Patenty so značkou «koncový»

Spojovacie zariadenie, vedenie a koncový úsek vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16542

Dátum: 04.05.2011

Autor: Van Der Valk Andries

MPK: F16L 37/248, F16L 37/20, F16L 37/18...

Značky: koncový, spojovacie, vedenia, vedenie, úsek, zariadenie

Text:

...vybraním opatreným okolo vonkajšieho obvodu vnútornej časti. Výsledkom je spriahnutie spojovacieho zariadenia a vytvorenie spoja medzi vnútornou a vonkajšou časťou.0004 Vnútorná časť zo stavu techniky známeho spojovacieho zariadenia zahŕňa ďalej čap, ktorý je možné zavádzať do vedenia opatreného v stene vonkajšej časti obklopujúcej prijímací priestor. Bajonetové upevnenie, ktoré je vytvorené týmto spôsobom, môže vtedy, ked sa ramená...

Čelný koncový modul pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13671

Dátum: 23.09.2010

Autori: Schöning Ralf, Opperbeck Guido

MPK: B62D 25/08

Značky: motorové, vozidlo, modul, koncový, čelný

Text:

...spojenia alebo bajonetového(0010) Zvislý nosník môže mať najmenej jeden spojovací element na upevnenie funkčnej konštrukčnej súčasti na zvislom nosniku. Funkčnou konštrukčnou súčasťou môže byť stavebný prvok, ktorý na prednej časti preberá obvyklú ñmkciu, ako napriklad osvetlenie motorového vozidla, uzatvorenie motorového vozidla, chladenie motora motorového vozidla alebo zachytávanie nárazov na motorové vozidlo. Funkčnou konštrukčnou...

Čelný koncový modul pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12220

Dátum: 16.12.2009

Autori: Opperbeck Guido, Schöning Ralf, Schäfergockel Frank

MPK: B62D 25/08, B62D 29/00

Značky: čelný, vozidla, modul, koncový

Text:

...geometrický tvar, ktorý je ľahko vyrobiteľný. Moment odporu profilu v tvare dutej komory sa dá zvoliť nad stanovenú prahovú hodnotuvoľbou zodpovedajúceho vonkajšieho priemeru, prípadne voľbou hrúbky steny.0011 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu môže byť plastový dutý profil zhotovený aj ako viackomorový plastový dutý profil, ktorý obsahuje viac navzájom prepojených dutých komôr,pričom sú tieto usporiadané navzájom paralelne. V tejto...

Čelný koncový modul pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11515

Dátum: 16.12.2009

Autori: Schöning Ralf, Zhao Gaoming, Opperbeck Guido, Kleinewalter Karsten

MPK: B62D 25/08, B62D 29/00

Značky: koncový, vozidla, čelný, modul

Text:

...dutého profilu zaberajú na plastovom opornom dieli a sú vzájomne spojené materiálovým stykom. Prednostne je plastový opomý diel V upevňovacej oblasti nastriekaný na upevňovací obrys kovového dutého profilu. Altematívne môže byťspojenie vytvorené aj lepením.(0009) Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu sú prehĺbenie a výstupok kovového dutého profilu, respektíve plastového oporného dielu vytvorené vo forme lišty, respektíve sú pretiahnuté...

Koncový klobúčik pre hnací kábel, hnací kábel, spôsob výroby koncového klobúčika a spôsob výroby hnacieho kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11069

Dátum: 23.01.2009

Autori: Küster Klaus, Abendroth Bernd

MPK: F16G 11/00

Značky: spôsob, klobúčik, koncový, hnacieho, výroby, kábel, klobúčika, kábla, koncového, hnací

Text:

...sa na stúpajúcej skrutkovici, sa môže oddeľovat od podkladu a oddelený materiál môže byť potom tiež príčinou klepavých (rachotivých) zvukov.0009 DE 88 10 699 U 1 opisuje prípojný kus pre bowdenové laná s prípojnoutrubicou na spojenie s drôtovým lanom a s očkom na ňom vytvoreným vstrekovaním tvrdého plastu na ovládanie prevodov.0010 DE 10 2005 006 432 A 1 opisuje prídržné usporiadanie na zdvíhanie a spúšťanie dielca, najmä krytu nákladového...

Plastový koncový uzáver nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9281

Dátum: 19.10.2007

Autori: Milkowski Bogumil, Toborowicz Andrzej, Lewandowski Dariusz

MPK: B65D 47/26, B65D 17/50, B65D 43/18...

Značky: nádoby, uzáver, plastový, koncový

Text:

...otvorenie nádoby dokonca i V prípade, kedy koncový uzáver bol deformovaný vysokými tlakmi vnútri nádoby. Ako náhle je otvorený, môže byť záklopka použitá na opätovné zakrytie diery, aby chránila nápoj proti znečisteniu, a prídavný hygienický kryt chráni kontaktnú oblasť úst.0011 Teraz bude vynález opísaný na príklade a s odkazonx naObrázok 1 predstavuje koncový uzáver v zatvorenej polohe pohľad zhoraObrázok 4 - teleso koncového uzáveru V...

Koncový uzáver induktívnej súčiastky a induktívna súčiastka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12769

Dátum: 08.10.2007

Autori: Ocket Tom, Van Nimmen Steven, Siotto Michael, Van Cauwenberge Jan

MPK: H01F 27/30, H01F 17/04, H01F 27/02...

Značky: súčiastka, induktívnej, súčiastky, uzáver, induktívna, koncový

Text:

...V US 5,600,294.0011 Vo svetle posúdenia doterajšieho stavu V tejto oblastitechniky je cieľom prihlasovaného vynálezu vytvoriť zariadeniepre jadrá s vodičovými vinutiami, a toto zariadenie sa môže používať bez ohľadu na dĺžku jadra, je jednoduché na inštaláciua vysoko účinné vzhľadom na znížené rozptylové straty.0012 Pre koncový uzáver citovaný vyšsie sa tento cieľ dosahuje podľa tohto vynálezu poskytnutím aspoň jednej čeľuste vedenej v...

Čelný koncový modul pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11959

Dátum: 07.06.2007

Autori: Schlüter Sascha, Schöning Ralf, Dowe Michael, Opperbeck Guido, Schäfergockel Frank

MPK: B60Q 1/04

Značky: koncový, vozidla, čelný, modul

Text:

...výrobné náklady na pripravenie priamočiarej nastavovacej dráhy sú relatívne(0010) Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu má vzpera prídržný mostík, ktorý je cez upevňovacie prostriedky spojený s nosným dielom. Výhodne je vzpera vytvorená tak, že je možné vykonávať vyrovnávanie tolerancíí medzi svetelnou jednotkou a dielom karosérie, ohraníčujúcim otvor karosérie, na vytvorenie vopred daného priebehu škár.(0011) Podľa ďalšieho uskutočnenia...

Čelný koncový modul pre vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15631

Dátum: 07.06.2007

Autori: Schöning Ralf, Opperbeck Guido, Schäfergockel Frank, Schlüter Sascha

MPK: B62D 25/08, B60Q 1/00, B60Q 1/04...

Značky: čelný, vozidla, koncový, modul

Text:

...najmä bočného dielu (blatníka).0012 Podľa jedného výhodného príkladu uskutočnenia vynálezu je nastavovací element otočne uložený okolo osi otáčania, usporíadanej kolmo na nastavovací smer, v oblasti konca prídržného ramena, obráteného k pozdĺžnej stredovej osi vozidla. Výhodne môže byť montáž reflektora zjednodušená, pretože na nastavenie reflektora v nastavovacom smere musí byť ovládaný len otočný nastavovací element. Zafixovanie...

Spôsob výroby priechodného alebo koncového uzla, ako aj priechodný alebo koncový uzol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13130

Dátum: 04.05.2007

Autori: Stroh Heiko, Wagenbach Udo, Stroh Dieter

MPK: H01R 43/02, H01R 4/18

Značky: priechodný, výroby, koncového, priechodného, spôsob, koncový, uzla

Text:

...vodiče z tvarovaných súčastí v krátkych dobách taktov, i vtedy, ked sa v po sebe nasledujúcich pochodoch zvárania vzájomne líšia rozmermi.Pre vyriešenie úkolu navrhuje vynález z hľadiska spôsobu, že sú vodiče vkladané doobjímky a následne je objímka s vodičmi zváraná v stláčacom priestore do koncovéhoalebo priechodného uzla s prierezom v tvare mnohouholníka, pričom stláčací priestor jeprispôsobený objímke prestavaním ako vo výške, tak i v...

Koncový box pre článok s ortuťovou katódou na elektrolýzu alkalických chloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6540

Dátum: 19.02.2007

Autori: Bertin Raffaello, Meneghini Giovanni

MPK: C25B 1/00, C25B 9/12

Značky: alkalických, chloridov, katodou, elektrolýzu, ortuťovou, koncový, článok

Text:

...v US 6,200,437 prihlasovateľa Bayer AG, Nemecko, v ktorom sa uvádza použitie fluórovaných polymérov, ako je polyvinylidénfluorid (PVDF),polychlórtrifluóretylén (CTF E) a tetrafluóretylén-hexafluórpropylénový kopolymérAplíkačné postupy US 6,200,437 možno napriklad praktizovať pri výstelkách bočných stien telesa článku, zatiaľ čo toto je prakticky nemožné pri koncovýchboxoch v dôsledku ich veľmi zložitej štruktúry s prítomnosťou niekoľkých...

Spôsob viazania zväzku voľných listov alebo podobne a ním využívaný viazací prvok, koncový list alebo obálka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10737

Dátum: 02.10.2006

Autor: Peleman Guido

MPK: B42D 1/08, B42D 3/00

Značky: obálka, volných, viazania, zväzku, podobně, listov, využívaný, spôsob, koncový, viazací, prvok

Text:

...je opísaný nasledovný výhodný spôsob podľa vynálezu na viazanie zväzku voľných listov alebo podobne, ako aj takto použitý koncový list, obálka, alebo viazací prvok.s preferenciou na priložené výkresy, na ktorýchobr. 1 a 2 predstavujú spôsob viazania zväzku voľných listovobr. 3 predstavuje spôsob podľa vynálezuobr. 4 predstavuje viazací prvok, ktorý možno uplatniť v spôsobe podľaobr. 5 a 6 predstavujú rôzne kroky, ktoré sa postupne...

Jediný pravouhlý koncový blok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5182

Dátum: 23.02.2006

Autori: Lapeire Gregory, De Boever Joannes, Dellaert Krist, De Bosscher Wilmert

MPK: H01J 37/32, C23C 14/34

Značky: jediný, koncový, pravouhlý

Text:

...zlepšiť spracovanie menších substrátov, ako je napríklad veľkosť displeja z kvapalných kryštálov alebo plazmového displeja. Jednou z nevýhod pri používaní týchto trubicových terčov pri takých zariadeniach na vytváraniepovlakov na displejoch sú potrebné značné úpravy v súčasnej dobe existujúceho zariadenia.Teraz sa pri zariadení na vytváranie povlakov na displejoch používajú podlhovasté rovinné magnetrónové naprašovacie terče. Väčšina...

Koncový uzáver pre káble a rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9469

Dátum: 08.11.2005

Autori: Karl Markus, Bauer Peter, Lederer Roland

MPK: H02G 3/04, H01R 13/46

Značky: káble, koncový, uzáver, rúrky

Text:

...káblov až do konečnej montáže pred nečistotami a vlhkosťou.0005 Výhody dosiahnuté vynálezom spočívajú obzvlášť v málo pracnom osádzaní koncového uzáveru a v možnosti prispôsobenia rôznym priemerom rúrok a káblov, ako aj v jeho otáčavosti na koncoch rúrok alebo káblov.0006 Vynález je ďalej opísaný pomocou prikladu uskutočnenia,znázorneného na výkrese.0007 Ako je viditeľné z vyobrazenia, je koncový uzáver (3) vytvorený ako hrncovité teleso a je...

Plochý koncový blok na nesenie otočného naprašovacieho terča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5160

Dátum: 11.10.2005

Autori: De Bosscher Wilmert, Dellaert Krist, Lapeire Gregory, De Boever Joannes

MPK: H01J 37/32, C23C 14/34

Značky: koncový, otočného, plochy, naprašovacieho, nesenie, terča

Text:

...bloky sú namontované na stenu, ktorá je paralelná s osou otáčania terča. Tieto koncové bloky sú obvykle namontované na spodnú stranu vrchnej časti krytu obsahujúcej prídavné zariadenie. Pre ľahkú výmenu terča a údržbu sa môže vrchná časť krytu spolu skoncovými blokmi a namontovaným terčom ako celok zodvihnút zveľkoplošnéhoJednoduché priame koncové bloky, ktore sú opísané napr. v dokumente US 5,200,049(obr. l) a V ktorých sú všetky...

Zádržný mechanizmus v zásobníku na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu, zádržný systém, zásobník a spôsob vloženia kotúčika materiálu do takéhoto zádržného mechanizmu a koncový nástavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16076

Dátum: 30.09.2005

Autori: Lind Mats, Kullman Marcus, Pommer Stig, Salaker Allan, Larsson Björn, Moller Per

MPK: A47K 10/38

Značky: zadržanie, systém, vloženia, koncový, zásobníku, zádržného, mechanizmus, zásobník, mechanizmu, spôsob, materiálů, kotúčika, vyměnitelného, takéhoto, zádržný, nástavec

Text:

...štrbiny a vedú nosný kolik, a jej súčasťou je blokovacia časť na zablokovanie nosného kolika v koneovej polohe. Vkladacia štrbina jev koneovej polohe uzatvorená uzáverom dráhy, ktorý sa nachádza na konci vkladacej štrbiny.0010 V dokumente W 0 96/23719 A 1 sa vysvetľuje systém zásobníka so žliabkovouvodiacou štrbinou na vedenie nosného kolika kotúčika s hárkami do koncovej polohy.0011 Dokumenty US-A-3,416,744 aUS-A-3,572,602 opisujú...

Zádržný mechanizmus v zásobníku na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu, zádržný systém, zásobník a spôsob vloženia kotúčika materiálu do takéhoto zádržného mechanizmu a koncový nástavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9297

Dátum: 30.09.2005

Autori: Kullman Marcus, Salaaker Allan, Moller Per, Larsson Björn, Pommer Stig, Lind Mats

MPK: A47K 10/38

Značky: mechanizmu, nástavec, systém, takéhoto, vyměnitelného, mechanizmus, zadržanie, zásobníku, koncový, materiálů, zádržného, spôsob, vloženia, zádržný, kotúčika, zásobník

Text:

...ale súčasne sa účinne zabránilo neúmyselnému vloženiu nesprávneho kotúčika alebo nesprávnemu umiestneniu kotúčika. Ďalším cieľom je zabezpečiť zádržný systém a zásobník stakýmito znakmi, ako aj spôsob vkladania vymeniteľnćho kotúčikamateriálu do zádržného systému.0013 Tento cieľ sa vyriešil zádržným mechanizmom v zásobníku papierových uterákov na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu so znakmi podľa patentového nároku l. Cieľ rieši...

Koncový klapkový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4045

Dátum: 03.01.2005

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 17/19, F16K 7/12

Značky: ventil, koncový, klapkový

Text:

...na prírubu z nádrže v priečnom reze.Príklad uskutočnenia Koncový klapkový ventil na uzatvorenie a otvorenievýtoku kvapalných médií z nádrží a zásobníkov podľa obr. je tvorený plochým telesom 1, V ktorom je excentricky vy tvorená priechodná valcová dutina 2 V homej časti s priechodným obdĺžnikovým vybratím 3, v ktorom je dvoma presnými skrutkami 16 uchytená jednodielna klapka 4 v priečnom vybraní 5 ovládacieho hriadeľa 6 uloženého priečne...

Spôsob výberu prenosového kanála, ktorý je k dispozícii, vysielaním zápornej hodnoty rozhodnutia a prídavnej kladnej hodnoty rozhodnutia, ako aj zodpovedajúca základňová stanica, mobilný koncový prístroj a mobilná rádiová sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14598

Dátum: 17.08.2004

Autori: Schwagmann Norbert, Gottschalk Thomas, Bienas Maik

MPK: H04W 74/00, H04W 74/08

Značky: mobilná, zápornej, kanála, sieť, vysielaním, kladnej, hodnoty, přenosového, prídavnej, mobilný, stanica, výběru, rozhodnutia, zodpovedajúca, dispozícii, prístroj, ktorý, rádiová, koncový, základňová, spôsob

Text:

...kanáloch. U použitého Common Channel sa konkrétnejedná o takzvaný PRACHnorme UMTS je v súčasnej dobe v PRACH k dispozicii 16 rôznych Channelization Codes, t. j., na PRACH je realizovaný 16 rôznych logických prenosových kanálov.Pred tým, než mobilný koncový prístroj príkladne použije pri vstupe do určitj bunky PRACH,nie je koncovćmu prístroju známe, ktorých Channelization Codes sa v súčasnej dobe používa inými mobilnými koncovými prístrojmi...

Dvojdielny koncový nástavec určený na vsunutie do konca kotúčika papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4692

Dátum: 12.05.2004

Autor: Larsson Björn

MPK: A47K 10/24, B65H 75/18

Značky: konca, dvojdielny, určený, papiera, koncový, nástavec, vsunutie, kotúčika

Text:

...toho dva diely 2 a 3 sú zaistené proti vzájomnému posunu v smere osi prstencovou obrubou 6 vyčnievajúcou z vnútomého povrchu vonkajšieho dielu 3 a umiestnenou v drážke 7 vonkajšieho povrchu rúrkovej časti 4 vnútomého dielu 2. Vonkajší priemer rúrkovej časti 4 dielu 2 je o niečo menší, ako vnútomý priemer dielu 3 a drážka 7 má o niečo väčšie rozmery, ako prstencová obruba 6. Takto sa môžu dva diely 2a 3 voľne otáčať navzájom proti sebe.0010...

Koncový převod integrovaný

Načítavanie...

Číslo patentu: 270470

Dátum: 13.06.1990

Autor: Pospíšil Jiří

MPK: B60K 17/30, F16H 37/04

Značky: integrovaný, koncový, převod

Text:

...výsledku je dosaženo nésobnou funkcí mezistěny, umístěné mezi oběma převody, ve které jsou zabudovana ložiska, ve kterých jsou uložena obě ozubana kola portdlového převodu s také lořisko, ve kterém je uložen dutý čep unaieče satelitu planetového převodu. vhodnou volbou rozměrů lošisek lze dosáhnout toho, že lozisko spodního ozubeného kola portalového převodu je vestavěno do kruhového vybrdní v dutém čepuunaieěe satelitů tak, že všechna tři...

Koncový prvek měřicích šňůr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269853

Dátum: 14.05.1990

Autor: Doskočil Zdeněk

MPK: H01B 7/00

Značky: prvek, měřicích, koncový, šnúr

Text:

...tölo měřicí části z eloktrovodného materiálu. Ne Jeho jednom čele jďvytvořen přípojný bod pro připojení přívodního vodiče. Podstatou vynúlezu je, že ke druhemu öelu tůls měřicí části Je v izolsöním tłless pevnä a elektricky vodivä připojens aktivní část müřioí části z tepelnä zpraoovsnó oceli. Aktivní öást prochází zúženou částí izcloöního tilesa a je vyvedenetohoto izolečního tälese, kde je vytvořena do ostrého hrotu Jehlovitőho...

Koncový planétový prevod, hlavne pre poľnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267160

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zimny Mikolaj, Okrasa Marian

MPK: F16H 57/00

Značky: hlavne, poľnohospodárske, koncový, planetový, převod, traktory

Text:

...v strednom puzdre je zaslepený vložkou 5 tesniacim krúžkom.koncový planétový prevod predstavuje konštrukčno-montážny modul umožhujúci použit základné brzdy mokré alebo suché po primontovani do neho iba niekoľkých rôznych časti.vynález je zobrazený na výkresoch, kde na obr. 1 je koncový planétový prevod v osovom reze, na obr. 2 je detail alternatívy koncového planétového prevodu v osovom reze, na obr. 3 je stredné puzdro z obr. 2 v bokoryse v...

Koncový uzávěr elastického měchu hadicové pneumatické pružiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262016

Dátum: 10.02.1989

Autor: Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: hadicové, pružiny, elastického, pneumatické, uzáver, koncový, měchu

Text:

...bříty Ž . Do čelní dutiny 3 je zasunut konec měchu Ž hadicové pneuma tické pružiny. Přítužný prstenec 2 umístěný na vnitřníŠ 262 016 straně stěny É konce měchu Í je zalisován s předpétim. Koncový uzávěr podle obr. 2 má pist 1 s čelni duti nou Š , do niž je zasunut konec měchu É pružiny. Fřitužný prstenec 2 umistěný na vnitřni straně stěny É konce měchu 2 je rovněž zalisovan s předpětim.Koncový uzávěr podle obr. 3 má přirubu 1 s čelni duti...

Koncový ventil dávkovací nádobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259637

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vašák Miloslav, Paulů Karel, Hroník Miloslav

MPK: F16K 21/04

Značky: koncový, dávkovací, nádobky, ventil

Text:

...hladiny v dávkovací nádržce z důvodu rozvíření nečístot a -vzduchových bub 1 in.Na obrázku 1 je znázorněna kompletní dávkovací nádobka s koncovým ventílem a regulací hladiny.Na obrazku 2 je detail koncového ventílu s clonou.Řešení vynálezu spočíva V okamžítém uzavření tekutíny koncovým ventílem V nejnižším bodě nádobky, umístěným nad kalíbrovací clonou.Obr. 1. Tento ventil je ovládán pomocí sílonového vlasce 3 elektromagnetem Z, který je...

Koncový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 240524

Dátum: 15.08.1987

Autor: Bazarov Vladimír Georgijevie

MPK: H01H 3/16

Značky: spínač, koncový

Text:

...tvare a hmotnosti, pričom rozličná hmotnost sa vykompenzuje zmenou potrebného predpätia vratněho pružného drôtu, rozšíri sa okruh použiteľnosti spínača, pri dodržaní čo najväčšieho počtu jeho unifikovaných súčastí. Koncovému spínaču je zároveň ponechana možnosť uhiového natočenia jeho prípojného dielu voči mikrospinaču. aPríklad vyhotovenia koncového spínačepodla vynaiezu je znázornený na výkresoch, l na ktorých obr. 1 predstavuje...

Koncový uzávěr nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 239209

Dátum: 01.08.1987

Autor: Pangl Antonín

MPK: F16K 1/18

Značky: nádob, koncový, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší koncový uzávěr nádob, zejména tlakových nádob pro přepravu kalů, sestávající ze silového válce a sklapky dosedající na výpustní hrdlo. Ovládací prvek silového válce je veden ve vodítkách a opřen o přítlačnou část klapky. Klapka je výkyvně uložena na držáku. Na horním konci přítlačné části klapky je upraven doraz. Silový válec je pevně uchycen na víku upraveném na nádobě. Koncový uzávěr nádob je určen pro použití n.a tlakových...

Koncový spínač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238813

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mach Antonín, Blaškovan Pavol, Hroch Jozef, Kavka Jaroslav, Kapolka Jozef

MPK: H03K 17/72

Značky: polohy, spínač, koncový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši približovací koncový spínač polohy pre automatizačné celky prevádzok pre priame spínanie relé, stykačov na napätie 0 - 220 V striedavých. Koncový snímač polohy pozostáva z usmerňovača, obvodu riadenia tyristora, jazýčkového kontaktu a tyristora. Jazýčkový kontakt zapojený medzi obvod riadiaceho napätia, tyristora a riadiacú elektródu tyristora ovláda takto spínanie tyristora, ktorý spína relé, resp. stykač cez usmerňovač.

Koncový hydraulický tlmič

Načítavanie...

Číslo patentu: 235595

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hudeček Juraj, Hudec Rudolf, Kalvoda Vladimír

MPK: F16F 9/19

Značky: koncový, tlmič, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Koncový hydraulický tlmič vratného pohybu hydraulického valca osadeného na nepohyblivej piestnici s piestom zabezpečujúci spomalenie posuvovej rýchlosti hydraulického valca pri vratnom pohybe v oblasti koncovej polohy pomocou dvojstupňového tlmenia škrtením výtoku oleja, je určený predovšetkým pre plniace rampy kvapalných produktov v chemickej výrobe a pre hydraulicky ovládané strojné skupiny, u ktorých je vyššia prestavovacia rýchlosť a...

Koncový uzavřený vířivý třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 238694

Dátum: 15.01.1987

Autori: Müller Jiří, Kmeco Rudolf, Nemerád Josef, Balcárek Jaroslav

MPK: D21D 5/18

Značky: vírivý, koncový, uzavřený, třídič

Zhrnutie / Anotácia:

Koncový uzavřený vířivý třídič pro jemné třídění papíroviny před papírenským strojem a dotřiďování výplivů v koncovém stupni stanic otevřených vířivých třídičů. Je opatřený v horní části tangenciálním přívodem a koaxiálním odvodem vytříděné látky, vstupní válcovou komorou, která na své spodní části přechází do pracovního kužele, na jehož spodní stranu navazuje uklidňovací válcová komora. V nejspodnější části je postupně uspořádáno nožové...

Koncový reaktor pro výrobu epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 241998

Dátum: 15.12.1986

Autori: Riebli Peter, Bernhard Horst, Hubele Adolf, Ohmori Kaoru

MPK: C08G 59/04, B01J 19/18, B01F 7/26...

Značky: epoxidových, koncový, pryskyřic, reaktor, výrobu

Text:

...BEĽOM, Kowopme nmemm HanpaBnammmenpyr npyry unocxocmm, na KOT 0 pHK HQXOĽHTCH 3 ànen~ aammnecH.3 yóqaTue anemexwm B BHĽ 8 syóqamux Beanoąnpnqem omaT 0 p 0 M aanzewca cnaómennas sydqawmn snemenmamn qacms cwannoHapHOP 0 nopnyca Bompyr powopa M cmawop nMeew.BBonsne enemenwu M Buxonnoü enemenm Roncwpynnnn powopa Tanaa, ufo on cooTBeTcm~ nenno Bucome.ero syóuawmx anemeumon nocwaew no Buympennero syöqamoro nenua. Pomop M cwhwop nMemmnamuH no 2 no 8...

Koncový chladič koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227283

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jach Zdeněk, Trytko Otmar

Značky: koncový, chladič, plynů, koksárenského

Zhrnutie / Anotácia:

Koncový chladič koksárenského plynu, jehož horní část je tvořena patrovou výplní, zejména plechovými děrovanými přepážkami horizontálně uspořádanými v plášti chladiče, vyznačený tím, že plechové děrované přepážky (4) jsou k vnitřnímu plášti (3) koncového chladiče připevněny pod sklonem 5 až 40°.

Koncový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 227943

Dátum: 15.05.1986

Autor: Vyskočil Pavol

Značky: koncový, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Koncový spínač, použiteľný najmä pre kontrolu smeru pohybu a prítomnosti manipulačnej paletovej jednotky v dopravnom systéme - v rozhodujúcich miestach vstupného zdvíhacieho stola reťazového ťažného dopravníka a výstupného zdvíhacieho stola, d(ležitých pre rozhodovanie o ďalšom smere a dopravných cykloch manipulačnej paletovej jednotky na týchto zariadeniach. Koncový spínač pozostáva z nosného telesa s pevným čapom, na ktorý je uložená vačka s...

Koncový uzávěr sloupce cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221481

Dátum: 15.02.1986

Autori: Cink Josef, Novohradský Jaroslav, Dobeš František, Jaroš Aleš, Bartoň Miloslav

Značky: koncový, cívek, sloupce, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší koncový uzávěr sloupce cívek, který sestává ze dvou dutých dílců válcovitého tvaru, přičemž spodní dílec (1) s kuželovitou podstavou a otvorem (6) je horní otevřenou částí zasunut do dutiny vrchního dílce (2), ve které vykonává posuvně vratný pohyb v závislosti na hydrodynamickém tlaku lázně ve vnitřní dutině (4), působícím na spodní dílec (1) silou, jejíž velikost je přímo úměrná rozdílu plochy podstavy vrchního dílce (2) a...

Koncový stupeň rýchleho výkonového tranzistorového spínača

Načítavanie...

Číslo patentu: 226586

Dátum: 15.11.1985

Autor: Štofka Marian

Značky: výkonového, tranzistorového, rychlého, spínača, stupeň, koncový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky a rieši zníženie strátového výkonu rýchlého výkonového tranzistorového spínača. Výkonový tranzistor sledovacej vetvy spínača má bázu spojenú cez dvojicu antiparalelne spojených diód s kolektorem riadiaciho tranzistora. Kolektor riadiaciho tranzistora je cez rezistor spojený s bodom s vyšším potenciálom než je v napájacom bode kolektora výkonového tranzistora. Medzi emitor výkonového tranzistora a bázu...

Řídicí obvod pro koncový stupeň řízeného měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222475

Dátum: 01.10.1985

Autori: Provazník Josef, Vermach Josef

Značky: řízeného, stupeň, řídící, obvod, koncový, měniče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení řídicího obvodu pro dvou, resp. i vícečinný koncový stupeň řízeného měniče napětí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dvě hradla logického obvodu jsou zapojena jako astabilní multivibrátor, určující dvojnásobek pracovní frekvence měniče. Další dvě hradla jsou zapojena jako monostabilní multivibrátor s dobou kmitu rovnou požadované časové prodlevě. Dále následuje dvojitý D-klopný obvod, který je zapojen tak, že pomocí...

Bezdotykový koncový vypinač

Načítavanie...

Číslo patentu: 213544

Dátum: 01.03.1984

Autor: Krajčovič Zdeněk

Značky: bezdotykový, koncový, vypinač

Zhrnutie / Anotácia:

Bezdotykový koncový vypinač pro kontrolu vzájemné polohy pracovních mechanismů u automatizovaných strojů, např, u cyklických odstředivek. Sestává z nemagnetického pouzdra, ve kterém je umístěn jazýčkový kontakt. Podstata spočívá v tom, že elektromagnety nebo permanenzní magnety jsou umístěny na koncích jazýčkového kontaktu a jejich polarita je vzhledem k čelní stěně koncového vypinače obrácená. Je využitelný u všech pracovních mechanismů, kde...