Patenty so značkou «konstrukcí»

Uspořádání volných předpínacích kabelů v komorové mostní konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260598

Dátum: 15.12.1998

Autori: Spudil Miroslav, Stránský Jiří, Mencl Vojtěch, Šmerda Zdeněk

MPK: E01D 7/02

Značky: předpínacích, mostní, uspořádání, konstrukcí, volných, kabelů, komorové

Text:

...nosnou konstrukcí,výhodnou pro zavěšené mosty, lze použit 1 pro navszujtcí estakádni pole. vnější zätižení se přenáší od žeher komorového nosníku prostřednictvím předpjatých táhel s vzpěr n pomoci volných předpinacích knhelů přímo nad ložiska do podporových příčníkñ. Velká chybové E smykově nomáháni podporových příčniků je nshrazeno normálovým namáháním pžedpjatých táhel a vzpěr. Protože předpjatá táhla 1 vzpěry jsou rovnoměrně rozdělany po...

Svorník pro kotvení konstrukcí ke zdivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270723

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pluta Jaroslav, Sobol Zdeněk, Klein Bedřich, Hadrava Josef

MPK: F16B 35/04

Značky: svorník, konstrukcí, zdivu, kotvení

Text:

...matice prostřednictvím trubkové vložky a na obr. 5 je upnutý svorník s upevněnou kovovou konstrukcí.Svorníková tyć l kruhového průřezu, má na jednom konci klínovitě rozšírenou hlavici 2, jejíž největší příčný rozměr 5 je menší než světlý průměr l§ vrtu lg va zdivu lg. Klínovitě rozšírená hlavice 2 je vytvořena zasunutím klínu l 1 do rozštěpu v koncové části svorníkové tyče A a jeho zavařením. Na protilehlé straně svorníkové tyče l je závit 2...

Způsob dodatečného vysoušení stavebních konstrukcí zamokřených vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270315

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hošek Jiří, Sokol Václav, Rathouský Jiří, Pelikán Jiří

MPK: C09K 17/00

Značky: zamokřených, dodatečného, stavebních, způsob, vysoušení, vodou, konstrukcí

Text:

...obecneho vzorce Rnsixłáhzmttm. kde R je alkyi s 1 s to atomy uhtíku nebo aryl s o atomy uhllku. x je OR . kde Rje alkyl s 1 a to atomy uhlíku nebo aryt s 6 atomy uhtíku, n je čisto 1 až 3. Y je kyslík a m je o až 1.5. v ornanickem rozpoultłdie nebo ve vodne emuizi a vooný koloidní roztok oxidu křemičtteho. obsahující častice o střední velikosti 1 o až zo mltimlkrometrů. prostý alkolií. ktorý vytvořípőrech gel nepropustný pro kapalnou...

Způsob úpravy povrchu součástí a konstrukcí po skončení tenzometrického měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 269164

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dolhof Václav

MPK: G01L 9/04, B24B 1/00

Značky: konstrukcí, tenzometrického, skončení, úpravy, měření, součástí, způsob, povrchu

Text:

...every upevněny odporove i kspecitní tsnzometzw s. instalační příchytw vodičd. Podstata vynálezu spočíva v ton, že po sejnutí tenzonetn. e instelečních pcříchytek se ploäně v plynulou prechodu odbrotnsí every í teplotnč ovlivnéné oblssti do hloubw, ktori se rovná poiovínłsvnru.Výhodou tohoto řeiení de, łeodbrouäenín bodových veru e. teplotně ovlívnlne zó ny gs odstrsní koncentrdtory napätí včetne nikrotrhlín, strukturní vruby i oblasti a ...

Těsnicí uzávěr posuvných konstrukcí, zejména vrat

Načítavanie...

Číslo patentu: 268923

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zapletal Josef, Krinčev Vasil, Sláma Jaroslav

MPK: E06B 3/46

Značky: konstrukcí, těsnicí, zejména, uzáver, posuvných

Text:

...s požární odolností je tímto řešením navíc umožněno odstranit zvětšené přesahy křídel, což má za následek jejich plošné zmenâení na běžnou velikost při vyloučení tepelného namáhání jejich posuvné části. Další ddležitou vlastností vytvořeného labyrintu jeto, že zabraňuje deformaci křídla při požáru, takže těsnicí uzávěry posuvných konstrukcí, opatřené uvedeným labyrintem, jsou zabezpečený proti prošlehnutí plamene a deformacím při...

Polyolefinová vystýlka a ochrana proti korozi a vlhkosti silikátových, zejména železobetonových konstrukcí a prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268905

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pudil Pavel, Kohout Jaroslav, Vaněk Václav

MPK: E04B 1/66

Značky: vystýlka, vlhkosti, ochrana, polyolefinová, železobetonových, zejména, korozi, proti, silikátových, konstrukcí, prvků

Text:

...do 4,0 mm nahodile prostorově uspořàdaných v místě dotyku navzajem v termoplastíckěm stavu bodové spojených, přičemž se kotevní vrstva vzhledem ke sve pőrovi~ te struktuře propojenim s částícemi betonu stává pří betonaží integràlni častí betonové konstrukce s celoplošným efektom příkotvení.Podle jíneho význaku vynálezu se kotevní vrstva před betonaží konstrukce naplní cementovým bctonem modifíkovaným podle účelu akrylo~kopolymerní disperzĺ...

Zařízení pro výrobu dřevěných přímopasých příhradových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267705

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vyterna Pavel

MPK: B27F 7/09

Značky: konstrukcí, výrobu, zařízení, přímopasých, dřevěných, příhradových

Text:

...při jednom zastavení posuvu. Pro případ výroby příhradových nosníků pouze se šikmými diagonálami bude nutné, aby jeden z lisů byl přestavitelný ve vodorovné rovině ve smeru rovnoběžném s podélnou osou zařízení o vzdálenosti styčníkü pravé a levé pásnice, což umožní opět lisování styčníků obou pásnic současně při jednom zastavení posuvu dopravníků. Přestavítelnost v obou směrecb může zajišĺovat jedna polovina výrobního zařízení, alternatívne...

Montážní stavebnice, vhodná zejména pro konstrukci měřících elektrických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265605

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vaněk František, Cihlář Miroslav, Krejčí Bohuslav

MPK: G12B 9/02

Značky: přístrojů, elektrických, konstrukcí, stavebnice, vhodná, montážní, zejména, měřicích

Text:

...přepínače a středových výřezů dolního unášeče lg kartáčů přepínače, uspořádaného na protilehlé straně desky § tištěných spojů. Deska § tištěných spojů je spojena třetím upevňovacím zámkem gg s horním krytem l. Horní unášeč lg kartáčů přepínače a dolní unášeč lg kartáčů přepínače jsou jednak na svých k sobě přivrácených stranách opatřeny kruhovým osazením gł, otočně uloženým v kruhovém otvoru gg desky Q plošných spojů, jednak navzájem...

Ochrana povrchu silikátových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265104

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mikulec Josef, Nevosák Zdeněk, Šlezarová Soňa, Rovnaníková Pavla, Škarková Jaroslava, Tříska Milan Geograf, Polášek Jaroslav

MPK: C04B 41/48

Značky: povrchu, konstrukcí, silikátových, ochrana

Text:

...alkenů umožňuje pronikání molekul do povrchové struktury přiměřenými pöry, trhlinami a kapilárami. Mira a rychlost průniku oleje je funkcí zejména velikosti úhlu smáčení a hodnoty povrchového napětí impregnační látky. V tomto ohledu byly nejpříznivější výsledky dosaženy u emulzních systémů. Je-li použita voda jako disperzní složka, potom podstatné zlepší tekutost impregnační látky, ale zároveň voda slučuje výhody zdravotné nezávadného...

Způsob nedestruktivního měření mechanických vlastností materiálů uvnitř masívních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265054

Dátum: 12.09.1989

Autori: Olmer Jiří, Weiss Vladimír

MPK: G01H 1/00

Značky: měření, nedestruktivního, masívních, způsob, vlastností, mechanických, konstrukcí, materiálů, uvnitř

Text:

...zkušebního tělesa a současně sena čele krakorce nebo v místě.jeho vetknutí snímá odezva zkušebního tělesa, to je časový průběh kmitavého pohybu nebo poměrně deformace, popřípadě fázový vztah jejich časového průběhu k časovému průběhu budící síly.Způsob měření mechanických vlastností materiálů uvnitř ma~ sivních konstrukcí a zařízení podle vynálezu je blíže ilustrovano na l a 2 a příkladu.~ Na obr. l a 2 je znázorněno zařízení sestávající z...

Nátěrová a tmelicí hmota pro hydroizolační úpravu stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264782

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zárybnický Eduard, Štucbart Vojtěch, Kohout Josef, Adamec Dalibor, Prachař Otakar

MPK: C09D 3/80

Značky: hydroizolační, stavebních, nátěrová, úpravu, tmelící, hmota, konstrukcí

Text:

...používané v kompozici, dodávají nátěrové hmotě barevný odstín a spolu s plnivy dotvářejí krycí vlastnosti nátěru.Pro bílý barevný odstín je vhodným typem pigmentu titanová běloba. Kasein vytváří s alkalickou maltovinou stavební konstrukce sklovitou hmotu, která brání postupu vlhkosti v kapalnému stavu, nezabraňuje však postupu vodních par. V kombinaci s použitou polymerní disperzí tak tvoří subjektivně teplý povrch, na kterém...

Zařízení pro vysouvání stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264777

Dátum: 12.09.1989

Autor: Vítek Jan

MPK: E01D 21/00, E01D 21/02

Značky: zařízení, konstrukcí, vysouvání, stavebních

Text:

...vysouvání do stoupání je potřebné tlačná síla dost velká a tíha konce mostní konstrukce nedostačuje, aby vyvola přiměřeně velkou sílu tření, která by postačovala k přenesení vodorovné tlačné síly z bloku do nosné konstrukce.Tento nedostatek se však dá odstranit řešením podle vynálezu, jehož zásada spočívá v tom,že bloky, obvykle dva podvnějšúm.stěnmi nosné konstrukce jsou spojený v jediný velký blok,probíhajíoí pod celou šířkou mostu a...

Ústrojí pro uchycení vnějších prvků k nosné konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 263099

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šindelář Jindřich, Stránský Jiří, Pošta Karel

MPK: B24C 9/00

Značky: uchycení, ústrojí, nosné, prvků, vnějších, konstrukcí

Text:

...nimi vložené krycí desky vytväüíxpvinnou stěnu a je zabráněno vnikání tryskacího prostředku mezi krycí desky.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na přiložených výkresech. Na obr. 1 je zakreslen nosný čep a podélně rozříznuté pouzdro, na obr. 2 je částečný řez výměnnou upínscí deskou a nosnou konstrukcí v místě uchycení upínací desky k nosné konstrukcí a obr. 3 představuje částečný řez stěnou kabinového tryskače.Z obr. 1 je patrný tvar...

Zařízení pro zjišťování reakce vozovek a podobných konstrukcí na silový plus

Načítavanie...

Číslo patentu: 262066

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kocour Jan

MPK: G01N 3/30

Značky: podobných, reakce, zařízení, vozovek, konstrukcí, silový, zjišťování

Text:

...vidlici 2. Měřicí dotyk 1 je tvořen vozidlov-ým kolem opatřeným pryžovou obručí s výztuhou, je však možné opatřit měřicí dotyk 1 pneumatikou, s výhodou bez dušovou. Simulovat poměry při zatěžovánívozovky 4 vozidly s dvojmontáží kol lze s výhodou tak, že měřicí dotyk 1 je tvořen dvojici vozidlových kol opatřených pryžovou obručí, přičemž obě vozidlová kola mají společnou osu otáčení.Nad měřicím dotykem 1 je v rámu spořádán dynamometr 14, na...

Způsob výroby sendvičových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262038

Dátum: 10.02.1989

Autor: Vašátko Eduard

MPK: B32B 31/00

Značky: výroby, konstrukcí, sendvičových, způsob

Text:

...pásků nebo vláken, kompozit se nechá zpolymerovat a před uložením jádra se tato tkanina z místa budoucího spoje odtrhne.Výhody řešení podle výnálezu jsou zřejmě. Použitá tkanina má S ostatními materiály a pryskyřicemi velmi nízkou soudržnost,a proto ji lze před vlastním lepením nebo vypěňováním sendvičového jádra snadno z povrchu odtrhnout. Tato vrstva zcela zamezí vytváření silnějších vrstev pryskyříce na lepeném povrchu, současně pak...

Formovací zařízení, zejména pro výrobu silikátových stavebních dílců a konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261905

Dátum: 10.02.1989

Autori: Koláček Jiří, Kraus Arnošt, Olšanský Bohumil, Pazour Miloš

MPK: B28B 7/22

Značky: dílců, zařízení, formovací, silikátových, zejména, výrobu, konstrukcí, stavebních

Text:

...obrç 4 je alterna tivní provedení podle obr. 2 a na obr. 5 provedení se dvěma pružnými členy a pláštěm ve formě kompaktního tělesa.V provedení na obr. l je mezi stěnou § formy a pláš těm l vytvářecí částí zařízení podle vynálezu upevněn pruž-. ný člen 3, tvořený pryžovým nebo plastovým blokom. UeVopatřen vnitřním pouzdrem §, do kterého zasahuje první spojovací člen 2, tvořený šroubem, čepem s výstřadníkem apodo. jehož hlava je umístěna ve...

Tlumič dynamických účinků při konstrukci implantátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261593

Dátum: 10.02.1989

Autori: Komárek Pavel, Valenta Jaroslav Člen Korespondent Čsav

MPK: A61F 2/00

Značky: dynamických, tlumič, implantátů, účinků, konstrukcí

Text:

...ojedinělé,kdy se vytváří tak zvaný izoelastický dřík příslušné endoprotézy. Nevýhodou spojů kov (keramika) - kostní cement kost,popřípadě kov (keramika) - kost je odstranění tlumícího účinku chrupavky, což vede k nepříznivému namáhání kostní tkáně při dynamickém zatěžování.Uvedené nedostatky odstraňuje tlumič dynamických účinků při konstrukcí implantátů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že do spoje mezi kov nebo keramiku a...

Zavěšená kloubová stěna konstrukcí staveb, zejména na poddolovaném území

Načítavanie...

Číslo patentu: 260868

Dátum: 12.01.1989

Autori: Húsek Pavel, Cebula Josef, Lukáš Josef, Fiala Jiří

MPK: E04H 9/02

Značky: poddolovaném, staveb, území, konstrukcí, zejména, stěna, kloubová, zavěšená

Text:

...a kontrolních lávek, případně konstrukcí regálových vestavěných bloků.Uvedené nevýhody odstraňuje závésííá kloubové stěna konstrukcí staveb, zejména na poddolovaííém území, podle vynálezu, sestávající ze závěsných protllů spojených podélnými paždíky. Podstatou v-ynálezu je,že závesné profily jsou svými hornímí konci ukotveny k vyloženým úložným konzo 4lám, přlpevnéiíým k nosné korlstrukci stavby, a ve vodorovném směru jsou spojeny kloubovými...

Uspořádání volných předpínacích kabelů v komorové mostní konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260750

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mencl Vojtěch, Spudil Miroslav, Stráský Jiří, Šmerda Zdeněk

MPK: E01D 7/02

Značky: komorové, kabelů, mostní, volných, konstrukcí, uspořádání, předpínacích

Text:

...jeden zavěšovaci roubík. Přípa-dné .nastavení volné-hopředpínacího kabelu je proved-eno pomocí spojky v podporovém upříčníku.Hlavní výhodou vynálezu je, že umožňuje podepřít i velmi širokou prefabrikovanou mostní konstrukcí jednosloupovýemi vnitřníani podpěramí s normálový-m namáhánim a že nosnou konstrukcí, výh-odnou pro zavěšené mosty, lze použít i pro navazujíci estawká-dní pole. Vnější zatížení se přenáší od žeber komorového nosníku...

Způsob dělení ocelových materiálů a prvků ocelových konstrukcí využitím aluminotermické reakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 259705

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hájek Karel

MPK: B23K 23/00

Značky: prvků, využitím, způsob, aluminotermické, materiálů, oceľových, reakce, konstrukcí, dělení

Text:

...vyvolá aluminotermická reakce, například aktivaci volně vsyponé aluminotermické směsi v násypníkové části jednorazové účelové formy.Výhodou způsobu dělení podle vynálezu je, že průběhu termlcké reakce ve v-ymezené dělicí rovině se dosáhne relativně úzkého přepalu, zvýšení spolehlivosti dělení, sníže~ ní pracnosti »a možnosti využití pro statickýnenamáhavé ocelové materiály, prvky ocelových konstrukcí. Další výhodou je bezpečnost způsobu V...

Zapojení k eliminaci interference podzemních liniových konstrukcí při separátních systémech katodické ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 259432

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mrázek Josef, Polák Josef

MPK: C23F 13/00

Značky: systémech, ochrany, zapojení, konstrukcí, eliminaci, katodické, podzemních, interference, liniových, separátních

Text:

...separátního potrubí ke společné aktivní ochraně. Obr. 2 představuje blokové schéma konkrétního provedení vynálezu za použití vzduchového- stykače. Na obr. 3 je další příklad konkrétního provedení vynálezu s využitím polovodičové diody.Zapojení podle vynálezu pracuje taktoPodzemní liniová konstrukce 1, například ocelové potrubí s velmi kvalitní vnější izoLaci, má separátní katodickou ochranu se zdroji ochranného proudu (obvykle...

Kartáčový držák elektrického točivého stroje s drážkovým upevněním ke konstrukci stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259413

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hartmann Jan

MPK: H01R 39/38

Značky: stroje, drážkovým, elektrického, točivého, konstrukcí, držák, kartáčový, upevněním

Text:

...je na povrchu boků opatřen podélnými výstupky nebo drážkaml ve směru osy stroje, kterými zapadá do tvarově odpovídajícího vybrání v» ,kostře nebo štítu ze strany jejich čelní stykové plochy a proti vysunutí držáku z vybrání je zejištěn po montáži štítu ke kíostřê částí čelní došédacflplochy štítu, respektíxve kostry.Řešení podle vynálezu se s největší výhodou využije u stejnosměrných kolektonových motorků, kde kostra motorku je z jedné...

Zábradlí s nosnou konstrukcí z dutých kovových sloupků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256837

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hartman Jan, Kovář Josef, Trefil František

MPK: E04F 11/18

Značky: sloupků, dutých, zábradlí, konstrukcí, kovových, nosnou

Text:

...podstatné snižují i pracnost na stavbě a přispívají-i ke zhodnocování odpadového dřevěného materiálu, který ve formě lisované pásové plotuy nahrazuje výplň z hodnotnýoh dřevěných desek.Blíže vyniknou tyto přednosti na podkladě popisu opírajícího se o příklad konkrétniho provedení zábradlí podle vynálezu, znázorněného na výkrese, na němž je na obr. 1 pohled na schodištové zábradlí z jeho vnější strany, na obr. 2 příčný řez tímto zâbradlím, na...

Spojka pro spojení křížících se tyčí, zvláště výztužných prutů betonových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256664

Dátum: 15.04.1988

Autori: Prokeš Antonín, Mašek Antonín, Vrana Pavel, Špaček Ernest, Bažant Boris

MPK: E04C 5/16

Značky: prutů, konstrukcí, spojení, výztužných, spojka, tyčí, betonových, křížících, zvláště

Text:

...nevýhody do značné míry odstraňuje spojka pro spojení křížících se tyčí různých průměrů, zvláště výztužných prutů betonových konstrukcí podle vynálezu, jejíž podstata spočívá v tom, že svislé stěny vybraní spojky jsou opatřeny horizontálními drážkami, přičemž ve svislých stěnâch vybrání je zasunut přidržovací člen opatřený nejméně na dvou svislýchstěnách shodnými horizontálními drážkami.Další znak vynálezu může spočívat v tom, že...

Zařízení pro měření poměrných přetvoření konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256622

Dátum: 15.04.1988

Autori: Havlůj Vladimír, Picek Miroslav, Fritzen Bedřich, Bartoušek Lubomír, Kubeš Jiří, Kypr Petr

MPK: G01B 7/18

Značky: konstrukcí, zařízení, přetvoření, poměrných, měření

Text:

...připojovací pole li je možno dělít po blocích 24 vstupů. Zmenou polarity nspájecího napětí ze zdroje ll přepínačem se provádí výběr měření, e to buč ze strunového snímače lnebo snímače 5 teploty. Výstupníperiodický signál snímače l nebo 5 je veden přes prepínač lg256 622 meřících míst a tveroveč li signálu na vstup fázovecího obvodu lg, který zajistí synchronizovené připojení vytvarovaného signálu a spínačem lg na vstup přednastavitelného...

Prefabrikovaná vnitřní stěna budovy se zejména ocelovou nosnou konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256424

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pospíšil Zdeněk, Provazník Bedřich

MPK: E04B 2/56

Značky: ocelovou, budovy, nosnou, konstrukcí, zejména, stěna, prefabrikovaná, vnitřní

Text:

...podle vynálezu je znázorněno na výkresech, kde na obr1 je pohled na prefabrikovanou vnitřní stěnu budovy, spojeH y K nou s nosnou konstrukcí budovy, na obr 2 je detail svis x w ilěho řezu horního rohu prefabrikovanôho dílee s připojevacím úhelníkm, na obrà 3 je půdorysný pohled na připojovaoí úhelník s oválným otvorom a montážnim svarem ana obrä 4 je v půdorysném řezu znázorněno prozatímní za-n jištěníprefabrikované vnitřní stěny dřevěnými...

Elektromotor, pružně uložený v držáku, upevněném na nosné konstrukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 256003

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lomovciv Michail, Strakoš Ladislav

MPK: H02K 5/24

Značky: držáku, pružné, konstrukcí, nosné, elektromotor, uložený, upevněném

Text:

...4 představuje další možná provedení elektromotoru, pružné uloženého v držáku,související s odlišný tvarom držáku. 4 v mektromotor l, pružné uložený v držáku 2 je opatřen na svýchcelních stranách 3 prvními kotvicími plochàni i. Držák g je povnč připojen k nosné konstrukcí krytu ž precího mbnu, poháněnáho přes řemenici Q a je na svých čelních stranách 1, přivrácených k elektromotoru l, opetřon druhými kotvicíni plochemi g. Me» zi každou první...

Výztuž železobetonových deskových konstrukcí s prefabrikovanými hlavicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243707

Dátum: 01.04.1988

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Didek Václav

MPK: E04C 5/04

Značky: železobetonových, konstrukcí, výztuž, deskových, prefabrikovanými, hlavicemi

Text:

...deskové konstrukce jsou uloženy na sobě nejvýše tři vrstvy rohože, přičemž při částečném odstranění prutů jednoho směru v oblasti vzájomného přesahu rohoží u hlavice se ztráta účinné výšky ještě více omezí. Rohože se kladou s mezerami mezi sebou, takže není třeba požadovet malé výrobní tolerance a výrazně sePříklad provedení výztuže deskové stropní konstrukce se strop nimi hlavicemi je zobrazen na výkresech, kde obr,1 znázorňuje pohled...

Zařízení pro urychlování tvrdnutí betonu monolitických konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255724

Dátum: 15.03.1988

Autori: Otřísal Karel, Mládek Lubomír, Jaroš Václav, Koláček Jiří

MPK: B28B 21/78

Značky: zařízení, tvrdnutí, monolitických, betonů, konstrukcí, urychlování

Text:

...tvořené např. krabioí z pozikovaného ocelového plechu nebo vaničkovým plastovým výliskem, umístěny dva elektrické infrazářiče g, 33 se sdruženou za nimi uspořádanou zroadlovou plochou 2. 25. Na tyto zakřivené zrcadlové plochy 2, 25 navazujesekundární zrcadlová plocha 3 rovinného nebo profilovanéhotvaru,sloužící pro využívání zpětného odrazu infračerveného vlnového záření od obedněné betonové monolitické konstrukce. Na obr. 2 jsou obě zrcadlové...

Izolační kryt spár stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254780

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šála Jiří, Voborský Jiří

MPK: E04B 1/68

Značky: konstrukcí, spár, izolační, stavebních

Text:

...odstraňuje výše uvedené nevýhody, ale i pohledově zakrývá nepřesnosti v provedení šířek spár a poškození hran ve spáře, přičemž zkvalitňuje termoizolační a hydroizolační funkci spáry.při zvýšení estetického dojmu stavebního objektu. Kromě uplatnění při výstavbě nových objektů jej lze s výhodou užít při rekonstrukcích a zejména při opravách vadně provedených spár v panelové výstavbě místo pracného a nákladného odstrañování zateklého...

Způsob montáže nosných dílců úložných skladových konstrukcí, zejména skladových regálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238553

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pehnelt Heinz, Ritter Dieter

MPK: B65G 1/04

Značky: zejména, způsob, dílců, nosných, montáže, konstrukcí, úložných, skladových, regálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vyřešení montážního postupu pro osazování vodorovných nosných dílců skladových regálových konstrukcí, kterým bylo dosaženo takové přesností osazení pří co nejnižších nárocích na měřičské práce, že bylo ve skladu možno nasadit automatická oblužná zařízení s dvoukódovým ovládáním. Podstata spočívá v tom, že rektifikovatelné vodorovné nosné dílce se osazují do přesné polohy zvedací a vysouvací části regálového obsluhovacího zařízení, zejména...

Hmota pro vnitřní povrchovou úpravu stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246652

Dátum: 15.10.1987

Autori: Švejnoha Josef, Bodlák Ludvík

MPK: C04B 24/38

Značky: konstrukcí, vnitřní, povrchovou, hmota, úpravu, stavebních

Text:

...tlakovými nebo a vłetenovým čerpadlem e následným vyhlazením ocelovým hladítkem nebo stěrkou anebo ručně přímo ocelovým nebo umělohmotným hladítkem. Pro případ konečné povrchové úpravy tapetami se kompozice naředí 10-30 hmotovými díly vody a aplikuje se s cílem úpravy savosti 3 struktury povrchu nátěrem malířskou nebo zednickou štětkou, případně kartáčem anebo nástłikem tlakovou aparaturou s pistolí o velikosti trysky do 3 mm anebo...

Způsob vytváření zemních hutných konstrukcí zejména ve stavební výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 252413

Dátum: 17.09.1987

Autori: Štěpánek Robert, Slovák Miroslav, Velíšek Josef, Bílý Miroslav

MPK: E04B 1/12, C04B 7/26

Značky: konstrukcí, výrobe, zemních, vytváření, stavební, hutných, zejména, způsob

Text:

...hutnění hutnícímí mecheníemy. Nehutnênákonstrukce vytvořená způsobem podle vynálezu má vyšší objemovou hmotvnoet a tím 1 vyšší míru zhutnění než zemní konstrukce hutněná. provetdeñá 2 optímúlnê vlhčeného popílku e předepeanýn způsobem dokonaleDalší výhodou je vytvoření zemni konstrukce se zlepšenými tepelné izolačnimi vleetnoatmi v porovnání s konstrukcemi z tradičnich přirodnich materiálů.k Přikladná provedení způeobu podle vynálezu...

Montovaná stěnová konstrukční soustava s montovanou stropní konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241274

Dátum: 01.09.1987

Autor: Tichý Jioí

MPK: E04B 1/04, E04B 5/06

Značky: stěnová, montovaná, soustava, konstrukcí, montovanou, stropní, konstrukční

Text:

...soustavy s obousměrným uložením stropní konstrukce a na obr.2 je svislý řez částí stropní konstrukce, vedený rovínou A-A z obr.1.Montované stěnová konstrukční soustava s montovanou stropní konstrukcí podle vynálezu sestává z příčných základních nosných stěn 1. na kterých jsou uloženy svými konci deskové stropní dílce g. Každá dvojice navzájem rovnoběžných příčných základních nosných stěn 1 je podle vynálezu doplněna střední ztužující podélnou...

Plochá vyztužená žebrovaná deska ze žárovzdorného betonu pro konstrukci klenby vysokoteplotních pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245732

Dátum: 15.07.1987

Autori: Wieck Jürgen, Kammann Günter, Königs Wusterhausen, Matthes Günter, Dietz Günther

MPK: P27D 1/02

Značky: žebrovaná, vyztužená, konstrukcí, pecí, betonů, žárovzdorného, deska, klenby, plocha, vysokoteplotních

Text:

...B Kanamcn B muze racworncnaa mocma Ha Hnmeñ OTOpOHE nowonounofł mmcru. Bosanxanme mama oópasoM cmmcoxaue sasopu Mamy oóJrerqer-zmm mpmmanm npencTaBJxamrr coóoü MHOIKGCTBO zcormencamommx mmcposasopon, KOTOPHB npn HarpeBe npenomnpamam cymecmaemoe nemusime naoJmpyméro cms Ka ueJxoe. Crmönmoñ nsompymmä cnoň Ha ropsmeü crx-opona aqxpervrnłaH 0 npenonspamaem óoJxee cmmmñ HarpeB Heeymeñ KoHcTPYKmm. Tan Ka ero memonaompymee neñowsne nocmawoqno, ro...

Stojan pro stavebnicovou konstrukci stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251324

Dátum: 11.06.1987

Autor: Kadoun Slobodan

MPK: H05K 7/18

Značky: stojan, stavebnicovou, stolu, konstrukcí

Text:

...nebo jako boční kryt stojanu s menší. hloubkouą Boční kryty pro obě h 1 oub~ ky stojenů mohou být s větracími otvory nebo bez větracích otvo~ rů a v provedení vysokém nebo nízkém. Nízké provedení se použíw je při návaznosti stojanů stolu na střední díl. Vysoké provedení bočních krytů se použije v případě samostatných stojanů nebo stolu bez 8 tŤ|dnÍh 0 ~dÍluoRémeček se soklem lze použít jako podpěru volného konce desky stolu při vytváření stolu...