Patenty so značkou «konci»

Spôsob úpravy pred bielenej chemickej buničiny na konci bieliaceho postupu ozónom pri vysokej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14176

Dátum: 11.12.2007

Autori: Hostachy Jean-christophe, Chirat Christine, Pipon Guillaume, Lachenal Dominique, Ried Achim

MPK: D21C 9/153

Značky: konci, teplotě, úpravy, spôsob, buničiny, bielenej, vysokej, chemickej, bieliaceho, ozónom, postupu

Text:

...Vspráve sa tiež odporúča neprekračovať tieto teploty, pretože pri prekročení uvedených hodnôt sa zistila degradácia buničiny (zníženie viskozity) adošlo aj kzníženiu efektivity. Okrem toho sa všetky príklady vzťahovali na buničiny snižšou úrovňou belosti a s vyššími hodnotami kappa.0014 Predmetom predloženého vynálezu je návrh efektivnejšej ozónovej úpravy buničiny, bez toho, aby sa zvýšilo množstvo privádzaného ozónu, a bez poškodenia...

Elastomérne polyméry modifikované na konci reťazca silánsulfidom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6217

Dátum: 19.10.2006

Autori: Jantsch Norbert, Kiesekamp Joachim, Knispel Thomas, Thiele Sven

MPK: C08F 8/00, C08C 19/00, B60C 1/00...

Značky: silánsulfidom, elastomérne, modifikované, reťazca, polyméry, konci

Text:

...reakciou žijúceho polyméru s halogénalkánmi obsahujúcimi silyléterové a silyltioéterové funkčné skupiny. Terciárna butyldimetylsilylová (TBDMS) skupina je výhodná chrániaca skupina pre -OH a -SH funkčnézodpovedajúce silylétery a tioétery sú stabilné a zlučiteľne s aniónovými žijúcimi polymérmi.0006 USA patent Č. 6 579 949 opisuje použitie podobnej skupiny sírnych zlúčenín, zahŕňajúcich tert-butyldimetylsilyl 3-chlór-1-propylsulfid (Cl-(CHQ...

Spôsob a zariadenie na jednokusové vytvarovanie príruby na konci okrúhlej alebo oválnej rúry z tenkostenného plechu a rúra vyrobená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5376

Dátum: 29.06.2006

Autor: Meinig Manfred

MPK: B21D 19/00

Značky: rúra, okrúhlej, spôsobom, zariadenie, príruby, rúry, vytvarovanie, oválnej, jednokusové, tenkostěnného, plechů, vyrobená, spôsob, konci, týmto

Text:

...konečne tvámenie.0011 Týmto spôsobom, ktorý je realizovateľný relatívne jednoduchými nástrojmi, môžu byť vyrábané masívne alebo čiastočne masívne priruby s podstatne väčšou hrúbkou, než hrúbka0012 V najjednoduchšom prípade je podľa nároku 2 zakružovací nástroj na predbežné tvámenie posunutý tak ďaleko, že vznikne minimálne jednovrstvový zosilnený okraj v prierezev podstate kruhový, ktorý je V druhom stupni postupu pretvámený na masívnu...

Spôsob tvarovania rozšíreného hrdla na konci rúry z termoplastového materiálu, najmä rúry z polyolefinického materiálu na kvapaliny pod tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5432

Dátum: 02.12.2005

Autor: Tabanelli Giorgio

MPK: B29C 57/00

Značky: kvapaliny, materiálů, tlakom, termoplastového, rúry, hrdla, spôsob, tvarovania, najmä, rozšíreného, konci, polyolefinického

Text:

...ide 0 obrázok 1, číslo 1 označuje ako celok stroj na tvarovanie hrdiel na koncoch 2 rúr 3, z ktorých každá má v danom prípade valcovitý priečny rez, je vyrobená zpolyolefinického materiálu, napr. polyetylénu alebo polypropylénu, má relatívne veľkú hrúbku, aby sa mohla použiť na prepravu kvapalín pod tlakom, avyrába sa v extrúznomzariadení známeho typu, ktoré nie je zobrazené.Stroj 1 je napojený na extrúzne zariadenie...

Spôsob výroby peptidov amidovaných na karboxylovom konci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5825

Dátum: 18.11.2005

Autori: Salagnad Christophe, Decker Heinrich, Habermann Paul, Maneg Oliver, Lattemann Claus, Zocher Frank

MPK: A61K 38/26, C07K 14/435, A61K 38/22...

Značky: výroby, amidovaných, peptidov, karboxylovom, spôsob, konci

Text:

...amidovaných na C-konci všeobecného vzorca IIAS znamená jednu alebo viac geneticky kódovateľných aminokyselín nje 5-2000, výhodne 10-1000, najmä 15-500, zvlášť výhodne 20-400 a(AS)n a/alebo (AS)n-Xm znamená biologicky aktívny peptid, prípadne proteín, X je jedna alebo viac bázických aminokyselín alebo ich derivátov, výhodne lyzín, histidín a/alebo arginín, obzvlášť lyzínpričom a) hostiteľské bunky podľa vynálezu sa kultivujú v...

Zariadenie pre tvarovanie zúženia na otvorenom konci kovovej plechovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279427

Dátum: 14.10.1992

Autori: Roeterdink Johan Willem, Brilman Gerrit Willem

MPK: B21D 51/32

Značky: otvorenom, zúženia, plechovky, zariadenie, kovovej, tvarovanie, konci

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie sa skladá z podperného dielu (4) na podoprenie dna (5) plechovky (3) a jej posúvanie pozdĺž stredovej osi (6) zariadenia (1), ktoré splýva s pozdĺžnou osou plechovky (3), z prstencovej nákovy (8) umiestnenej súosovo s podperným dielom (4), na vnútornej strane ktorej je vnútorný tvarovací povrch (9), ktorého tvar je prispôsobený požadovanému tvaru zúženia (2), a voľne otáčavej kladky (10), ktorej tvar je prispôsobený tvaru...

Zařízení pro stáčení rozpletených vláken stínicího opředení na konci vodiče do svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266384

Dátum: 13.12.1989

Autor: Ryžov Jevgenij

MPK: H02G 1/12

Značky: vodiče, stínicího, opředení, konci, zařízení, rozpletených, stáčení, vláken, svazků

Text:

...mnnmTKy 30 u 1 rMaauT m mnmy cwmuny. a OHMNEHHHM av mnnmTKM Kouau nnnnona 31 m m npnrmunnanmmnyn cvupouy M oMKcMpyn 1 npoaon 32 a saxMMa× 33 TnaHcnDpTMPy 0 Nero yCTpDMCTHñ (nm nokaaanm). ĺHEF-IMHEIIBT lüFlčlilłaTbcñ°ñůll 4 VI HPIABOÄVITGH B ÄBŇCTBME PFZMGHHBR nepenaua 12. IIFV|STÚM Kynauax 23 KOHTaKTMPyGT c POJMKUM 25. B nB 3 yAhTaTe Hero cynn 0 pT 6 HaHMHaeT nepenemawncw uaepx. Waves peneuuyn nepenawy 12 apamanrcn MKMB 11. HTyuKa B M...

Zařízení pro zastavování pásu na konci navíjeného svitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259958

Dátum: 15.11.1988

Autori: Macek Jan, Němeček Václav

MPK: B21B 37/00

Značky: navíjeného, zařízení, zastavování, konci, pásu, svitku

Text:

...informačního-bloku §, ktoré jsou tvořeny bez kontaktními spínacími prvky, ovládacího bloku 2, což je tyristorovýměnič s ovládací elektronikou a druhého zadávecího bloku lg, realizovaného analogočíslioovými převodníky. Jednotllvě b 1 okýł až lg jsou pak zapojený tak, že výstupy tří čidel Q, g, Q délky pásu lg, wktéré jsou mechanicky spojený s příslušným navíjedlem lg, rozvíjed~Ainformační vstupy 5, g,g.bloku.ł čítačů, jehož výstup je spojens...

Zariadenie pre meranie torzných vibracií na volnom konci hriadelového vedenia pohonných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258619

Dátum: 16.09.1988

Autori: Skuta Attila, Ročkai Gabriel

MPK: G01M 19/00

Značky: konci, vibrácií, vedenia, hriadelového, zariadenie, pohonných, systémov, meranie, torzných, volnom

Text:

...vedenia pohonných sytémov,ktorého podstata je založená na indukcii napätia v nepohyblivej cievke od otačajúceho sa magnetického prstenca a spracovaní indukovaného napätia elektronickým derivovaním.Hlavnou výhodou zariadenia je bezkontaktný prenos signálu z otäčajúcejsa časti na nepohyblivú časť snímača bez použitia akéhokoľvek napájacieho zdroja pre snímač,jednoduchosť konštrukcie snímača a možnosť použitia snímača k merania otáčok.Obrázok...

Zařízení pro zastavení prstencového skacího nebo dopřádacího stroje na konci navíjecího procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244784

Dátum: 01.06.1988

Autori: Cipová Marta, Demovie Stanislav, Hauskrecht Peter

MPK: D01H 1/36

Značky: prstencového, procesu, zastavení, zařízení, navíjecího, skacího, konci, stroje, dopřádacího

Text:

...matice Ž a natáčí tříramennou snímací páku 1. Tím se mění úhel mezi tříramennou snímací pákou 1 a ovládací pákou g.Touto změnou úhlu se docílí postupného zdvihu prstencové laviceaž do maximální polohy plného návinu na cívce při vytváření kopsového návinu. ąMatici Q pohybového šroubu Q je přiřazen snímač 11 horní koncové polohy neznázorněné prstenoové lavice a snímač lg dolníkoncové polohy prstencové lavice.Na srdcovité vačce 3 jsou u...

Zariadenie na orientáciu valcových súčiastok na jednom konci kužeľových

Načítavanie...

Číslo patentu: 242549

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nimcová Dagmar, Danik Jaroslav, Špaldonová Radmila

MPK: B23Q 7/02, B65G 47/20

Značky: konci, válcových, jednom, zariadenie, kuželových, súčiastok, orientáciu

Text:

...vibračného zásobníka v pôdoryse so správne orientovanýml súčiastkami, na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1, na o-br. 3 je nakreslenä časť bokorysu so správne zorientovanou súčiastkou, na obr. 4 je nakreslená časť vibračné 4ho zásobníka v pôdoryse s nesprávne zorientovanými süčiastkaml a na obr. 5 je nakreslený rez rovinou B-B z obr. 1.Zariadenie na orientáciu valcových súčiastok na jednom konci kužeľovývch, v konkrétnom prípade...

Způsob vytváření hrdla na konci trubky z plastické hmoty a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 225143

Dátum: 15.02.1986

Autori: Yoneda Ryuichi A Enomoto Hidekazu, Hara Yoshiaki, Kyomen Junsuke, Sakaguchi Masayuki, Yoshizawa Tadao, Ohta Ryozo

Značky: plastické, hrdla, konci, hmoty, způsob, trubky, provádění, vytváření, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Při tváření hrdla se teplem změkčený konec trubky nasune na jádro a protlačuje se lisovací mezerou, která má nejprve rozbíhavý úsek, na něj navazující sbíhavý úsek a za ním další rozbíhavý úsek. Tím se zabrání vzniku vlnky na hrdle. Zařízení sestává z formy a jádra se dvěma skupinami jádrových dílů upravených do kruhu, kde jádrové díly jedné skupiny jsou pohyblivé v radiálním i axiálním směru a jádrové díly druhé skupiny jsou pohyblivé v...

Způsob výroby alkoxyfenylpyrrolidonů s kruhovými substituenty s dusíkem na konci alifatického řetězce

Načítavanie...

Číslo patentu: 225816

Dátum: 15.01.1986

Autori: Seidelmann Dieter, Schiechen Ralph, Müller Bernd, Paschelke Gert

Značky: kruhovými, výroby, řetězce, dusíkem, konci, alkoxyfenylpyrrolidonů, substituenty, alifatického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby alkoxyfenylpyrrolidonů s kruhovými substituenty obsahujícími dusík na konci alifatického řetězce obecného vzorce I, kde význam jednotlivých substituentů je definován v patentových nárocích a jejich solí, vyznačující se tím, že se kondenzují substituované fenyl-2-pyrrolidony se sekundárním cyklickým aminem v inertním organickém rozpouštědle při teplotě mezi teplotou místnosti a teplotou varu reakční směsi a...

Zařízení pro odtah záchytných nití s odstřiženými konci útků u bezčlunkových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224519

Dátum: 15.12.1985

Autori: Černocký Jiří, Martinec Josef

Značky: nití, konci, strojů, odstřiženými, bezčlunkových, odtah, tkacích, zařízení, útku, záchytných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odtah záchytných nití s odstřiženými konci útků u bezčlunkových tkacích strojů, vyznačené tím, že je na společném hřídeli (15) vytvořeno tažným kotoučem (1), jehož průměr je větší než pracovní průměr tažného válu (2) a dále aspoň dvojicí přítlačných válečků (3a, 3b) uchycených otočně na jednoramenné kyvné páce (5), která je čepem (11) kyvně připojena k bočnici (14) tkacího stroje, přičemž přítlačné válečky (3a, 3b) jsou opásány...

Prefabrikovaný mostní nosník s ocelovou výztuží a zesílenými konci

Načítavanie...

Číslo patentu: 226886

Dátum: 01.10.1985

Autor: Vítek Jan

Značky: výztuží, ocelovou, nosník, prefabrikovaný, zesílenými, konci, mostní

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaný mostní nosník s ocelovou výztuží a zesílenými konci, vyznačující se tím, že horní deska (2), tvořící součást nosníku (l), je na obou koncích opatřena zesílením (3) v délce 1 = až 4 o tloušťce dl = 1,4 až 3 d, kde je celkové délka nosníku (l) a d je průměrná tloušťka horní desky (2).

Zariadenie na orientáciu súčiastok na jednom konci opatrených súosým osadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 222100

Dátum: 15.07.1985

Autori: Drobný Jozef, Tlstovič Tomáš

Značky: opatřených, orientáciu, konci, súosým, zariadenie, jednom, súčiastok, osadením

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na orientáciu súčiastok na jednom konci opatrených súosým osadením, alebo vybraním, pričom súčiastky sú privádzané zoradené za sebou v prívode vyznačujúce sa tým, že je tvorené dávkovacím hriadeľom (18), priečne otočne uloženým na nosiči (5) posuvne uloženom vo vedení (7) pevne uloženom na fréme (1), pričom na jednom konci v dávkovacom hriadeli (18) je pod prívodom (20) súčiastok (21) vytvorené lôžko (2), pod ktorým je na dávkovacom...