Patenty so značkou «konce»

Dvere vozidla s tesniacou doskou a tesniacim prvkom, ktorého konce sa prekrývajú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9381

Dátum: 18.10.2007

Autor: Meyer Thorsten

MPK: B60J 5/04, B60J 10/08

Značky: prekrývajú, konce, tesniacim, tesniacou, doskou, dveře, vozidla, prvkom

Text:

...nachádza medzi prekrývajúcimi sa koncami tesniaceho prvku, aspoň jeden kábel. Zvlášť prednostne sa nachádza medzi prekrývajúcimi sa koncami tesniaceho prvku káblový zväzok. Výhodne je to možné preto, že káblový zväzok, ktorý sanachádza vo vlhkej oblasti, sa prevádza do suchej oblasti. Zásobovanieelektrického zariadenia, ktoré sa nachádza vo vlhkej oblasti, je tým realizované zvlášť nekomplikovane. Taký káblový zväzok sa môže pre montáž na...

Spojovacie zariadenie na konce dvoch kĺbovo vzájomne spojených vozňových jednotiek podoprených o spoločný podvozok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280373

Dátum: 10.12.1999

Autor: Köhler Günter

MPK: B61F 5/16, B61F 3/12, B61G 5/02...

Značky: podvozok, spojovacie, zariadenie, kĺbovo, spoločný, vozňových, podoprených, dvoch, konce, vzájomne, spojených, jednotiek

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacie zariadenie pozostáva z rozvidlenej hlavy (2), ktorá je upevnená na prvej vozňovej jednotke (1) a ktorá má dva bočné vidlicové elementy (2a), zo spojovacieho závesu (4) upevneného na druhej vozňovej jednotke (3) a zasunutého medzi obidva vidlicové elementy (2a). Zariadenie ďalej pozostáva z čapu (6) spojky, ktorý má v spojovacom závese (4) pevné sférické ložisko (7). Pod rozvidlenou hlavou (2) sa nachádza horná časť otočnej panvy (8)...

Zařízení pro signalizaci konce materiálové tyče, zejména pro kleštinové upínače na soustružnických strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260473

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kudělka Jan

MPK: B23B 13/00

Značky: tyče, strojích, zařízení, soustružnických, signalizaci, kleštinové, upínače, materiálové, zejména, konce

Text:

...na přírubu v-řetena 18 obráběcíhuo stroje. Dotěľesa 1 je vloženo upínací pouzdro 2 našrouboviané na ovládací trubku B, která. je přenášečem pohybu a osové síly z neznázorněného siloveho zdroje. V upínuacím pouzdře 2 je umístčno operné pouzdro 5, zajištěná proti osovému pohybu kolíky 6. Plášt 8 jednak zakrývá vybraní pro šrouby 7, jednak zajišťuje kolíky 6 proti v-ypadnutí. Kleština 3 nasunutá v upínacím pouzdře 2 je zajiště na maticí 4. V...

Zařízení k fluidnímu navádění volného konce textilního vlákna dutým vodičem rotačního odměřovače tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268308

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vystrčil Jiří, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/30

Značky: konce, volného, odměřovače, vlákna, textilního, tkacího, tryskového, rotačního, zařízení, vodičem, dutým, navádění, stroje, fluidnímu

Text:

...vodič g, se odtáhne potřebné délka textilního vlákna l z jeho zásoby tvořené předlohovou cívkou 1. Textilní vlákno lse přetéhne přes příčně ustavovací člen 5 zařízení. Z výstupního otvoru Ž začne prouditdo dutiny § vodiče g tlakové médium a začne strhávat k němu příčně uložené textilnívlákno l v místě jeho odměřené délky. Textilní vlákno l začne tvořit smyčku Z. přičemžtlakové médium nejefektivněji působí na její příčné čelo Q. S tvoŕicí se a...

Zapojení pro zjištění konce vypínací doby spínače tvořeného alespoň jedním bipolárním tranzistorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268232

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kokeš Antonín

MPK: H03K 17/18

Značky: spínače, tvořeného, zapojení, alespoň, konce, bipolárním, tranzistorem, vypínací, zjištění, jedním

Text:

...V zapojení na obr. 2 je proudový budič Ä tvořen transíormátorem a napetový prahový diskriminátor 2 je realízován optaelektríckým spojovacím členem. Vstup optoelektrického spojovaoího ćlenu je mezi bází a emitor tranzistoru g připojen přes odpor 2 a diodu É.Napěíový prahový diskriminátor 1 může být též tvoŕen transformátorem, jako přenosovým členem, jehož primární vinutí je pres diodu É nebo odpor Ž pripojene mezi bázi a emitor...

Zařízení na samočinné středění letmo uloženého konce hřídele s mechanickým míchadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267114

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kubík Petr

MPK: B01F 15/00

Značky: hřídele, míchadlem, samočinně, konce, uloženého, mechanickým, letmo, středění, zařízení

Text:

...za současného snížení nákladů na konstrukcí tuhosti uložení hřídele míchadla a ložiskové skříně. Přestupem části média kolem konců lopatek z výtlačné strany míchadla ne séní umožňuje snížit ztráty účinnosti čerpacího výkonu míchadla.Na přiloženém výkresu je v řezu schematicky znázorněno zařízení na samočinné středění letmo uloženého konce hřídele s-míchedlem, umístěné v centrální míchací trubce uložené v michené nádrži.V míchané...

Ohýbač konce pásu ze svitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267027

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zajíc Josef

MPK: B21C 47/16

Značky: pásu, konce, ohýbač, svitku

Text:

...konce pásu svitku podle vynálezu, sestávající z rámu uloženého auvně v horizontálním eměru ve vedeních stojanu s spojeného s píotnicí silového válce s dále z nosníku s nožem uloženého ve vedení rámu a spojeného se svým si~ lovým válcem. Podstatou vynálezu je, že spoj pístnice silového válce s rámem je tvořen táhlem, na kterém je nasunuta tlačná pružina opřená o čelní plochu rámu a na druhém konci o osazení vidlice táhla, přičemž vedení...

Zařízení na opracování jednoho konce válcové papírové dutinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266950

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bartoň Jiří, Hanus Rudolf, Halbrštát Jaroslav

MPK: B31C 1/00

Značky: dutinky, konce, válcové, jednoho, zařízení, opracování, papírové

Text:

...vysekávání a vysekávací hlava 8 se střižným nástrojem najede na opracovávaný konec dutinky 1, provede výsek pro zálohu, a to orientovaně vzhledem k nejvyššímu místu na čele dutinky 1. Po provedení výseku pro zálohu se vysekávací hlava 8 vráti zpět do výchozí polohy. Ještě před vrácením vysekávací hlavy 8 do výchozí polohy, tj. v době, kdy je tato nasunuta na dutinky 1 a její střižnice vysekávacího nástroje ve tvaru trnu 3 utěsňuje vnitřní...

Zařízení na šikmé ořezávání jednoho konce papírové válcové dutinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265744

Dátum: 14.11.1989

Autori: Halbrštát Jaroslav, Hanus Rudolf

MPK: B31C 1/00

Značky: dutinky, jednoho, válcové, šikmé, konce, papírové, ořezávání, zařízení

Text:

...při malém úhlu sklonu řezné roviný, 5, jaký je požado ván, je průřez dutinkou l, tvořený elipsou, velice blízký kolmému průřezu dutinkou l, kterýmje kružnice, přičemž tuto nepatrnou odchýlku lze v praxi zanedbat. Pohon rotující hlavyA možno provést např. klinovým řemenem přes řemenici łł, která je součástí rotující hlavy1 nebo i jinak, např. ozubenými koly, plochým řemenem apod. V této střední poloze gg posuvnéobjímký g, která je na obr. 1...

Zařízení pro zavedení konce příze do odtahové trubky spřádací jednotky bezvřetenového spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265081

Dátum: 12.09.1989

Autori: Buryšek František, Zemskov Genadij

MPK: D01H 15/02

Značky: příze, zavedení, jednotky, trubky, spřádací, konce, odtahové, spřádacího, stroje, zařízení, bezvřetenového

Text:

...a zavede ji do odtahové trubkyo Souměrné uspořádání vidlicového vybraní k podélné ose zaváděcí tyče pak usnadňuje lepší a bezpečnější vyrovnávání smyčky příze v odtahovém kanále, kde je jinak málo prostoruo Vidlicové vybraní může být Vytvořeno alespoň na jedné boční straně rozváděcí tyče, s výhodou však na obou bočních stranách V takovém případě je však výhodné, když vidlicové vybrání dosahuje svým koncem k ose nebo až za osu zaváděcí...

Způsob určení konce desorpce zbytkové vlhkosti v procesu lyofilizace a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264423

Dátum: 14.08.1989

Autori: Havelka Jiří, Vala Miroslav

MPK: F26B 5/06

Značky: určení, konce, provádění, zapojení, zbytkové, tohoto, desorpce, způsob, vlhkosti, způsobu, procesu, lyofilizace

Text:

...a eliminovat, takže není možno zjistit objektivně konec procesu a vlhkost vysušovaného materiálu vykazuje značný rozptyl hodnot.Popsané nedostatky dosavadních postupů jsou naproti tomu odstraněny u způsobu určení konce desorpce zbytkové vlhkosti podle vynálezu, který je založen na skutečnosti, že při procesu lyofilizace se - kromě jiných charakteristík - sleduje také teplota topné etáže i teplota na etáži uloženého vysušovaného materiálu....

Způsob určení konce desorpce zbytkové vlhkosti v procesu lyofilizace a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264420

Dátum: 14.08.1989

Autori: Havelka Jiří, Vala Miroslav

MPK: F26B 5/06

Značky: konce, zbytkové, určení, lyofilizace, tohoto, desorpce, vlhkosti, zapojení, provádění, procesu, způsobu, způsob

Text:

...vynálezu, který je založen na skutečnosti, že při procesu lyofilizace se - kromě jiných charakteristík - sleduje také tlak par V sublimační komore a v hrdle vývěvy pro odtah nekondenzovatelných plynů. Podstata způsobu podle vynálezu pak spočíva V tom, že rozdíl mezi tlakem naměřeným v sublimační komoře a tlakem naměřenýh v hrdle vývěvy se srovnává s hodnotou tlakového rozdílu odvozenou pro konec desorpce, přičemž zjištěná shoda slouží...

Zařízení pro zavádění konce příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 261121

Dátum: 12.01.1989

Autori: Andrlík Pavel, Plíva Petr, Havlas Jiří, Viták Josef

MPK: D01H 15/02

Značky: zařízení, konce, zavádění, příze

Text:

...jednotky. Obslužné zařízení vyhledá konec 5 příze B a pomocí skřipce 4 vloží ve směru A konec 5 příze E do navádě~cího členu 1 U. Konec 5 je usměrněn naváděcími hranami 11, 12 před ústí 8 zapřádacího kanálu 7, současně s tím je příze 6 vložena do místa mezi odtahový váleček 2 a přítlačný váleček 3, který je obslužným zařízením oddálen. Püsobením proudu vzduchu v ústí 8 zapřádacího kanálu 7, kde je podtlak v.yvolaný působením spřádacího...

Zařízení k navedení konce příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 244352

Dátum: 01.06.1988

Autori: Eermák Josef, Nepustil Svatopluk, Šimíeek Adolf, Hudeeek Jioí

MPK: D01H 15/02

Značky: navedení, konce, příze, zařízení

Text:

...pomocí núžek lg vytvořeného nového konce ll příze 3 vrácené 9 navíjecí cívky. Tento konec je nutno zavést do spřádacího rotoru spřádecí jednotky L, kde se napojí na přiváděná vlákna a příze může být opět normálně odtahována a navíjena.Za tím účelem je konec ll příze 3 naveden k ústí ll odváděcí trubky Lg, kde je uchopen proudem vzduchu, směřujícím dovnítř spřádecí jednotky l, a zanesen k spřádacímu rotoru. K napojení na přiváděná vlákna je...

Zařízení k navracení konce příze do spřádacího rotoru bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257408

Dátum: 16.05.1988

Autori: Buryšek František, Bače Jiří

MPK: D01H 15/02

Značky: jednotky, bezvřetenové, konce, spřádacího, příze, spřádací, rotoru, zařízení, navracení

Text:

...tlakového vzdu 2574 oschu a zároveň napříč otvorem, jehož.prostředníctvím je vnitřní prostor trysky pneumaticky spojen se zdrojem podtlaku. Podle vynálezu je také možné vytvorit konkrétně prostředekpro zrušení sání při zapojení.tlakového vzduchu jako ejektor, přes nějž je vnitřní prostor trysky pneumaticky spojen jak se. zdrojem tlakového vzduchu, tak i se zdrojem podtlaku. Výhodné podle vynálezu je, jestlíže ve vnitřním prostoru .trysky...

Zařízení pro zastavování konce pásu před navíjením a válcovací stolicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252943

Dátum: 15.10.1987

Autori: Macek Jan, Němeček Václav

MPK: B21B 37/00

Značky: pásu, konce, zastavování, válcovací, navíjením, stolici, před, zařízení

Text:

...zepojeny tak. že výstupyprvního a třetího čidla g. gg rychlostí jsou připojeny na první rychloetní vstup g a výstup druhého čídla lg rychlosti. na druhý rychlostní vstup g výkonového bloku lg. Tahový výstup g, klidový výstup 5 a směrový výstup gtvýkonováho bloku łâ jsou zapojeny na odpovídající tahový cstup u. klidový vstupra směrový vstup 3 shromažőovacího bloku §,na jehož spouštěcí vstup 5 jsou přípojeny výstupy čidel łg, gg. polohy pásu 5...

Způsob upevňování konce šňůry z plastu v upevňovacím otvoru předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251738

Dátum: 16.07.1987

Autor: Polický Oldřich

MPK: H01R 13/52, H01R 33/965

Značky: předmětů, plastů, upevňování, šňůry, způsob, otvorů, upevňovacím, konce

Text:

...se použije levnějších, běžněpoužívaných a vyráběných plomb z plastu, používaných hojně v elektrotechníce. Při spojování lehčích předmětů může i tato plomba odpadnout. Ke spojování lze použít šnůry jednovláknové, splétané i spřádanéoPříklady upevnování konce šnúry z plastu v upevňovacím otvoru předmětů způsobem podle vynálezu jsou znázcrněny na přípojeném výkresu. na němž obr. l představuje spojovaný předmět v řezu,obr. 2 další spojovaný...

Valivé uložení s odstřikovačem tuku na straně volného konce hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 250704

Dátum: 14.05.1987

Autori: Rákos Jaroslav, Ordáň Jan

MPK: H02K 5/16

Značky: uložení, valivé, hřídele, odstřikovačem, straně, konce, volného

Text:

...uložení s odstřikovačem tuku na straně volného konce hřídele elektrického stroje točivého podle vynálezu, kde obr. 1 představuje zadní ložiskový uzel elektrického stroje točivého s odstřikovačem tuku v podélném řezu, na obr. 2 je znázorněn zvětšený detail hřídele v místě pod odstřikovačem tuku v podélném výřezu a obr. 3 ukazuje zvětšený detail možného vytvoření vrtání odstřikovacího kotouče tuku v podélněm výřezu.U řešení valivého uložení s...

Spojovací zařízení pro spojené začátky a konce vinutí skupin cívek rotorového vinutí indukčního motoru v elektrickém dvoumotorovém pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235007

Dátum: 15.02.1987

Autori: Paur Horst, Bradler Peter, Fischer Hans

MPK: H02K 3/28

Značky: cívek, spojovací, spojené, skupin, dvoumotorovém, elektrickém, motorů, rotorového, konce, zařízení, pohonů, vinutí, indukčního, začátky

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoumotorový pohon spojuje v drážkách jediného svazku statorových, popřípadě rotorových plechů dvoupólové vinutí univerzálního motoru a vícepólové vinutí indukčního motoru. Vinutí indukčního motoru v rotoru sestává alespoň ze dvou skupin cívek, přičemž každá má nejméně dvě do série zapojené cívky tvořící zkratový obvod tak, že při provozu jako univerzální motor se napětí indukované v každé dvojici cívek přičítají k nule, respektive jejich...

Zařízení k automatickému vyhledávání konce nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 248321

Dátum: 12.02.1987

Autori: Prášil Ladimír, Janda Jaroslav, Vitamvás Zdeněk

MPK: B65H 54/22

Značky: automatickému, konce, vyhledávání, zařízení, nitě

Text:

...Hemi- se při jejím pohybu přenasi k spojovacím prostředkům konce nitě od navíjeného nitového tělesa s koncern nitě od předlohy.Výhodou tohoto zařízení je, že použití úzké odsávací hubice přináší podstatnou úsporu podtlakového vzduchu. Další výhodou je dosažení v podstatě nulová takové síly v niti vystupující z zásobního bubínku, a tím možnot její široké regulace pro optimální potřeby cívek, pro barvení nebo jiné účely, zajištující např....

Zařízení k dotlačování konce materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232581

Dátum: 01.01.1987

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

MPK: B65G 47/00

Značky: dotlačování, konce, materiálů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k podávání kusového materiálu, například ploštin do nůžek, lisu apod. Posouvací válec uložený na kyvném rámu je spojen s posouvacím členem uloženým posuvně ve vedení spojeném v jeden tuhý celek s rámem, kterýžto rám je spojen se zvedacím válcem, přičemž s posouvacím členem je kyvně spojen tlačný člen. Předností zařízení je možnost kombinovaného podávání přerušovaným během válečkové dráhy a dotlačováním konce tlačným členem.

Způsob dopravy upraveného konce příze při zapřádacím procesu z místa úpravy konce příze k ústí odtahové trubice spřádacího rotoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236516

Dátum: 15.11.1986

Autori: Buryšek František, Mikulecký Karel, Šilar Zdeněk

MPK: D01H 15/02

Značky: procesu, trubice, úpravy, odtahové, dopravy, místa, zapřádacím, způsob, příze, rotoru, konce, způsobu, spřádacího, tohoto, zařízení, provádění, ústí, upraveného

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu dopravy upraveného konce příze při zapřádacím procesu z místa úpravy konce příze k ústí odtahové trubice. Podstata způsobu spočívá v tom, že se upravený konec příze dopravuje a usměrňuje k ústí odtahové trubice proudem stlačeného vzduchu. Další podstatou je to, že se proud stlačeného vzduchu vytváří z dílčích proudu a že dílčí prou stlačeného vzduchu působí na upravený konec příze postupně. Zařízení je vyznačeno tím, že...

Zařízení pro ohřev konce trubky na svařovací teplotu v konečné fázi jeho rotačního tváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 230167

Dátum: 15.09.1986

Autori: Bárta Zbyněk, Matheisl Josef

MPK: B21D 41/04

Značky: konce, fázi, teplotu, tváření, ohrev, konečné, rotačního, zařízení, svařovací, trubky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení konečné fáze rotačního tváření a snížení počtu oprav i zmetkovitosti u ocelových lahví na stlačené plyny. Použitím dvou acetylénových hořáků pro ohřev konce trubky z obou stran se i zkrátí doba ohřevu na svařovací teplotu. Uvedeného účinku se dosáhne konstrukčním řešením zařízení podle vynálezu, sestávající z nejméně jednoho acetylénového hořáku (9), upraveného v ose tvářené trubky (1), napojeného na posuvné ústrojí...

Zařízení k řízenému oddálení konce svazku vláken z dosahu potahu vyčesávacího válečku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231114

Dátum: 01.06.1986

Autori: Buryšek František, Ešner Stanislav, Mikulecký Karel, Hrdličková Alena

MPK: D01H 7/895

Značky: konce, potahu, řízenému, svazků, zařízení, oddálení, válečků, dosahu, vyčesávacího, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k řízenému oddálení konce svazku vláken z dosahu potahu vyčesávacího válečku po zastavení dodávky vlákenného materiálu při přetrhu příze na spřádací jednotce bezvřetenového dopřádacího stroje. Podstata vynálezu je v tom, že zhušťovač a stoleček jsou upraveny na nosném ramenu, otočně uloženém na osovém čepu podávacího válečku mezí pracovní polohou, ve které je místo styku stolečku a podávacího válečku blíže k potahu...

Uspořádání konce křídla a křídélka letounu se svěšeným okrajovým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236428

Dátum: 01.06.1986

Autor: Světlík Milan

MPK: B64C 5/08

Značky: letounu, svěšeným, okrajovým, konce, obloukem, křídélka, uspořádání, křídla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání konce křídla a křidélka letounu se svěšeným okrajovým obloukem pro zajištění příčné autostabilizace letounu s volným příčným řízením. Podstata vynálezu spočívá v tom, že okrajový oblouk se skládá z pevné části (l), vytvořené na nepohyblivé části křídla (12, 13) a z pohyblivé části (2), pevně spojené s pohyblivým křidélkem (3) a mající náběžnou hranu (4) odkloněnou dozadu za osu (6) otáčeni křidélka (3), přičemž mezi...

Zařízení k úvazu motouzu na konce chmelovodných ocelových drátků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228193

Dátum: 15.05.1986

Autori: Srp Antonín, Kopecký Jiří, Sachl Jaroslav, Šimsa Miroslav

Značky: chmelovodných, drátku, konce, oceľových, zařízení, úvazu, motouzu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k úvazu motouzu na konce chmelovodných ocelových drátků, vyznačené tím, že sestává z pracovní desky (1), na které je upevněn trn (2) přesahující svým zakončením pracovní desku (1), přičemž na pracovní desce (1) je v podélné ose trnu (2) umístěn svazek motouzových odřezků (3) uložená v zásuvných úchytkách (4) a kolmo na podélnou osu trnu (2) je umístěn svazek chmelovodů (5) z ocelových drátků.

Způsob nanášení drtě na konce keramických izolátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230783

Dátum: 01.04.1986

Autori: Růžička Stanislav, Rath Jinřich, Martínek Josef

MPK: H01B 3/12

Značky: způsob, drtě, keramických, izolátoru, konce, nanášení

Text:

...směr řezu pásky je kolmý nebo šikmý k její podélné ose a drt i s páskou se přilepí na konce izolátorů drtí na povrch izolátoru.Vynález bude blíže vysvětlen a popsán na možném příkladu provedení podle vynálezuIzolátor dle IEC, typ C 8-550 má průměr dříku D 120 m a stavební výšku 1220 mm. Výška úseku sypaného drtí má být 0,6 až-0,8 d,kde d je průměr dříku. V uvedeném případě vyhoví výška úseku 90 mm. Předem připrevená papírová páska černé barvy...

Zařízení pro zachycení konce prohozeného útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 229326

Dátum: 01.03.1986

Autori: Velechovský Petr, Bandouch Milan, Mlynář Jiří

MPK: D03D 47/30

Značky: zachycení, prohozeného, strojích, konce, zařízení, tkacích, útku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tkacích strojů, zejména pak neortodoxních tkacích strojů, a to zařízení pro zachycení konce prohozeného útku, obsahujícího sací hubici a nosný trn. Sací hubice je uložena posuvně ne nosném trnu, jehož přední tvarovaná část zapadající do sacího otvoru je opatřena zavlékací drážkou a přisávacími kanálky, přičemž v sacím otvoru sací hubice je ustaven přidržovací element konce útku dosedající na zavlékací drážku při zasunuté přední...

Zařízení pro přemístění konce horní niti šicího stroje po jejím odstřihu nad dosedací část přítlačné patky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220624

Dátum: 15.12.1985

Autori: Tlamka Bedřich, Dvořáček Jaromír

Značky: stroje, zařízení, patky, dosedací, jejím, odstřihu, přítlačné, šicího, část, horní, konce, přemístění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení má za účel umožnit esteticky nezávadný počátek švu po předchozím odstřihu nití. Obsahuje vlastní vyhazovací hák pevně spojený s čepem, který je výkyvný ve vertikální rovině, pohybově spřažený s přítlačnou tyčí šicího stroje, a zasazený do objímky připevněné k nepohyblivé části ramena šicího stroje.

Zařízení pro nastavení konce tenkého pásu válcovaného za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219861

Dátum: 15.09.1985

Autor: Wiechmann Karl-ernst

Značky: tepla, zařízení, tenkého, valcovaného, konce, pásu, nastavení

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelem bezchybného přivádění pásu, válcovaného za tepla, do zaváděcích zařízení navíjecích strojů po válečkovém dopravníku, je mezi nejméně dvěma válečky válečkového dopravníku, před zaváděcím vedením, umístěn nejméně jeden lineární pohon, který je uložen posuvně ve vedeních os válečků. Zařízení je opatřeno zařízením pro zjišťování polohy konce pásu, které je tvořeno přístrojem pro bezdotykové optickoelektrické zjištění hran pásu. Každý...

Ústrojí pro manipulaci s hrdlovými jádry, upevňovanými do hrdlového konce kokily

Načítavanie...

Číslo patentu: 218561

Dátum: 15.03.1985

Autori: Pierrel Michel, Malivoir Roger

Značky: manipulaci, kokily, hrdlovými, ústrojí, jádry, konce, hrdlového, upevňovanými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ústrojí pro manipulaci s hrdlovými jádry upevňovanými do hrdlového konce kokily pro odstředivé lití, které obsahuje první nosič hrdlového jádra, který je překlopitelný kolem pevného čepu mezi vodorovnou a svislou polohou, opatřený kleštěmi, zarážkami a blokujícím ústrojím. Vynález řeší problém vytvořit takové ústrojí pro manipulaci s hrdlovými jádry o velkých průměrech, které by umožňovalo přemísťování a natáčení hrdlových...

Způsob oddělení konce příze při zapřádání na spřádací jednotce bezvřetenového dopřádacího stroje a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216990

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bárta Eduard A Tyl Miloslav, Janoušek Jan, Mikulecký Karel, Buryšek František

Značky: spřádací, zařízení, způsob, bezvřetenového, provádění, konce, dopřádacího, příze, oddělení, jednotce, zapřádání, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší oddělení konce příze při zapřádání příze na pracovní jednotce bez vřetenového dopřádacího stroje, při kterém se příze, umístěná v odtahovém kanálu spřádacího rotoru, v určitém místě rozvolňovacími prostředky rozvolní, oddělený konec se odvede a nový konec se vrací do spřádacího rotoru k zapředení. Podle vynálezu se konec příze, zajištěný místně sevřením, po rozvolnění oddělí od příze působením krátkodobého zvýšení osového napětí...

Zařízení na ovládání volného konce útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227133

Dátum: 01.01.1985

Autori: Buček Miroslav, Modrijan František

Značky: volného, konce, ovládání, útku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na ovládání volného kobce útku, umístěné na pevné části víceprošlupního tkacího stroje s cívkami uspořádanými na cívečnici, uložené na kruhovém karuselu opatřeném soukacími zařízeními, protínající dráhu útku mezi blokovacími kleštěmi a soukacím zařízením útku vyznačující se tím, že je opatřeno oběžným záchytným prostředkem a náhonově spřaženo s karuselem (1) tkacího stroje.

Zařízení pro uzavírání konce trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225522

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kovařík Jan, Chládek Vlastimil

Značky: trubky, uzavírání, konce, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uzavírání konce trubky, zejména při výrobě ocelových láhví na stlačené plyny, které sestává ze sklíčidla pro upnutí trubky, upevněného k vřeteníku opatřeném poháněcím ústrojím pro otáčivý pohyb a dále z držáku upraveného posuvně ve směru osy tvářené trubky, jež je opatřen volně otočnými vydutými tvarovacími rolkami, uloženými na čepech, jejichž osy jsou uspořádány šikmo k ose tvářeného kusu a kde k ohřevu konce trubky, v konečné...