Patenty so značkou «kompresora»

Tlakový spínač na riadenie kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6470

Dátum: 02.08.2013

Autor: Deubler Alfred

MPK: F04B 53/22, H01H 1/58

Značky: tlakový, riadenie, kompresora, spínač

Text:

...zo. To bráni tomu, že by napájací kábel A), ktorý je vnútri telesa zil upevnený na pripojovacich svorkách spínacej mechaniky, mohol byť pri mechanickom namáhaní vytiahnutý.Na dne 26 je vedľa priechodnej objímky 30 ďalej upevnené samčia normovaná zdierka 32 pre chladiace prístroje, ktorá zodpovedá norme EC 60320-Cl 4, a ktorá na obr. 2 vyčnieva smerom dole z dna ě. Pritom sú vývody 33 tejto normovanej zdierky g pre chladiace prístroje vnútri...

Axiálne magnetické ložisko kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 288110

Dátum: 29.07.2013

Autor: Štolc Ondrej

MPK: F16C 39/06

Značky: kompresora, magnetické, axiálně, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ložiska na zachytenie axiálnej sily od tiaže hriadeľa (1) a rotora (16) magnetickým odporom pólov magnetov (3, 6, 10) tej istej polarity orientovaných oproti sebe.

Ovládací systém pre rezonančný lineárny kompresor, spôsob ovládania rezonančného lineárneho kompresora a rezonančný lineárny kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19513

Dátum: 15.03.2012

Autori: Lilie Dietmar Erich Bernhard, Dainez Paulo Sergio

MPK: F04B 35/04

Značky: spôsob, ovládania, rezonančný, lineárneho, lineárny, kompresor, rezonančného, ovládací, kompresora, systém

Text:

...systému a kompresora môže byť teda systém obmedzený maximálnym napätím, ktoré dokáže systém ovládania dodávať, pričom sa obmedzí maximálne napájanie systému alebo sa vyskytne potreba veľmi dlhého času reakcie pre zníženie vnútomej teploty chladiaceho systému, čo môže ovplyvniť zachovávanie potravín v systéme.0020 Riešenie tohto problému s preťažením je nadmerná veľkosť lineámeho ovládača,ktorý zvyšuje náklady a znižuje efektivitu systému v...

Systém a spôsob regulácie piestového kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20596

Dátum: 25.01.2012

Autori: Guolo Nazario Filipe, Schwarz Marcos Guilherme

MPK: F04B 35/04, F04B 49/02, F04B 49/06...

Značky: regulácie, spôsob, piestového, systém, kompresora

Text:

...uvádza,že by sa nemala náhle prerušiť dodávka elektrickej energie, ale motor by mal byť poháňaný pri zníženej rýchlosti otáčania, kým sa vyrovnajú tlaky v kompresore. V druhom dokumente sa uvádza, že je k dispozícii brzda s opačným otáčaním.0013 US 3 540 813 opisuje piestový kompresor vyznačujúci sa tým, že obsahuje listové pružiny na pohlcovaníe vibrácií.0014 Preto je prvým cieľom tohto vynálezu poskytnúť systém a spôsob na zníženie...

Nasávací tlmič piestového hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 287803

Dátum: 23.09.2011

Autori: Feuser Filho José, Todescat Márcio Luiz, Lilie Dietmar Erich Bernhard, Possamai Fabrício Caldeira

MPK: F04B 39/00

Značky: piestového, tlmič, hermetického, nasávací, kompresora

Zhrnutie / Anotácia:

Nasávací tlmič piestového hermetického kompresora obsahuje dutú základnú časť (10) vybavenú prívodom (12) plynu a vývodom (14) plynu, kryt (60) umiestnený vo vnútri dutej základnej časti (10), ktorej vnútrajšok vymedzuje najvnútornejšiu prvú akustickú komoru (50), ktorá je v tekutom spojení s vývodom (14) plynu a obsahuje tiež vývodný otvor (61). Ďalej obsahuje najmenej jednu druhú akustickú komoru (51) umiestnenú zvonku krytu (60) a vnútri...

Zostavenie nasávacieho a vypúšťacieho ventilu malého hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 287713

Dátum: 20.06.2011

Autori: Possamai Fabrício Caldeira, Lilie Dietmar Erich Bernhard

MPK: F04B 39/10

Značky: nasávacieho, zostavenie, hermetického, vypúšťacieho, ventilu, kompresora, malého

Zhrnutie / Anotácia:

Zostavenie nasávacieho a vypúšťacieho ventila malého hermetického kompresora obsahujúceho kompresný valec (1), ktorý má na jednej koncovej časti umiestnený ventilový blok (10) a ktorý je zásobovaný nasávacím potrubím (5), umiestneným priľahlo k ventilovému bloku a v podstate kolmo na os valca. Ventilový blok (10) je vybavený vypúšťacím otvorom (11), umiestneným v strede vzhľadom na osové premietnutie (20) vnútorného obrysu kompresného valca...

Zariadenie a spôsob na osadenie rotora hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 287669

Dátum: 27.04.2011

Autori: Lilie Dietmar Erich Bernhard, Odorczyk Marcos Fernando

MPK: F04B 39/14, H02K 15/02, H02K 1/30...

Značky: hermetického, zariadenie, kompresora, rotora, spôsob, osadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie a proces osadenia rotora hermetického kompresora, dané zariadenie obsahuje ťažnú tyč (40), voľne a koaxiálne zabezpečenú cez rotor (30) elektromotora kompresora, s cieľom spojiť jej prvý koniec s koncom hriadeľa (10) umiestneného pri prednej koncovej časti rotora (30) a umiestniť jej druhý koniec oproti opačnej koncovej prednej časti rotora (30), pričom sú ku nej pripojené pohonné prostriedky (PP) na zabezpečenie pohybu danej tyče...

Systém ovládania ventilu pre nasávací ventil plynového kompresora pre chladiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13482

Dátum: 26.11.2009

Autori: Ferreira Da Cámara Humberto, Vollrath Ingwald, Baars Edmar, Berwanger Egídio

MPK: F04B 39/10, F04B 53/10, F04B 39/08...

Značky: ventilu, ovládania, zariadenie, systém, chladiace, plynového, kompresora, ventil, nasávací

Text:

...kompresora chladiaceho zariadenia za účelom predídenia alebo uvoľnenia stlačenia a rozpínania plynu, aby sa bolo možné vyhnúť potrebe predimenzovávania jeho motora (kompresor môže byť navrhnutý tak, aby sa sústreďoval na oblasť krivky ER po treťom ohybe).0015 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť systém, ktorý je schopný predchádzať tomu, aby sa kompresor počas cyklu intenzívneho chladenia pretočil.0016 Ďalším cieľom vynálezu je tiež...

Ovládací elektronický obvod, chladič a spôsob ovládania kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 286781

Dátum: 27.04.2009

Autori: Schwarz Marcos Guilherme, Thiessen Marcio Roberto

MPK: G05D 23/19, F25B 49/02

Značky: spôsob, ovládací, elektronický, obvod, kompresora, chladič, ovládania

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací elektronický obvod (TE) na ovládanie chladiaceho systému zahrnujúci elektricky napájaný kompresor (20) spočíva v tom, že zahrnuje merací obvod (ME) na meranie elektrického príkonu (Pn) dodávaného do kompresora (20). Ďalej zahrnuje mikroovládač (10) na zapamätanie porovnávacieho časového intervalu (td) na porovnávanie nameranej hodnoty elektrického príkonu (Pn) s hodnotami porovnávacích premenných (Prl) a (Prd) elektrického príkonu (Pn)...

Prípravok na upevnenie telesa kompresora chladiaceho média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13813

Dátum: 27.02.2009

Autori: Spörk Markus, Schöllauf Peter, Resch Reinhard, Pucher Markus, Stupnik Axel

MPK: F04B 39/12, F25D 23/00, F04B 39/14...

Značky: kompresora, tělesa, media, prípravok, chladiaceho, upevnenie

Text:

...telesa kompresora. EP 402 577 A 1 ukazuje západkové spojenie medzi telesom kompresora a nosným prvkom, ktorý sa dá priskrutkovat s chladiacou nádobou.0011 Je preto úlohou predkladaného vynálezu umožniť zjednodušené aspoľahlivé upevnenie telesa kompresora chladiaceho média na dotyčnom0012 Najmä má byť umožnená montáž telesa kompresora chladiaceho média na nosnom prvku pri nízkych nákladoch na montáž, konštrukčné časti a nízkych časových...

Prípravok na upevnenie puzdrového telesa kompresora chladiaceho média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10540

Dátum: 27.02.2009

Autori: Stupnik Axel, Spörk Markus, Pucher Markus, Schöllauf Peter, Resch Reinhard

MPK: F04B 39/12, F04B 39/14, F25D 23/00...

Značky: media, tělesa, puzdrového, chladiaceho, prípravok, upevnenie, kompresora

Text:

...sú známe, napríklad zWO 2006/092387 A 1, na ktorom spočíva predvýznak nároku 1. Výroba Iepených spojov je však pri známych puzdrových telesách kompresorov chladiaceho média spojená s vysokými montážnymi nákladmi, práve tak ako demontáž.0010 DE 299 05 758 U 1 ukazuje pätnú dosku kompresora, ktorá je zafixovaná pomocou prídavných zvierajúcich prvkov 27, čím však ešte nie je zrealizované ñxačné polohovanie puzdrového telesa kompresora. EP...

Proces magnetizácie permanentných magnetov rotora elektrického motora a proces kompletácie motora hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 286406

Dátum: 20.08.2008

Autori: Dokonal Luiz Von, Möbius Marcos Romeu, Schwarz Marcos Guilherme

MPK: H02K 15/03

Značky: magnetizácie, kompresora, kompletácie, motora, elektrického, rotora, permanentných, proces, hermetického, magnetov

Zhrnutie / Anotácia:

Stator (30) nesie viacero cievok (40). Rotor sa prevádzkovo nastaví do stanovenej polohy vo vzťahu k statoru (30) skôr, než dôjde k napájaniu z externého prúdového zdroja stanoveného počtu cievok (40) statora (30) prúdovým impulzom, ktorý má požadovanú intenzitu na generovanie magnetického poľa, ktoré vytvára homogénnu magnetizáciu priečne orientovanú aspoň v jednom magnetickom sektore. Spomínaný prúdový impulz sa udržiava počas kratšieho času,...

Mechanizmus odpúšťania vzduchu z kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 285409

Dátum: 14.12.2006

Autori: Bednář Jiří, Hanajík Jozef, Drnda Ján

MPK: F02C 3/00, F02K 3/00, F02C 6/00...

Značky: vzduchu, mechanizmus, odpúšťania, kompresora

Zhrnutie / Anotácia:

Na veku (2) je jedným svojím koncom upravený hriadeľ (6) a druhým koncom v konzole (8), ktorá je základňou (13) upravená na veku (2). Hriadeľ (6) je vo veku (2) uložený prostredníctvom vedenia (10), ktoré je upravené v otvore (17), pričom vedenie (10) zasahuje jedným koncom do úložného otvoru (18). Na hriadeli (6) je v mieste medzi konzolou (8) a jej základňou (13) upravené rameno (7).

Akustický tlmič hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5827

Dátum: 01.11.2006

Autori: Ramsdorf Roberto, Provessi Salvio

MPK: F04B 39/00

Značky: kompresora, tlmič, hermetického, akustický

Text:

...osadených obvodových obrúb 11,21 je umiestnený tesniaci pás 30, injektovaný na vonkajšej strane oblasti spojenia daných častí, obvykle obkolesujúci vonkajšiu obvodovú hranu páru obvodových prírub ll, 21.0010 Napriek tomu, že takéto riešenia zabezpečujú hermetické uzavretie akustického tlmiča, dané uzavretie nie je dostatočnéna vytvorenie bariéry na zamedzenie výskytu prudkéhovzplanutia, ktoré sa obvykle vyskytuje počas prebytočného...

Rotor stupňa kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284985

Dátum: 01.03.2006

Autori: Bachan Marián, Bednář Jiří, Belavý Peter

MPK: F01D 5/00

Značky: rotor, stupňa, kompresora

Zhrnutie / Anotácia:

Náboj (2) je vytvorený v tvare bubnového tenkostenného prstenca a na jeho vnútornej ploche (11) sú vytvorené aspoň dve obvodové rebrá (4), ktoré sú umiestnené v priestore medzi predným čelom (9) a zadným čelom (8), s odstupom od predného čela (9) a zadného čela (8) náboja (2). Vzájomný rozstup obvodových rebier (4) je väčší, ako je odstup krajného obvodového rebra (4) od príslušného predného čela (9) a zadného čela (8) náboja (2). Aspoň jedno z...

Konštrukčné usporiadanie čerpadla alebo kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4213

Dátum: 01.07.2005

Autori: Dobrodenka Pavel, Dobrodenka Peter

MPK: F04C 5/00

Značky: usporiadanie, kompresora, čerpadla, konštrukčné

Text:

...na začiatku kompresie, kedy sa objem pracovného priestoru zmenšuje. Obr. 3 znázorňuje kinematické usporiadanie ďalej pootočeného segmentu s elipsovým prierezom a výkyvnej kulisy pri výfuku alebo pri výtlaku, kedy vzniká najmenší objem pracovného priestoru. Na obr. 4 je znázornené kinematické usporiadanie otočne uloženého segmentu s elipsovým prierezom a výkyvnej kulisy na začiatku satia. Na obr. 5 sú schematicky znázomené možne konštrukčné...

Konštrukčné usporiadanie čerpadla alebo kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4212

Dátum: 01.07.2005

Autori: Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel

MPK: F04C 5/00

Značky: usporiadanie, čerpadla, kompresora, konštrukčné

Text:

...nárys na konštrukčné usporiadanie otočne uložených štyroch segmentov s elipsovým prierezom pri výtlaku pracowiého média. Na obr. 5 je schematicky znázomené usporiadanie kompresora alebo čerpadla v bočnom pohľade s vyznačením sacích a výtlakových ventilov. Na obr. 6 sú schematicky znázomené možné konštrukčné usporiadania pružinových, pneumatických alebo hydraulických dotláčacích mechanizmov. Na obr. 7 je znázomené pripojenie stredových...

Spojovacia tyč piestového stroja, konkrétne kompresora chladiaceho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4455

Dátum: 17.09.2004

Autori: Kakalejcik Jan, Bo Giuseppe

MPK: F04B 39/00, F16C 7/00

Značky: zariadenia, konkrétne, piestového, chladiaceho, stroja, spojovacia, kompresora

Text:

...nadstavcom 26 a výstupkom 36 je vytvorené s presahom v smere naznačenom tyčkou 16 a s miernou vôlou (napríklad poriadku niekolko stotín mm) v smere kolmom na smer naznačený tyčkou 16 a ležiacim vo všeobecnej rovine oka (pozrite šípku 37).Tento presah umožňuje, aby sa dve hlavné časti 10 a 12 udržlavali zmontované v statickom stave, avšak nie je schopný zabezpečiť pevnosť spojenia počas prevádzky piestového stroja,ktorého časť tvorí spojovacia...

Tlmič nasávania piestového hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1425

Dátum: 29.10.2002

Autori: Possamai Fabrício Caldeira, Lilie Dietmar Erich Bernhard

MPK: F04B 35/00, F04B 39/00

Značky: nasávania, piestového, hermetického, kompresora, tlmič

Text:

...a výfukovejV prípade opätovného uvedenia kompresora do činnosti dochádza ku náhlemu nárastu tlaku vo vnútri nasávacieho potrubia a vo vnútri flexibilného spojovacieho prvku, čin 1 sa opäť dosiahne rozdiel tlaku, ktorý je väčší, ako tlak vo vnútri obalu kompresora počasnečinnosti kompresora, pričom dochádza ku vzniku určitéhostlačeniu flexibilného spojovacieho prvku a zostavenie kompresora sa nahne smerom do obalu, pričom dochádza ku...

Axiálne ložisko hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1263

Dátum: 29.08.2002

Autori: Manke Adilson Luiz, Lilie Dietmar Erich Bernhard

MPK: F04B 39/00

Značky: hermetického, axiálně, ložisko, kompresora

Text:

...tento koncept, je opísané v brazílskom patente PI 8503054 spoločnosti White ConsolidatedIndustries, Inc. a týka sa hermetických kompresorov, v ktorýchje rotor elektromotora osadený pod blokom valca. Taktiež US 4 718 830 využíva podobné zostavenie osového ložiska.V tomto type konštrukcie, navrhnutom V patente PI 8503054, je osové ložisko, ktoré je zložené z dvoch prstencovitých plochých dráh (žliabkoch) ložiska a klietkou s guličkami,...

Elektrická inštalácia hermetického chladivového kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 281670

Dátum: 01.05.2001

Autor: Ondriaš Štefan

MPK: H05K 7/00, H01R 9/16

Značky: elektrická, kompresora, chladivového, inštalácia, hermetického

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická inštalácia hermetického chladivového kompresora zo svorkovnice, rámu, krytu a skrutiek má v ráme otvor pozostávajúci z vkladacieho otvoru (8a) a upevňovacieho otvoru (8b), pričom rozmer (A) vkladacieho otvoru (8a) rámu (2) je väčší ako dĺžka nosníkov (B) svorkovnice (1) a tie sú väčšie ako rozmer (C) upevňovacieho otvoru (8b) rámu a ten je väčší ako rozmer (D) spojovacieho kŕčka (11) nosníkov (10) svorkovnice a pružné výstupky (5)...

Zapojenie kompresora televízneho signálu s vysokým rozlíšením

Načítavanie...

Číslo patentu: 279541

Dátum: 02.12.1998

Autori: Zdepski Joel Walter, Raychaudhuri Dipankar, Wine Charles Martin, Reitmeier Glenn Arthur

MPK: H04N 7/12, H04N 7/00

Značky: zapojenie, vysokým, kompresora, signálu, televízneho, rozlišením

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obsahuje kompresor (10), reagujúci na signály obrazového zdroja s vysokým rozlíšením na poskytnutie hierarchicky vrstvených kódových slov CW, predstavujúcich stlačené obrazové dáta a pridružených kódových slov T, definujúcich typy dát predstavovaných kódovými slovami CW. Obvod (11) voľby priority, reagujúci na kódové slová CW a T, syntakticky analyzuje kódové slová CW na sled kódových slov s vysokou a nízkou prioritou, kde sledy...

Pohon kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 259277

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bernát Leopold

MPK: B60H 3/00

Značky: kompresora, pohon

Text:

...má v ose vytvorenú dutinu, do ktorej je vložiteľný upinací tŕň naskrutkzovaný na závit kužeľa kompresora.Pohon kompresor-a podľa vynálezu je jed 4noduchý a v danej priestorovej konštrukcii účinne odvádza teplo zo skrine kompresoraa tým zvyšuje chladiaci výkon. Účinným zo-trvačníkom odstraňuje nerovnomernost chodu a zvyšuje životnost zariadenia. Použitie pryžovej obruče dovoľuje väčšiu nesúosost medzi kompresorom a hydromotonom, čo...

Zapojenie kompresora dynamiky nízkofrekvenčného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254940

Dátum: 15.02.1988

Autor: Dugáček Dušan

MPK: H03G 11/04, G08C 19/02

Značky: kompresora, signálu, nízkofrekvenčného, zapojenie, dynamiky

Text:

...článku. Filtračný člen 3 je zapojený na výstup usmerňovacej diódy 4, ktorej vstup je pripojený na výstup operačného zosilňovače 5. Operačný zosilňovač 5 je zapojený pre Výstupný signál VY v neinvertujúcom režime a jeho obvodovou súčasťou je spätnoväzobný odpor 6 a riadiaci odpor 7. Do invertujúceho vstupu operačného zosilňovača 5 je pripojený kolektor re 4gulačného tranzistora 9, zapojeného v režime společného emitoru a jeho...

Zariadenie na priváranie priechodky ku hlbokému zvonu hermetického chladničkového kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 251535

Dátum: 16.07.1987

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B23K 11/32

Značky: priechodky, hlbokému, zariadenie, hermetického, kompresora, zvonu, chladničkového, priváranie

Text:

...2 uložená zdvižná konzola 3. V jej horiz-ontállnom vedení 4 je uložené posuvné tel-eso 5. Na jednej strane .posuvého ntelesa 5 je apripevnená vnútornai elektróda 6. V strednej ~čalsti posu~v.néhotel 1 esa 5 je horizontálne vedenie š pre nosný kameň 8 vonkajšej elektródyNa druhej strane posuvuného telesa 5 je opevnený valec priamočiarelho motora 18 elektröd 6, 9. Medzi posuvné teleso 5 a ZdJV厾llĺ konzolu 3 je z-bo.ku vložená...

Zapojenie pre automatické testovanie, najmä elektrickej inštalácie kompresora chladničiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235391

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kováčik Ján, Šupatík Ivan

MPK: G01R 31/02

Značky: zapojenie, inštalácie, automatické, elektrickej, testovanie, kompresora, najmä, chladničiek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je otestovanie elektrickej inštalácie kompresora chladničiek na automatickej montážnej linke. Uvedeného účelu sa dosahuje spojením riadiaceho systému linky z vlastným testovacím modulom s predvoľbou typu testovaného prvku.