Patenty so značkou «konštrukčná»

Konštrukčná zostava prvkov protipovodňových mobilných modulárnych zábran

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6835

Dátum: 02.07.2014

Autori: Biath Peter, Frkáň Július, Ondruška Juraj, Prikkel Karol, Čačko Viliam, Šooš Ĺubomír

MPK: E02B 3/14

Značky: protipovodňových, zábran, konštrukčná, zostava, prvkov, mobilných, modulárnych

Text:

...spojovacie prvky, má výhodu, že je možné ho osádzať aj na stenové bloky iných výrobcov, prípadne stenové bloky ziného materiálu, alebo v inom ale vhodnom tvare. Existujú ešte aj iné spôsoby spájania. Do sústavy stenových modulov je možné inštalovať aj pevné rohové spojovacie prvky požadovaného tvaru a veľkosti. Pevný rohový spojovací prvok má lichobemikový alebo trojuholníkový tvar a na bokoch je vybavený príchytmi. Je možné použiť aj rohový...

Konštrukčná zostava vzduchovej časti piestového preplňovaného motora pre automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6443

Dátum: 03.06.2013

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Anton, Dobrodenka Pavel

MPK: F02B 21/00

Značky: automobily, konštrukčná, piestového, zostava, částí, motora, vzduchovej, přeplňovaného

Text:

...riešenia bude bližšie objasnená na výkresoch, kde obr. l znázorňuje základnú zostavu, kde dutiny karosérie vytvárajú zásobník tlakového vzduchu. Na obr. 2 je znázomené variantné usporiadanie, kde k dutinám karosérie vytvárajúcich zásobník tlakového vzduchu je paralelne pripojený klasický chladič.Jednotlivé uskutočnenia konštrukčnej zostavy vzduchovej časti piestového preplňovaného motora podľa technického riešenia sú predstavované na...

Konštrukčná sústava na výstavbu objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6139

Dátum: 03.05.2012

Autor: John Petr

MPK: E04B 1/30, E02D 27/02, E04B 1/04...

Značky: konštrukčná, sústava, výstavbu, objektov

Text:

...prvkov a tiež je možné realizovať aj podkrovnú nadstavbu.Každé opísané i ďalšie uskutočnenie konštrukčnej sústavy podľa technického riešenia rieši rýchly, ucelený, technologicky neprerušený proces výstavby nosnej konštrukcie od základu po stropnú resp. strešnú konštrukciu s minimalizáciou mokrých procesov, bez ohraničenia klimatickými podmienkami pri výstavbe, s maximálnou šetmosťou k stavebnému pozemku pod stavbou a prispieva k...

Predná konštrukčná sada motorového vozidla a predĺženie na spojenie s pomocným rámom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15517

Dátum: 21.04.2011

Autori: Buron Marie-pierre, Gonin Vincent, Dufee Julien, Droz Bartholet Laurent

MPK: B62D 21/15, B60R 19/24

Značky: pomocným, predĺženie, rámom, predná, vozidla, motorového, spojenie, konštrukčná

Text:

...Otvor 36 každej dosadacej plochy 17, 18 ústi na jednom konci na vonkajšej strane 34 a na druhom konci na vnútornej strane 32, vo vnútri vybrania 20.0029 Upevňovacie prostriedky 38 každej zdosadacích plôch 17, 18 sú napriklad priechodné otvory určené na priechod upevňovaclch nitov alebo skrutiek.0030 Variant znázornený na Obrázku 3 sa líši od uskutočnenia Obrázku 2 tým, že jediné centrálne vybranie 20 je nahradené vnútornou voštinovou...

Konštrukčná skupina pre zostavenie vykurovacieho telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13502

Dátum: 23.10.2010

Autor: Diethelm Roland

MPK: F24D 3/12, F24D 19/02, F24H 9/12...

Značky: konštrukčná, skupina, vykurovacieho, tělesa, zostavenie

Text:

...dosky plošného elementu.Zvláštnu výhodu uskutočnenia podľa vynálezu je možné vidieť za prvé V priestorovo úspornom vytvorení a za. druhé v možnosti flexibilného reagovania na prípojky vykurovacieho média upravené V mieste pripevnenia, čo zjednodušujepredovšetkým prvú montáž V mieste pripevnenia.V dôsledku vytvorenia podľa vynálezu sú prípojky na strane rúrkového registra pre pripojenie vykurovacieho telesa k systému vykurovacieho média...

Konštrukčná časť motorového vozidla vybavená otvormi na vypúšťanie farby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8854

Dátum: 12.05.2009

Autori: Massoutier Pascal, Viennois Fabien

MPK: B62D 25/24

Značky: vypúšťanie, vozidla, farby, konštrukčná, otvormi, motorového, část, vybavená

Text:

...vjednotlivých polohách upevnenia uzáveru azápadkové zuby obsahujú dva pozdĺžne protiľahlé zuby, schopné centrovať a blokovat uzáver v otvore v smere pozdĺžne osi vjednotlivých polohách upevnenia uzáveru, a dva bočné protiľahlé zuby, 33550/ Hvozidla, schopné centrovat a blokovat uzáver v otvore v smerevpriečnej osi,odlišnej od pozdĺžnej osi, v jednotlivých polohách upevnenia uzáveru. Predmetom tohto vynálezu je takisto postup výroby...

Ľahká konštrukčná doska na výrobu nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9419

Dátum: 01.04.2009

Autor: Berktold Albert

MPK: B32B 3/12, B29D 24/00

Značky: doska, výrobu, konštrukčná, ľahká, nábytku

Text:

...akonapríklad papiera alebo kartónu. Napríklad sa môžu na topoužiť najtenšie doskové materiály alebo aj tenkostenný kov,ako napríklad hliník. Avšak ako stredné vrstvy možno použiť aj ľahké drevené materiály, ako napríklad príslušné drevotrieskové dosky alebo vláknitê dosky, alebo aj masívne drevo s nižšou hustotou, ako je balzové drevo. S príslušnými výrezmi sú na použitie ako ľahká stredná vrstva principiálne možné všetky materiály....

Konštrukčná skupina rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18300

Dátum: 06.08.2008

Autori: Eckert Stefan, Neukirchner Jörg, Tippenhauer Horst, Fischer Markus

MPK: E06B 3/22

Značky: konštrukčná, skupina, rámu

Text:

...výroby nekonečného vlákenného armovania, ako napríklad v spise EP 1 245 775 A 2, ktoré naviac vyžaduje úplné obalenie armovacíchkomponentov nevystuženým plastovým materiálom.Vystuženie vonkajšej steny podľa nároku 2 zlepšuje pevnosť konštrukčnej skupinyrámu ohľadom zaťaženia vetrom.Vystuženie vnútomej steny podľa nároku 3 vystužuje konštrukčnú skupinu rámu voči zvnútra pôsobiacim silám. Výhodne je, keď profilový rám obsahuje súčasne...

Plastová rúrka pre mokré elektrofiltre a konštrukčná sada pre zariadenie na čistenie odpadových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14159

Dátum: 06.07.2006

Autori: Scholze-starke Jörg, Schöbel Michael, Kessler Lutz

MPK: B03C 3/49, B03C 3/51, B03C 3/64...

Značky: čistenie, rúrka, elektrofiltre, zariadenie, mokré, konštrukčná, plastová, odpadových, plynov

Text:

...kvapalín alebo zmesí kvapalín, takže sa dosiahne frakčné čistenie prúdu odpadového plynu - prispôsobené zloženiu odpadového plynu. Takým spôsobom sa uskutoční voľba príslušnej kvapaliny v závislosti od fyzikálne-chemickej reakčnej kinetiky zloženia rôznych molekúl odpadového plynu v prúde odpadového plynu, pričom je pre účinnosť a stupeň odlúčenia v stupni čistenia odpadového plynu rozhodujuca časová pravdepodobnosť zdržania odpadového...

Konštrukčná zostava hriadeľového tesnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13875

Dátum: 20.04.2006

Autori: Hoehle Neil, Orlowski David

MPK: F16J 15/32, F16J 15/447

Značky: tesnenia, konštrukčná, zostava, hriadelového

Text:

...na prevádzkové podmienky,predovšetkým vyosenie otočného hriadela vzhladom k statoru alebo stacionárnemu prvku.0007 Predkladané riešenie ponúka v porovnaní s doterajším stavom techniky vylepšené utesnenie hriadela a vylepšenú funkciu produktového tesnenia. Riešenie konštrukčnej zostavy hriadelového tesnenia, uvedené a nárokované v tomto patente. umožňuje súčasne tesnú alebo malú vôľu chodu medzi tesniacimi prvkami a stacionámym prvkom a...

Konštrukčná sada so zakončovacou lištou a zariadením na jej pripevnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5617

Dátum: 04.04.2006

Autor: Kurz Sebastian

MPK: E04F 19/04

Značky: zakončovacou, zariadením, lištou, pripevnenie, konštrukčná

Text:

...takže ako uhol príklonuk stenovému ramenu postačí už ostrý uhol 5 °, ak je drážka vytvorená dostatočneúzka. Na prítlačnej sile sa priaznivo prejaví dokonca pretiahnutie ohybu o 30 °,pretože zásluhou vytvorenia ohybu a voľného dosadnutia na vnútornú stenu drážkysa úložný palec odpovedajúco napriami a vyrovná.0007 Aby bolo možné zakončovaciu lištu ľahko nasadiť na úložný palec, je výhodné využiť znaky nároku 4. Zahnutý alebo zaoblený koniec...

Konštrukčná montáž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3881

Dátum: 17.11.2005

Autor: Hendriks Marc

MPK: F16B 7/04, F16B 7/00, E04B 1/58...

Značky: montáž, konštrukčná

Text:

...spojovacej časti,takže je možné miernym predimenzovaním ďalej znížiť vzájomnú vôľu.0006 Konkrétne uskutočnenie konštrukčnej montáže podľa predmetného vynálezu má takú vlastnosť, že zo spojovacieho kusa, ktorý obsahuje spoločné kovové jadro, vychádzajú najmenej dve Zásuvné spojovacie časti. Konštrukčný prvok je možné pripojiť na spojovací kus na oboch stranách, čo je v praxi často sa vyskytujúcim želaním. Vynález takto poskytuje nevyhnutnú...

Zariadenie na výrobu tvaroviek a konštrukčná jednotka tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11402

Dátum: 01.04.2005

Autori: Klotzbücher Armin, Schmelcher Roland

MPK: B29C 33/30, B29C 45/26, B29C 33/44...

Značky: výrobu, tvaroviek, jednotka, zariadenie, konštrukčná, zariadenia, tohto

Text:

...zdola - upevniť na korpusový nosič.0013 Tým, že korpusový dielec a vyhadzovacia platňa sa môžu namontovať na rám korpusového nosiča spolu ako konštrukčná jednotka alebo sa z neho môžu demontovať, je umožnené jednoduché a rýchle prestavenie nástroja pre rôzne vyrábané tvarovky. Pokusy ukázali, že konštrukčnú jednotku zmontovanú z korpusového dielca a vyhadzovacej platne je možné demontovať v priebehu jednej hodiny, bez toho aby ju bolo...

Konštrukčná rúrka vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2917

Dátum: 28.10.2004

Autor: Perrin Laurent

MPK: B62D 25/14

Značky: rúrka, konštrukčná, vozidla

Text:

...na týchto stlpikoch prostredníctvom priečnych bočníc 4. Nosník obsahuje na strane vodiča prvú v podstate valcovú rúrku 10 vybavenú upevňovacimi členmi stĺpika riadenia V kabíne vozidla. Nosič na strane spolujazdca obsahuje druhú v podstate valcovú nírku 12 vybavenú napríklad upevňovacímčlenom klimatizačného zariadenia a palubnej dosky kabíny vozidla.ku koncom, ku ktorým sú pripevnené bočnice 4. Rúrka 12 je zasunutá do rúrky 10.Podľa vynálezu,...

Konštrukčná jednotka pre uloženie absorpčných elementov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8161

Dátum: 22.01.2004

Autor: Glasmacher Peter

MPK: H01H 33/58, H02B 13/025

Značky: konštrukčná, absorpčných, elementov, uloženie, jednotka

Text:

...spínacích zariadeni, v ktorých sa dá chodiť, a v ktorých sa nedá chodiť, a stanice, ako i prepažené priestoryVyriešenie tohto úkolu je uvedené v znakoch hlavného nároku.Ďalšie výhodné uskutočnenia sú sformulované v závislýchVýhoda konštrukčnej jednotky spočíva vtom, že nie sú použité žiadne pohyblivé diely, žiadne plasty a kovy, ktoré sa pri vysokýchtlakoch a teplotách porušia alebo rozložia.Ďalšia výhoda vynálezu spočíva v...

Kompozitný materiál a z neho vyrobená konštrukčná súčiastka pozostávajúca zo speneného kovového jadra a masívnych krycích plechov, jej použitie a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 530

Dátum: 25.07.2002

Autori: Schwingel Dirk, Theobald Michael

MPK: B22F 3/11

Značky: masívnych, kompozitný, plechov, materiál, súčiastka, krycích, kovového, konštrukčná, speneného, vyrobená, jádra, použitie, výroby, pozostávajúca, spôsob

Text:

...dokument EP 1 000 690 A 2 výrobu takého kompozitnéhomateriálu na báze vopred vyrobeného práškového výliskus otvorenými pórmi, ktorý sa až pri neskoršom plátovaní valcovaním s krycími vrstvami stáva materiálom s uzavretými pórmi. Ostatné stupne postupu sú totožné. Prostredníctvom pôvodných otvorených pórov sa má zabrániť tomu, aby pri skladovaní práškového výlisku neviedlo prípadné uvoľňovanie plynu z nadúvadla ku geometrickým zmenám...

Vyplnená konštrukčná dutina alebo vyplnený dutý stavebný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3046

Dátum: 06.11.2001

Autor: Dugovič Radoslav

MPK: E04B 2/14, E04B 1/76, E04B 1/74...

Značky: dutý, vyplnená, dutina, konštrukčná, stavebný, prvok, vyplnený

Text:

...zmesz granulovaného polystyrénu a penové-ho spojiva. Doska nenosného obvodového múru predstavuje interiérovú stenu prioritnéhoorientovaná zvyčajne do menej dôležitého interiérového priestorualebo do exteriéru kde tanína zabezpečí zlepšenie prilnavosti povrchovej úpravy. Je takto možné vytvoriť tenký panel vyplnený zmonolitizovanou zmesou granulovaného polystyrénu, recyklovaného styrénového polyméru alebo recyklovaným polymérom...

Konštrukčná nízkolegovaná oteruvzdorná oceľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 277927

Dátum: 19.02.1992

Autori: Šimon Arpád, Bachorík Ľudovít, Zoričák Miroslav

MPK: C22C 38/04

Značky: oteruvzdorná, konštrukčná, nízkolegovaná, oceľ

Zhrnutie / Anotácia:

Oceľ na báze 0,05 až 0,20 % hmotn. uhlíka, 0,2 až 0,8 % hmotn. kremíka, 0,01 až 0,2 % hmotn. hliníka, do 0,04 % hmotn. fosforu, do 0,03 % hmotn. síry s prípadnými stopami mikrolegúr na báze titánu, nióbu, vanádu a zirkónu, obsahuje mangán v rozsahu 1,0 až 2,0 % hmotn. a bór v rozsahu 0,001 až 0,008 % hmotn. Výhodne oceľ ďalej obsahuje 0,1 až 0,5 % hmotn. molybdénu, pričom mikrolegujúce zložky sú v rozsahu 0,01 až 0,25 % hmotn. titánu, do 0,1 %...

Konštrukčná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 267751

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mahút Juraj, Dudas Juraj, Verčimák Peter, Krakovský Alexander, Osvald Anton, Reinprcht Ladislav

MPK: E04C 2/10

Značky: konštrukčná, doska

Text:

...sa dosiahnu dalšie požadované vlastnosti konštrukčnej dosky, najmä pružnosl jádra voči plášžu dosky tam, kde pôsobia zmeny v zalaženi a kde by tým mohlo dőjsl k prasknutíu sice pevného,ale krehkého jadra vo vnútri konštrukčnej dosky. Fenolplast v kombinácii s mineràlnym vlàknom zaisluje, že výpln minerálnych vlákien nepadà do spodných části panelov pri preprave a montáži a tým zaručuje požadovanú tepelnú a zvukovů izoláciu a dalšie...

Upokojená oceľ pre všeobecné použitie, najmä ako hlbokoťažná a konštrukčná

Načítavanie...

Číslo patentu: 240477

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kirrstetter Reiner, Schwab Wilfried, Dürckheimer Walter

MPK: C22C 38/04

Značky: konštrukčná, hlbokoťažná, použitie, upokojená, všeobecné, najmä, oceľ

Text:

...odlievať na zariadení pre plynulé odlieavanie. snaha je teda plynule odlievat ocele ako upokojené, ale s dosiahnutíjm všetkých pri-aznivých vlastností pri zmene podstaty technológie ocele, čo sú v podstate protichodné požiadavky. jJednou z možností riešenia uvedeného problému je zníženie obsahu rozpustného hliníka na rozmedzie 0,008 až 0,04 hmot.,ktorého podkročenie má síce za následok zvýšené Starnutie, resp. výskyt bublín a vtrúsenín...