Patenty so značkou «kompresoru»

Zariadenie na reguláciu prívodu vzduchu k vysokotlakovému kompresoru prúdového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284927

Dátum: 20.01.2006

Autor: Bednář Jiří

MPK: F02C 7/04, F02M 35/00, B64D 33/00...

Značky: kompresoru, zariadenie, prúdového, přívodů, motora, reguláciu, vzduchu, vysokotlakovému

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na reguláciu prívodu vzduchu k vysokotlakovému kompresoru prúdového motora, najmä turbínového dvojprúdového motora, je tvorené zberným zásobníkom vzduchu, ktorý je vytvorený ako obvodová dutina (6) v telese (1) medziskrine v priestore medzi nízkotlakovým kompresorom (2) a vysokotlakovým kompresorom (3). Za nízkotlakovým kompresorom (2) je na vonkajšej stene (23) kanála (16) vnútorného prúdu vytvorený aspoň jeden obvodový otvor (17),...

Zařízení k automatickému uzavírání, otevírání, jakož i odlehčování výtlačného potrubí kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260458

Dátum: 15.12.1998

Autor: Vaňous Bohuslav

MPK: F04B 49/00

Značky: otevírání, potrubí, odlehčování, automatickému, zařízení, výtlačného, jakož, kompresoru, uzavírání

Text:

...a tím dosahuje jednak podstatného zjednodušení celého systému řízení činnosti kompresorové stanice odstraněním většího počtu samostatných ovlädacích prvků, odstraňuje závislost těchto ov-ládacích a silových prvků.na externích energetických zdrojích, snižuje pořizovací náklady a v důsledku zjednodušení a odstranění závislostí zvyšuje provozní spolehlivost celého systému.Na přiložených výkresoch je znázorněno příkladné uspořádání »kompresorové...

Syntetický olej pro mazání vzduchových a plynových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263225

Dátum: 11.04.1989

Autori: Železný Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Marek Miroslav, Zeman Vladimír, Štěpina Václav, Weisser Otto

MPK: C10M 107/08

Značky: vzduchových, kompresoru, mazání, syntetický, plynových

Text:

...mel schopnost edsorbovat se na kovových plochách a vytlačit z nich vodu, přítpadněvytvářet ochranný film na kovových površích proti korozní mu účinku vody.Moderní kvalitní oleje pro mazéní vzduchových s plynových kompresorů jsou vyráběny z kvalitních ropných olejových rafinátů,s výhodou cyklanických, které mají malý sklon k tvorbě karbonu. Hluboko rafinované tzv. bílé oleje se používají k mszání kompresorů etylenových a strojů používaných ve...

Rotorová lopatka axiálního kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262857

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bělohoubek Karel, Svoboda Vlastimil, Hejrovský František, Novotný Josef

MPK: F04D 29/34

Značky: kompresoru, axiálního, rotorová, lopatka

Text:

...a z důvodu přesností montáže lopatek , protože je pouze polovina stykových ploch a seze ní lopatek je dokonalejší .v Llpevnění lopatek pomocí drážkového klínu zvyšuje262 857 dále přesnost uložení lopatek v rotoru .á Konstrukční vazba kombinace spo lečné těžnice lopatky spolu s bočním tvarem a velikostí závěsu lopatky a jejím upevněním drážkovým klínem zajišťuje presnou radíální polohu založené lopatky v obvodové lopatkové drážce rotoru...

Zařízení pro vzduchové chlazení pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262816

Dátum: 11.04.1989

Autori: Cincibus Karel, Krampera Ladislav

MPK: F04B 39/06

Značky: chlazení, vzduchové, pístového, kompresoru, zařízení

Text:

...ventilátorem s opačným nastavením lopatek, který je uspořâdân na zadní straně kompresoru.nběžná kola ventilátoru mají uspořádány lopatky tak, že jedno kolo je pravotoěivê a druhé levotoěivê, takže současně bud tlačí vzduch do prostoru pod kapotou, nebo současně vzduch z prostoru pod kapotou odsávají dle zvoleného principu chlazení.Výhodou tohoto uspořádání je zajištění intenzivního chlaze ní kompresoru při menším průměru a nižších...

Zařízení k automatickému uzavření výtlačného potrubí po ukončení kompresní fáze u pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262315

Dátum: 14.03.1989

Autor: Čížek Ignác

MPK: F16K 15/06

Značky: automatickému, zařízení, kompresní, výtlačného, pístového, ukončení, fáze, kompresoru, potrubí, uzavření

Text:

...pojišřovacím kroužkem l na čepu 5. Za těsnicí vložkou 3 je nákružek Ě se stopkou 1, zasunutou do vodítka gg, aretovaného v trubce ll zajištovacími kroužky lg umístěnými v drážkách lg. V dutině ll zařízení je mezi nákružkem 6 utěsñovacího těleeal a přírubou vodítka gg umístěna pružina lg. Trubka ll má 2 obou stran závěrové drážkyll, do kterých vyčnívají z válcových částí vložek ll kolíky ll. vložky ll jsou v trubcell utěsněny těsnicími kroužky...

Samočinný sací nebo výtlačný ventil pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261368

Dátum: 10.02.1989

Autori: Buřival Ladislav, Vaňous Bohuslav, Slavík Stanislav

MPK: F04B 43/02

Značky: kompresoru, sací, ventil, pístového, samočinný, výtlačný

Text:

...se opírá o druhou opěrnou desku.Takový pružící systém,sk 1 ádaJící se vystřídaně ze sinusových pružin a opěrných desek,má povlovnou charakteristiku pružení, větší zdvih propružení a menší dráhu posuvu paty první sinusové pružiny po těsnicí destičce při menší síle působící na těsnicí destičku v nadzdviženém stavu. Nahrazení jediné sinusové pružiny,nebo soustavysinusovýchpružin bez proložených opěrných desek podle dosud známého stavu...

Systém regulace soustrojí spalovacího motoru a šroubového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257421

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vorel František, Prokš Zdeněk, Zídek Jan

MPK: F02D 29/04

Značky: kompresoru, spalovacího, regulace, šroubového, systém, soustrojí, motorů

Text:

...do stavu, ktorý noohrožujo ani Jednotlivá prvky vlastního aoustroji, ani k němu pripojený pracovni mechaniamua.pSyatm regulace aouatrojí apalovaciho motoru a ěroubověho kompresoru podle vynálezu ao ochematicky znazorněn na uglrçrdl a to bez pomocných a zabezpečovacích obvodů.,jŤř.v klidové polcze, kdy apalovacł motor ncběži, noběží ani pomocný kompresor gg. Trojcostný aolenoidový ventil gs Je v poloze, kdy prívod vzduchu z Jimky.g§ je...

Náhradní okruh pro zkoušení chladivových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257181

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kudrna Bruno

MPK: F04B 51/00

Značky: okruh, náhradní, zkoušení, chladivových, kompresoru

Text:

...na návrhu dispozičních řešení zkušebního okruhu.Příklad náhradního okruhu podle vynálezu je ukázánna připojeněm výkresu, znázorñujícím schematické uspořádání okruhu ve spojení s dvoustupňovým kompresorem.Náhradní okruh pro zkoušení chladivých kompresorů sestává například z dvoustupňového kompresoru, jehož výstup prvního stupně l je spojen se sytičem par Q druhého stupně, který je připojen na vstup druhého stupně lg kompresoru, zapojeného...

Zařízení pro ochranu a signalizaci o havarijním odpojení kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256923

Dátum: 15.04.1988

Autori: Usyskin Alexandr, Lev Boris, Pitonov Jevgenij, Plaksin Nikolaj

MPK: F04B 49/00

Značky: odpojení, signalizaci, ochranu, havarijním, zařízení, kompresoru

Text:

...noracnrb Tnparpon, Heoöxouo Haxarneu na xnonxy 18 pasopnarb ero nana nnrannn. nposepxa ncnpanuocwu rnpampouon nponssomnrcn naxnrneu na Knonxy 13, gpwopan sammxaem nenb nwaxnn KBTYNKH npomexyrouuoro pene 14 - pene cpaöarunäew n cnonum pasnxawmnnn xenraxraum 15-17 orxnmqaer-pesncropu â,6,8 nennweneä Hanpnxewun om Muuyca Hcfounuxa nnrauun. Ha ynpannamme snexrponu wuparpouon nonaerca nonoxuwensmň norenunan n on samnramwcn. ľacnrcn rnpawpouu...

Regulátor výkonnosti šroubového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256920

Dátum: 15.04.1988

Autori: Filippov Vladimir, Burdanova Galina, Krejmer Naděžda, Kudrin Jevgenij

MPK: F04C 18/16

Značky: výkonnosti, regulátor, kompresoru, šroubového

Text:

...asyx nonumnux 3 neMeHronl (mnr.l) H 2, ycranosneunmx c BoaMoxnocrbm nepenemeuun HBDBHHEHBHO ocn xonmpeccopa, ycwauonnennoro 5 xopnyce3, H npusomnoů Mexauusn A. Perynnrop caaóxen nropuu npnnonuum Mexauusmou 5, a sneuenwu 1 H 2 pacnonoxemu ona nan ĽPYPHM u coenneuu c npnaomuuu MEXB HHSMBMM 4 H 5 coowsercwnexno. Kounpeccbp conepmnw powopu 6 u 7 (ur 2), sea cmnammee H HRPHQTRTEHBHOE OKHS 8,9 (QMr.|).Perynarop paöoraer cnenymmn oöpaaou.Hpu npamenn...

Oběžné kolo rotačního kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256204

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sarancev Kir, Raer Gilja, Magdyčanskij Vadim, Petrov Gennadij, Levin Jakov, Velikanov Gennadij, Archipov Vladimir

MPK: F04D 29/28

Značky: rotačního, oběžné, kompresoru

Text:

...a mezera V těsnění se musí u zvýšených obvodových rychlostí zvětšit, což má za následekzase zvýšení ztrát netěsnostmi a snížení kompresní účinnosti.Dále bude předložený vynález podrobněji vysvětlen na popisu konkrétního příkladu provedení ve vztahu k připojenému obr., na kterém je celkový pohled na díl oběžného kola rotačního kompresoru podle vynálezu v podélném řezu.Oběžné kolo pro rotační kompresory podle vynálezu na obr. obsahuje hlavní...

Chladič hermetického kompresoru a stlačeného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255499

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kovařík Karel, Pařízek Jiří

MPK: F25J 1/02

Značky: chladič, hermetického, plynů, stlačeného, kompresoru

Text:

...tmele, které vyplývají z technologie výroby chladiče a provozních nároků na něj a navíc v relativní nedostupnosti vhodného tepelně vodivého tmele.Navrhované řešení je takové, že na očištěný plášť hermetického kompresoru se měkkou pájkou připájí trubka, kterou protéká chladicí tekutina, obvykle voda a na tuto trubku se měkkou pájkou připájí trubka, kterou protéká ochlazovaný stlačený plyn. Trubka chladící tekutiny může být po plášti...

Zařízení k ochraně odstředivého kompresoru před pompáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 254129

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bilenko Vladimir, Potapov Vladimir, Děkaněnko Vladimir, Dulkin Boris, Gruba Vladimir, Ivaščenko Anatolij

MPK: F04D 27/02

Značky: pompáží, před, odstředivého, ochraně, zařízení, kompresoru

Text:

...nwopoä Tpnrrep 19, c nmoav Koroporo na önox 20 ynpanneuux nocwynaew cnfnan, npuaonxmnň K owxpmwnm amxonoü sacnonxu c nouombm npnnoa 4. Ononpeuenuo c önoxa 20 ynpaanenun (5 uapwnon cnyqae B Kauécrne 6 noKaynpanneHnn Momer Gmwn npnneaen noporoauñ.önox) nonaeTcscurHan sanpewa B cncreny perynnpoaannx asnenuh nn npenoT~ spameuna aswqxoneóawenbnoro nponecca ynpaaneux pumoxoü sacnouxoñ. Eenuowxpurne auxonoů ąacnonkn He npnnonm K...

Rotor rotačního lamelového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246322

Dátum: 15.12.1987

Autori: Temperilli Aldemio, Ruggieri Daniela

MPK: F04C 19/00

Značky: rotačního, kompresoru, lamelového, rotor

Text:

...která je v osověm směru kratší než rotor a jejíž příčné rozměry jsou větší, než průměr otvorů pro upevmění roboru łílíi hřídeli. TIHJkOVĚÍO provedení značně vylehčují nežádoucí hmotnost .rotoru.Ve známých konstrukcích rotorů však -nejde o optimální vylehčující provedení, kte 4ré představuje řešení podle vynález/AJ. jeho podstatou je, že vnitřní dutina v r-otern má průřez pravidelného n-ühelníka. Počet stran tohoto .n-úhelníka je stejný jako...

Zařízení pro odlehčení a regulaci výkonu pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241901

Dátum: 01.12.1987

Autor: Havlín Dušan

MPK: F04B 49/02

Značky: regulaci, kompresoru, pístového, odlehčení, výkonu, zařízení

Text:

...polovině obr.1 pak zavřený sací ventil.Ve vývrtu skříně 1 kompresoru je uloĺena vložka g vâleĚ,v jejínš zâpichu je navlečen pojistný krouček 2, který dosedâ na spodní opracovanou čâst skříně 1. V horní části skříně 1 je po vnčjšín obvodu vložky g válce vytvořen souosý vâlcový prostor uzavřený shora ventilovou deskou 5, která tvoří současně náraz ník Ž pro těsnící desku Q sacího ventilu. Vlošks g válce jevnitřní korunkovou částí ventilovê...

Jazýčkový ventil pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253494

Dátum: 12.11.1987

Autori: Cincibus Karel, Slavík Stanislav

MPK: F16K 15/16, F04B 21/02

Značky: kompresoru, jazýčkový, ventil, pístového

Text:

...jednoduchost daná tím, že nepohyblivâ část jazýčku zůstává rovinna bez složitě tvarovanych üchytů. Další výhodou je, že k upevnění nepohyblívych koncu není třeba žàdných dalších součástí jako např. nýtů, pružin, pomocných kotevních desek apod. Řešení je možno použít universâlně a to jak pro sací, tak vytlačny, případně i kombinovaný ventil, kde na společně ventilovê desce jsou z jedné strany jazyčky výtlačnê časti ventilu a v mezerâch...

Způsob ochrany před pompáží odstředivého kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253296

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bergman Mark, Děkaněnko Vladimir, Potapov Vladimir, Gruba Vladimir, Bilenko Vladimir, Ivaščenko Anatolij

MPK: F04D 27/02

Značky: odstředivého, před, ochrany, kompresoru, pompáží, způsob

Text:

...npenumenun 3 anaHHoro saqeuuu nynbcnpymmuuvcuruanou. Konnqecrso unnynbcon nonyqaewcn paBHmM Konqecrsy nonynonu Koneöanuü naanennn rasa Ha Bmxoe KOMnpeCCOpa. Hpn nepexonnux npoueccax,o 6 uqHo Konuuącwno HMnYnbCOB He npesmmaefKonnuecrno HMHYHBCÓB noncqnrhmamw H npHnpeBmmeHHn nx uncna nnru-mecwu, umo xapaxrepnayer oxonqanne nepexonoro npouecca ůopunpymr curuan, npuaonnmnů K ynoy pemua paöoru Kounpeccopa H 3 soamvnonnama, T 0 ecrb owxpunamr...

Zařízení k dvoustupňové regulaci výkonu chladivových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239856

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kaška Václav

MPK: F25B 49/00

Značky: chladivových, výkonu, zařízení, kompresoru, regulaci, dvoustupňové

Text:

...kde k pohonu kompresoru a ventilátorů výparníku je použít jeden motor.Na výkresq je znázorněn příklad provedení zařízení k dvoustupňové regulaci výkonu chladívových kompresorů podle vynálezu. Vventil 1 je v prostoru vyrovnávaciho válce opatřen dvěmapísty Š a É. Píst 2 má ve dně vytvořen otvor 9 a na opačnéstraně má dosedací plošku à opatřenou po obvodu několika vybránimi. Nevybrané části plošky Š při regulaci dosedají na plošku sedla...

Zařízení k snížení hluku u hermeticky uzavřených kompresorů ke stlačení chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 245496

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tegzová Mária, Motyeka Ladislav

MPK: F25B 31/02

Značky: stlačení, hluku, zařízení, hermetický, kompresoru, snížení, uzavřených, chladiva

Text:

...Koammammear aspomnamuecrcoro conponm~.nenmi G Jxocrnràewcn Ten, um Bce nemam BHIIOJIESHH Tax, au-p B nopriyce nem ymon, KpOMOK mm KaKmC-JMÓO yqacwrcqa, PaGIIOJIOKGHHEX non npmma ymoM R Bayrpeanexw rasozeomy noTóKy. B ocoóezmocm cnegąyer ymrusamn Bumeyxcasannue ycnoam 111 m u 3 roromem Koàxeauamoro nam n npmaeuaeraoro nmyna. IIpn BTOM co Bcex cropqn pałmycn .Lonmłn 6 m nazoru/aaa mm oópaaonaam mapommzoicxonssalłlaa ąaryąuca aa rçoäuax aaxpuma...

Mazací zubové čerpadlo pro oba směry otáčení hřídele pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238206

Dátum: 01.06.1987

Autor: Držmíšek Jaroslav

MPK: F04C 15/00

Značky: mazací, čerpadlo, kompresoru, směry, hřídele, zubové, otáčení, pístového

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou řešení je zařazení přídavné desky mezi sací a výtlačný otvor čerpadla a sací a výtlačný kanálek víka čerpadla. V přídavné desce je alespoň jedna dvojice propojujících kanálků. Jedna dvojice má přímé kanálky, druhá mimoběžné kanálky, které se vzájemně křížují. Oba druhy kanálků mohou být na jedné přídavné desce, vzájemně otočené kolem středu přídavné desky, každá z jedním druhem kanálků.

Kryt válce hermetického chladicího kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249793

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stoeckel Henry, Steudel Walter, Hanert Johann, Werner Johannes, Günther Eberhard

MPK: F04B 39/12

Značky: hermetického, chladicího, kompresoru, válce

Text:

...coxpamaewcà TeMnepaTypHmň oömen Memy cmarmm ra 3 oM n ra 3 oM HHSKOPO annennx H ras Hnsxoro asnenma nocTynaeT K Bcacmaammemy Knanany oTHocHTenbHo xonoam.Hsoöperenne onucuaaewcn c nomombm npunepa BHHOHHEHHH H qepTemeü, Ha KOTODHXZ®nr. 1 H 306 paXaeT npennaraeMym KoHcTpyKunm KpmKH unnnapa, Bn csepxy Ha repmernqumü xononnnbnmň KOMHpeCCOp,ónr. 2 - Ban no cwpenxe Ha mur. 1.Fepuewnquuň xononnbnmň Konnpéccop no cymecrsy COCTOHT na Kopnyca 1 H...

Zapojení pro rozběh a regulaci kompresoru hnaného elektromotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249645

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pánek Stanislav, Šabata Jan, Vajner Josef

MPK: H02P 1/04

Značky: kompresoru, zapojení, regulaci, hnaného, elektromotorem, rozbeh

Text:

...se vstupe první ho časového relé 1 o. 249 545V době startu soustrodí je elektromagnetické spojka z uvolněna a rozbéhové zařízení g s automatickým přepínánín Y-D Je ve výchosín stavu. Tlačítka 36 je spuätčn obvod pro chod elektromotoru s kotvou zakrátko l do Y a současně začne časovat první časové relé m. Po dosažení nastaveného času ooa 5 s se přepne elektronotor s kotvou nakrátko 1 na chod D a současné začne časovat druhé časové relé n....

Zařízení k řízení výkonu kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245042

Dátum: 16.03.1987

Autori: Švancar Ján, Kováeik Vladimír, Vasilev Ljudmil

MPK: A01J 5/04

Značky: zařízení, řízení, kompresoru, výkonu

Text:

...xomupeccopa n. sa ever aworo,Taxxe erq nasou n pacxon sxeprnn.11 mm uaocíperexína HBJLHBTCK cnñzxerme norpeónocrn av znepnm, paóoqen -remneparypu u, reu cenami, nanoca xomnpeccopon Heóommx nemas ycranoaox, paöoranmux 13 nanopnom um Hanop Ho-Banynmou pemmax. 245042Texmmeczcaa aanaqa samnouaewca s TOM, wroóu UpMOIIOCOÓMTL MOULHOCTL Komupeccopa O nanopnoü cTOpOI-IH K IIOCTOHHHO ESMGHKmmencs nowpeónocwn n cxarom noanyxe.B cooraewcwnuu c...

Lopatkové koleno pro potrubí kompresoru pracujícího v nestabilním režimu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248761

Dátum: 12.02.1987

Autor: Velehradský Jiří

MPK: F16L 43/00

Značky: koleno, nestabilním, kompresoru, potrubí, lopatkové, režimu, pracujícího

Text:

...je odstraněn lopatkovým kolenem pro potrubí kompresoru, pracujícího v nestabilním režimu, jehož podstatou je, že výztuhy lopatek lopatkového kolena jsou širší než hloubka lopatek o 10 až 300 mezi lopatkamr.Proudí-li plyn potrubím při práci kompresoru v nestabilním režimu okamžik vysokou podzvukovou až zvukovou rychlostí směrem ke kolenu vlivem tlakové vlny, narazí nejdříve na předsazené hrany výztuh a po malé nadzvukové oblasti přejde...

Systém vracení oleje z výparníku do skříně kompresoru chladicího okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247920

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šplíchal Jan

MPK: F25B 43/02

Značky: výparníku, oleje, skříně, chladicího, vracení, kompresoru, okruhu, systém

Text:

...ventilu 6 přetláčen vahou chladiva v tomto výpnrníku i automatickyPrvní dálkově ovládaný ventil g se otevírá tehdy. dosáhne-li teplota oleje v prvním snímači g teploty předem nastavenou hodnotu a take teplota chladiva ve výtlaku kompresoru g v místě druhého snímače ll teploty dosáhne předem nastavená hodnoty, například 80 °c.Touto vazbou je zajištěno, že při nabíhání chladicího okruhu nedojde k pŕepuštění chladiva do skříně kompresoru g....

Samočinný pracovní ventil pístových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234655

Dátum: 01.01.1987

Autori: Držmíšek Jaroslav, Doležal Jiří

MPK: F16K 15/08

Značky: ventil, kompresoru, samočinný, pracovní, pístových

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinný pracovní ventil pístových, zejména chladivových kompresorů. V nárazníku je upraveno stupňovité vybrání na dvou nestejných průměrech, které vytvářejí na větším průměru samostatný doraz pro ventilovou těsnící desku o požadovaném zdvihu a na menším průměru druhý doraz pro pružící desky, které tak mají menší průměr, než ventilová těsnící deska.

Zařízení pro ovládání těsnicí desky sacího ventilu pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235783

Dátum: 01.12.1986

Autor: Držmíšek Jaroslav

MPK: F04B 49/08

Značky: ventilu, sacího, těsnicí, ovládání, pístového, desky, kompresoru, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je zvlášť vhodné pro použití u víceválcových chladivových pístových kompresorů, pracujících s chladivem R 12. Vynález řeší problém snadného uvedení do provozu chladivového pístového kompresoru, který se odstaví vlivem silného poklesu mazacího tlaků. Podstata vynálezu je v tom, že do válce regulačního mechanismu je nad dno pístu zašroubováno těleso s vnějším osazením, v jehož dutině je uloženo v ní utěsněné vřeteno pro nastavení polohy...

Způsob automatického zastavení víceválcového pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232418

Dátum: 15.07.1986

Autori: Držmíšek Jaroslav, Koudelka Ludvík

MPK: F04B 49/02

Značky: pístového, víceválcového, způsob, automatického, zastavení, kompresoru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob automatického zastavení víceválcového pístového kompresoru při poruše zejména výtlačných samočinných ventilů, při němž se měří a vyhodnocuje rozdíl mezi výtlačnou teplotou jednotlivých válců, případné válcových hlav a teplotou jejich společného výtlaku. Při dosažení nastavené hodnoty teplotního rozdílu se vytvoří impuls pro automatické vypnutí poháněcího stroje kompresoru, nebo pro přímé zastavení kompresoru.

Oleje pro mazání chladicích kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231225

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zeman Vladimír, Kaplan Miloš, Tejkal Stanislav, Štěpina Václav, Čejka František, Matějovský Vladimír

MPK: C10M 1/18

Značky: chladicích, oleje, mazání, kompresoru

Zhrnutie / Anotácia:

Oleje pro mazání chladicích kompresorů, v nichž je jako chladiva použito čpavku nebo halogenovaných uhlovodíků, s dobrou termooxidační stálostí, s vyhovujícím Phillipovým testem podle DIN 51 593 s chladivy na bázi halogenovaných uhlovodíků CHF2Cl a CF2Cl2 a s body vločkování parafinů podle DIN 51 351 s chladivem CF2Cl2 pod -35 °C, vyznačené tím, že se skládají z 99,0 až 99,9 % hmot. vysokotlakého hydrogenátu, připraveného vysokotlakou...

Zařízení na chlazení kompresorů, zejména pístových

Načítavanie...

Číslo patentu: 229335

Dátum: 01.03.1986

Autor: Mazúr Pavel

MPK: F04B 39/06

Značky: kompresoru, chlazení, pístových, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno pro chlazení kompresorů, zejména pístových používaných pro stlačování plynů, u nichž je kompresní poměr omezen vysokou teplotou na konci komprese, např. helia. V tělese hlavy válce je upevněna tryska, pod kterou je přichycen třmen ve tvaru trojúhelníka, jehož hrot je nastaven proti otvoru trysky.

Uspořádání samočinných pracovních ventilů u pístových, zejména chladicích kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221429

Dátum: 15.02.1986

Autor: Držmíšek Jaroslav

Značky: pístových, zejména, samočinných, ventilu, kompresoru, uspořádání, chladicích, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání samočinných ventilů u pístových, zejména chladicích kompresorů. Vynález řeší takové uspořádaní, které zajišťuje výrobní jednoduchost při zachování dobré účinnosti kompresoru a současně minimální poruchovost ventilů a tím celého kompresoru. Podstatou řešení je, že v tělese výtlačných ventilů a ve s ním spojené vnitřní sedlové části je v prostoru nad pístem vytvořen alespoň jeden jednokroužkový přídavný výtlačný ventil. Sedla...

Sací a/nebo výtlačná pracovní kapalina kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221410

Dátum: 15.02.1986

Autor: Mazúr Pavel

Značky: výtlačná, sací, pracovní, kompresoru, kapalina

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snadnější výroba a zvýšení životnosti klapky. Klapka má na konci provedeny zářezy půlkruhovitého nebo obecného tvaru, kterými je vedena na vodicí kolíky upevněné v desce.

Oběžné kolo stupně odstředivého kompresoru pro vysoké tlakové poměry

Načítavanie...

Číslo patentu: 223938

Dátum: 15.11.1985

Autori: Jerie Jan, Hanus Daniel

Značky: poměry, odstředivého, oběžné, kompresoru, stupně, vysoké, tlakově

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžné kolo stupně odstředivého kompresoru pro vysoké tlakové poměry, opatřené lopatkami, počínajícími v axiální vstupní části pracovního kanálu kola s končícími na výstupním průměru kola radiálně nebo částí mírně zahrnutou dozadu, a vytvořené ze dvou částí, vyznačené tím, že úhel (ß2) tečny ke střední čáře (11) profilu druhé lopatky (7) v jejím náběžném bodě (9) je o 2 až 25° větší než úhel (ß1) tečny ke střední čáře (10) profilu první lopatky...

Zapojení chladicího a topného systému kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 227766

Dátum: 01.11.1985

Autor: Palička Eduard

Značky: topného, chladicího, zapojení, systému, kompresoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru vytápění vozidel a týká se zapojení chladicího a topného okruhu kompresoru u vozidel řady ŠL 11 a ŠD 11 s cílem zlepšení vytápění prostoru řidičevy kabiny. Podstatou, vynálezu ja zařazení teplovodního radiátoru do okruhu chlazení kompresoru, tak že do rozvodného potrubí, před trojcestný ventil je zapojeno odbočné potrubí s teplovodním radiátorem, který je uložen pod maskou čelní stěny kabiny v místě větrací klapky.

Bezpečnostní zařízení proti funkčnímu poškození chladivového pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 227754

Dátum: 01.11.1985

Autor: Držmíšek Jaroslav

Značky: funkčnímu, chladivového, zařízení, proti, poškození, bezpečnostní, kompresoru, pístového

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní zařízení proti funkčnímu poškození chladivového pístového kompresoru při vzniku kapalinového, nebo jiného rázu. Je tvořeno držákem miskovitého tvaru zhotoveným z plechu, pevně uchyceným na svém vnějším obvodu ke skříni kompresoru např. pomocí vnitřních šroubů tvořících současně upevnění vložky válce a ventilového ústrojí, přičemž o vyduté dno drážky je opřen pružící element např. pružina výtlačného plynu. Držák lze vytvořit jako...

Sací ventil pístových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222388

Dátum: 15.08.1985

Autori: Slavík Stanislav, Cincibus Karel

Značky: sací, pístových, ventil, kompresoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zvětšení průtočné plochy v sání. Sací ventil přechází v alespoň dva výstupní kanály 3, na něž dosedají mezikruhové prstence těsnicí desky 4 ventilu. Mezi těsnící desku 4 a jejím sousedním dílcem nad průtočnou drážkou 6 těsnicí desky 4 je vytvořena přídavná štěrbina pro zvětšení průtočné plochy nasávaného média tím, že vnitřní průměr d1 funkční části sousedního dílce je větší, než malý průměr d2 vnitřní průtočné drážky 6...

Tlumič hluku sání objemových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219360

Dátum: 15.08.1985

Autori: Krejčí Vladimír, Greif Karel

Značky: sání, tlumič, kompresoru, objemových, hluku

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumič hluku sání objemových kompresorů, jehož vnitřní prostor je rozdělen přepážkami rovnoběžnými s hlavními osami tělesa tlumiče. Stěny tělesa tlumiče, případně i přepážky jsou opatřený obkladem absorbujícím hluk. Prostor u vstupního otvoru je od prostoru u výstupního otvoru oddělen neprodyšnou příčnou přepážkou. Na opačné straně podélné přepážky je uspořádán vzduchový filtr.