu nákladného kontajnera sú zotrvačné sily, pôsobiace na predmety nákladu v dôsledku pohybu nákladného kontajnera, prenášané tvarovanými blokmi na konštruk ciu nákladného kontajnera.V...

Kontajner naplnený tekutým koncentrátom na prípravu dialyzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10483

Dátum: 02.06.2006

Autori: Lengrand Pascal, Dumont D'ayot François, Thibault Bertrand, Laffay Philippe, Gastauer Paul, Graf Thomas

MPK: A61M 1/16, B65D 75/00

Značky: koncentrátom, kontajner, dialyzátu, naplnený, přípravu, tekutým

Text:

...pre tekuté koncentrátydialyzátu obsahujú 5 alebo viacej litrov tekutého koncentrátu.(0006) Príprava dialyzátu riedením koncentrátov vodou. priamo počas ošetrovania pacienta môže byť taktiež použitá ako náhrada tekutiny V prípade hemofiltrácie alebo hemofiltračnýmošetrenim. Dnes mnoho prístrojov na ošetrovanie, taktiežzabezpečených pre takéto on-line náhradné režimy, má zanásledok vyšší nárok na tekutinové koncentráty.(0007) Až doteraz sa...

Kontajner, najmä skladovací, stohovací a prepravný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5939

Dátum: 26.05.2006

Autor: Schäfer Gerhard

MPK: B65D 13/00, B65D 43/16

Značky: kontajner, prepravný, stohovací, skladovací, najmä

Text:

...vybraním.Problém šikmo sa stavajúcich polovic veka tu vôbec nenastáva.0007 Vynález je teda založený na úlohe, poskytnúť kontajner vyššie uvedeného druhu bez opisaných nevýhod, to znamená tak ujednodielneho,ako aj u dvojdielneho veka zabrániť uvoľneniu západkového spojenia a takzabrániť prelomeniu veka, ktoré by sa malo zatvárat stále rovnako ľahko.0008 Táto úloha je podľa vynálezu riešená tým, že sú vytvorené prídavné západkové...

Kontajner pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3996

Dátum: 21.04.2006

Autor: Heyse Francis

MPK: B60P 1/04, B65D 88/00

Značky: kontajner, vozidlo

Text:

...tej druhej.0011 Vo zvlášť výhodnom spôsobe je spodná doska medzi spomenutou prvou prírubou a druhou prírubou každej základnej rozpery. Tá prvá príruba zároveň podľa možnosti siaha do menšejvzdialenosti od príslušného boku spodnej dosky ako tá druhá0012 Podľa zvláštneho uskutočnenia kontajnera v súlade s týmtovynálezom, dve stojace bočné dosky siahajú medzi prednú stranua zadnú stranu kontajnera, čím sú obe pripevnené k jednej zo základných...

Kontajner so sklopným vekom s prídavnými integrálnymi panelmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7712

Dátum: 20.03.2006

Autori: Chatelain Lucas, Weiss Jacques

MPK: B65D 5/00, B65D 85/00

Značky: vekom, integrálnymi, kontajner, sklopným, přídavnými, panelmi

Text:

...polohy do druhej polohy, v ktorej je zavesený von zvyšnou časťou0010 Pri používaní kontajnera, potom, čo sa sklopi prvý panel pozdĺž prvej sklopnej linky z východiskovej polohy do polohy druhej, čo odkryje druhý panel, môže spotrebiteľ sklopiť druhý panel pozdĺž druhej sklopnej linky do druhej polohy, V ktorej je druhý panel zavesený von zvyšnou časťou kontajnera.0011 Pohybom druhého panela z východiskovej polohy do polohy druhej,...

Vratný plastický kontajner vybavený nálepkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284963

Dátum: 24.02.2006

Autori: Blom Patrick Johannes, Wilkens Daniel Nathaniel, Rosens Erwin Anton, Brandt Thomas Lynn

MPK: B65D 25/20, B65C 9/08

Značky: nálepkou, vybavený, vratný, kontajner, plastický

Zhrnutie / Anotácia:

Vratný plastický kontajner je vybavený nálepkou na aspoň jednom povrchu, pričom nálepka je z tlačiarenskej farby a je odstrániteľná z povrchu bez jeho porušenia a je priľnutá k aspoň jednému povrchu vrstvou aktivovateľného adhezíva. Pri spôsobe aplikovania nálepky na polymérový povrch sa zaistí povrch výhodne pohybujúci sa rovnakou rýchlosťou, dodá sa obrátene tlačená nálepka, skladajúca sa z aspoň jednej vrstvy farby a z vrstvy aktivovateľného...

Kontajner na prepravu sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4813

Dátum: 09.02.2006

Autori: Grentner Bernhard, Wanek-pusset Peter

MPK: B61D 9/00, B65D 88/00, B66F 9/18...

Značky: sypkých, kontajner, prepravu, materiálov

Text:

...je vyprázdniteľný najmä otáčaním alebo vyklápaním, je použiteľný prednostne vnákladnej železničnej doprave a má byť vyhotovený tak, aby pri dodržaní normalizovaných maximálnych rozmerov poskytoval optimalizovaný, vyšší ložnýStanovená úloha je podľa vynálezu vyriešená tým, že prierezový obrys kontajnera vnajhornejšej a najspodnejšej oblasti úplne alebo aspoň vmaximálnej miere zodpovedá prierezu a rozmerom normalizovaných kontajnerov...

Kontajner obsahujúci debnu namontovanú na palete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14770

Dátum: 09.02.2006

Autor: Blasco Robert

MPK: B65D 19/20

Značky: debnu, kontajner, obsahujúci, namontovanú, paletě

Text:

...Okrem toho, keď tieto klapky zakrývajú dno, tak zaistujú tesnosť.0012 Podľa jedného ďalšieho znaku zmienené druhé panely obsahujú vertikálnu skladovú líniu, ktorá umožňuje tento pás položiť na plocho.0013 Podľa jedného zvláštneho príkladu uskutočnenia tohto vynálezu zaisťovacie dosky obsahujú tuhý materiál. Tento materiál je tuhší, ako vlnitá lepenka. Môže isť výhodne o dosku zo stlačených drevených vlákien spojených živicou a spojených...

Skladovací, transportný, stohovací a vychystávací kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5238

Dátum: 07.11.2005

Autor: Schäfer Gerhard

MPK: B65D 21/032, B65D 25/00, B65D 21/02...

Značky: vychystávací, skladovací, kontajner, transportný, stohovací

Text:

...so vzájomne predsadenými plochami, poskytuje traverzovitý, prip. vrúbkovítý profil, ktorý dosahuje dostatočnú tuhost proti vybočeniu stien pri utláčacom tlaku, prípadne zaťažení. Aby sa však získal maximálny otvor pre plnenie a vyprázdňovanie, táto statická zostava ako celok sa opät ruší anemôže v prípade zaťaženia splniť požiadavky.0008 Kontajnery musia byt okrem iného schopné pojat taktiež velkoobjemový uložený materiál...

Prepravný kontajner, najmä stavebnicovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4259

Dátum: 08.09.2005

Autor: Melecký Robert

MPK: B65D 19/20

Značky: konštrukcie, stavebnicovej, najmä, prepravný, kontajner

Text:

...kontajner V základnom uskutočnení podľa obr. l a obr. 2 je zložený z dna 1, veka 2, čelnej obvodovej steny 3, zadnej obvodovej steny 4 a dvoch bočných obvodových stien 5, ktorých základom je plochá sendvičová doska 6. Sendvičová doska 6 je tvorená krycími vrstvami 61,61, tvoriacimi v podstate plášť, vo vnútri ktorého je vložená výplň 62, napríklad vo forme voštínovej dosky n - bokého typu, kde okrem šesťbokej štruktúry znázomenej na obr....

Kontajner na sypký materiál obsahujúci unášajúce zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9680

Dátum: 19.08.2005

Autor: Martens Christoph

MPK: B65G 25/06

Značky: unášajúce, zariadenie, kontajner, materiál, sypký, obsahujúci

Text:

...dopravníka. Toto spôsobuje problémy nielen V pripade trávnej siláže, ale aj pri ľahkých sypkých materiáloch. Sypký materiál, ktorý už raz doľahne na závitovku,sa už nedá pomocou posuvneho dna odtiahnuť späť. Tiež nie je možné rýchlo zabrániť preťaženiu závitovkového dopravníka, ale prichádza najskôr k výpadku zariadenia a sypký materiál sa musí iným spôsobom odstrániť zo závitovkového dopravníka. Stručne povedané, nevýhoda pri stave...

Spôsob zlepšenia ochrany membrány a potlačenia hemolýzy počas skladovania trombocytov a ich dôslednej sterilizácie a uzavretý kontajner s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284688

Dátum: 03.08.2005

Autor: Dottori Secondo

MPK: A01N 1/02, A61L 2/00

Značky: potlačenia, sterilizácie, obsahom, skladovania, hemolýzy, počas, zlepšenia, membrány, uzavretý, trombocytov, spôsob, dôslednej, kontajner, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob zlepšenia ochrany membrány a potlačenia hemolýzy počas skladovania koncentrovaných trombocytov, v ktorom sa koncentrované trombocyty suspendujú v podpornom roztoku, ktorý obsahuje karnitínový produkt vybratý zo skupiny obsahujúcej L-karnitín, alkanoyl L-karnitíny alebo ich farmaceuticky prijateľné soli a ich zmesi, v množstve účinnom na zlepšenie schopnosti koncentrovaných trombocytov ochrániť membránu trombocytov, čím sa...