Patenty so značkou «koncových»

Spôsob a zariadenia na inštaláciu aplikácií do mobilných koncových zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20085

Dátum: 12.03.2013

Autori: Burkert Stefan, Wang Hao

MPK: H04L 29/08, H04W 4/00

Značky: koncových, zariadení, zariadenia, spôsob, mobilných, aplikácii, inštaláciu

Text:

...zariadenia takým spôsobom, že sa inštalácia uskutočňuje na pozadí bez zásahu užívateľa, a ktorý pozná sieťovú adresu serveru, pričom tento server je po sieti sprístupnený poskytovateľom siete za účelom poskytovania zoznamu schválených aplikácií, pričom tento zoznam obsahuje certifikáty pre všetky aplikácie a ich názov, na základe ktorých môže byť jednoznačne určené, či je daná aplikácia oprávnená inštalovať aplikácie do mobilného zariadenia....

Zariadenie a spôsob rádiového programovania bezdrôtových koncových prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11604

Dátum: 26.04.2010

Autori: Tijink Jasja, Povolny Robert

MPK: G08C 23/00, H04L 12/24, G08C 17/00...

Značky: radiového, koncových, programovania, prístrojov, zariadenie, spôsob, bezdrôtových

Text:

...medzi programovacou stanicou a koncovým prístrojom,ktorý má byť naprogramovaný. Takto sa dá bezpečne zabrániť rušeniu od iných koncových prístrojov, ktoré sa nachádzajú v dosahu svetla alebo zvuku.0009 Uvedeným záznamovým zariadením je výhodne vnútorný priestor zariadenia, na ktorý je nasmerovaný nielen vysielač/prijímač, ale aj detektor signálov. Na základe tohto sa môže spoločne využívať spomenutý vnútorný priestor zariadenia, ktorý...

Obvod na monitorovanie koncových spínačov 4-vodičového trojfázového pohonu výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10662

Dátum: 29.05.2009

Autori: Tschorn Stephan, Pasternok Thomas, Otto Ralf, Hundt Reinhold

MPK: B61L 5/10, B61L 7/08

Značky: pohonů, koncových, 4-vodičového, výhybky, spínačov, trojfázového, obvod, monitorovanie

Text:

...vľavo a dve pre polohu vpravo, a jeden sledovač výhybky na hlásenie polohy vľavo, jeden sledovač výhybky na hlásenie polohy vpravo a jeden sledovač výhybky na hlásenie nájazdu, pričom tieto štyri koncové spínače výhybky sú napájanć monitorovacím napätím a pričom tieto štyri koncové spínače výhybky vytvárajú zodpovedajúc polohe týchto štyroch koncových spínačov výhybky budiace napätie aprivádzajú reflcktovaním monitorovacieho napätia do...

Usporiadanie na využívanie systémov ERP na s výhodou mobilných koncových zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19267

Dátum: 30.11.2006

Autor: Schimitzek Peter

MPK: H04L 29/08

Značky: koncových, systémov, výhodou, usporiadanie, využívanie, zariadeniach, mobilných

Text:

...jednotliví používatelia alebo skupiny používateľov a nie je vopred individuálne konñgurovaná pre0014 Vzhľadom na to, že uživatel najprv so svojim koncovým zariadením pristupuje na server s hosťovanými aplikáciami, ktorým potom pristupuje do databázy s individuálnymi konfiguračnými informáciami na inom serveri a nahráva individuálnu konfiguráciu, má to navyše za následok dlhé prístupové doby.0015 Úlohou tohto vynálezu je vyvinúť usporiadanie...

Spôsob a zariadenie na manipuláciu so súbormi dát prostredníctvom mobilných koncových prístrojov, ako aj zodpovedajúci počítačový program a zodpovedajúce počítačom snímateľné pamäťové médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12660

Dátum: 30.08.2006

Autor: Mickeleit Carsten

MPK: G06Q 10/00

Značky: koncových, snímatelné, program, médium, pamäťové, počítačom, zariadenie, súbormi, mobilných, spôsob, manipuláciu, počítačový, zodpovedajúci, zodpovedajúce, prístrojov, prostredníctvom

Text:

...na prvom zariadení na spracovanie dát, odlišného od mobilného prvého koncového prístroja, je vytvorený súbor, zodpovedajúci pôvodnému súboru, pričom zodpovedajúci súbor zahŕňa aspoň údaje o mieste uloženia pôvodného súboru, pôvodný súbor je nahradený zodpovedajúcim súborom a zodpovedajúci súbor je namiesto pôvodného súboru prenášaný ako príloha e-mailu alebo ako príloha správy k mobilnému koncovému prístroju, pričom ďalej je na mobilnom...

Optimalizácia doby prevádzkovej pohotovosti a efektivity zmeny bunky mobilných koncových prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8487

Dátum: 12.07.2006

Autor: Klatt Axel

MPK: H04W 36/36

Značky: změny, buňky, mobilných, pohotovosti, efektivity, optimalizácia, koncových, prístrojov, prevádzkovej

Text:

...postup volania (paging) v celej Location Area, na ktorú má volanýmobilný rádiový koncový pristroj reagovat definovanými postupmi, viď. 3 GPPTS 24.008. Pre paketovo orientované (PS) dátové spojenia sa použije koncepcia Routing Areas (RA). Tento princip managementu mobility je porovnatelný s princípom Location Area, dohliada na neho však prvok jadrovej siete pre paketovo orientovanú dátovú prevádzku - tzv. serving Gateway Serving Node - SGSN -...

Usporiadanie na spojenie dvoch koncových hrán dvoch úsekov pásu a zvierací kruh alebo kruhová spona

Načítavanie...

Číslo patentu: 285157

Dátum: 19.06.2006

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02, F16B 2/02

Značky: hrán, usporiadanie, dvoch, spona, spojenie, úsekov, kruhová, koncových, pásu, zvierací

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je usporiadanie na spojenie koncových hrán (3, 7) dvoch úsekov (1, 5) pásu, pričom prvá koncová spojovacia hrana (3) má aspoň jeden jazyk (21), ktorý je v zábere v príslušnom vybraní v druhej koncovej spojovacej hrane (7), pričom jazyk (21) je vytvorený v pozdĺžnom smere pásu a má aspoň dva bočne vyčnievajúce úseky (23, 25, 27, 29), ktoré sú navzájom umiestnené v pozdĺžnom smere v odstupe, a oblasti vyčnievajúce z jazyka (21) na jeho...

Spôsob potláčania núdzového volania v mobilných rádiových koncových prístrojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6916

Dátum: 19.04.2006

Autor: Nies Ingbert

MPK: H04W 4/22

Značky: volania, mobilných, spôsob, radiových, koncových, potláčania, núdzového, prístrojoch

Text:

...nie sú.0008 V dokumente WO 2004/040931 A 2 je opísaný spôsob pre voľbu mobilnej komunikačnej siete, pri ktorom mobilný rádiový koncový prístroj overuje, ktorá z dostupných mobilných komunikačných sietí okrem hlasových služieb (telefónie) podporuje aj služby pre dátovú komunikáciu. S výhodou taký mobilný rádiový koncový prístroj zvolí takú sieť, ktorá takéto služby pre dátovú komunikáciu podporuje. Špeciálne postupy na situáciu núdzového...

Odkvapnica bez koncových uzáverov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8193

Dátum: 23.03.2005

Autor: Rauscher Martin

MPK: E06B 7/26, E06B 3/30

Značky: uzáverov, koncových, odkvapnica

Text:

...sa rozprestiera odkvapnica len na oblast presahu rámu a nesíaha až do oblasti lomu vonkajšieho rámu. Umelohmotná koľajnica tvoriaca základ pre kovový profil, pôsobiaci ako pripojená clona, sa naskmtkuje na vonkajšej strane v oblasti presahu spodného vonkajšieho rámu na prednostne vertikálnu plochu. Termické oddelenie odkvapnice avonkajšieho rámu je pritom veľmi výrazné, nakoľko drevený priečny profil zostáva sformovaný neoslabený ačo...

Spôsob riadenia viacprístrojovej konfigurácie koncových telekomunikačných prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11135

Dátum: 08.10.2004

Autori: Dennert Thomas, Quast Joachim, Vöhringer Gerrit, Wegmann Georg, Spörl Michael

MPK: H04W 8/18

Značky: spôsob, koncových, riadenia, prístrojov, viacprístrojovej, telekomunikačných, konfigurácie

Text:

...podobný ako v dokumente EP 0 740 482 A 1,avšak s tým rozdielom, že tu sa toto rozdeľovanie volaní medzi pripojené koncové prístroje vykonáva sieťovým prvkom komunikačnej siete.0008 Úlohou predkladaného vynálezu je navrhnúť spôsob, ktorý umožňuje riadenie koncových prístrojov vo viacprlstrojovej konfigurácii, ktorá šetrí sieťové zdroje.0009 Táto úloha je riešená spôsobom, ktorý má znaky patentového nároku 1.0010 Optimalizované využitie...

Spôsob poskytovania a účtovania funkcií WIM v mobilných komunikačných koncových prístrojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1430

Dátum: 12.03.2003

Autori: Sporn Ulrich, Dupre Michael

MPK: H04Q 7/32

Značky: mobilných, koncových, prístrojoch, spôsob, poskytovania, komunikačných, účtovania, funkcií

Text:

...do čipovej karty sa zablokuje. Táto ochrana pomocou PIN je však nezávislá od funkcie WlM a hlavneje nezávislá od počtu podpisov uskutočnených pomocou WlM. Funkcia ochrany pomocou PIN v prípade modulu identity účastníka je bližšie opísanánapr. v EP O 776 141 A 2. Funkcia WlM tu nie je spomenuté.D 006 Úloha vynálezu spočíva vtom, navrhnúť spôsob, ktorý umožní jednoduché a spoľahlivé poskytovanie a účtovanie funkcií WlM pri mobilných0007...

Spoj dvoch plošných častí pozdĺž ich dvoch koncových okrajov a spôsob jeho zhotovovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 283090

Dátum: 27.12.2002

Autor: Oetiker Hans

MPK: B23K 33/00, B23K 26/00, F16B 5/08...

Značky: částí, koncových, spôsob, okrajov, pozdľž, zhotovovania, dvoch, plošných

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj dvoch plošných častí (1, 5) je vytvorený pozdĺž ich dvoch okrajov (3, 7), ktoré prebiehajú navzájom spolu rovnobežne aspoň pozdĺž spoločného úseku a obsahujú najmenej jeden zámkový prídržný prostriedok (9) vybiehajúci z okraja (3) prvej plošnej časti (1) za okraj (7) druhej plošnej časti (5) do tvarovo doplnkového výrezu v druhej plošnej časti (5) a zaberajúci tvarovo zaisťovacím spôsobom zozadu, pri pohľade od priečnych okrajov, do...

Zariadenie a spôsob odstraňovania defektných koncových častí z priadze na cievke privádzanej do automatického navíjača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 585

Dátum: 12.11.2002

Autor: Badiali Roberto

MPK: B65H 54/00, B65H 63/00

Značky: navíjača, zariadenie, priadze, privádzanej, cievke, defektných, koncových, odstraňovania, částí, automatického, spôsob

Text:

...priadze, potom čo obnovil jej kontinuitu, uvoľní priadzu tak, aby sa vrátila späť do svojej navíjacejkonfigurácie 2 odvíjanej cievky na navíjanú cievku.Proces navíjania v svojich základných rysoch pozostáva z odvíjania podávacej cievky a z odstraňovania jej koncových častí, ktoré sú defektné alebo z dôsledku mechanickej konzistencie alebo veľkosti. Na svojej dráhe z cievky l k cievke 12 je priadza 2 kontrolovaná čističom ll priadze, ktorý...

Spôsob zjednotenia užívateľskej obsluhy mobilných telefónnych koncových prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6002

Dátum: 05.11.2002

Autor: Holtstiege Ulrich

MPK: H04M 1/72

Značky: koncových, obsluhy, mobilných, spôsob, užívateľskej, zjednotenia, telefónnych, prístrojov

Text:

...či je iná telefónna prípojka voľná, obsadená, odpojená, atď. Menu účastníkovi ponúka možnosti volby, ktoré sú závislé od príslušného stavu, týkajúce sa toho, ako má byt svolaním naložené. Namiesto neúspešného volania sa volajúciúčastník môže už vopred rozhodnúť, čo by rád vykonal. Tento účastník si môže zvoliť, či má byt jeho stav oznamovaný iným účastníkom. Pri tom sa tento účastník môže tiež rozhodnúť, či jeho stav môžu vidiet všetci iní...

Zariadenie na zablokovanie koncových polôh pohyblivých dielov výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 813

Dátum: 31.07.2002

Autori: Achleitner Herbert, Hörtler Joseph, Schnedl Karl

MPK: B61L 5/00

Značky: zablokovánie, dielov, výhybiek, poloh, koncových, pohyblivých, zariadenie

Text:

...ktoré sa dajú rozšíriť smerom von proti sile pružiny, ich vyhotovenie realizovať tak, aby na uzatváraciu os V podstate kolmé čelné plochy alebo boky šikmých plôch v príslušnej vonkajšej, resp. vnútomej polohe segmentov boli v plošnom styku s protinárazovými plochami voči sebe navzájom posúvateľných rúr a/alebo tyčí, pričom ako sme už uviedli, šikmé plochy sa môžu použiť aj vo vonkajšej polohe.Optimálny plošný styk medzi prstencom alebo...

Zapojenie na kontrolu koncových stupňov, respektíve riadiaceho obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279147

Dátum: 13.05.1992

Autori: Loreck Heinz, Zydek Michael, Bleckmann Hans-wilhelm

MPK: B60T 17/22, G05B 23/02, G01R 31/28...

Značky: zapojenie, kontrolu, obvodů, respektíve, stupňov, koncových, riadiaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rieši kontrolu výkonových tranzistorov (LT1, LT2, LT3, LT4) a ich prepojenie, najmä so zreteľom na poruchy, ako i zvodové prúdy alebo prúdy bočných zvodov a je určené najmä na riadenie brzdového tlaku systému prekĺzania kolies pri pohone vozidla. Budiace prípoje (S1, S2, S3, S4) budiacich vinutí (W1, W2, W3, W4) ventilov sú prepojené tak porovnávacím zapojením (1), pozostávajúcim z reťazca logických súčtových alebo logických...

Zařízení pro snímání koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 270023

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hrubý Jaroslav, Dzierža Emil, Tkáč Ivan, Bakončík Vladislav, Řehulek Ladislav

MPK: E21D 23/26

Značky: snímání, sekce, přesouvacího, koncových, mechanizované, výztuže, poloh, zařízení

Text:

...rovinou B-B. Obr. 2 a 3 jsou provsdeny v jiném měřítku než obr. l.Zařízení pro snímaní koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizovená výztu že ja tvořeno tyčí l, ktsri je spojená s píetnioí gg například čepsm. Tyč l je uloženáva vedení 2 v prostoru pod přeaouvaoím válcem g. Kolem tyče L je uapořídana delené objímka gł. ktere je součástí vedení 1. Do objímky 1 jsou vložený alespoň dva snímača łll. głg, například jazýčkove kontakty....

Zařízení pro snímání koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269472

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krulík Jiří, Malchárek Josef, Hrubý Jaroslav, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/26

Značky: koncových, mechanizované, výztuže, zařízení, poloh, snímání, přesouvacího, sekce

Text:

...poloh přeeouvacího zařízení eakce aechanizovaně výz tuže je tvořeno tyčí 3 levou a tyčí 3 pravou, ktoré jsou epejeny e píetnící šg přeaouvacího válce 3, například čepea, a jeou eoučaetí přeaouvacího zařízení eakce. Tyč 1 leváje ulozene v trubce il e tyč g pravá v truboe 53 vedení 5, uaíetčnea v prostoru pod přesouvecíe vólcen Q. V trubce gł, popřipedč i v trubce 55 jaou provedeny otvory pro vložení pouzdra §, v něaž je upevnčna alespoň...

Detektor tlakového impulzu koncových mazacích obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268213

Dátum: 14.03.1990

Autor: Richter František

MPK: F16N 29/00

Značky: tlakového, obvodů, koncových, mazacích, impulzů, detektor

Text:

...selhâní pohybu pracovního kontaktu. U rotujících nebo rychle se pohybujících částí stroje,na příklad suportů se elektrické snímače nedají dobře využít pro nesnadné připojení do elektrického obvodu. V těchto případech se musí mazání stále pozorovat e obsluha stroje tyto pracovní plochy musí několikrát za směnu ručně domazávst.Výše uvedené nedostatky odstraňuje detektor tlakovêho impulsu koncových mazacích obvcdů podle vynalezu, jehož podstata...

Způsob zneškodňování koncových plynů ve výrobnách kyseliny dusičné s plynovou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267576

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jaroš Stanislav

MPK: C01B 21/38

Značky: kyseliny, plynů, plynovou, způsob, koncových, výrobnách, turbínou, dusičné, zneškodňování

Text:

...čímž by se snížilo množství vzduchu pro technologii s tím i výše výroby kyseliny dusičné nebo by bylo nutno postavit další zařízení.nevýhody samostatných procesů selektivní redukce a totální redukce a rovněž selektivní redukce se apalovací komorou pro výrobny s plynovou turbinou odatranuje způsob podle vynálezu. Zneškodnování se dosáhne zapojením reaktoru selektivní redukce a reaktoru pro kstalytické spalování paliva. Reaktor na...

Způsob vinutí a aretace primárních cívek koncových transformátorů pulsních zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266013

Dátum: 14.11.1989

Autor: Zeman Miloš

MPK: H01F 41/06, H01F 41/12

Značky: aretace, zdrojů, cívek, koncových, pulsních, primárních, vinutí, způsob, transformátoru

Text:

...primáru předepnutým vodičem a jeho aretace zâstřikem elektricky izolační hmotou.Použití způsobu vinutí a aretace primárních cívek transformátorů pulsních zdrojů dle vynálezu přináší nové a vyšší účinky v tom, že umožňuje splnit vysoké nároky na elektrickou pevnost mezi primárním i sekundárním vinutím a kostrou transformátoru, snižuje hlučncst a technologickou výrobní náročnost, zlepšuje elektromagnetickou vazbu mezi primárním a sekundárními...

Způsob aktivace katalyzátoru pro zneškodňování koncových plynů z výroby kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 262483

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čejka Jiří, Jaroš Stanislav, Zdvořák Jaroslav, Melichar Bruno

MPK: C01B 21/40

Značky: plynů, zneškodňování, způsob, kyseliny, katalyzátoru, výroby, aktivace, koncových, dusičné

Text:

...nadměrném nadbytku paliva pro redakční proces, s výhodou pri koeficientu nadbytku paliva nepřevyšujícím jeho hodnotu na novém nebo aktivovaněm katalyzátoru o 0,5 až 0,1, při nedosahoviní žddané účinnosti i při nadmšrnám nadbytku paliva, v počátečním chodu výroby najetím reaktoru na oxidační proces s převedením na redukční a před odstavením výroby, které se provede po prevedení reaktoru na oxidační proces.Oxidační chod katalytickěho reaktoru...

Měnicí ventil s aretací v koncových polohách

Načítavanie...

Číslo patentu: 258090

Dátum: 15.07.1988

Autor: Beran Josef

MPK: F16K 17/02

Značky: koncových, ventil, měniči, polohách, aretaci

Text:

...ploškou §, axlálním průtokovým otvorom ll a bočním průtokovým otvorom lg. V každém z obou pouzdor l, g je suvně uložen píet 1, A hrnoovitého tvaru, v jehož otěně jsou vytvořeny alespoň dva průohozí otvory gg. Mezi oběma piaty 2, 1 je uspořádána zamykací tyčka 1 0 průměru menším než vnitřní průměr pístů 2 3 uložená svými rozšířénými konci v pístech 2, 1, na jejichž otevřených koncich je nasazena pružina Q. V otvoreoh lgpíatů 2, 3 jsou uloženy...

Spôsob merania dlžky koncových mierok na dvoch vzájomne spojených dvojlúčových interferometroch pomocou vlnovej dlžky (He-Ne) lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 256152

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gáťa Roman, Púček Bohuslav, Navrátil Vlastimil

MPK: G01J 3/45, G01B 9/02

Značky: interferometroch, pomocou, dvoch, spôsob, spojených, merania, lasera, he-ne, mierok, dvojlúčových, koncových, vlnovej, dĺžky, vzájomne

Text:

...spolu sa zrkadlom a kútovým odrážačom, sapohybuje iba zrkadlo a ikútový odrážačł na malom voziku, ~čim sa skráii dĺžka vodiacej dráhy z 2 m, na ktorom sa vozík pohybuje, prakticky na polovicu. Znížia sa aj požiadavky.na tuho-st vedenia, aby sa zaručila priamočiarost pohybu. Okrem toho nie je potrebné.používať pohyblivé prívody k snímačom teploty na mierke, lebo stojí.Na pripojenom výkrese je znázornená rozmiestnenie optických a...

Zapojení automatického přepínače koncových dálnopisných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255079

Dátum: 15.02.1988

Autor: Balabán Miroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: automatického, přepínače, dálnopisných, zapojení, zařízení, koncových

Text:

...A tento blok je dále připojen ke zdroji ll klidové polarity a dále k hlavní dálnopísné stanici 31 a k první vedlejší stanici 35 a ke druhé vedlejší dálnopisné stanici gg. Dále potom přes převodník 35 log-dps jednak k bloku gł zpětné signalizace relé a jednak k bloku lg řidících a pcrovnávacích obvodu, který je dále připojen přes blok ll zpětné signalizace relé na blok 3 releové propojovací části. Přičemž blok li řídicích a porovnávacích...

Zařízení pro kompletaci koncových návleků s blokem skla a jeho ustavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253385

Dátum: 12.11.1987

Autori: Perný Pavel, Holík Jiří, Pek Alexander

MPK: B65B 23/20

Značky: návleků, blokem, koncových, kompletaci, zařízení, ustavení

Text:

...ejeho ustevení je nepř. vytvořeno tak, že na pevném stojanu 1 připevnčným kotevními šroby 15 do nevyznsčeně podlahy je na čepech g otočně uloženstecionární rám g, který je ovládán dvěma stevěcími a dvěma vretnými hydromotory 11 uohycenými čepy g ko stojanu 1 a stecionárnímu rámu g .Steoinární rámné čepy á mají tverosezeného kužele seříznutého ze dvou stran v rovinách rovnovbčžnýoh s osou kužele, päčemi qodní válcová. 253 aus část má průměr...

Pevná opěra listové pružiny bez koncových ok

Načítavanie...

Číslo patentu: 251944

Dátum: 13.08.1987

Autori: Popp Rainer, Peter Christoph

MPK: B60G 11/12

Značky: pružiny, pevná, koncových, opěra, listové

Text:

...2 ur-4. Bnaronapn cnne ynpyrocrn nucrą 4, nocroauno uanpannennoü anna, Moxer KouHeHCHpOBaTbCH noaunxammmň aeprnxanbuů nsuocl mexa 5 Kponmreňua 3, np 0 non~ meHH 8 ñBHHS, npenornpamaer Bmwnrnnane peccopu na Kponmreäna peccopm 3 ycn v IIHHMH B HDOAOJHIHÓM Hanpaaneunu DÉCCODH.B cnyuae eMonTaxapeccopu na Kponmreňna peccopm 3, nncr peccopu 4 ornpy-~ xnHMsaeT na Bennuuuy Z.Bçssasopnaa onopa nucwonoñ peccopu öes nanbnen ymex, c He Menee, qem...

Zapojení koncových stupňů mikrofonů a reproduktorů, zvláště pro dispečerské systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243496

Dátum: 15.07.1987

Autori: Pelz Jaromír, Volek Milan

MPK: G08C 19/02

Značky: dispečerské, systémy, mikrofonů, zvláště, koncových, stupňů, reproduktoru, zapojení

Text:

...a regulačním vstupom g tőnového kmitočtu. Vstup ie mikrotonu je připojen přes pŕizpůsobovací stupeň 1 a stupeň g předzesilovače na vstup 33 tőnového kmitočtu regulovatelného zesilovače 3.Výstup n tőnovaného kmitočtu regulovetelnáho zesilovače 3 je jednak přiveden na vstup Q tőnověho hitočtu expendáru 53 i na vstup La tőnového kmitočtu komparátoru 3. Výstup ü zapojení komparátoru 1 je spoje se vstupem že jednotky ž určení regulačníchčasůo...

Zapojenie obvodu na ochranu hovorových obvodov koncových telefónnych zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238807

Dátum: 15.05.1987

Autor: Zuskin Silver

MPK: H04M 1/74

Značky: hovorových, obvodů, koncových, zapojenie, zariadení, telefónnych, ochranu, obvodov

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v zapojení obvodu na ochranu hovorových obvodov koncových telefónnych zariadení voči rázovému prepätiu spočívajúcu v tom, že paralelne ku linkovým svorkám hovorového obvodu je zapojený diak (D). Pri výskyte prepäťového impulzu na účastníckom vedení sa diak otvorí a obmedzí amplitúdu prepäťového impulzu na hodnotu menšiu ako je spínacie napätie diaku. Veľkosť napätia po obmedzení už neohrozuje činnosť prvkov hovorových...

Zariadenie na obmedzenie koncových polôh mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226619

Dátum: 15.02.1986

Autor: Voroňák Jozef

Značky: poloh, obmedzenie, koncových, mechanizmu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na obmedzenie koncových pol(h mechanizmu, hlavne koncových polôh motorického prestavenia dĺžky ojnice mechanického lisu, obsahujúce pevný diel ojnice, staviteľnú skrutku s guľovou hlavou, koncové spínače a palec viazaný so staviteľnou guľovou skrutkou a prechádzajúci otvorom v pevnom dieli ojnice, vyznačené tým, že do priestoru medzi koncové spínače (9) zasahuje narážka (8) spojená s kotúčom (7), pričom kotúč (7) je otočne vedený na...

Zapojení dvou koncových spínačů s automatickou sebekontrolou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219436

Dátum: 15.08.1985

Autori: Schmucker Antonín, Kratochvíl Alois

Značky: sebekontrolou, zapojení, automatickou, koncových, spínačů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení dvou koncových spínačů s automatickou sebekontrolou jejich provozuschopného stavu, u něhož je vyloučen vliv jejich počáteční nesynchronnosti při jejich spínání. Zapojení podle vynálezu je vhodné k použití ve strojírenství všeobecně.

Zařízení pro nouzové otevření šachetních dveří koncových stanic výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218845

Dátum: 15.04.1985

Autor: Jiřík Jaroslav

Značky: šachetních, nouzové, zařízení, stanic, dveří, koncových, otevření, výtahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález odstraňuje tzv. uvěznění osob v kabině výtahu v takovém případě, kdy klec výtahu přejede při poruše otevírací pásmo koncové stanice výtahu a výtah se stane pro uživatele nacházejícího se v kabině výtahu neovladatelný, například při přejetí na koncový vypínač výtahu, takže nemůže otevřít šachetní dveře výtahu a opustit kabinu. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením pro nouzové otevření dveří koncových stadací páky dveřní uzávěrky...

Zapojení pro ochranu koncových stupňů polovodičových zesilovačů a servozesilovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217762

Dátum: 15.08.1984

Autori: Mašín Zdeněk, Vojta Jiří

Značky: zapojení, koncových, servozesilovačů, zesilovačů, polovodičových, ochranu, stupňů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ochranu koncových stupňů polovodičových zesilovačů a servozesilovačů řeší problém složitého uspořádání dosavadních zapojení tohoto druhu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že řešení umožňuje realizovat můstkový koncový zesilovač s galvanicky navázanou zátěží s použitím tranzistorů, jejichž výkonová ztráta je při provozu zesilovače dána pouze požadovaným výkonem do zátěže. Zapojení je možno uplatnit u všech nízkofrekvenčních...

Zapojenie obvodu na ochranu koncových tranzistorov a reproduktorových sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 216280

Dátum: 15.05.1984

Autor: Zuzula Tibor

Značky: obvodů, sústav, zapojenie, tranzistorov, koncových, reproduktorových, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodu na ochranu koncových tranzistorov a reproduktorových sústav u nízkofrekvenčných tranzistorových výkonových zosilňovačov, vyznačujúce sa tým, že na výstup (11) nízkofrekvenčného výkonového zosilňovača (1) je okrem záťaže (2) zapojený aj vstup (31) dolnopriepustného filtra (3), ktorého výstup (32) je zapojený na vstup (51) dvojcestného usmerňovača (5), ktorého výstup (52) je zapojený na vstup (61) ovládacieho obvodu spínača (6).