Patenty so značkou «konštrukčné»

Obvodové a konštrukčné riešenie trakčného vozidlového transformátora pre elektrické rušne

Načítavanie...

Číslo patentu: 288212

Dátum: 07.07.2014

Autori: Buday Jozef, Kuchta Jozef

MPK: B60L 5/19, H01F 27/24, H01F 27/30...

Značky: elektrické, riešenie, obvodové, konštrukčné, vozidlového, trakčného, rušne, transformátora

Zhrnutie / Anotácia:

Obvodové a konštrukčné riešenie trakčného vozidlového transformátora pre elektrické rušne, kde trakčný vozidlový transformátor (110), umiestnený v nádobe (170), obsahuje vlastné vyhotovenie magnetického obvodu (120), je vybavený vstupným vinutím (130), motorovými vinutiami (140, 141) a terciálnym vinutím (160), kde rozloženie a usporiadanie vinutí transformátora (110) je na oboch stĺpoch (126, 127) magnetického obvodu (120) ako striedavé...

Obvodové a konštrukčné riešenie trakčného vozidlového transformátora elektrických rušňov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6037

Dátum: 02.03.2012

Autori: Buday Jozef, Kuchta Jozef

MPK: H01F 27/24, B60L 5/19

Značky: konštrukčné, riešenie, elektrických, transformátora, rušňov, trakčného, obvodové, vozidlového

Text:

...umiestnené na koncoch jadra. Pozdlžna os transformátoraje rovnobežná s pozdlžnou osou rušňa a pozdĺžnou osou bloku tlmiviek, čo umožňuje umiestniť V pôvodných rozmeroch rámu rušňa vozidlový transformátor s vyšším výkonom.Projektovaný Výstupný výkon vozidlového transformátora, veľkosť napätí motorových skupín a z toho vyplývajúce prúdy výstupných vinutí na jednej strane a požiadavka na obmedzenú celkovú hmotnost vozidlového transformátora...

Konštrukčné prvky z gumobetónu pre protihlukové aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5982

Dátum: 04.01.2012

Autori: Lumnitzer Ervin, Ochocová Renáta, Badida Miroslav, Mátel František

MPK: E04B 1/82, E01F 8/00

Značky: konštrukčné, protihlukové, prvky, gumobetónu, aplikácie

Text:

...priestoroch, v prevádzkach s rizikom vzniku požiaru. Navyše tieto tvárnice nie sú samonosne a musia sa upevňovať do vhodného nosného rámu.Nevýhody doteraj šíeho riešenia najmä horľavosť odstraňuje predmet úžitkového vzoru. Gumová drvina,napr. z recyklovaných autoplášťov, sa piimieša do betónovej zmesi, kde nahradí časť používaného štrku,resp. piesku. Po vytvrdení zmesi betónu a gumovej drviny v príslušnej forme sa môže výrobok - konštrukčný...

Zapojenie sieťového vypínača s reguláciou osvetlenia a jeho konštrukčné usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5840

Dátum: 04.10.2011

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H04B 3/54, H02J 13/00

Značky: sieťového, osvetlenia, reguláciou, zapojenie, vypínača, usporiadanie, konštrukčné

Text:

...polvlny a blok í skratovacieho rozpájača pre modulátor zápornej polvlny je pripojený paralelne k bloku 3 amplitúdového modulátora zápornej polovlny.Zapojenie sieťového vypínača s reguláciou osvetlenia a jeho konštrukčné usporiadanie znázornené na obr. 6 pozostáva z bloku § amplitúdového modulátora kladnej a zápomej polvlny, bloku 2 skratovacieho rozpájača pre modulátor kladnej polvlny, bloku m skratovacieho rozpájača pre modulátor zápomej...

Konštrukčné usporiadanie zdroja energie na nabíjanie mobilných telefónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5613

Dátum: 07.12.2010

Autor: Dobi József

MPK: H02J 7/00

Značky: zdroja, mobilných, telefónov, konštrukčné, energie, nabíjanie, usporiadanie

Text:

...jednotky môže byť naprogramovanie jednotky pomocou elektronických tlačidiel zadaním bezpečnostného kódu.Konštrukčná prevedenie ďalej umožňuje výhodné pripojenie elektronického nosiča dát, napr. PC, DVD prehrávač atď., ako aj premietacie zariadenie na prenos obrazových dát na plochu a/alebo ďalšie elektronické zariadenie.V prípade ďalšieho prevedenia, plocha vhodná na zobrazenie informácií je riešená pomocou elektronickej zobrazovacej...

Konštrukčné osadenie stien drevostavby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5478

Dátum: 07.06.2010

Autor: Jelšík Miroslav

MPK: E04B 2/56, E04B 1/26, E04B 2/70...

Značky: osadenie, stien, drevostavby, konštrukčné

Text:

...pričom čelné spoje dvojíc susednýchdrevených hranolkov sú voči sebe posunuté o 20 až 80 dĺžky použitého dreveného hranolka. Veľkou nevýhodou je však dlhá doba výroby a vysoká cena takto vyrobených zrubových panelov a drevostavieb.Ďalej je známe i konštrukčné osadenie stien drevostavby podľa patentu US 3 466 821, kde sú steny drevostavby v rohových Zámkoch axiálne upevnené oceľovou kotvou, ktorá je zakrytovaná z vonkajšej strany...

Konštrukčné usporiadanie rotačného dvojtaktného motora s excentricky umiestneným elipsovým piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5228

Dátum: 07.09.2009

Autori: Dobrodenka Anton, Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel

MPK: F02B 53/00

Značky: konštrukčné, motora, excentrický, rotačného, piestom, dvojtaktného, umiestneným, elipsovým, usporiadanie

Text:

...taktiež vo vyvážení pohyblivých častí s ohľadom na vibrácie.Preto vznikla požiadavka na konštrukciu motora s lepšími technickými parametrami, ktorý by bol jednoduchej konštrukcie s minimálnym počtom súčiastok, a najmä s vyššou tesnosťou statora so súčasťami rotora. Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisované technické riešenie v úžitkovom vzore.Vyššie uvedené nedostatky sú odstraňované konštrukčným usporiadaním rotačnćho dvojtaktného...

Pripojovací profil na ostenie pre konštrukčné diely hraničiace s omietkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14782

Dátum: 18.02.2009

Autori: Mick Stefan, Kassmannhuber Peter

MPK: E06B 1/62, E04G 21/30, E04F 13/06...

Značky: hraničiace, konštrukčné, připojovací, omietkou, diely, ostenie, profil

Text:

...Lepiaca sila medzi tesniacou páskou atesniacim ramenom musí byť vkaždom prípade dostatočne veľká, aby sa počas skladovania a montáže pripojovacieho profilu na ostenie postarala o to, že expandujúci penový0010 Podľa uprednostneného realizačnćho variantu vynálezu sa predpokladá, že pripojovací profil na ostenie je vytvorený dvojdielne a na tesniacom ramene vykazuje priečku v omietke upevniteľnú pomocou západkového spojenia, pričom západkové...

Oceľ pre vysoko pevné konštrukčné prvky z pásov, plechov alebo rúrok s výbornou tvárnosťou a mimoriadnou spôsobilosťou pre vysokoteplotné spôsoby nanášania povlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10105

Dátum: 05.11.2008

Autori: Schöttler Joachim, Flaxa Volker

MPK: C22C 38/02, C22C 38/04

Značky: plechov, pásov, mimoriadnou, pevně, rúrok, vysokoteplotné, tvárnosťou, nanášania, oceľ, povlakov, vysoko, výbornou, konštrukčné, prvky, spôsobilosťou, spôsoby

Text:

...a intenziñkovane.0010 Ďalší problém môže nastať u vysoko pevných ocelí tým, že je pri zahriatí nad A 53 značne zvýšená rozpustnosť pre vodík. Pri zrýchlenom ochladzovaní zostáva potom vodík v štruktúre materiálu a môže dôjsť v0011 Z tohto dôvodu sú žiadané ocele, ktoré tiež pri pomalom0012 U týchto ocelí môže vzniknúť ďalší problém vtedy, keď je výstup vodíka z materiálu potlačený tesnou ochrannou vrstvou, ako je napr. email. Ked k...

Podávacie zariadenie pre pásové konštrukčné diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16376

Dátum: 07.05.2008

Autor: Hanke Andreas

MPK: B65G 21/14, B29D 30/44, B65G 13/12...

Značky: pásové, podávacie, konštrukčné, diely, zariadenie

Text:

...prepravovať aj nerozdelené pásovékonštrukčné diely ku konfekčnému bubnu bez nežiaduceho plastického zdeformovaniaza nepoužitia nákladnej regulácie.Úloha bola vyriešená podľa nároku 1 tým, že podávacíe zariadenie vykazuje podpornú dráhu, ktorá sa môže pri Vysunutí servisera vsunúť do štrbiny medzi prvým dopravným zariadením a serviserom a pri spätnom zasunutí servisera sa môže vytiahnuť zo štrbiny medzi prvým dopravným zariadením a...

Centrovacie zariadenie pre ploché konštrukčné prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285941

Dátum: 17.10.2007

Autori: Weiss Oliver, Hoyer Alois, Hagenmeyer Cord

MPK: B29C 44/34, B29C 45/14, B29C 33/12...

Značky: konštrukčné, prvky, centrovacie, zariadenie, ploché

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa centrovacie zariadenie pre ploché konštrukčné prvky, najmä sklenené tabule (3), ktoré sú aspoň na bočných okrajoch vybavené rámom (4) z plastu vytvoreným vstrekovaním/vypenením alebo zapuzdrením. Centrovacie zariadenie (16) je tvorené pružinami (18, 19) s rovnakou konštantnou pružnosťou, ktoré sú vzhľadom na konštrukčný prvok, najmä sklenenú tabuľu (3), usporiadané navzájom protiľahlo a dotýkajú sa ho.

Konštrukčné usporiadanie rotačného motora s excentricky umiestneným trojuholníkovým piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4481

Dátum: 01.06.2006

Autor: Dobrodenka Pavel

MPK: F02B 53/00

Značky: piestom, excentrický, usporiadanie, rotačného, motora, konštrukčné, umiestneným, trojuholníkovým

Text:

...plnenia a výfuku komory rotačného motora je výhodné, ak výfukové a plniace kanály vyúsťujú do trojuholníkového príerezu. Pritom je obzvlášť výhodné, ak kolmice vedené na prepony trojuholníkových prierezov výfukových a plniacich kanálov sú odklonené od dlhšej osi komory statora o t 20 až 60 ° výhodne o l 45 °.Výhody motora podľa technického riešenia sa prejavia najmä v tom, že po zvládnutí a bežnom používaní technológie priameho...

Konštrukčné usporiadanie čerpadla alebo kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4213

Dátum: 01.07.2005

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel

MPK: F04C 5/00

Značky: usporiadanie, kompresora, čerpadla, konštrukčné

Text:

...na začiatku kompresie, kedy sa objem pracovného priestoru zmenšuje. Obr. 3 znázorňuje kinematické usporiadanie ďalej pootočeného segmentu s elipsovým prierezom a výkyvnej kulisy pri výfuku alebo pri výtlaku, kedy vzniká najmenší objem pracovného priestoru. Na obr. 4 je znázornené kinematické usporiadanie otočne uloženého segmentu s elipsovým prierezom a výkyvnej kulisy na začiatku satia. Na obr. 5 sú schematicky znázomené možne konštrukčné...

Konštrukčné usporiadanie čerpadla alebo kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4212

Dátum: 01.07.2005

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel

MPK: F04C 5/00

Značky: konštrukčné, kompresora, usporiadanie, čerpadla

Text:

...nárys na konštrukčné usporiadanie otočne uložených štyroch segmentov s elipsovým prierezom pri výtlaku pracowiého média. Na obr. 5 je schematicky znázomené usporiadanie kompresora alebo čerpadla v bočnom pohľade s vyznačením sacích a výtlakových ventilov. Na obr. 6 sú schematicky znázomené možné konštrukčné usporiadania pružinových, pneumatických alebo hydraulických dotláčacích mechanizmov. Na obr. 7 je znázomené pripojenie stredových...

Spôsob prípravy povrchov uhlíkovými vláknami vystužených plastov na ďalšie spracovanie na nosné konštrukčné diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8141

Dátum: 05.11.2003

Autor: Oellerich Jörn

MPK: B05D 3/12, B05D 7/02, B24C 1/06...

Značky: spracovanie, diely, přípravy, vystužených, spôsob, povrchov, plastov, vláknami, uhlíkovými, konštrukčné, nosné

Text:

...veľkostí zrna medzi O a 90 m, najmä medzi 17 a 62 m.0013 Výhodne rovnomerný pracovný výsledok sa dá dosiahnuť tým, že sa tryskaci prostriedok nanesie pomocou nizkotlakového prúdu, výhodne z tlakového kotla s menej než 2,5 bar. na povrch, ktorý sa má opracovať.0014 Tomu istému účelu slúži opatrenie, že sa tryskací prostriedok nanáša na povrch, ktorý sa má opracovať, pomocou vírivej dýzy. Obiehajúci prúd vírivej dýzy zabraňuje tvorbe...

Konštrukčné jadro trojrozmerného betonárskeho výstužného roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2262

Dátum: 10.09.1999

Autor: Čeřovský Jaromil

MPK: E04C 5/06

Značky: trojrozměrného, konštrukčné, výstužného, roštů, jádro, betonárskeho

Text:

...sú nevhodné tak pre hromadnú výrobu, ako aj pre všeobecnéstatický kompletných priestorových trojrozmerných roštova/alebo aspoň ich samonosných nekompletných častí, t.j. ichkonštrukčných jadier, doteraz bránili nasledujúce prekážkya) všeobecne overená platná jednotná a prakticky použitelná statická výpočtová metóda navrhovania vhodných typov kompletných priestorových trojrozmerných roštov doteraz neexistovala, b) nemožnosť stanovenia...

Konštrukčné riešenie špeciálnych rotorov nakrátko s ventilačnými lopatkami asynchrónnych elektromotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 686

Dátum: 07.12.1994

Autori: Sutoris Jozef, Slanina Július, Friga Tibor

MPK: H02K 7/14, H02K 9/06

Značky: elektromotorov, špeciálnych, riešenie, rotorov, konštrukčné, lopatkami, nakrátko, ventilačnými, asynchrónnych

Text:

...lopatiek na skratové kruhy. Vplyvom použitia fixačných tyčí a kruhov dochádza k vytvoreniu paralelnejrotorovej klietky s kladným vplyvom na elektrické parametre rotora.Zvýšená spotreba materiálu na odliatie fimačných tyčí a kruhov je vykompenzovaná absenciou montaže dodatočných ventilátorov.V prípade rotorov so skratovými kruhmi väčšieho prierezu a užšími ventilačnými lopatkami je možné upevniť lopatky lenpomocou sekundárneho...

Žíhacia soľná zmes pre ohrev pred kalením, predohrev a žíhanie najmä pre konštrukčné ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: U 610

Dátum: 05.10.1994

Autori: Hric Juraj, Augustín Peter, Hrádela Stanislav

MPK: C21D 9/22

Značky: soľná, žíhanie, ohrev, kalením, ocele, predohrev, žíhacia, konštrukčné, najmä

Text:

...soľná zmes pre ohrev pred kalením, predohrev a žíhanie, najmä pre konštrukčné ocele, pre teplotný interval ohrevu od 680 do 950 °C, obsahujúca chlorid sodný, chlorid draselný podľa tohto technického riešenia. Podstata tohto technického riešenia spočíva v tom, že obsahuje 30 až 40 hmotnostných chloridu sodného,30 až 50 hmotnostných chloridu draselného a 20 až 30 hmotnostných chloridu vápenatého.Žíhacia soľná zmes podľa tohto technického...

Vápenokřemičitý bezazbestový konstrukčně izolační prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266097

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lejsek Lubomír, Rovnaník Eduard, Hronský Ján, Franc Vladimír, Jusko František

MPK: C04B 35/80, B28B 1/52

Značky: izolační, vápenokřemičitý, bezazbestový, konštrukčné, prvek

Text:

...složek, se u vápenokřemičitých prvků bez obsahu azbestu, připravovaných technologií filtračního liscvání s předreagováním, odstraní sklon k tvorbě trhlin. Kombínací expandovaného perlitu s přísadou úletového oxidu křemičitého, jímž se rozumí produkt odpadající při výrobě krystalického křemíku anebo jeho slitin, je možno dle potřeby regulovat objemovou hmotnost a tepelné-technické vlastnosti výsledného výrobku. vápenokřemičitá...

Kotol, konštrukčne prevedený jako výmenník tepla typu rúra v rúre

Načítavanie...

Číslo patentu: 254658

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kicko Ján

MPK: F22B 9/16, F28D 7/10

Značky: rúra, tepla, výmenník, konštrukčné, rúre, prevedený, kotol

Text:

...je svojou hornou stranou a obidvoma bločnými stranami vsadená vo výmur-olvke pece. Horná hlava je svojou dolnou stranou a obidvoma bočnými stranami vsadená vo výmurovke pece. Na hornej strane hornej hlavy je umiestnena prepážka, ktorej šírka je rovnaká alko šírka pece.Na hornej strane prepážky je umiestnená regulačná klapka, upevnená otočne okolo osi, prechádzajúcej hornou hranou prepážky.Výhodou kotla podľa Vynálezu je,sa dosiahne vyššia...

Konštrukčne izolačný stavebný materiál na báze dreva a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240550

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kovalenok Vladimir Arsenivie, Šipilenko Ivan Petrovie, Selskij Sergej Vadimovie

MPK: B32B 21/02, B32B 19/02

Značky: materiál, výroby, izolačný, spôsob, stavebný, báze, konštrukčné, dřeva

Text:

...stavby proti vlhkosti. Surovinova zmesobsahuje pevné, lignocelulózové, nehorlavé, izolačné, minerálne zložky spájané -lepidlom, ktoré zaručujú uvoľňovanie nanajvýš prípustné alebo nijaké množstvo hygienicky závadných zložiek s prísadou hydrofobizačných, prípadne dalších impregnačných látok, predstavuje vyšší účinok oproti doposial známym podobným materiálom. Takto vyrobené dosky sú odolné voči ohňu,hubám, hmyzu a pod. Novost vynálezu...

Zařízení pro určení konstrukčně technologického parametru stupně odolnosti elektrických časovaných rozbušek při účinku šíření rázových vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 247509

Dátum: 15.01.1987

Autori: Čunek Richard, Šebela Bedřich, Štěpán Ludvík, Koňařík Jaroslav, Krejčí František

MPK: F42D 5/00

Značky: parametrů, síření, rázových, technologického, určení, rozbušek, časovaných, stupně, konštrukčné, účinků, elektrických, odolností, zařízení

Text:

...systém 3a detonační systém lg. Zkoumaná elektrická časovaná rozbuška ł a zdroj rázové vlny 3 s 1 nžikovou funkcí, který je tvořen elektrickou rozhuškou s měděnou dutinkou a průměru 6,9 Í 0,05 mms hmotností primární náplně 0,04 g azidu olovnatého a jako sekundární náplně 0,64 g směsi 90 pentitu a 10 trinitrotoluenu, vše zhutněno tlakem 46 Ž 1,5 MPa, jsou umístěny v jedné ose dna 3 a 4 a osově mezi ně je vložen ocelový vá 1 eček§ o...

Konštrukčné dosky s orientovateĺnými mechanickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 224551

Dátum: 01.10.1984

Autor: Nagy Vojtech

Značky: mechanickými, konštrukčné, vlastnosťami, dosky, orientovateĺnými

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukčné dosky s orientovateľnými mechanickými vlastnosťami pri zníženej objemovej hmotnosti, vyznačujúce sa tým, že pozostávajú z tenkých profilovaných dosák, vyrobených na báze aglomerácie prirodzeného, doskového, listového a podobného materiálu, ktoré sú navzájom zlepené z jednej alebo viacerých vrstiev s jednosmernou pozdĺžnou orientáciou s/bez oplášťovania rovinnými materiálmi aglomerovanej, preglejovanej, syntetickej alebo inej výroby.

Konštrukčné dosky so zníženou hmotnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224152

Dátum: 01.07.1984

Autor: Nagy Vojtech

Značky: zníženou, hmotnosťou, konštrukčné, dosky

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukčné dosky so zníženou hmotnosťou z menej hodnotných sortimentov dreva a iných lignocelulózových materiálov, vyznačujúce sa tým, že pozostávajú z plástov priečne narezaných zo zlepených profilovaných dosák, orientovaných kolmo na rovinu povrchu krycieho materiálu.