Patenty so značkou «komunikáciách»

Zariadenie na získavanie dopravných údajov na dvojprúdových cestných komunikáciách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7337

Dátum: 07.01.2016

Autori: Flimel Marián, Flimel Adam

MPK: G08G 1/065, G08G 1/017

Značky: dvojprúdových, získavanie, komunikáciách, údajov, dopravných, cestných, zariadenie

Text:

...výšky umiestnenia senzorov, kamery a zvislej konštrukcie od terénu° výška hl - je výška na určenie počtu Všetkých automobilov (osobných i nákladných). Daná je intervalom medzi maximálnou výškou podvozku nákladných áut (svetlá výška automobilu) a minimálnou výškou osobných áut skupiny A.l - mini. Uvedený interval dokumentuje hodnota 1,0 m (traktory) a 1,32 m (Fiat 500). Zvolena výška na osadenie vysielača a prijímača vln je vo výške hl 1,15...

Spôsob automatizovaného vedenia motorových vozidiel po cestných komunikáciách a systémové dopravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5094

Dátum: 05.02.2009

Autor: Sitár Branislav

MPK: B60L 15/00, B62D 6/00, G05D 1/02...

Značky: komunikáciách, zariadenie, dopravné, vozidiel, cestných, automatizovaného, motorových, spôsob, systémové, vedenia

Text:

...vozidla na mape cesty, zabezpečuje odbočenje motorového vozidla potrebným smerom na kri 10žovatke a zastavenie motorového vozidla na križovatke alebo na určenom parkovacom stanovišti. Dĺžka čiarového kódu pozdĺž infonnačnej línie závisí od predpísanej rýchlosti motorového vozidla V danom úseku cesty. Úsek info-línie, na ktorom je ten istý čiarový kód sa nazýva sekcia info-línie. V úsekoch zrýchľovania alebo spomaľovania motorových vozidiel...

Zariadenie na poskytovanie reklamy na cestných komunikáciách

Načítavanie...

Číslo patentu: 285653

Dátum: 25.04.2007

Autor: Gótzy András

MPK: G09F 19/12

Značky: reklamy, zariadenie, poskytovanie, komunikáciách, cestných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje veľkoplošnú tabuľu (1) umiestnenú vedľa cesty a vybavenú reklamným prvkom (alebo prvkami), najmä slovným textom (alebo textami) a/alebo vyobrazením (alebo vyobrazeniami). Pred veľkoplošnou tabuľou (1) je v smere k veľkoplošnej tabuli (1) po ceste sa približujúcich automobilov upevnená aspoň jedna modifikačná súčasť (2, 9, 9a, 13) odkrývajúca a/alebo zakrývajúca aspoň čiastočne príslušné reklamné prvky a vytvárajúca u osôb...

Odhad zmeny šumu v bezdrôtových komunikáciách pre škálovanie kombináciou výberových signálov a Log-pravdepodobnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4219

Dátum: 16.09.2005

Autori: Black Peter, Namgoong June, Jayaraman Srikant, Xu Hao

MPK: H04L 1/20, H04L 27/26, H04B 1/10...

Značky: výběrových, signálov, bezdrôtových, škálovanie, šumu, komunikáciách, log-pravdepodobnosťou, změny, kombináciou, odhad

Text:

...OFDM symbolov, kanálových odhadov pre riadiace tóny na okraji pásma pre uvedený jeden z OFDM symbolov, a kontrolných tónov pre uvedený jeden z OFDM symbolov.Z ešte iného aspektu tohto vynálezu spôsob odhadu zmeny šumu zahrnuje prijatie signálu, zahrnujúceho viaceré OFDM symboly, z ktorých každý má tóny vnútri pásma, vrátane riadiacich tónov vnútri pásma, a tóny na okraji pásma, vrátane riadiacich tónov na okraji pásma, a kontrolné...

Zariadenie na registráciu pohybu a polohy automobila na cestných komunikáciách

Načítavanie...

Číslo patentu: 222009

Dátum: 15.07.1985

Autori: Reguly Alojz, Mosor Ján

Značky: zariadenie, komunikáciách, polohy, pohybu, registráciu, cestných, automobila

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na registráciu pohybu a polohy automobila na cestných komunikáciach. Dáta privádzané z merača otáčok a tlačidiel so zakódovanou informáciou sú privádzané na čítače, ktoré spolu s riadiacou jednotkou ovládajú pamäť a zabezpečujú prepis do dierovača. Výsledky z prieskumov dopravných prúdov sú okamžite spracovateľné na počítači. Zariadenie je využiteľné v organizáciach zaoberajúcich sa dopravným inžinierstvom.