Patenty so značkou «koncová»

Koncová krytka exteriérových parapetných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7397

Dátum: 01.04.2016

Autor: Lovecký Róbert

MPK: E06B 1/70

Značky: exteriérových, parapetných, dosiek, koncová, krytka

Text:

...postupné narúšanie kompaktnosti omietky. Druhou podstatnou výhodou je osadenie vodotesnej kon 10covky, ktorá zabraňuje zatekaniu Vody za parapetnú dosku. Vytvorená drážka a spádovanie L profilu zabezpečuje, aby V prípade Vniknutia Vody do krytky táto cez nosnú časť Vytiekla. Ďalšou podstatnou Výhodou je zamedzenie vytrhnutia Krytky, a to zaradením poistky proti Vysunutiu V L profile. Napokon Výhodou krytky je možnosť osadzovať ich na...

Koncová doska pre nádobu izostatického lisovania za tepla, kontajner izostatického lisovania za tepla a spôsob izostatického lisovania za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20856

Dátum: 12.11.2012

Autori: Lipetzky Peter, Thomas Jean-philippe, Perez Joseph, Kosol Edward

MPK: B22F 3/15, B22F 3/12

Značky: nádobu, koncová, izostatického, kontajner, tepla, doska, spôsob, lisovania

Text:

...plnenia kontajneru a zvýšeniu účinnosti odplyňovania. Začlenenie ďalších plniacich trubiek však zvyšuje náklady,predstavuje ďalšie body možnej poruchy kontajneru behom hipovania a typicky predstavuje iba minimálny efekt pre zvyšovanie účinnosti odplyňovania. Zvary zaisťujúce plniace trubky cez koncové dosky (a zaistenie koncových dosiek k telu kontajneru) sú pod silným tlakom behom lisovania hipovaním z dôvodu lokálne vysokej distorzie...

Koncová spojka pojazdného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287702

Dátum: 23.05.2011

Autori: Spies Klaus, Neubert Bernd-dieter, Steinebrunner Norbert

MPK: B62D 55/21

Značky: koncová, pojazdného, pásu, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Pri úzkych koncových spojkách (13) vzniká pri chybnom zaobchádzaní s napínacou skrutkou (30) nebezpečenstvo oddelenia reťaze následkom odpadnutia koncovej spojky (13). Tomuto sa zabráni šikmo vsadenými priečnymi kolíkmi (7). Tieto ležia z vonkajšej strany na napínacej skrutke (30).

Súprava nárazníka pre motorové vozidlo, koncová časť motorového vozidla, obsahujúca takúto súpravu a motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17235

Dátum: 22.12.2010

Autori: Dufee Julien, Gonin Vincent, Droz Bartholet Laurent

MPK: B62D 21/15, B60R 19/24

Značky: takúto, motorové, vozidla, vozidlo, súprava, súpravu, obsahujúca, nárazníka, část, motorového, koncová

Text:

...spodného nosníka 20 je chrániť nohy chodca v prípade nárazu. Spodný nosník 20 je navrhnutý tak, aby zasiahol nohu chodca v úrovni holennej kosti, pod kolenom.0033 Spodný nosník 20 je navrhnutý najmä tak, aby pri náraze pracoval najmä v ohybe. V znázornenom príklade je spodný nosník 20 vyklenutý smerom dopredu. Má priečny prierez v tvare písmena U otvoreného smerom dozadu a vnútorné výstužné rebrá 30 (obr. 3).0034 Štít 12 ďalej obsahuje...

Koncová príchytka na bezrolkové papierové kotúče

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18952

Dátum: 23.07.2008

Autor: Andersson Anders

MPK: B65H 75/18, A47K 10/40

Značky: kotúče, bezrolkové, príchytka, papierové, koncová

Text:

...príchytky alebo jej časti. Tieto pružné prvky možno umiestniť do vnútornej polohy alebo ich vnej držať v priebehu vkladaniakoncovej príchytky a nechať ich roztiahnuť sa do vonkajšej polohy po ich vložení.0008 Stredové teleso má axiálny priebeh a uvedené pružné prvky axiálne pokračujú pozdĺž stredového telesa a vysunú sa z neho smerom von, pričom uvedené pružné prvky majú tvarkrídel, a pričom myslená čiara medzi vrcholom prvku v tvare krídla a...

Koncová zátka pre zvitok materiálu, zvitok materiálu a zadržiavací mechanizmus v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8117

Dátum: 07.12.2006

Autori: Larsson Björn, Pommer Stig, Lind Mats, Kullman Marcus, Unger Helmut, Backlund Markus, Salaker Allan

MPK: B65H 75/18, A47K 10/38, B65H 75/14...

Značky: mechanizmus, zadržiavací, materiálů, zásobníku, zátka, koncová, zvitok

Text:

...člen podľa koncepcie vynálezu obsahuje nosný čap, ktorý obsahuje aspoň prvú časťprvého vonkajšieho priemeru, druhú časť druhého vonkajšieho priemeru a tretiu časť tretieho vonkajšieho priemeru, pričom druhá časť je situovaná medzi prvú časť a tretiu časť a druhý vonkaj ši priemer je menší ako prvý vonkajší priemer a tretí vonkajší priemer, kde tretia časť sa nachádza bližšie ku koncovému čelu ako prvá časť. Ďalej je daná aspoň jedna...

Koncová zátka pre kotúčik materiálu, kotúčik materiálu a zádržný mechanizmus zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4799

Dátum: 07.12.2005

Autori: Kullman Marcus, Unger Helmut, Pommer Stig, Salaker Allan, Larsson Björn, Lind Mats

MPK: A47K 10/24, B65H 75/04, B65H 75/18...

Značky: kotúčik, zátka, zásobníka, zádržný, koncová, mechanizmus, materiálů

Text:

...znakmi nároku 21.0008 Základnou myšlienkou vynálezu je priniesť zvláštnu koncepciu pre zadržiavanie koncovej zátky V zádržnom mechanizme, ktorá bude využívať šikmú zaisťovaciu plochu na koncovej zátke. Myšlienkou je priniesť koncovú zátku s prijímacou časťou s takými rozmermi,aby mohla byť vsadená do dutej duše kotúčika materiálu, a nosným členom s takými rozmermi,aby mohol byť usadený do zádržného mechanizmu, kde nosný člen obsahuje nosný...

Koncová doštička pre vodičové kanály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5065

Dátum: 26.11.2005

Autor: Eberle Patrick

MPK: H02G 3/04

Značky: vodičové, kanály, koncová, doštička

Text:

...na vnútornú stranu koncového kusu smaximálnou šírkoua minimálnou výškou vytvoreného z jednotlivých častí z obr. 1,obr. 5 vonkajší pohľad na koncový kus z obr. 4.obr. 6 pohľad na vnútornú stranu koncového kusu smaximálnou výškoua minimálnou šírkou vytvoreného z jednotlivých častí z obr. 1,obr. 7 vonkajší pohľad na koncový kus z obr. 6, obr. 8 pohľad na vnútornú stranu koncového kusu s minimálnou výškoua minimálnou šírkou vytvoreného z...

Koncová vysokotlaková rúrka prívodu paliva ku vstrekovaču vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2023

Dátum: 02.12.1998

Autor: Oderský Michal

MPK: F02M 37/00

Značky: přívodů, paliva, vysokotlaková, vstrekovaču, motorov, koncová, vznětových, rúrka

Text:

...v tom, že je vytvorená ako dvojplášťová, pričom dosadacia plochaprvého tesnia ceho sedla na jednom konci je tvorená mäkším materiálom vnútomého plášťa a dosadacia plochadruhého tesniaceho sedla na druhomukonci jetvorená tvrdším materiálom vonkajšieho hrubo stenného plášť a.Použitím takejto koncovej vysokotlakovej rúrky sa docielia dva totožne typy tesniacich spojov, kedy mäkšie sedlo dosadá do tvrdšieho sedla, ktoré sa takmer zhodne...

Koncová lišta nájezdové rampy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256830

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vlček Jaromír

MPK: B65G 69/28

Značky: nájezdové, rampy, lišta, koncová

Text:

...e spodní dosedací plocha prizmatického osazení je sfé~Koncová lišta podle vynálezu poskytuje stabilní přejezdový most schopný vyrovnávat výškové změny v poloze ložné plošiny nákledního prostředku. Výhody této koncové lišty se projevují zejména ve ąuojení se zdvížnou nájezdovou rampou.Podstata vynálezu je objasněna v dalším popisu s odkazemj ne připojený výkres, gde obr. l znázorňuje schémeticky postavenínákladního dopravnino...

Koncová upínací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254612

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hovorka Jaromír, Olšák Miloň

MPK: E04G 7/12

Značky: spojka, upínací, koncová

Text:

...že V bočnicích tělesa jsou vytvořeny ploché drážky s vnějším zaoblením,které je větší než poloměr upínací trubky, uložené v ose těchto bočnic současně e opěrkou. přičemž délka těchto plochých drážek je větší anebo shodná s rozvinutou délkou opěrky.Hlavní výhoda koncové upínací spojky podle vynálezu spočívá V tom, že sila vyvozená upínacím šroubem nezpůsobuje ohybové, ale jenom tahové napětí jednotlivých průřezů bočnic,které je možno...

Koncová příhrada rychlemontovatelných mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253131

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rozlívka Lubomír, Lukáš Josef, Mik Štěpán, Novotný Ivan

MPK: E01D 15/12

Značky: příhrada, mostů, koncová, rychlemontovatelných

Text:

...pás je pevně spojen zesilujícími svislicemi a zesílujícími diaqonálami s přivráoenými diagonálami. Na spojnioích horního pásu a dolního pásu s koncovou dělenou svislioí jsou upravený přípoje pro rozpojovací zařízení.Výhodou koncové příhradý podle vynálezu je umožnění podstatného snížení hmotnosti celého mostního systému, dále snížení pracností výroby i pracnosti montáže. Další výhodou je zvýšení organizace montáže, která plýne z nutnosti...

Koncová část výbojové trubice plynového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238114

Dátum: 16.02.1987

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

MPK: H01S 3/086, H01S 3/08, H01S 3/03...

Značky: část, laseru, koncová, výbojové, plynového, trubice

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká konstrukční úpravy trubic plynových laserů. Podstatou úpravy je to, že konce trubice 3 jsou opatřeny proti optickým elementům zátavným otvorem 11, nebo zátavnou trubičkou 4. Vynález tak řeší čištění ploch optických elementů před uzavřením výbojové trubice laseru.

Koncová lišta u střihárenských pokládacích stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229270

Dátum: 15.08.1986

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: B26D 7/02

Značky: stolu, koncová, pokládacích, lišta, stříhárenských

Zhrnutie / Anotácia:

Koncová lišta je tvořena nosníkem, v němž je po délce uloženo několik na sobě nezávislých přítlačných kostek, které jsou opatřeny na straně přiléhající při dosednutí na materiál mykacím pov1akem. Vzájemný posun tvarové patky a úhelníku nesoucího mykací povlak při dosedání přítlačných kostek na materiál umožňuje skrytí mykacího povlaku a při zvedání přítlačných kostek odtržení vrchní vrstvy materiálu od mykacího povlaku a zabraňuje jeho...