Patenty so značkou «koncovka»

Koncovka na výfuk systémov centrálneho vysávania a postup jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 288141

Dátum: 18.10.2013

Autori: Zachar Peter, Solčiansky Ján

MPK: H01R 13/02, A47L 9/08, H01R 13/502...

Značky: výroby, výfuk, vysávania, koncovka, postup, systémov, centrálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Koncovka (1) na výfuk systémov centrálneho vysávania pozostáva zo stredného dielu (3), predného dielu (2) a zadného dielu (4), ku ktorým je otočne prichytený minimálne jeden kryt (6) pomocou minimálne jednej osky (7). Obidva konce osky (7) sú umiestnené v otvoroch (32) na strednom diele a sú z prednej strany zaistené dielom (2) a zo zadnej strany otvárateľnými jazýčkami (42) zadného dielu (4). Všetky diely koncovky (1) sú vyrobené z kovu alebo...

Nosník horizontálnych žalúzií a koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6451

Dátum: 02.07.2013

Autor: Kúdela Miroslav

MPK: E06B 9/323

Značky: nosník, žalúzií, koncovka, horizontálnych

Text:

...vyhotovených otvorov v axonometrickom pohľade zboku. Na obr. 5 je znázomená koncovka.Nosník je ohnutý s minimálnym polomerom zakrívenia 350 mm, pričom má v priečnom reze tvar U, kde predné rameno L nosníka je dlhšie ako zadné rameno g. Na prednom ramene l z vnútornej strany na jeho voľnom konci je vyhotovený domec g v tvare hranatého písmena C, pričom toto písmeno C je otvorené dovnútra nosníka. To znamená, že drážka i tvorená písmenom...

Spodná koncovka vloženej tyče jadrového reaktora VVER-440

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6423

Dátum: 03.05.2013

Autori: Šebek Vratislav, Kratochvíl Libor

MPK: G21C 3/16, G21C 19/11

Značky: jadrového, koncovka, tyče, vloženej, reaktora, vver-440, spodná

Text:

...drážkami a tromi dolnými ozubmi s guľovými, zvonka vypuklými, dosadacími plochami. Nad drážkami a dolnými ozubmije spodná koncovka vybavená vonkajším vybraním a tromi homými ozubmi. Tieto homé ozuby sú spojené s valcovým telom rádiom homého ozubu. Homý okraj tela je vonkajším zápichom oddelený od závitu. Medzi telom a zápichom sú situované štyri zahĺbenia pre poistnú podložku. Stredom spodnej časti spodnej koncovky prechádza vnútorný...

Koncovka na výfuk systémov centrálneho vysávania a postup jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5599

Dátum: 08.11.2010

Autori: Zachar Peter, Solčiansky Ján

MPK: H01R 13/00, A47L 9/00, H01R 13/46...

Značky: centrálneho, výroby, postup, koncovka, systémov, výfuk, vysávania

Text:

...Keď vzduch prestane prúdit tak sa kryt 6 zatvorí pomocou pôsobenia vlastnej váhy. Kryt 6 je možné odstrániť tak, že sa najskôr otvoria jazýčky 42 a potom sa kryt 6 prevlečie cez predný otvor 21, stredný krytový otvor 33 a zadný krytový otvor 43 smerom dozadu. Následná inštalácia nového krytu 6 prebieha rovnakým postupom v opačnom poradí.Postup výroby koncovky 1 na výfuk systémov centrálneho vysávania je taký že sa najskôr predný diel...

Koncovka pre bal materiálu na utieranie a zariadenie na rozdelovanie materiálu na utieranie využívajúce koncovku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8082

Dátum: 11.12.2007

Autor: Granger Maurice

MPK: A47K 10/36

Značky: využívajúce, rozdeľovanie, koncovka, utieranie, zariadenie, koncovku, materiálů

Text:

...situácie prihlasovateľ vyvinul Vylepšenia častí, na ktoré sa upevňujú koncové časti zariadenia, teda bočné časti obalu alebo na otočné nosné vodiace časti opísané v patente PCT 2005/094652prihlasovateľa. Ďalšie technické riešenie bolo opísané vofrancúzskom patente č. 2879090 pre uzamykateľnú koncovku opísanú a predstavenú prihlasovateľom. Jedná sa o zariadenie na blokovanie koncovky, ktoré zabráni jeho odstráneniu jednoduchým odňatím.0008 V...

Koncovka alebo spojovacia svorka na oplášťovaný nadzemný kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285087

Dátum: 18.05.2006

Autor: Turunen Harri

MPK: H01R 11/11, H01R 4/24

Značky: koncovka, kábel, oplášťovaný, spojovacia, svorka, nadzemný

Zhrnutie / Anotácia:

Koncovka alebo spojovacia svorka na oplášťovaný nadzemný kábel pozostávajúca z dvoch párov ozubených čeľustí (1, 2) stlačiteľných smerom k sebe, z upevňovacej skrutky (5) na pritláčanie čeľustí (1, 2) vzájomne k sebe a momentovej matice (11) na otáčanie upevňovacej skrutky (5). Momentová matica (11) je vybavená zlomovou čiarou (12). Upevňovacia skrutka (5) má hlavu (7), ktorá je v styku s momentovou maticou (11) prostredníctvom medziľahlej...

Káblová koncovka pre elektrické spojenie obsahujúca zúžený úsek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15239

Dátum: 04.10.2005

Autori: Riviére Patrick, Lascaux Alain

MPK: H01R 11/12

Značky: elektrické, spojenie, koncovka, káblová, úsek, zúžený, obsahujúca

Text:

...samotné alebo v kombinácii- hodnoty prierezov prvého úseku aj druhého úseku sú v podstate zhodné- prvý úsek aj druhý úsek sú tvorené dvoma vrstvami vodivého materiálu stlačenými jedna na- prvý úsek aj druhý úsek predstavujú predĺženie jedného druhým- koncovka je symetrická vo vzťahu k rovine, V ktorej sa nachádza prvý úsek aj druhý úsek- bočné hrany druhého úseku majú každá V podstate plochý povrch- hrúbka druhého úseku je menšia, než...

Konektorová koncovka koaxiálneho kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3757

Dátum: 06.04.2004

Autor: Plunder Pavel

MPK: H01R 4/02, H01R 9/05

Značky: konektorová, koncovka, kábla, koaxiálneho

Text:

...vláknam úpletového vodiča, pričom na rúrkový vývod maticovej hlavy konektora a koncovú časť koaxiálneho káblaje nasadené ochranné rúrkové puzdro. Rúrkový vývod jevybavený dvoma priemerovými osadeniami a ochranné rúrkové puzdro je vybavené tromi priemerovými osadeniami. pričom priemerové osadenía rúrkovćho vývodu sú oproti protiľahlým priemerovým osadeniam na nasunutom ochrannom rúrkovom puzdre usporiadané s posuvnou vôľou.Podstata technického...

Spojovacia koncovka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 978

Dátum: 10.02.2004

Autor: Dabouineau Johann

MPK: F16L 19/00, F16L 33/30

Značky: výroby, spojovacia, koncovka, spôsob

Text:

...na0008 Koncový diel môže byť vyrobený priamo liatím bez prejavenia sa nejakých nedostatkov, alebo môže byť výrobný postup jednoducho realizovaný pred umiestnením prstenca. Riziko únikov je tak znížené, resp. eliminovane bez značnejšieho vplyvu0009 Napríklad, doposiaľ používané spojky obsahujú tesniaci prvok umiestnený nalisovaním na koncovu Časť spojky, pričom sa táto zasúva do drážky. Pri takomto spôsobe môže dochádzať k poškodeniu...

Porézní koncovka ponorné trysky pro dmýchání plynů do tavenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260424

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pekárek Ladislav, Chovaniec František, Glos Miroslav, Křibík Václav, Tyrlík Karel

MPK: B22D 1/00

Značky: plynů, trysky, ponorné, tavenín, dmýchání, porézní, koncovka

Text:

...kovové dmyšné trubice a úložným otvorem tvarovky a vlivem zvětšujících se vůlí tohoto uložení, vznikajících vibraceml při probublávaní dmýchaného plynu taveninou.Porézní koncovka podle vynálezu je blíže rozvedena v dalším popisu s odvolaním na pripojené výkresy, které znázorňují praktioké provedení porézní koncovky a její sestavu na ponorné trysce. Obr. 1 znázorňuje ve svislém osovém řezu válcovou, obr. 2 kuželovou koncovku a obr. 3...

Odbočková koncovka na vinuté závesné vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 280671

Dátum: 09.07.1997

Autor: Söderholm Henrik

MPK: H01R 11/01, H01R 4/24

Značky: vodiče, koncovka, závesné, odbočková, vinuté

Zhrnutie / Anotácia:

Odbočková koncovka na vinuté závesné vodiče zahrnuje kovové teleso, vybavené lôžkami (3) na konce odbočkových vodičov, ktoré majú byť spojené, upínacie skrutky (4) na upnutie koncov vodičov do lôžok (3) a ozubenie (8) umiestnené proti upínacím skrutkám na preniknutie izoláciou vodiča. Dva prvky (1) telesa sú spojené vo vzájomnom odstupe prostredníctvom kovovej tyče (2). Koncovka je vybavená viac než dvoma, napríklad štyrmi lôžkami (3). Jedna...

Penotvorná koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 671

Dátum: 07.12.1994

Autor: Aster Jiří

MPK: A62C 13/76, A62C 13/00

Značky: koncovka, pěnotvorná

Text:

...ktorá V porovnaní s doposiaľ známymi riešeniami vykazuje najpriaznivejšie Výsledky V tvorbe Vyvločkovaného kysličníka uhličitého. Potvrdilo sa, že z tlakovej nádoby-bomby, obsahujúcej rovnaký objem stlačeného kysličníka uhličitého Vzniká V koncovke podľa použitého typu o jeden až dva kilogramy haseného snehu viac. Ďalšou prednosťou tohto technického riešenia je jednoduchá a rýchla montáž zariadenia a to pri použití bežného dielenského...

Koncovka, najmä pre hadice a rúry z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 385

Dátum: 06.04.1994

Autor: Ďurec Ján

MPK: F16L 33/20

Značky: plastov, najmä, rúry, hadice, koncovka

Text:

...ktorého dutý driek je opatrený aspoň jedným obvodovým výstupkom. Na valcové rozšírenie dutého plastového odstreku je pevne nasadená poistná objímka.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na obr. 1 je znázornená koncovka v čiastočnomKoncovka podľa obr. 1 je tvorená dutým plastovým odstrekom 1 s valcovým rozšírením 3, pevne spojeným so závi tovým nástavcom 3, ktorého dutý driek 4 je opatrený...

Koncovka, najmä pre hadice a rúry z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 381

Dátum: 06.04.1994

Autor: Ďurec Ján

MPK: F16L 33/20

Značky: najmä, plastov, hadice, koncovka, rúry

Text:

...nátrubku. Pevný spoj je vytvorený poylyfúznymPrehľad obrázkov na výkrese .Technické riešenie je bližšie vysvetlené prostredníctvom výkresu, kde na obr. 1 je nakreslená koncovka v čias točnom pozdĺžnom reze.Koncovka podľa obr. l pozostáva z nátrubku l, ktorého vnútorná stena je V polovici dĺžky opatrená prstencovým dorazom á a delí tak dutinu É na dve časti. Nátrubok l je pevne spojený s dutým nástavcom g, ukončeným upevňovacou prírubou 5. Na...

Lanová koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 268620

Dátum: 14.03.1990

Autori: Techl Jiří, Červený Václav

MPK: B65H 75/28

Značky: lanová, koncovka

Text:

...ocelového leneuníetłn v podélnén kuželovén otvoru ocelového pouzdra. Podstata vynélezu apočívé v ton, že lezi vnitřní kuželovou plochou ocelovdho pouzdra e vélnnvýo povrchem neizoloveného konce ocelového lene Jeou vloženy ocelové eegnenty. Ocelové segmenty jsou ne vnéjií etrenč opetřeny kuželovýn povrchem e ne vnitřní etrené jsou opetřeny zévite. Malý průměr zévitu je roven průměru neizoloveného konce ocelového lane v nilinetrech. zmenšeného...

Segmentová trňová koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261539

Dátum: 10.02.1989

Autori: Huťka Ľubomír, Ries Dominik

MPK: B21D 9/12

Značky: trnová, koncovka, segmentová

Text:

...ruwčným tobru-sovanľm. Dosiaľ známe tŕňové krwnoovky majú nízku rozmerovú a geometrickú presnosť.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené segmentovou tŕňovou koncovkou podľa vynálezu, ktorej ,podstatou je, že pozostáva zo.zakriveného tŕňa s kruhovým osadením, na ktorom sú uložené skosenérkruhové segmenty opatrené otvorom, »d-otláčuané pomocou matice.Výhodou segmentovej tŕňovej koncovky podľa vynálezu je vysoká geometrická a rozmerová...

Měřicí koncovka, zejména k měření na závěrech sdělovacích kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261272

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kolář Alois

MPK: H01R 11/18

Značky: měření, kabelů, sdělovacích, zejména, měřicí, koncovka, závěrech

Text:

...měření s touto koncovkou je proti současnému stavu rychlejší a zejména spolehlivější,protože koncovkou podle vynalezu lze docílit kvalitnějšího připojení měřicího přístroje k několika snímacím bodñm měřeněho objektu zároveň.Na připojeném výkresu je-schematicky znázorněn příklad provedení měřicí koncovky podle vynálezu se čtyřmi měřicími hroty, přičemž na obr. 1 je tato koncovka nakreslena v podélnémHěřicí koncovka podle vynálezu sestava...

Lanová koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259770

Dátum: 15.11.1988

Autori: Techl Jiří, Červený Václav

MPK: F16G 11/20

Značky: koncovka, lanová

Text:

...nářadí a pomůcek. Tím se umožňujezkracování závěsnýoh kapacitníoh elektrod podle potřeby přímo v měřeném technologickém uzlu při zajištění požadované pevnosti v tahu.mPříklad provedení lanové koncovky podle vynálezu Je znázorněn na připojených výkresoch. Na obr. 1 Je pouzdro lanové koncovky se dvěma navzájom rovnoběžnými příčnými upevňovacími otvory v nárysném řezu. Na obr. 2 je lanové koncovka a pouzdrem se dvěma na sebekolmými příčnými...

Širokozáběrová koncovka pro pásové zavlažovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257045

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubát Tomáš, Gastová Milena, Popelka Ludvik

MPK: A01G 25/09

Značky: koncovka, pásové, širokozáběrová, zavlažovače

Text:

...šrouby 133 zasunutými ve výřezech ggg k prvnímu segmentu lil. Přivodní trubka 3 je připevněna k druhému segmentu lgg. Jeden konec přívodní trubky 3 je napojen na navíjenou závlahovou trubku 3pásového zavlažovače a na druhém konci přívodni trubky g je otočné uložena a utěsněna jednoramenná konzola § složená z dílů gl, ukončená postřikovačem gg. Jednotlivé díly Ql jsou spojenérychlospojkami âg. Na jednoramenné konzole É je V místě...

Vysokonapäťová káblová koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243793

Dátum: 15.01.1988

Autori: Slezák Karel, Baumgartl Jioa, Papal Vladimír, Horák Jan

MPK: H02G 15/02

Značky: koncovka, káblová, vysokonapäťová

Text:

...podľa vynálezu, a to na obr. 1 je znázornená káblová koncovka rozložená a na obr. 2 je znázornená po nasunutí na žilu kábla. Na obr. 3 je graficky znázornený priebeh axiálnej azložky intenzity elektrického poľa na rozhraní medzi izoláciou kábla a koncovky.Na známym spôsobom upravený koniec žily kábla s priemerom D,~ izolácie žily (obr. la sa nejprv nasunie redukčnú vložka 3,ktorej vnútorný priemer d je o 0,5 až 5 mm menší ako priemer D,...

Koncovka pro vícekanálovou hadici

Načítavanie...

Číslo patentu: 253634

Dátum: 12.11.1987

Autori: Tkáč Ivan, Breitenbacher Josef, Bena Zdeněk, Janů Miloš, Ševčík Arnošt, Koudelka Karel

MPK: F16L 39/00, F16L 33/00

Značky: hadicí, vícekanálovou, koncovka

Text:

...povrchu osazením, v němž jsou vytvořena alespoň dvě vybrání pro výstupky záchytné desky. Objímka je dále opatřena alespoň jedním pojistným prvkem, který je zčásti uložen v základní desce nebo/e v záchytné desce.Koncovka pro víoekanálové hadice podle vynálezu má proti dosud známým konoovkám téhož druhu vyšší účinek, zejména je výrobně jednodušší, její montáž a demontáž je snadnější, Významným účinkom pak je, že umožňuje použít kanálovýph...

Koncovka hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 238010

Dátum: 15.10.1987

Autor: Matejů Jaroslav

MPK: F16L 33/24, F16L 25/00

Značky: hadice, koncovka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení úspory materiálu při výrobě nátrubku pro šroubovanou koncovku hadic stávající konstrukce, při zachování všech výhod, které poskytuje a umožňuje ponechaný šestihran mezi převlečnou maticí a našroubovanou objímkou. Účelem je k montáži opět použít očkový klíč, který nátrubek unáší za všech šest stran ponechaného šestihranu, avšak pro výrobu tohoto nátrubku použít šestihranu o podstatně menších rozměrech, než má...

Koncovka hubice pro dávkování tekutých a polotekutých substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240009

Dátum: 01.06.1987

Autor: Knob Václav

MPK: A23L 1/06, A23P 1/00

Značky: dávkování, hubice, tekutých, koncovka, substrátů, polotekutých

Text:

...úhlem /3 nejvýše rovný 90 °.Výhodou koncovky hubice pro dávkování tekutých a polotekutých substrátů podle vynálezu Je, že proud dávkovaného subetrátu dopadá ěikmo na dno nebo stěny obalu, čímž se hladina V obalu roztoči,a tím se omezi vystřikováni substrátu z obalu a případné pěnění. Dále je možno zvýšít také rychlost výtoku,a tim.zvýšit výkon dávkovače.Vynález a jeho účinky Jsou bliže popsány v popise přikladů jeho provedení podle příloženého...

Převlečná koncovka nosiče zářiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 243306

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kouoil Vratislav

MPK: G21G 4/00

Značky: zářiče, koncovka, převlečná, nosiče

Text:

...podle vynálezu a na obr. 2 je v podélném řezu naznačen příklad provedení převlečné koncovky s uloženým zářičem, převlečná koncovka je pŕipojena na nosič.Aktivní část ł uzavřeného radionuklidového 2 ářičeg je vysunuta 2 převlečné koncovkyA otvorem Q. V této poloze je uzavřený radicnuklidový záŕič udržován vymezovací vložkou 3.závit 3 slouží pro připojení zbývájícího dílu nosiče 1 a otvorg je určen pro zejiščovací kolik.Při provedeném...

Priamochladená koncovka pre kryochirurgický nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 238844

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kováč Ladislav, Jánoš Štefan, Molokáč Štefan

MPK: A61B 17/36

Značky: nástroj, priamochladená, kryochirurgický, koncovka

Zhrnutie / Anotácia:

Priamochladená koncovka v spojení s kryochirurgickým systémom je určená na kryodeštrukciu maligných aj benigných lézií v humorálnej aj veterinárnej medicíne. Vnútorné usporiadanie priamochladenej koncovky zaručuje účelne využívať najmä výparné teplo chladiva a minimálny tlakový spád medzi vstupom a výstupom koncovky. Tvarová časť koncovky je zhotovená z materiálov s vysokou tepelnou vodivosťou a minimálnou hrúbkou steny. Ľahká vymeniteľnosť...

Koncovka na vyšetrovanie únavovej životnosti predpínacej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 250786

Dátum: 14.05.1987

Autori: Zahradníková Viera, Palenčár Zoltán

MPK: C08L 63/10

Značky: životnosti, predpínacej, výstuže, vyšetrovanie, koncovka, únavovej

Text:

...vystavené veľkému namáhaniu, t. j. minimálna požadovaná pevnosť v šmyku je 50 MPa. V tuzemsku nie sú k dispozícii zalievacie živice, ktoré samotné by spĺňali požiadavky na mechanickú odolnosť. U živíc na báze epoxidovej, akrylátov,nenasýiených polyeswterov dochádza ,pri namáhaní k piorulšenitt koncoviek. iUvedené .nedostatky odstraňuje kompowzit zložený podľa vynálezu, ktorý možno .používat pre koncovky »na skúšky únalv-ovej životnosti...

Vysokonapäťová káblová koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250029

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tichý Vladimír, Rovný Stanislav, Žarnovičan Juraj

MPK: H01R 11/00

Značky: vysokonapäťová, káblová, koncovka

Text:

...elastomérovej .pásky 18. Vladrôtové jadro 153 celoplastového kábla i 15 je ~uk~ončené kontalktným kolikom 16, na spojí s viacdrôtovým jadrom 153 celoplarstoveho kábla 15 opatrené návinom z vodivejsamospojitelnej elastomérovej pásky 17,ako aj návinom z izolačnej samospojiteľnej ela-stomérovej pásky 19, zasahujúcim aj na zužujúcu sa časť izolačného telesa 10.Na obrázku 2 je znázornený detail izolačného telesa 10 vysokonapäťovej...

Koncovka s luminiscenčním prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234727

Dátum: 01.03.1987

Autori: Toman Jaroslav, Hendrich Jan

Značky: prvkem, koncovka, luminiscenčním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález koncovky s luminiscenčním prvkem využívá běžné koncovky pro koaxiální kabely. Vhodnou úpravou vnitřní části pouzdra, po rozebrání, je do vnitřní části zalisována izolační vložka, která umožňuje upevnění zářící luminiscenční diody nebo fotodiody a přívodních vodičů. Proti těmto prvkům je možno prostým zastrčením jiné koncovky optimálně přiblížit konec vláknového světlovodu.

Rozebíratelná lisovaná koncovka pro hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 248355

Dátum: 12.02.1987

Autor: Matejů Jaroslav

MPK: F16L 33/22

Značky: lisovaná, rozebíratelná, hadice, koncovka

Text:

...je zápich g a válcové osazení Z s kuželr kou É. Nátrubek ł však může být bez kuželky § například s čepem apod.objímka lg podle obr. 2, 3 je opatřena dutinou 13 zakončenou zahnutým dnem 12 s průchozím otvoretn lg pro nátrubek l. Otvor lg je opatřen alespoň dvěma radiálně vedenými zářezy 13, ve dně 12 za nímž je široký zápich g, piřčemž dutina g je po celé dělce opatřena závitem nebo radiálními výběžky zakončenými břity l), Lisovaná koncovka s...

Koncovka hadice s převlečnou maticí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237569

Dátum: 15.01.1987

Autori: Matejů Jaroslav, Bořek Jiří

MPK: F16L 25/00, F16L 33/24

Značky: koncovka, hadice, matici, převlečnou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduchá šroubovaná koncovka s nátrubkem, u kterého mezi převlečenou maticí a objímkou je ponechaný šestihran z důvodů šetření materiálem menších rozměrů, než má převlečná matice. Požadavkem je, aby bylo možno takto vyrobený nátrubek do objímky montovat pomocí trubkového nebo očkového klíče převlečeného přes převlečnou matici. Tím se má vyloučit pomačkání hran šestihranu nátrubku a umožnit jeho několikanásobné opětné...

Koncovka hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 232894

Dátum: 01.01.1987

Autor: Dvořáček Jan

MPK: F16L 33/22

Značky: hadíc, koncovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního provedení koncovky hadic, které umožňuje opakovaně její montážní a demontážní práce. V případě nutné výměny hadice je možné sejmout koncovku a po úpravě hadice, například odříznutím patřičné délky nebo výměně, opětně ji na hadici namontovat. Podstata konstrukce spočívá v tom, že jeden konec těsnicí kuželky, jinak uložené v přesuvné matici pro připojení k pneumatickým nebo hydraulickým systémům, je uložen v tělese...

Koncovka trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230384

Dátum: 15.11.1986

Autor: Tížek Jaroslav

MPK: B21D 41/00

Značky: koncovka, trubky

Zhrnutie / Anotácia:

Koncovka trubky, tvořená rozšířením kuželovitého tvaru, nad kterým je vytvořen lem pro zachycení šroubení, nad nímž je vytvořena konečná část koncovky, vyznačující se tím, že v dutině (11) koncovky trubky je po celé vnitřní ploše konečné části (8) koncovky trubky uspořádána vložka (5).

Hadicová koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235621

Dátum: 15.11.1986

Autori: Skoupý Antonín, Geršl Božislav, Mikulášek Vlastislav

MPK: F16L 19/00

Značky: koncovka, hadicová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukční vytvoření hadicové koncovky, která umožňuje spolehlivé a pevné uchycení hadice, při jejím zakončení a spojení s příslušným zařízením. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hadicová koncovka pro uchycení konce hadice z plastické hmoty sestává z ucpávkového nástavce, ve kterém je umístěna kuželová vložka, na které je nasunuta hadice, na jejíž kuželový tvar dosedá hranou ucpávkový šroub zašroubovaný do ucpávkového nástavce....

Koncovka silnoprúdovej elektrickej priechodky s axiálnym vzájomným stláčaním plôch závitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228305

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kováčik Vladimír, Mikuláš Ján

Značky: koncovka, axiálnym, silnoprúdovej, elektrickej, závitov, priechodky, vzájomným, stláčaním, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a rieši problém zabezpečenia trvalého axiálneho tlaku medzi plochami závitov na vyčnievajúcej časti svorníka a plochami závitov v puzdre svorníkového okna, ktoré je naskrutkované na vyčnievajúcu časť svorníka. Podľa vynálezu koniec časti svorníka vyčnievajúcej z vonkajšieho izolačného telesa prečnieva cez hornú plochu puzdra svorníkového oka, má zmenšený priemer a je opatrený závitmi, pričom...

Koncovka urinalu pro ženy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229346

Dátum: 01.03.1986

Autori: Žďára Jiří, Černý Miloš, Trejbal Jiří

MPK: A61F 5/44

Značky: urinálu, koncovka, ženy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká koncovky urinálu pro inkontinetní ženské pacientky s upravenou úchytnou částí pro uchycení k bokovce nebo korzetu pacientky, jehož podstatou je tvarový plášť opatřený válcovým trnem z měkké makrofopézní pryže pro zafixování polohy urinálu, který v přední části urinálu přechází v tvarový nákružek ze stejného materiálu. Uprostřed tvarového pláště je kuželovitá prohlubeň, v jejíž nejhlubší zadní části je otvor pro odvod moče....

Operační koncovka pro kryochirurgické přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228806

Dátum: 01.01.1986

Autori: Polách Rudolf, Bartoň Stanislav

MPK: A61B 17/36

Značky: prístroje, operační, kryochirurgické, koncovka

Zhrnutie / Anotácia:

Tělo operační koncovky pro kryochirurgické přístroje dle vynálezu je ukončeno zadní stěnou, která je opatřena vybroušenou plochou, přičemž na obvodu těla operační koncovky je v místě u zadní stěny vytvořena drážka, ve které je uložen pruživý nákružek krytu operačního konce kryochirurgického přístroje. Prostor mezi zadní stěnou operační koncovky s teplosměnnou plochou operačního konce kryochirurgického přístroje je vyplněn tepelně vodivou...

Kábelová koncovka staničná jednožilová pre vysoké napätie

Načítavanie...

Číslo patentu: 228270

Dátum: 01.11.1985

Autori: Madarász Zoltán, Viktorín Henrich

Značky: kabelová, vysoké, napätie, jednožilová, staničná, koncovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru spojovania káblov vysokého napätia. Predmet vynálezu se týká úpravy kábelovej koncovky pre plnenie impregnantom. Podstata vynálezu spočívá v tom, že telo kábelovej koncovky je vytvorené z borosylikátového skla, pričom jeden koniec tela kábelovej koncovky je opatrený doplňovacím ventilom pre doplnenie impregnantom a druhý koniec tela kábelovej koncovky je opatrený ohybným uzáverom pre možnosť unikania vzduchu pri plnení...