Patenty so značkou «konfigurácia»

Dvojstupňový integrovaný supersonický ejektor a konfigurácia prúdového a objemového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7523

Dátum: 01.08.2016

Autori: Knížat Branislav, Olšiak Róbert

MPK: F04F 5/12, B01F 5/04

Značky: supersonický, objemového, integrovaný, prúdového, ejektor, dvojstupňový, stroja, konfigurácia

Text:

...integrovaného supersonického ejektora a jeho použitia v konf 1 gurácii prúdového a objemového stroja podľa úžitkového vzoru.Uvedené nedostatky sú V podstatnej miere odstránené konštrukciou dvojstupňového integrovaného supersonického ejektora podľa tohto technického riešenia. Podstata konštrukcie dvojstupňového integrovaného supersonického ejektora spočíva v tom, že technické riešenie je koncipované tak, že obidva stupne supersonického...

Bleskový parný generátor a konfigurácia s bleskovým parným generátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14550

Dátum: 22.12.2010

Autor: Von Stenglin Christoph

MPK: A61L 2/20, B01B 1/00

Značky: parným, generátorom, parný, bleskovým, konfigurácia, bleskový, generátor

Text:

...alebo menej. Zvlášť výhodne sa tento priemer volí vrozsahu medzi asi 30 mm a 35 mm. V ideálnom prípade je rovnako maximálna hĺbkapriestoru (dole uzavretých) slepých otvorov obmedzená a činí menej než 50 mm, zvlášť výhodne menej než 40 mm a najmä menej než 30 mm. Optimálne činí hlbka priestoru k základne slepého otvoru asi 25 mm.0014 V ďalších formách uskutočnenia predkladaného vynálezu sa s výhodou predpokladá,že prierezová plocha slepých...

Statický miesič, spôsob výroby a konfigurácia miesičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10611

Dátum: 20.04.2009

Autor: Jud Michael

MPK: B01F 15/00, B01D 53/74, B01D 53/34...

Značky: výroby, staticky, spôsob, konfigurácia, miesičov, miesič

Text:

...by sa mali presne vyladiť, príliš silne narušia.0009 Z patentového spisu DE 43 13 393 A 1 je známe usporiadanie statických miesičov, pri ktorom v radochprebiehajúcich naprieč na smer prúdenia je usporiadaných viacerolichobežníkových vychyľujúcich prvkov. Vychyľujúce prvky sú v každom rade paralelne k sebe navzájom naklonené V smere prúdenia. Susedné rady sú pritom vyhotovené vždy po pároch,ktorých vychyľujúce prvky V pozdĺžnom smere sú k...

Konfigurácia kovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14196

Dátum: 16.03.2009

Autori: Kofler Gerhard Erich, Rieger Wolfgang

MPK: E06B 7/02, E05C 9/00, E06B 7/10...

Značky: konfigurácia, kovania

Text:

...Vetracia poloha hnacej tyče súčasne aj druhú zatvorenú polohu hnacej tyče. Inak vyjadrené, znamená to, že v prípade tejto konfigurácie kovania sú možné dve rôzne zatvorené polohy hnacej tyče, ato za prvé normálna zatvorená poloha, v ktorej je krídlo zatvorené aje v stave so zatvorenou závorou, pričom aj otvor vytvorený v krídle je zakrytý krycím prvkom. Za druhé existuje druháotvorená poloha, to znamená, že krídlo je zatvorené aj potom,...

Konfigurácia technického vybavenia výpočtovej techniky pre riadenie scénického vybavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 267759

Dátum: 12.02.1990

Autor: Major František

MPK: G05D 25/02

Značky: technického, techniky, vybavenia, riadenie, scénického, výpočtovej, konfigurácia

Text:

...programovateĺněho pultu plošněho osvetlenia sceny a ozvučenie. Riešenie je výhodne preto, lebo počet obslužného personálu, ktori tvoria osvetlovači pri tvarovacich halogénových reflektoroch, riadiacom pulte osvetlenia a ozvučenie sa zredukuje na jedného pracovnika - operátora scénickěho vybavenia, ktorý od vrcholového počitača kontroluje riadenie celej sústavy podla scenára a podla potreby vstupuje do deja,ktorý prebieha podla programu,...