Patenty so značkou «koncentrace»

Způsob stanovení koncentrace zinku v kapalných a pevných mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 260524

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novák Vladimír, Panoch Miroslav

MPK: G01N 31/16

Značky: kapalných, způsob, pevných, mazivech, zinku, koncentrace, stanovení

Text:

...hmot. neutrálního nosiče, N,N-dimetyl-N,N-di-/11-ethoxykarbonylundecy 1/diamidu kyseliny 4,4,5,5-tetrametyl-3,E-dioxaoktandiové. Titrace byla prováděna za intenzívního míchání při teplotě 295 Í 2 K. K ustálení rovnováhy bylo po každém přídavku titračního činidla vyčkáno 0,5 až 1 minutu. Jako titračního činidla bylo použito roztoku kyseliny etylendiaminotetraoctové, c 102 mol/1 a dietanolaminu, c 1 mol/1. Titrovány byly roztoky 10,0 ml...

Nepřímý diferenční snímač koncentrace látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270721

Dátum: 12.07.1990

Autori: Rybář Vladimír, Pavlíček Zdeněk, Doležal Bohuslav, Nepožitek Jiří, Volf Radko, Šťastný Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: snímač, diferenční, látek, nepřímý, koncentrace

Text:

...obr. 2 je uvedene zapojení nepřímáho diferenčního snímače,kterě ilustruje způsob měření a tímto snímačem podle vynálezu.První varianta a) na obr. 1 znázorňuje dvě ampěrometrické měrně elektrody l a g v pohledu na aktivní plochy ve tvaru kruhových úsečí, ke kterým je symetricky umístěna poten ciometrícká reíerenční elektroda 1 ve tvaru obdélníka. Druhá varianta b) na obr. 1 znázorňuje ampěrometrioké měrné elektrody l, 3 v pohledu na aktivní...

Způsob koncentrace chromu v albánském louženci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270367

Dátum: 13.06.1990

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: C22B 34/32

Značky: louženci, albánském, koncentrace, chromu, způsob

Text:

...vzursk 400 g elbánakaho loužanos byl rozdružen proeátía přes eíto o průnäru oka 0.6 as e vyeušen v laboratorní suisrnł při 120 °C do konetantní haotnoati(364 g). Vysuäsný vzorsk pak byl podroben granulometrickeau rozboru, přićaež byl rozdělen na čtyři frakoe o přibližně stejné hmotnosti podíl s velikosti zrna pod 20/ua(95,6 g, tj. 25,3 huot.) podíl 20 až 50/ua (96,4 g, tj. 25,5 hoot.). podíl 50 až 70/ua (67,0 g tj. 23.9 haot.) a...

Přípravek k enzymovému stanovení koncentrace alkoholu v biologických tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269879

Dátum: 14.05.1990

Autori: Roček Jaroslav, Skurský Ladislav, Novotná Růžena, Svoboda Vlastimil, Pechmann Vladimír, Andrýs Ctibor

MPK: C12Q 1/32

Značky: biologických, enzymovému, přípravek, koncentrace, alkoholů, tekutinách, stanovení

Text:

...porovnaním se zkusmo zho tovendu barevnou stupnicí.Tyto různé možnosti provedení přípravku k enzymovámu stanovení koncentrace alkoholu podle vynálezu ílustrují blíže následující příklady.Souprava člnidel pro spektroíotometrlcké stanovení alkoholuAlkoholdehydrogenasa Cz koňskýchJater) 2,0, /ukat Níkotinamidadanindínuklaotid (NAD) 50.0 mg Polyvłnylalkohol 500.0 mg Pyroťosfátový tlumič o pH sgs, .n,1 M roztok 50,0 mlp~Nitroso-N-íenylanilin ...

Způsob průběžné kontroly koncentrace latentní energie dceřinných produktů radonu v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 268352

Dátum: 14.03.1990

Autor: Švandelík Jaroslav

MPK: G01V 5/14, G01T 1/205

Značky: ovzduší, koncentrace, průběžné, způsob, dceřinných, produktů, energie, kontroly, radonu, latentní

Text:

...0 eezi výelneni je filtre- proalvln vzduch rychloeti 1 litr ze einutu. Fiitr je pŕitoe ueietln v odbłrovć hlevici uzevřenć vičkeu, ke kterólu Je přibližen 8 II vyeoký ecintilečni detektor z jodidu eodnćhoe Detektor je eoučteti ecintilečni eondy ztřeni vybevenő kolbineci elektronických obvodu energetickú diekrieineceu Při nepłetržitie proeivdni vzduchu filtre ne nia nerñetl vretve depozitu eeroeolu e dceřinýei produkty redonu 222....

Zařízení pro měření koncentrace rozpuštěných plynů v kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 267538

Dátum: 12.02.1990

Autori: Přibyla Lubomír, Tvarůžek Pavel

MPK: G01N 33/15

Značky: kapalinách, měření, zařízení, plynů, koncentrace, rozpuštěných

Text:

...spočívají v ton, že je možne použit jedíný senzor pro měření ve více místech reaktoru, že senzor se nezenaší komponenty kapaliny v reaktoru, neboř je umístěn vně reakční směsi a že kalibraci je možno provádět se zvolenou periodícitou bez demontáže senzoru.Příklad provedení zařízení podle vynàlezu je znázcrněn na přípojenem výkresu, který představuje zařízení ve schematíckén náčrtku, Reaktor 5 je opatřen přepážkami zl, 2 a naplnčn reakční...

Činidlo pro stanovení katalytické koncentrace gama-glutamyltransferasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266651

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zahradníček Luděk, Chromý Vratislav, Malý Milan

MPK: G01N 31/22

Značky: činidlo, stanovení, gama-glutamyltransferasy, katalytické, koncentrace

Text:

...sérový roztok,což zdvojnásobuje pracnost i náklady na analysu. Kromě toho,molární absurbanční koeficient reakčního produktu je nízky a mestoda je proto málo citlivá, čímž se zhoršuje její diagnostické hodnota. Druhé možnosti bylo dosud využite pouze s 4-nítroanilinem jako reakčním produktem citlivost této reakce je síce několikanásobně vyšší než citlivost prvního způsobu, ale výsledný barevný produkt je nestálý, což způsobuje značné...

Způsob měření koncentrace hořlavých plynů a par

Načítavanie...

Číslo patentu: 265296

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kadlec Karel, Sládeček Jiří, Houdek František, Bartovský Tomáš

MPK: G01N 25/22

Značky: koncentrace, měření, způsob, hořlavých, plynů

Text:

...drátu v závislosti na teplotě, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že se při ohřátí katalytickąyo tělíska nad nastavenou teplotu vypíná nebo snižuje topný elektrický proud na dobu 0,05 až 0,2 s a sleduje se frekvence vypínání nebo snižování topného elektrického proudu tvořící míru koncentrace hořlavého plynu.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočíva ve zjednodušení elektronických vyhodnocovacích obvodů.Způsob měření podle...

Detektor ke stanovení změny koncentrace vodíku v kapalném sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265071

Dátum: 12.09.1989

Autor: Červinka Jiří

MPK: G01N 23/00

Značky: sodíku, detektor, změny, vodíku, koncentrace, kapalném, stanovení

Text:

...proudění vodíku je prostor, který má rozměry podstatně většĺa nežli je střední volná dráha molekuly vodíku za vakua, při němž příslušná vakuová soustava pracuje. Kanál molekulárního proudění vodíku je kanál,jehož průměr je několikařádově menší než střední volná dráhamolekul vodiku za vekua, při němž príslušná vekuová soustavaDetektor podle vynálezu je podstatné jednoduss nežli byly dosavadní analyzátory se zdvojenýmí součástmi a se...

Hubice kombinované odběrové sondy pro měření koncentrace tuhých příměsí v proudicí vzdušnině

Načítavanie...

Číslo patentu: 264620

Dátum: 14.08.1989

Autori: Urbaczka Jan, Janeczek Ondřej

MPK: G01N 1/02

Značky: vzdušnině, sondy, koncentrace, hubice, proudící, odběrové, příměsí, kombinované, měření, tuhých

Text:

...odsávání dílčího proudu vzdušiny na předepsaný rozdíl statických tlaků vně a uvnitř hubice.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno provedení hubice odběrové sondy dle vynálezu. Na těleso odběrově sondy je hubice napojena převlečnou maticí, umožňující její snadnou výměnu.Hubice je konstruována jako zehnutá trubice o vnitřním průměru Q, vnějším průměru Q a tlouštce 5 stěny. Čelní část je pülkulatá a V jejím středu je umístěn ve...

Způsob úpravy pitné vody s vysokým obsahem dusičnanů snižováním koncentrace dusičnanů v podzemním horninovém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263837

Dátum: 12.05.1989

Autori: Novák Zdeněk, Starý Petr Prom, Klement Ján

MPK: C02F 1/58

Značky: vysokým, koncentrace, způsob, snižováním, pitné, obsahem, horninovém, dusičnanu, podzemním, úpravy, prostředí

Text:

...11 kvidovat jediné naředěním ve vodnaténi toku, c vysoká potreba dávzkovaných žívimzpravidia čistého lihu, což vyvoláva další provozní komplikace nehledě na to, že se neúměrně zvyšují provozní náklady.Tyto potíže se sčítají a jejich důsledkemje, že se dosud snižování koncentrace dusičnanů V pítně vodě jak u nás, tak ve »světě ve větším měřítku neprovádí.Nedostatky při úpravě vody snižováním koncentrace dusičnanů v pitné vodě se cdstraňu-jí...

Zařízení k měření a indikaci nebezpečné koncentrace HCI ve vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263207

Dátum: 11.04.1989

Autori: Machová Alena, Černý Alois, Marounek Milan, Pajgrt Aleš, Kovář Lubomír, Walter Jiří

MPK: G01N 27/28

Značky: zařízení, koncentrace, měření, indikaci, nebezpečné, vzduchu

Text:

...3,zde například kalomelové, a měrné iontově selektivní chloridové elektrody l, a to po řadě prvním vodičem lg a druhým vodičem gg. Měřič napětí 2 je popojen poplachovou vazbou gl se signalizačním zařízením lg. Zařízení podle vynálezu je dále opetřeno časovačem Ž, jehož spouštěcí vazba gg je napojena na vzduchovou čerpací jednotku lg. časovač Ž může být napojen uzavírací vazbou gl na výpustný ventil A a napouštěcí vazbou gg na průtoxový...

Zařízení k měření a indikaci nebezpečné koncentrace HF ve vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263206

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pajgrt Aleš, Kovář Lubomír, Mácha Ivan, Marounek Milan, Černý Alois, Walter Jiří

MPK: G01N 27/28

Značky: měření, nebezpečné, indikaci, koncentrace, zařízení, vzduchu

Text:

...referenční elektrody 3,zde například kalomelové a měrné iontově selektivní fluoridové elektrody 3, a to po řadě prvním vodičem lg a druhým vodičemgg. Měříč napětí 3 je propojen poplachovou vazbou gl se signalizačním zařízením lg. Zařízení podle vynálezu je dále opatřeno časovačem 5, jehož spouštěcí vazba gg je napojena na vzduchovou čerpací jednotku lg. Časoveč 2 může být napcjen uzavírací vazbou gg na výpustný ventil 5 a napouštěcí...

Stabilizované činidlo na stanovení katalytické koncentrace alaninaminotransferasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263028

Dátum: 11.04.1989

Autori: Malý Milan, Chromý Vratislav

MPK: G01N 33/48

Značky: stanovení, koncentrace, katalytické, stabilizované, alaninaminotransferasy, činidlo

Text:

...nebude mít nepříznivý vliv na katalytickou koncentraci enzymü. Zmíněné nedostatky výrazně potlačuje stabilizované činidlo na stanovení katalytické koncentrace elaninaminotransferas podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že obsahuje 0,5 /umol.l 1 až 10,0 /umo 1.l kyseliny Qitronové a 0,5 až 10 g.l 1 albuminu.Činidlo s kyselinou citronovou a albuminem má následující přednosti. Albumin v kombinaci s kyselinou citronovou zvyšuje,ve srovnání...

Způsob snižování koncentrace síranu hořečnatého při odsiřování spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262365

Dátum: 14.03.1989

Autor: Machač Pavel

MPK: B01D 53/34

Značky: odsířování, spalin, způsob, horečnatého, snižování, síranu, koncentrace

Text:

...resp. směsi vodíku a oxidu uhelnatého platí spoločná nevýhoda spočívající v nutnosti vyrábět tyto přísady ve speciálním zařízení, což je spojeno i s nároky na zastavěnou plochu v místě instalace.Tyto nedostatky odstraňuje předložený vynález, jehož podstata spočívá v tom, že se do siřičitanu hořečnatého vstupujíoího do rozkladnáho reaktoru kontinuálně vsypává prášková síra v množství až 5 8 hmotnostních dávkovaného siřičitanu hořečnatého.V...

Činidlo pro stanovení katalytické koncentrace aminotransferas obsahující kyselinu pyridoxal-5-fosforečnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262317

Dátum: 14.03.1989

Autori: Malý Milan, Chromý Vratislav

MPK: G01N 31/22

Značky: katalytické, aminotransferas, koncentrace, obsahující, stanovení, kyselinu, činidlo, pyridoxal-5-fosforečnou

Text:

...je nutné vybrat takovou substanci, která nastaví pH na požadovanou hodnotu, která bude püsobit katalytický rozklad a která též bude kompatibilní s biochemickým analysovaným systémem.Zmíněné nedostatky podstatné snižuje činidlo pro stanovení katalytické koncentrace aminotransferas obsahující kyselinu pyridoxal-5-fosforečnou jehož podstata spočíva v tom,že na 1 mmol kyseliny pyridoxal-5-fosforečné obsahuje 0,5 až 10 mmol tris(hydroxymety...

Způsob kontinuálního amperometrického měření koncentrace látek a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260870

Dátum: 12.01.1989

Autor: Novák Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: kontinuálního, měření, koncentrace, zařízení, způsob, látek, amperometrického, provádění

Text:

...bez potenciostatu, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že zařízení obsahuje zdroj konstantního proudu 0,5 až 50 A s kladným pólem připojeným k pomocné anoclě a záporným pólem připojeným ke katodě. Katodou při měření protéká kromě proudu, který je mírou koncentrace stanovovaně látky, ještě navíc konstantní proud, což má za následek, že při změnách koncentrace stanovované látky jsou relativni změny celkového prouduprotékajícího katodou...

Způsob měření koncentrace složek v proudící kapalině a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260057

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šlais Karel, Štikarovský Jiří

MPK: G01N 30/64

Značky: tohoto, kapalině, měření, způsobu, provádění, složek, způsob, proudící, zařízení, koncentrace

Text:

...s invertujícím vstupem zesílovačem 3 střídavé složky a jednak přes cívku g s invertujícím vstupem zesilovače lg stejnosměrné složky. Zesilovač 5 střídavé složky je přemostěn prvním zpětnovazebným rezistorem 5. Ne invertujícím vstupem je spojen se zdrojem É střídavého napětí a svým výstupem je spojen přes vyhodnocovací zařízení 1 střídavé složky proudu s výstupní svorkou g napětí úměrného střídavé složce proudu. Zesilovač lg stejnosměrné...

Způsob stanovení koncentrace vápníku v dialyzačních roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 259411

Dátum: 17.10.1988

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/48

Značky: dialyzačních, koncentrace, roztocích, vápníku, způsob, stanovení

Text:

...a 5, nebo N,N-difenyl-N,N-di-Z-n-oktyloxyethyldiamid kyseliny 4,4,5,5 tetramethyl-S,B-clioxaoktandiové.Pnotnože dominantní složkou dialyzátu jsou sodíkové ionty, musí iontově selektivní elektrolda mit k nim dostatečnou selektivitu, tj. musí mít dostatečně nízky koeficient selektivity Kc, P. V dalším jsou pak uvedeny některé příklady, přičemž měření bylo prováděno při teplotě 29512 K a měrný článek byl tvořen indikační Vápníkovvou elektrodou a...

Systém pro automatické vyhodnocení koncentrace roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243967

Dátum: 01.07.1988

Autori: Tůma Pavel, Trejbal Oto

MPK: G01N 27/44

Značky: roztoku, automatické, systém, vyhodnocení, koncentrace

Text:

...koncentrace roztoku. Měřená lázeň je přiváděna dávkovacím čerpadlem l měžené lázně současně s reakční lázní dodávanou dávkovacím čerpadlem 3 reakční lázně do smčšovacího prostoru 1, na který je připojen člen Ž pro vyhodnocení kvantity vyvinutěho plynu přičemž uzavírací ventil 2 směšovacího prostoru umožňuje vyprázdnění směěovacího prostoru Q. Činnost celého systému je řízena centrální řídící jednotkou 1, měřená a reakční láz oň prochází před...

Způsob stanovení koncentrace mikroorganismů v submerzních kultivacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 256666

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sobotka Miroslav, Čermák František, Vošahlík Václav, Votruba Jaroslav, Převorovský Zdeněk, Havel Vladimír

MPK: C12M 1/34

Značky: způsob, stanovení, submerzních, mikroorganismu, kultivacích, koncentrace

Text:

...půdyZařízení pro provádění tohoto postupu sestává z nádoby ~ možno např. použit průtočné kyvety - která je opatřena na jedné straně zdrojem a senzorem ultrazvuku a na druhé straně odražečem ultrazvukového signálu, a dále elektronickým vyhodnocovacím zařízením a případněřidicím počítačem nebo mikroprocesorem.Na přiloženém výkrese je znazorněno schéma zařízení pro provádění způsobu stanovení koncentrace mikroorganismů podle vynálezu. Tvorí jej...

Způsob stanovení koncentrace barya v kapalných a pevných mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 256414

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák Vladimír, Panoch Miroslav

MPK: G01N 27/48

Značky: mazivech, barya, způsob, kapalných, pevných, stanovení, koncentrace

Text:

...s nízkýni koeficienty selektivity vůči interferentům přítonnýn v roztoku,například elektrodou s plastickou membranou, tvořenou filmem měkčeného polyvinylchloridu o složení 30 až 31 hmot. vysokonolekulárníbo polyvínylchloridu, 68 až 69 hmot. 2,4-dinitrofenyl-n-oktyletheru jako změkčovadla a 1 až 2 hmot. komplexní soli s neutrálnín nosičem složení L 2 Ba /TPB/2, kde L je neutrální nosič, N,N-difenyl-N,N-di-/2-ethoxykarbonylfeny 1/ díamid...

Způsob snížení koncentrace vodíkových iontů v kyselém aniontovém eluátu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254803

Dátum: 15.02.1988

Autori: Parobek Pavel, Plevač Stanislav, Baloun Stanislav

MPK: B01J 41/08

Značky: koncentrace, iontů, zapojení, tohoto, způsobu, způsob, aniontovém, provádění, snížení, vodíkových, kyselém, eluátů

Text:

...určeného k přípravě kyselého aniontového elučního roztoku. Katex nasorbovaný vodíkovými ionty se eluuje a promývá s výhodou nadbilančním roztokem z elučně srážecího okruhu.Podstata zapojení podle vynálezu, které je zařazeno do technologického procesu eluce uranu a které lze zapojit v kontinuálním nebo diskontinuálním uspořádání, spočívá v tom, že je tvořeno prvním a druhým stupněm přípravy aniontového kyselěho elučního roztoku, mezi...

Čidlo pro měření koncentrace mycího roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254773

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rázl Jaromír, Jindra Jan

MPK: G01N 27/10, G01N 27/06

Značky: koncentrace, měření, mycího, čidlo, roztoku

Text:

...Vnitřní trubka § je na svém spodním konci opatřena válcovým tělesem łâ, ktoré je obklopeno pouzdrem LZ z nevodivého materíá 1 u,opatřeného vnitřním závítem a otvory gg, které vymezuji konstantu čídla s tím, že povrch tělesa łg z el. vodívého materiálu (nepř. Ni) má alespoň dvakrát větší p 1 ochu,než je součet průřezů otvorů gg a druhý pól čidla je vytvořen vnější kruhovou trubkou g spojenou s nákružkem łg. Vnitřní prostor trubky § může...

Způsob regulace povrchové koncentrace galia na křemíkových deskách při difusi galia

Načítavanie...

Číslo patentu: 239975

Dátum: 01.02.1988

Autori: Jarolam Josef, Podzimek Oldoich, Bureš Josef, Tůma Pavel, Nadvorník Pavel

MPK: H01L 21/38

Značky: galia, koncentrace, deskách, povrchové, způsob, křemíkových, regulace, difusi

Text:

...odstraňuje nový způsob regulace povrchové koncentrace galia na křomikovýoh doskách tím, že 105.0 dička se vsázkou difusantu kysličniku galitého se umísti v difusb ní trubce na křemenné podlošee v místě o teplotě 700 až 900 ŠG a nosný plyn vodik vlhčený vodnimi paremi se vede přes tuto lodičku ke křemikovým deskám, přičemž na počátku difuse so nosný plyn vlhči na teplotu rosněho bodu maximálně 20 °C a tato teplota roaného bodu nosného...

Způsob stanovení koncentrace kyselin a uhličitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254705

Dátum: 15.01.1988

Autori: Švandelík Ivan, Švandelík Jaroslav

MPK: G01N 7/18

Značky: způsob, stanovení, kyselin, koncentrace, uhličitanu

Text:

...výstupom formou elektrického signálu nebo tlaku.Příkladem postupu podle vynálezu je provozní kontrola obsahu uhličitanu sodného v roztoku činidla pro eluci uranu 2 iontoměniče. Roztok činidla je kalný zejména recyklováním vody, nečistotami v průmyslovém uhličitanu sodném a přítomností dalších solí. Roztok má teplotu 20 až 60 OC. Kontrola obsahu uhličitanu sodného se provede tak, že do plynotěsné uzavíratelné nádoby o objemu 200 ml se plní 100...

Způsob koncentrace a purifikace viru parotitídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254637

Dátum: 15.01.1988

Autor: Grubhoffer Libor

MPK: C12N 7/02

Značky: parotitídy, způsob, koncentrace, purifikace

Text:

...zvláště pak jako antigen pro nejrůznějěí uspořádání enzymové imunoanalýzy specifických protilátek izotypů IqG a IgM včetně přímého značení peroxidázou. osvedčil se též při imunizacích k získání hyperimunního zvířecího séra i imunních myší k produkci monoklonálních protilátek.Kuřecí emhrya (KE) jsou ve stáří B dní infikovány virem parotitidy (Bav), laboratornímkmenem Enders. Očkovací dávka Pav je 1042 infekčních jednotek v 0,1 ml...

Způsob určování relativní koncentrace atomů neutrální rtuti v monokrystalech chloridu rtuťného Hg2C12

Načítavanie...

Číslo patentu: 254540

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bryknar Zdeněk

MPK: G01N 21/63

Značky: koncentrace, monokrystalech, neutrální, atomů, hg2c12, rtuti, rtuťného, relativní, chloridů, určování, způsob

Text:

...neutrâlní rtuti V malé koncentraci vykazují při teplotě 78 K modrou luminiscenci, jejíž intenzita závisí na jejich koncentraci. Při vyšších koncentracích atomů rtuti se tyto atomy sdružují ve dvojice a při vybuzení ultrafialovým evětlem jednoho z atomů rtuti vzniká tzv. excimer rtuti, jehož luminiscence se při teplotě 78 K pozoruje v zelené části spektra. Intenzita zelené luminiscenoe rovněž závisí na kcnoentraci excimerů rtuti. Měřením...